Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 129
1. oldal

"A Kicsikért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Vadszőlő utca 6. III. 2.
képviselő: Hähnel Diana
A kiskorú gyermekek úszásoktatásának szervezése és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Szent László tér 34.
képviselő: Szöllősi Csaba
A X. kerület alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása. ... >>

A Mátyásföldi Katica Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló út 2. 5./61.
képviselő: Lambert Károly
A Katica Óvoda anyagi támogatása, a feltételek megteremtését követően annak fenntartása. Az óvodás korú gyermekek egészséges, testi és szellemi fejlődésének elősegítése, az óvoda szakmai programja megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány a Vaspálya Utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.
képviselő: Jánossyné Győrffy Magdolna
Az Óvodai nevelés - oktatási munkályának tartalmi fejlesztése, optimális működtetése, korszerűsítése. ... >>

ARANY-BÁNYA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Bánya u.32.
képviselő: Csonkáné Czibolya Éva, Király Zsuzsanna
A Bánya utcai általános iskolás gyermekek nevelésének támogatása, oktatási színvonalának emelése. ... >>

Ászok utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Ászok 1-3.
képviselő: Szabóné Balla Gabriella, Szántó Károlyné, Tóth Judit
Az 1105.Budapest, Ászok 1-3.sz. alatti óvodába járó gyermekek támogatása. ... >>

AVIVA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1102 Budapest, Állomás u. 13.
képviselő: Tóth Lívia
Az AVIVA mozgásterápiás módszer népszerűsítése, terjesztése és oktatása, az oktatás, terjesztés és népszerűsítés támogatása. ... >>

Az innovatív egészségügyért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1101 Budapest, Kőbányai út 46. fszt./1.
képviselő: Kodákné Puber Anikó
Az alapítvány célja a magyar egészségügyi ellátás színvonalának növelése, az egészségügyben dolgozók ( orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, egyéb egészségügyi dolgozók) továbbképzése révén, mely továbbképzés szimpóziumok, hazai és külföldi kongresszusok és egyéb szakmai továbbképzések, külföldi tapasztalatcserék szervezésével és lebonyolításával valósul meg. ... >>

Bercsényi Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Maglódi út 4/b.
képviselő: Hegedűs Géza
A Bercsényi iskola hús-, tartósító-, erjedésipari és élelmiszeranalitikai szakképzésének segítése, a felzárkóztatás, a tapasztalatszerzési lehetőségek, egyes megemlékezések és elismerések anyagi támogatása révén. ... >>

Big - BEM Táncsport Egyesület

(sport,oktatási)

1103 Budapest, Farkasalma utca 2. II/7.
képviselő: Nagy Gyöngyi, Szarvasné Szombati Éva, Urbánné Szikszai Andrea
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. § (1) bekezdésének megfelelően szervezett keretek között biztosítsa tagjai számára a táncsport és a tánckultúra területén a rendszeres oktatás és edzésmunka, valamint a versenyeken való részvétel lehetőségét. ... >>

Biztonságpolitikai Szakkolégium Egyesület

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Hungária körút 5-7. III. 1. 2./3.
képviselő: dr. Németh József
civil és katona értelmiségieket neveljen a magyar nemzet szolgálatára, egy biztonságos társadalom építésére, az értelmi képzés, a szaktudás erősítése, a pszichológiai érettség, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a hazaszeretet elmélyítése révén. ... >>

Bod Péter Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Kápolna köz 1. /c. 3./24.
képviselő: Oporné Fodor Mária
Bod Péter író és református teológus emlékének ápolása, valamint könyvtárpedagógia, az olvasás fejlesztés és a családi életre való felkészítés terén történő munkálkodás. ... >>

"Bogáncs" Alapítvány a környezettudatos gondolkodás terjesztéséért és védelméért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1107 Budapest, Belényesi utca 8.
képviselő: dr. Koncz István Attila
Az alapítvány elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtssen a felnövekvő generációk és az érdeklődő felnőtt társadalmi csoportok, egyének számára a természeti környezet tanulmányozására, a fenntartható életmód és tájhasználat megismertetése és elsajátitása. Másodlagos célja a falusi- és ökoturizmus népszerűsítése, a tudományos tájhasználat terjesztésébe való bekapcsolódás és civil természetvédelmi projektek elindítás, kivitelezése. ... >>

Boldog gyermekkor - a boldog jövőért oktatási-nevelési és sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Váltó u. 40.
képviselő: Könyves-Tóth Katalin
Óvodai nevelés, ill. óvodai nevelés keretében folyó iskolai élet- módra történő felkészítés. ... >>

Boldogasszony Keresztény Nemzeti Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1102 Budapest, Liget tér 3.
képviselő: Tomcsányi Éva
A három történelmi egyház oktatási, nevelési intézményeiben tanul jóképességü diákok támogatása. ... >>

Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola Szociálpolitikai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
képviselő: Csigi János, Kútsági Tamás
A fenti főiskolán végzett pályakezdők, onnan nyugállományba kerültek, önhibájukon kívül leszereltek és a főiskolán dolgozók szociális támogatása. ... >>

Bringaút Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1108 Budapest, Gőzmozdony utca 20. 5./22.
képviselő: Oláh György
Minél szélesebb rétegekben népszerűsíteni a kerékpározást úgy mint közlekedési formát, sportot és úgy, mint korszerű életformát. Létrehozni egy nagy létszámú magyar kerékpáros egyesületet. Egy átfogó kerékpáros portál üzemeltetése. A fentiekkel összhangban sport, szabadidős és hobbi, oktatási, környezetvédelmi, településfejlesztési és nemzetközi tevékenység végzése. ... >>

Budapest Central Golf Klub

(sport,oktatási)

1105 Budapest, Fehér utca 7.
képviselő: Petrovics Tamás
Az egészséges és kulturált életvitel ötvözése a speciális sporttevékenységek oktatásán, sportrendezvények szervezésén és általános sporttevékenységek gyakorlásán keresztül a hozzátartozó vendéglátóipari tevékenységek és reklám tevékenységek szervezési feladatok ellátásával együttesen. ... >>

Budapesti Fegyház és Börtön Független Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1108 Budapest, Kozma utca 13.
képviselő: Kucsera Miklós
A Szakszervezet célja tagjai társadalmi, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó- hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori jogszabályok, különösen fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 27.§ (2) bekezdésében foglaltak és a szolgálati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően így különösen: A tagok szociális és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz. Előmozdítja tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését. Előmozdítja - szükség esetén biztosítja- tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését. ... >>

"CANIS MINOR" Nyomkövető Kutyás Egyesület

(sport,oktatási,környezetvédelmi)

1107 Budapest, Balkán utca 18. VIII./24.
képviselő: Gáspár Ildikó, Koncz Ildikó, Szikora Sándor
Az általános és speciális kutyakiképzés és kutyás sportok iránt érdeklődő személyek tömörítése, a speciális kutyakiképzés fejlesztése, elősegítése és a kutyakiképzés iránt érdeklődők tájékoztatása, ismereteinek bővítése. ... >>

ColoRom Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

1108 Budapest, Bányató utca 4. fszt./1.
képviselő: Puporka Elemér elnök
A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci foglalkoztatási, oktatási és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása. ... >>

CORPUS Testépítő és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

1102 Budapest, Kolozsvári u. 41. I./57.
képviselő: Messe Zsuzsanna
A testépítő és fitness sport széles körű megismertetése és nép- szerűsítése a fiatalok körében, tagjai részére edzési lehetőség biztosítása, versenyeztetés, magas szintű szakmai- technikai képzés és felkészülés biztosítása. ... >>

Csodapók Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1104 Budapest, Mádi u. 127.
képviselő: Szegedi Pálné sz. Balogh Teréz
Az óvodás gyermekeknek közös élményt nyújtó rendezvények és az egészséges életmódra nevelés segítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Dr. Sztanek Endre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1103 Budapest, Petrőczy utca 20/a.
képviselő: Dánielné Csonka Ágnes
Dr. Sztanek Endre, a hadtudományok kandidátusa életművének, munkásságának folytatása az alapítványon keresztül.
Az általános, valamint a középiskolai hallgatók megismertetése, nevelése, tanítása a sporton keresztül a polgári védelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi és a tűz elleni védekezés alapvető feladatainak elsajátítására.
Az általános és középiskolák ilyen irányú sportrendezvényei megszervezésének és végrehajtásának segítése. ... >>

Ébresztők Ruszin Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Gyakorló köz 3.
képviselő: Popovics Tibor Miklós
A hazánkban és a határon túl élő ruszinok hagyományainak, kulturális örökségeinek megóvása, a ruszin nevelés és oktatás megvalósítása. ... >>

Egyesült Erővel /Viribus Unitis/ Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.
képviselő: Bukva Gézáné
Olyan oktatás kialakítása és megvalósításának elősegítése, amely az egyén képességeinek feltárásához, fejlesztéséhez nyújt segítséget, azt szolgálja és felkészülési lehetőséget teremt az állampolgári szerepek bármelyikére. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, technikai, műszaki berendezések biztosítása. ... >>

Élet-Erő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Füzér utca 34/A. fszt./3.
képviselő: Sándor Tamás
A művészeti, a kultúra és az egészséges életmód színvonalának felemelése az oktatás módszerével. ... >>

Éljünk Egészségesebben Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Kőbányai út 38.
képviselő: Czirokné Vanczák Erzsébet
A budapesti X. kerületi Kőbányai úti Óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének, testi fejlődésének segítése. ... >>

Eurofórum Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Fehér út 10.
képviselő: Kiss Hajnalka
Más kultúrákkal és más országokkal történő tapasztalatcsere ösztönzése. - Együttműködés más országokkal, ott élő kisebbségekkel. - Hozzájárulás egy igazságosabb, toleránsabb és egyenlőségre törekvő társadalom létrehozásához. - A továbbképzések ösztönzése, abban a tudatban, hogy egy társadalom olyan mértékben szabad, amilyen mértékben képzett. - Elkötelezettség erősítése a nemzeti nyelv és kultúra irányában. - Csereprogramok, csererendezvények szervezése az Európai Unió keretein belül. - Együttműködési tevékenység kifejtése fejletlen országokkal, kifejezetten a leghátrányosabban érintett területeken. - Szakirodalmi alap létrehozása különböző hazai és nemzetközi kiadványokkal, amelynek célja a kulturális és humánus képzés rendszerének és folyamatának erősítése. - Környezetvédelemre irányuló tevékenység kifejtése, az egészséges viselkedési szokásokért indított kampányok vagy akár természeti területek nagytakarításának megszervezése. ... >>

Európai Oktatásért XXI. Század Művelődési és Oktatási Komplex Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Csombor u. 19.
képviselő: Kopasz Norman
Felnőtt és gyermek oktatás támogatása. Magániskola (alap-,közép-, felsőfokú) létesítése, fenntartása és működtetése útján. Nyelvtanulás, nyelvi képzés elősegítése. ... >>

Evidance (Határozott, Egyértelmű) Táncsport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Lavotta utca 14.
képviselő: Fekete Annamária, Fürst Ágnes
A szervezet célja: Alapfokú társastánc és történelmi társastánc-oktatás, a táncsport feltételeinek megteremtése, a rendszeres versenyzés biztosítása, a táncsport művelése és pártolása, a táncművészeti kultúra fejlesztése, egyesületi tagok nevelése, versenyzés, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. ... >>

Fénypontok Prevenciós és Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1105 Budapest, Mongol utca 4. 1/2.em./2.
képviselő: Verebélyné Gacsal Éva
A rászorulók és az őket segítő munkatársak támogatása a személyi- ségfejlesztési, rehabilitációs, mentálhigiéniás továbbképzési lehe- tőség érdekében. ... >>

FITTA/Fiatal Tehetségeket Támogató Alapítvány/

(oktatási)

1106 Budapest, Juhász u. 35.
képviselő: Vrana Tamás
A fiatal tehetségek támogatása, alkotó tevékenységük kibontakozásának segítése, szakmai fejlődésük, továbbtanulási lehetőségük biztosításának elősegítése. ... >>

Fokél Szabad Stílusú Kézifegyver Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 7. V//31.
képviselő: Gonda Gábor
ókori, középkori, kézi fegyverek használatának felelevenítése, használatuk kutatása, használatuk gyakorlása, használatuk oktatása.
Különböző korok különböző stílusú harci technikáinak kipróbálási lehetőségének biztosítása.
Önálló kézifegyveres harcművészeti stílusok és technikák kialakítása.
Különböző korok kard és íj típusainak megismertetése.
Tradicionális íjászat gyakorlása, oktatása.
Tradicionális vívás gyakorlása, oktatása, különböző korok és tájegységek fegyvereivel.
Fiatalok testi és szellemi fejlődésének elősegítése, történelem iránti érdeklődés felkeltése.
Kézifegyverekkel történő közelharc elsajátítása (fa eszközökkel).
Ezeken keresztül történő önfegyelem, önismeret, önkontroll, intelligencia kifejlesztése.
Alkotó közösség kialakítása.
Táborok szervezése.
Kézműves foglalkozások (bőrözés, faragás, festés, stb.) ... >>

Gyermekeink Jogaiért Szülői Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Kőér utca 7/b.
képviselő: Zámbóné Karner Anikó
Morális és szakmai segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek számára - bárki által hozzáférhetően és igénybe vehetően - a őket ért, másságuk miatti - bármilyen sérelem esetén. Szervezeti kereteket biztosít az őket ért sérelmek elleni jogszerű és kizárólag békés eszközökkel történő fellépésre, a sérelmek orvoslására, különös tekintettel a Magyar Köztársaság hatóságai előtti jogi képviseletre. Minden lehetséges jogi eszközzel fellép az emberi jogok érvényesülése, így különösen a hátrányos helyzetű gyermekek védelme érdekében. A másság értékként történő elfogadtatása és a tolerancia eszméjének terjesztése érdekében kulturális és tájékoztató rendezvényeket szervez, illetve toleranciaoktatási és népszerűsítő programokat szervez és kiadványokat publikál, összefogja a szülők mellett a társadalom azon tagjainak érintettjeit, akik számára a gyermek fejlődése a jövő záloga. ... >>

Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására

(intézményi,oktatási)

1104 Budapest, Harmat utca 88.
képviselő: dr. B.Szabó Ernőné
A budapesti X., Harmat u.88.szám alatti általános iskola támogatása. ... >>

Harmónikus Gyermekkorért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1102 Budapest, Halom utca 7.
képviselő: Dudás Magdolna
Az óvodai nevelés feltételeinek javítása, támogatása. ... >>

HARTEL-BÜKI Judo Club és Szabadidő Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1101 Budapest, Hungária krt.5-7.V.ép.2lh.2/6.
képviselő: Büki Péter
A judo-sport (mint küzdősport és mint harcművészet ) tevékenység gyakorlása, oktatása, fejlesztése, támogatása, népszerüsítése, bemutatók szervezése, az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka végzése, valamint az ehhez kapcsolódó szabadidős és sport tevékenységek (szabadidő eltöltéseként végzett testedzés és szellemi gyakorlat, amely a fizikai illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását szolgálja) szervezése és végzése, valamint az Egyesület sporttevékenységéhez kapcsolódó felkészülési és versenyzési lehetőség biztosítása. A judo szemléletének és művelésének általános elterjesztése, különös tekintettel a diák- és szabadidősportra. a célok közé tartozik a nemzetközi judo-sport életébe való bekapcsolódás, valamint a nemzetközi judo-sport szervezetekhez való kapcsolódás. ... >>

Hi-Tech Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B.
képviselő: Babosa Antal
A Pataky István Híradásipari Szakközépiskolában folyó oktatás támogatása. ... >>

Honvéd Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,egyéb)

1101 Budapest, Hungária krt. 11.
képviselő: Mekis Ferenc, Szabó Miklós dr. ... >>

HUNINET Egyesület

(intézményi,oktatási)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
képviselő: Mézes István, Pulai Gábor
Elősegíteni az egyetemeken és főiskolákon kiépült informatikai rendszerek és hálózatok együttműködését és fejlesztésését. ... >>

Hunyadi Szabadidős és Szolgáltató Sportegyesület

(sport,oktatási)

1106 Budapest, Juhász utca 19. fszt./5.
képviselő: Galambos Péter
A kick-boksz sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

In memoriam Daró Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.
képviselő: Daróczi Anna Csilla, Papp László, Szabó Attila
a központi Szent László Gimnázium évente legalább egy cigány származású tanulója tanulmányi és szakmai előmenetelének anyagi és szakmai támogatása. ... >>

Innovációval a védelemért és a biztonságért Társaság

(oktatási)

1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 18-20.
képviselő: dr. Botz László, Pölcz Péter Attila
Az euratlanti és az Európai Uniós együttműködés segítése társaság célja a vezetés és szervezéstudomány elméletének, gyakorlatának, kultúrájának fejlesztése, oktatása. Ezen irányú terjesztése, ennek érdekében kiadói tevékenység folytatása, továbbá a szakmai érdekek képviselete. Ennek érdekében állandó kapcsolatot tart fenn az euroatlanti és az Európai Uniós szervezetek külföldi és hazai szervezeteivel, tanfolyamokat, tudományos üléseket rendez, kiadványokat állít össze és ad ki, díjat alapít és adományoz. ... >>

Integrációs Roma Szövetség

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1105 Budapest X., Román u. 16. I.2.
képviselő: Csík Tamás
A romák politikai szocializációjának, közéleti szerepvállalásának elősegítése; - A romák politikai kultúrájának, a szolidaritás értékének terjesztése; - A romák érdekeinek képviselete, önszerveződésének és önképviseletének elősegítése; - A hátrányos helyzetű romák megsegítése; elősegíteni a romák oktatási, politikai, gazdasági, mezőgazdasági és sportügyi felemelkedését; - Az emberi jogok, a cigány identitás védelme, kollektív jogaik kiteljesítése. ... >>

Kápolna Téri Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1105 Budapest, Kápolna tér 4.
képviselő: Mészárosné Száraz Mária Anna
A Budapest, X.ker. Kápolna téri Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Képzett Polgárságért Alapítvány

(oktatási)

1107 Budapest, Üllői út 132.
képviselő: Szalontainé Tóth Ildikó
Egy olyan új szellemiségű, széles látókörű és szakmailag kiválóan felkészült hazai polgárság kialakulásának segítése, amely képes elősegíteni hazánk európai integrációját, a magyar oktatás és szakképzés reformjának elősegítése. ... >>

Kezdet és Vég Romákat Segítő Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1103 Budapest, Ihász utca 3/ D. II./3.
képviselő: Csík Benedek, Havas Lajos, id. Tóth Zoltán
szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett roma integráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. A roma fiatalok továbbtanulása terén az esélyegyenlőség megteremtése, a bibliai értékek képviselete a kultúrában, a gyermeknevelés, a fiatalok orientálásának bibliai elvek alapján történő megvalósítása a társadalomban.
A roma fiatalok továbbtanulását felvilágosító munkával, információs, szervezeti, anyagi és egyéb úton elősegíti az érettségi vizsgákra való felkészülést. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal