Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 279
1. oldal

40+ Esélyek és Lehetőségek Negyven Felett Alapítvány

(oktatási,szociális)

1139 Budapest, Visegrádi utca 89/ A. fszt./3.
képviselő: dr. Zlatniczkyné dr. Molnár Zsuzsanna, Hanyecz Andrea, Mészárosné dr Takács Judit
1. A negyvén év feletti korosztály foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségének elősegítése, támogatása, a munkaerőpiaci diszkrimináció, a munkaerőpiacon fennálló versenyhátrány megszüntetése.
2. A korcsoporton belüli nemek közötti munkaerőpiaci különbségek csökkentése, a nők munkaerőpiaci részvételének támogatása, a család és a munka összehangolásának segítése.
3. A korcsoporton belüli különösen hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük segítése.
4. A negyven év feletti korosztály nyugdíjas évekre történő felkészülésének támogatása, az egészséges aktív öregkor elérésének, a biztos anyagi háttér megteremtésének segítése. ... >>

A Fejlődés Művészete Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, Tatai út 118/ a.
képviselő: Jámbor Józsefné
Különösen Budapest XIII., XVII. és XVIII. kerülete lakosainak se- gítése az egészség megőrzése, a rehabilitáció, a személyiség-fej- lesztés, a drogmegelőzés területén. Az idősek ellátásában, a drog- megelőzésben dolgozók, a pedagógusok szakirányú képzésének előse- gítése és támogatása. Az egészséges táplálkozásra és életre neve- lés , oktatás, az egészségileg hátrányos helyzetben lévők lelki és fizikai rehabilitációja. ... >>

A Felsőfokú Vendéglátó Oktatásért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1138 Budapest, Párkány utca 46. fsz./3.
képviselő: Kovács Ferencné
A felsőfokú vendéglátó oktatás támogatása. ... >>

A Főváros Népegészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 174. (Állami Népegészs
képviselő: Dr. Vámos Adrienne
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete által bonyolitott háziorvosi és egyéb szakmai továbbképzés támogatása. Támogatja az egészségügyi dolgozók és más felnőtt korú lakosság iskolarendsze- ren kivüli szakképzését, egészséges életmódra nevelését is. ... >>

A gyógypedagógia fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1134 Budapest, Pattantyús u. 4. (Nonprofit Ir
képviselő: Nádas Pál
A gyógypedagógia tudományának, felsőoktatási képzésének és magyarországi gyakorlatának fejlesztése. ... >>

A Jövő Háza Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.
képviselő: Jánki Mátyás, Kerekes György, Pusztay Sándor
A gazdasági élet különböző területein elősegíteni a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését. A kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média, az oktatás önálló és egymást segítő területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárása. ... >>

A Károlyis Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1138 Budapest, Váci út 89.
képviselő: Inzelt Péterné dr.
A középiskolai oktatásban résztvevők szakmai továbbképzése anyagi lehetőségeinek bővítése, az oktatási színvonal emelése. ... >>

A kárpátaljai magyar művészet támogatásáért

(oktatási,kulturális)

1136 Budapest XIII., Balzac utca 8-10.alagsor 1.
képviselő: Elekes Lőrincz
A kárpátaljai magyar művészet színvonalának emelése, a magyarság kulturális értékeinek megbecsülése, a művészet erkölcsi, anyagi támogatása, a továbbképzés elősegítése. ... >>

A Lélek Fényűzése Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.
képviselő: Solymár László
Az Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium humán jellegű oktató- nevelő munkájának támogatása. ... >>

A magyar általános orvoslás nemzeti és nemzetközi színvonalának emeléséért

(egészségügyi,oktatási)

1135 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. IV./2.
képviselő: dr Balogh Sándor
Az élet minőségi jegyeit erősítő, szemléletformáló és cselekvés- központú egészségmegőrző programok kidolgozása és támogatása. Az egészségügyi alapellátás területén elősegíteni a hazai háziorvos kar magas színvonalú tájékoztatását és továbbképzését. A népesség egészségügyi ismereteinek, tudásának és kultúrájának gyarapítása. Egészségmegőrző felvilágosító tevékenység a születéskor várható élettartam növelése érdekében. Elősegíteni a krónikus, nem fertőző megbetegedések korszerű ellátásának széles körű alkalmazását, ezzel csökkentve azok előfordulási gyakoriságát. Lehetőségeit felhasználva hozzájárulni az országos egészségügyi alapellátási programok megvalósításához, elsősorban a szemléletmód formálásával. A fenti témákban szerzett nemzetközi ismeretek és tapasztalatok hazai alkalmazása, azok széles körű megismertetése és népszerűsítése. Az alapellátás területén elősegíteni az integrációs folyamatot, pályázatok útján feltételeket biztosítani a legmodernebb tudásanyag és a legfejlettebb technológia magyarországi alkalmazásához. A témában elért hazai eredmények nemzetközi bemutatása, népszerűsítése. Céljait szolgáló hazai és nemzetközi projektek kidolgozása, tanulmányok készítése és kutatások folytatása. Kapcsolatteremtés hazai és külföldi partnerekkel, regionális és nemzetközi szervezetekkel a szakmai együttműködés érdekében, elsősorban Európában. ... >>

A Magyar Életmódkultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.
képviselő: Sziráki Katalin
A szabadidő kultúra és a korszerű egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység fejlesztése. ... >>

A Magyar Sakkvilágért Sport- és Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Németh Zoltán
A Magyar Sakkvilág című kulturális és sport témájú folyóirat rend- szeres megjelentetésének elősegítése, ezen keresztül a sakk mint sportág és szabadidős és kulturális tevékenység népszerűsítése, szellemi hátterének szervezése. ... >>

A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1133 Budapest, Dráva utca 12. II./45.
képviselő: Gyuris Tamás
Az alapítvány a társadalmi összetartozást erősítő programok kezdeményezése, támogatása. A társadalmi és szociálpolitikai tervezésben való részvétel. A települési, a regionális és a területi fejlesztésekben való részvétel, az ágazatközi programok, együttműködésének erősítése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása. Ezen célok elérése érdekében az alapítvány kutatási, tervezési. fejlesztési, módszertani és szolgáltatási, képzési programokat kezdeményez, illetve hajt végre, valamint kapcsolódik hasonló tartalmú és célú programokhoz országos és nemzetközi szinten egyaránt. ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

Abyss Készülékes- és Szabadtüdős Búvár Sportegyesület

(sport,oktatási)

1136 Budapest, Balzac utca 11.
képviselő: Szabados Rita
A víz alatti életformák és élőlények megismertetése az érdeklődőkkel, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb korosztályok bevonására. Szabadidős és rekreációs célú - készülékes és szabadtüdős - búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése. A lemerüléssel kapcsolatos ismeretek és képességek folyamatos frissen tartása, bővítése. Lakosság szemléletformálása a víz és az emberiség kapcsolatrendszeréről. A veszélyeztetett vízi életközösségek, illetve élőlények megóvása. ... >>

Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány

(oktatási)

1139 Budapest, Röppentyű 62.
képviselő: Gajdosyné Karakai Annamária
Az Ady Endre Gimnáziummal kapcsolatos, az oktatás színvonalának emelését a tanulók és a tanári kar anyagi és erkölcsi megbecsülését célzó kezdeményezések támogatása. ... >>

Agrár Innovációs Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1134 Budapest, Lehel utca 12. III./302.
képviselő: dr. Bérczi Gyula ügyvezető elnök, dr. Borsos János elnök
A teljes agrárvertikum infrastruktúrája korszerűsítésének elősegítése, a vidéki lakosság életfeltételeinek a javítása. ... >>

Aktív Élet Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
képviselő: Németh Csabáné, Tóth Károly, Újhegyi Erika
Veleszületett, szerzett betegség, illetve sérülés folytán részben vagy egészben mozgáskorlátozottá vált felebarátainknak, az ember iránti, elmélyült kötelezettséggel történő segítségnyújtás a gyógyulást remélő, illetve életvitelt könnyítő ellátás biztosítása; a rehabilitációban történő aktív részvétel, segédeszközök kiválasztása, kipróbálása, a vásárlásnál közreműködés az ügyintézésben, az eszközök megszerzésének segítése; a mozgáskorlátozottak sporttolási lehetőségeinek ? különös tekintettel a gyermeksportra ? támogatása; az orthopédiával és rehabilitációval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása; a különféle betegcsoportok szakorvosokkal történő együttműködése, betegedukációs tevékenység, más szervezettek való tapasztalatcserék; kisebb kölcsönözhető eszközök beszerzése, kölcsönző szolgálat felállítása; információs anyagok készítése és az érdekeltekhez való eljuttatása; a társadalmi integráció elősegítése, kommunikáció az épek felé, web oldalas chat-fórum létesítése. ... >>

Alapítvány a Hörgőbetegért

(egészségügyi,oktatási)

1138 Budapest, Népfürdő u. 17/d.
képviselő: Dr.Pápai-Székely Zsolt
A hörgőszükületet okozó jó- és rosszindulatú betegségben szenvedő betegek kezelése, gyógyítása, illetve életminőségének javítása ér- dekében folytatott munka, kutatások, fejlesztések. A fenti munkában résztvevő szakemberek szakmai továbbképzésének elősegítése, tudomá- nyos konferenciákon (belföldi, külföldi) való részvétel biztosítá- sa. A hörgőszükületet okozó betegek gyógyítása, életminősége javí- tása érdekében és témakörében konferenciák szervezése. Kutatáshoz, fejlesztéshez szükséges műszerek és felszerelések beszerzéséhez nyújtott hozzájárulás. Az alapítványi célok megvalósításához szük- séges források gyűjtése. ... >>

Alapítvány a Palántákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Béke út 35/A.
képviselő: Farkas József, Mentler Gyula, Szikszai József
Az óvodai oktató-nevelő munka szakmai, anyagi és tárgyi feltételeinek elősegítése, az intézményi ellátás, a képzés és a működés színvonalának emelése, a rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

Alapítvány az Önkormányzatok Házáért

(oktatási,szociális)

1136 Budapest, Hegedűs Gyu.a utca 23.
képviselő: Kleinné Csiky Ildikó
A települési önkormányzatok munkájának, elsősorban felkészültségük segítése, az önkormányzati tevékenység társadalmi elfogadottságának és megbecsülésének elősegítése. Ennek érdekében az alapítvány segíti feltárni és általánosítani az önkormányzati tevékenység követésre méltó eredményeit, segíteni kívánja az önkormányzati tisztségviselők felkészülését, eligazodását. Könyveket, folyóiratokat stb. ad ki, tanfolyamokat, konferenciákat szervez. A tevékenység bázisának megteremtésére kezdeményezi és koordinálja fenti feladatokkal a települési önkormányzatok budapesti házának megépítését és tevékenységének megindítását, későbbiek során segítését. További célja a közoktatás és szakképzés, az önkormányzatok együttműködési lehetőségeinek fejlesztése, közös programok, képzési feladatok indítása. ... >>

Alkotóművészek Szövetsége Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Victor Hugo utca 24/A 3./2.
képviselő: Varga László
A cigány kultúra támogatása, a hagyományőrzés, a tehetségkutatás és a művészetekkel kapcsolatos tevékenységek folytatása. A cigány kultúra terjesztésében való részvétel. ... >>

Alliter Kiadói és Oktatásfejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Lehel út 24/c. III. 1.
képviselő: Czinege Mária
főként a hazánkban élő és a határon túli magyarság számára is- meretek terjesztése, könyvek és egyéb adathordozók kiadása, különös tekintettel az egészségüggyel (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés) sporttal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, az ifjusággal (nevelés, oktatás, ifjuságvédelem) és az euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretekre; -a magyarság magas szintű műveltségének és képzettségének fenn- tartását, fejlesztését szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése; - egyes szellemi termékek széles körben való megismertetésének támogatása; - a fent említett célok megvalósításából származó adatok alapján végzett tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Aluminium Felületkezelők Magyarországi Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1137 Budapest, Teréz krt. 27. II/1.
képviselő: Dömölki Ferenc dr., Liber Kázmér
Az alumínium felületkezelési eljárásaira elsősorban anodizálás és festésére vonatkozó ismeretek bővítése, a tagvállalatok közötti e- gyüttműködés szervezése, a korszerűség, a minőség , a műszaki szín- vonal növelése és a kereskedelmi, gazdasági információk közvetlen cseréje révén.

A 12. sorszámú végzéssel nyilvántartásba vett célokon felül képviseli a tagok érdekeit, az aluminium felületkezelésével kapcsolatos szakmai kérdésekben. A tagok közötti közvetlen kapcsolattartás, kooperáció, rendszeres szakmai előadások, képzések szervezése és lebonyolítása, új technológiák, szakmai tapasztalatok kicserélésének szervezése. Tanulmányutak szervezése korszerű technológiák megismerése céljából. A szakterületen tevékenységet végző vállalatoknál vizsgálatok, ellenőrzések végzése, korszerű, egységes ellenőrzési eljárási rendek kidolgozása, a korszerűség, a minőség, a műszaki színvonal növelése érdekében. Kapcsolattartás az ESTAL-lal (Aluminium Felületkezelők Európai Szövetsége) az európai műszaki és gazdasági információk cseréjének biztosítása érdekében. ... >>

Angoltanárok Egyesülete

(oktatási)

1138 Budapest, Váci út 167.VIII.48.
képviselő: Varga Zsófia
A szervezet célja az angol nyelv oktatói érdekeinek képviselete és az angoltanítás szakmai fejlesztése. A cél érdekében a tagságának érdekeit képviseli, tájékoztatókat, kiadványokat készít, szakmai továbbképzéseket szervez, nemzetközi kapcsolatokat teremt, tanul- mányutakat szervez, önköltséges szolgálatásokat nyújt. ... >>

Angyalföldi Diákkör

(oktatási)

1132 Budapest, Váci út 50. fszt. 2.
képviselő: Demeter Benc ... >>

Angyalföldi Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1134 Budapest, Tüzér utca 62.
képviselő: Kertészné Megyeri Csilla
Az óvodai nevelés feltételeinek javítása. ... >>

Angyalföldi Láng Művelődési Központ Közművelődési Egyesület

(oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Rozsnyai 3.
képviselő: Bálint Gyula, Décsiné Viszmeg Ágota
Az egyesületnek kiemelten cél szerinti tevékenységi körébe tartozik: 1./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2./ kulturális tevékenység 3./ a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1139 Budapest, Rozsnyai u. 4.
képviselő: Eperjesiné Muts Éva ... >>

Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület

(oktatási,kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 6. V./1.
képviselő: Farkas Réka, Grócz Márton
A magyar nyelvterület tánckultúrájának megismerése, megóvása, megismertetése eredeti táncanyagok feldolgozásán, színpadra vitelén és oktatásán keresztül, a magyar folklór hagyományainak őrzése, értékeinek átadása és alkotó módon való továbbfejlesztése Martin György munkásságát tekintve példának. ... >>

Aquatic Ape Ecolúció Kutatási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1132 Budapest, Visegrádi utca 29. fszt./5.
képviselő: Páliné Czech Viktória
Az emberi evolúció "aquatic ape" teóriájának tudományos vizsgálata. Olyan biológiai, antropológiai kutatásokat szervez és támogat, melyek az emberi evolúció és a vízi élettér közötti kapcsolatot tudományos módszerekkel igyekeznek feltárni. A tudományos kutatások keretében az alapítvány kiemelt figyelmet szentel a problémakör komplex megközelítésére, különös tekintettel az inter- és multidiszciplináris eszközrendszer alkalmazására. Az evolúciós folyamat mélyebb megértését, az azt magában foglaló és arra hatást gyakorló ökoszisztéma funkcionális feltárásával kívánja megvalósítani. Támogatja az "aquatic ape" teória népszerűsítését a nyomtatott és elektronikus médiákban, valamint az "aguatic ape" teróriában érintett nemzetközi tudományos és oktatási intézményekkel való kapcsolatok kiépítését, információs cserét és tudományos együttműködést. ... >>

Aranygól Fiatal Labdarúgók Képzéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

1131 Budapest, Keszkenő u. 6.
képviselő: Jakus Tibor
Olyan sportot és ezen belül is a labdarúgást szerető támogatók szervezése, akiknek a segítségével az utánpótláskorú labdarúgók rendezett körülmények között kerülhetnek és fejlődhetnek. Az alapítvány annak érdekében alakult, hogy új alapokra helyeződ- jön az utánpótlás labdarúgás működése, továbbá, hogy a magyar sport, illetve társadalom egészséges, megfelelő értékrendű emberek- kel gyarapodjon. ... >>

ARS-OVI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 3.
képviselő: Fraisz Ferencné
Elsősorban a Madarász Viktor Óvoda gyermekképzésének támogatása, az óvodai oktató-nevelő munka feltételeinek javításához való hozzájárulás, az óvodás korú gyermekek művészeti eszközökkel történő megismertetése. ... >>

Art Sector Alapitvány (közhasznú)

(intézményi,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Szent István körút 12. Fe/A.
képviselő: Farkas Dávid, Formanek Csaba, Simor Ágnes elnök
Az alapítvány a képzőművészeti, iparművészeti, zenei, színházi, tánc, film, oktatás fejlesztésének anyagi támogatását tűzi ki célul. Az alapítvány célja elsősorban nem a művészetképzésre irányul, hanem a művészetet értő és szerető közönség felnevelésére. Emellett azonban fontosnak tartja a művészeti tevékenységüket folytatni vágyó alkotók támogatását, mivel az előző cél megvalósítását ezen keresztül látja biztosítottnak. ... >>

ATKA - Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1139 Budapest, Szegedi utca 10. 2./10.
képviselő: dr. Dunavölgyi Szilveszter, dr. Póczik Szilveszter
Európai színvonalú, korszerű nemzetközi szakismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek részvételével széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésen nyugvó, színvonalas társadalom- és humántudományos kutatások feltételeinek megteremtése, ilyenek tervezése, végrehajtása, a kutatások során szerzett tapasztalatok hasznosítása a tudományos és társadalmi életben, a társadalmi és kulturális innováció területein, elsősorban a felsőoktatás, közigazgatás, jogalkotás, jogalkalmazás területén. ... >>

AULEA Alapítvány az előadóművészetekért

(oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Tahi út 58.
képviselő: Kaucsek Bálint
A magyarországi előadóművészetben tevékenykedő előadóművészek és alkotóműhelyek támogatása. ... >>

Az Egészséges Fogakért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 102.
képviselő: Menyhárt Imre
Az óvodás és kisikolás gyermekeknél a fogromlás megelózése és a fogak egészséges ápolása feltételeinek a támogatása. Idősebb rászorulók fogpotlásainak rehabilitációs segitése. ... >>

Az Élet Művészete Magyarországi Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 20. 5./3.
képviselő: Pankaj Mehra
Az IAOLF által terjesztett módszerekkel megismertetni és tanítani az embereknek a jóga gyakorlatát. ... >>

BAMBI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1136 Budapest, Tátra u. 31.
képviselő: Pogány György
Az óvódáskorú gyerekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének, a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyerekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Berzsenyi Gimnázium Történeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.
képviselő: Somogyi László
Az 1858-ban alapított Berzsenyi Dániel Gimnázium és a vele 1941-ben összevont Bólyai Gimnáziumban működött alapítványok szellemének felidézése, az alapítónak emlék állítása, az alapítványok tevékenységének feltámasztása. Cél továbbá agimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósításánk elősegítése, szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, könyvtárfejlesztés, a kiemelkedő szakmai munka elismerése, hagyományőrzés és újjáélesztés. ... >>

Berzsenyi Stúdió-Gimnázium Alapítvány

(oktatási)

1133 Budapest, Kárpát 49-53.
képviselő: Somogyi László
A Berzsenyi Dániel Gimnázium müködési feltételeinek javitása, a korszerü oktatás és képzés támogatása. ... >>

Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1137 Budapest, Katona J. u. 3. VII/51.
képviselő: Bánrévi Antal, Juhász Ádám, Juhász Ferenc
Elsősorban az egyesület tagjai számára tudományos tevékenység és kutatás keretében ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása a Bioenergiáról és annak filozófiai, vallástörténeti és mitológiai gyökereiről, mellyel elősegíti a tagok egészségmegőrzését, betegségmegelőzését; Lehetőséget biztosít tagjainak a Bioenergia észlelésének eszközös megjelenítési lehetőségein keresztül az ismeretszerzésre, az ezzel kapcsolatos szervezeti keretek létrehozására, közösségi élet kibontakozására; Elősegíti a tagok egyéni boldogulását a Bioenergiával kapcsolatban megszerzett ismeret anyag alapján; tréningek szervezésével, az írott és elektronikus média segítségével- a Bioenergiáról szóló ismeretek terjesztése keretében elősegíti a családokban és a munkában az egészséges életmódra nevelést és ezáltal széles körben ismertté teszi a Bioenergiának az emberi tulajdonságokra és képességekre valópozitív hatását, így a gyógyító, stressz-oldó és általános közérzetjavító, valamint meditációtelősegítő hatását. ... >>

Boldog Ceferino Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1133 Budapest, Visegrádi utca 66. I/15.
képviselő: Pintér Szabolcs
A cigányság integrációjának elősegítése a helyi közösségbe; az önszervező szociális tevékenységek segítése és erősítése, családsegítő munka megszervezése; helyi szervezetekből országos hálózat kiépítése; a cigányság kulturális örökségének megóvása; társadalmi értékek, helyi szokások és jogi normák elfogadásának segítése; az esélyegyenlőség elősegítése szakképzéshez, munkához jutás, illetve továbbtanulás által; a cigányság hitéletét, illetve a többségi társadalom cigányságról való ismereteinek bővítését segítő kiadványok szerkesztése, terjesztése; emberi és állampolgári jogok védelme; egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, egészségügyi rehabilitációt segítő tevékenység. ... >>

Bolyai Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1134 Budapest, Váci út 21.
képviselő: Szenes György Dr.
A Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Hevesi Gyula Kollégium támogatása. ... >>

BOOKS Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvoktatási és Továbbképzési Alapítvány

(oktatási)

1136 Budapest, Pannónia u. 9.
képviselő: Péter Istvánné
Az ifjúság segítése, hogy anyanyelvi környezetben tudják nyelvtudásukat fejleszteni. A leghatékonyabb európai nyelvoktatási módszerek elsajátításának támogatása. EU tanulmányok, tréningek szervezése, felnőtt szakképzés. ... >>

Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért Alapítvány

(oktatási)

1138 Budapest, Váci út 193. A.1.ép. I.e.
képviselő: Dr. Móra Mária, Dr.Báger Gusztáv, Dr.Bod Péter Ákos
A magyar oktatás és pénzügyi kultúra támogatása. ... >>

Budapest Evezős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Népsziget út 1-3.
képviselő: Tarján Tamás
Az amatőr evezős versenyzés, a rekreációs evezés és a túraevezés szervezése, anyagi és erkölcsi támogatása, feltételeinek megteremtése. Az evezős sportág széleskörű megismertetése, és oktatása minden korosztály részére. A sportegyesület tagjai részére az evezésoktatás, a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségének biztosítása. A sportegyesület tagjainak és családjuknak az egészséges, rekreációs testedzés biztosítása. Veterán és túraevezősök részére evezési lehetőség biztosítása. Hazai és külföld evezőstúrák, versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel. Egészséges, közösségi szellem megteremtése, az elődegyesületek klubéleti hagyományainak felélesztése és folytatása. A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenység folytatása. Tevékenységük során a vizek és a környezet természetes állapotának és tisztaságának védelme. ... >>

Budapest, XIII. kerületi Óvodavezetők Kollégiuma

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Szegedi út 38.
képviselő: Karácsony Györgyné, Kautzky Lászlóné ... >>

Budapest, XIII.kerületi Iskolaigazgatók Kollégiuma

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1139 Budapest, Röppentyű u. 62. Ady E. Gimn.
képviselő: Herczig Ferencné, Tarján András ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal