Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

A Mátyásföldi Katica Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló út 2. 5./61.
képviselő: Lambert Károly
A Katica Óvoda anyagi támogatása, a feltételek megteremtését követően annak fenntartása. Az óvodás korú gyermekek egészséges, testi és szellemi fejlődésének elősegítése, az óvoda szakmai programja megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

A Versenyhátrány Leküzdéséért Alapítvány

(egyéb)

1102 Budapest, Szent László tér 20.
képviselő: Dencsy Dénes László
A rendelkezésre álló idő alatt megfelelően felkészítsék a nemesfém mikro- és kisvállalkozásokat az európai helytálláshoz szükséges vállalkozói alapismeretekre és szemléletre, az információs társadalom által kínált lehetőségek jobb kihasználására és hasznosítására. ... >>

AHLUL-BAYT Alapítvány

(egyéb)

1101 Budapest, Monori u. 9. fsz.1.
képviselő: Taraza Hassan Ali
A Magyarországon élő iszlám közösség vallási kultúrájának ápolása, a vallási gyakorlat elősegitése. ... >>

BLV "Sport" HE

(sport,érdekképviselet,egyéb)

1103 Budapest, Noszlopy utca 60.
képviselő: Téglás István
Tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme és működési feltételeinek segítése, javítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Bólyai János Honvéd Alapítvány

(egyéb)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11
képviselő: Poroszlai Ákos ... >>

Bringaút Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1108 Budapest, Gőzmozdony utca 20. 5./22.
képviselő: Oláh György
Minél szélesebb rétegekben népszerűsíteni a kerékpározást úgy mint közlekedési formát, sportot és úgy, mint korszerű életformát. Létrehozni egy nagy létszámú magyar kerékpáros egyesületet. Egy átfogó kerékpáros portál üzemeltetése. A fentiekkel összhangban sport, szabadidős és hobbi, oktatási, környezetvédelmi, településfejlesztési és nemzetközi tevékenység végzése. ... >>

Budapesti "Földalatti" Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló utca 11. VII./41.
képviselő: Varga Péter
Szellemi műhely létrehozása, ami lehetővé teszi az amatőr művészek bemutatkozását, szereplését, ennek érdekében kulturális kiadványok kiadása; a drogmegelőzés, a kábítószerről való leszokás támogatása, segítése. ... >>

ColoRom Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

1108 Budapest, Bányató utca 4. fszt./1.
képviselő: Puporka Elemér elnök
A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci foglalkoztatási, oktatási és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása. ... >>

DELTA-POPP Autó- és Motorsport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1106 Budapest, Fehérvári út 9-11.
képviselő: Popp Pál Zoltán
Autó- motorsport versenyek szervezése, azokon való részvétel, a tagok ezirányú tevékenységének támogatása, munkájuk segítése. Hagyományápolás, kiállítások, börzék szervezése. ... >>

Dr. Varga Edit Emlékalapítvány

(egyéb)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: dr. Kökény Mihály, Kökény Miklós, Trompler Árpád kuratórium elnöke
Dr. Varga Edit emlékének méltó megőrzése, munkásságának elismerése. Ezt a célt az alapítvány mindenekelőtt a ?dr. Varga Edit Emlékdíj? alapításával, és a kuratórium által meghatározott feltételeknek megfelelő személyek részére történő rendszeres adományozásával kívánja elérni. ... >>

Együtt Kőbányáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1103 Budapest, Csombor utca 9. I./3.
képviselő: Pálfi András
Részvétel a település közügyeinek intézésében, elsősorban az itt élő emberek biztonság- és felelősségérzetének a javításával. A nyilvánosság megteremtésével, kulturális örökségeink megőrzésével és a hagyományok ápolásával az itt élő emberek összetartozás-tudatának az erősítése. ... >>

Életlánc Egyesület

(egyéb)

1104 Budapest, Harmat utca 162. I/10.
képviselő: Kiss Anita, Szecsődy Péter
Az egyesület célul tűzi ki az öngyilkosságok megelőzését, tekintettel arra, hogy a nemzetközi összehasonlításban magas a magyarországi öngyilkossági ráta, az elkövetők között nagyszámú a fiatalkorú, egyre növekvő a depresszióban szenvedők száma, a társadalom nem ismeri fel a veszélyezetteket. ... >>

Fiatal Vezetők Egyesülete

(egyéb)

1101 Budapest, Csilla utca 7/B.
képviselő: Nagy Viktória, tordai Anikó
fejleszteni az állampolgári felelősségtudat és annak elfogadását.
Fejleszteni a vezetői képességeket belső továbbképző programokon történő személyes részvétellel.
Aktív részvétel az egyén és a közösség fejlesztését szolgáló tervezésben és végrehajtásában.
A gazdasági fejlődés előmozdítása.
A világ népei közötti megértés, jóakarat és együttműködés előmozdítása.
Közösségi ügyekben való aktív részvétel ... >>

Fogyasztóvédő Egyesületek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1105 Budapest, Kápolna utca 13.
képviselő: dr. Borsány György
Azon szervezetek tömörítése, amelyek tevékenysége és működése afogyasztók érdekeinek védelmében, a fogyasztóvédelem hatékony működésénekelősegítésében történik; a fogyasztói érdekek feltárása, képviselete és védelme, a Szövetségben résztvevő szervezetek érdekeinek képviselete. ... >>

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

(egyéb)

1102 Budapest, Szent László tér 20.
képviselő: dr. Ködmön István alelnök, Gasparetz András elnök, Tarján Gábor alelnök
Az információs társadalom biztonságának támogatása. Az információvédelem kultúrájának és ismereteinek terjesztése, a tudatosság kialakítása. Információvédelmi szakmai műhely létrehozása. ... >>

HeydayClub Aktív Aranykor Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1107 Budapest, Makk utca 1.
képviselő: Koósz Iván
A belföldi turizmus népszerűsítése, a természet szeretetére, védelmére, ápolására nevelés; a természetbeni pihenés elősegítése, az aktív pihenés módszereinek átadása, az aktív pihenés rendszerének kialakítása és népszerűsítése, valamint a természetjáró tevékenység biztosítása, továbbá a fogyasztói érdekek megjelenítéséhez és érvényesítéséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, a fogyasztók jogainak védelméhez kapcsolódó tevékenységek támogatása, az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályainak és gyakorlatának megismertetése. ... >>

Honvéd Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,egyéb)

1101 Budapest, Hungária krt. 11.
képviselő: Mekis Ferenc, Szabó Miklós dr. ... >>

Kálvin Csillag Alapítvány

(egyéb)

1106 Budapest, Ladányi út, Reménység Szigete
képviselő: Dr. Hegedűs Loránt, Gulácsy Lajos, Legendi László
Az összmagyarság megtartása és összefogása a kálvinizmus jegyében. A határon túli, főként a kárpátaljai magyarság segítése, a református egyház működésének bővítése. ... >>

Kínaiak Nemzetközi Keresztény Egyesülete

(egyéb)

1108 Budapest, Agyagfejtő u. 8.
képviselő: Ying Kwang Huo ... >>

Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola

(intézményi,oktatási,egyéb)

1108 Budapest, Hangár 2.
képviselő: Benke András
A tagság élővilág szeretete, ezen belül is kutyák nevelése és népszerűsítése, valamint a tenyésztők, kiképzők érdekeinek képviselete. Elméleti és gyakorlati szakismeretek gyarapítása. ... >>

Kőbányai Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

1100 Budapest, Kápolna 25.
képviselő: Varga István, Vénusz Gyula ... >>

Kőbányai Polgári Lövész Egylet

(sport,egyéb)

1103 Budapest, Őzláb utca 34.
képviselő: Faragó József
A szabadidő egészséges felhasználásának elősegítése, sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Kőbányai Polgárőrség Újhegyi Csoport

(közbiztonság,egyéb)

1108 Budapest, Szőlővirág u. 6.
képviselő: Berki István ... >>

Logoterápia és Bölcseleti Embertan Oktatási és Kutatási Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1102 Budapest, Liget tér 2. 3./2.
képviselő: Sárkány Péter
Az alapítvány elsősorban tudományos alapokon álló, kutatási, oktatási, ismeretterjesztési, egészség- és személyiségfejlesztési feladatokat lát el az alábbi három területen: A Viktor Emil Frankl (1905-1997) orvos-filozófus által megalapított, harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia és exisztenciaanalizis és az ehhez sorosan kapcsolódó fenomenológiai embertan és lélektan hagyományának magyarországi terjesztése, kutatása, oktatása és alkalmazása; a filozófiai antropológia és lélektan, a bölcseleti embertan, valamint a segítő hivatások filizófiai kérdéseinek kutatása, oktatása és alkalmazása; az alkalmazott etika, filozófia praxis (philosophical counseling/philisophische Praxis) és az életbölcselet kutatása, oktatása és alkalmazása. ... >>

LOYAL CLUB Egyesület

(egyéb)

1106 Budapest, Dömsödi utca 23.
képviselő: Draskovits Imre, Paál András
egy erős lojalitással rendelkező közösség létrehozása és működtetése, a lehetőségek és információk egymás közti jobb megosztása, valamint szervezett és élő kommunikáció érdekében. ... >>

Magyar Építőkémiai Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
képviselő: Czili Aladár
A magyar építési kémiai termékek minőségének magyasabb színvonalra emelése, az Európai Unióban felhalmozott tudásanyag átvételével, kutatással, ismeretterjesztéssel. ... >>

Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1108 Budapest, Újhegyi út 7.
képviselő: dr. Koch György
A kempingezés útján elősegítse az egészséges életmód kialakulását és elterjesztést, a szervezett bel- és külföldi túrák, táborozások során képviselje a szervezett kempingezők érdekeit, biztosítsa az információ áramlást. ... >>

Magyar Kender Párt

(egyéb)

1103 Budapest, Gergely u. 90/b.
képviselő: Pósa Norbert ... >>

Magyar Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

1105 Budapest, Martinovics tér 12.
képviselő: dr. Bende Péter
Társadalmi eszközökkel segíteni a tűz elleni védekezést, a hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek tevékenységét, közreműködni szakmai munkájuk hatékonnyá tételéhez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek kialakításában, a tűzvédelem és a tűzoltóságoknál dolgozók önsegélyezésében. Közreműködni a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és továbbfejlesztésében. ... >>

Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvű Egyház Reneszánsz Templom

(egyéb)

1102 Budapest, Állomás utca 2.
képviselő: Guo Hong Liu alelnök, Kuo Pei Ping elnök, Yang Quan, Yang Ying Tze alelnök, Zhou He Min
Keresztény hitelvek és tanítások gyakorlása. ... >>

Magyarországi Kisebbségek Pártja

(kulturális,egyéb)

1103 Budapest, Gergely utca 68.
képviselő: Száva Vince
A magyarországi nemzeti, etnikai nemzetiségi, indentitásukat vállaló emberek gazdasági, kulturális, szociális, etnikai értékeinek erősítése a közhatalom gyakorlásában való aktív részvétel szándékával. ... >>

Magyarországi Nemzetközi Evangélikus Missziós és Oktató Egyesület

(egyéb)

1107 Budapest, Bihari út 12. /A. I./9.
képviselő: Moses DK Yang
a tagok hitének megerősítése , hívők térítése , keresztény hit terjesztése. ... >>

Magyarországon élő vietnámi vállalkozók Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

1103 Budapest, Gyömrői út 56-62.
képviselő: Le Thanh Binh
A Magyarországon élő vietnami vállalkozók magyar társadalomba és Magyarország gazdasági folyamataiba történő beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében információcsere folyamatos biztosítása és a vállalkozók érdekeinek képviselete. Összegyűjtse és megossza a tagokkal kereskedelmi tapasztalataikat, információikat. Elősegítse a tagok közötti együttműködés megerősödését. Lehetőség szerint segítse a tagokat a vállakozásukkal kap- csolatban kialakult nehéz helyzetekben, a tagok közötti vitákban. Az egyesület egyik fő célja, hogy az egyesület és a tagok működése kapcsán elősegítse a Magyarország és Vietnam közötti kereskedelmi kapcsolat fenntartását és feljődését. Az egyesület művelődési, kulturális, tudományos, sport és más területeken keresztül növelje a barátságot, kölcsönös megértést a magyar és vietnami népek között. Az egyesület működése során elősegítse a vietnamiak közötti összefogást, egymás segítését, a nemzeti kultúra illetve hagyományok megőrzését. Segítséget nyújtson azoknak a magyar és vietnami embereknek, akik akár Magyarországon, akár Vietnamban a katasztrófa következtében segítségnyújtás nélkül megszokott életüket folytatni nem tudják. ... >>

"Médium" Diák és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1108 Budapest, Kővágó utca 14. III./16.
képviselő: Urbán Miklós Ádám
Magyarországon található törésvonalak megszüntetése a felnövő generációkban. A fiataloknak értékalapú közösségek teremtése, meglévő értékalapú közösségek támogatása. Kiemelten fontosnak tartjuk a szlovák-magyar viszonyt jó partneri kapcsolattá alakítani. A vidék-város ellentét megszüntetését, a drogfogyasztás visszaszorítását, környezetünk, életmódunk megóvását, javítását, a hátrányos helyzetű fiatalok segítését. ... >>

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

(egyéb)

1103 Budapest, Örmény utca 12.
képviselő: Himberger Istvánné Kaszap Katalin
A nagycsaládosok egymást ismerő és segítőközösségek szervezése, a közös működtetése, az élet az az anyasági tiszteletre nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelőség elősegítése. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek, a nagycsaládosok sajátos értékeinek képviselete és szolgálata. ... >>

Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület

(egyéb)

1106 Budapest, Kabai utca 2.
képviselő: Dr. Csizmadia László elnök
hatásos eszköz legyen az ország gazdaságának formálásában, úgy, hogy pártpolitikától függetlenül közvetíti az állampolgárok álláspontját a helyi gazdaságpolitikai és kormányzati tevékenység előmozdítása érdekében a közjóért. ... >>

Pillich Lajos Emlékalapítvány

(egyéb)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: Aracs Jánosné, dr. Szeberényi Szabolcs, Lőke Gyuláné kuratórium elnöke
Pillich Lajos emlékének méltó megőrzése, munkásságának elismerése. Ezt a célt az Alapítvány mindenekelőtt a ?Pillich Lajos Emlékdíj? alapításával, és a kuratórium által meghatározott feltételeknek megfelelő személyek részére történő rendszeres adományozásával kívánja elérni. ... >>

Pre-Asztronautikai Társaság Magyarországi Clubja

(egyéb)

1107 Budapest, Fertő u. 14.
képviselő: Berta Tibor ... >>

PRIZMA KÖR

(oktatási,egyéb)

1106 Budapest, Maglódi út 10/A. 2. II/30.
képviselő: Balázs Róbert
A kiírt hazai és külföldi fotópályázatokon, biennálékon, szalonokon való részvétel. Más alkotócsoportoknak, fotószakköröknek, fotolu- boknak és egyéni embereknek fotópályázatok kiírása, valamint a he- lyezést, különdíjat és a részvételben szereplő legjobb alkotásoknak a kiállítása és díjazása. Az alkotócsoport tagok legjobb fényképeinek kiállításon való bemutatása. Táborokon, találkozókon, továbbképzéseken, rendezvényeken való részvétel, valamint ezek szervezése. Mindezek országos hatáskörű megvalósítása. ... >>

Régiók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1107 Budapest, Szárnyas u. 18/C. III/3.
képviselő: Dobos Tibor László elnök
Az euroatlanti integráció elősegítése szakami rendezvényszervezés, tájékoztatás, kiadványok megjelentetése révén. Az atlanti gondolat képviselete, terjesztése, népszerűsítése. Együttműködés a határon túli magyar és külföldi diákszervezetekkel, valamint más jogi és nem jogi személyekkel. Gyermek- és ifjúsági érdekvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Richter Gedeon Talentum Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: dr. Körtvélyessy Gyula, dr. Szmolenszky Tamásné, Simay Antal
Olyan tehetséges 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányainak támogatása, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek. Ezt meghaladóan azon egyetemek és egyéb oktatási intézmények tevékenységének támogatása, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik. Olyan középiskolai diákok támogatása , akik érdeklődnek a természettudományok iránt. ... >>

Stimulus Alapítvány

(egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló 21-23.
képviselő: Gazdag István ... >>

Szövetség Kőbányáért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1101 Budapest, Vika köz 3. fszt./43.
képviselő: dr. Kroó Sándor, Kreiszné Fodor Éva
A X. kerületpolitikai kultúrájának fejlesztése. Az európai kulturális örökség iránti fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok együttműködésének támogatása. A nemzeti és európai értékrend ? az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása ? képviselete és terjesztése. Érték- és érdekközösséget teremteni a legkülönfélébb értelmiségi, vállalkozói, tulajdonosi és munkavállalói rétegek között. Szólás- és véleményszabadsághoz, a törvényességhez, a társadalmi és kulturális esélyegyenlőséghez való jog érvényre juttatása. A demokratikusismeretek széles körű terjesztése. Helyi szhintű politikai együttműködés elősegítése és összehangolása. ... >>

Társadalmi Szervezetek Konföderációja

(egyéb)

1105 Budapest, Kápolna utca 13.
képviselő: Bányai Péter Mihály
A Konföderáció célja: az ember-, és családközpontú társadalom problémáinak feltárása, azok megoldásának elősegítése, a társadalmi szervezetek és a kormányzat együttműködésének előmozdítása. A Konföderáció célja megvalósítása érdekében, különösen az alábbi területeken kívánja kifejteni tevékenységét: Az emberi jogok védelme, különös tekintettel - a fogyasztói jogok érvényesülésére, valamint - hátrányos helyzetben élők (különösen a fiatalkorúak, nagycsaládosok, a fogyatékkal élők, a nők és az idősek) esélyegyenlőségének sokoldalú biztosítására, - az egészséghez való jog, - az egészséges környezetheez való jog, és - az európai integrációhoz kapcsolódó jogok érvényesülésére. A szociális jogok védelme, különös tekintettel az egészség-, és szociálpolitikai, családvédelmi, ezen belül gyermek-, ifjúság-, nő-, és időspolitikai, továbbá az egészségkárosodottak és fogyatékos emberek helyzetére vonatkozó kérdésekben érdekegyeztetés, és megoldási javaslatok kidolgozása a szociális feszültségek megelőzése, enyhítése érdekében. A társadalmi párbeszéd érvényesítése, a társadalmat és a szociálpolitikai munkát érintő kérdésekben szakmai állásfoglalások és nyilatkozatok kimunkálása, közzététele, továbbítása az illetékes miniszternek, illetve az illetékes érdekegyeztető szervezetnek. A jogszaabálytervezetek előzetes véleményezése, a végrehajtás nyomon követése, a tapasztalatok összegyűjtése, azokból következtetések levonása és a döntéshozók elé terjesztése. A non-profit szektor fejlődése, és érdekképviseletének kialakítása, együttműködés hasonló hazai és külföldi szervezetekkel, a szociálpolitikai feladatok megvalósításáért felelős társadalmi, önkormányzati, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel. Fenti célok megvalósítása érdekében jogosult - szakmai konferenciák és programok szervezésére, - szakmai kiadványok szerkesztésére, és közzétételére, - elektronikus -, és nyomtatott média működtetésére, - információk gyűjtése és továbbítására, - az ágazati szakmai munka megbeszélésének növelése érdekében való tevékenységre. ... >>

Teljes Evangéliumi Diák-és Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1103 Budapest, Gergely utca 81.
képviselő: Gyurkó Tamás
Táborok és egyéb rendezvények, szabadidős programok szervezése és lebonyolítása. ... >>

Tudatos Élet Alapítvány

(egyéb)

1106 Budapest, Porcelán utca 3-5.
képviselő: Bihari Erika
Szellemi képességek kibontakozását, gondolkodásmód és életszemlélet változást szolgáló "Csendo" program elterjesztése. ... >>

X. ker. SIBRIK Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1104 Budapest, Kada utca 135.
képviselő: Milász Ferencné
Budapest, X. ker. Sibrik lakótelepén a közbiztonság megszilárdításának, a gyermek- és ifjúságvédelemnek az elősegítése. ... >>

X. Kerület - Kőbányai "Wolf" Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1105 Budapest, Gitár utca 13.
képviselő: Balogh Sándor, Orosz Tibor, Polgár János, Varga Miklós
Budapest, X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójában foglaltak megvalósításában való aktív közreműködés.
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a gyermek-és ifjúságvédelem (drog prevenció), tűzmegelőzési és Polgári védelmi- katasztrófavédelmi, élet és műszaki speciális mentési, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom )a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése.
A Wolf Csoport járőrszolgálatai során az adott terület közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes szerveket, hatóságokat, szükség szerint a helyszínt biztosítja.
A természeti és épített környezet védelme. A közterületek (parkok, játszóterek, lakótelepek, stb.) rendjének, tisztaságának és eszközeinek megóvása, kiemelt feladatként Kőbánya egész területén.
A Wolf Csoport és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabály változtatások,
működési környezet változtatásai,
módszertani ajánlások és útmutatók,
bűnmegelőzési feladatok változásai,
egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése,
külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása,
szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése,
a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Zöld Holló Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló u. 7. V/33.
képviselő: Kaiser Mónika
Kulturális, valamint környezetvédelmi rendezvények - elsősorban a Filmszemle- diákzsűrijének szervezése és támogatása. A diákzsűri intézményének népszerűsítése, részvétel más filmfesztiválokon, a hallgatók Diákzsűribe vakó pályáztatása, együttmőködés az egyetemekkel, a hallgatók koordinációja, a Diákzsűri munkájának megszervezése, a környezetvédelem és a filmművészet kapcsolatának erősítése önálló programok, illetve alkotások révén. ... >>
1. oldal