Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest X. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

Az Egészséges KIPSZER Fövállalkozási Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
képviselő: Meritáh József
a KIPSZER Vállalat alkalmazottai egészségügyi, szakmai és szociális helyzetének javítása. Másodlagos cél: külső sport kultúrális szervezet vagy természetes személy gazdasági-szociális helyzetének a javítása. ... >>

"Bogáncs" Alapítvány a környezettudatos gondolkodás terjesztéséért és védelméért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1107 Budapest, Belényesi utca 8.
képviselő: dr. Koncz István Attila
Az alapítvány elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtssen a felnövekvő generációk és az érdeklődő felnőtt társadalmi csoportok, egyének számára a természeti környezet tanulmányozására, a fenntartható életmód és tájhasználat megismertetése és elsajátitása. Másodlagos célja a falusi- és ökoturizmus népszerűsítése, a tudományos tájhasználat terjesztésébe való bekapcsolódás és civil természetvédelmi projektek elindítás, kivitelezése. ... >>

Bukyukai Kyudo Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1104 Budapest, Medveszőlő utca 3. I.//3.
képviselő: Károlyi Tamás
kyudo (tradicionális japán íjászat) gyakorlása, népszerűsítése
sport és szabadidős tevékenységek szervezése, részvétel biztosítása
társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása
sportkapcsolatok (bel- és külföldi) létesítése és fejlesztése
természeti értékek megóvása, megvédése
történelmi hagyományok ápolása, hagyományőrzés
az egyesület tagjai számára a kyudo gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Eurofórum Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1106 Budapest, Fehér út 10.
képviselő: Kiss Hajnalka
Más kultúrákkal és más országokkal történő tapasztalatcsere ösztönzése. - Együttműködés más országokkal, ott élő kisebbségekkel. - Hozzájárulás egy igazságosabb, toleránsabb és egyenlőségre törekvő társadalom létrehozásához. - A továbbképzések ösztönzése, abban a tudatban, hogy egy társadalom olyan mértékben szabad, amilyen mértékben képzett. - Elkötelezettség erősítése a nemzeti nyelv és kultúra irányában. - Csereprogramok, csererendezvények szervezése az Európai Unió keretein belül. - Együttműködési tevékenység kifejtése fejletlen országokkal, kifejezetten a leghátrányosabban érintett területeken. - Szakirodalmi alap létrehozása különböző hazai és nemzetközi kiadványokkal, amelynek célja a kulturális és humánus képzés rendszerének és folyamatának erősítése. - Környezetvédelemre irányuló tevékenység kifejtése, az egészséges viselkedési szokásokért indított kampányok vagy akár természeti területek nagytakarításának megszervezése. ... >>

Fényecset Fotóklub Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1103 Budapest, Kőér utca 56. /a.
képviselő: Lampert Zoltán, Ribényi Csaba Alfonz, Zsila Sándor
Természetfényképezők alkotói közösségének létrehozása. ... >>

HeydayClub Aktív Aranykor Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1107 Budapest, Makk utca 1.
képviselő: Koósz Iván
A belföldi turizmus népszerűsítése, a természet szeretetére, védelmére, ápolására nevelés; a természetbeni pihenés elősegítése, az aktív pihenés módszereinek átadása, az aktív pihenés rendszerének kialakítása és népszerűsítése, valamint a természetjáró tevékenység biztosítása, továbbá a fogyasztói érdekek megjelenítéséhez és érvényesítéséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, a fogyasztók jogainak védelméhez kapcsolódó tevékenységek támogatása, az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályainak és gyakorlatának megismertetése. ... >>

HUNDIDAC A Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1106 Budapest, Fehér út 10.
képviselő: Környei László
Azon társadalmi szervezetek, természetes és jogi személyek összefogása, amelyek a hazai taneszköz kutatás, fejlesztés, gyártás, forgalmazás, és a felhasználás területén végzik munkájukat. ... >>

Királyháza-MOM Természetbarát Társaság

(természetvédelem)

1105 Budapest, Harmat u. 40.
képviselő: Szabados Gergely ... >>

Kőbányai Fiatalok Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi)

1105 Budapest, Havas Ignác u. 1-3.
képviselő: Gálicz Attila
Az állampolgárok tevékenységének szervezése, koordinálása az Egyesületi tevékenységi körébe eső feladatok megvalósítása érdekében. Az állampolgárok tevékenységének szervezése, koordinálása az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység körében. Családsegítés és a kiskorúak támogatása, közrend védelme, természetvédelem, jogvédelem. ... >>

Környezetbarát Autósportért Alapítvány

(sport,természetvédelem,közbiztonság)

1101 Budapest, Pongrác köz 7. II./7.
képviselő: dr. Simon Lajos
Az alapítvány fő célja az egészségvédelem, az egészség-ipar, a környezet és természetvédelem területén hazai és nemzetközi kutatások, támogatása mind az alap- és alkalmazott kutatások mind a kísérleti fejlesztések területén. Az ilyen irányú állami és civil kezdeményezések munkájának támogatása, tevékenységükben való aktív részvétel. ... >>

Magyar Film Art Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1105 Budapest, Harmat u. 16/A. II.3.
képviselő: Sipos Gábor Zoltán
A magyar mozgóképkultúra értékeinek széles körben való terjesztése. - A magyar és koprodukciós filmek látogatottságának növelése, a nézőszám emelkedésének elősegítése. - A magyar mozgóképkultúra értékeinek megőrzése és gyarapítása. - Filmalkotások létrehozása. - Mozgóképpel kapcsolatos művészeti, tudományos és oktatási tevékenység. - Audiovizuális alkotások létrehozása és terjesztése. - Nemzetközi, különösen európai mozgókép szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. - A különböző társadalmi kisebbségekhez tartozó, valamint a fogyatékkal élő emberek társadalmon belüli esélyegyenlőségének megteremtéséhez való hozzájárulás audiovizuális alkotások létrehozásával. - Környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó filmalkotások elkészítése, így is ráirányítva a nézők figyelmét a környezetvédelem, mint társadalmi probléma fontosságára, a természeti környezet megóvásának szükségességére. - Magyar népi, nemzeti hagyományok megőrzése, feldolgozása a film eszközeivel, így is elősegítve, hogy azok a jövő nemzedékek számára is fennmaradjanak, megismerhetők legyenek. ... >>

MANTA Környezet- és Természetvédő Búvár Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1108 Budapest, Szőlővirág utca 12. 7./32.
képviselő: dr. Takács Katalin, Schindler Erzsébet, Szabó György
A búvár környezet, illetve természetvédő közösség összefogása, aktíválása, képzése és továbbképzése. ... >>

Mindent az Egészségért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1104 Budapest, Harmat u. 73/F. I. 6.
képviselő: Bukovicsné Nagy Judit
Az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak alapján az egészséges sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése. A sikeres általános, majd középiskolai beilleszkedéshez szükséges testi és szociális képességek kialakítása, fejlesztése. A gyermekek személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében a gyereket körülvevő, szűkebb és tágabb társadalmi, természeti környezettel való optimális kapcsolat kialakítása, a gyerekeken keresztül a családok segítése. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében kiemelt szerepet szán a természet- és környezet védelmére nevelésre. Kiemelten kívánja kezelni a gyermekek testi nevelését, mozgásfejlesztését. Mentálhigiénés nevelés területén a primer prevenció alkalmazásával egészséges életmódra nevelést célozza meg. A különböző deviáns magatartás kialakulásának (dohányzás, alkohol, drog) megelőzése, egézségnevelési, mentális, tudományos és közéleti rendezvények megszervezése. Az etnikai, főként a roma kisebbségek szocializálódásának kulturális fejlesztő programokkal történő elősegítése. ... >>

PELSO a Modern Balatonért Alapítvány

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1105 Budapest, Mádi utca 26.
képviselő: Gyelán Zsolt
A Balaton területén a táji, természeti környezet minőségének védelme, valamint ezek elősegítése; balatoni természeti értékek megismertetése, megőrzése, valamint ezek elősegítése; környezeti értékek megóvása érdekében az üdülés, pihenés környezetbarát használatának kialakítása és idegenforgalom minőségi fejlesztése, bővítése, valamint támogatók útján ezek elősegítése; balatoni vízi sportok, és első sorban a biztonságos vitorlázás (ingyenesen történő) megismertetése és megszerettetése a fiatalokkal, valamint a vízi-, és élet mentés alapvető szabályainak megtanítása. ... >>

Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1108 Budapest, Hang u. 2.
képviselő: Sándor Hedvig Szilvia
Az alapítvány célja az Alapító szándéka szerint az elhagyott, elkóborolt, vagy segítségre szoruló háziasított, vagy vadon élő állatok befogása, orvosi ellátása, élelmezése és esetlegesen új gazda keresése vagy vadon élő állatok esetében lehetőség szerinti repatriálása.

Az állatok elhelyezésére Budapest, XVII. kerület külterületén állatotthon került kialakításra, ahol kulturált környezetben, orvosi ellátás mellett élhetnek az állatok.

További célunk katasztrófa esetén azonnal bevethető állatmentő csoport létrehozása és működtetése, valamint részvétel az oktatási szférában és a társadalom szemléletváltozásának elősegítése személyes példaadási technikával.

Az alapítvány közhasznú célja továbbá állat-természetvédelmi oktató és ismeretterjesztő elméleti és gyakorlati program kidolgozása és megvalósítása, az állatotthonban oktatóközpont létrehozása és működtetése, állat- és természetvédelmi rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

RE-GE Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1103 Budapest, Gyömröi 19-21.
képviselő: Trischler Ferenc ... >>

REIKI Misszió Alapítvány

(természetvédelem)

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.II.ép.
képviselő: Oroszi Mihály
A REIKI-nek, mint az ősi távol-keleti természetgyógyászati gyógymódoknak a megismertetése. ... >>

Richter Gedeon Talentum Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
képviselő: dr. Körtvélyessy Gyula, dr. Szmolenszky Tamásné, Simay Antal
Olyan tehetséges 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányainak támogatása, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek. Ezt meghaladóan azon egyetemek és egyéb oktatási intézmények tevékenységének támogatása, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik. Olyan középiskolai diákok támogatása , akik érdeklődnek a természettudományok iránt. ... >>

Segítő Szív a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

1104 Budapest, Mádi utca 159. 1./4/a.
képviselő: Papp Krisztina
A magyarországi kórházak technikai felszereltségének javítása, a kórházak gyermekosztályainak, speciálisan gyermekek műtéti beavatkozásaihoz szükséges orvosi műszerekkel való ellátása és infrastrukturális fejlesztése természetbeni és anyagi segítségnyújtással. Másodlagos cél: Árvíz esetén az árvízkárosultak részére természetbeni és anyagi segítségnyújtás. ... >>

Természetes Gyógyítás Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1101 Budapest, Hungária körút 5-7. (Óvoda épület)
képviselő: Bóday Csaba, Kovács Jenő, Zolnay Antal
A természetes gyógyítással kapcsolatos oktatási, tájékoztatási, felvilágosítási tevékenységek, valamint a természetes gyógyítással kapcsolatos eszközök és termékek kutatásának segítése. A magyar természetgyógyászok országos szintű érdekképviseleti szervezetének, egyesületének létrehozása, támogatása. A nehezen gyógyítható, ill. államilag nem finanszírozható betegségek kezelésének támogatása. A vizsgázott természetgyógyászok érdekképviseletének biztosítása, továbbképzésük és konferenciák szervezése. A természetgyógyászat módszereinek és eredményeinek tudományos kutatása, orvosilag bizonyíthatóvá tételének támogatása. Az orvostudomány és a természetgyógyászati módszerek elfogadásának támogatása (közös oktatás, közös konferencia, közös folyóirat, közös rendelések). Az egészséges életmódra nevelés folyamatában a természetes módszerek támogatása, különös tekintettel a fiatal korosztályra, az egészség megőrzésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatás, tájékoztatás; tevékenységi körébe tartozóan "Természetgyógyászati Akadémia" létrehozását és finanszírozását tervezi, a "Természetgyógyászati Akadémia" későbbi önálló szervezeti egységként történő működésének egyidejű előkészítése mellett. ... >>

Természetes Szemlélet Ma Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1105 Budapest, Salamon u. 13/A.
képviselő: Kiss Csaba
Az egészségesebb életmód és alternatív gyógymódok szélesebb körű megismertetése, különös tekintettel a szembetegségek, optikai hibák természetes gyógymódjainak terjesztése. A gyógyszeres kezelések kiegészítésekénti természetes eljárások megismertetése és ezáltal a jobb, gyorsabb és egészségesebb gyógyulás elősegítése. Az egészségesebb életmód propagálásával a betegségek megelőzése. ... >>

Természetesen Ökológiai és Természetes Életmód Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1104 Budapest, Sörgyár utca 35. II.lh. I/2.
képviselő: Mikola Klára
Szemléletnevelés ökológia, életmód, testi-lelki egészség témakörökben, tanfolyamok, előadások tartása, folyóiratok, könyvek, egyéb kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése, tanulmányok és kutatások végzése. Mindezekkel kapcsolatos tevékenységi körök: Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismretterjesztés, kulturális tevékenység. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Turista és Természetjáró Információs Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u.15.IX/34
képviselő: Buzás Károly
A társadalmi szervezet célja:
Népszerűsíteni a természetjárást.
Rendszeres turisztikai lehetőség biztosítása.
Magyarország kulturális és természeti kincseinek minél szélesebb körben való megismerése és megismertetése.
Közösségi és önképzés a fent említett területeken.
A természet és benne az ember védelme a civilizáció káros hatásaival szemben.
Természetjáró és turisztikai információs hálózat biztosítása.
Egészséges életmódra nevelés.
A diák és a felnőtt turizmus, valamint a természetjárás szakágainak fejlesztése.
Képviselni a tagság és a velünk együttműködők érdekeit a természetjárással, a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel és a turizmussal foglalkozó szervezetek fórumain.
Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fejlesztése az előbbi pontokban leírt célok megvalósításáért. ... >>

Újkorszak Társadalmi Műhely Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1106 Budapest, Agyagfejtő utca 20. 8./34.
képviselő: Almási Magdolna Virág
Egy szellemi központlétrehozása, ami segíti megismertetni az embereket a testi- lelki életmóddal, külső vagy belső harmóniával, valamint személyiség fejlesztés különböző módszereivel a természetgyógyászat segítségével egészségtudatos magatartás kialakításában.A felnőtt oktatás segítése. Tudományos kutatás az egészségmegőrzés és képesség fejlesztés érdekében ezzel is segítve a hátrányos helyzetű csoportok integrációját a társadalom számára. A határon túli magyar kultúra ápolása és értékeinek védelme. A szellemgyógyászat ápolása és kutatása az ember jobb önismerete és egészsége érdekében. ... >>

X. Kerület - Kőbányai "Wolf" Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1105 Budapest, Gitár utca 13.
képviselő: Balogh Sándor, Orosz Tibor, Polgár János, Varga Miklós
Budapest, X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójában foglaltak megvalósításában való aktív közreműködés.
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a gyermek-és ifjúságvédelem (drog prevenció), tűzmegelőzési és Polgári védelmi- katasztrófavédelmi, élet és műszaki speciális mentési, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom )a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése.
A Wolf Csoport járőrszolgálatai során az adott terület közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes szerveket, hatóságokat, szükség szerint a helyszínt biztosítja.
A természeti és épített környezet védelme. A közterületek (parkok, játszóterek, lakótelepek, stb.) rendjének, tisztaságának és eszközeinek megóvása, kiemelt feladatként Kőbánya egész területén.
A Wolf Csoport és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk:
jogszabály változtatások,
működési környezet változtatásai,
módszertani ajánlások és útmutatók,
bűnmegelőzési feladatok változásai,
egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése,
nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése,
külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása,
szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése,
a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Zöldsport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1103 Budapest, Kőér utca 2/b.
képviselő: Borsos Gábor, Marsovszky Miklósné
A szabadidősport, elsősorban a természetjárás, gyalogos, kerékpáros, vízi és magashegyi túrák, kirándulások, hegymászás, tájékozódási túraversenyek szervezése, oktatása és ezek révén az egészséges életmód és a sorolt sportágak népszerűsítése. Túrák, kirándulások, sportversenyek és tömegsport akciók szervezése és lebonyolítása. Gondoskodik a természetkedvelő utánpótlás nevelésről, táborokat, ifjúsági táborokat szervez részükre. Közreműködik a zöldsportok szakembereinek képzésében. A BKV Zrt. dolgozói, hozzátartozói, az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében népszerűsíti az egészséges életmód és a sportágak széles választékát. Tagjai és a lakosság igényeinek kielégítése, továbbképzéseket, szolgáltatásokat végez, ön- és továbbképzésre ösztönöz. Környezet- és természetvédelmi feladatokat vállal. Lehetőségeihez mérten biztosítja a környezetvédelemhez és a sportoláshoz, valamint az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>
1. oldal