Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 67
1. oldal

A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Szent László tér 34.
képviselő: Szöllősi Csaba
A X. kerület alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása. ... >>

A Mátyásföldi Katica Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló út 2. 5./61.
képviselő: Lambert Károly
A Katica Óvoda anyagi támogatása, a feltételek megteremtését követően annak fenntartása. Az óvodás korú gyermekek egészséges, testi és szellemi fejlődésének elősegítése, az óvoda szakmai programja megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Ad-Hoc Színház Egyesület

(intézményi,kulturális)

1108 Budapest, Kővágó u. 6.
képviselő: Bodó Viktor ... >>

Alapítvány a Vaspálya Utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.
képviselő: Jánossyné Győrffy Magdolna
Az Óvodai nevelés - oktatási munkályának tartalmi fejlesztése, optimális működtetése, korszerűsítése. ... >>

ARANY-BÁNYA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Bánya u.32.
képviselő: Csonkáné Czibolya Éva, Király Zsuzsanna
A Bánya utcai általános iskolás gyermekek nevelésének támogatása, oktatási színvonalának emelése. ... >>

Ászok utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Ászok 1-3.
képviselő: Szabóné Balla Gabriella, Szántó Károlyné, Tóth Judit
Az 1105.Budapest, Ászok 1-3.sz. alatti óvodába járó gyermekek támogatása. ... >>

Bajcsy Kórházért, Kőbánya és Rákosmente Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi 89-91.
képviselő: Fodor Pataki Árpádné, Gallyas Károly
A Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház - Rendelőintézet korszerű működéséhez szükséges fejlesztések, felújítások finanszírozása. ... >>

Bercsényi Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Maglódi út 4/b.
képviselő: Hegedűs Géza
A Bercsényi iskola hús-, tartósító-, erjedésipari és élelmiszeranalitikai szakképzésének segítése, a felzárkóztatás, a tapasztalatszerzési lehetőségek, egyes megemlékezések és elismerések anyagi támogatása révén. ... >>

Biztonságpolitikai Szakkolégium Egyesület

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Hungária körút 5-7. III. 1. 2./3.
képviselő: dr. Németh József
civil és katona értelmiségieket neveljen a magyar nemzet szolgálatára, egy biztonságos társadalom építésére, az értelmi képzés, a szaktudás erősítése, a pszichológiai érettség, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a hazaszeretet elmélyítése révén. ... >>

Bod Péter Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Kápolna köz 1. /c. 3./24.
képviselő: Oporné Fodor Mária
Bod Péter író és református teológus emlékének ápolása, valamint könyvtárpedagógia, az olvasás fejlesztés és a családi életre való felkészítés terén történő munkálkodás. ... >>

Boldog gyermekkor - a boldog jövőért oktatási-nevelési és sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Váltó u. 40.
képviselő: Könyves-Tóth Katalin
Óvodai nevelés, ill. óvodai nevelés keretében folyó iskolai élet- módra történő felkészítés. ... >>

Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola Szociálpolitikai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
képviselő: Csigi János, Kútsági Tamás
A fenti főiskolán végzett pályakezdők, onnan nyugállományba kerültek, önhibájukon kívül leszereltek és a főiskolán dolgozók szociális támogatása. ... >>

Csodapók Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1104 Budapest, Mádi u. 127.
képviselő: Szegedi Pálné sz. Balogh Teréz
Az óvodás gyermekeknek közös élményt nyújtó rendezvények és az egészséges életmódra nevelés segítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Dr. Sztanek Endre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1103 Budapest, Petrőczy utca 20/a.
képviselő: Dánielné Csonka Ágnes
Dr. Sztanek Endre, a hadtudományok kandidátusa életművének, munkásságának folytatása az alapítványon keresztül.
Az általános, valamint a középiskolai hallgatók megismertetése, nevelése, tanítása a sporton keresztül a polgári védelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi és a tűz elleni védekezés alapvető feladatainak elsajátítására.
Az általános és középiskolák ilyen irányú sportrendezvényei megszervezésének és végrehajtásának segítése. ... >>

Egyesült Erővel /Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.
képviselő: Bukva Gézáné
Olyan oktatás kialakítása és megvalósításának elősegítése, amely az egyén képességeinek feltárásához, fejlesztéséhez nyújt segítséget, azt szolgálja és felkészülési lehetőséget teremt az állampolgári szerepek bármelyikére. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, technikai, műszaki berendezések biztosítása. ... >>

Éljünk Egészségesebben Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Kőbányai út 38.
képviselő: Czirokné Vanczák Erzsébet
A budapesti X. kerületi Kőbányai úti Óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének, testi fejlődésének segítése. ... >>

Európai Oktatásért XXI. Század Művelődési és Oktatási Komplex Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Csombor u. 19.
képviselő: Kopasz Norman
Felnőtt és gyermek oktatás támogatása. Magániskola (alap-,közép-, felsőfokú) létesítése, fenntartása és működtetése útján. Nyelvtanulás, nyelvi képzés elősegítése. ... >>

EUSTACH Alapítvány a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fül-Orr-Gégészet Fejl-ért

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Maglódi 89-91.
képviselő: Dr. Kálósi Klára, Szabadka Hajnalka dr.
A Bjcsy Zsilinszky Kórház Fül- Orr- Gége Osztályán folytatott gyógyító-megelőző, oktató és tudományos tevékenység segítése, a betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány a Gyermekekért, a betegekért és a Rászorultakért

(intézményi,egészségügyi)

1107 Budapest, Szárnyas u. 20/C. 3/2.
képviselő: Berencsi Imréné, Szabó Zoltánné
Magyarországi kórházak és egyéb egészségügyi intézmények műszerezettségének, eszközellátottságának fejlesztéséhez hozzájárulás. ... >>

Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására

(intézményi,oktatási)

1104 Budapest, Harmat utca 88.
képviselő: dr. B.Szabó Ernőné
A budapesti X., Harmat u.88.szám alatti általános iskola támogatása. ... >>

Harmónikus Gyermekkorért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1102 Budapest, Halom utca 7.
képviselő: Dudás Magdolna
Az óvodai nevelés feltételeinek javítása, támogatása. ... >>

Hi-Tech Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B.
képviselő: Babosa Antal
A Pataky István Híradásipari Szakközépiskolában folyó oktatás támogatása. ... >>

Hidd, hogy segítünk Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1106 Budapest, Jászberényi út 28-72. II./5.
képviselő: Légrádi Zoltán
A magyarországi kórházak gyógyító tevékenysége tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a betegek gyógyulásának, gondozásának, ápolásának elősegítése. ... >>

HUNINET Egyesület

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
képviselő: Mézes István, Pulai Gábor
Elősegíteni az egyetemeken és főiskolákon kiépült informatikai rendszerek és hálózatok együttműködését és fejlesztésését. ... >>

Kápolna Téri Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Kápolna tér 4.
képviselő: Mészárosné Száraz Mária Anna
A Budapest, X.ker. Kápolna téri Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Kikötő Szociális Szolgáltató Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Kőrösi Cs. S. utca 43-51. II./16.
képviselő: Illés Gyula
Szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, továbbá mentálisan sérült, cselekvőképességében korlátozott személyek számára intézményi elhelyezés, és számukra munkavégzés és munkavállalási lehetőség biztosítása.
Szociálisan hátrányos helyzetű fiatal-felnőtt volt állami gondozottak számára intézményi elhelyezés és munkavállalás lehetőségének biztosítása.
Idős egyedülálló, vagy magukról gondoskodni nem tudó személyek részére bentlakásos idősotthon működtetése.
Működési területén egyedülálló, rászoruló emberek részére házi szociális szolgálat, egészségügyi jelző és riasztó rendszer kiépítése és működtetése.
Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, munkaerő-piaci helyzetük segítése, rehabilitációs foglalkoztatásuk szervezése. Ennek során elsősorban az egyesület által üzemeltetett intézményekben elhelyezettek számára a helyi munkaügyi központtal, szakmai képzést folytató intézményekkel, helyi önkormányzatokkal, a helyben működő rehabilitációs intézményekkel történő együttműködés keretében a munka világába történő bevezetését, visszavezetést segíti az egyesület intézményi keretek között.
Elsősorban fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű iskoláskorú személyek számára ismeretterjesztő, kulturális néprajzi táborok szervezése, ahol a résztvevőkkel elsősorban a szerb és a cigány hagyományokkal és kulturális örökségek megismertetésére kerül sor. ... >>

Kőbányai és Vasutas TÖRKVÉS M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1101 Budapest, Könyves Kálmán körút 25.
képviselő: Nyulász János, Vizi Tibor
Az állampolgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek működtetése, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, könyvtár, a művelődési intézmény működtetése (nevelés, oktatás, sport, szórakozás, ismeretterjesztés stb.). A magyar néphagyomány lényegi ismeretén és elsajátításán alapuló folklór művek bemutatása, a magyar néptánc és népzene klasszikusai hagyatékának ápolása. A folklórt, néptáncot és népzenét anyanyelvként használva, mai gondolatok és érzések korszerű megfogalmazása. Magas szinten képzett táncosokkal és zenészekkel jelenkori sorsokat, egyetemes életérzéseket tükröző művek létrehozása. ... >>

Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola

(intézményi,oktatási,egyéb)

1108 Budapest, Hangár 2.
képviselő: Benke András
A tagság élővilág szeretete, ezen belül is kutyák nevelése és népszerűsítése, valamint a tenyésztők, kiképzők érdekeinek képviselete. Elméleti és gyakorlati szakismeretek gyarapítása. ... >>

Kőbányai Szabó Ervin Könyvtárak Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1102 Budapest, Szent László tér 7-14.
képviselő: Kovács Györgyi
A Budapest X.kerületi könyvtárak szolgáltatási színvonalának emelése. ... >>

Közösen Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1106 Budapest, Gépmadár 15.
képviselő: Medveczkyné Magyar Erika
A Budapest X. kerületi Gépmadár utcai Óvoda működésének támogatása. ... >>

MÁDI 4-6 Alapítvány az Egészséges Óvodásokért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1105 Budapest, Mádi 4-6.
képviselő: Fapál László, Gajdics Józsefné
A 4 és 6 év közötti óvodás gyermekek egészségének megőrzése, az óvodai testedzés elősegítése, a gyermekek sportolási lehetőségeinek és feltételeinek megteremtése, a testi és szellemi fejlődés összhangjának biztosítása. ... >>

Mensáros László Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1107 Budapest, Balkán utca 8.
képviselő: Polgárné Török Margit
Mensáros László emlékének, a magyar színházi és irodalmi kultúra hagyományainak ápolása. ... >>

Metamorfózis Egyesület

(intézményi,kulturális)

1104 Budapest, Mádi utca 125/ C. II/7.
képviselő: Bíró Éva Gabriella
Színházi nevelési központ létrehozása és működtetése, a színházi működés feltételeinek megteremtése. ... >>

Mindent az Egészségért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1104 Budapest, Harmat u. 73/F. I. 6.
képviselő: Bukovicsné Nagy Judit
Az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak alapján az egészséges sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése. A sikeres általános, majd középiskolai beilleszkedéshez szükséges testi és szociális képességek kialakítása, fejlesztése. A gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében a gyereket körülvevő, szűkebb és tágabb társadalmi, természeti környezettel való optimális kapcsolat kialakítása, a gyerekeken keresztül a családok segítése. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében kiemelt szerepet szán a természet- és környezet védelmére nevelésre. Kiemelten kívánja kezelni a gyermekek testi nevelését, mozgásfejlesztését. Mentálhigiénés nevelés területén a primer prevenció alkalmazásával egészséges életmódra nevelést célozza meg. A különböző deviáns magatartás kialakulásának (dohányzás, alkohol, drog) megelőzése, egézségnevelési, mentális, tudományos és közéleti rendezvények megszervezése. Az etnikai, főként a roma kisebbségek szocializálódásának kulturális fejlesztő programokkal történő elősegítése. ... >>

Nemzetközi Kulturális kapcsolatok, művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1107 Budapest, Monori utca 2-4.
képviselő: Song Ju Fang
elsősorban nemzetközi kulturális, művészeti kiállítások rendezése, szervezése. Nemzetközi kulturális, művészeti előadások tartása, szervezése. Nemzetközi filmgyártás, kiadás (DVD, video, mozifilm.) Nemzetközi filmbemutatók tartása. Művészeti kiadmányok megjelentetése. Nemzetközi könyvtár, zenetár, zenei kiadványok, folyóiratok, gyűjtemények létrehozása, hálózatának kiépítése. Kortárs, művészeti divatbemutatók, kiállítások szervezése. ... >>

Nevesincs Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1106 Budapest, Jászberényi u.89.
képviselő: Aknainé Schvaáb Ágnes
A Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola pedagógiai programjához kapcsolódva a tanulók tanterven kívüli oktatásának, nevelésének, művelődésének, testneveklésének az elősegítése. ... >>

NÓVA SPORT EGYESÜLET/Budapest/

(intézményi,sport,oktatási)

1105 Budapest, Bolgár u. 18. I.14.
képviselő: Faragó Tibor
óvodáskorúak megismertetése a sporttal, iskolaérettség elősegítése - az iskoláskorú fiatalok mozgás iránti igényének felkeltése és kielégítése - a felnőtt korosztály sportolási lehetőségének biztosítása révén egészségmegőrzésük elősegítése - a tömegsport mozgalom minél szélesebb körű kiterjesztése - tehetséges fiatalok felkutatása, versenyeztetése - a keleti (mozgás) kultúra megismertetése és terjesztése ... >>

Óvodai Egészséges Életmódra Nevelés Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1101 Budapest, Kőbányai út 30.
képviselő: Sztudva Mónika
Az óvodai egészséges életmódra nevelés tárgyi és technikai feltételeinek javítása, óvodai pedagógusok továbbképzésének, szakmai munkájának, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Összefogva az Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1100 Budapest, Kada 27-29. Kada Általános Is
képviselő: Halász Gusztáv
A Kada Általános Iskola tornaterem bővítésének a támogatása, valamint az oktató-nevelő munka javításához való hozzájárulás. ... >>

"Para-fitt" Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1105 Budapest, Harmat köz 4/ B. I./3.
képviselő: Gégény Noémi
Értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek rehabilitációja rendszeres úszás és úszásoktatás útján. Már úszni tudó fiatalok versenyeztetése, hazai speciális úszóversenyek szervezése; kapcsolatfelvétel és cserekapcsolatok fenntartása külföldi társszervezetekkel, külföldi mozgássérült versenyeken való részvétel; szabadidős, iskolai szünidős programok szervezése és lebonyolítása, nyári mozgássérült táborok létrehozása. ... >>

PRIZMA Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Cserkesz utca 10-14. I./4.
képviselő: Efkan Ünlü, Mahmut Eyyup Günel Siskova
Magyarországon élő magyar és nem magyar nemzetiségű diákok több nyelven folyó oktatásának támogatása iskola alapításával, illetve részvétel ilyen iskola fenntartásában. Magániskolai oktatás támogatása az oktatás és nevelés minden szintjén (óvoda, általános, középfokú és felsőfokú oktatás, felnőttoktatás). ... >>

Pro Patria et Studium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11. VII. fszt./1.
képviselő: Vogel Dávid, Zámbori Richárd
tanulási és kollégiumi körülmények javítása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a rászorulók szociális támogatása, tanulásuk elősegítése érdekében, tudomány és oktatás iránti érdeklődés felkeltése, valamint a műveltségi, oktatási és tudományos színvonal fejlesztése. ... >>

RÁTIO Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1100 Budapest, Száva 1-3.
képviselő: Eperjessyné Szabó Ilona
Iskolai oktatási feltételek javítása, támogatása. ... >>

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásáért

(intézményi,oktatási)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: Dr. Riedel Miklós
A magyarországi kémia oktatásban és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztésben történő közvetlen, aktív szerepvállalás, a középiskolai kémia oktatás személyi és tárgyi feltételei kiépülésének támogatása, a tevékenységgel kapcsolatos változások megfigyelése és publikálása. A kémia területén kiemelkedő eredményeket elérő diákok és tanárok elismerése, díjazása és támogatása. ... >>

Richter Gedeon Talentum Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: dr. Körtvélyessy Gyula, dr. Szmolenszky Tamásné, Simay Antal
Olyan tehetséges 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányainak támogatása, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek. Ezt meghaladóan azon egyetemek és egyéb oktatási intézmények tevékenységének támogatása, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik. Olyan középiskolai diákok támogatása , akik érdeklődnek a természettudományok iránt. ... >>

Segítő Szív a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

1104 Budapest, Mádi utca 159. 1./4/a.
képviselő: Papp Krisztina
A magyarországi kórházak technikai felszereltségének javítása, a kórházak gyermekosztályainak, speciálisan gyermekek műtéti beavatkozásaihoz szükséges orvosi műszerekkel való ellátása és infrastrukturális fejlesztése természetbeni és anyagi segítségnyújtással. Másodlagos cél: Árvíz esetén az árvízkárosultak részére természetbeni és anyagi segítségnyújtás. ... >>

SPARTACUS Vizimanók óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1103 Budapest, Kőér 1/a.
képviselő: Lévai Anita
A Spartacus Sportegyesület úszószakosztálya által működtetett úszóóvoda támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal