Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 134
1. oldal

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

"A gondtalan gyermekévekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1082 Budapest, Baross utca 61. IV./422.
képviselő: Stubenvoll Péter
Családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, segítségnyújtás gyermekek részére nyújtott egészségügyi és rehabilitációs tevékenységhez, segítségnyújtás hátrányos helyzetű társadalmi csoportban élő gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésében, társadalmilag hátrányos helyzetben élő gyermekek nevelésében, oktatásában, képességfejlesztésében való részvétel. ... >>

A Hazai Szervátültetésért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1082 Budapest, Baross u.23.
képviselő: Dr. Sótonyi Péter
A SOTE Transzplantációs és Sebészeti Klinika, mint a hazai szervátültetés központjának fejlesztése, tevékenységének támogatása. A SOTE Transzplantációs és Sebészeti Klinika betegeinek történő segítségnyújtás, az utógondozás segítése. ... >>

A Többnyelvű Nemzetért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1085 Budapest, Rigó 16.
képviselő: dr. Torzsa Éva
Az aktív idegennyelv tudás elismertetése Magyarországon. segítségnyújtás a tanárok átképzésében (különösképpen az egyszakos orosztanárok számára),
- segítségnyújtás a latin nyelv-oktatás fejlesztéséhez,
- támogatás nyújtása (ösztöndíj, különféle segédeszközök beszerzése, stb.) a mozgássérült, vagy vak tanulók tanításához, illetve vizsgáztatásához,
- a módszertani és alkalmazott nyelvészeti kutatások támogatása bel- és külföldön,
- létrehozni a Média TÉKÁ-t, illetve egy kizárólag nyelvtanulást szolgáló könyvesboltot,
- általában az idegennyelvtudás szintjének emelése; oktatási anyagok, segédeszközök fejlesztése. ... >>

Agykontroll Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1084 Budapest, Szörény utca 5/ b. fszt./4.
képviselő: Sólyom Ildikó
A szellemi képességek kibontakoztatását szolgáló Silva-módszer magyarországi elterjesztése. Lelki és testi egészség növelése. A szellemi képességek kibontakoztatása. A stressz kezelése. Nevelése és oktatás, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetűek számára agykontroll tanfolyam elvégzésének lehetővé tétele. ... >>

Aktív Segély Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1083 Budapest, Práter u. 28. II. 1.
képviselő: Sikari Viola Viktória
Hátrányos helyzetben lévő, vagy beteg emberek támogatása, valamint egészségügyi és oktatási intézmények segítése. ... >>

Alapítvány a Keresztény Oktatásért

(intézményi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Golgota u. 3.
képviselő: Madarász Lajos, Majoros Kende
Keresztény 12 évfolyamos iskola alapítása és működtetése, keresztény tanárok főiskolájának alapítása és működtetése, diákok, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. 3 évfolyamos keresztény óvoda létrehozása és működtetése. ... >>

Alapítvány a Pedagógiai Módszertani Kapcsolatokért

(oktatási,szociális,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 45. I/15.
képviselő: Balázs Norbert
A szociálisan hátrányos helyzetű családok és a cigány kisebbség ér- dekérvényesítő képességének erősítése nyelvi, kulturális, oktatási és foglalkozási területeken. Társadalomtudományi kutatás-fejlesztés a pedagógia, a pszichológia és a kulturális antropológia területe- in. Az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők: a szociá- lis, a pszichoszociális és a mentálhigiénés ártalmak megelőzése és csökkentése. ... >>

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelő Szülőkért

(szociális)

1083 Budapest, Tömő utca 62.
képviselő: Harsányi Szabolcs Gergő
A sikeres be- illetve örökbefogadások számának növelése. ... >>

"Álmaink Hídja" Alapítvány

(szociális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 22. II./45.
képviselő: Szeverényi Mihály
Segíteni a felelősséggel gondolkodó, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került melegeket. Valamint segíteni a társadalom általi elfogadottságukat. ... >>

Aquacaritas Egyesület

(szociális)

1089 Budapest, Elnök 1.
képviselő: Dobai Sándor, Varga Imre dr. ... >>

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT SZERETETSZOLGÁLAT Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1089 Budapest, Kálvária utca 21. fszt./2.
képviselő: Tigyi Illésné
Karitatív tevékenység végzése a hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára szorult, megfelelő egzisztenciával nem rendelkező társadalmi rétegek irányában, ilyen személyek elhelyezésének, ellátása biztosításának megszervezésével, intézmény működtetésével. ... >>

Ártalomcsökkentők Szakmai Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1084 Budapest, Víg utca 28. I./3.
képviselő: dr. Csorba József
Az ártalomcsökkentő drogpoliitikai eszközök és módszerek részesüljenek nagyobb szakmai, poltikai, anyagi és társadalmi elismerésben, illetve támogatásban. ... >>

Bajtársainkért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1087 Budapest, Kerepesi út 29. B.
képviselő: Dr.Abonyi Mátyás, Iványi Nándor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásának támogatása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Balassa Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,szociális)

1083 Budapest, Tömő 35-41.
képviselő: Dr. Karády Györgyné
A Balassa Kollégium támogatása. ... >>

Bankok, Biztosítók Dolgozóinak Szociális és Önsegélyező Alapítványa

(szociális)

1085 Budapest, József körút 78.
képviselő: Nagy Adrienne, Oldal Éva ... >>

Bízva bízzál Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. fsz./5.
képviselő: Török-Szabó Erzsébet
lakhatás biztosítása, hátrányos helyzetű emberek részére,
szociális tevékenység, családsegítés.
Az alapítvány célja, elsősorban anyagi és társadalmi rehabilitáció az Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesület regisztrált tagjainak, melynek kereteiben lakhatásuk megoldása, szociális- és egészségvédelem, az érintettek gyermekeinek iskoláztatásához támogatás, valamint a hasonló módon károsodott családok részére. ... >>

Budapesti Orvostanhallgatók Kortársoktató Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
képviselő: Dr.Józsa Gábor, Molnárné Garbacz Anna
Prevenció és egészségmegőrzés a fiatalok körében. Drog, dohányzás, alkohol és AIDS prevenciós oktatások és előadások tartása és szervezése középiskolások, egyetemisták és pedagógusok részére. Kortárs oktatók kiképzése, tréningje, továbbképzése. Nemzeti és nemzetközi konferenciák szervezése és azokon való részvétel. Táborok, országos találkozások szervezése. Újság szerkesztése és rendszeres megjelentetése. Szóróanyagok, hírdetések megjelentetése. Egyéb médiában való megjelenés. ... >>

Civilpálya Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1081 Budapest, Szerdahelyi utca 10. II./1.
képviselő: Gedeon Tímea
a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, stratégiai tervezésének, kapacitásfejlesztésének, szakmai fejlődésének humán erőforrás fejlesztésének segítése.
Az egyesület hozzájárul egy vagy több, egymással együttműködő civil szervezet kellőképpen átgondolt, kiérlelt, a szervezet/ek hosszú távú eredményes működését megalapozó közép és/vagy hosszú távú stratégiájának elkészítéséhez.
Az egyesület különös gondot fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok civil szervezeteinek támogatására. ... >>

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1083 Budapest, Auróra utca 39. 4./1.
képviselő: Kotsy Zsolt
Az interkulturális kapcsolatok építése, erősítése, a kultúrák közti kommunikáció lehetőségének megteremtése, a másság megismertetése és elfogadtatása a széles társadalommal saját kultúrkörünkön és az európai határokon túllépve. További cél a hátrányos helyzetűek ? beleértve a szociális és földrajzi hátránnyal, az etnikai származásuk miatt diszkriminációval szembesülők, illetve a fogyatékkal élők, továbbá az egyéb kirekesztett csoportok ? életminőségének javítása, a globális nevelés terjesztésével, az élethosszig tartó nevelés és tanulás segítségével. ... >>

Drog Stop Kockázatkezelő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1083 Budapest, Tömő utca 62. fszt./12.
képviselő: Hajdú Árpád titkár, Schenk Irén elnök
Kábítószerellenes tevékenység hátterének anyagi, erkölcsi, szakmai és szervezeti megteremtéséhez. Kockázatkezelés, megelőzés, elsősorban a veszélyeztetettek körében. Mentálhigiánés kockázatkkezelés, elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció a lakosság, elsősorban a veszélyeztetettek körében. Kábítószerellenes tevékenység társadalmi hátterének anyagi, erkölcsi, szakmai és szervezeti megteremtéséhez és kiszélesítéséhez segítségnyújtás, közérdekű informálás és a hasonló céllal létrejött szervezetekkel együttműködés. Az alapítvány működésében és tevékenységében a kábítószerfüggő személyek fenti kereteken belüli megsegítésén túl a fő hangsúlyt a preventív intézkedések kidolgozására, szervezeti hátterének, programjainak és akcióinak megszervezésére helyezi, az alapító Mentálhigiánés kockázatkkezelés, elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció a lakosság, elsősorban a veszélyeztetettek körében. Kábítószerellenes tevékenység társadalmi hátterének anyagi, erkölcsi, szakmai és szervezeti megteremtéséhez és kiszélesítéséhez segítségnyújtás, közérdekű informálás és a hasonló céllal létrejött szervezetekkel együttműködés. Az alapítvány működésében és tevékenységében a kábítószerfüggő személyek fenti kereteken belüli megsegítésén túl a fő hangsúlyt a preventív intézkedések kidolgozására, szervezeti hátterének, programjainak és akcióinak megszervezésére helyezi, az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Együtt Könnyebben Lehet Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1081 Budapest, Rákóczi út 73. I/14.
képviselő: Szabó Mária
Hátrányos helyzetű beteg emberek megsegítése, egészségügyi-, oktatási intézmények napi feladatai ellátásához segítségnyújtás itthon és a határon túl is. ... >>

"Együtt van kiút" Alapítvány

(szociális)

1084 Budapest, Őr utca 10. fszt./1.
képviselő: Győrik Edit
Az alapítvány küldetése a bármilyen októl kirekesztett, marginalizálódott, veszélyeztetett társadalmi csoportok, kisközösségek, egyének és a velük foglalkozó civil szervezetek/szerveződések támogatása, az előítéletek csökkentése, s ezáltal az esélyegyenlőség növelése. A területen aktívan dolgozó szervezetek közötti összefogás megvalósítására törekszik hazai és nemzetközi szinten, a célcsoport komplex, együttműködő és egymásra épülő ellátásának érdekében. Célja az ezen társadalmi csoportok érdekében különféle szakterületeken végzett tevékenységek és szolgáltatások szakmai minőségének fejlesztése, rendszerbe szervezése, hatékonyságának növelése és fenntarthatóságának szervezése. Mindehhez gyűjti és felhasználja a nemzetközi tapasztalatokat, szervezi és végzi a programjai kiterjesztését hazai és nemzetközi szinten. ... >>

Élménymozgalom Független Fiatal Ifjúságvédelmi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1086 Budapest, Dobozi u. 25. III./49.
képviselő: Rácz Zsuzsa
Az alapítvány elsőrendű feladatának a hazai középiskolások mentá- lis egészségének ápolását tekinti. Ezen belül a legnagyobb hang- súlyt a szenvedély betegségek elleni prevenciós munkára fektet, kü- lönös tekintettel a drogmegelőzésre. Célja, hogy a legveszélyezte- tettebb korosztály számára alternatívákat nyújtson a szabadidő hasznos és élvezetes eltöltésére, hogy " virtuális (netes) és va- lós " közösségeket teremtve segítse a kamaszok harmonikusabb szemé- lyiségfejlődését, ezáltal segítve bennük a pozitív önértékelést. ... >>

Engedjétek a Gyermekeket Jótékonysági Egyesület

(szociális)

1088 Budapest, Krudy Gy. 16-18.
képviselő: Déri András ... >>

Erdély és a Szent Rókus Kórház Betegeiért és Orvosainak Továbbképzéséért Al.

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1085 Budapest, Gyulai Pál 2.
képviselő: Dr. Mészáros Béla elnök
A létminimum alatt élő betegek, kisebbségi sorsban élő magyar orvosok helyzetének javítása, valamint magyar betegek támogatása. ... >>

Erdélyben Maradásért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1085 Budapest, Horánszky u. 25. fszt.4.
képviselő: Bíró Tamás elnök
Hátrányos helyzetű csoportok támogatá- sa, határon túli fiatalok oktatásának elősegítése. Határon túli közhasznú szervezetek támogatása. ... >>

Eredetigazolt Magyar Baromfi Termékekért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1081 Budapest, Kiss József utca 8.
képviselő: dr. Fazekas Éva, dr. Komáromi László, dr. Nagy István, dr. Rehák József, dr. Szemes Éva, dr. Tenke Szilvia, Horn Péter
Az Európai Unió 178/2002/EK. sz. rendeletében rögzítette, hogy a közösség politikájának érvényesítése során gondoskodni kell az emberi élet és egészség magas szintű védelméről, szükség van olyan intézkedésekre, amelyek garantálják, hogy nem biztonságos élelmiszerek ne kerülhessenek a piacra. ... >>

Esélyt a Kibontakozásra - Kulturális és Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 43/b. fszt./1.
képviselő: Ajtai Rózsa
Tehetséges írók és költők művészi kiadásának támogatása, krízishelyzetben lévő terhes lányok, nők segítése. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük romák társadalmi integrációjának elősegítése. ... >>

Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete

(szociális)

1086 Budapest, Dobozi u. 7-9. fszt. 3.
képviselő: Török-Szabó Erzsébet
A hasonló módon károsodottak érdekérvényesítésének elősegítése. ... >>

Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete

(szociális)

1085 Budapest, Mária u. 20.
képviselő: Mikesy György
a hallássérültek sajátos érdekeinek képviselete. ... >>

FEDÉL NÉLKÜLIEKÉRT

(szociális)

1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 27.
képviselő: Bozsonyik József, Huszti Kornélia
A hajléktalan, fedél nélküli emberek helyzetének feltárása, a jelenlegi állapotuk megváltoztatásában segítséget nyújtani. A társadalom figyelmének felkeltése a hátrányos helyzetű hajléktalan emberek sorsa iránt. Az "Új fedél nélkül-i" hajléktalanok lapja szerkesztése és kiadása. Amely lap lehetőséget ad a hajléktalan emberek írásainak, költeményeinek, észrevételeinek megjelentetésére. Egyúttal lehetővé teszi, hogy a lap terjesztésével a hajléktalanok szégyenérzet nélkül pénzhez jussanak. ... >>

Fél Falat Alapítvány

(szociális)

1089 Budapest, Bláthy Ottó 10.
képviselő: Kállay Ubul Tamás
Az elmagányosodott, depresszióval, öngyilkossággal veszélyeztetett idősek, rokkantak mentális gondozással egybekötött ebédeltetése féláron. ... >>

Fészeklakó Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1089 Budapest, Delej utca 51 XX IV/26/B
képviselő: képviselő Krokos Imre Csaba, titkár Harasztosi László
Az állami gondozott gyermekek családot pótló környezetben nevelése, gondozása céljából Ózd Városban alapított Lakásotthon működésének, fenntartásának, fejlesztésének és az ott lakó gyermekek ellátásának segítése, támogatása. Célja az itt élő gyermekek szellemi, kulturális, sport és más szabadidős tevékenységének támogatása, az itt élő gyermekek családi és egyéb (egészségügyi, eshetőlegesen szellemi elmaradottságból stb.) helyzetükből adódott hátrányok csökkentése, közreműködés a társadalmi beilleszkedésük előkészítésében. Célja az is, hogy a Lakásotthonból kikerült személyek életútját az adott körülményeknek megfelelő mértékben figyelemmel kísérje, és az önálló életvitelhez elsődlegesen nevelői, emberi szükség esetén jogi segítséget nyújtson, (ez utóbbit megfelelő szakember bevonásával), vagy indokolt esetben a további életvitelhez szükséges már intézményi elhelyezést előkészítése, illetve ebben közreműködjön.
" Az alapítvány további célja az ország bármely pontján szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekek és fiatalok támogatása, továbbá a gyermek és ifjúsági csoportok szabadidős, kulturális tevékenységének támogatása, valamint a korosztályok közötti problémák okainak feltárása, a generációs problémák enyhítése. ... >>

Fiatal Romákért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1086 Budapest, Lujza u. 7.
képviselő: Rácz Beatrix
A Magyarországon élő fiatal romák oktatásának javítása, életkörülményeinek javítása, illetve tanulmányaik támogatása. ... >>

Gyermekekkel a Jövőért 2000 Alapítvány

(szociális)

1082 Budapest, Horváth M. 8.
képviselő: Pálinkó Sándor dr.
A fiatal pályakezdő pedagógusok támogatása. ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

1087 Budapest, Kerepesi utca 29/B VII. fsz./1.
képviselő: Ipacs József
A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák( továbbiakban: hadigondozottak ) körében az együvétartozás érzetének az ápolása. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák társadalmi gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeinek elismerése, előmozdítása és megvédése. ... >>

Hajléktalan Embereket Segítők Budapesti Társasága

(szociális)

1082 Budapest, Baross u. 41. I.2.
képviselő: Kártyás Irén
A fővárosi hjléktalan emberek ellátásában rész vállaló szervezetek és szerveződések érdekeinek képviselete. ... >>

Hajnal Angyalai Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1081 Budapest, Szilágyi utca 2. 1./12.
képviselő: Ráczné Hajnal Hajnalka Mária, Varga Valter Tamás
Fedél nélkül maradtak megsegítése, egészségmegőrzés. ... >>

Hatékony Jótékonyság Emberi Jogi Alapítvány

(szociális)

1083 Budapest, Tömő utca 40-46. I/8.
képviselő: Gibril Deen
Elősegíteni az emberi jogok érvényesülését, a tolerancia, szeretet, emberi méltóság tiszteletben tartását, hozzájárulni a különböző kultúrák megismertetéséhez, a vallások békés egymás mellett éléséhez, elősegíteni a jótékonyságot, a rászorulók szociális helyzetének javítását. Az alapítvány tevékenysége során együtt kíván működni más államokban működő már bejegyzett Dynamic Chatity társadalmi szervezetek hálózatával. ... >>

Hunlandia Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 5. I/5.
képviselő: Albert József
Magyarországon és a szomszédos országokban élő anyagi, kulturális, nemi, vallási, egészségi vagy nemzeti hovatartozás okán hátrányos helyzetben lévő egyének, csoportok társadalmi beilleszkedésének és esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Hydrus Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 6. 1./3/a.
képviselő: Bordács Zsuzsanna
Környezetvédelem, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés, (kutyaürülék utcai géppel történő feltakarítása), mely a főváros általános egészségügyi és szociálpolitikai hangulatát emeli, a kerületek összképének javítása, egészséges élettér biztosítása a cél. A szelektív módon történő hulladékgyűjtés érdekében tett törekvések megvalósítása gyakorlati úton a lakosság bevonásával (pl. rácsos szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése a kukák mellé). Szociális tevékenység, idős korúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, mely a fent említett rétegeknek lehetőséget nyújt a megfelelő egészségügyi, szociális és kommunikációs feladatok elvégzésére személyi és más eszközök felhasználásával (pl. autó, kísérő). Házi segítségnyújtás: speciális alapellátási feladatok ellátása (egészségügyi intézményekbe, gyógyfürdőkbe, rehabilitációs központokban biztosított kíséret). Közösségi és szomszédsági tevékenység (jó kapcsolatkialakítás a ház összes lakójával az egymásra figyelés szellemében). Munkanélküli személyeknek nyújtott szakmai rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenység (kapcsolatfelvétel a közhasznú szolgálat, a munkanélkülieket és hajléktalanokat támogató alapítványokkal). Kapcsolattartás nemzetközi jótékonysági szervezetekkel. Részvétel nemzetközi projektekben. ... >>

Ideál Egészség és Életmód Egyesület

(szociális)

1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.
képviselő: Dr.Tamasi József ... >>

Ifj. Járóka Sándor Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 8-10. II./12.
képviselő: Fátyol Tivadar
A beteg, rászorult vagy egyéb okból hátrányos helyzetű személyek közvetlen és /intézmények támogatásán keresztül történő/ közvetett támogatása pénzbeni és természetbeni formában. ... >>

Imádság Háza Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1087 Budapest, Osztály u. 6-10/c. II.9.
képviselő: Prazsák László
Rehabilitációs és ifjúsági otthonok létrehozása és működtetése, amely elsősorban, de nem kizárólag keresztény és zsidó fiatalok szenvedélybetegségből való felgyógyulását, utógondozását szolgálja vallásos szellemben. A deviancia megelőzése, gyermek és ifjúságvédelem, a magyar és az egyetemes keresztény kultúra művelése, e téren a kapcsolatok ápolása, szellemi együttműködés Békéltetés, közvetítés eltérő hitelveket valló felekezetek, más-más területeken szolgáló nonprofit szervezetek között, keresztény zenei és ima szolgálatok összefogása, lelkipásztori szolgálat kialakítása, felvilágosító előadások tartása, képzések, tanfolyamok indítása. ... >>

"Integráció és fejlesztés" Alapítvány

(szociális)

1084 Budapest, Őr utca 10.
képviselő: Di Benedetto Dario elnök, Győri Edit
a bármilyen okból kirekesztett társadalmi csoportok, kisközösségek és egyének támogatása. ... >>

JELENLÉT Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1082 Budapest, Baross utca 114-116. 501.
képviselő: Laczkó Julianna
egy összművészeti szellemi-alkotó műhely létrehozása, amely elősegíti, lehetővé teszi és támogatja a fiatal tehetségek - különösen a hátrányos helyzetű művészek - elindulását, és jelenlétét a különböző művészeti ágakban, mint filmművészet, színművészet, zene, irodalom, digitális médiaművészet, web-grafika, divattervezés, belső építészet, biztosítva számukra a munkájukhoz szükséges infrastruktúrát és az Egyesület tagjainak segítségét, szakértő iránymutatását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal