Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

A Nyugati Pályaudvar Környékén Csellengő Gyermekekért Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1108 Budapest, Harmat u. 162. VI. emelet 35.
képviselő: Kürthy István, Orbán Tamás, Páli Csobán
a Nyugati Pályaudvar környékén csellengő veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére szociális, kulturális, egészségügyi segítség nyújtása. ... >>

AVIVA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1102 Budapest, Állomás u. 13.
képviselő: Tóth Lívia
Az AVIVA mozgásterápiás módszer népszerűsítése, terjesztése és oktatása, az oktatás, terjesztés és népszerűsítés támogatása. ... >>

Az Egészséges KIPSZER Fövállalkozási Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
képviselő: Meritáh József
a KIPSZER Vállalat alkalmazottai egészségügyi, szakmai és szociális helyzetének javítása. Másodlagos cél: külső sport kultúrális szervezet vagy természetes személy gazdasági-szociális helyzetének a javítása. ... >>

Az innovatív egészségügyért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1101 Budapest, Kőbányai út 46. fszt./1.
képviselő: Kodákné Puber Anikó
Az alapítvány célja a magyar egészségügyi ellátás színvonalának növelése, az egészségügyben dolgozók ( orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, egyéb egészségügyi dolgozók) továbbképzése révén, mely továbbképzés szimpóziumok, hazai és külföldi kongresszusok és egyéb szakmai továbbképzések, külföldi tapasztalatcserék szervezésével és lebonyolításával valósul meg. ... >>

Baba-Mama Centrum Alapítvány

(egészségügyi)

1104 Budapest, Kada u. 87.
képviselő: Lókiné Topánka Krisztina
Egy gyermek megszületése óriási felelőséggel és gyakran rengeteg hátránnyal jár, ezért szükségessé vált a szülőpárok, illetőleg az egyedülálló anyák minél szélesebb körű segítése, melynek során nemcsak a terhességgel és a szüléssel járó egészségügyi problémákról kaphatnak felvilágósítást, illetőleg megoldásukhoz segítséget, hanem valamennyi kapcsolódó kérdéskörben. Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a kismamáknak, a leendő és tényleges szülőknek a terhességgel, a szüléssel és a gyermekneveléssel kapcsolatos gondok és problémák megoldásához, ... >>

Bajcsy Kórházért, Kőbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi 89-91.
képviselő: Fodor Pataki Árpádné, Gallyas Károly
A Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház - Rendelőintézet korszerű működéséhez szükséges fejlesztések, felújítások finanszírozása. ... >>

Együtt az Egészségünkért Alapítvány

(egészségügyi)

1108 Budapest, Szegély u. 10.
képviselő: Magda Éva
Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése; rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása; különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Élet-Erő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Füzér utca 34/A. fszt./3.
képviselő: Sándor Tamás
A művészeti, a kultúra és az egészséges életmód színvonalának felemelése az oktatás módszerével. ... >>

ERD-ÉRT Alapítvány

(egészségügyi)

1101 Budapest, Pongrácz út 15. b.
képviselő: Dr. Váradi Géza
Az egészségügyi és gazdasági okok miatt szociálisan rászorult személyeknek megélhetése biztosításához támogatás nyújtása. ... >>

EUSTACH Alapítvány a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fül-Orr-Gégészet Fejl-ért

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi 89-91.
képviselő: Dr. Kálósi Klára, Szabadka Hajnalka dr.
A Bjcsy Zsilinszky Kórház Fül- Orr- Gége Osztályán folytatott gyógyító-megelőző, oktató és tudományos tevékenység segítése, a betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Felhőcske Alapítvány

(egészségügyi)

1103 Budapest, Gyömrői út 76-80. II/212.
képviselő: Urbán Csaba József
Az emberi élet védelme az egészségügy, valamint az életkörülmények javításán keresztül azért, hogy minden ember - sújtsa őt bármilyen betegség - emberhez méltó életet tudjon élni. ... >>

Fénypontok Prevenciós és Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1105 Budapest, Mongol utca 4. 1/2.em./2.
képviselő: Verebélyné Gacsal Éva
A rászorulók és az őket segítő munkatársak támogatása a személyi- ségfejlesztési, rehabilitációs, mentálhigiéniás továbbképzési lehe- tőség érdekében. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány a Gyermekekért, a betegekért és a Rászorultakért

(intézményi,egészségügyi)

1107 Budapest, Szárnyas u. 20/C. 3/2.
képviselő: Berencsi Imréné, Szabó Zoltánné
Magyarországi kórházak és egyéb egészségügyi intézmények műszerezettségének, eszközellátottságának fejlesztéséhez hozzájárulás. ... >>

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Bánya u.31.I.em.7.
képviselő: Mihalicska Terézia
A szociálisan, egészségileg és kultúrális szempontból hátrányos helyzetű állampolgárok megsegítése. ... >>

Hidd, hogy segítünk Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Jászberényi út 28-72. II./5.
képviselő: Légrádi Zoltán
A magyarországi kórházak gyógyító tevékenysége tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a betegek gyógyulásának, gondozásának, ápolásának elősegítése. ... >>

Kikötő Szociális Szolgáltató Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Kőrösi Cs. S. utca 43-51. II./16.
képviselő: Illés Gyula
Szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, továbbá mentálisan sérült, cselekvőképességében korlátozott személyek számára intézményi elhelyezés, és számukra munkavégzés és munkavállalási lehetőség biztosítása.
Szociálisan hátrányos helyzetű fiatal-felnőtt volt állami gondozottak számára intézményi elhelyezés és munkavállalás lehetőségének biztosítása.
Idős egyedülálló, vagy magukról gondoskodni nem tudó személyek részére bentlakásos idősotthon működtetése.
Működési területén egyedülálló, rászoruló emberek részére házi szociális szolgálat, egészségügyi jelző és riasztó rendszer kiépítése és működtetése.
Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, munkaerő-piaci helyzetük segítése, rehabilitációs foglalkoztatásuk szervezése. Ennek során elsősorban az egyesület által üzemeltetett intézményekben elhelyezettek számára a helyi munkaügyi központtal, szakmai képzést folytató intézményekkel, helyi önkormányzatokkal, a helyben működő rehabilitációs intézményekkel történő együttműködés keretében a munka világába történő bevezetését, visszavezetést segíti az egyesület intézményi keretek között.
Elsősorban fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű iskoláskorú személyek számára ismeretterjesztő, kulturális néprajzi táborok szervezése, ahol a résztvevőkkel elsősorban a szerb és a cigány hagyományokkal és kulturális örökségek megismertetésére kerül sor. ... >>

"KŐBÁNYA EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY"

(egészségügyi)

1102 Budapest, Ónodi utca 3.
képviselő: dr. Molnár Andor
Kőbánya lakossága egészségügyi ellátásának támogatása. ... >>

Kőbányai Fiatalok Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi)

1105 Budapest, Havas Ignác u. 1-3.
képviselő: Gálicz Attila
Az állampolgárok tevékenységének szervezése, koordinálása az Egyesületi tevékenységi körébe eső feladatok megvalósítása érdekében. Az állampolgárok tevékenységének szervezése, koordinálása az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység körében. Családsegítés és a kiskorúak támogatása, közrend védelme, természetvédelem, jogvédelem. ... >>

Kőbányai ILCO Klub

(egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi út 89-91. (Főv.Önkorm.
képviselő: Várhalmi Károly ... >>

KÖBE Szent Kristóf Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1108 Budapest, Venyige utca 3.
képviselő: dr. Túrós András
A közúti balesetben elhunyt alapítók, tagok családtagjainak támogatása, a KÖBE tagjainak munkaerő piaci részvételének elősegítése. Az alapítvány céljait személyek vagy széles értelmében vett intézmények, szolgáltatók ( egészségügyi, nyugdíj) pénzügyi, tárgyi eszközökben biztosított, a támogatott személyek érdekében történő kifizetéssel, támogatásával, illetve a kötelezettségek csökkentésével éri el. ... >>

Közép-Európai Kínai Orvosi és Gyógyszerészeti Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
képviselő: dr. Chen Zhen, dr. Wang Fan, dr. Xiu Wei
A kínai hagyományos orvoslás közép-európai meghonosítása és elterjesztése, a megelőző-gyógyító egészség kultúra népszerűsítése, hagyományainak, értékeinek ápolása. E cél érdekében az egyesület tudományos és ismeretterjesztő programokat szervez, tanácskozásokat rendez, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, előadásokat tart és kiadványokat jelentet meg. ... >>

Látókör Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1106 Budapest, Heves utca 37.
képviselő: Asztalos Mária, Kohut Fruzsina, Vámos-Hegyi Hajna
Az emberi szervezet regenerálódási képességének aktívizálásával javítani a szem látását, e módszer széles körű terjesztése ismeretterjesztő előadások, bemutatók, írásos anyagok, video-kazetták készítése, terjesztése, tapasztalatcserék szervezése útján. Az elv alkalmazhatóságáról tanulmányok készítése. ... >>

LILA AKÁC Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1104 Budapest, Harmat utca 92. /a. IV./15.
képviselő: Ivanics Anna / elnök
Az időskorúak ápolásának, gondozásának, egészségügyi ellátásának elősegítése. A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése és a gyermekeket veszélyeztető körülmények kialakulásának megelőzése, a veszélyeztetettség megszüntetése. ... >>

MÁDI 4-6 Alapítvány az Egészséges Óvodásokért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1105 Budapest, Mádi 4-6.
képviselő: Fapál László, Gajdics Józsefné
A 4 és 6 év közötti óvodás gyermekek egészségének megőrzése, az óvodai testedzés elősegítése, a gyermekek sportolási lehetőségeinek és feltételeinek megteremtése, a testi és szellemi fejlődés összhangjának biztosítása. ... >>

Magyar Artériás Stiffness Társaság

(egészségügyi)

1103 Budapest, Kőér utca 2. D.
képviselő: dr. Benczúr Béla, dr. Illyés Miklós
a minden második ember halálát okozó, az érelmeszesedés talaján kifejlődő szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése, a szív- és érrendszeri katasztrófák számának csökkentése. Az artériás stiffness, azaz az erek tulajdonságaival foglalkozó, és azzal kapcsolatos tudományok fejlesztése. ... >>

Magyar Egészségkommunikációs Egyesület

(egészségügyi)

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 3. IX/71.
képviselő: dr. Molnár Márk Péter
annak elősegítése, hogy a magyar társadalom egészségtudatosságát és az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát javítani képes egészségkommunikációs eszközök minél szélesebb köre kerüljön felderítésre, illetőleg gyakorlati alkalmazásra. ... >>

Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága

(egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
képviselő: dr. Lintner Ferenc
A nőgyógyászati műtéti gyakorlat változásának szakmai támogatása. ... >>

Mindent az Egészségért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1104 Budapest, Harmat u. 73/F. I. 6.
képviselő: Bukovicsné Nagy Judit
Az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak alapján az egészséges sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése. A sikeres általános, majd középiskolai beilleszkedéshez szükséges testi és szociális képességek kialakítása, fejlesztése. A gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében a gyereket körülvevő, szűkebb és tágabb társadalmi, természeti környezettel való optimális kapcsolat kialakítása, a gyerekeken keresztül a családok segítése. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében kiemelt szerepet szán a természet- és környezet védelmére nevelésre. Kiemelten kívánja kezelni a gyermekek testi nevelését, mozgásfejlesztését. Mentálhigiénés nevelés területén a primer prevenció alkalmazásával egészséges életmódra nevelést célozza meg. A különböző deviáns magatartás kialakulásának (dohányzás, alkohol, drog) megelőzése, egézségnevelési, mentális, tudományos és közéleti rendezvények megszervezése. Az etnikai, főként a roma kisebbségek szocializálódásának kulturális fejlesztő programokkal történő elősegítése. ... >>

Összefogás a Toleranciáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1107 Budapest, Makk utca 1. 5./74.
képviselő: Rási Zoltán Zsolt
a roma kisebbséget támogató oktatások szervezése, munkahelyteremtés elősegítése,
- esélyegyenlőség teremtése a roma kisebbség részére,
- AIDS felvilágosítás, prevenció nyújtása az arra rászorulóknak,
- prostituáltak érdekvédelmének biztosítása, valamint tájékoztatás nyújtás a nemibetegségek megelőzése céljából,
- a másság, ezen belül a transzneműek, leszbikusok, biszexuálisok elfogadtatása,
- transzneműek segítése, támogatása, oktatás, munkahelyteremtés. ... >>

Richter Gedeon Rt. a Magyar Egészségügyért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: Dr. Regula Ildikó ketten együtt, Dr. Szolcsányi János ketten együtt, Dr. Vas Ádám ketten együtt, prof. dr. Falkay György, Prof. Dr. Szirmai Imre
Az alábbi tevékenységek támogatása, figyelembe véve a társadalom, egyes csoportok, illetve egyének közös érdekeit: - egészségmegörzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi re- habilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Segítő Szív a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

1104 Budapest, Mádi utca 159. 1./4/a.
képviselő: Papp Krisztina
A magyarországi kórházak technikai felszereltségének javítása, a kórházak gyermekosztályainak, speciálisan gyermekek műtéti beavatkozásaihoz szükséges orvosi műszerekkel való ellátása és infrastrukturális fejlesztése természetbeni és anyagi segítségnyújtással. Másodlagos cél: Árvíz esetén az árvízkárosultak részére természetbeni és anyagi segítségnyújtás. ... >>

Sejt- és Szövetdiagnosztikai Kutatási és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1104 Budapest, Dóczy J. utca 21/23.
képviselő: Bodó Miklós dr., Sápi Zoltán dr.
A citológiai és szövettani kutatások támogatása. ... >>

Szövődménymentes Cukorbetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
képviselő: Dr. Jermendy György
A hazai egészségügyi ellátás színvonalának emelése, ezen belül is a cukorbetegségek hatékonyabb gyógyításának elősegítése. ... >>

TÁBITA Protestans Szeretetszolgálati Munkások Képzését Támogató Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1107 Budapest, Belényesi 9.
képviselő: Márkus Gábor
Szociális és beteggondozók képzése a házi és intézményes szeretetszolgálat (diakónia) számára. ... >>

Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület

(egészségügyi)

1106 Budapest, Gépmadár utca 14. II./7.
képviselő: Bordás Tamás, Gere Annamária
táplálékallergiában szenvedő gyermekek és hozzátartozóik segítése. ... >>

Tegyünk Többet az Óvodások Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1105 Budapest, Zsivay u. 1-3. Óvoda
képviselő: Dr.Lugosi Mária
A 3-6 éves gyermekek táplálkozásának támogatása. ... >>

TER-KA Terapeuta Egyesület (Terapeuták Kapaszkodója Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakos Terapeuták Egyesülete)

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1106 Budapest, Gyakorló u. 22. VII./29.
képviselő: Dr. Gaál Éva
A sérült, fogyatékos, beteg emberek gyógyításának és rehabilitá- ciójának segítése; a tanulásban akadályozottak oktatásának, képzé- sének, képességeik fejlesztésének és társadalmi létezésük feltéte- leinek segítése; a fogyatékos emberek érdekérvényesítésének erősí- tése, az egyesület tagjai szakmai fejlődésének elősegítése és jogi, egzisztenciális, intézményi érdekérvényesítése. ... >>

Természetes Gyógyítás Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1101 Budapest, Hungária körút 5-7. (Óvoda épület)
képviselő: Bóday Csaba, Kovács Jenő, Zolnay Antal
A természetes gyógyítással kapcsolatos oktatási, tájékoztatási, felvilágosítási tevékenységek, valamint a természetes gyógyítással kapcsolatos eszközök és termékek kutatásának segítése. A magyar természetgyógyászok országos szintű érdekképviseleti szervezetének, egyesületének létrehozása, támogatása. A nehezen gyógyítható, ill. államilag nem finanszírozható betegségek kezelésének támogatása. A vizsgázott természetgyógyászok érdekképviseletének biztosítása, továbbképzésük és konferenciák szervezése. A természetgyógyászat módszereinek és eredményeinek tudományos kutatása, orvosilag bizonyíthatóvá tételének támogatása. Az orvostudomány és a természetgyógyászati módszerek elfogadásának támogatása (közös oktatás, közös konferencia, közös folyóirat, közös rendelések). Az egészséges életmódra nevelés folyamatában a természetes módszerek támogatása, különös tekintettel a fiatal korosztályra, az egészség megőrzésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatás, tájékoztatás; tevékenységi körébe tartozóan "Természetgyógyászati Akadémia" létrehozását és finanszírozását tervezi, a "Természetgyógyászati Akadémia" későbbi önálló szervezeti egységként történő működésének egyidejű előkészítése mellett. ... >>

Természetes Szemlélet Ma Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1105 Budapest, Salamon u. 13/A.
képviselő: Kiss Csaba
Az egészségesebb életmód és alternatív gyógymódok szélesebb körű megismertetése, különös tekintettel a szembetegségek, optikai hibák természetes gyógymódjainak terjesztése. A gyógyszeres kezelések kiegészítésekénti természetes eljárások megismertetése és ezáltal a jobb, gyorsabb és egészségesebb gyógyulás elősegítése. Az egészségesebb életmód propagálásával a betegségek megelőzése. ... >>

Természetesen Ökológiai és Természetes Életmód Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Sörgyár utca 35. II.lh. I/2.
képviselő: Mikola Klára
Szemléletnevelés ökológia, életmód, testi-lelki egészség témakörökben, tanfolyamok, előadások tartása, folyóiratok, könyvek, egyéb kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése, tanulmányok és kutatások végzése. Mindezekkel kapcsolatos tevékenységi körök: Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismretterjesztés, kulturális tevékenység. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

UROMED Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi 89-91.
képviselő: Török Péter dr.
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Urológia Osztályának támogatása. ... >>

Vesebetegek Bajcsy Kórházi Alapítványa

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Müvese Állo
képviselő: Dr. Faludi Mária
A Bajcsy Kórház nephrológiai ellátásának segítése anyagi eszközökkel. ... >>

XXI. Századi Kultúrális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Váltó u.69.
képviselő: Faddi Lajos alelnök, Katus Ferenc elnök
Az ifjúsági közösségek megerősödésének támogatása, nehéz helyzetű fiatalok támogatása, kulturális közéleti, környezetvédelmi, városvédelmi és egészségügyi ismeretek és szemlélet terjesztése, az ifjúsági érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése, támogatja az ifjúsági közösségek és klubok munkáját, képzéseket és oktatásokat szervez a közösségi városvédelemi, szociális, környezetvédelmi és közéleti ismeretek terjesztése, rendezvényeket és közösségi összejöveteleket szervez az Alapszabály szerint. ... >>

Zöld Manók Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. X/17.Bölcs
képviselő: Németh Ágnes
Az óvodás korúnál fiatalabb gyermekek személyiségének és képességeinek kibontakoztatása és egészségének megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési ill. betegségmegelőző tevékenységek folytatása. ... >>
1. oldal