Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 52
1. oldal

"A Kicsikért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Vadszőlő utca 6. III. 2.
képviselő: Hähnel Diana
A kiskorú gyermekek úszásoktatásának szervezése és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Alapítvány a Kőbányai Családokért

(szociális)

1102 Budapest, Halom 33.
képviselő: Fontányi Györgyné
A Budapest, X.ker-ben, Kőbányán élő szociálisan veszélyeztetett, rászoruló vagy hátrányos helyzetű családok, gyermekek, pályakezdő fiatalok, valamint magányos időskorú állampolgárok segítése és támogatása. ... >>

Aranykereszt Humán Szolgáltató Egyesület

(szociális)

1106 Budapest, Jászberényi út 82.
képviselő: Dr.Szaszkó Bogár Erzsébet/önállóan, Rácz Anna /együtt, Török Csaba /együtt
Ápoló és gondozó otthonok létrehozása és működtetése. ... >>

BAGázs Közhasznú Egyesület

(szociális)

1107 Budapest, Bihari utca 3/a. 10./31.
képviselő: Cserne Katalin, dr. Both Emőke Kinga
Cigánytelepeken élők segítése, társadalmi különbségek csökkentése, készségfejlesztés alternatív pedagógiai módszerekkel, bűnmegelőzés. ... >>

Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete

(szociális)

1108 Budapest, Kozma utca 2.
képviselő: Antal Katalin, Füge József, Lénárd Mariann
A banki hitel károsultjainak támogatása. ... >>

Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola Szociálpolitikai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
képviselő: Csigi János, Kútsági Tamás
A fenti főiskolán végzett pályakezdők, onnan nyugállományba kerültek, önhibájukon kívül leszereltek és a főiskolán dolgozók szociális támogatása. ... >>

Budapesti "Földalatti" Kulturális és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló utca 11. VII./41.
képviselő: Varga Péter
Szellemi műhely létrehozása, ami lehetővé teszi az amatőr művészek bemutatkozását, szereplését, ennek érdekében kulturális kiadványok kiadása; a drogmegelőzés, a kábítószerről való leszokás támogatása, segítése. ... >>

Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület

(szociális)

1108 Budapest, Mádi u. 173.
képviselő: Edényi László
Az átlagosnál rosszabb körülmények között élő tizenéves kőbányai fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, érvényesülési lehetőségeinek bővítése. ... >>

ColoRom Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

1108 Budapest, Bányató utca 4. fszt./1.
képviselő: Puporka Elemér elnök
A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci foglalkoztatási, oktatási és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása. ... >>

Édenkert az Egészségért Alapítvány

(szociális)

1106 Budapest, Tárna utca 4. IV/7.
képviselő: Czinkóczi József
Az emberek testi-lelki szenvedéseinek enyhítése, jobb életminőség megteremtése által. ... >>

Életrevaló Karitatív Egyesület

(szociális)

1101 Budapest, Vaskő u. 1. 3.lh. fszt. 14.
képviselő: Preszl Éva elnök
Karitatív tevékenység ... >>

Esély-Budapest /fővárosi gyermek és ifjúsági/ Alapítvány

(szociális)

1102 Budapest, Állomás utca 2.
képviselő: Kurdi Krisztina
A fővárosi gyermekek és fiatalok helyzetének és életkörülményeinek javítása. ... >>

Gyermekeink Jogaiért Szülői Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Kőér utca 7/b.
képviselő: Zámbóné Karner Anikó
Morális és szakmai segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek számára - bárki által hozzáférhetően és igénybe vehetően - a őket ért, másságuk miatti - bármilyen sérelem esetén. Szervezeti kereteket biztosít az őket ért sérelmek elleni jogszerű és kizárólag békés eszközökkel történő fellépésre, a sérelmek orvoslására, különös tekintettel a Magyar Köztársaság hatóságai előtti jogi képviseletre. Minden lehetséges jogi eszközzel fellép az emberi jogok érvényesülése, így különösen a hátrányos helyzetű gyermekek védelme érdekében. A másság értékként történő elfogadtatása és a tolerancia eszméjének terjesztése érdekében kulturális és tájékoztató rendezvényeket szervez, illetve toleranciaoktatási és népszerűsítő programokat szervez és kiadványokat publikál, összefogja a szülők mellett a társadalom azon tagjainak érintettjeit, akik számára a gyermek fejlődése a jövő záloga. ... >>

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Bánya u.31.I.em.7.
képviselő: Mihalicska Terézia
A szociálisan, egészségileg és kultúrális szempontból hátrányos helyzetű állampolgárok megsegítése. ... >>

Integrációs Roma Szövetség

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1105 Budapest X., Román u. 16. I.2.
képviselő: Csík Tamás
A romák politikai szocializációjának, közéleti szerepvállalásának elősegítése; - A romák politikai kultúrájának, a szolidaritás értékének terjesztése; - A romák érdekeinek képviselete, önszerveződésének és önképviseletének elősegítése; - A hátrányos helyzetű romák megsegítése; elősegíteni a romák oktatási, politikai, gazdasági, mezőgazdasági és sportügyi felemelkedését; - Az emberi jogok, a cigány identitás védelme, kollektív jogaik kiteljesítése. ... >>

Kikötő Szociális Szolgáltató Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1105 Budapest, Kőrösi Cs. S. utca 43-51. II./16.
képviselő: Illés Gyula
Szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, továbbá mentálisan sérült, cselekvőképességében korlátozott személyek számára intézményi elhelyezés, és számukra munkavégzés és munkavállalási lehetőség biztosítása.
Szociálisan hátrányos helyzetű fiatal-felnőtt volt állami gondozottak számára intézményi elhelyezés és munkavállalás lehetőségének biztosítása.
Idős egyedülálló, vagy magukról gondoskodni nem tudó személyek részére bentlakásos idősotthon működtetése.
Működési területén egyedülálló, rászoruló emberek részére házi szociális szolgálat, egészségügyi jelző és riasztó rendszer kiépítése és működtetése.
Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, munkaerő-piaci helyzetük segítése, rehabilitációs foglalkoztatásuk szervezése. Ennek során elsősorban az egyesület által üzemeltetett intézményekben elhelyezettek számára a helyi munkaügyi központtal, szakmai képzést folytató intézményekkel, helyi önkormányzatokkal, a helyben működő rehabilitációs intézményekkel történő együttműködés keretében a munka világába történő bevezetését, visszavezetést segíti az egyesület intézményi keretek között.
Elsősorban fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű iskoláskorú személyek számára ismeretterjesztő, kulturális néprajzi táborok szervezése, ahol a résztvevőkkel elsősorban a szerb és a cigány hagyományokkal és kulturális örökségek megismertetésére kerül sor. ... >>

Kőbányai Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete

(szociális)

1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

KÖBE Szent Kristóf Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1108 Budapest, Venyige utca 3.
képviselő: dr. Túrós András
A közúti balesetben elhunyt alapítók, tagok családtagjainak támogatása, a KÖBE tagjainak munkaerő piaci részvételének elősegítése. Az alapítvány céljait személyek vagy széles értelmében vett intézmények, szolgáltatók ( egészségügyi, nyugdíj) pénzügyi, tárgyi eszközökben biztosított, a támogatott személyek érdekében történő kifizetéssel, támogatásával, illetve a kötelezettségek csökkentésével éri el. ... >>

Közúti Fuvarozók és Személyszállítók "Segítőkéz" Alapítványa

(szociális)

1108 Budapest, Újhegyi út 3/A-5.
képviselő: Dittel Gábor
Minden olyan vállalkozó, vállalkozás szakmai irányító, alkalmazott vagy családjának szociális támogatása, akik a fuvarozó és/vagy személyszállító (autóbusz, személytaxi) tevékenység végzés közben bekövetkezett tragikus e seményekkel (beleértve a visszafordíthatatlan, súlyos egészségkárosodást) összefüggésben munkájukat végleg vagy hosszabb ideig folytatni nem tudják; Az 1989. december 23-án Aradon tragikus körülmények között - a romániai népfelkelés megsegítésére irányuló segélyszállítási akció során - elhunyt Tóth Sándor fuvarozó kisiparos emlékének, önzetlen helytállásának, a testvéri segítségnyújtás példájának megőrzése, Ildikó utónevű csökkent képességű leányának támogatása. ... >>

Lambda Szigetelő Alapítvány

(szociális)

1106 Budapest, Akna 2-4.
képviselő: Kanel Gyuláné sz.Török Ilona elnök, Pécsi Ottóné, Turjánszki Edit
A Reinhold és Mahla Kft. és magyarországi érdekeltségeinek munkavállalói részére anyagi biztonság nyújtása. ... >>

LILA AKÁC Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1104 Budapest, Harmat utca 92. /a. IV./15.
képviselő: Ivanics Anna / elnök
Az időskorúak ápolásának, gondozásának, egészségügyi ellátásának elősegítése. A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése és a gyermekeket veszélyeztető körülmények kialakulásának megelőzése, a veszélyeztetettség megszüntetése. ... >>

Magyar Kolping Szövetség Kőbányai Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

1102 Budapest, Szent László tér 25.
képviselő: Melegh Szabolcs ... >>

Magyar-Görög- és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Hárslevelű utca 21.
képviselő: Pataki Jánosné, Prodromidisz Nikosz
magyar és nemzetközi ifjúság megismertetése más nemzetek népszokásaival, más kultúrákkal, illetve ennek tükrében a környezetvédelemre, a környezet szeretetére való nevelés. Az ifjúság egészséges életmódra és a sport szeretetére való nevelése. Sportprogramok szervezése, ifjúsági sport támogatása, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal sportolók támogatása. Nemzetközi kulturális és tömegsport találkozók szervezése, fejlesztési programok készítése, ifjúsági programok szervezése. A bármely okból hátrányos helyzetű - elsősorban fiatalok - üdülésének támogatása, kül- és belföldi utazásokon való részvételük segítése, támogatása. ... >>

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1107 Budapest, Zágrábi u. 5.
képviselő: Dr.Náday Gyula
A cigányság élet- és munkakörülményeinek javítása, kulturális színvonalának emelése, a hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a fiatalok oktatásában való segítése. Ennek megvalósítása érdekében előadásokat, tanfolyamokat szervez, propagandaanyagot készít és terjeszt, folyóiratokat és kiadványokat tesz közzé, ösztöndíjakat alapít, pályázatokat ír ki, valamint a cigány etnikum törvényes lehetőségeivel kapcsolatos felvilágosító munkát végez. ... >>

MAGYARORSZÁGI FUQINGIAK Egyesülete

(szociális)

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sáéndor út 21. 5./19.
képviselő: Li Zhong Bin
Kínából, Fuqingból érkező kínaiaknak segítségnyújtás. ... >>

"Médium" Diák és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1108 Budapest, Kővágó utca 14. III./16.
képviselő: Urbán Miklós Ádám
Magyarországon található törésvonalak megszüntetése a felnövő generációkban. A fiataloknak értékalapú közösségek teremtése, meglévő értékalapú közösségek támogatása. Kiemelten fontosnak tartjuk a szlovák-magyar viszonyt jó partneri kapcsolattá alakítani. A vidék-város ellentét megszüntetését, a drogfogyasztás visszaszorítását, környezetünk, életmódunk megóvását, javítását, a hátrányos helyzetű fiatalok segítését. ... >>

Méltóságteljes Életért Alapítvány

(szociális)

1107 Budapest, Balkán utca 6. V/14.
képviselő: Hetzer Béláné
többszörösen hátrányos helyzetű, bármely életkorú - köztük az idősödő - családban, vagy családias lakóközösségben élő értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos személyek és hozzátartozóik élethelyzetének javítása. ... >>

Micimackó Társaság

(szociális)

1100 Budapest, Szent László tér 7.
képviselő: Varga Tibor ... >>

Mindent az Egészségért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1104 Budapest, Harmat u. 73/F. I. 6.
képviselő: Bukovicsné Nagy Judit
Az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak alapján az egészséges sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése. A sikeres általános, majd középiskolai beilleszkedéshez szükséges testi és szociális képességek kialakítása, fejlesztése. A gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében a gyereket körülvevő, szűkebb és tágabb társadalmi, természeti környezettel való optimális kapcsolat kialakítása, a gyerekeken keresztül a családok segítése. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében kiemelt szerepet szán a természet- és környezet védelmére nevelésre. Kiemelten kívánja kezelni a gyermekek testi nevelését, mozgásfejlesztését. Mentálhigiénés nevelés területén a primer prevenció alkalmazásával egészséges életmódra nevelést célozza meg. A különböző deviáns magatartás kialakulásának (dohányzás, alkohol, drog) megelőzése, egézségnevelési, mentális, tudományos és közéleti rendezvények megszervezése. Az etnikai, főként a roma kisebbségek szocializálódásának kulturális fejlesztő programokkal történő elősegítése. ... >>

Növekvő Hold Humánszolgáltató Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 5. 2. 4./4.
képviselő: Dr. Fogassy Katalin, Kocsisné Péterfy Hajnal elnök, Schwerteczky Adrienn
A gyermekvállaláshoz kapcsolódó, a nők megváltozott élethelyzetéből adódó testi, lelki és szociális kihívások kezeléséhez, és a társadalomba családanyaként történő beilleszkedéshez nyújtandó támogatás. ... >>

Nyomdászokért Alapítvány

(szociális)

1108 Budapest, Kozma utca 2.
képviselő: Váczi István
A nyomdászok támogatása. ... >>

Nyugodt Időskor Alapítvány

(szociális)

1103 Budapest, Gergely utca 85. Fővárosi Önkormányzat Szociális Otthona
képviselő: Dr. Kiss Józsefné
Az időskorúak szociális otthoni ellátása során az intézet tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Óvodai Egészséges Életmódra Nevelés Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1101 Budapest, Kőbányai út 30.
képviselő: Sztudva Mónika
Az óvodai egészséges életmódra nevelés tárgyi és technikai feltételeinek javítása, óvodai pedagógusok továbbképzésének, szakmai munkájának, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Összefogás a Toleranciáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1107 Budapest, Makk utca 1. 5./74.
képviselő: Rási Zoltán Zsolt
a roma kisebbséget támogató oktatások szervezése, munkahelyteremtés elősegítése,
- esélyegyenlőség teremtése a roma kisebbség részére,
- AIDS felvilágosítás, prevenció nyújtása az arra rászorulóknak,
- prostituáltak érdekvédelmének biztosítása, valamint tájékoztatás nyújtás a nemibetegségek megelőzése céljából,
- a másság, ezen belül a transzneműek, leszbikusok, biszexuálisok elfogadtatása,
- transzneműek segítése, támogatása, oktatás, munkahelyteremtés. ... >>

"Para-fitt" Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1105 Budapest, Harmat köz 4/ B. I./3.
képviselő: Gégény Noémi
Értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek rehabilitációja rendszeres úszás és úszásoktatás útján. Már úszni tudó fiatalok versenyeztetése, hazai speciális úszóversenyek szervezése; kapcsolatfelvétel és cserekapcsolatok fenntartása külföldi társszervezetekkel, külföldi mozgássérült versenyeken való részvétel; szabadidős, iskolai szünidős programok szervezése és lebonyolítása, nyári mozgássérült táborok létrehozása. ... >>

Richter Alapítvány Finomkémiai Műveletek Fejlesztéséért

(oktatási,szociális)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: Dr. Horváth Géza, Greiner István Dr.
A finomkémiai szakemberképzés feltételeihez való hozzájárulás a Veszprémi Egyetem keretein belül, nemzetközi kapcsolatok kiépítésének, tárgyi eszközök beszerzésének, fejlesztések, oktatás, kutatás támogatása. ... >>

Salome Érzőszív Alapítvány

(szociális)

1105 Budapest, Kápolna utca 15. IV/18.
képviselő: Ferencné Budai Diána képviselő
A társadalom perifériájában élő, hátrányosan megkülönböztetett emberek számára szociális, lelki és erkölcsi támogatás nyújtása, társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

Sánta László Alapítvány

(szociális)

1105 Budapest, Előd utca 4. 9./35.
képviselő: Pongrácz Attila
A közelmúltban elhunyt Sánta László gyermekeinek és leszármazottainak támogatása. ... >>

"Sipos Péter Életéért" Alapítvány

(sport,szociális)

1104 Budapest, Vörösdinka utca 7. I. 2./9.
képviselő: Siposné Varga Zsuzsanna
Az alapítvány Peti további életkörülményeinek megkönnyítésére jön létre. A művégtag finanszírozása meghatározott időszakonként, az egyéni tanulás, a rehabilitáció, a sportolás, maga az ?élet? újratanulása, mind több és több pénzt, energiát emészt fel. Az alapítvány célja, hogy Peti évek múltán gyermekével a kezében, öccsével, családjával az oldalán köszönhesse meg mindenkinek, aki gondolt rá, és segítette őt ezen a hosszú, gyötrelmes, embert próbáló úton. ... >>

Sokproblémás Családokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1102 Budapest, Liget 10.
képviselő: Fórizs Éva Dr., Sitku Valéria
A sokproblémás családok részére mentálhygiénés, terápiás, utógondozó és rehabilitációs programok kidolgozása, a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása, az ezekhez kapcsolódó kutatások segítése, és az e területeken dolgozók oktatásának, továbbképzésének segítése. ... >>

Százlátó üveg Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1107 Budapest, Üllői út 138.
képviselő: Molitórisz-Dobri Edit
A társadalmi jólét létrehozása, komplex segítés, a szociális munka különböző eszközeivel. A társadalmi jólét előmozdítása érdekében az alapítvány tevékenységét különböző szinteken valósítja meg. A mikro-, mezo-, és makroszinten történő munka során komplex, sokdimenziós segítséggel kívánja elősegíteni a társadalmi jólét kialakulását erősödését. ... >>

Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1106 Budapest, Rákász 6.
képviselő: Orsósné Varga Mária
Segítséget nyújtani a hátrányos szociális helyzetű emberek életének jobbá tételéhez, az egyetemesebb és jóléti társadalmi felemelkedéshez. Az alapítvány céljaiban hozzájárul még a szociális és kulturális segítségen túl az identitástudat és nemzeti tudat neveléséhez. Alapítványi felzárkóztató óvoda fenntartása egyedi - korai fejlesztő és gondozó - tevékenység alapján. A mindenkori óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásával. Általános iskola létrehozása,18 év feletti szakmunkásképző cigány és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére. Olyan rászoruló családok támogatása, melyek tagjaihoz a működő szociális szervezetek és intézmények nem jutnak el. A nevelési-oktatási intézmény ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekcióját, a hátrányos helyzetű (hajléktalan) gyermekek felzárkóztatásával, valamint gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. ... >>

Szemtől Szembe 99 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1104 Budapest, Harmat utca 76. I. IV./11.
képviselő: Tóth Gyula
Fiatal alkotók szociális hátrányainak csökkentése, továbbtanulási, érvényesülési esélyeinek növelése, alkotó tevékenységük feltételeinek megteremtése. Segítségnyújtás a fiatal alkotók szakmai fejlőséséhez, továbbképzéséhez szakmai programok szervezésével, tanulmányainak támogatásával. Az alapítvány segítséget nyújt alkotások létrejöttéhez és széleskörű megismertetésének, a hátrányos helyzetű alkotók társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésének. Az alapítvány interkulturális programok segítségével elő kívánja segíteni az euroatlanti integrációt. ... >>

Szociális Védegylet

(szociális)

1102 Budapest, Állomás út 11.
képviselő: dr. György István, Marksteinné Molnár Julianna
a családok és az időskorúak életminőségének javítása, szociális és mentálhigiénés programokkal, valamint érdekeinek megjelenítésével, védelmével. ... >>

TER-KA Terapeuta Egyesület (Terapeuták Kapaszkodója Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakos Terapeuták Egyesülete)

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1106 Budapest, Gyakorló u. 22. VII./29.
képviselő: Dr. Gaál Éva
A sérült, fogyatékos, beteg emberek gyógyításának és rehabilitá- ciójának segítése; a tanulásban akadályozottak oktatásának, képzé- sének, képességeik fejlesztésének és társadalmi létezésük feltéte- leinek segítése; a fogyatékos emberek érdekérvényesítésének erősí- tése, az egyesület tagjai szakmai fejlődésének elősegítése és jogi, egzisztenciális, intézményi érdekérvényesítése. ... >>

Újkorszak Társadalmi Műhely Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1106 Budapest, Agyagfejtő utca 20. 8./34.
képviselő: Almási Magdolna Virág
Egy szellemi központlétrehozása, ami segíti megismertetni az embereket a testi- lelki életmóddal, külső vagy belső harmóniával, valamint személyiség fejlesztés különböző módszereivel a természetgyógyászat segítségével egészségtudatos magatartás kialakításában.A felnőtt oktatás segítése. Tudományos kutatás az egészségmegőrzés és képesség fejlesztés érdekében ezzel is segítve a hátrányos helyzetű csoportok integrációját a társadalom számára. A határon túli magyar kultúra ápolása és értékeinek védelme. A szellemgyógyászat ápolása és kutatása az ember jobb önismerete és egészsége érdekében. ... >>

Újszövetség Egyháza

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

1100 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 3. VI/43.
képviselő: Olanrewaju Sanusi Ogundipe
Megismertetni az Újszövetség Egyházának tanait, közös, rendszeres, vallásgyakorlás, vallási kiadványok kiadása, karitatív tevékenység, vallási oktatás. ... >>

Végszó Szociális Egyesület

(szociális)

1104 Budapest, Harmat utca 65. IV/13.
képviselő: Kodó Emil Zoltán, Kodó Tímea ... >>

WINK (Pillantás) Asztalitenisz Club Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

1108 Budapest, Harmat utca 210.
képviselő: dr. Török Erzsébet elnökhelyettes, Wei Xiang elnök, Zhan Yong Qui elnökhelyettes
Tagjai, valamint más fiatalok számára megteremtse a rendszeres és igényes találkozás kereteit, a rendszeres sportolási lehetőséget , elsősorban az asztalitenisz sportágában, ápolja a sport hagyományait, valamint általános emberi, értékeket és a sportág szakmai értékeit.
Az egyesület további célja az egészségmegőrzés, a kultúra, a sportszeretet ápolása, a gyermekek és az ifjúság védelme, a rendszeres testmozgás biztosítása, ebből következően a drogfogyasztás megeőzése és a sportélet teljes körű támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal