Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 159
2. oldal

Hetényi-Hirsch Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi 4.
képviselő: dr. Szócska Gábor
A Központi Állami Kórház gyógyító-megelőző tevékenysége színvonalának emelése. ... >>

Horányi Béla Klinikai-Idegtudományi Társaság

(egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok 1.
képviselő: dr. Stipula Magda ... >>

Hummel Kornél Látássérülteket Támogató Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Mátyás király út 29.
képviselő: Fehér Anna
A Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon Óvoda, Általános Iskola működésének támogatása különös tekintettel az iskolát elhagyó látássérült fiatalok életkezdésének elősegítésére. Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium látássérült tanulóinak támogatása. ... >>

"ICD-pacemakerrel élni Alapítvány"

(egészségügyi)

1123 Budapest, Csörsz utca 5.
képviselő: Fülöp János
a szívelégtelenségben, szívritmuszavarban szenvedő betegek, illetve a beültetett cardioverter defibrillátorral és pacemakerrel élő emberek felvilágosítása, részükre történő folyamatos segítségnyújtás a betegségtudat feldolgozásához, és a betegséggel való együttélés elősegítéséhez a mindennapi élet tükrében. ... >>

IGP - Nemzetközi Prevenciós Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
képviselő: dr. Göde György, dr. Jávor András, dr. Sonkodi Balázs, dr. Tomcsányi János, Monspart Sarolta
A magyar lakosság egészségi állapotának javítása és minden olyan egyéb feladat megoldása, amely az "egészség és prevenció" kérdéskörébe tartozik, a társadalmi párbeszéd elősegítésével oktatási, felvilágosító, kommunikációs programok szervezésével. ... >>

Információ a Magyar Egészségügyért Alapítvány

(egészségügyi)

1123 Budapest, Nagyenyed u. 11/a.
képviselő: Ternusz Nagy Attila
Minden Magyar Orvos, gyógyszerész, orvostanhallgató és gyógyszerész hallgató számára, iletve a Magyar egészségügyben dolgozó szakképzett nővérek számára a munkájukhoz szükséges térítésmentes gyógyszerinformációt biztosítson jelenlegi térítéses lehetőség lehetőség helyett. ... >>

INKO Fórum Társaság a kontinenciáért

(egészségügyi,érdekképviselet)

1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
képviselő: dr. Szüle Endre
A Társaság, mint nevében is jelzi elsősorban az inkontinenciában szenvedő betegek helyzetének feltárását, érdekképviseletét, az inkontinencia enyhítése és megszüntetése érdekében történő segítségnyújtást tekinti céljának, alapvetően tudományos, egészségügyi tevékenység céljával alakult meg. E cél érdekében mindenekelőtt felvállalja, hogy segítséget nyújt az inkontinenciában szenvedő betegek egészségüyi ellátásában, és elősegíti a társadalomnak a média útján történő tájékoztatását a betegség és annak kezelésére, gyógyítására vonatkozólag. Ezen céljai elérése érdekében az inkontinenciában szenvedő betegek számára egészségnevelő előadásokat és tájékoztatókat szervez, illetve ezek létrehozásához anyagi támogatást nyújt. Elősegíti az inkontinenciával foglalkozó orvosok és betegek közötti kapcsolat fejlesztését, és szakmai segítséget nyújt az inkontinenciában szenvedő betegek más érdekvédelmi szervezetének kialakításához. Pályázatok és ösztöndíjak kiírásával támogatja az inkontinencia gyógyítását elősegítő új megoldások és eszközök fejlesztését, illetve a betegséggel foglalkozó orvosok szakmai fejlődését. ... >>

Irgalmas Szív Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Goldmark K. u. 28/B.
képviselő: Dr.Tomcsányi János
a szívbetegek ellátásának javítása - képalkotó diagnosztika fejlesztése, oktatása, kutatása - műszerpark javítása és bővítése - egészségügyi oktatás fejlesztése, szervezése - szívbetegségek kutatása, kutatások támogatása. ... >>

Játszóház-Foglalkoztató Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1124 Budapest, Meredek 29.
képviselő: Szondiné Dóczy Irén
Gyermekegészségügyi intézmények mentálhygiénés foglalkoztatási játszóházának kialakítása és működtetése. ... >>

Judy Rák-Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
képviselő: Prof.dr. Fekete Béla
A gyógyíthatatlan betegségben elhunyt "Kemény Judit" filmproducernek emlék állítása, * a rákbetegség gyógyításának támogatása, * a rákbetegségben szenvedőknek segítség nyújtása, * a rákbetegség elleni küzdelemmel foglalkozó producerek, fiatal magyar filmalkotók és rendezők képzésének támogatása. ... >>

Kaáli Intézeti Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a.
képviselő: dr. Sümegi Györgyi Zsuzsanna
A Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézetben /1125 Budapest, Istenhegyi út 54/A. /IVF-ET/ lombikbébi/ kezelésre jelentkező betegek közül az arra rászorulók - részleges vagy teljes körű - támogatása. ... >>

Kardiovaszkuláris Betegségek Kutatása Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1124 Budapest, Csörsz utca 43.
képviselő: dr. Hídvégi Tibor
Az alapítvány elsődleges célja a népbetegségnek számító kardiovaszkuláris betegségek kutatásának, vizsgálatának támogatása, ezen betegségek jobb felismerésének, szűrésének, kezelésének előmozdítása. Az alapítvány célja továbbá, hogy olyan vizsgálatokat, projekteket támogasson, melyek elsősorban a magyar egészségügyi környezetben viszik előre a betegségek menedzsmentjét. ... >>

Karrier Sport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
képviselő: Lagyánszki Tiborné sz. Kulcsár Ágnes, Molnár Mátyás, Németh Orsolya
Jótékonysági rendezvények megszervezése és lebonyolítása hátrányos helyzetű és beteg gyermekekért, illetve olyan intézményekért, ahol a gyerekek nevelését, ápolását, életre történő felkészülését segítik. Célja továbbá magánszemélyek és cégek felajánlásainak gyűjtése és eljuttatása a fent megnevezett kedvezményezetteknek. ... >>

Keresztény Egészségügyiek dr. Batthyány Stratmann László Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1125 Budapest, Mátyás király út 29.
képviselő: Dr. Salacz György / elnök /önállóan, Dr.Bécsi András/második elnökh./öá., Dr.Bujtásné dr.Ledó Mária/eln.h/öá., Dr.Fornádi Béláné/második titkár/öá
Dr. Batthyány Strattmann László szellemében végzett egészségügyi munka népszerűsítése, terjesztése, illetve az ilyen szellemben végzett szociális, oktatási, kultúrális tevékenység folytatása. Karitatív tevékenység a határon túli magyarság körében. ... >>

KINCS-Ő OTTHON Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1125 Budapest, Galgóczy utca 19/ B. fszt./2.
képviselő: Dr. Pozsár Kinga
Az alapítvány nem nyereségorientált szervezet. Tevékenysége kizárólag egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási jellegű lehet. Az alapítvány kiemelt célja a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű, sérült gyermekek és felnőttek egészségének és magas szintű társadalmi szocializációjának-, vagyis testi és lelki egészségi állapotának megőrzése-, illetve javítása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében segíti a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek életvitelét mind családjukban, mind intézményekben. Az alapítvány támogatja a fogyatékosokat gondozók, a fogyatékosokkal foglalkozók szakmai képzését, fejlesztését, új módszerek felkutatását és ezek elsajátítását. Ennek érdekében ösztöndíjakat létesíthet, tudományos rendezvényeke szervez, vagy ilyeneket támogat, cserekapcsolatokat épít ki hasonló problémákat megoldó szervezetekkel. ... >>

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány

(egészségügyi)

1122 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: Dr. Bratianu Dan László
A rosszindulatú daganatok korai felismerésének és terápiájának fejlesztésére, illetve az ilyen irányú kutatások segítésére, szakértők konferenciákon való részvételének elősegítésére, ösztöndíjak ala-
pítására és odaítélésére fordítja. ... >>

Kovács Mihály Gazdasági Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1120 Budapest, Mátyás király út 11/b.
képviselő: Marx József
Gazdasági szakemberképzés segítése. Az alapítvány támogatni kívánja a nehéz családi körülmények között élő, tehetséges magyar fiatalok képzését, iskoláztatását. Az alapítvány támogatni kívánja az egészségügyi intézeményeket a működési feltételekhez való hozzájárulás révén. ... >>

Közép-Európai Tanárakadémia Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 47. 1./10.
képviselő: Valaczka András
Az alapítvány célja, hogy tevékenysége útján támogatást nyújtson a beteg gyerekek és felnőttek gyógyíttatásában, és a kórházi műszerek beszerzésének elősegítésében. Az alapítvány továbbá célul tűzi ki a rászorulók házi betegápolását. ... >>

Közös Dolgaink Magyarországon Alapítvány

(egészségügyi)

1122 Budapest, Hajnóczy József utca 20.
képviselő: dr. Lefler László
a múlt közös értékeinek felkutatása és átmentése a mindennapok gyakorlatába, a magyar kultúra ápolása. ... >>

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
képviselő: dr. Fekete Béla, dr. Karádi István
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. Belgyógyászati Klinika oktató, gyógyító és kutató tevékenységének támogatása. ... >>

"Kutyabaj" Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1126 Budapest, Németvölgyi út 32/b.
képviselő: Balogh Anikó
az alapítvány célja a beteg, kidobott, altatásra váró, kóbor ebek megmentése, felelősségteljes gazdához juttatása. Az alapítvány a kutyákat kizárólag leellenőrzött, később is nyomon követhető helyekre, chippel ellátva, beoltva, örökbeadási szerződés aláírás ellenében adja át.
Az alapítvány létrehozatalának a célja a kidobott állatok megmentése, akiknek esélyük sincsen a túlélésre segítség nélkül, mivel a gyepmesteri telepeken helyhiány miatt elaltatják a begyűjtött állatokat. Az alapító szándéka, hogy lehetőségéhez mérten igyekezzen nemtől, kortól, állapottól függetlenül megmenteni minden bajba jutott állatot.
Az alapítvány célja az, hogy az alapítvány által megmentett állatok állatbarát, felelősségteljes gazdikhoz, családokhoz kerüljenek. ... >>

Logoterápiás és Egzisztencia-analízis Egyesület

(egészségügyi)

1124 Budapest, Hegyalja 129.
képviselő: Molnár Mária Dr. ... >>

Lymphomás Betegek Gyógyulásáért

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
képviselő: Cservenka Krisztina, Dr. Fekete Sándor, Dr. Molnár Zsuzsa, Dr. Rosta András, Dr. Schneider Tamás, Pelei István
Olyan szociális és oktatási tevékenység végzése amely elősegíti a lymphomás betegségben szenvedők és más, az egészséges életmód iránt érdeklődők felvilágosítását, informálódását. Felvilágosítás adás a lymphomás betegségcsoportal kapcsolatos egészségügyi, munkajogi témakörökben felmerült kérdésekre, továbbá a terápiás lehetőségekről, a tudományos eredményekről. A betegek lelki megerősödésének elősegítése, az érdekeik védelme. ... >>

Magyar - Délkelet - Ázsiai Baráti Társaság Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1126 Budapest, Böszörményi út 21.
képviselő: Dr. Boda József / együttesen, Dr. Huszár András /együttesen, Hollósi Gábor / elnök önállóan
Az egyesület célja, hogy Magyarország és délkelet-ázsiai országok, igy különösen: Indonézia, Kambodzsa, Laosz, Malaysia, Thaiföld és Vietnám- között a kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális és gazdasági kapcsolatok fokozottan és eredményesen fejlődjenek. ... >>

Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság

(egészségügyi)

1126 Budapest, Márvány utca 48. fsz.
képviselő: dr. Köves Péter, dr. Szakács Zoltán
Az alvászavarok és betegségek (dyssomniák, parasomniák, másodlagos alvászavarok) hatékony, teljes körű interdiszciplináris alapokon felépülő ellátásának, kivizsgálásának, gyógykezelésének, megelőzési lehetőségének hazai megszervezése. Olyan ellátó rendszer kialakítása és működtetése, ami egyrészt megfelel a nemzetközi elvárásoknak, másrészt jól illeszkedik a hazai egészségügyi ellátás rendszerébe, egyben alapja lehet a tudományos kutatásnak is. ... >>

Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság

(egészségügyi)

1122 Budapest, Városmajor 68.
képviselő: dr. Kollár Lajos
Az angiológia és érsebészet fejlesztése, a tagok szakmai és tudományos ismereteinek bővítése, valamint orvosetikai nevelése, a tudományos és szakmai édekeinek védelme. ... >>

Magyar Atroszkópos Társaság

(egészségügyi,érdekképviselet)

1123 Budapest, Alkotás u. 48.
képviselő: Dr. Hangody László
Az izületi Csőtükrözés (artroscopia) mint vizsgáló és egyben gyógyító módszer elterjesztése és fejlesztése a mozgásszervi sérülések és betegségek területén. ... >>

Magyar Egészségfenntartó Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52/A. fszt./3.
képviselő: Dr. Szolnoki Lajos
A magyar egészségügyi szolgáltatók, valamint az alapellátásban, a racionális gyógyszer-rendelés megvalósításának támogatása. ... >>

Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (Hungarian Healthcare Management Assoc- iation)

(egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
képviselő: Dr.Fogarasi I. András, Dr.Szócska Miklós, Prof.dr.Réthelyi Miklós ... >>

Magyar In Vitro Fertilizációs Társaság

(egészségügyi)

1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a.
képviselő: dr. Kovács Péter, dr. Török Attila ... >>

Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1125 Budapest, Istenhegyi utca 31/ b.
képviselő: dr. Kapiller Zoltán
Az Egyesület a társadalom segítségével támogatja a kullancsokkal kapcsolatos zoológiai és járványtani kutatásokat, valamint a kullancsok terjesztette megbetegedések megelőzését, korai felismerését. Ezzel összhangban szerepet vállal a társállatok, elsősorban kutyák és macskák kullancs terjesztette megbetegedéseinek megelőzésében, ezen betegségek emberre való átvitelének megakadályozásában. Összehangolja az ez irányban dolgozó szervezetek munkáját, képviseli a hazai emberi és állati betegek gyógyításáért és gyógyulásáért dolgozó mozgalmakat a különböző fórumokon, rendezvényeken. ... >>

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Szarvas Gábor 58-60.
képviselő: Dr.Potje László, Palotás Gusztávné, Wagnerné dr.Straziczky Beáta
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat betegápoló, szegénygondozó és más jótékonysági tevékenységének segítése. "Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósítása érdekében fekvő- beteg-ellátás; járóbeteg-ellátás; egyéb humán-egészségügyi ellátás; szociális ellátás elhelyezéssel;szociális ellátás elhelyezés nélkül; szálláshely szolgáltatás;ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;nevelési, oktatási, ismeretterjesztő kiadványok kiadása;hang- és videófelvé- telek, oktatófilmek készítése, sokszorosítása;nevelési, oktatási, ismeretterjesztő anyagok forgalmazása, kölcsönzése;felnőtt- és egyéb oktatás tevékenységeket fejt ki." ... >>

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 58-60.
képviselő: Kozma Imre
segítséget nyújtson a szükségben levőknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, menekülteknek, zarándokoknak, valamint katasztrófa és háborús események áldozatainak. ... >>

Magyar Marfan Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Városmajor u. 68.
képviselő: Dr.Szabolcs Zoltán
Magyarország területén élő Marfan szindrómában szenvedő betegek felkutatása és nyilvántartásba vétele, a nyilvántartásba kerülő betegeknél a szükséges szakorvosi vizsgálatok, és az indokoltnak tartott korrekciós és /vagy preventív szakorvosi beavatkozások (műtétek) elvégzésének segítése. A betegek speciális életmódra nevelése, a társadalmi beilleszkedésre, a családalapításra vonatkozó segítségnyújtás. A Marfan szindróma kutatásában résztvevő tudományos szakemberek támogatása, továbbképzések, fórumok szervezése, szakkönyvek beszerzése, publikációs tevékenység. A Marfan szindróma kezeléséhez kapcsolódó műszerek, segéd- és munkaeszközök beszerzésének támogatása. A betegek részére ingyenes tanácsadás, rendelés, vizsgálatok megszervezése. ... >>

Magyar Mentésügyi és Mentéstudományi Társaság

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 51. mf./13.
képviselő: Dr. Csonka Rita
a mentéstudománnyal, az elsősegélynyújtással és az életmentéssel kapcsolatos tudományos ismeretek fejlesztése, az egyes mentésügyi, mentéstechnikai problémák tudományos vizsgálata;
életmentéssel összefüggő és más kapcsolódó szakterületek iránt érdeklődő, azokkal tudományos igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok összefogása; az életmentés tudományos fejlődésének szolgálata; a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazásának segítése;
az elsősegélynyújtás, valamint a mentőmunka népszerűsítése a lakosság körében, ezzel kapcsolatos felvilágosítás, oktatás, bemutatók, tanfolyamok szervezése, bonyolítása;
az egészségügyi kultúra javítása, az alapvető egészségügyi ismertetek terjesztése, az egészségtudatosság népszerűsítése, betegség- és baleset-megelőzés;
megfelelő fórum biztosítása a társaság tagjai részére ismereteik bővítésére, kutatásaik segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk emelésére, továbbá érdekeik védelmére,
a Magyar Mentésügyi Tudományos élet hagyományainak felkutatása, ápolása, a szakmai egység és az együvé tartozás érzésének, gyakorlatának erősítése. ... >>

Magyar Onkológiai Centrumok Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Ráth György utca 7-9.
képviselő: dr Faluhelyi Zsolt, dr. Pikó Béla, dr. Szűcs Miklós
A betegellátás feltételeinek, a szakellátás színvonalának javítása és a korszerű onkológiai ellátási struktúrák fejlesztése, különösen egységes protokoll alkalmazása, egységes továbbképzésben való részvétel, egységes EU-konform akkreditációs rendszer kialakítása, egységes kontroll és audit alkalmazása, egységes informatika használata, fejlesztések véleményezése, finanszírozás véleményezése, az onkológiai centrumok fejlesztése az akkreditációs szempontok szerint, az onkológiai centrumok megerősítése (struktúra, onkológiai team finanszírozás). ... >>

Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága

(egészségügyi)

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
képviselő: dr. Géczi Lajos
a rákbetegséggel kapcsolatos tudományos eredmények nyilvánosságra hozatala, tudományos ülések szervezése, tanulmányok kidolgozása. ... >>

Magyar Onkológusok Társasága

(egészségügyi)

1122 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: dr. Bodrogi István
Elősegíti tagjainak onkológiai szakmai tevékenységét, szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket. ... >>

Magyar Orvosfizikai Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Ráth György utca 7-9.
képviselő: dr. Major Tibor
Az lakosság érdekében elősegíti az orvosfizika ( elsősorban az ionizáció sugárzások) alkalmazásának fejlődését és a közvélemény tájékoztatását a szakmát érintő kérdésekben. Az egészségügyi szabályozás és fejlesztések során képviseli az orvosfizika sajátos szempontjait és érdekeit. ... >>

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Izotópdiagnosztikai Alapítvány

(egészségügyi)

1121 Budapest, Konkoly Thege M.út 29-33.
képviselő: Dr. Zámbó Katalin
Az orvosi célú izotópalkalmazás anyagi támogatása. ... >>

Magyar Rákellenes Liga

(egészségügyi)

1123 Budapest, Ráth György u. 6.
képviselő: Prof.dr. Simon Tamás
A társadalom segítségével támogatja a rák megelőzését, korai felismerését és a gyógyítás folyamatát. ... >>

Magyar Retina Alapítvány

(egészségügyi)

1124 Budapest, Lejtő u. 27.
képviselő: Hatvani István dr.
A retina betegségek gyógyításának javítása. ... >>

Magyar Sebkezelő Társaság Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Szilágyi E.fasor 18.Szt.J.Korh
képviselő: Dr.Baksa József / tag együttesen, Dr.Juhász István/ tag együttesen, Dr.Mészáros Gábor /tag együttesen, Dr.Molnár László / elnök önállóan, Dr.Sugár István /titkár együttesen
Az akut és krónikus sebek legmodernebb és leghatékonyabb kezelésének elősegítése. ... >>

Magyar Sugárterápiás Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: Dr. Polgár Csaba
A Társaság elősegíti tagjainak szalmmai tevékenységét, saját szakterületén elősegíti az országos szintű szakmai, tudományos, oktatási és etikai feladatok ellátását. A Társaság részt vesz a közvélemény gyors szakszerű tájékoztatásában a tömegkommunikációs szervek és eszközök segítségével is. ... >>

Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Városmajor utca 32. A-B. 1/A.
képviselő: dr. Buda László elnök, Indriesz Krisztián alelnök, Sarkadi-Nagy Szilvia alelnök
A szomato-pszichoterápiák másokkal való megismertetés, terjesztése, a szomaot-pszichoterápia iránt érdeklődők oktatása. ... >>

Magyar Táplálékallergia Munkaközösség-Egyesület

(egészségügyi)

1124 Budapest, Tornalja 21.
képviselő: Sullivanné Donya Katalin ... >>

Magyarországi Tradicionális Pránanadi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Hajnóczy József u 18. 2/1.
képviselő: Dobos Gergely Szilárd elnök
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikákra. Az emberek természetes gyógymódokkal való megismertetése, és kezelési lehetőségek biztosítása. Tanfolyamok, táborok, külföldi tanulmányutak szervezése, lebonyolítása, összejövetelek rendezése az egyének spirituális és szellemi fejlődése érdekében. ... >>

MEDING Országos Orvostechnikai Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Diós árok 3.
képviselő: Nagy Csaba
Az egészségügy orvostechnikai eszközellátása, üzemeltetése. ... >>

MENS SANA... a Korszerü Egészségügyi Felvilágosításért, Szűrésért, Kezelésért Alapítvány

(egészségügyi)

1122 Budapest, Tóth Lőrinc 7.
képviselő: Dr. Bódyné Csányi Tímea
Korszerű egészségügyi felvilágosítás, szűrés és kezelés elősegítése a különböző betegségek megelőzése érdekében. ... >>

Merci - a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1124 Budapest, Bürök u. 11.
képviselő: Bábel Gabriella
Óvodák, iskolák és gyermekotthonok támogatása, számaikra tárgyi eszközök beszerzése, és folyamatos ellátásuk érdekében szponzorok felkutatása, segítségnyújtás számukra az EU csatlakozásra való felkészülésben; Alapítványi óvoda, iskola és gyermekotthon üzemeltetése; Gyermekkórházak és kórházi osztályok számára felszerelési és berendezési tárgyak beszerzése; Nagycsaládosok és önhibájukon kívül nehéz körülmények között élők, gyermeküket egyedül nevelők élet körülményeinek javítása, családsegítés testi és szellemi fogyatékosok életviteléhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása, képességfejlesztés, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése, ismeretterjesztés, egészségmegőrzési rehabilitáció elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal