Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 247
1. oldal

A Nagy Szent Constantin Rend

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Rezeda 3.
képviselő: ifj. dr. Perlaki György ... >>

Advocat Club

(érdekképviselet)

1114 Budapest, Fadrusz 2.
képviselő: Asbóth Ede dr., Bánáti János dr., Haynal Géza dr., Schein István dr., Varga Péter dr. ... >>

Almássy Független Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1117 Budapest, Fehérvári út 38. II./2.
képviselő: Kövér Tamás
társadalmi szervezetek működésének segítése szolgáltatásokkal, pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásával, melyek tevékenységi körében szerepel a kulturális tevékenység, ifjúság- és környezetvédelem, településfejlesztés, drogprevenció, alternatív diabetológia. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. Kifejezett célja az egyesületnek a határon túli magyarságot képviselő szervezetek, civil kezdeményezések munkájának segítése az alapvető célok keretében, valamint bekapcsolódásuk lehetőségének megteremtése a magyarországi civil közéletébe. ... >>

ÁSZSZ Informatikai Szakszervezet

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Andor 47-49.
képviselő: Mura-Mészáros Péter ... >>

Az Ahmadiyya Muslim Jamaat Organisation Magyar Szövetsége

(érdekképviselet)

1114 Budapest, Magyari Imre u. 10. fsz. 4.
képviselő: Dr. Abdul Ghaffar /ketten együtt, Dr. Basharat Ahmad Shah Syed, Képviseleti jog a célleírásnál, Tariq Mahmud dr. Abdul Ghaffar-val
Az iszlám hit, erkölcsiség és kultúra Magyarországon történő terjesztése, valamint a Magyarországon élő emberek számárs lehetőség biztosítása, hogy vallási meggyőződésüknek megfelelő társadalmi szervezethez tartozhassanak. Képviseleti jogosultság!!! Dr. Abdul Ghaffar elnök Tariq Mahmud alelnökkel, vagy dr. Basharat Ahmad Shah Syed főtitkárral együtt jogosult a képviseletre. ... >>

Biztonsági Nagyvállalkozások Szövetsége

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Hauszmann A. u. 9-11.
képviselő: Dr.Gyenes Levente, Farkas György ... >>

BKV Fürst Busz Üzemegység Munkástanácsa

(érdekképviselet)

1110 Budapest, Hamzsabégi 55.
képviselő: Szabó András
Munkavállalói érdekképviselet ... >>

Blue Cats Művészegyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1114 Budapest, Magyari István u. 4. Alagsor 1
képviselő: Grünwald József László
Művészeti tevékenységek koordinációja, amatőr és profi művészek érdekvédelme, támogatása, szervezése. Fiatal művészeknek bemutatkozási, fellépési, tárlat lehetőségek szervezése, források felkutatása. Új művészeti ágak elfogadtatása. ... >>

BRINKS Dolgozói Szakszervezet

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Hauszmann A. utca 9-11.
képviselő: Szabóné Mráz Irén
a szakszervezetet alkotó szakszervezeti tagok, de elsődlegesen a Brinks C.L. Hungaria Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt-nél (1119 Budapest, Hauszmann A. u. 9-11.) munkaviszonyban állók érdekképviseletének és érdekvédelmének ellátása. ... >>

Budai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1119 Budapest, Bikszádi utca 11-15.
képviselő: Jakobszen Tamás
A Budai Sport Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, sport- és edzőtábor, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

Budai Malom Munkástanács

(érdekképviselet)

1110 Budapest, Hengermalom 51.
képviselő: Pintyöke József ... >>

Budapesti Búvár Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1114 Budapest, Orlay utca 3.
képviselő: Medek Miklós
A szövetség Budapest területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a búvár sportot és egyéb célú búvár tevékenységet, népszerűsíti, valamint fejleszti azt. Közreműködik a jogszabályokban meghatározott állami és önkormányzati sportfeladatok ellátásában. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. Szervezi a budapesti búvár sport tevékenységét a MBSZ ajánlásainak és szabályzatainak megfelelően az állami, helyi önkormányzati és más társadalmi szervektől elvárt módon. Minden alkalmas eszközzel fejleszti és elősegíti a víz alatti világ megismerését, a víz alatti világ, valamint a part környezetvédelmét és a víz alatti sporttevékenységet. ... >>

Budapesti Élet- és Vízimentő Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1114 Budapest, Orlay utca 3.
képviselő: Meixner Zsolt
A Szövetség Budapest területén irányítja, szervezi és ellenőrzi az élet- és vízi mentő sportágban folyó közhasznú tevékenységet, népszerűsíti valamint fejleszti azt. Közreműködik a jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában. Képviseli a sportágának a tagjai érdekeit. A szövetséget közhasznú sporttevékenysége, az ár és belvízvédekezésbe, katasztrófa-elhárító és mentés tevékenységi körében nyújtott közhasznú szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. A vizimentő, mentőbúvár és egyéb mentési tevékenység oktatása ( hegyi, barlangi , stb?). ... >>

Budapesti Erőművek Szakszervezete

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Budafoki utca 52.
képviselő: Nagy Zoltán Sándor ... >>

Budapesti Gazdaságfejlesztési Egyesület

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Krisztina körút 99.
képviselő: Keszthelyi Péter Ferenc
Közreműködik a piac építésében, etikai normáinak kialakításában, a budapesti érdekképviselet ellátása mellett országos szinten is képviselheti tagjai érdekeit, közvetíti tagjai részére a gazdaságot érintő jogalkotásterén történő fejleményeket, segíti a vállalkozásokat a hazai és külföldi, elsősorban Európai Uniós támogatási források megismerésében és elérésében. Részt vesz a főváros idegenforgalmi fejlesztésében. ... >>

Budapesti Gyáriparosok Szövetsége

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Fehérvári út 89.
képviselő: Dr. Karl Imre ... >>

Budapesti Henkel Szakszervezet

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Major 61.
képviselő: Kalmár László ... >>

Budapesti Népművelők Egyesülete

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Etele út 55.
képviselő: Gábor Ilona, Várhalmi András ... >>

Budapesti Wellness Életmódklubok Szövetsége

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Hadak útja 6.
képviselő: Bernárd János, Tóth Erika ... >>

Burkolók Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1112 Budapest XI., Péterhegyi út 52.
képviselő: Bierwarth Fülöp elnök ... >>

BVM ÉPELEM Szakszervezete

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Budafoki út 215.
képviselő: Kovács László titkár
A BVM ÉPELEM Kft-vel munkaviszonyban állók munkavállalói érdekképviselete, munkaviszonnyal kapcsolatos jogokról tájékoztatás. ... >>

Ciszterci Diákszövetség Budai Osztálya

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Himfy 9.
képviselő: Gartner László, Seidl Gábor Dr. ... >>

Civil Élet Egyesület a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Daróczi út 26. mfsz./3.
képviselő: Balla Péter
a fogyasztói szokások formálása, élénkítése, a fogyasztói bizalom felépítése. ... >>

Cserepes Dísznövénytermesztők Egyesülete

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Ocskay Mária ... >>

DECUS Magyarország Egyesület

(érdekképviselet)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
képviselő: Haraszlin Gábor ... >>

Dél- Budáért Polgári Szövetség Egyesület

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Köbölkút u. 36.
képviselő: Dr. Csapody Miklós, Dr. Szentay Attila, Kiss Mária, László Ildikó, Sasvári Szilárd, Szőke László, Zatykó Lajosné ... >>

Délbudai Orvosok Demokratikus Szakszervezet

(érdekképviselet)

1110 Budapest, Fehérvári 17.
képviselő: Sárközy József dr. ... >>

Demokratikus Zöld Szövetség

(sport,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1116 Budapest, Bocskai I. u.52-54. III.9.
képviselő: Csanda Gergely
Magyarország környezeti értékeinek megóvása; - A szelektív hulladék népszerűsítése; - Magyarország környezetvédelmének európai uniós szintre való felzárkózásának segítése; - Az újra feldolgozott anyagból készült termékek elterjedésének támogatása; - A fiatal generáció egészséges életmódra való nevelése; - Az egészséges táplálkozás népszerűsítése; - Drog és kábítószer elleni küzdelem; - Dohányzás elleni küzdelem; - A mozgás és a sport népszerűsítése; - Előadások, fórumok, természetjárások szervezése. ... >>

"Digitális ügyintézésért" Érdekvédelmi és Oktatási Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1119 Budapest, Etele út 59-61. I.em./122.
képviselő: Dr. Révész György elnökhelyettes, dr. Révészné Nagy Mária Ildikó elnök, Dr. Tóth Zoltán elnökhelyettes, Gál Zoltán titkár
a természetes személyek, illetve gazdasági, társadalmi szervezetek részére az infokommunikáció korszerű eszközei alkalmazásában való segítségnyújtással elősegítse az igazgatási eljárások jelentős részének jelenleginél jóval gyorsabb és egyszerűbb intézését. Az egyesület további célja, hogy az infokommunikációs fejlesztések az egyéb intézményi szolgáltatások területén is alkalmazhatók legyenek. ... >>

Dísznövény Szövetség és Terméktanács

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Benedek Orsolya, Ocskay Mária ... >>

Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
képviselő: Szenes Áron
hozzájárulni széleslátókörű, modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai- és külföldi tapasztalatokkal rendelkező biológusok és biológiatanárok képzéséhez a magyar tudomány és oktatás színvonalának emelése érdekében; - lehetőséget biztosítani az elméleti, kísérleti, fejlesztési vagy oktatási munkával foglalkozó hallgatók tudományos tapasztalatcseréjére, hazai és nemzetközi szinten egyaránt; - támogatni és ösztönözni a tagság nyelvtanulását, és lehetőséget biztosítani a nyelv gyakorlására, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és nemzetközi fórumokon; - a tagság szakmai és tanulmányi érdekvédelmének segítése; - az egyetemi kulturális életben való részvétel; - a környezet- és természetvédelmi szemlélet formálása és terjesztése; - tevékenyen részt venni mind szélesebb körű nemzetközi együttműködés kialakításában. ... >>

Egyetemi Bonsai Club

(oktatási,érdekképviselet)

1116 Budapest, Sáfrány utca 46. X./103.
képviselő: Katona Ervin
Találkozási és továbbképzési lehetőség biztosítása kezdő és haladó bonsai barátok számára; Bonsai szeretetének, nevelésének népszerűsítése és e tárgyban előadások és kiállítások szervezése; Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás külföldi társklubokkal, a nemzetközi világszövetséggel. ... >>

Emberi Erőforrásgazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c. I.em.31.
képviselő: Braun József, Kató Gábor, Szedlár György, Szedlárné Gáll Ibolya ... >>

ENOSZ Energiatanúsítók és- auditorok Országos Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9.
képviselő: Fritz Péter főtitkár, Perneky Antal elnök
az energiatanusítással- és auditálással foglalkozó magán- és jogi személyek érdekképviselete. ... >>

Épületkőfaragó Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

1115 Budapest, Bartók Béla út 96. 3./32.
képviselő: Takács József
A tagság munkavállalói, szakmai, anyagi, szociális- és kulturális érdekképviselete és érdvédelme. Tevékenységének alapja a tagság közös érdeke, az egységes fellépésben rejlő erő és a szolidaritás. ... >>

Érdekvédelem Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1115 Budapest, Tétényi 12-16
képviselő: Szabó Csaba ... >>

EURÓPAI KIRÁLYI BOROK EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

1115 Budapest, Fraknó utca 4. VIII/50.
képviselő: Fritz József, elnök
A villányi és a szekszárdi borok minőségének védelme, biztosítása, ezen belül különleges termelési módszerek megismertetése a szőlő- és bortermelőkkel, a magyarországi borkultúra felvirágoztatása. ... >>

Európai Pályázati Forrás Tanácsadók és Menedzserek Egyesülete

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Bocskai út 50. 4./3.
képviselő: dr. Marián Miklós
A pályázók, illetve pályázó szervezetek eredményes tevékenységének az elősegítése, az európai - elsősorban Európai Úniós - pályázati források elnyerésében, felhasználásában. ... >>

Európai Üzleti Klub

(érdekképviselet)

1112 Budapest, Neszmélyi út 13.
képviselő: Mikics László, Robert Somogyi ... >>

Evident Sport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1112 Budapest, Sasadi út 145.
képviselő: Barthos Zoltán, Hetthéssy Zoltán
Kispályás labdarúgó szakosztály létrehozása, működtetése, a hivatalos Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt futsal bajnokságban való nevezés, részvétel. Edzések szervezése, irányítása szakmai felügyelettel. Különböző tornákon való részvétel. A futsal csapat gazdasági hátterének megteremtése, szponzorok gyűjtése, szervezése. A tagok és szimpatizánsok egészséges életmódra történő nevelése, rendszeres tömegsportban való részvétel, FC Barcelona spanyol labdarúgó csapatának magyar szurkolói részére rendszeres összejövetelek szervezése, közös szabadidőszerű programok megrendezése. Ez magában foglal közös meccsnézéseket, élménybeszámolókat, közös külföldi utazásokat. Mérkőzések szervezését a különböző szurkolói csapatok között. Angol labdarúgó válogatott és az angol labdarúgó bajnokság csapatainak magyar szurkolói részére rendszeres összejövetelek szervezése, közös szabadidőszedrű programok megrendezése. Ez magában foglal közös meccsnézéseket, élménybeszámolókat, közös külföldi utazásokat. Mérkőzések szervezését a különböző szurkolói csapatok között. ... >>

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
képviselő: Novák János
A magyarországi felsőoktatási kollégiumok demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szövetség, mely érdekközösséget kínál és teremt a felsőoktatási kollégisták érdekeinek felszínre juttatásához, érvényesítéséhez. ... >>

Fiatal Kábeldolgozók Szövetsége

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Budafoki 60.
képviselő: Kincses Rudolf, Szatmári Tibor ... >>

Fiatal Urbanisták Szövetsége

(érdekképviselet)

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.K.épület II.em
képviselő: Ágostházi Bence ... >>

Fotóipari Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1110 Budapest, Fehérvári 104.
képviselő: Antal Imréné, Szebenyi József ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal