Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 207
1. oldal

32-es Baka Vagyok Én Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1081 Budapest, Asztalos S. u. 5-7.
képviselő: Máthé Tibor
A 32-es császári-királyi sorgyalogezred, valamint a székely határőrség katonai- és kulturális örökségének felkutatása, ápolása, megjelenítése rendezvényeken, emlékünnepségeken és az európai hagyományőrző szövetségbe /E.U.R.S./ való betagozódás révén. ... >>

3F - Független Fogyasztóvédelmi Fórum Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 2. fsz./10.
képviselő: Hunya Éva
A fogyasztók speciális érdekeinek védelmére létrejövő, nem profit-orientált, politikamentes szakmai szervezet jogi keretek között történő működtetése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatások igénybevevőinek érdekvédelme, jogérvényesítésük elősegítése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatók és szolgáltatások minőségének monitorozása, a preventív intézkedések elősegítése, támogatása;
A nemzetközi ajánlások magyarországi adaptációjának támogatása és megvalósítása valamennyi érintett féllel együttműködve;
Megfelelő együttműködés kiépítése az illetékes hatóságokkal és szakmai szervezetekkel;
Szakmai kapcsolatok létrehozása, fenntartása más nemzetközi, hasonló tevékenységű társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel;
A fogyasztói érdekek sérelme esetén a jogérvényesítés lehetőségeivel kapcsolatos objektív ismeretek terjesztése. ... >>

56-os Szervezetek Konföderációja

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross u. 61.
képviselő: Bogdán Károly, Dr.Tamás Károly, Hisipi Lajos, Pruha József, Rácz József
Az 56-os szervezetek összefogása és a mindenkori kormány előtt képviselni az 56-osok szempontjait és érdekeit, a mindenkori kormány előtt 1956. eszmei és személyi érdekvédelme. ... >>

Accor-Pannonia Hotels Zrt. Szakszervezet

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Puskin utca 2.
képviselő: Barna József, Orzó László
Tagjai érdekeinek szervezett és szakszerű védelme, képviselete és az érdekek érvényre juttatása. ... >>

Alapítvány a Szabad Szakszervezetekért

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Baross u. 87. fszt. 8.
képviselő: Csákó Mihály, Dr. Őry Csaba, Dr. Széchényi Tibor, Erdélyi Ágnes, Forgács Pál, Nagy Józsefné
A magyarországi független demokratikus szakszervezetek támogatása. ... >>

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
képviselő: Dr.Herold József
A tagság által meghatározott érdekvédelmi és képviseleti feladatok eredményes ellátása. ... >>

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross utca 23.
képviselő: Meixner Istvánné
Aneszteziológiai és intenzív szakápolással foglalkozók szakmai érdekeinek képviselete. Aneszteziológiai és intenzív szakápolók szakmai fejlődésének biztosítása, oktatás, továbbképzések, konferenciák, kongresszusok, vitafórumok, szakmai tudományos rendezvények szervezése, időszaki kiadványok, ismeretterjesztő, továbbképző könyvek kiadása. Szakmai minőségbiztosítás továbbfejelsztése. Kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, civil szervezetekkel, célszerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Art-Mozi Egyesület

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Rákóczi utca 21.
képviselő: Bakos Istvánné elnök, Bíró Tibor, Demeter István, Hajnal Zoltán ... >>

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
képviselő: Sipos Géza
A szövetség támogatja a hazafiasság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét, felvállalja a szövetségbe tömörülő szervezetek és azok tagjainak országos szintű érdekvédelmét, valamint bajtársiasság és az együvétartozás tudatának erősítését. Támogatja a tagszervezetek szociálpolitikai tevékenységét. ... >>

Balassi Bálint Rendőr Szakszervezet

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross utca 61.
képviselő: Reznicsek István
A rendőrség állományába tartozó tagjainak érdekvédelme, képviselete. ... >>

Baloldali Front - Munkás Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross u. 61.
képviselő: Vásárhelyi Árpád ... >>

Baross Gábor Társaság

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Kerepesi út 3.
képviselő: Baross Szabolcs ... >>

BBDSZ Pénzügyi Ágazat Szakszervezeti Szövetsége

(érdekképviselet)

1085 Budapest, József krt. 78.
képviselő: Müller János
A társadalmi szervezet célja a tagjai gazdasági, erkölcsi és jóléti érdekeinek védelme a Magyar Köztársaság Alkotmányában és a törvényeiben foglalt előírások megtartásával, munkavállalói érdekek jogok érvényesítésével, a nemzetközi normák alkalmazásával. ... >>

Beton- és Aszfalt Megmunkáló Vállalkozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 17.
képviselő: Gondos Emil, Hikisch Lóránt, Kocsis Sándor, Komáromi Ferenc, Kubus István, Tóth Attila ... >>

Biomassza Termékpálya Szövetség

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Baross utca 22-26.
képviselő: Dr. Nagy Sándor
A BITESZ célja, hogy elősegítse a Magyarország területén megtermelhető, illetve keletkező élelmiszer illetve ipari célra fel nem használható biomassza minél nagyobb hányadának energetikai célra való gazdaságos hasznosítására alkalmas rendszerek kialakítását, azok fenntartható működését a környezetvédelemre vonatkozó előírások legszigorúbb betartása mellett, összhangban az Európai Unió megújuló energiák részarányának növelésére irányuló célkitűzéseivel is. ... >>

Biztosítási Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Harminckettesek tere 3. IV.1.
képviselő: Hoffmann András ... >>

Bocskai Szövetség

(érdekképviselet)

1086 Budapest, Dankó 42.
képviselő: Kreczinger István dr. ... >>

Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1082 Budapest, Práter u.31.
képviselő: Dr.Kovácsné dr.Papp Mária, Dr.Sovány István, Kiss József ... >>

Budapesti Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

1081 Budapest, Dologház 1.
képviselő: dr. habil. Cziva Oszkár ... >>

Budapesti-és Pestkörnyéki Gyógypedagógusi Kamara

(érdekképviselet)

1080 Budapest, Lajos 11-13.
képviselő: Albertné Székely Annamária, Janza Károlyné dr., Nagyné Kósa Anikó, Pantó Györgyné dr., Pataki Ferenc, Sal Istvánné dr., Sári Jánosné dr., Szöllösi Csaba ... >>

BÜSZ Antenna Közösség

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Üllői 18.
képviselő: Komár Gábor dr. ... >>

CAMION CLUB

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Horánszky 26.
képviselő: Garami Kálmán ... >>

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség

(érdekképviselet)

1085 Budapest, Rigó 3.
képviselő: Galli Miklós, Nagy Miklós
Szervezi és összefogja a csomagolószereket, - gépeket, anyagmozgató és raktári berendezéseket, eszközöket gyártókat, felhasználókat, valamint a csomagolásra, anyagmozgatásra vállalkozókat. Érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli. Elősegíti a vállalkozásokat, az információáramlást, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat és a szakterület fejlődését. Elősegíti az elosztási lánc hatékonyságának növelését, a logisztikai informatika fejlesztését. ... >>

Demokráciával az Oktatásért Közhasznú Non-profit Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet)

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 20.
képviselő: Kovács Attila
A demokratikus szakszervezeti mozgalom és a dolgozói érdekvédelmi tevékenység támogatása a közoktatás területén. ... >>

Demokratikus Roma Szervezet

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1084 Budapest, József utca 33. III/32.
képviselő: Szűcs Gyula
Jog-, kisebbség- és érdekvédő, ismeretterjesztő, oktató, hagyományőrző tevékenység végzése. ... >>

Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1082 Budapest, Üllői út 54-56. II/14.
képviselő: Feketéné Gacsó Mária, Őze Áron
A beszédhibások érdekképviselete, érdekvédelme. A beszédhibásokkal kapcsolatos tudományos ismeretterjesztés, tájékoztatás. A tagok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum

(egészségügyi,érdekképviselet)

1081 Budapest, Köztársaság tér 22. II./45.
képviselő: Csordás Ágnes önálló, Gubinyi András együtt Tóth Attilával, Tóth Attila együttes ... >>

Életfa Kárpát-medence Összefogás

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 15. félem./1.
képviselő: Borbély Györgyné Bíró Ildikó, Hardy F. Gábor, Varga Norbert
a) Az azonos értékrendet képviselő civil szervezetek és személyek összefogása, legyen a szervezet vagy személy határon innen vagy túl b) A civil szervezetek- és tagjaiknak érdekvédelme; c) Alapítványok, egyesületek megalakulásának elősegítése; d) Nemzeti-, kulturális értékek védelme. ... >>

Első Magyar Divattervezők Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1084 Budapest, Rákóczi tér 2. II./14.
képviselő: Gyulai Mihály
Az egyesület a magyar vezető divattervezők és a magyar divatért felelősséget érzők által önkéntes alapon létrehozott szervezet, mely az alapszabályban meghatározottt célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak elérésére szervezi tevékenységét. A magyar divat elismertetése, népszerűsítése, a közízlés formálása. ... >>

Első Magyar Gymkhana Autósport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1084 Budapest, Déry Miksa utca 18.
képviselő: elnök Giltner Attila Gábor
A gymkhana sportág haza honosítása, gyakorlása és népszerűsítése, tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Az egyesület sportegyesület. ... >>

Első Magyar Lobbi Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1082 Budapest, Üllői út 52/b.
képviselő: Salgó Adrienne
A tagok lobbista tevékenységének szakmai, jogi és egyéb módon történő elősegítése, közös és egyéni érdekeik képviselete és védelme, a lobbizás pozitív társadalmi megítélésnek elősegítése. A "lobbi törvény" megalkotásának elősegítése, megvalósulásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a törvény esetleges módosítására, a lobbi-szakértő képzés támogatása. ... >>

Énekkari Érdekvédelmi Szervezet (ÉÉSZ)

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Bródy S.5-7.
képviselő: Gergely Ákos, Kovács Erzsébet, Zákányi Zsolt ... >>

Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1089 Budapest, Baross utca 131.
képviselő: Kévés György
Segítse és támogassa az építészek, mérnökök, képzőművészek művészi alkotó tevékenységének kibontakoztatását, elősegítse szakmájuk presztízsének megőrzését és növelését.
az épített környezet védelme és alakítása ? különös tekintettel a Budapest XII. kerületi hegyvidék épített környezetére ?, valamint az építészeti és képzőművészeti kulturális értékek védelme tekintetében a tagjai által szakmailag támogatott szempontok érvényesítése, ezen szempontok érvényre juttatása érdekében érdekképviseleti szervként történő fellépése. ... >>

Értékteremtők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1081 Budapest, József körút 9.
képviselő: Sárdi Rózsa
A magyar mikro- kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, szervezeti, kommunikációs tréningeken keresztül; etikus üzleti magatartás megtartása és megkövetelése; a magyar termelők és gyártók termékeinek népszerűsítése; szakcsoportok, tagozatok létrehozása, azok fejlesztése; munkahelyek teremtése, azok védelme a társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek bevonásával. ... >>

Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1081 Budapest, Népszínház u. 8.
képviselő: Sági András elnök ... >>

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
képviselő: Józsa Krisztina, Pirok Gyula
A szervezet célja, hogy egységes szervezetbe tömötítse azokat a szervezett munkavállalókat, akik önkéntes döntésük alapján tagjai a Munkahelyi Szakszervezetnek. Ellátja tagjai érdekképviseletét, önsegélyező feladatokat vállalva tagjait szociális támogatásban részesíti. ... >>

Fővárosi Gázművek Zrt. Cégcsoport Munkavállalóinak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1081 Budapest, Köztársaság tér 20.
képviselő: Gotthard Béla
Képviselni, védeni és érvényesíteni tagjainak érdekeit a foglalkoztatás biztonsága, a jövedelem teljesítményarányos elosztása, a munka körülmények és szociális ellátás, illetve a kulturális igények kielégítése terén. ... >>

Fővárosi Temetkezési Intézetnél Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1086 Budapest, Fiumei út 16.
képviselő: Szabó András
A társadalmi szervezet célja minden olyan érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység, amelyet a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. és a kollektív szerződés rendelkezései lehetővé tesznek a munkáltatónál reprezentatívnak minősülő szakszervezet részére. ... >>

Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete

(tűzoltó,érdekképviselet)

1081 Budapest, Dologház u. 1.
képviselő: Kiss József, Nagy Károly
a fővárosi tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek munkavállalóinak érdekképviselete. ... >>

Franciatanárok Magyarországi Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. "F"épület
képviselő: Aleva Tünde, dr. Oszetzky Éva, dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin, dr. Uzonyi Pálné, Felső Tímea
A szervezet olyan kulturális, oktatási és tudományos egyesület, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy elősegítse a francia nyelv, irodalom és civilizáció oktatását és előterjesztését Magyarországon; előmozdítsa az ezzel kapcsolatos kutatásokat és továbbképzést; kifejezze és képviselje a magyarországi franciatanárok érdekeit; kapcsolatokat építsen ki és ápolja ennek érdekében magyarországi és külföldi szervezetekkel és szakemberekkel. ... >>

Független Magyar Kereskedelmi és Iparszövetség

(érdekképviselet)

1088 Budapest, Vas utca 5. mfszt. 1.
képviselő: Majoros János, alelnök, Pesszer László, alelnök, Reindl László, alelnök, Tóth Zoltán, elnök ... >>

Gumiipari Szakszervezeti Szövetség

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Kerepesi út 17.
képviselő: Vojtela Tibor
A Gumiipari Szövetséghez tartozó szakszervezetekbe tömörült szakszervezeti tagság társadalmi, szociális érdekeinek képviselete, védelme, s érdekeik érvényesítése. ... >>

Gyógyszerismertetők Országos Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1081 Budapest, Köztársaság tér 23. fszt./3.
képviselő: Kavasánszki Gábor
A magyarországi gyógyszerismertetők érdekképviseletének megteremtése, ellátása; a gyógyszerismertető szakmával járó konfliktusok kezelése; társadalmi szerepvállalás, tájékoztatás; szakmai oktatás, továbbképzés; a gyógyszerismertető szakma ismertetése, bemutatása és támogatása; szakmai magatartáshoz szabályaihoz való ragaszkodás előmozdítása; kapcsolatépítés hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

H.A.S.C.A. Magyar Autó-Hifi Versenyszövetség

(sport,érdekképviselet)

1085 Budapest, József krt. 31/b.
képviselő: Dr. Doros Csaba ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal