Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 257
1. oldal

101 ESÉLY Sportegyesület

(sport)

1136 Budapest, Visegrádi u. 43-45. III.1.
képviselő: Kummer Krisztián
Kevéssé ismert, vagy méltatlanul mellőzött sportágak népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása tagjai számára. ... >>

2.sz. Építők - Market Sportkör

(sport)

1139 Budapest, Hajdú 42-44.
képviselő: Szücs Péter ... >>

A Magyar Sakkvilágért Sport- és Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Németh Zoltán
A Magyar Sakkvilág című kulturális és sport témájú folyóirat rend- szeres megjelentetésének elősegítése, ezen keresztül a sakk mint sportág és szabadidős és kulturális tevékenység népszerűsítése, szellemi hátterének szervezése. ... >>

A Négy Muskétás Sportegyesület

(sport)

1133 Budapest, Dráva u. 5/C. I.em.1.
képviselő: Cseppely Béla ... >>

A XIII.kerület Testneveléséért és Sportjáért Közalapítvány

(sport)

1139 Budapest, Béke tér 1.
képviselő: Fekete András
A XIII. kerület testnevelésének és sportmozgalmának támogatása, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztály ezirányú tevékenységére, valamint a helyi szabadidősport fejlesztésére. ... >>

A XIII.Kerületi Bölcsödéseket Támogató Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1131 Budapest, Jász utca 113-117.
képviselő: Tímár Klára Viktória
Segítségnyújtás a kerületi elavult infrastruktúrájú bölcsődék fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosításával, kérelmek és adományok útján. Segítségnyújtás a kerületi bölcsődék nevelő, oktató, fejlesztő felszereléseinek korszerűsítéséhez, kérelmek és adományok útján. Kerületi bölcsődék számára kulturális és sportprogramok szervezéséhez támogatás nyújtása, kérelmek alapján szervező és anyagi támogatás. Bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztésének- és munkakörülményeik javításásának támogatása. A bölcsődei egészségügyi ellátásokhoz szükséges feltételek és eszközök biztosításának támogatása kérelmek és adományok útján. ... >>

ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

1136 Budapest, Tátra út 32. I/1.
képviselő: Bors Gyula, Bors Ursula, Dr. Tiboly Kriszta
Az alapítvány célja,hogy az un. ?ABBÁZIA Cégcsoport? (azaz a Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., Erzsébet királyné útja 23., 8360. Keszthely, Petőfi S. u. 2.) és 8360. Keszthely, Arany J. u. 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaságok) által foglalkoztatott munkavállalók fogazatának, szájhigiéniájának fogorvos általi rendbehozatala, oly módon, hogy a társadalombiztosítás által nem fizetendő ?önerőt? az alapítvány közvetlenül, számla alapján teljesíti a tevékenységet elvégző fogorvos felé. Az egészség-megelőzési cél keretében az alapítvány finanszírozza a munkavállalók olyan egészségügyi szűrésen való részvételét, amelyet a társadalombiztosítás nem, vagy nem egész összegében támogat. Szükség esetén az alapítvány súlyos betegségen átesett, vagy balesetet szenvedett munkavállalók rehabilitációs, máshonnan szintén meg nem térülő költségű rehabilitációjára is vállalkozik. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.-Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány támogatni kívánja a keszthelyi (és a város 20 km-es vonzáskörzetében élő), valamint a határon kívül élő, elsősorban erdélyi azon tanulói jogviszonyban álló, 22 évesnél nem idősebb személyeket, akik szociálisan rászorulnak arra, hogy akár magyarországi akár honi, esetleg külföldi ösztöndíj formájában, akár más módon segítséget kapjanak életkörülményeik javításához, annak érdekében, hogy energiájukat kizárólag a minél eredményesebb tanulás elérésére fordíthassák. A támogatást csak olyan személyek vehetik igénybe, akik tanulmányi eredményeik, vagy más kimagasló képességeik alapján érdemlegesek arra. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 3.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány célja a méltatlan körülmények között élő, gazdátlan vagy elhagyott állatok befogása és a megfelelő gondozása, ellátása, amely akár egy legalább 20 férőhelyes állatmenhely létrehozásával és fenntartásával, akár a szóban forgó állatok megfelelő körülmények közötti állattartását felvállaló személyeknél ? utólagos ellenőrzéssel ? való elhelyezéssel történhet. A védendő állatok köre elsősorban kutya és macska, de egyéb rászoruló állat gondozása sem kizárt. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Célja a lovassport támogatása, amely elsősorban a versenyzők anyagi segítésében nyilvánul meg, lovaglási lehetőség biztosításával, eszközök vásárlásával, vagy az edző honoráriumának a felkészülő versenyző helyett történő megfizetésével, vagy más egyéb módon. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. ... >>

Abyss Készülékes- és Szabadtüdős Búvár Sportegyesület

(sport,oktatási)

1136 Budapest, Balzac utca 11.
képviselő: Szabados Rita
A víz alatti életformák és élőlények megismertetése az érdeklődőkkel, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb korosztályok bevonására. Szabadidős és rekreációs célú - készülékes és szabadtüdős - búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése. A lemerüléssel kapcsolatos ismeretek és képességek folyamatos frissen tartása, bővítése. Lakosság szemléletformálása a víz és az emberiség kapcsolatrendszeréről. A veszélyeztetett vízi életközösségek, illetve élőlények megóvása. ... >>

Adócsőgyár SK.

(sport)

1138 Budapest, Váci 169.
képviselő: Szücs Lajos ... >>

Akkor Inkább Repüljünk Kaland-Sport Egyesület

(sport)

1132 Budapest, Visegrádi utca 26. B. I./4.
képviselő: Bujtár Zoltán, dr. Kovács Orsolya, Gyányi Péter, Kálmán Zsolt
A szabadidő sportok népszerűsítése az egészséges életmód érdekében. A tagok számára biztosítani a szabadidő aktív eltöltéséhez a megfelelő kultúrált szervezett hátteret, elsősorban az alábbi sportokban.
Kerékpározás, Vízi sportok, Hegyi sportok, Szabad repülő sportok, Siklórepülős sportok. Hobby sportok. ... >>

Aktív Élet Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
képviselő: Németh Csabáné, Tóth Károly, Újhegyi Erika
Veleszületett, szerzett betegség, illetve sérülés folytán részben vagy egészben mozgáskorlátozottá vált felebarátainknak, az ember iránti, elmélyült kötelezettséggel történő segítségnyújtás a gyógyulást remélő, illetve életvitelt könnyítő ellátás biztosítása; a rehabilitációban történő aktív részvétel, segédeszközök kiválasztása, kipróbálása, a vásárlásnál közreműködés az ügyintézésben, az eszközök megszerzésének segítése; a mozgáskorlátozottak sporttolási lehetőségeinek ? különös tekintettel a gyermeksportra ? támogatása; az orthopédiával és rehabilitációval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása; a különféle betegcsoportok szakorvosokkal történő együttműködése, betegedukációs tevékenység, más szervezettek való tapasztalatcserék; kisebb kölcsönözhető eszközök beszerzése, kölcsönző szolgálat felállítása; információs anyagok készítése és az érdekeltekhez való eljuttatása; a társadalmi integráció elősegítése, kommunikáció az épek felé, web oldalas chat-fórum létesítése. ... >>

Alapítvány a Mában a Holnapért

(sport)

1130 Budapest, Népsziget, Csanádi Á.Vizitelep
képviselő: Schmidt Gábor
A KSI-ben sportoló kajakozók, kenuzók támogatása. ... >>

Albatrosz 21 Sport Egyesület

(sport)

1138 Budapest, Margitsziget 23800/1. Hrsz.
képviselő: Kléner Katalin
Sport. ... >>

Alliter Kiadói és Oktatásfejlesztő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1135 Budapest, Lehel út 24/c. III. 1.
képviselő: Czinege Mária
főként a hazánkban élő és a határon túli magyarság számára is- meretek terjesztése, könyvek és egyéb adathordozók kiadása, különös tekintettel az egészségüggyel (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés) sporttal, környezetvédelemmel, természetvédelemmel, az ifjusággal (nevelés, oktatás, ifjuságvédelem) és az euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretekre; -a magyarság magas szintű műveltségének és képzettségének fenn- tartását, fejlesztését szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése; - egyes szellemi termékek széles körben való megismertetésének támogatása; - a fent említett célok megvalósításából származó adatok alapján végzett tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Alpi Sí és Kiegészítő Sportok Egyesülete

(sport)

1136 Budapest, Balzac utca 15.
képviselő: Tari Dávid
A sí- és egyéb sportágak népszerűsítése, szabadidősportként történő, széles körben való elterjesztése. Amatőr, hivatásos és vegyes versenyrendszerekben való részvétel. ... >>

Amatőr Siklórepülők Egyesülése

(sport)

1138 Budapest, Dagály utca 11. II.em.
képviselő: Buzády György, Kerekes László
tagjai számára biztosítani a sárkányrepülő siklóernyős és motoros könnyűrepülő szabadidő és tömegsport tevékenységhez szükséges feltételeket. ... >>

AMBO Egyesület

(sport)

1136 Budapest, Balzac u. 24.
képviselő: Dr. Muszka Sándor ... >>

ANGYALFÖLD VÍZISPORTJÁÉRT Alapítvány

(sport)

1138 Budapest, Meder utca 12.
képviselő: Pál Zoltán
A kerületi vízisport elősegítése, az ahhoz szükséges infrastruktúra és eszközháttér fejlesztése, vízisport-rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete

(sport)

1132 Budapest, Csanády u. 21. II/2.
képviselő: Lakos Tibor
Az amatőr női kispályás labdarúgás népszerűsítése; Tagjai részére a rendszeres sportolás, testedzés lehetőségének biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a sportoláshoz szükséges feltételek és lehetőségek biztosítása; Az öntevékeny egyesületi és közösségi élet kibontakoztatása; A tagok szabadidejének egészséges hasznos eltöltése; Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a tömegsport és az élsport között. ... >>

Angyalföldi Lóbarátok Szérűskertje Sportegyesület

(sport)

1139 Budapest, Tahi utca 60. IV/4.
képviselő: Horváth Istvánné
az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésének elősegítése sportolási lehetőségek biztosításával,
- közösségek egészséges életmódra nevelésének elősegítése,
-sportrendezvények tartása, szabadidős sportesemények rendezése, lebonyolítása,
- amatőr sportversenyek, sportbajnokságok lebonyolítása, szervezése,
- sportversenyeken, sportbajnokságokon való részvétel,
- a lósport támogatása. ... >>

Angyalföldi Nyugdíjasok Sport Egyesület

(sport)

1131 Budapest, Gyöngyösi utca 25. 8//24.
képviselő: Komáromi Béla
Tagjai számára rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Angyalföldi Rádióamatőr Klub

(sport)

1130 Budapest, Thalmann 35-37.
képviselő: Pócsi Sándor ... >>

Angyalföldi Rendőrkapitányság Sportegyesület

(sport)

1135 Budapest, Szabolcs u. 36.
képviselő: Drajkó Zsolt
sport, túra és szabadidős tevékenységek szervezése. ... >>

Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1139 Budapest, Rozsnyai u. 4.
képviselő: Eperjesiné Muts Éva ... >>

Angyalföldi Túramotorsport Egyesület

(sport,egyéb)

1139 Budapest, Üteg u. 29. VII.46.
képviselő: Rékai Frigyes Lóránt
Az egyesület elsősorban a túramotorsportnak szeretne segítséget nyújtani abban, hogy hobbijuknak hódolva minél több élménnyel gazdagodjanak. A cél elérése érdekében az egyesület motoros túrákat szervez hazánk és más országok területére egyaránt. Az egyesület segít felkészíteni tagjait és motorkerékpárjaikat, hogy eredményesen vehessenek részt a hazai és nemzetközi versenyeken. A tagok és más személyek között a kapcsolattartás rendezvények, motoros találkozók megszervezésének segítségével biztosítja. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - megállapodás alapján - szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

Angyalföldi Vizisport Egyesület

(sport)

1138 Budapest, Meder 12.
képviselő: Irmai István ... >>

Aranygól Fiatal Labdarúgók Képzéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

1131 Budapest, Keszkenő u. 6.
képviselő: Jakus Tibor
Olyan sportot és ezen belül is a labdarúgást szerető támogatók szervezése, akiknek a segítségével az utánpótláskorú labdarúgók rendezett körülmények között kerülhetnek és fejlődhetnek. Az alapítvány annak érdekében alakult, hogy új alapokra helyeződ- jön az utánpótlás labdarúgás működése, továbbá, hogy a magyar sport, illetve társadalom egészséges, megfelelő értékrendű emberek- kel gyarapodjon. ... >>

Axel-Sport Budapest Műkorcsolyázó Klub

(sport)

1132 Budapest, Csanády 8.
képviselő: Maros Tamás ... >>

Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1137 Budapest, Ditrói Mór utca 3. 2./1.
képviselő: Joháczi József István elnök, Vukics Ferenc alelnök
A Baranta hagyományos magyar harcművészeti stílusú sporttevékenység kizárólagos, országos irányítása, a Baranta stílus népszerűsítése. ... >>

Baráti Szociális Club Egyesület

(sport,kulturális,szociális)

1139 Budapest, Váci út 81-85.
képviselő: Lehoczky Anikó, Salgó Réka elnök, Tayyabné Juhász Zsuzsanna, Tóth Balázs, Várnai Zsófia, Zsolnai Szabolcs
Az egyesület célja, hogy elősegítse a jó kapcsolatot és barátságot az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. és egyéb magyarországi ExxonMobil leányvállalatok munkavállalói között szociális/közösségi, sport és kulturális tevékenységeken keresztül. ... >>

BEST DANCE Club Egyesület

(sport)

1133 Budapest, Ipoly utca 24. B.
képviselő: Gebhart Márton
Rendszeres edzés, tömegsportolás, felüdülés biztosítása, sporttevékenység iránti igény felkeltése, versenyeken való részvétel. ... >>

BOFANA Torna Klub Egyesület

(sport)

1131 Budapest, Szent László u.134.III.em.6.
képviselő: Dénes Ferenc ... >>

BONEX SE.

(sport)

1134 Budapest, Szabolcs 29.
képviselő: Mallár András dr. ... >>

"Botond" Diákok Sportolását, Nevelését Segítő Egyesület

(sport,egyéb)

1131 Budapest, Futár u. 10.
képviselő: Kereki Mariann, Molnár Szilvia, Takács Gábor ... >>

Börzsönyi Hunyadi Mátyás Vadásztársaság

(sport)

1131 Budapest, Keszkenő u.10.sz.III.em.10.ajt
képviselő: Dr. Makay-Kiss László
a jogszabályok, szabályzatok megtartásaival tagjai részére kultúrált vadászati lehetőség biztosítása ... >>

Budapest Ballbusters Baseball Club

(sport)

1134 Budapest, Gidófalvy L.23.
képviselő: Nagy János ... >>

Budapest Evezős Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Népsziget út 1-3.
képviselő: Tarján Tamás
Az amatőr evezős versenyzés, a rekreációs evezés és a túraevezés szervezése, anyagi és erkölcsi támogatása, feltételeinek megteremtése. Az evezős sportág széleskörű megismertetése, és oktatása minden korosztály részére. A sportegyesület tagjai részére az evezésoktatás, a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségének biztosítása. A sportegyesület tagjainak és családjuknak az egészséges, rekreációs testedzés biztosítása. Veterán és túraevezősök részére evezési lehetőség biztosítása. Hazai és külföld evezőstúrák, versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel. Egészséges, közösségi szellem megteremtése, az elődegyesületek klubéleti hagyományainak felélesztése és folytatása. A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása. A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenység folytatása. Tevékenységük során a vizek és a környezet természetes állapotának és tisztaságának védelme. ... >>

Budapest Police Sportegyesület

(sport)

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviselő: dr. Téglási András
sporttevékenység, sportélet támogatása, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és egyéb rendészeti szervek munkatársainak és családtagjainak szervezett keretek közötti sportolási lehetőség elősegítése és biztosítása, a Budapesti Rendőrfőkapitányság állománya testi és lelki egészségének megőrzése, fizikai állóképességének fejlesztése, a szervezett keretek közötti sportolás megszervezése és a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. ... >>

Budapesti Diákok Sportegyesülete

(sport)

1139 Budapest, Rozsnyai u. 4. Láng Sporttelep
képviselő: Lesti László együtt, Szabó István együtt ... >>

Budapesti Elektromos Müvek Rádió Klub

(sport)

1130 Budapest, Váci 74.
képviselő: Horváth Ferenc ... >>

Budapesti Elektromos Sportegyesület

(sport)

1138 Budapest, Népfürdő 18.
képviselő: Scheller Katalin
A tagjai részére sportolási lehetőségek biztosításával segítse elő egészségük megóvását, a közösségi munkában való részvételt. Az egyesület szervezetén belül biztosítsa a sportoláshoz, tömegsporthoz szükséges feltételeket, aktívan segítse elő az alapító Budapesti Elektromos Művek Rt. munkavállalóinak, és nyugdíjasainak, valamint az egyesület jogi személyiségű tagjainak tömegsport tevékenységét. ... >>

Budapesti Erdért Sportegyesület

(sport)

1138 Budapest, Bodor u. 3.
képviselő: Rédli János
A rendszeres testedzés biztosítása, a szabadidő hasznos, szórakoztató eltöltése, egészséges, edzett ifjúság nevelése, versenyeztetése, valamint a sportágak népszerűsítése, tömegbázisuk növelése. ... >>

Budapesti Honvéd Sport Egyesület Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

1134 Budapest, Dózsa György út 53.
képviselő: Bodrogi Attila
A Budapesti Honvéd utánpótlás nevelésének minőségi javítása az egyesület vonzáskörzetében lakó és tanuló diákok sportolási feltételeinek biztosításával. E fiatalok sportolásával összefüggő tudományos vizsgálatok támogatása. ... >>

Budapesti Honvéd Sportegyesület

(sport)

1134 Budapest, Dózsa Gy. 53.
képviselő: Molnár Imre ... >>

Budapesti Műugró Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1138 Budapest, Margitsziget Hajós Alf. Uszoda
képviselő: dr. Tuzson Bence
A szövetség Budapest területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, közreműködik a sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami és budapesti sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Budapesti Transzplantáltak Sportegyesülete

(sport)

1138 Budapest, Esztergomi u.36.II/4.
képviselő: Bot László ... >>

BV Motorsport Egyesület

(sport)

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 37. II./3.
képviselő: Béres Gergely alelnök, Ilkity Zalán alelnök, Vizin Tamás elnök
sporttevékenység, a sportélet támogatása, autó-, motorversenysport, technikai szabadidős sportok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal