Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 54
1. oldal

A Gyermekek Táborozásáért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
képviselő: Kovács Csaba Zoltán
A gyermekek táborozásának, természetjárásának elősegítése, a vándortáborozási mozgalom hagyományainak megőrzése. ... >>

A Természet Szolgálatában Alapítvány

(természetvédelem)

1121 Budapest, Költő 21.
képviselő: Kállay György
Hazánk természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. ... >>

A Tisza és a Tisza-tó Megmentéséért Alapítvány

(természetvédelem)

1124 Budapest, Korompai u. 17.
képviselő: Montskó Éva
A Szamos, a Tisza Folyó magyarországi szakaszát, és a Tisza-tó folyóvizi szakaszát ért környezeti szennyezés következtében előállt természeti katasztrófa következményeinek felmérésének, vizsgálatának és a lehetséges helyreállításának a támogatása. ... >>

Alapítvány a Szent János Kórházért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok 1. Fövárosi János Kó
képviselő: Dr. Konc János, Szunai Miklós
A Fővárosi János Kórház és Rendelőintézetben gyógyító tevékenysége fejlesztésének, a korszerű, megelőző tevékenységnek és a betegellátás színvonalának javítása. A Szent János Kórház alkalmazásában álló munkatársak sporttevékeny- ségének támogatása, így többek között a Fővárosi Önkormányzat tu- lajdonában és az Intézet kezelésében lévő, a Bp. XII. belterület 10168/2. hrsz-ú, természetben az 1125. Budapest, Diós árok 1-3. sz. alatti házas ingatlan legfelső szintjén elhelyezkedő hárompályás teniszpálya működtetéséhez, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez anya- gi támogatás biztosítása. ... >>

Amina Állat- és Természetvédelmi Központ Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 24. II./2.
képviselő: Reymeyer Zsuzsa
Az állat, a természet és környezet védelmének elősegítése. ... >>

Andrássy Program Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 48. b. I./3.
képviselő: Nagy Júlianna
Budapest és a vidéki térségek, kiemelten a jövedelemtermelő képesség, munkaerő-piaci helyzet, infrastrukturális ellátottság, szolgáltatási hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségek kooperációja az érintett vidéki térségek esélyegyenlőségének és kiegyensúlyozott fejlődésének, illetve kulturális örökségük, hagyományaik, természeti értékeik és a megtermelt javaik Budapest lakosságával történő megismertetése és megosztása érdekében. ... >>

Aranyhegyi Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1124 Budapest, Deres utca 12. I.4.
képviselő: Csete György
Az épített és a természeti környezet fenntartása, védelme, fejlesztése, megóvása és megismertetése, az ehhez kapcsolódó kulturális értékek feltárása, megismertetése, fejlesztése, létesítése, képviselete, kulturális, művészeti események, rendezvények, tanácskozások szervezése, létrehozása, támogatása, Jókai Nemzeti Kulturális Központ létrehozásának kezdeményezése és közreműködés annak kialakításában és fenntartásában. ... >>

Bélatelepi Nyaralók Fürdőegyesülete

(természetvédelem,egyéb)

1126 Budapest, Diana köz 14.
képviselő: Csejdy László, Mozsár István
Fonyód-Bélatelepen nyaralók érdekeinek képviselete, a fürdőkultúra ápolása és a természeti környezet megóvása. ... >>

Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
képviselő: Hetényi Péter
Megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció támogatása a Budapest XII. kerületi egészségügyi alapellátásban. Aktuális népegészségügyi feladatok megvalósulásának elősegítése, a kerület egészségügyi ellátottságának javítása. A XII. kerület sport programjainak támogatása, különös tekintettel a diák- és tömegsport szervezésének támogatására és finanszírozására. A diák- és tömegsport rendezvényeken tanúsított sportszerű magatartás elismerése, ilyen elnevezésű díj adományozásához való hozzájárulás. Gyermekáldást vállaló és gyermekeket felnevelő házaspárok, családok támogatása és megbecsülése, ennek keretében különösen pénzbeli és természetben történő anyagi támogatás finanszírozása a születendő és megszületett gyermekek és családjaik körülményeinek javítása, életszínvonaluk és életminőségük megfelelő biztosítása céljából. ... >>

Budapesti Iparszövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1125 Budapest, Istenhegyi út 81.
képviselő: Dr. Havas Jenő, Kardos György
Tagjai gazdasági tevékenységének segítése, érdekeik képviselete. "A Szövetség érdekképviseleti körébe tartozó vállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai, nyugdíjasai és hozzátartozóik szervezett, kedvezményes üdültetésének elősegítése. Az említett körbe tartozó természetes személyek művelődési-, kulturális-, művészeti, valamint sport tevékenységének segítése. Az élethosszig tartó tanulás, képzés elterjesztésének segítése. Igények szerinti oktatási- képzési lehetőségek felkutatása, a szakképzés és felnőttképzés szervezése. A magukat ellátni nem tudó időskorú, volt ipari szövetkezeti tagok gondozásának, szociális ellátásának segítése. ... >>

Castrum Értékvédő Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1126 Budapest, Hertelendy utca 4. B.
képviselő: Dunai Ágnes
Budapest közigazgatási területén, de ezt meghaladóan Magyarország egész területén és a határon túli magyarok által lakott területeken támogatni kívánja a természeti és épített környezet értékeinek a kulturális örökség értékeinek megóvását, megtartását. ... >>

Delfin Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1126 Budapest, Németvölgyi út 24.
képviselő: Egressy János
A fiatalok egészséges, harmónikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport, különösen az úszósport, és a versenysport támogatása. ... >>

Ebony Afrikai Kulturális, Művészeti és Emberi Jogi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1124 Budapest, Somorjai u. 7.
képviselő: Szalatnyai Mirjam
Olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a legszéle- sebb értelemben vett Afro és a diaszporában élő afrikai közösségek kultúrájának bemutatását, tárgyalását, kutatását és oktatását. A magyar-afrikai kapcsolatok fejlesztése; a Magyarországon élő vagy átmenetileg itt tartozkodó afrikai személyek érdekképviselete, anyagi vagy természetbeni támogatás nyújtása a részükre. ... >>

Egészségügyi Forradalom Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/ A.
képviselő: Varga Gábor
oktatási, ismeretterjesztési tevékenység, elsősorban egészségmegőrzésre, és a rák kialakításának megelőzésére vonatkozóan,
- természettudományi kutatási tevékenység, ezen belül rákellenes gyógymódok és gyógyszerek kutatása, fejlesztése,
- egészségügyi-szociális tevékenység, rákbetegek támogatása, gondozása,
- szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység,
- nemzeti és nemzetközi együttműködés más hasonló célok és elvek alapján működő civil szervezetekkel.
Az Egyesület feladatai:
- az egyesületi tagok közötti együttműködés alapjainak (információ- és eszmecsere, a kezdeti bizalom erősítése stb.) biztosítása;
- a meglévő magyarországi és nemzetközi rákkutatási tradíciók alapján felmerülő kérdések szellemi műhelyének kialakítása.

Az Egyesület fő célja az apigenin egészségre gyakorolt jótékony hatásainak megismertetése a társadalom legszélesebb köreivel. ... >>

Élet-Cél-Indító Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Zugligeti 113.
képviselő: Szabó Károlyné
Iványi Éva pedagógus emlékének az őrzése a hozzá lelkivilágában közelálló természetszerető és állatokat védő tanuló anyagi támogatása révén. ... >>

Élhető Hegyvidékért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1126 Budapest, Márvány utca 23. fszt./7.
képviselő: Tulcsik Edit
A Hegyvidék-Budapest XII.kerülete-természeti és épített környezetének védelme. A Hegyvidéken élők egészséges környezethez való alkotmányos alapjog védelme. ... >>

FOTO NATURA Természetfotósok Egyesülete

(természetvédelem)

1122 Budapest, Ráth György 32.
képviselő: Szalánczy Béla ... >>

Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1121 Budapest, Költő utca 1 /a
képviselő: Turcsány Gergely
az egyesület célja a táncsport és a szabadidő hasznos eltöltésének népszerűsítése, melynek keretében az egyesület mind tagjainak, mind a tagi körön kívüli természetes és jogi személyeknek a táncsport műveléséhez szükséges lehetőségeket felkutatja, segítséget nyújt a táncsport rendezvényeken történő részvételhez a szükséges információk átadásával, és valamennyi rendelkezésére álló eszközzel. ... >>

Hegyvidéki Lokálpatrióta Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1125 Budapest, Dániel út 15.
képviselő: Korbuly Péterné
A Hegyvidék (XII. kerület) történeti értékeinek közvetítése a helyi és a szélesebb nyilvánosság felé. A kulturális és művészi értéket képviselő helyi alkotások elősegítése, a Hegyvidéken élő, dolgozó művészek támogatása; A Hegyvidék építészeti emlékei, az épített környezet, a kulturális értékek, a természeti egység védelme, ápolása.Egészségmegőrzés; részvétel egészség megőrzési kampányokban. Sport; tömegsport népszerűsítése, részvétel közösségi, ifjúsági sport eseményeken. Szociális tevékenység; időskorú, magára hagyatott emberek látogatása. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; szükség szerint adományok gyűjtése, eljuttatás a határon túlra. Együttműködés határon túli, hasonló célokért dolgozó partner szervezetekkel, csereprogramok megszervezése. Nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális, művészeti örökségének védelme a Hegyvidék területén. ... >>

Hetvenkét Vármegye Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Orbánhegyi út 19. I./2.
képviselő: dr. Grundtner András Imre
A magyarság szellemiségének, ezen belül elsősorban a kultúra, a természet- és társadalomtudományok terén elért eredményeinek feltárásáért, oktatásáért és megőrzéséért tevékenységet végző természetes és jogi személyek törekvéseinek támogatása. ... >>

Hetvenkét Vármegye Védegylet

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Orbánhegyi út 19. I./2.
képviselő: Kálló Gergely
A magyarság erkölcsi, természet- és társadalomtudományi értékeinek képviselete, oktatása és megőrzése. ... >>

HOMONA Alapítvány

(természetvédelem)

1121 Budapest, Árnyas út 32/c. II.em.1.
képviselő: Dr.Klein Sándor
A természetes, természethez közeli életmód elősegítése. ... >>

Kastélyokért Értékvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

1125 Budapest, Mátyás király út 12/c.
képviselő: dr. Márkházai Sándor
Az Alapítvány elsősorban a Tura város közigazgatási területén található Schossberger Kastélyt kívánja támogatni, a természeti és épített környezetének, a kulturális örökség értékeinek megóvásával, az építészeti és műemléki védelem figyelembe vételével. Ezen kívül a Magyar Köztársaság területén található, felújításra szoruló XIX. század végi és XX. század eleji kastélyok támogatása is az alapítvány célja a fenti szempontok alapján. ... >>

Kékgolyó - Nagyenyed Lakókörnyezeti Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1123 Budapest, Ráth György utca 1/b. 5./2.
képviselő: Vincze Géza
Az épített és természeti környezet értékeinek megóvása, a lakókörnyezet értékeinek megóvása, a helyi sportélet támogatása, előmozdítása. ... >>

Keresztény Értékmegőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/ A.
képviselő: Szalma Botond
Értékmegőrzés, a társadalmi szervezet keresztény eszmeiségét és értékrendjét magukénak valló jogalanyok találkozási fórumának megteremtése; az egyesület céljait támogatók társadalmi, kulturális, jótékonysági (szolidaritási), mentális, sport, szabadidős tevékenységének összefogása.
Az üzleti életben a keresztény értékrend szerint működő, magyar üzletemberek, vállalkozók és döntéshozók találkozási fórumának biztosítása. Az egyesület küldetése a keresztény életközösséget erősítő hálót szőni olyan emberek és szervezetek között, akik az üzleti életben a keresztény magyarság tradicionális alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik számára természetes, hogy az üzleti életben való részvétel célja nem csak önmagában az üzleti siker, hanem szűkebb, vagy tágabb környezetükben rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak, a közjónak a megteremtése. ... >>

KITELINE Sárkányszörf Sport és Szabadidős Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

1123 Budapest, Alkotás utca 11.
képviselő: Bánlaki Tamás tag+másik 2 tag, Csaba Péter elnök/önállóan, Duska Zarád elnökh./önállóan, Gubcsi Lajos Levente tag+másik 2 t., Szaplonczai Mátyás tag+másik 2 tag
A sport, a mozgás és a természet szeretetének terjesztése, az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének se- gítése, az egyesületi tagok testi és lelki egészségének ápolása és pozitív irányú fejlesztése. Az egyesület célja továbbá a sport és szabadidő témakörökhöz kapcsolódó ismeretek áramoltatása, valamint az élővilág és a környezet védelme. Az egyesület tevékenysége elsősorban az alábbi sportágakhoz (a "sportágak") kapcsolódik: -széllovaglás, -kerékpározás, -siklóernyőzés, -úszás, -tenisz, -labdarúgás, -sí, sífutás, snowboard ... >>

Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 26.
képviselő: Dr. Nagy Péter István
Az óvoda, mint intézmény és mint ingatlan fenntartása, működtetése, kezelése és a gyermekek napközbeni szükséges ellátása, óvodai nevelés- iskolai életmódra való felkészítése, komplex személyiségfejlesztése, óvodai intézményi étkeztetés, gyermek, tanuló felügyelet, készenlét biztosítása. Az alapítvány logopédiai szempontú vizsgálatokat folytat, speciális nevelési- oktatási szükségletű gyermekek intenzív fejlesztését végzi, valamint ambuláns logopédiai ellátást, korai fejlesztést nyújt a beszédfogyatékos, beszédzavaros gyermekek számára. Természetvédő csoportjaiban kiemelten biztosítja a környezet- és természetvédelmi nevelést, kirándulásokat, egészséges életmódra nevelést. A logopédiai és természetvédő csoportok együttműködése, valamint a játszóházi foglalkozások az integrált nevelés-oktatás lehetőségét biztosítják. A speciális oktatáshoz, fejlesztéshez szükséges füzeteket, könyveket és egyéb kiadványokat bocsát ki és felnőttképzés keretében segítséget nyújt fejlesztő pedagógusok, logopédusok és környezeti nevelésben résztvevő szakemberek képzésében. Erdei iskola (óvoda) keretében: utazásszervezés, szálláshely szolgáltatás biztosítása. ... >>

Madárvilág Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 50.
képviselő: Szabó Józsefné
A XII. kerületi általános iskolai tanulók természetismerettel, elsősorban madártannal foglalkozó szakköreinek, csoportjainak támogatása, a madárvilág megfigyeléséhez, tanulmányozásához nyújtott segítséggel elsősorban az alapítvány székhelyén a tárgyi és egyéb feltételek biztosításával az év erre alkalmas időszakában, valamint tanulmányi kirándulások támogatásával. ... >>

Magyar Egyetemi Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1124 Budapest, Thomán István utca 16/ 1/ 2.
képviselő: Dézsi Gabriella általános alelnök, dr. Pintér Ildikó elnök
Biztosítani a szabadidősport ági jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.
- a tagok egészséges életmódjának kialakítása érdekében a szabadidősport, elsősorban sí, kerékpár, természetjárás népszerűsítése és fejlesztése,
- oktatóinak sportszakmai fejlődésének, továbbképzésének elősegítése,
- a tehetséges és aktív sportolók sikeres szerepléseihez való lehetőségek biztosítása,
- a tagok kezdeményezésére építve elősegíteni a fiatalok szabadidő-sportolási lehetőségeit a sí, kerékpár és természetjárás terén, ezen sportok iránti szeretet, esetleg elkötelezettségeket annak minél nagyobb körben történő megkedveltetésével. ... >>

Magyar Foxterrier Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1122 Budapest, Alma u. 13.
képviselő: Petik Zsuzsanna
A foxterrierek (továbbiakban:fajta) fajtiszta tenyésztésének szakszerű irányítása, a magyarországi állomány gondozása, minőségének állandó javítása, a fajta elterjesztésének elősegítése. Ennek érdekében a törzsállomány kiválasztása és nyilvántartása, a fajta törzskönyvezése a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) mindenkori hazai csúcsszervezetének adataival és működésével összhangban. A fajta magyarországi kedvelőinek egyesületbe történő tömörülése. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete bel- és külföldön. A közösségi tevékenység és klubélet biztosítása. Tenyészállat minősítő rendszer működtetése. Bírálatok és versenyek szervezése. Kultúrált ebtartás, az állat- és természetvédelem és az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, a kutyás sport társadalmi elismertetése kiemelt feladata az egyesületnek. A kinológiai kultúra és ismeretterjesztés színvonalának emelése érdekében tanfolyamok, előadások, versenyek szervezése, kinológiai tárgyú folyóiratok, egyéb sajtótermékek kiadása és gondozása. ... >>

Magyar Környezetvédelmi Jogászszövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

1121 Budapest, Költő u. 21.
képviselő: Dr.Erdey György
Magyarország környezet és természetének védelme, valamint vízeinek megóvása, továbbá fejlesztése különösen az ennek érdekében tevékenykedő jogászok tanácsadásának szervezésével és elősegítésével, a társadalom informálásával és tanításával, a környezet- és természetvédelmi, valamint vízjogi jogszabályokról, azok alkalmazásáról, a környezetvédelmi joggal foglalkozó jogászok részére szakmai fórum biztosítása, a szakmai-tudományos és jogalkotói-jogalkalmazói együttműködés előmozdítása. ... >>

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Költő 21.
képviselő: dr. Bankovics Attila, Frenyó Gábor, Halmos Gergő
A természet, különösen a madárvilág védelmének társadalmi támogatása. A célja elérése érdekében elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, népszerűsítését, valamint feladata a látogatók és támogatók körének növelése, kutatások, védelmi programok szervezése és végrehajtása. ... >>

Magyar Országos Horgász Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1124 Budapest, Korompai u. 17.
képviselő: dr. Szabó Imre
A szervezet célja a tagszervezeteinek országos érdekképviselete és védelme, működési feltételeinek segítése, a horgászat, a horgászsport szervezése, fejlesztése, a halászati jog megszervezése, hasznosítása, a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász hagyományok ápolása, népszerűsítése, a természet és a vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartása. A cél megvalósítása érdekében propaganda tevékenységet folytat, időszaki lapot és kiadványokat ad ki, támogatja és szervezi a versenyhorgászatot, horgásztanyákat tart fenn és üzemeltet, részt vesz a környezet, a természet megóvásában, a keletkezett károk helyreállításában, a vízpartok védelmében, valamint szervezi az országos gyermek- és ifjúsági táborokat, vetélkedőket, halfogó és más versenyeket rendez és biztosítja a rendezvényekhez szükséges eszközöket. ... >>

Magyar ProGEO Egyesület a földtudományi természeti értékek megismertetéséért

(természetvédelem,egyéb)

1127 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: dr. Horváth Gergely
Magyarország gazdag földtudományi örökségének (földtani, felszínalaktani, tájképi, ásvány- és kőzettani, őslénytani értékeinek) felmérése, megőrzésük kezdeményezése. ... >>

Magyarországi Tradicionális Pránanadi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Hajnóczy József u 18. 2/1.
képviselő: Dobos Gergely Szilárd elnök
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikákra. Az emberek természetes gyógymódokkal való megismertetése, és kezelési lehetőségek biztosítása. Tanfolyamok, táborok, külföldi tanulmányutak szervezése, lebonyolítása, összejövetelek rendezése az egyének spirituális és szellemi fejlődése érdekében. ... >>

"naturArt" Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1123 Budapest, Táltos u. 15/B. I. em.
képviselő: Berta László, elnökségi tag, Dr.Fodor Ferenc elnökségi tag, Haarberg Orsolya, elnökségi tag, Násfay Béla, elnökségi tag, Radisics Milán elnökségi tag, Zsila Sándor titkár
Tagjai tevékenységének összehangolása, információ- és tapasztalatcsere, nemzetközi és hazai kapcsolatok kiépítése, környezet- és természetvédelmi tevékenység. ... >>

NOHAB-GM Alapítvány

(természetvédelem)

1125 Budapest, Béla király út 13/a./II.
képviselő: Szabó Csaba elnök
Az üzemelő MÁV tulajdonú M 61-es mozdonyok üzemkészsége fokozásának és káros anyag kibocsátása csökkentésének segítése anyagiakkal, alkatrészekkel, ezáltal a környezet, természet, emberi egészség védelme. ... >>

Nőszirom Természebarát Egyesület

(természetvédelem)

1121 Budapest, Edvi Illés u. 37.
képviselő: Szőcs István
Az egyesület működési területén természet - környezet - állat - közrend- és közlekedésbiztonság védelmi programok elősegítése. ... >>

Orbánhegyi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

1125 Budapest, Diana u. 35-37.
képviselő: Orgonovszky Helga, Tóthné Kállai Kornélia elnök
Az Orbánhegyi Diáksport Egyesület, mint neve is jelzi, elsősorban Diana Utcai Általános iskola és Gimnázium tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak segít a szabadidő megszervezésében úgy, hogy sportolási lehetőséget nyújt a délutáni órákban. A Diáksport Egyesületben az alábbiakban megjelölt sportágakban kerül rendszeres sporttevékenység megszervezése: atlétika, röplabda, kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, torna, aerobic, tenisz, ritmikus gimnasztika, úszás, floar-ball, természetjárás, sí és snowboard, asztalitenisz, szellemi olimpia. ... >>

Panoráma Vizuális Alkotóműhely Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1126 Budapest, Böszörményi út 30-32. I./2.
képviselő: Rácz Géza
A természet és különböző kultúrkörökben élő emberek, népcsoportok fényképezésével, művészi ábrázolásával foglalkozó tagjai tevékenységének szervezése, összehangolása és segítése. Aktív szerepel vállal a különféle hivatalos és társadalmi szervezetek kultúraismertető tevékenységeiben. Pályázataival, kiállításaival és publikációs tevékenységével támogatja a hazai és határon túli kisebbségek, népcsoportok, valamint az ember és a természet dokumentatív és művészi értékű ábrázolását és népszerűsítését. Audiovizuális eszközökkel dokumentálja és bemutatja a hazai és határon túli hagyományőrző szokásokat. ... >>

Pro Humana Hungaria Természettudományos, Természet és Állatvédelmi, Kulturális Hangay Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1123 Budapest, Győri út 6/b. fsz. 3.
képviselő: Tóth István
Művelődési, gyermek és ifjúságvédelmi. ... >>

SLIDE SC. Téli- és Szabadidiősport Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 23.
képviselő: elnök Schmuck Ádám, elnökségi tag Harangi Ariel, elnökségi tag Pipis Bernát
a) Tagjai részére rendszeres testedzés, természetjárás és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése.
b) A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása.
c) A szabadidő hasznos eltöltése, feltételeinek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés.
d) A sí és egyéb télisportok oktatása és minél szélesebb körű megszerettetése, az utánpótlás széles bázisának kiépítése, a meglévő rendszer megerősítése, bővítése, korszerűsítése.
e) A télisportok és szabadidősport támogatók táborának bővítése, az ilyen irányú igények minőségi színvonalú kiszolgálása.
f) A télisportokkal kapcsolatos hazai és nemzeközi kapcsolatok létesítése és fenntartása.
g) Hazai és nemezközi sporteseményeken való részvétel. Az egyesület tagjainak sportbeli képzése, korszerű felkészülésüknek biztosítása.
h) Egész évben szabadidős táborok, télen sporttáborok megszervezése, lebonyolítása.
i) Az egyesület fejleszti és ápolja kapcsolatait a sí és egyéb sportszövetségekkel, részt vesz tevékenységükben, együttműködik egyéb sportszervezetekkel. ... >>

Studia Physiologica Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor u. 68.
képviselő: Dr. Kékesi Violetta, Dr. Nagy Zoltán
Összegző jellegű eredeti tanulmányok (monográfiák) létrejöttének és közzétételének támogatása az élettudomány, mindenekelőtt a kisérleti élettudományok területén. A kiemelkedő önálló eredményeket elért magyar tudósok munkáinak megjelentetésével és a pályán elinduló kutatónemzedék tagjai közti terjesztésével az Alapítvány a hazai tudományos iskolák megszilárdításához és valós hazai tudományos közvélemény kialakításához kíván a példaadás erejével hozzájárulni áthagyományozva az eredeti tudományos gondolatokat, valamint fenntartva és továbbfejlesztve a magyar természettudományos nyelvezetet. ... >>

"Szabó Zoltán talpraállításáért" Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1125 Budapest, Galgóczy utca 57.
képviselő: Horváth Dávid
Az alapítvány célja, hogy minden lehetséges módon segítse Szabó Zoltán Sándor, 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 39. II/19. ajtószám alatti lakos egészségügyi rehabilitációját. Szabó Zoltán 2004. május 15. napján balesetet szenvedett, melynek következtében lábai lebénultak, értéketlenné váltak, mozgása korlátozottá vált és önmaga ellátásra nem képes. Szabó Zoltán részére jelenleg napi 24 órában meg kell oldani teljes ellátását, étkeztetését, fürdetését, gondozását, közéletbeli tevékenységeihez (postai csekkek befizetése, betegellátás igénylése, készpénzfelvétel stb.) személyes segítséget kell nyújtani. Szabó Zoltán részére a társadalombiztosítás által csak részben finanszírozott szolgáltatások, tárgyi eszközök megszerzéséhez anyagi segítséget kell adni, míg a társadalombiztosítás által nem finanszírozott segédeszközök és szolgáltatások megszerzéséhez természetben vagy pénzben segítséget kell nyújtani részére. Ugyanilyen formában kell támogatást biztosítani részére a mozgáskorlátozottak által igénybe vehető egyéb támogatási formákban nem vagy csak részlegesen szereplő segédeszközök vagy anyagi források megszerzése terén. Így külön kiemelendő Szabó Zoltán lakásának akadálymentesítése vagy részére akadálymentesen megközelíthető lakás megvásárlásának elősegítése, anyagi támogatása, külföldi gyógykezeltetése, utaztatásának megoldása, esetlegesen általa is vezethető személygépkocsi beszerzése vagy megszerzett gépjármű ilyen átalakítása. Így különösen fontosnak tartja az alapítvány Szabó Zoltán mielőbbi munkába állását, akár teljes regenerálódása előtt is, amennyiben 100 %-os gyógyulása hosszabb idő múlva vagy sajnálatos módon sohasem történhet meg. Az alapítvány alapvető jelentőségűnek ítéli meg egyaránt a hátrányos helyzet lelki-szellemi és testi kezelését, Szabó Zoltánnak a társadalomba és megszokott közösségében való mielőbbi zökkenőmentes visszavezetését. ... >>

Természetbarát Túra-Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem)

1126 Budapest, Kiss János altb. 26.IV.em.18.
képviselő: Háner János Ferenc ... >>

Természetgyógyász Központ Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1122 Budapest, Városmajor 16.
képviselő: Ádám Jakabné dr.
A hazai természetgyógyászat központjának létrehozása. ... >>

Úri Zöldkedvelő Sportbarátok Gyermeklelkű Intelektuális Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

1123 Budapest, Győri út 2/c. fe.4.
képviselő: Tabajdi Gábor
Sportrendezvények szervezése, túratevékenység. ... >>

Vadvíz (Hungarian Wetland Foundation) Alapítvány (51924/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Költő u. 21.
képviselő: Szabó Balázs kuratórium elnöke
Természetvédelem. Hozzájárulni a honi természeti értékek feltárásához, jelenlegi állapotának megőrzéséhez, fenntartásához és védelmük elősegítéséhez. ... >>

Város és Faluvédők Szövetsége /HUNGARIA NOSTRA/

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4.
képviselő: dr. Winkler Gábor, Ráday Mihály, Srágli Lajos
A magyar települések természeti és épített értékeinek védelme, a magyar tájhoz - a történelemhez - településszerkezethez illő fejlesztése - a helyi hagyományok, kultúra feltámasztása, gyarapítása. ... >>
1. oldal 2. oldal