Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 403
1. oldal

43.sz. Építők Sportköre

(sport,kulturális)

1116 Budapest, Fegyvernek utca 8. II./20.
képviselő: dr. Hevesi György, dr. Hevesi Tamás
Az öntevékeny sport támogatását tekinti céljának, alapvetően sport, szociális, kulturális céllal alakult meg. Felvállalja, hogy segít a szabadidő megszervezésében, sport és kulturális programok szervezésében. ... >>

A "BOLYGÓ" Nevű Vitorláshajó Megóvásáért és Sikeres Sporttevékenységéért Alapítvány

(sport,kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi undefined 14 A I/4
képviselő: Takács Kristóf elnök
A " BOLYGÓ" nevű vitorláshajó eredeti állapotban való megőrzése, a jövő nemzedékek számára folyamatos javítása és állagmegóvása, annak érdekében, hogy a jelen és a jövő nemzedékek megismerhességk a hagyományos építésű hajók szerkezetét, tulajdonságait, és kezelésének módját. ... >>

A Jobb Életért, A Jobb Emberért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 17.
képviselő: Koncz Balázs
Emberi értékek: kultúra, oktatás, művészetek, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása, tudomány népszerűsítése, terjesztése, minden korosztály számára. ... >>

A PETŐFI Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Kiskőrős u. 1.
képviselő: Gécziné Laskai Judit, Kecskeméti Attila
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatási, nevelési és képességfejlesztési munka színvonalának emelése. A tanuló ifjúság ösztönzése pályázatok kiírásával, ösztön- díjjal, jutalmazással és az esetenkénti pályázati nevezési díjak odaítélésével magasabb színvonalú munka végzésére. A kiemelkedő kulturális munkát végző diákok jutalmazása, támogatása, a Petőfi Musical Stúdió munkájának anyagi támogatása, rendezvényeinek ese- tenkénti szervezése. A nyelvi és szaktárgyi szakkörök létrehozása és ezek munkájának anyagi támgatása, tantárgyi versenyek szervezése és lebonyolítása. A szociálisan rászoruló tanulók megsegítése, az iskola hagyományainak és jó hírnevének megőrzése. ... >>

A Rock és Musical Színház Társulatáért Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Rétköz utca 2. 3./4.
képviselő: dr. Miklós Tibor
Fejlessze és magasabb szintre emelje a magyar zenés színház értékteremtő hagyományainak folytatása érdekében az alkotói és előadói kreativitást, elősegítse a tehetségkutatást és képzést, különös tekintettel a fiatalok körében, hozzájáruljon ahhoz, hogy magas színvonalú, zenés színpadi művek színrevitele és játszása valósuljon meg, elsősorban a főváros X. kerületében, Kőbányán. ... >>

A Tudatos Társadalom Támogatásáért Alapítvány

(kulturális)

1110 Budapest, Brassó utca 169. I./4.
képviselő: Balogh Júlia elnök
Olyan szellemi műhely létrehozása és működtetése, amely az ezeréves magyar államiságnak a maga nemében kivételes szerves fejlődését vizsgálja. Az alapítvány hozzá kíván járulni a mai magyar társadalom rendellenességének feltárásához, egyesítve az egyes társadalomtudományi szakterületek részeredményét. ... >>

A XI.kerületi Német Nemzetiségi Oktatást és Kultúrát Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Ezüstfenyő tér 1 .fszt. 1.
képviselő: Albert Mátyásné, Szűcs Ágnes
A XI. kerületi német kisebbségi oktatás és nevelés támogatása óvodákban, általános és középiskolákban, azoktatást segítő eszközök és segédanyagok biztosítása. A német nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok bel- és külföldi szakmai képzése, valamint bel- és külföldi közoktatási intézményi kapcsolatok elősegítése illetőleg szervezése. A német nemzetiségi kultúra ápolása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében minden kül - és belföldi állami, társadalmi, gazdálkodó - oktatási, művelődési és kulturális szervezettel együttműködik. Az egyesület a vonatkozó lérdésekben képviseli és segíti tagságának egészét, vagy egyes csoportjait. ... >>

Academia Humana-Wagner Nándor Művész Hagyatékát Ápoló Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Brassó u. 26/a.
képviselő: Kiss Sándor
Wagner Nándor szobrászművész művészi hagyatékának ápolása; fiatal humánértelmiségi tehetségek részérs ösztöndíj nyújtása. ... >>

Acta Urbis Belvárosi Városvédő Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Megyesi Mózes
Budapest belvárosának, főleg az V., VI., VII., VIII., IX., erősen beépített kerületek környezeti és élhetőségi viszonyainak a javítása.
- Az egységes urbanisztikai struktúra védelme;
- A kerületek műemléki jellegének megőrzése;
- Az érintett területek közlekedési viszonyainak a javítása;
- A városfejlesztés ésszerű és emberi léptékű megvalósítása, élhető belváros kialakítása;
- A közösségi élet gazdagodásának az előmozdítása, küzdelem a korunk nagyvárosi társadalmára jellemző ?elmagányosodás? ellen;
- A negatív szociológiai tendenciák megfordítása, különös tekintettel a kiköltözésre, a fiatalok elvándorlására, az erős fluktuációra és az elöregedésre;
- Budapest és főleg az említett belvárosi kerületek, és erősen beépített belvárosias lakókörnyezetek minden vonatkozást érintő környezetvédelme. Úgy mint: vízügy, levegő szennyezés, hulladéktárolás/gyűjtés, közterületi szemét eltávolítás, stb.;
- A belváros lakosságának általános egészségügyi állapotának védelme, javítása;
- Az egészséges életmód lehetőség szerinti propagálása, sport- és szabadidős tevékenység megvalósítása;
- Az egységes ?Budapesti-identitás? kialakításának az előmozdítása és erősítése;
- A szűkebb lakókörnyezetre/városrészre vonatkozó ?helyi-identitás-tudat? formálása, közösségépítés.
- A Budapest-Belváros és az ehhez tartozó szűkebb lakókörnyezetek/városrészek egyedi kulturális miliőjének és kulturális értékének a megragadása kulturális rendezvények szervezése által. ... >>

Afrikai Kulturális és Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. mfszt./1.
képviselő: Engambe Győző
Az afrikai kultúra megismertetése Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az afrikai kultúra bemutatása és oktatása Magyarországon és az Európai Unió más országaiban. Az Afrikával kapcsolatos ismeretek terjesztése Magyarországon. ... >>

After Crying Alapítvány

(kulturális)

1119 Budapest, Fehérvári 139.
képviselő: Pejtsik Péter ... >>

Agape Zene-Életöröm Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Petzvál József utca 18. b.
képviselő: Fényi Tibor
A "Humanitásra nevelés a művészetekkel" című pedagógiai program támogatása. ... >>

AKT SZÍNHÁZ Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1118 Budapest, Schweidel utca 33. A.
képviselő: Palóc Eszter
A magyar és a nemzetközi kulturális hagyományok őrzése, ápolása és népszerűsítése a különböző művészeti ágakban, elsősorban a színházművészet valamint a zene- és mozgásművészet területén. Ezen elhivatottság érdekében működteti az AKT Színházat. Közreműködésével a más társszervezetekkel együtt prózai és zenés színpadi produkciókat, koncerteket, performance-okat hoz létre. ... >>

AL DZSAMÁL, Szépség Magyar-Arab Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 12.
képviselő: Hanifa Ahmed önállóan, Hoisen Ervin ketten együtt, Véssey Vera ketten együtt
Az arab kultúra megismertetése és népszerűsítése Magyarországon és Európában, illetve a magyar kultúra megismertetése és népszerűsítése az arab országokban. ... >>

Alapítvány a Honi Müvészetért, a Művészetképzésért, az építészeti kultúra fejlesztéséért, a Műemlékvédelemért

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Lanka utca 8.
képviselő: elnökhelyettes dr. Komjáthy Attila, elnökhelyettes Kolbe Tibor, kuratórium elnök Tákos Tamás ... >>

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Menyecske u.2.
képviselő: Szaniszlóné Marinecz Csilla
Az óvodás gyermekekben kreativítást megfelelően fejlessze és az igy kiválasztott gyermekek további szellemi fejlődését különleges eszközökkel, segítséggel biztosítsa. Lisztérzékeny, allergiás gyerekeket befogadó csoportok létrehozása. A gyermekek kreativítását fejlesztő játékok, felszerelések / sportszerek, udvari és csoportszobai berendezések beszerzése, illetve a megfelelő állomány bővitése. az allergiás betegségben szenvedő gyerekek - egészséges társaik között az egészségeseknek megfelelő körülményekben magukat nem érezve betegnek - vehessenek részt egész napos kreatív óvodai programokban. A jó minőségű foglalkozási anyagok beszerzése /természetes anyagok, nyelvi kommunikációs eszközök stb./ alapítványi támogatással. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi neve: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. Támogatása, az óvoda audiovizuális eszközökkel való bővítése. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. könyvtrárnak bővítése, szakkönyvek, mesekönyvek, folyóiratok beszerzésének támogatása. A gyermekek kulturális fejlődését, a környezet megismerését segitő programok (rendezvények, hagyományőrző ünnepségek, kirándulások, egyéb csoportos foglalkozások stb.) költésgeinek fedezése, biztosítása. A Napköziotthonos Óvoda (Jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) pedagógusainak ez irányú továbbképzésének biztosítása alapítványi támogatással. Az óvoda munkájához szükséges korszerübb technikai eszközök beszerzése. A szociálisan rászoruló, kiemelkedő képességü gyeremekek képzésének (pl: tanfolyami részvételi dijjal való támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért

(kulturális)

1112 Budapest, Cirmos utca 8.
képviselő: Dr. Huszka Zsófia
A magyar néphagyomány ápolása.
- gyermekek, felnőttek és nyugdíjasok szabadidejének hasznos és kreatív eltöltésének megszervezése,
- az idős emberek életminőségének javítása és egészségének megőrzése a saját korosztályuk számára szervezett táncprogramokon keresztül
- nyugdíjasok aktivitásának fokozása, társadalmi részvételének elősegítése hagyományőrző kulturális programok segítségével, generációk közötti párbeszédet és a kölcsönös megértést elősegítő néptáncos események támogatása fiatalok és idősek együttes részvételével. ... >>

Alapítvány a Szakképzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Mérnök utca 39.
képviselő: Dr.Zárda Sarolta
Oktatási tevékenység folytatása, melynek során az alapítvány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX.törvény alapján fenntartja és működteti az iskolaszerű, számítástechnikai és informatikus, valamint az ehhez kapcsolódó képzést nyújtó szakközépiskolát. ... >>

Alapítvány az Észt Kultúráért

(oktatási,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 19. IV.em.32/a.
képviselő: Aun Kippasto
Az észt társadalommal, kultúrával és művelődéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése, az észt kultúra bemutatása Magyarországon, Észtország és Magyarország közötti kultúrális kapcsolatok fejlesztése, az észt nyelv oktatásának támogatása a magyar egyetemeken. ... >>

Albertfalvai Don Bosco Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1116 Budapest, Bükköny 3.
képviselő: Perjés András dr.
Katolikus 12 osztályos iskola alapítása, a rászoruló diákok anyagi támogatása, kultúrális programok szervezése. ... >>

Albertfalvi Keresztény Társas Kör

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.
képviselő: Kellner Dénesné, Kristóf József, Vas László
Az érdekképviseleti tevékenység mellett oktatás, nevelés, kulturális, sport, szociális és karitász tevékenység. ... >>

Állampolgárok a magyar egészségügyért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1119 Budapest, Fehérvári u. 83. II. e.
képviselő: dr.Fodor Tamás, Tímer Gábor (elnök)
Az egészsgügyi intézmények fenntartási, működési költségihez hozzájárulás a hagyományoktól eltérő gyógymódok támo- gatása. ... >>

Almássy Független Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1117 Budapest, Fehérvári út 38. II./2.
képviselő: Kövér Tamás
társadalmi szervezetek működésének segítése szolgáltatásokkal, pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásával, melyek tevékenységi körében szerepel a kulturális tevékenység, ifjúság- és környezetvédelem, településfejlesztés, drogprevenció, alternatív diabetológia. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. Kifejezett célja az egyesületnek a határon túli magyarságot képviselő szervezetek, civil kezdeményezések munkájának segítése az alapvető célok keretében, valamint bekapcsolódásuk lehetőségének megteremtése a magyarországi civil közéletébe. ... >>

Álomvár Óvodasegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Törcsvár 19/23.
képviselő: Steixnerné Strausz Ildikó
A Budapesti XI. kerület Törcsvár u.19/23. szám alatti önkormányzati óvoda működéséhez szükséges tárgyak beszerzésének segítése. ... >>

Alsóhegyi utcai óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Alsóhegy u. 13-15.
képviselő: Nagy Ervinné
A Bp., XI.ker. Alsóhegy u. 13-15. sz. alatti óvoda tartósan bizton- ságos és magas színvonalon végzett tevékenységének támogatása. ... >>

AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi utca 5. II./2/a.
képviselő: Kovai Melinda
közéleti és társadalmi problémák megvitatása , tudományos elemzése ... >>

Andrássy Gyula Alapítvány

(kulturális)

1112 Budapest, Maros utca 13.
képviselő: dr. Erik Kussbach, dr. Hanák András, Szapáry György, Szekeres Zsolt
egykori magyar miniszterelnök és osztrák-magyar közös külügyminiszter történelmi Az alapítvány az Andrássy család és elsősorban gróf Andrássy Gyula örökségének ápolására, az ezzel kapcsolatos kulturális és politikai örökség megőrzésére és ismertetésére alakul meg. Az alapítvány a Budapest Bem rakparti Andrássy palota, valamint a tiszadobi Andrássy kastályban tartandó kulturális, művészeti és tudományos eseményeket kíván támogatni, amely részeként a fenti épületek helyreállítását is támogatni kívánja. ... >>

Angol Nyelvű Közoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Galambóc utca 45.
képviselő: Pécs Miklós
A magyar diákok számára a közoktatás fejlesztése színesítése a Nemzeti Alaptanterv teljesen angol nyelvű tanítása, létrehozott magyar gimnázium fenntartásával és hasonló célú iskolák támogatásával. A magyar és külföldi diákok megismertetése és az angolszász kultúrával és iskolarendszerekkel, kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatok révén. A magyar diákok számára soknemzetiségű multikultúrális közösség létrehozása, annak nevelő, megtermékenyítő hatásaival elősegítve az angol nyelv fontos közvetítő szerepének felismerését. Magas színvonalú tehetséggondozás és karriemenedzselés megvalósítására és a kiváló tanulmányi eredmények szponzorált ösztöndíjak formájában való ösztönzése ill. személyre szabott felzárkóztatás és esélyegyenlőség biztosítása integrált oktatási formában a sajátos nevelési igényű diákok számára. A tanköteles korú magyarul nem beszélő diákok részére állami kötelezettségből átvállalva magyar rendszerű közoktatás biztosítása angol nyelven. A magyarul nem beszélő diákok számára a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas szintű közvetítése tantárgyi és kulturális programokon keresztül. ... >>

Apor Vilmos Emlékbizottság Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Himfy u. 9. plébánia
képviselő: Brüchner Ákos Előd o.cist. ... >>

Arab Kulturális Klub

(kulturális)

1110 Budapest, Neszmélyi 40.
képviselő: Nabil Yasin Hussain dr. ... >>

Arménia Népe Kulturális Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Budafoki 15.
képviselő: Avanesian Alexan ... >>

ARS HUNGARICA Kulturális, Művészeti és Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Kőrösy József u.17.sz.
képviselő: Kádár Miklós
A magyar képző- és iparművészetek, a művészeti, kulturális és oktatási tevékenységek támogatása. ... >>

Arsus Alapítvány a Kortárs Művészetekért

(oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Etele utca 25. 8/27.
képviselő: Greguss Sándor, Szűcs Péter
A kortárs művészetek hazai és határon túli alkotásainak és alkotóinak népszerűsítése, alkotások bemutatásának szervezése, szakmai és művészeti menedzselési ismeretek terjesztése és oktatása, különös tekintettel a magyar könnyűzene, az analóg és digitális mozgógép és az előadóművészetek kortárs alkotásaira. ... >>

Art KAPU Alapítvány

(kulturális)

1115 Budapest, XI. Csóka utca 3. b. IV./140.
képviselő: Gyöngyösi Zsolt
Minden olyan tevékenység támogatása, amely a kisgyerekkortól kezdve irányt és lehetőséget ad a művészeti fejlődéshez, szem előtt tartja az alkotókészség társadalmi fontosságát, tudja, hogy a kreativitás tanítható. Tervezzük olyan programok, rendezvények játszóházak és kiadványok támogatását és létrehozását, amelyek elősegítik a gyerekek olvasóvá nevelését, fantáziájuk fejlesztését és kreativitását. Kapcsolatot termet közöttük és az alapfokú művészeti intézmények között. Segíteni kívánja olyan Web-lapok megvalósítását, melyeken a fiatal látogatók a kommerszen és a felületesen túlmutató művészei tartalmakat ismerhetnek meg. Támogatja olyan speciális művészeti tábor létrehozását, amelyben az ország különböző részeiből összehívott - akár deviáns és perifériára szorult, pl. roma - gyerekekkel is foglalkozik, így segítve kulturális felzárkózásukat. ... >>

ArtGroup Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66 fsz./5.
képviselő: Dr. Fárbásné Tóth Eszter főtitkár, Selmeczy Dalma gazdasági vezető, Szűcs Balázs elnök
A kulturális zenei, színházi és egyéb programok rendezése a Magyar Köztársaság területén. Az egyesület célja a kulturális programok szervezésén túl, hogy arra érdemesnek tartott darabokat színpadra állítson, és közvetítse a kultúrát és a kulturális értékeket. ... >>

ARTUS Kortárs Művészeti Egyesület

(kulturális)

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 29.
képviselő: Goda Gábor
A művészeti tevékenység kiteljesítése, alkotások létrehozása és széleskörű népszerűsítése, a kortárs alkotó- és előadóművészek támogatása, "műhelyház" működtetése és fejlesztése. ... >>

ArtWorkShop Közhasznú Kulturális Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1116 Budapest, Sáfrány utca 52. IV./43.
képviselő: Ágai Péter Zsolt
Egészségmegőrzés, kábítószer- és betegségmegelőzés. Kortárs, kezdő, amatőr képzőművészek támogatása. A kortárs könnyűzenei ?undergrund? műfaj segítése, kezdő és kortárs könnyűzenei ?undergrund? zenekarok, előadók támogatása. Az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása. Az esélyegyenlőség javítása. A faji, etnikai és egyéb megkülönböztetések megszüntetése. ... >>

Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom

(kulturális,egyéb)

1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5.I/15.
képviselő: Szarka Istvánné
Családdal, női munkavállalással, magzatvédelemmel kapcsolatos fórumok, konferenciák szervezése, kulturális tevékenység. ... >>

Athanasz Pullievics Alapítvány

(kulturális)

1111 Budapest, Bartók Béla út 18.
képviselő: Hajas Ervin
A budafoki helyi kultúrális célok támogatása, a Bp., XXII.ker. Jókai út 52. számú ingatlanon lévő romos, műemlékvédelem alatt álló alépítmény rendbehozása, fenntartása, Barátság Háza létrehozása. ... >>

Atlasz Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A.
képviselő: Faddi Lajos vezető-helyettes, Kullai Tamás elnök
Az ifjúság oktatásának, nevelésének, képességei fejlesztésének, ismereti terjesztésének, helyzetének figyelemmel kísérése, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolodó szolgáltatások, kapcsolattartás, klubok létrehozása és működtetetése,a kultúrális igények kielégítése, közösséggé szervezése, informálása céljából az alapszabály szerint. ... >>

Aurus Érmegyűjtő Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Bartók B. út 39.
képviselő: Bencsik Gábor
a magyar éremkultúra támogatása, a tagok éremgyűjtésének szervezése. ... >>

Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1116 Budapest, Sáfrány u. 57/a.
képviselő: Csernus László, Simonné Dr. Lakatos Mária, Szalainé Lakos Szilvia ... >>

Balkán Hangja Kulturális Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I./3.
képviselő: Ambróczy Gabriella, Szeltner László
A balkáni nemzetiségek történelmének, kultúrájának örökségének, művészetének, néptáncának, népdalainak és népmeséinek megismerése és megismertetése, ezzel bővítve a Magyarországon ismert kultúrák palettáját. ... >>

Balog István- Zilcz György Harsona Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1116 Budapest, Kondorosi út 41.
képviselő: Steiner Ferenc
Évente harsona verseny megrendezése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 5 éves harsona tagozat növendékei, valamint a Liszt F. Zeneművészeti Főiskola tanári tagozatának azon növendékei részére, akik a debreceni versenyen 1, 2, 3. díjat nyertek. ... >>

Bang Jensen Társaság

(kulturális)

1110 Budapest, Vincellér 42.
képviselő: Dobner Gyözö ... >>

Barankovics Akadémia Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Nádorliget utca 7. C. II./15.
képviselő: Dr. Stágel Bence
A nemzetközi kereszténydemokrácia hagyományainak feltárása, elért eredményeinek gyarapítása, eszmerendszerének közvetítése a társadalom felé. A magyar társadalomban a keresztény demokrácia eszmeiségének közéleti és kulturális téren történő hatékony jelenlétének és megújulásának elősegítése, Brankovics István szellemi és politikai hagyatékának társadalmi képviselete és annak népszerűsítése, előadások rendezése. E cél elérésére a "Brankovics Akadémia" közéleti fórum működtetése. A keresztény szellemű tudományos kutatás, oktatás, képzés, művelődés elősegítése, keresztény világnézetű könyvek, sajtótermékek /kiadványok, publikációk, stb./ kiadásának és forgalmazásának elősegítése. ... >>

Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus és Ifjúságnevelési Alapítvány

(kulturális)

1114 Budapest, Ulászló u. 15.
képviselő: Miskolczi Ottó
Bárdos Lajos életművét továbbvivő Bárdos Lajos Zenei Hetek fesztivál évenkénti megrendezése, illetőleg az életmű külföldön történő megismertetése az európai Bárdos Lajos Kórusfesztiválok keretében. ... >>

Bartók Kulturális Táncegyesület

(kulturális)

1119 Budapest, Etele út 55. Bp. Műv. Központ
képviselő: Dóra Fruzsina ... >>

Bartók Táncegyüttes Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Etele út 55.
képviselő: Borbély Jolán, Sira Zoltán
A Budapesti Bartók Táncegyüttes és más táncegyüttesek tevékenységé- nek, továbbá a népzene és néptánc oktatás támogatása. ... >>

Benefit Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

1115 Budapest, Etele út 68.
képviselő: Reményi Gábor
A munkavállalás elősegítése, pályakezdő fiatalok és munkanlküliek átképzése és anyagi támogatás nyújtása a szociálisan rászorultaknak, a sport- és kultúrális élet és a müemlékek védelmének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal