Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 114
1. oldal

13 Harcos Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1105 Budapest, Bolgár utca 13. fszt./1.
képviselő: Lontai Márton, Városi József
Szervezett lehetőséget biztosítani minden érdeklődő számára a harcművészetek és egyéb szabadidős sportok mozgásanyagának elsajátítására, szellemiségükben való elmélyülésre. Közreműködni olyan sportágak művelésében, amelyek az egészséges és harmonikus élet egységének fenntartását közvetlenül elősegítik, különös tekintettel a kondícióra, a ciklikus sportágakra és a lélek harmóniájára. Biztosítani a sportegyesületi kereteket a sportági szövetségek/szakszövetségek versenyrendszerében versenyezni kívánó sportolói számára és elősegíteni a nemzetközi versenyeken való részvételt. Harcművészeti, tömegsport és egyéb aktivitásra serkentő rendezvények, sporttanfolyamok és táborok szervezésével nevelni az erkölcsös, egészséges életmódra, a sport szeretetére. ... >>

"A Kicsikért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Vadszőlő utca 6. III. 2.
képviselő: Hähnel Diana
A kiskorú gyermekek úszásoktatásának szervezése és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Szent László tér 34.
képviselő: Szöllősi Csaba
A X. kerület alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása. ... >>

A Nyugati Pályaudvar Környékén Csellengő Gyermekekért Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1108 Budapest, Harmat u. 162. VI. emelet 35.
képviselő: Kürthy István, Orbán Tamás, Páli Csobán
a Nyugati Pályaudvar környékén csellengő veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére szociális, kulturális, egészségügyi segítség nyújtása. ... >>

A Zene Mindenkié Egyesület

(kulturális)

1102 Budapest, Füzér utca 27/ a.
képviselő: Erdős Gáborné
A zenepedagógiai és zeneterápiás munka elősegítése hazánkban, a zenei élmény megismertetése bárkivel, korra, értelmi és testi állapotra való tekintet nélkül. Az ULWILA zenei módszer terjesztése és népszerűsítése. ... >>

Ad-Hoc Színház Egyesület

(intézményi,kulturális)

1108 Budapest, Kővágó u. 6.
képviselő: Bodó Viktor ... >>

Afrolatin Zenebarátok Egyesülete

(kulturális)

1105 Budapest, Halom 37/b.
képviselő: Koszta Mihály ... >>

Alapítvány a Vaspálya Utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.
képviselő: Jánossyné Győrffy Magdolna
Az Óvodai nevelés - oktatási munkályának tartalmi fejlesztése, optimális működtetése, korszerűsítése. ... >>

Az Egészséges KIPSZER Fövállalkozási Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
képviselő: Meritáh József
a KIPSZER Vállalat alkalmazottai egészségügyi, szakmai és szociális helyzetének javítása. Másodlagos cél: külső sport kultúrális szervezet vagy természetes személy gazdasági-szociális helyzetének a javítása. ... >>

Ázsiai Harcművészeti és Kulturális SE.

(sport,kulturális)

1106 Budapest, Pilisi u. 22.
képviselő: Váradi György
A szervezet segítséget nyújt tagjainak a rendszeres sportoláshoz, versenyzéshez, testedzéshez, felüdüléshez és kulturális igények biztosításához. Célja még az ilyen jellegű igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, tanfolyamok létrehozásával a tagság rendszeres felkészülésének megszervezése és lebonyolítása. ... >>

Bem József Bajtársi Egyesület

(kulturális)

1101 Budapest, Hungária körút 5-7. "Óvoda" épület
képviselő: Pap András (Perlawi Andor)
a helyi - Bem József lakótelepen élő - lakóközösség összefogása, szociális helyzetének figyelemmel kísérése, egymás segítése. ... >>

