Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 171
1. oldal

13 Harcos Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1105 Budapest, Bolgár utca 13. fszt./1.
képviselő: Lontai Márton, Városi József
Szervezett lehetőséget biztosítani minden érdeklődő számára a harcművészetek és egyéb szabadidős sportok mozgásanyagának elsajátítására, szellemiségükben való elmélyülésre. Közreműködni olyan sportágak művelésében, amelyek az egészséges és harmonikus élet egységének fenntartását közvetlenül elősegítik, különös tekintettel a kondícióra, a ciklikus sportágakra és a lélek harmóniájára. Biztosítani a sportegyesületi kereteket a sportági szövetségek/szakszövetségek versenyrendszerében versenyezni kívánó sportolói számára és elősegíteni a nemzetközi versenyeken való részvételt. Harcművészeti, tömegsport és egyéb aktivitásra serkentő rendezvények, sporttanfolyamok és táborok szervezésével nevelni az erkölcsös, egészséges életmódra, a sport szeretetére. ... >>

"A gyermekek egészséges fejlődéséért és a sportért" Alapítvány

(sport)

1101 Budapest, Vajda Péter út 38.Építök Stel.
képviselő: Dr. Schweig György /Titkár együtt, Kovács István / Elnök együttesen
A fitness sporttevékenység népszerűsítése és megszerettetése korosztálytól függetlenül. Fitness szervezetek működési feltételeinek megteremtése, segítése sporteszközök beszerzésével, szakképzett edzők alkalmazásával, edzőtermek létesítésével és működtetésével. A legjobb fitness sportolók kiválasztásával, versenyeztetésével, támogatásával, a fitness sportág fejlesztése. A fitness mint kiegészítő sportág népszerűsítése, egyéb sportágak kiegészítéseként. ... >>

A Kínai Kung-Fu Magyarországi Egyesülete

(sport)

1101 Budapest, Albertirsai út 4/B.
képviselő: Yu Funian Dr. ... >>

A Német Juhászkutyáért Alapítvány

(sport,környezetvédelmi)

1106 Budapest, Pilisi utca 52.
képviselő: dr. Bartolák Zoltán
A német juhászkutya fajta népszerűsítése, az állomány kialakításának elősegítése, a német juhászkutya sport támogatása. ... >>

Ábris 2010Tenisz Sport Egyesület

(sport)

1101 Budapest, Kismartoni út 1-3.
képviselő: Dr.Gödry Ádám, Gödry Botond, Gödry Csaba
A sportegyesület alapvető célja egy olyan szakosztály modell megvalósítása, amely minden részletre kiterjedő edzésmunkát tervező profi szintű végrehajtást biztosító feltétel rendszeren nyugszik. ... >>

Acapulco Bowling Sportegyesület

(sport)

1108 Budapest, Bányató u. Tavas u. sarok
képviselő: Csobolya Attila
A magyarországi bowling sport- és szabadidős tevékenység felvirágoztatásában való aktív részvétel, a bowling magyarországi terjesztése, bemutatók, versenyek alkalmával a bowling versenyeken, bemutatókon résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a bowling sporttevékenységgel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében. ... >>

Adorján Autosport Egyesület

(sport)

1107 Budapest, Fertő út 14.
képviselő: Adorján László ... >>

Aqua Szinkronúszó Sportegyesület

(sport)

1108 Budapest, Bányató utca 2. 10./41.
képviselő: Árkovics Lajos ... >>

Aquamarin Sport Club

(sport)

1101 Budapest, Zách u. 3/a./1004.
képviselő: Babosné Lecza Hajnalka ... >>

Az Egészséges KIPSZER Fövállalkozási Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
képviselő: Meritáh József
a KIPSZER Vállalat alkalmazottai egészségügyi, szakmai és szociális helyzetének javítása. Másodlagos cél: külső sport kultúrális szervezet vagy természetes személy gazdasági-szociális helyzetének a javítása. ... >>

Ázsiai Harcművészeti és Kulturális SE.

(sport,kulturális)

1106 Budapest, Pilisi u. 22.
képviselő: Váradi György
A szervezet segítséget nyújt tagjainak a rendszeres sportoláshoz, versenyzéshez, testedzéshez, felüdüléshez és kulturális igények biztosításához. Célja még az ilyen jellegű igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, tanfolyamok létrehozásával a tagság rendszeres felkészülésének megszervezése és lebonyolítása. ... >>

B.R.S.C. Rákosmenti Sport Club

(sport)

1106 Budapest, Dömsödi u. 7/b.
képviselő: Nonn Krstóf / Elnökhely. együttesen, Nonn Richárd / Elnök önállóan, Oberfrank Zoltán/ Titkár együttesen ... >>

Barcza Gedeon Sport Club

(sport)

1106 Budapest, Hárslevelű utca 12.
képviselő: Ádám György, Ősz Gábor
A rendszeres versenyzés, testedzés biztosítása. ... >>

Bella Sport Klub "Szépség és Egészség"

(sport)

1108 Budapest, Újhegyi út 13.
képviselő: DIntino Krisztina
rendszeres testedzés, sportolás a tömeg és szabadidő sport kere- tein belül történő biztosítása, közreműködés az ifjúság egészsé- gének a megőrzésében, - sportágak népszerűsítése, az ifjúság nevelése, hazai és nemzetkö- zi bajnokságban, kupákban való eredményes szereplés, - az egészséges életmód kor szellemének megfelelő kialakítása, - szépség és alakformálás a torna sport eszközei segítségével ... >>

Big - BEM Táncsport Egyesület

(sport,oktatási)

1103 Budapest, Farkasalma utca 2. II/7.
képviselő: Nagy Gyöngyi, Szarvasné Szombati Éva, Urbánné Szikszai Andrea
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. § (1) bekezdésének megfelelően szervezett keretek között biztosítsa tagjai számára a táncsport és a tánckultúra területén a rendszeres oktatás és edzésmunka, valamint a versenyeken való részvétel lehetőségét. ... >>

BIOFIT Sportegyesület

(sport)

1102 Budapest, Állomás utca 4. fszt./3.
képviselő: Koós Katalin
A fitness sport fejlesztése; a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; a fiatalok megismertetése a sporttal, a testmozgás fontosságával; a hazai és külföldi sportrendezvényeken és versenyeken való részvétel. ... >>

BLV "Sport" HE

(sport,érdekképviselet,egyéb)

1103 Budapest, Noszlopy utca 60.
képviselő: Téglás István
Tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme és működési feltételeinek segítése, javítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Boldog gyermekkor - a boldog jövőért oktatási-nevelési és sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Váltó u. 40.
képviselő: Könyves-Tóth Katalin
Óvodai nevelés, ill. óvodai nevelés keretében folyó iskolai élet- módra történő felkészítés. ... >>

Bringaút Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1108 Budapest, Gőzmozdony utca 20. 5./22.
képviselő: Oláh György
Minél szélesebb rétegekben népszerűsíteni a kerékpározást úgy mint közlekedési formát, sportot és úgy, mint korszerű életformát. Létrehozni egy nagy létszámú magyar kerékpáros egyesületet. Egy átfogó kerékpáros portál üzemeltetése. A fentiekkel összhangban sport, szabadidős és hobbi, oktatási, környezetvédelmi, településfejlesztési és nemzetközi tevékenység végzése. ... >>

Budapest Central Golf Klub

(sport,oktatási)

1105 Budapest, Fehér utca 7.
képviselő: Petrovics Tamás
Az egészséges és kulturált életvitel ötvözése a speciális sporttevékenységek oktatásán, sportrendezvények szervezésén és általános sporttevékenységek gyakorlásán keresztül a hozzátartozó vendéglátóipari tevékenységek és reklám tevékenységek szervezési feladatok ellátásával együttesen. ... >>

Budapesti Modellező Sportegyesület

(sport)

1108 Budapest, Hangár 10.
képviselő: Meczner András ... >>

Budapesti Paintball Sportegyesület

(sport)

1101 Budapest, Árpád u. 12/B.
képviselő: Alex gábor ... >>

Budapesti Spartacus Sport Club

(sport)

1103 Budapest, Kőér u. 1.
képviselő: dr. Hegyi László, Pazár Sándor
sporttevékenység végzése. ... >>

Bukyukai Kyudo Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1104 Budapest, Medveszőlő utca 3. I.//3.
képviselő: Károlyi Tamás
kyudo (tradicionális japán íjászat) gyakorlása, népszerűsítése
sport és szabadidős tevékenységek szervezése, részvétel biztosítása
társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása
sportkapcsolatok (bel- és külföldi) létesítése és fejlesztése
természeti értékek megóvása, megvédése
történelmi hagyományok ápolása, hagyományőrzés
az egyesület tagjai számára a kyudo gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

"CANIS MINOR" Nyomkövető Kutyás Egyesület

(sport,oktatási,környezetvédelmi)

1107 Budapest, Balkán utca 18. VIII./24.
képviselő: Gáspár Ildikó, Koncz Ildikó, Szikora Sándor
Az általános és speciális kutyakiképzés és kutyás sportok iránt érdeklődő személyek tömörítése, a speciális kutyakiképzés fejlesztése, elősegítése és a kutyakiképzés iránt érdeklődők tájékoztatása, ismereteinek bővítése. ... >>

CORPUS Testépítő és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

1102 Budapest, Kolozsvári u. 41. I./57.
képviselő: Messe Zsuzsanna
A testépítő és fitness sport széles körű megismertetése és nép- szerűsítése a fiatalok körében, tagjai részére edzési lehetőség biztosítása, versenyeztetés, magas szintű szakmai- technikai képzés és felkészülés biztosítása. ... >>

DELTA-POPP Autó- és Motorsport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1106 Budapest, Fehérvári út 9-11.
képviselő: Popp Pál Zoltán
Autó- motorsport versenyek szervezése, azokon való részvétel, a tagok ezirányú tevékenységének támogatása, munkájuk segítése. Hagyományápolás, kiállítások, börzék szervezése. ... >>

Domino Vadász Sportegyesület

(sport)

1106 Budapest, Terebesi 5.
képviselő: Tánczos Zoltán
Sport, szabadidő és vadászati tevékenység folytatása. ... >>

Dr. Sztanek Endre Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1103 Budapest, Petrőczy utca 20/a.
képviselő: Dánielné Csonka Ágnes
Dr. Sztanek Endre, a hadtudományok kandidátusa életművének, munkásságának folytatása az alapítványon keresztül.
Az általános, valamint a középiskolai hallgatók megismertetése, nevelése, tanítása a sporton keresztül a polgári védelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi és a tűz elleni védekezés alapvető feladatainak elsajátítására.
Az általános és középiskolák ilyen irányú sportrendezvényei megszervezésének és végrehajtásának segítése. ... >>

Easy-Rider Beach Handball Club

(sport)

1106 Budapest, Halas utca 9. a.
képviselő: Fekete Gábor
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a sportszerű, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

EGIS Gyógyszergyár Dolgozóinak Szabadidő Egyesülete

(sport)

1106 Budapest, Keresztúri 30-38.
képviselő: Varga Árpád ... >>

EGIS Gyógyszergyár HE.

(sport)

1100 Budapest, Keresztúri út 30-38
képviselő: Lénárd Mihály ... >>

EGIS SE.

(sport)

1106 Budapest, Keresztúri 30-38.
képviselő: Szlaby András
Tagjai részére - elsősorban az EGIS Rt. munkavállalóinak és családtagjainak - biztosítja a szabadidő kulturált eltöltését, gondoskodik a rendszeres sportolásukról és testedzésükről, elősegíti a mozgásgazdag életmód elterjedését. ... >>

EGIS Technikai és Tömegsport Klub

(sport)

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
képviselő: Hulmann Lajos
A vállalat dolgozóinak sportolási lehetőség biztosítása, szabadidejük egészségmegóvó felhasználása. Az új nemzedék honvédelmi ismereteinek erősítése, a sport által. ... >>

ELTE- PERTE Egyesület

(sport)

1107 Budapest, Balkán u. 18.
képviselő: Tóth Tamás ... >>

Építők Kézilabda Club

(sport)

1101 Budapest, Vajda Péter 38.
képviselő: Néder Zoltán dr. ... >>

Építők Sport Clubja

(sport)

1101 Budapest, Népliget, Vajda Péter 38442/2.
képviselő: Dundler József
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ember és környezetéhez tartozó élőlények bevonása a rekreációs tevékenységek folyamatába, rekreációs tevékenységek biztosítása. ... >>

Építők Teniszklub

(sport)

1101 Budapest, Népliget, Tenisztelep
képviselő: Kaliszky András ... >>

Evidance (Határozott, Egyértelmű) Táncsport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Lavotta utca 14.
képviselő: Fekete Annamária, Fürst Ágnes
A szervezet célja: Alapfokú társastánc és történelmi társastánc-oktatás, a táncsport feltételeinek megteremtése, a rendszeres versenyzés biztosítása, a táncsport művelése és pártolása, a táncművészeti kultúra fejlesztése, egyesületi tagok nevelése, versenyzés, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. ... >>

EVIG Sportegyesület

(sport)

1103 Budapest, Gyömrői 128.
képviselő: Kara Gábor dr., Nagy Miklós ... >>

Fabulon SC.

(sport)

1103 Budapest, Gyömrői 21.
képviselő: Baranyai Szabolcs, Dr. Benkő Béla
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, önköltséges sportági tanfolyamok szervezése és bonyolítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

FC Kemari Testgyakorló Sportegyesület

(sport)

1105 Budapest, Ihász köz 6. fszt. 4.
képviselő: Bajkó Péter ... >>

Finommechanikai Vállalat Rádióklub

(sport)

1100 Budapest, Fehér 10.
képviselő: Kakasi György ... >>

Fokél Szabad Stílusú Kézifegyver Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 7. V//31.
képviselő: Gonda Gábor
ókori, középkori, kézi fegyverek használatának felelevenítése, használatuk kutatása, használatuk gyakorlása, használatuk oktatása.
Különböző korok különböző stílusú harci technikáinak kipróbálási lehetőségének biztosítása.
Önálló kézifegyveres harcművészeti stílusok és technikák kialakítása.
Különböző korok kard és íj típusainak megismertetése.
Tradicionális íjászat gyakorlása, oktatása.
Tradicionális vívás gyakorlása, oktatása, különböző korok és tájegységek fegyvereivel.
Fiatalok testi és szellemi fejlődésének elősegítése, történelem iránti érdeklődés felkeltése.
Kézifegyverekkel történő közelharc elsajátítása (fa eszközökkel).
Ezeken keresztül történő önfegyelem, önismeret, önkontroll, intelligencia kifejlesztése.
Alkotó közösség kialakítása.
Táborok szervezése.
Kézműves foglalkozások (bőrözés, faragás, festés, stb.) ... >>

Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1103 Budapest, Kápolna u. 11.
képviselő: Magyar Mária ... >>

Földmérő Sportegyesület

(sport)

1103 Budapest, Bartók Béla út 152/H.
képviselő: Laky Tibor
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igény felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

Főnix Bánya - Üllői DSE

(sport)

1105 Budapest, Bánya u. 32.
képviselő: Matznerné Nagy Erika Éva ... >>

Frosch Sport Club

(sport)

1108 Budapest, Kozma u. 13.
képviselő: Bereczki Zsolt
Az ökölvívó sportág, az önvédelemi sportágak, a labdarúgás, asztalitenisz, a szabadidő sportok, a testépítés az úszás, az aerobik, az erőemelés, a fitnesz és a sportlövészet népszerűsítése a büntetés-végrehajtásban dolgozók és az ifjúság körében; Tagjai részére rendszeres edzések és versenyzési lehetőségek biztosítása, sportversenyek, mérkőzések egyéb sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; Segítség nyújtása és lehetőség biztosítása tagjai közösségi életének kibontakoztatásához, az egészséges életmód és a fizikai képességek fejlesztéséhez; Kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás más bv. intézetekben működő sportszervezetekkel a külföldi bv. intézetekben működő, hasonló elven működtetett sportszervezetekkel; a társ fegyveres testületekkel való szorosabb kapcsolattartás, közös rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

GAMBRINUS Technikai Sportok Egyesülete

(sport)

1100 Budapest, Maglódi 17.
képviselő: Kopácsi István ... >>

GENEX Autósport Egyesület

(sport)

1107 Budapest, Fogadó utca 4.
képviselő: Dzsaja Sándor
Sporttevékenység, autósport népszerűsítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal