Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

1108 Budapest, Szőlővirág u. 14. IX.40.
képviselő: Gálicz Attila elnökh./ketten együtt, Gálicz József elnök / önállóan, Juhász István titkár/ ketten együtt, Lénárt Ferenc alelnök/ketten együtt, Polina András alelnök/ketten együtt, Szabó Tamás / ketten együtt
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, gyermek és ifjúságvédelem, környezetvédelem. Bűnmegelőzési tevékenység, együttműködve a rendőri szervekkel. ... >>

Kőbányai Polgárőrség Újhegyi Csoport

(közbiztonság,egyéb)

1108 Budapest, Szőlővirág u. 6.
képviselő: Berki István ... >>

Környezetbarát Autósportért Alapítvány

(sport,természetvédelem,közbiztonság)

1101 Budapest, Pongrác köz 7. II./7.
képviselő: dr. Simon Lajos
Az alapítvány fő célja az egészségvédelem, az egészség-ipar, a környezet és természetvédelem területén hazai és nemzetközi kutatások, támogatása mind az alap- és alkalmazott kutatások mind a kísérleti fejlesztések területén. Az ilyen irányú állami és civil kezdeményezések munkájának támogatása, tevékenységükben való aktív részvétel. ... >>

X. ker. SIBRIK Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1104 Budapest, Kada utca 135.
képviselő: Milász Ferencné
Budapest, X. ker. Sibrik lakótelepén a közbiztonság megszilárdításának, a gyermek- és ifjúságvédelemnek az elősegítése. ... >>

X. Kerület - Kőbányai "Wolf" Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1105 Budapest, Gitár utca 13.
képviselő: Balogh Sándor, Orosz Tibor, Polgár János, Varga Miklós
Budapest, X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójában foglaltak megvalósításában való aktív közreműködés.
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a gyermek-és ifjúságvédelem (drog prevenció), tűzmegelőzési és Polgári védelmi- katasztrófavédelmi, élet és műszaki speciális mentési, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom )a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése.
A Wolf Csoport járőrszolgálatai során az adott terület közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes szerveket, hatóságokat, szükség szerint a helyszínt biztosítja.
A természeti és épített környezet védelme. A közterületek (parkok, játszóterek, lakótelepek, stb.) rendjének, tisztaságának és eszközeinek megóvása, kiemelt feladatként Kőbánya egész területén.
A Wolf Csoport és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabály változtatások,
működési környezet változtatásai,
módszertani ajánlások és útmutatók,
bűnmegelőzési feladatok változásai,
egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése,
külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása,
szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése,
a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>
1. oldal