Bercsényi Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Maglódi út 4/b.
képviselő: Hegedűs Géza
A Bercsényi iskola hús-, tartósító-, erjedésipari és élelmiszeranalitikai szakképzésének segítése, a felzárkóztatás, a tapasztalatszerzési lehetőségek, egyes megemlékezések és elismerések anyagi támogatása révén. ... >>

Bod Péter Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Kápolna köz 1. /c. 3./24.
képviselő: Oporné Fodor Mária
Bod Péter író és református teológus emlékének ápolása, valamint könyvtárpedagógia, az olvasás fejlesztés és a családi életre való felkészítés terén történő munkálkodás. ... >>

Boldog gyermekkor - a boldog jövőért oktatási-nevelési és sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Váltó u. 40.
képviselő: Könyves-Tóth Katalin
Óvodai nevelés, ill. óvodai nevelés keretében folyó iskolai élet- módra történő felkészítés. ... >>

Budapesten Élő Románok Clubja

(kulturális)

1106 Budapest, Keresztúri út 22.
képviselő: Józsa Ferenc
A román kultúra és a népi hagyományok őrzése, tánccsoport, táncház működtetése, a román folklór megismertetése, az anyaországgal való kapcsolattartás, testvérvárosi kapcsolat kiépítése, nyelvtanfolyam indítása, támogatás a Budapesten élő román származású gyerekek számára. ... >>

Budapesti Fegyház és Börtön Független Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1108 Budapest, Kozma utca 13.
képviselő: Kucsera Miklós
A Szakszervezet célja tagjai társadalmi, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó- hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori jogszabályok, különösen fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 27.§ (2) bekezdésében foglaltak és a szolgálati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően így különösen: A tagok szociális és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz. Előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését. Előmozdítja - szükség esetén biztosítja- tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését. ... >>

Budapesti "Földalatti" Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló utca 11. VII./41.
képviselő: Varga Péter
Szellemi műhely létrehozása, ami lehetővé teszi az amatőr művészek bemutatkozását, szereplését, ennek érdekében kulturális kiadványok kiadása; a drogmegelőzés, a kábítószerről való leszokás támogatása, segítése. ... >>

Bukyukai Kyudo Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1104 Budapest, Medveszőlő utca 3. I.//3.
képviselő: Károlyi Tamás
kyudo (tradicionális japán íjászat) gyakorlása, népszerűsítése
sport és szabadidős tevékenységek szervezése, részvétel biztosítása
társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása
sportkapcsolatok (bel- és külföldi) létesítése és fejlesztése
természeti értékek megóvása, megvédése
történelmi hagyományok ápolása, hagyományőrzés
az egyesület tagjai számára a kyudo gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

DELTA-POPP Autó- és Motorsport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1106 Budapest, Fehérvári út 9-11.
képviselő: Popp Pál Zoltán
Autó- motorsport versenyek szervezése, azokon való részvétel, a tagok ezirányú tevékenységének támogatása, munkájuk segítése. Hagyományápolás, kiállítások, börzék szervezése. ... >>

Dunakanyar Ifjúsági Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1105 Budapest, Szent László tér 6. sz.
képviselő: Budai György
Dunakanyar térségének, kultúrájának megismertetése az ifjúság körében ... >>

Ébresztők Ruszin Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Gyakorló köz 3.
képviselő: Popovics Tibor Miklós
A hazánkban és a határon túl élő ruszinok hagyományainak, kulturális örökségeinek megóvása, a ruszin nevelés és oktatás megvalósítása. ... >>

Együtt Gyermekeinkért Alapítvány

(kulturális)

1108 Budapest, Harmat 196-198.
képviselő: Fórizs Istvánné
A nevelő-oktató munka feltételeinek javítása. ... >>

Együtt Kőbányáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1103 Budapest, Csombor utca 9. I./3.
képviselő: Pálfi András
Részvétel a település közügyeinek intézésében, elsősorban az itt élő emberek biztonság- és felelősségérzetének a javításával. A nyilvánosság megteremtésével, kulturális örökségeink megőrzésével és a hagyományok ápolásával az itt élő emberek összetartozás-tudatának az erősítése. ... >>

Élet-Erő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Füzér utca 34/A. fszt./3.
képviselő: Sándor Tamás
A művészeti, a kultúra és az egészséges életmód színvonalának felemelése az oktatás módszerével. ... >>

Eurofórum Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Fehér út 10.
képviselő: Kiss Hajnalka
Más kultúrákkal és más országokkal történő tapasztalatcsere ösztönzése. - Együttműködés más országokkal, ott élő kisebbségekkel. - Hozzájárulás egy igazságosabb, toleránsabb és egyenlőségre törekvő társadalom létrehozásához. - A továbbképzések ösztönzése, abban a tudatban, hogy egy társadalom olyan mértékben szabad, amilyen mértékben képzett. - Elkötelezettség erősítése a nemzeti nyelv és kultúra irányában. - Csereprogramok, csererendezvények szervezése az Európai Unió keretein belül. - Együttműködési tevékenység kifejtése fejletlen országokkal, kifejezetten a leghátrányosabban érintett területeken. - Szakirodalmi alap létrehozása különböző hazai és nemzetközi kiadványokkal, amelynek célja a kulturális és humánus képzés rendszerének és folyamatának erősítése. - Környezetvédelemre irányuló tevékenység kifejtése, az egészséges viselkedési szokásokért indított kampányok vagy akár természeti területek nagytakarításának megszervezése. ... >>

Európai Égbolt Kulturális Egyesület

(kulturális)

1102 Budapest, Hölgy u. 35.fszt.2.
képviselő: Dr. Szemkeőné Gyimesi Ágnes, Zsuffa Ruth ... >>

Európai Oktatásért XXI. Század Művelődési és Oktatási Komplex Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Csombor u. 19.
képviselő: Kopasz Norman
Felnőtt és gyermek oktatás támogatása. Magániskola (alap-,közép-, felsőfokú) létesítése, fenntartása és működtetése útján. Nyelvtanulás, nyelvi képzés elősegítése. ... >>

Evidance (Határozott, Egyértelmű) Táncsport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Lavotta utca 14.
képviselő: Fekete Annamária, Fürst Ágnes
A szervezet célja: Alapfokú társastánc és történelmi társastánc-oktatás, a táncsport feltételeinek megteremtése, a rendszeres versenyzés biztosítása, a táncsport művelése és pártolása, a táncművészeti kultúra fejlesztése, egyesületi tagok nevelése, versenyzés, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. ... >>

Fekete Művészek Kulturális Egyesület

(kulturális)

1102 Budapest, Halom u. 15. fszt. 18.
képviselő: Randell George ... >>

Fényecset Fotóklub Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1103 Budapest, Kőér utca 56. /a.
képviselő: Lampert Zoltán, Ribényi Csaba Alfonz, Zsila Sándor
Természetfényképezők alkotói közösségének létrehozása. ... >>

Fokél Szabad Stílusú Kézifegyver Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 7. V//31.
képviselő: Gonda Gábor
ókori, középkori, kézi fegyverek használatának felelevenítése, használatuk kutatása, használatuk gyakorlása, használatuk oktatása.
Különböző korok különböző stílusú harci technikáinak kipróbálási lehetőségének biztosítása.
Önálló kézifegyveres harcművészeti stílusok és technikák kialakítása.
Különböző korok kard és íj típusainak megismertetése.
Tradicionális íjászat gyakorlása, oktatása.
Tradicionális vívás gyakorlása, oktatása, különböző korok és tájegységek fegyvereivel.
Fiatalok testi és szellemi fejlődésének elősegítése, történelem iránti érdeklődés felkeltése.
Kézifegyverekkel történő közelharc elsajátítása (fa eszközökkel).
Ezeken keresztül történő önfegyelem, önismeret, önkontroll, intelligencia kifejlesztése.
Alkotó közösség kialakítása.
Táborok szervezése.
Kézműves foglalkozások (bőrözés, faragás, festés, stb.) ... >>

Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete

(sport,kulturális)

1106 Budapest, Hatház u. 11. I.116.
képviselő: Beke Józsefné sz.Rácz Éva
Rendszeres részvételt biztosítani a kulturális és szabadidő hasznos eltöltésében és sporttevékenységben. ... >>

Gyermekeink Jogaiért Szülői Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Kőér utca 7/b.
képviselő: Zámbóné Karner Anikó
Morális és szakmai segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek számára - bárki által hozzáférhetően és igénybe vehetően - a őket ért, másságuk miatti - bármilyen sérelem esetén. Szervezeti kereteket biztosít az őket ért sérelmek elleni jogszerű és kizárólag békés eszközökkel történő fellépésre, a sérelmek orvoslására, különös tekintettel a Magyar Köztársaság hatóságai előtti jogi képviseletre. Minden lehetséges jogi eszközzel fellép az emberi jogok érvényesülése, így különösen a hátrányos helyzetű gyermekek védelme érdekében. A másság értékként történő elfogadtatása és a tolerancia eszméjének terjesztése érdekében kulturális és tájékoztató rendezvényeket szervez, illetve toleranciaoktatási és népszerűsítő programokat szervez és kiadványokat publikál, összefogja a szülők mellett a társadalom azon tagjainak érintettjeit, akik számára a gyermek fejlődése a jövő záloga. ... >>

Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete

(kulturális)

1107 Budapest, Ceglédi út 30.
képviselő: Oldal Ferencné
a telefóniai ipari termékek védelme, az egykori Kábelüzem dolgozóinak (nyugdíjasainak) segítése. ... >>

HARTEL-BÜKI Judo Club és Szabadidő Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1101 Budapest, Hungária krt.5-7.V.ép.2lh.2/6.
képviselő: Büki Péter
A judo-sport (mint küzdősport és mint harcművészet ) tevékenység gyakorlása, oktatása, fejlesztése, támogatása, népszerüsítése, bemutatók szervezése, az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka végzése, valamint az ehhez kapcsolódó szabadidős és sport tevékenységek (szabadidő eltöltéseként végzett testedzés és szellemi gyakorlat, amely a fizikai illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását szolgálja) szervezése és végzése, valamint az Egyesület sporttevékenységéhez kapcsolódó felkészülési és versenyzési lehetőség biztosítása. A judo szemléletének és művelésének általános elterjesztése, különös tekintettel a diák- és szabadidősportra. a célok közé tartozik a nemzetközi judo-sport életébe való bekapcsolódás, valamint a nemzetközi judo-sport szervezetekhez való kapcsolódás. ... >>

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Bánya u.31.I.em.7.
képviselő: Mihalicska Terézia
A szociálisan, egészségileg és kultúrális szempontból hátrányos helyzetű állampolgárok megsegítése. ... >>

Henani Vállalkozók Magyarországi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1107 Budapest, Monori út 2-4. E. 13/F.
képviselő: Bai Yong főtitkár, La Faliang elnök, Song Wanjun elnökségi tag
ína Henan tartománya és a Magyar Köztársaság közötti társadalmi, kulturális, gazdasági kapcsolatok elősegítése; a henani vállalkozók magyarországi gazdasági, társadalmi és kulturális érdekeinek képviselete; a Magyarországon gyártott termékek Henan tartománybeli megismertetésének elősegítése. ... >>

HÉT CSILLAG Harcművészeti és Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

1108 Budapest, Dombtető utca 14.
képviselő: Mike Péter
Az Íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása a szervezett keretek között sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Horvát Hagyományörző Egyesület

(kulturális)

1102 Budapest, Liget utca 1/C. 2./23.
képviselő: Ispánovity Éva
Kulturális tevékenység. ... >>

I.K.O. Kyokushin Karate Stílusszervezet Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1104 Budapest, Kada utca 116.
képviselő: Halász Károly
A különböző sportágak népszerűsítése és terjesztése - szabad mozgásigény lekötése - minden korosztályban. A társadalom tagjai számára a szabadidő egészséges és kulturális eltöltése, a felüdülés, pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése. A testnevelésben és a sportban résztvevők erkölcsi nevelése, öntudatuk, személyiségük pozitív irányban történő fejlesztése. ... >>

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Független Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1108 Budapest, Kozma utca 13.
képviselő: Liebl Judit titkárhelyettes, Tóth Béla titkár
Tagjai társadalmi, gazdasági, jogi és kulturális érdekeinek, munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme és képviselete. ... >>

Kápolna Színpad Alapítvány

(kulturális)

1102 Budapest, Kápolna 14.
képviselő: Ecser János Tibor
A protestáns kultúra által képviselt értékek támogatása, a keresztény szellemiség terjesztése. ... >>

Khamoro (Napocska) Cigány Tánc Egyesület

(kulturális)

1107 Budapest, Szállás u. 15. fsz.5.
képviselő: Farkas Zsolt ... >>

Kikötő Szociális Szolgáltató Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Kőrösi Cs. S. utca 43-51. II./16.
képviselő: Illés Gyula
Szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, továbbá mentálisan sérült, cselekvőképességében korlátozott személyek számára intézményi elhelyezés, és számukra munkavégzés és munkavállalási lehetőség biztosítása.
Szociálisan hátrányos helyzetű fiatal-felnőtt volt állami gondozottak számára intézményi elhelyezés és munkavállalás lehetőségének biztosítása.
Idős egyedülálló, vagy magukról gondoskodni nem tudó személyek részére bentlakásos idősotthon működtetése.
Működési területén egyedülálló, rászoruló emberek részére házi szociális szolgálat, egészségügyi jelző és riasztó rendszer kiépítése és működtetése.
Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, munkaerő-piaci helyzetük segítése, rehabilitációs foglalkoztatásuk szervezése. Ennek során elsősorban az egyesület által üzemeltetett intézményekben elhelyezettek számára a helyi munkaügyi központtal, szakmai képzést folytató intézményekkel, helyi önkormányzatokkal, a helyben működő rehabilitációs intézményekkel történő együttműködés keretében a munka világába történő bevezetését, visszavezetést segíti az egyesület intézményi keretek között.
Elsősorban fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű iskoláskorú személyek számára ismeretterjesztő, kulturális néprajzi táborok szervezése, ahol a résztvevőkkel elsősorban a szerb és a cigány hagyományokkal és kulturális örökségek megismertetésére kerül sor. ... >>

Kínai Kultúra és Művészet Magyarországi Egyesülete

(kulturális)

1106 Budapest, Gyakorló u. 32. VII/31.
képviselő: Mou Guoliang ... >>

Kőbánya Lakosságáért Egyesület

(kulturális)

1100 Budapest, Halom 37/b.
képviselő: Papp Ferenc dr. ... >>

Kőbánya Roma Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1101 Budapest, Pongrácz út 17. L/a II. 17.
képviselő: Szendrei Olga
A cigány kulturális értékek megóvásának, kiteljesítésének, a kőbá- nyai cigány gyermekek oktatásának, kulturális nevelésének a cigány kultúra megtartásának az elősegítése. ... >>

Kőbányáért Egyesület

(sport,kulturális)

1105 Budapest, Kápolna utca 3. III//11.
képviselő: Pap János elnök, Újvári Lászlóné gazdasági vezető
A szervezet célja: a különféle sportágak népszerűsítésének, sport rendezvények megszervezésének, a lakosság körében a mozgás szükségessége megteremtésének a támogatása. A helyi kulturális értékek széles körű elismertségének a megteremtése. ... >>

Kőbányai Demokraták Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1104 Budapest, Szőlőhegy utca 5. /a. IV./4.
képviselő: Horváth László
kulturális tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal