Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 125
1. oldal

A Magyarság Eredete Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: Balog Barna, Cingerné Balla Judit, Esztergályos Jenő, Hummel Rozália, Jánoska Sándorné
-a magyarság eredetének további kutatása, a magyar őstörténet, hitvilág és művészet és az ázsiai eredet kapcsolatának művészeti megjelenítése, -az ősi művészetek tanítása, népszerűsítése, széles körben való ismertetése, -a magyar fiatalok "ős-magyar tudatának" erősítése, -festészet, előadó- és bábművészet tanítása, -tanfolyamok és előadások szervezése, kiadványok kiadása, művészeti központ működtetése, -tanulmányutak szervezése, -az ősi művészeti tevékenységek és az egészségjavítás együttműködésének biztosítása, -az ősi művészet mint alternatív gyógymód alkalmazása betegségek gyógykezelésében (természetgyógyászat, színterápia.) ... >>

A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Bácskai utca 11.
képviselő: Nagy Béla
a soproni mozdonyvezetők szociális és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása. A mozsonyvezetői munkavégzés és életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése. A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik rendszeres segítése. ... >>

Agyérbetegek Zuglói Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
képviselő: Schlager Zoltánné, Seres Ambrusné
az agyi érbetegségekben (stroke-ban) és hozzávezető kórképekben szenvedő betegek minél alaposabb tájékoztatása szakemberek segítségével, betegségükről és kezelésükről. ... >>

Alapítvány a Magzati Élet Védelméért

(egészségügyi)

1141 Budapest, Komócsi 21.
képviselő: Török Miklós Dr.
A magyarországi egészségügyi ellátás fgejlesztése és támogatása a magzati élet védelmével kapcsolatban. ... >>

Alapítvány az egészség ügyében dolgozókért

(egészségügyi)

1147 Budapest, Gervay utca 24.
képviselő: Boros Zoltán, Borsi Miklós
Az egészségügyben, az egészségért és az egészségügyért dolgozók szakmai fejlődésének, valamint munkakörülményei javításának elősegítése és támogatása. ... >>

Alapítvány az Inkontinens Betegek Minőségi Ellátásáért

(egészségügyi)

1148 Budapest, Kerepesi út 78/ D. I. 2./1.
képviselő: dr. Amrein Attila elnök + 1 fő, Gécsné Földváry Tímea, Tolnai Judit + elnök
A súlyos, inkontinenciában szenvedő betegek életminőségének és mindennapi komfortérzetének javítása. ... >>

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1146 Budapest, Abonyi utca 31.
képviselő: Dömsödi Ferenc, dr. Bögyös Gábor, dr. Kopescsnik Miklós Gábor, dr. Kovácsffy Csaba, dr. Tamáska István, Dr.Soós József, Ludnik Ferenc
Érdekegyeztető és érdekvédelmi tevékenység, a dolgozók élet- és munkakörülményeit meghatározó intézkedések során az álláspontok összegyűjtése, összegzése és közvetítése, a szakszervezeti egyetértési jog gyakorlása a jogszabályokban meghatározott kérdésekben. ... >>

Állati Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1143 Budapest, Ilka u. 26. III.em.1.
képviselő: Divényi Márk
Állategészségügyi intézmények támogatása. ... >>

Alternatív Orvos- és Természetgyógyászati Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1143 Budapest, Stefánia út 25.
képviselő: Béky László, Császi András ... >>

"Alternatíva" alapítvány a gyermekek és fiatalok egészséges kiegyensúlyozott fejlődéséért

(egészségügyi)

1145 Budapest, Amerikai út 96. fszt./8.
képviselő: Demetrovics Zsolt
Az egészségfejlesztés és megelőzés módszereinek vizsgálata, új eszközök és módszerek bevezetése a hazai gyakorlatban. ... >>

András és Júlia Alapítvány a Beteg Emberekért

(intézményi,egészségügyi)

1148 Budapest, Szervián utca 28. I./5.
képviselő: dr. Angyal Péter, dr. Bordás Ákos István, Zimborán Gábor elnök
a Budai Irgalmasrendi Kórház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Szervián u. 28. I. em. 5. ) által fenntartott kórház pénzügyi támogatása, kizárólag a kórházban ápoltak gyógyításának elősegítése, a kórházban folyó gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gondozás támogatása útján a kórházban ápoltak jobb körülmények között történő gyógyulásának elősegítése érdekében. ... >>

ANTIDROG Kábítószer-ellenes Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Őrjáró tér 5.
képviselő: Balogh István, dr. Kerekes Andrea, Nemes Dénes
A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása. ... >>

Aranyhegedű Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1143 Budapest, Fogarasi út 10-14.
képviselő: dr. Németh Attila
Az alapítvány célja anyagi eszközökkel támogatni: - a hátrányos helyzetben élő emberek megsegítését, ezen belül hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkutatását, tehetségkutató versenyek szervezését, taníttatását, kórházakat, a beteg fogyatékos gyermekeket, idősebb embereket, - nyugdíjasokat, ténylegesen rászorultakat. kisebbségben élők, határon túliak integrálódásának az elősegítését, - valamint egy alapfokú zeneművészeti és tánctagozati szakiskola létrehozását. ... >>

Ayurvéda Orvosok Magyarországi Egyesülete

(egészségügyi)

1148 Budapest, Bolgárkertész u. 15/b.
képviselő: Dr. Daubner Béla ... >>

Az Állatorvosok Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1143 Budapest, Hungária krt.21.
képviselő: Dobos-Kovács Mihály Dr.
A súlyos, maradandó, vagy tartós egészségkárosodást szenvedett, hosszan tartó kórházi ápolásra szorult állatorvosok egészsége helyreállításának vagy állapotuk stabilizálásának támogatása. ... >>

Az Egészséges Életvágyért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1147 Budapest, Kerékgyártó u. 40. fszt. 2.
képviselő: Szőcs Ramóna Andrea
Az alapítvány célja, hogy a magyar állampolgároknak hathatós segítséget nyújtson a daganatos betegségeket megelőző egészséges életmód és tudatos életvezetés kialakításában, az ép testi és lel- ki állapot fenntartását előmozdító természetes módszerek, az embe- ri szervezet teljes védekező rendszerének stabilizálását eredmé- nyező prevenciós eszközök széleskörű terjesztésében és alkalmazá- si területeinek megismertetésében. A daganatos megbetegedésben szenvedő emberek gyógyításában való közreműködés az ilyen betege- ket ellátó korházakkal és egészségügyi intézményekkel való együtt- működéssel. Tájékoztatást nyújtson a korszerű táplálkozás az egészséges ál- lapot kialakulását, folytonos megújulását befolyásoló tényezőkről, adatokról, eszközökről. Az alapítvány konkrétan: -magyar és nemzetközi szakemberek részvételével előadásokat, szimpóziumokat szervez; -az állampolgárok számára ingyenes ismeretterjesztő képzéseket szervez, tájékoztatókat tart; -a médiákban felvilágosító, oktató és információs tevékenységet fejt ki; -szabadon hozzáférhető információs website-ot üzemeltet; ... >>

Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi)

1145 Budapest, Uzsoki 29.
képviselő: Zatkóné Puskás Gabriella
A magyaroszági emlőrákkutatás, gyógyítás fejlesztése, a témával foglalkozó szakemberek, szervezetek tömörítése és támogatása, a nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása. ... >>

Az Öröklődő Betegségek Megelőzéséért Alapítvány

(egészségügyi)

1143 Budapest, Ilka utca 57.
képviselő: Dr.Hercegfalvi Ágnes
A genetikai diagnosztika javítása neurológiai, illetve neuromouscularis betegségben, a prenatalis diagnosztika, a rehabi- litáció támogatása, tudományos tevékenység és genetikai tanácsadás folytatása, a gyakori öröklődő betegségek az országban nem végezhe- tő diagnosztikájának biztosítása külföldön, genetikai betegségekkel kapcsolatos felvilágosítás, fiatalok kongresszusi részvételének, az aktív tudományos tevékenységnek, valamint a laboratóriumok műszer- és vegyszerfejlesztésének támogatása. ... >>

Balázs Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1141 Budapest, Szugló utca 125/d. B.ép. III//36.
képviselő: Sasvári Sándor
A hypoxiás és betegsége következményeként halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztésének, önálló életvitelének segítése; családtagjaik támogatása. A hypoxiás betegek életesélyeinek javítása, a betegségükből adódó hátrányok csökkentése, jogaik, érdekeik védelme. Baleset során oxigén-hiányos állapot következtében agykárosodást szenvedett gyermekek külföldi gyógykezelésének finanszírozása. A betegség gyógyításában résztvevő szakemberek továbbképzésének, az általuk végzett kutatásoknak a támogatása. ... >>

Batthyány-Strattmann László Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25-27.
képviselő: Oláh Mária, Vági Erzsébet
Az oktatás-nevelés tárgyi és személyi feltételeinek elősegítése, az országos ápolásetika konferenciák szervezésének támogatása, ápolásetika továbbképző bázis megteremtése, a betegek érdekvédelmének megszervezése, tanulók szociális és tanulmányi támogatása, diáksport ösztönzése. ... >>

Bethesda Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1146 Budapest, Bethesda 3.
képviselő: Dr. Nagy László Gyula
A gyermekápolás, gyógyítás tárgyi és spirituális feltételeinek javítása. Házibeteg-gondozást szervező szolgálat támogatása, fejlesztése és ápoltjainak segítése. ... >>

Bohócszínház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1149 Budapest, Handzsár utca 12.
képviselő: Lipták Tünde
A negatív környezetben lévő, hátrányos helyzetű, vagy beteg gyermekek számára gyermekszínházi előadások szervezése és színpadra állítása. ... >>

Budapest - Bethel Egészség Centrum Alapítvány

(egészségügyi)

1146 Budapest, Bethesda utca 3-5.
képviselő: dr. Halász Péter
Országos epilepszia centrum létrehozásának a támogatása. ... >>

Budapest Zuglói-Páduai Szent Antal Kharitas Alapítvány

(egészségügyi)

1145 Budapest, Bosnyák 26.
képviselő: Kovács Imre dr.
A Főváros XIV. kerületében élők szociális és egészségügyi ellátásához szükséges segítség nyújtása, a rászorulók anyagi támogatásban részesítése. ... >>

Csont-Izületi Betegségek Korai Felismeréséért Alapítvány

(egészségügyi)

1145 Budapest, Uzsoki utcai Kórház Röntgenosz
képviselő: Mester Ádám Dr.
Az osteológiai tudomány színvonalának emelése, a csontizületi betegek korai felismerésének és jobb egészségügyi ellátásának biztosítása. ... >>

Csontvelö - Átültetést Támogató Egyesület

(egészségügyi)

1140 Budapest, Bánki Donát park 11/e.
képviselő: Kovács László ... >>

Dél-Pesti Vesebetegek Nephro Alapítványa

(egészségügyi)

1147 Budapest, Telepes utca 61. I/3.
képviselő: Koltai Béláné, Kónyi Andrea, Major Balázs, Molnár Gyula dr., Puskás Zsuzsanna, Szabóné Egervári Teodóra, Szűcsné Tóth Zsuzsanna
A vesebetegek támogatása. ... >>

Delta Alapitvány (52079/2002)

(egészségügyi)

1143 Budapest, Utász u. 9. III/4.
képviselő: Montskó Éva, Palugyai István tag, Roska Tamás tag
Az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyitó- egészségügyi, rehabilitációs ... >>

Egész-ség Spirituális Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1147 Budapest, Fűrész utca 109/a.
képviselő: Kőrösi Gyula elnökségi tag, Seres Sándor elnök, Seresné Prejer Katalin elnökségi tag
Az egészségmegőrzés, betegség megelőzés fejlesztése az alternatív lehetőségek bemutatásával, oktatásával, terjesztésével. ... >>

Egészséges Fővárosért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Lengyel utca 9-11. B. fszt./6.
képviselő: Dr. Tasáry Ilona
az ÁNTSZ. Bp. Fővárosi Intézete által bonyolított háziorvos továbbképzés támogatása.
hátrányos helyzetű fővárosi egészségügyi dolgozók, volt egészségügyi időskorú dolgozók, illetve családjuk szociális támogatása, helyzetének javítása, szociálisan rászoruló közegészségügyi alkalmazottak továbbképzésének támogatása. ... >>

"Egészséges szervezet egészséges munkahely" Alapítvány

(egészségügyi)

1141 Budapest, Jeszenák J. utca 22.
képviselő: Vizsolyi Ákos
Egészségesebb és jobb közérzetű örömteli munkahelyek kialakítása. A életminőség javítása a munkahelyeken ( elégedettség, közérzet). metálhigiénés érzékenyítés. A belső fejlődés ( egyéni és szervezetei szinten), mint érték megjelenítése, pszichoszomatikus ártalmak feltárása és megelőzésének kidolgozása. ... >>

Egészségforrás-Prevenció az Egészségért Egyesület

(egészségügyi)

1144 Budapest, Füredi út 74-76.
képviselő: dr. Kecskés Egon
A betegek ellátásának kiszélesítése- klubok szervezése, egészségügyi kiadványok készítése, egészségügyi támogatások megszervezése és az arra rászorulókhoz történő eljuttatása, különböző a prevenciós rendezvény szervezése és lebonyolítása, mellyel sikeresen propagálhatjuk a megelőzés fontosságát. Ezen felül egészségnevelés különös tekintettel az egészségügyi intézmények és gyógyszertárak bevonásával. ... >>

Egészségügyi Baráti Társaság Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1142 Budapest, Ráskay Lea utca 44.
képviselő: dr. Repa Imrea, dr. Szepesi András Ferenc
Az egyesület elemzi az egészségipar (az egészségügy területén vagy azzal gazdasági kapcsolatban álló természetes személyek, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) jelenlegi helyzetét és problémáit.
- Az egyesület alternatívákat dolgoz ki a szakma és a jogalkotó számára az egészségügy jövőbeli átalakítására vonatkozólag. ... >>

Egészségügyi Információs Központ Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1143 Budapest, Ilka utca 50.
képviselő: dr. Igyártó Gyöngyi
Az egészségüggyel és az egészséges életmóddal kapcsolatos információ áramlásának elősegítése és az információ minőségének - azaz igazságtartalmának - ellenőrzése, továbbá az egészségüggyel és az egészséges életformával kapcsolatos "tudományosan" igaznak tartott vélemények széleskörű terjesztése. Az alapítvány információs hídként kíván tevékenykedni, amely híd összeköti az egészséges életre vágyó embert tudománnyal ill. annak eredményeivel. Az alapítvány egyik fontos feladatának tekinti, hogy az ismeretterjesztés és a reklám eszközeivel gátat vessen a hamis álgyógyász ismeretek terjedésének, illetve terjesztésének. Az alapítvány továbbképző központokat és internetes kiadványokat kíván létesíteni, ahol és amely segítségével a praktizáló egészségügyi szakemberek az egészségügyet érintő tudományok legújabb eredményeivel ismerkedhetnek meg. Az alapítvány lobby tevékenységet kíván folytatni annak érdekében, hogy az alapítvány kiadványai és tanfolyamai általánosan elismertekké, valamint az egészségügyben dolgozó szakemberek, elsősorban a praktizáló orvosok és a diagnosztikai laboratóriumok vezetői köreiben terjeszthetővé váljanak. A fenti tevékenységnek a lehető legmagasabb színtű gyakorlása érdekében az alapítvány nemzetközi szervezetként kíván idővel majd működni. ... >>

Egészségvédők Szövetsége

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Amerikai út I/2.
képviselő: Magyar Csabáné
a csatlakozó civil szervezetek összefogása az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében, valamint a mozgásszegény életmóddal kapcsolatos szemléletváltás segítése, a szabadidős sport népszerűsítése, illetve a szabadidős sportolás lehetőségének biztosítása.
Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok szakmai hátterének biztosítása, az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében.
a Szövetség képviselőin keresztül beleszólási lehetőséget kapni a XIV. kerületi Önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos döntéseibe.
A civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és tagszervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése.
A csatlakozó tagszervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése.
A célokkal kapcsolatos egészségügyi, kulturális, ifjúsági és családi rendezvények, egészségfejlesztő, betegségmegelőző egyéni és csoportos, szabadidős sportrendezvények, programok szervezése, rendezése, stb.
A célokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, a régebbiek megszilárdításának elősegítése. ... >>

Egyensúly a gyermekek egészséges gerincéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1141 Budapest, Szegvári u. 7.
képviselő: Voczelka Éva
Gyermekkori gerincbetegségek (scoliosis, Scheuermann-betegsé, hibás testtartás) kezelése; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítás egészségügyi rehabilitáció; iskolákban, óvodákban a gerinc állapotának felmérése; diagnózis (szakember és röntgenbehelyettesítő diagnosztikai eszközök); mozgásfejlesztő eszközök, berendezések beszerzésének és tornatermi helyigény támogatása; felvilágosítás, tájékoztatás, oktatás az alapítvány tevékenységébe eső témákról (promóciós anyag, előadás, rendezvény, tanfolyam); felnőttkori gerincproblémák kezelése (discus hernia - gerincsérv - kezelése és megelőzése); masszázs; kineziológia kezelése; kiropraktika; homeopátia; neurológiai károsodásokban szenvedő gyermekek kezelése és ellátása; tartósan lélegeztetett gyermekek gyógykezelése és gondozása; szellemi és testi egészség fejlesztése; terápiás tánc, -mozgás, terápiás zene; mozgásművészeti bemutató szervezése ezen mozgások oktatása, terjesztése; az alapítványi célok megvalósításában részt vevő szakemberek továbbképzésének támogatása. ... >>

Együtt Alapítvány a Súlyos Epilepsziában Szenvedő Gyermekek Megsegítésére

(intézményi,egészségügyi)

1143 Budapest, Ilka 57.
képviselő: Radvánszky Katalin
A súlyos gyakori kórházi kezelést igénylő epilepsiás gyermekek életfeltételeinek javitása. ... >>

Életünk Legyen az Egészséggel Teljes Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1144 Budapest, Szentmihályi út 35. fszt. 1.
képviselő: Dr. Antmann Katalin, Oszlár Júlia
Egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre ill. az egészséges életmód porpagálására szolgáló programok szervezése és lebonylítása, rizikófaktorok szűrése, primer- és szekunder prevencióval kapcsolatos média kommunikáció, marketing tevékenység, ugyanezen célok érdekében tanácsadó és felvilágosító tevékenység, kiemelten kezelve a dohányzás megelőzését és a dohányzásról való leszoktatás segítő programokat, az ezen célokkal kapcsolatos egészségügyi kutatás és tudományos tevékenység támogatása, az ebben a tárgykörben szervezett hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szakemberek részvételének támogatása, nemzetközi együttműködés annak érdekében, hogy a külföldi eredmények a hazai gyakorlatba átültethetők legyenek, különös figyelemmel a gyermek és ifjúságvédelem keretében történő segítségnyújtásra a gyermekek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez és a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről történő gondoskodáshoz. ... >>

Első Magyar Veterán Fahajók Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális)

1146 Budapest, Hermina út 31.
képviselő: Szántó Béla
Alapítók a sport egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, valamint egészségügyi rehabilitációs hatását, valamint a tömegsport, veteránsport közösségteremtő és - megtartó erejét figyelembe véve, az alapítást megelőző évek során kialakult közösséget, közös sporttevékenységet megtartani és szélesíteni kívánják. Továbbá az öreg, múzeális, kézművestechnikával készült motoros, széllel és kézzel hajtott fahajók megmentése, helyrehozatala, restaurálása, környezetvédő technikával való ellátása, bemutatása, mint kulturális érték megőrző tevékenység folytatásának szervezeti keretet kívánnak adni, és ezen tevékenységeket találkozók, bemutatók, kiállítások szervezése, kiállításokon való részvétel útján közösen kívánják megszervezni és végrehajtani. ... >>

ÉPTAK-SKIZ Alapítvány a Gyermekekért

(egészségügyi)

1146 Budapest, Bethesda 3.
képviselő: Czinner Antal ... >>

Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1144 Budapest, Ond vezér út 43. fszt./2.
képviselő: dr. Lippai Zoltán
Az alapítvány célja a budapesti X. és XVII. kerületben az érbetegek felmérése, az előfordulási gyakoriság vizsgálata ( Bajcsy-Zsilinszky kórház ellátási területén). A háziorvosok továbbképzése, a lakosság tájékoztatása háziorvosok segítségével. Betegségmegelőzési feladatok elvégzése oktatás keretében, tájékoztatás az akut ellátási lehetőségekről. Ismeretterjesztés az aktív rehabilitáció és a gondozás fontosságának megismerése. Retrospektív és prospektív vizsgálat készítése, melynek keretében a várható érbetegek számát az adott időszakra vetítve fel lehet mérni, ennek kapcsán az érbetegség társadalmi fontosságának vizsgálata orvosi antropológiai módszerekkel. Gyermek ?és ifjúságvédelmi program kidolgozása, szakemberek képzésének támogatása, rehabilitációs körülmények ? ezen belül az infrastruktúra és eszközfejlesztés ? javítása elemzések, előterjesztések készítése. ... >>

EUROCONSULT Alapítvány

(egészségügyi)

1140 Budapest, Hungária krt. 37.fsz.2.
képviselő: Wagner Viktor dr. ... >>

Felelősséggel az Egészséges Jövőért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 89.
képviselő: Tarsolyné Nagy Tímea
A felnőtt és gyermek egészségügyi tevékenység területén a kórházak gyógyászati eszköz-beszerzésének előmozdítása. Szociális tevékenység területén a beteg gyermekek utógondozása, családsegítés, időskorúak gondozása ... >>

Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete

(egészségügyi)

1143 Budapest, Ida utca 2.
képviselő: Lehel Ferencné, Nagy Lajos
az emberi egészség megőrzése, illetve egészségügyi rehabilitációs tevékenység nem orvosi módszerekkel. ... >>

Fogászat a XXI.században Alapítvány (Dentistry in the 21st Century)

(egészségügyi)

1141 Budapest, Örs vezér útja 33.
képviselő: Molnár Vilmos Dr.
A szájüreg megbetegedéseinek gyógyításában és megelőzésében a legújabb tudományos és klinikai eredmények alapján történő betegkezelést a lehető legszélesebb körben mozdítsák elő magasan kvalifikált szakemberek segítségével. ... >>

Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1143 Budapest, Népstadion 34.
képviselő: Békési Zoltán
Támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét. Ápolja a magyar katonai és fegyvernemi hagyományokat, erősíti a bajtársi szellemet. Lehetővé teszi tagjai számára a Magyar Honvédség helyzetének, működésének, fegyverzetének, eszközeinek, a hadtudomány új eredményeinek megismerését és az időszerű katonapolitikai kérdésekben a tjájékozódást. Vállalja az egyesület tagjainak érdekvédelmét, érdekképviseletét. Segíti a tagság művelődését, szervezi szabadidős programját, szervezett kirándulásokon való részvételét. Segíti a tagok szociális, egészségügyi problémáinak megoldását, üdülési igényeinek kielégítését. ... >>

Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelőzése Alapítvány

(egészségügyi)

1148 Budapest, Bolgárkerék u. 3.
képviselő: Kahulits Andrea
A genetikai ártalmak társadalmi megelőzésének szolgáló kutatások és egészségmegőrző tevékenység feltételeinek javítása. ... >>

Gyöngéd Születés Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1145 Budapest, Uzsoki u.29.
képviselő: Gyarmati Béla Dr., Tiba János Dr.
Az Uzsoki utcai Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályán kezelt betegek korszerűbb ellátásának elősegítése. ... >>

Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1143 Budapest, Gizella út 23. 3./4.
képviselő: Pusztaföldi Judit
A halmozottan sérült fogyatékos emberek érdekképviselete, érdekvédelme, szociális és egészségügyi ellátásuk megszervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal