Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 44
1. oldal

A fenntartható környezetfejlődésért egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.
képviselő: Károlyi János
A kiegyensúlyozott és fenntartható környezetfejlődés, vidék- és településfejlesztés, környezetvédelem, természeti- és épített értékvédelem területén folytatott szaktanácsadás és információ szolgáltatás mind az egyesület tagjai, mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések, önkormányzatok, oktatási és kutatási intézmények, szakmai szervezetek számára. ... >>

"A Füvészkertért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1083 Budapest, Illés utca 25.
képviselő: Dr. Isépy István
A Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. ... >>

A Vonuló Madarakért Alapítvány

(természetvédelem)

1089 Budapest, Orczy út 43. I/13.
képviselő: dr Csörgő Tibor elnök
Támogatás az országban természetvédelmi oltalom alatt álló madárfajok vonulási mintázatainak és stratégiáinak tudományos vizsgálatához a vonulás kutatás módszereinek népszerüsítéshez, megismertetéséhez kapcsolatok feladatok szervezéséhez, megvalósításához. ... >>

Atlantisz Tradicionalis Pránanadi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1081 Budapest, Népszínház utca 13. IV./2/A.
képviselő: Horváth Zoltán László, Soós Ibolya
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése;
Megismertetni az embereket a természetes gyógymódokkal és kezelési lehetőséget biztosítani a gyógyulni vágyók számára. ... >>

Borbolya Környezetvédelmi és Természetjáró Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1086 Budapest, Dobozi utca 41. B. IV//2a.
képviselő: dr. Nagy Attila
környezet- és természetjáró, gasztronómiai és turisztikai közhasznú tevékenység végzése ... >>

Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Stáhly utca 13.
képviselő: Balogh Ákos ketten együtt, dr. Élő Gábor ketten együtt, Dr. Kelenhegyi Judith /elnök ketten együtt, Imréné Szász Katalin/ketten együtt, Puer Gézáné /ketten együtt
A Magyar Köztársaság területén élő, magyar állampolgárságú gyermekek, 21. évalatti fiatal felnőtt korúak külföldi gyógykezelésének pénzügyi támogatása. Kivételes esetben belföldön történő gyógykezelés támogatása. Az alapítvány célja továbbá, hogy hozzájáruljon az orvos szakmai bizottságok által javasolt szakemberek, elsősorban a belföldi kezelőorvosok részére - szakmai fejlődésüket és hazai műtéti lehetőségek színvonalának emelését elősegítő és a külföldi fogadó egészségügyi intézetek felajánlásával - biztosított továbbképzések és külföldi szakmai tapasztalatszerző utak költségeihez. Az alapítvány célja a fentieken túlmenően, hogy szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkorházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járuljon hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.
Az alapítvány célja továbbá, hogy az Alapítvány részére juttatott adományokat ellenérték nélkül tovább adja kórházak, egészségügyi intézmények, szociális szervezetek, gyermekintézmények tulajdonába körülmények javítása, az intézményi feladatok ellátásának segítése céljából. ... >>

Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja

(természetvédelem)

1085 Budapest, Baross utca 50. II./5.
képviselő: Móra Veronika ... >>

Egymillió Lépés a Kárpát-medencében Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1084 Budapest, Bacsó Béla utca 11. I./11.
képviselő: Kovács Tibor
A Kárpát-medence kulturális, természeti kincseinek, humán javainak felmérése, felkutatása, gyűjtése ? vallási, nembeli és nemzetiségi megkülönböztetés nélkül ? és az ezekből kialakított gyűjteménynek a nyilvánosság felé való folyamatos eljuttatása. ... >>

Élet és Tudomány Alapítvány

(természetvédelem)

1088 Budapest, Bródy S. 16.
képviselő: Bojtár Ottó
A társadalom-, a természet- és műszaki tudományok legújabb eredményeinek, illetve az egészséges életmód normáinak megismertetése, hogy ezáltal társadalmunk valódi értékeinek megfelelően kezelje a kutatómunkát és a műszaki fejlesztést. ... >>

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Oktatási Műszeralapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1088 Budapest, Rákóczi u.5.
képviselő: Galácz András, Lévay Béla
Az ELTE TTK oktatási célokra használandó műszerei beszerzésének, üzemeltetésének, karbantartásának a támogatása. ... >>

Harmóniában az Életért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1089 Budapest, Kálvária tér 6. I.em.5.
képviselő: Ifj.Csehi István
Az emberek és a természet harmóniájának az elősegítése. A biogazdálkodás és biokultúra népszerüsitése. A környezetvédelmi technológiák és természetes módszerek népszerüsitése. ... >>

Honismereti Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.
képviselő: Bartha Éva, Debreczeni-Droppán Béla
A honismereti mozgalomban tevékenykedő egyesületek, bizottságok, művészeti együttesek, egyének önkéntes társuláson alapuló összefogása, szervezeti feladatainak, akcióinak összehangolása és szakmai támogatása. Olyan közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló kulturális tevékenység, amely a szülőföld, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és gazdasági értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak megismerését, megismertetését, tiszteletét és gyarapítását szolgálja. ... >>

Hulladékhasznositók Országos Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1088 Budapest, Vas undefined 12.II/2.
képviselő: Hán Eszter Zsófia elnök, Sárosi Eszter ügyvezető igazgató
Környezet-és természetvédelem, természettudomány ... >>

Ifj. Járóka Sándor Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 8-10. II./12.
képviselő: Fátyol Tivadar
A beteg, rászorult vagy egyéb okból hátrányos helyzetű személyek közvetlen és /intézmények támogatásán keresztül történő/ közvetett támogatása pénzbeni és természetbeni formában. ... >>

International Protocol Institute Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 16. fszt.2.
képviselő: Jankovich Róbert István, Landgraf Arnold, Madaras Attila, Márton Eszter, Török Gabriella, Vadász Csaba
Az egyesület és az általa létrehozandó - budapesti központtal rendelkező -intézet összekapcsolja mind a hazai, mind pedig a külhoni protokoll szakembereket és szabad információáramlást biztosít köztük. Alapvető vonásai, hogy politikailag független, demokratikusan és önkéntesen szerveződik, nonprofit orientált, szigorúan szakmai szervezet és felvállalja a nemzetközi standardok egyesítését és korszerűsítését, valamint a nemzeti jellegzetességek kölcsönös megismertetését és harmonikus érvényesítését. Közreműködik az Európai Unió és a világ protokoll szabályainak egységes szerkezetbe foglalásában, annak ismertetésében, oktatásában mind a hazai, mind pedig a nemzetközi, az ezen területen dolgozó szakemberek részére. Az egyesület és az intézet nagy lehetőséget adhat azoknak a tehetséges, több nyelvet beszélő fiataloknak, akik a ma protokollosainak utánpótlását biztosítják majd és akik már egészen más képzési alapokról indulnak. Természetesen a tapasztalt szakemberek és a nemzetközileg is elismert kollégák szakmai ismerete sem elhanyagolható alap, hiszen óriási segítség az új munkatársak számára. Mindez kiegészíthető nemzetközi és külföldi ösztöndíjakkal, tanulmányokkal és hisszük, hogy ez legfontosabb alappillére intézetünknek, a jövő szakembereinek korrekt és kielégítő, magas szintű képzése. Az egyesület célja, hogy lehetővé tegye a korszerű és a legszélesebb értelemben vett hazai, illetve a nemzetközi protokoll kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében felvállalja a protokollal foglalkozó folyóirat, valamint e kérdéskört tárgyaló könyvsorozat és oktatófilm sorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez. ... >>

Jó Világ (Lashi Luma) Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1083 Budapest, Illés utca 26. I//102.
képviselő: Mészáros Rozália
Pénzügyileg és természetbeni támogatás nyújtása. Az etnikai megkülönböztetés alapján, vagy más szempontból hátrányos helyzetben lévő romák és más csoportok társadalmi esélyegyenlősége javításához, elősegítéséhez; társadalom minél szélesebb rétegei figyelmének felhívásához a romák, illetve a hátrányos helyzetű más csoportok egyre nagyobb társadalmi leszakadása negatív következményeire. ... >>

Jog Az Egészséghez Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

1085 Budapest, József körút 14. III./6.
képviselő: dr. Lenkei Gábor Béla, Miklovicz Attila
Tevékenységével elősegíteni egy olyan Új Egészségkultúra elterjesztését, amely az ember természetes biológiai állapotát figyelembe véve, elsődlegesen az egészség fenntartása és megőrzése érdekében a természetes anyagok és eljárások alkalmazását helyezi előtérbe. Az Új Egészségkultúrában az Ember ideális egészségi állapota a helyes táplálkozást és étrend-kiegészítést, a tudatos testedzést, a szükségtelen drog, gyógyszer, alkohol, stb. fogyasztás elkerülését, valamint a testi és szellemi egészségről való képzettséget foglalja magában, amely olyan életet biztosít, ahol a betegségek egyáltalán nem, vagy csak elvétve fordulnak elő. ... >>

KÁRPÁTOK Nemzetközi Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1087 Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 76.
képviselő: kuratóriumi elnök Anca-Maria Harasim, ügyvezető igazgató Lukács János
Az alapítvány rendeltetése és tartós közérdekű célja a nemezetközi kapcsolatok elmélyítésének, a szociális stabilitás és biztonságnak a gazdasági előrelépésnek, a civil társadalom fejlődésének a szellemi kulturális értékek megőrzésének az emberi jogok védelmének és alkalmazásának, a környezetvédelmi szemléletnek a természeti értékek megőrzésének előmozdítása és támogatása források nyújtásával főleg a Kárpátok Eurorégióban- úgymint Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában. ... >>

Kínai Kereskedők Ganzi Klaszter Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76-1.
képviselő: Ye Changkang
a magyar törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően a Budapesten, 38599/3. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, 1087Könyves Kálmán krt. 76-1., szám alatt található ingatlan területén működő kereskedők teljes körű érdekvédelme és egységes fellépésének biztosítása harmadik személyek, intézmények, hatóságok és hivatalok felé. ... >>

Kornay Mariann Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1089 Budapest, Rezső tér 3.
képviselő: dr. Strasser Tibor
Szenes Ivánné Kornay Marianna színművész-konferanszié végakarataként anyagi, szakmai és szellemi eszközeivel segítse a legendás magyar könnyű műfajú művészetet. Segítsen fennmaradásában, nemzeti értékeinek megőrzésében, világ- és Európa szerte történő megismertetésében. Segítse az előadóművészeket, időseket és fiatalokat egyaránt, segítsen olyanokat is, akik már túl vannak a nagy lehetőségeken. Az alapítvány a Kornay Mariann díjjal is segíti a könnyű műfajú előadóművészeket. Az alapítványt különös hangsúlyt fektet az esélyegyenlőségre, hogy mindenki nemre, fajra, bőrszínre, vallásra, életkorra és minden egyébre való tekintet nélkül tudjon a könnyű műfajú előadó művészet terén érvényesülni. Ezért is elsősorban könnyű műfajú női előadók díjazását tűzte ki célul, természetesen nem kizárva a férfi nemet. Amennyiben az adott időszak erre nem nyújt igazi lehetőséget, akkor a díjat könnyű műfajban tevékenykedő író, zeneszerző is megkaphatja. Túl ezen az alapítvány ápolja, őrzi, ébren tartja Szenes Ivánné Kornay Marianna színészi, előadói és alkotói munkásságát és emberi emlékét. Ezáltal és egyéb tevékenységén és szellemiségén keresztül az alapítvány segíti a könnyű műfaj hazai működését, népszerűsítését, az ebben tevékenykedő, elsősorban női művészek és írók munkáját. Kornay Judit Mariann életén, munkásságán keresztül a nők esélyegyenlőségének további alakulását a művészi pályán hazánkban, Európában és világszerte. Az alapítvány feladatának tartja a segítségre szoruló, problémájával hozzá forduló művészek lehetőségein belüli támogatását, erre való tekintettel is került sor arra, hogy az alapítvány kuratóriumában a titkáron kívül két jogász és két pszichológus végzettségű személy került kiválasztásra. Az alapítvány feladatának tartja, hogy művészi területen, amikor úgy tapasztalja, hogy az "igazságból az "i" betű elveszni látszik", fellépjen és a rendelkezésre álló eszközökkel a nyilvánosság erejével küzdjön. Az alapítvány további célja, hogy az új kor technológiájának legújabb eszközeivel archiválja, megőrizze, digitalizálja, perspektívában múzeummá is alakítsa a magyar könnyű műfaj kiemelkedő nagyjainak munkásságát, a műveket hozzáférhetővé tegye különféle nyelveken, különféle adathordozókon. Az alapítvány segíti annak az alapvető célnak a megvalósulását, hogy a könnyű műfajú, világszínvonalú magyar művészet alkotásai az ember szolgálatában álljanak s jobbá tegyék mind a magyar, mind az európai emberek életét. Ehhez az alapítvány teljes eszköztárát felhasználja. ... >>

Kölyökclub Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Baross utca 86. I./4/A.
képviselő: dr. Radácsné Reszegi Rita
Nyelvi és egyéb ismeretek terjesztésének elősegítése; a diák- és tömegsport támogatása; betegség megelőző és gyógyító, valamint kondicionáló tevékenységek elősegítése; a természet és a környezet védelme; a kulturális mozgalmak támogatása; a számítástechnikai oktatás támogatása. ... >>

Krisztusi Kegyelem Keresztény Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1085 Budapest, Kőbányai út 21.
képviselő: Shan Su Lei
fiatal tagjai kedvezményes üdülése, pihenésük biztosítása, olyan táborok szervezése, ahol a résztvevők a Szentírás alapján megismerhetik az evangéliumot és a keresztyén életből fakadó értékeket;
olyan rendezvények támogatása és szervezése anyagi és személyi feltételek biztosításával, amelyek célja a keresztyén életszemlélet kialakítása, különösen családi élettel, sporttal;
keresztyén szellemiségű kulturális események, programok szervezése, énekkarok, zenekarok támogatása, zenei táborok szervezése;
keresztyén szellemiségű rendezvényeken, táborokon, konferenciákon, találkozókon, továbbképzéseken, kulturális eseményeken magánszemélyek részvételének segítése anyagi vagy természetbeni támogatással;
énekkarok, zenekarok, valamint az egyesületi célok megvalósítását segítő csoportok létrehozása és fenntartása;
keresztyén szellemiség fenntartása, mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelki segélynyújtás. ... >>

Magyar Extrémsport és Rekreációs Szövetség

(sport,természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

1089 Budapest, Baross u. 127.
képviselő: Bala Ferenc
Túrák és expedíciók szervezése által a sportolás és a természetvé- delem népszerűsítése. Széles körben lehetőséget kíván biztosítani a természet megismeréséhez, megszeretéséhez. Feladatának tekinti a rekreáció, az egészségmegőrzés iránti igény felkeltését, növelve a rendszeresen sportolók számát azáltal, hogy szakemberek irányítása mellett izgalmas sportolási lehetőséget biztosít mindenkinek élet- kortól, edzettségi állapottól függetlenül. A szövetség célkitűzése még azoknak a feltételeknek a megteremtése, hogy az extrémsport- ágakba bekapcsolódhassanak fogyatékos emberek és nevelőotthonok lakói. Segítséget kíván nyújtani drogellenes szervezetek munkájá- hoz, megelőző és helyreállító folyamatokban. ... >>

Magyar Természettudományi Társulat

(természetvédelem)

1088 Budapest, Bródy S. 16.
képviselő: Brezsnyánszky Károly, Dr.Bezerédy Edit ... >>

MÁTHÉ ERZSI Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

1088 Budapest, Vas utca 2/ c.
képviselő: Ascher Tamás
A Pécsi Nemzeti Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, valamint a határon túli magyarnyelvű színházak tagjainak, továbbá a Színház és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak történő segítségnyújtás pénzbeli és természetbeli formában, annak érdekében, hogy egzisztenciális problémáik minél kevésbé gyakoroljanak negatív hatást a művészi tevékenységükre. A Pécsi Nemzeti Színházban minden év őszén átadásra kerülő Szendrő Díj összegének kiegészítése. Kutyamenhelyek támogatása.. ... >>

MÁV Kandó Kálmán Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

1086 Budapest, Fiumei út 24/A.fszt.2.
képviselő: Oláh Béla
Az egyesület tagjai horgászérdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kultúrált eltöltéséhez. A versenyhorgászat módszereinek megismertetése és fejlesztése a horgászerkölcs szabályainak tiszte- letben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Orczy Kultúrkert Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 1. (Orczy-kert)
képviselő: Jósa László, Szabó Mihály
Az Orczy-kert történeti feltárásának folytatása és rekonstrukciós munkáinak előkészítése, valamint a szponzortámogatás kiépítése. Részvétel az Orczy-kert nyári gyermektábor programjaiban, önálló tematika szerint, oktatás a kerten keresztül (pl.színtan-photosop, rajzoktatás, térlátás-3D-s programok, animációs vetítések stb.). Komplex művészeti tevékenységek (pl. zene, multimédia, animáció, képző- és iparművészet; festészet, textil, alkalmazott és sokszorosító grafika, belsőépítészet) képviseletének ellátása. Animációs filmek létrehozása és népszerűsítése. A land- art széleskörű elterjedésének elősegítése Magyarországon (a művészet a természet összevonásával a művészi alkotások megnyilvánulása a természeten keresztül és a természethez kapcsolódva). A murális festészet kibontakoztatása, tűzfalak és épületek grafikai felületkezelése - színfoltok a városban - (reklámtevékenység keretében). Az egyesület tevékenységével kapcsolatos kiadványok; katalógus, könyv, plakát, szórólap, valamint elektronikus kiadványszerkesztés; Internetes működés, weboldal, multimédiás cd létrehozása. Művészeti fesztiválok és tematikus kiállítások szervezése. A kert növényfajtáinak újratelepítése és gondozása. Az Orczy-kert rekonstrukciós programjában való részvétel, megfelelve a műemlékvédelmi feltételeknek. Filmek és egyéb vizuális művek létrehozása, különös tekintettel a nemzeti, etnikai és kisebbségi csoportokra, azok esélyegyenlőségének és kulturális hagyományainak bemutatására. ... >>

Ördögkatlan Fesztivál Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1082 Budapest, Üllői út 82.
képviselő: Bérczes László, Petz Annamária
egy évente megvalósuló összművészeti fesztivál megrendezése az egyesület működési területébe eső településeken;
- a fesztivál térségében tartalmas és értékes kulturális programok szervezése;
- az egyesület működési területébe eső települések felemelkedésének gazdasági- szellemi-kulturális segítése;
- a fesztivál térségének turisztikai vonzerejének növelése, ráirányítva a figyelmet annak természeti és kulturális értékeire;
- megkerülhetetlen művészeti esemény létrehozása, melyen rangot ad, megtiszteltetést jelent fellépni akár a helybéli, akár országos, nemzetközi hírű művészeknek;
- a fesztivál ügyeinek szervezése, képviselete;
- kapcsolattartás és együttműködés a hasonló tevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel;
- együttműködés az Európai Kulturális Falvak nemzetközi szövetség tagjaival, hogy velük fejlesszük a gazdasági és kulturális kapcsolatokat;
- új generációs gyermek- és ifjúsági programok középpontba állítása, különös tekintettel a nevelési és pedagógiai célokra;
- a térség táj- és természetvédelmének fejlesztése;
- a helyi hagyományok ápolása;
- az épített környezet védelme;
- a helyi közélet és kulturális élet fejlesztése - különös tekintettel a civil szervezetek kiépítésére és aktiválására
- az Egyesület működési területét képező falvakban - térségben - előállított termékek és szolgáltatások, intézmények népszerűsítése;
- az egyesület működési területébe eső települések kulturális és közösségi életének támogatása a fesztiválon kívül is, gazdasági és természetbeni eszközökkel. ... >>

Rajk László Szakkollégium Közhasznú Szabadidősport Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1085 Budapest, Horánszky utca 6.
képviselő: Ilyés István
A szabadidőben végzendő rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása, különösen a következő területeken: kosárlabda, vízi túra, futás, természetjárás, labdarúgás, tollaslabda, sí, asztalitenisz, kondicionálótermi edzés. ... >>

Restaurátorok és Szépművesek Országos Közhasznú Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Baross utca 41.
képviselő: Bálint István, Knízner Béla, Velledits Lajos
Az egyesület a műtárgy- és műemlékvédelem területén eddig egymástól függetlenül dolgozó restaurátorok és műiparosok - szépművesek - tevékenységének összefogását tekinti legfontosabb céljának. (Hivatkozással a nemzeti kulturális örökség miniszterének 16/2001. /X.18./ NKÖM rendeletére) A kitűzött célt az egyesület elsősorban a szilárd elméleti alapok lefektetésével, a szakmák közötti határvonalak kijelölésével és a ma már feledésbe merült kézműves technikák történeti kutatásával, felelevenítésével és gyakorlatba állításával kívánja elérni. Az egyesület az elvi és módszertani alapvetések tiszta felmutatásával - a restaurátor technikák és a szépműves hatékonyság segítségével - a magyar műkincsek és műemlékek megőrzését és hiteles, esztétikai élményt jelentő bemutatását, illetve oktatását kívánja szolgálni. Az egyesület együtt kíván működni a területen tevékenykedő más szervezetekkel, testületekkel és természetes személyekkel. ... >>

Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

1082 Budapest, Üllői út 82.
képviselő: dr. Pogány Gábor elnök, Váradiné Csapó Judit
A ritka és veleszületett rendellenességgel élő gyermekek, felnőttek és családjaik érdekérvényesítése. A szövetségben egy betegséget (betegségcsoportot) csak egy társadalmi szervezet vagy a ritka betegségben szenvedő betegek által kapott írásbeli felhatalmazás alapján, egy természetes személy képviselhet. ... >>

Romano Dzeno (Roma Ember) Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1081 Budapest, Népszínház u. 49.
képviselő: Estocák Maximilián
A roma szervezetek és roma származású emberek természetbeni és anyagi támogatása, a romák művelődésének támogatása, a roma kultúra megismertetése. ... >>

Siklóernyős, Vadvizievezős, Búvár, Extrém Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1085 Budapest, Baross utca 36.
képviselő: Gerencsér Sándor Zoltán
A sportegyesület célja, hogy tevékenységével népszerűsítse a Siklóernyős, Vadvizievezős, Búvár, sí, snowboard, kite, UL repülős sportágakat, valamint a barlangászatot és a természetjárást, tagjainak biztosítani kívánja a szabadidejük egészséges és kulturált eltöltését, és minél szélesebb körű kiszolgálást, valamint a szellemi regenerálódásukat. A Sportegyesület segíti, lehetőséget biztosít egyéni és csapatversenyeken való részvételre. ... >>

Szent József az Idősekért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1082 Budapest, Hock János u. 8.II/10.
képviselő: Kertész Mária
Az egyedülálló, magányos idős emberek szociális jelleggel szellemi- és lelki segítése, rendszeres, természetbeni juttatásokkal történő támogatása. Gondozó segítő tevékenység végzése. ... >>

Szülőföldünk Erdély Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1083 Budapest, Tömő u. 20. I/1.
képviselő: Bíró Zsuzsanna
Honismereti, természetjáró, kulturális, hagyományápoló és közösség- teremtő programok szervezése; Nemzetközi és határon túli magyar ifjúsági, szakmai és kulturális szervezetekkel való együttműködés kialakítása és azok tevékenységének támogatása. Közös programok szervezése, regionális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése; A fi- atalok kulturális és tudományos ismeretének fejlesztését szolgáló programok, előadássorozatok, kiállítások, szakmai képzések, tá- borok rendezése, oktatási tevékenység; Természeti környezetünk vé- delmére irányuló tevékenység, és ezzel kapcsolatos ismeretter- jesztés. A természeti és az épített környezet megóvásával, hely- reállításával és fejlesztésével kapcsolatos tevékenység segítése, szaktanácsadás. Korszerű és természetbarát termékek terjesztése; utazásokkal és egyéb tevékenységünkkel kapcsolatos adatbázis kié- pítése, valamint hozzáférhetővé tétele irodánkban, illetve az Interneten és egyéb fórumokon. ... >>

Tájak Mondák Emlékhelyek Védegylete Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Alföldi u. 18. III.em. 62.
képviselő: Jászfalvi Walter
A hagyományos kultúra szélekörű elismertségének és megbecsülésének elősegítése, a történelmi emlékhelyek és a hozzájuk kapcsolódó szellemiség ápolása. A magyarországi és határon túli tájrészekhez, helyi növény- és állatvilághoz kötődő hagyományok kutatása, gyűjtése, védelme, dokumentálása, oktatása, a hagyományápolás új formái fenntartása, kimunkálása, népszerűsítése. A természeti környezetben végzendő kutató - és terepmunka céljából természetjáró programok, túrák, szervezése. Az ismeretterjesztő kutatómunkával kapcsolatos kiadói tevékenység folytatása, kapcsolatok kiépítése. ... >>

TÁR-s Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1083 Budapest, Jázmin utca 16. A. 1./5.
képviselő: Papp Ervin Gyuláné, Pilinger Zsuzsa Katalin, Vágola Éva
Környezeti nevelési kulturális, művészeti, ismeretterjesztő, természetvédelmi, egészségnevelési, fejlesztési és egyéb szabadidős tevékenységek, programok, együttműködési lehetőségek biztosítása. ... >>

Természet-Tudomány Alapítvány

(természetvédelem)

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
képviselő: Staar Gyula
Segíti a színvonalas tudománynépszerűsítést, a természet- és műszaki tudományok eredményeinek bemutatását a Természet Világa és a hozzá kapcsolódó kiadványok révén is. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1088 Budapest, Bródy Sándor 16.
képviselő: Dr.Vizi E. Szilveszter
Tagegyesületei segítségével változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet- és társadalomtudományok, valamint a mindennapi kultúrához tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit; segítse hatékonyan a hazai tehetségnevelést, teremtsen új tehetségfeltáró és tehetséggondozó formákat; nyújtson segítséget a magyar nyelvi kultúra ápolásában és az idegen nyelvek minél szélesebb körű elsajátításában; kapcsolódjék be az egyre nagyobb jelentőségre szert tevő szakmai át- és továbbképzésbe; írásos és élőszavas formákkal tegye lehetővé a tudományok művelői és az iránta érdeklődők tájékozódását, elmélyült ismeretszerzést, és teremtsen részükre intézményes formákat az önművelésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a közéletben való részvételre. A Társulat különös gondot fordítson arra, hogy lapjai (Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság) gazdagítsák a tudományos közművelődést. ... >>

Wekerlei Cserkész Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1085 Budapest, Stahly u. 5.I/8.
képviselő: Szakács Gusztáv
A 93 sz. Cserkészcsapat munkájához szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. Környezetvédelmi nevelés gyakorlati megvalósítása, a természet és környezetvdelem. A Wekerle telep építészeti és kultúrális örökségeinek ápolása. ... >>
1. oldal