Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 125
1. oldal

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány

(egyéb)

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
képviselő: dr. Nagy Balázs
A magyar feltáró expedíciós tevékenység segítése, alapjainak, hátterének erősítése; az expedíciós kutatómunka elismertségének növelése: publikációs támogatással, fotópályázatokkal, kiállításokkal, előadásokkal. Utánpótlás-támogatás: a jövőben tudományos feltáró munkát végzők új generációjának támogatása, tréningje - földrajz versenyekkel, fotópályázatokkal, cikkpályázatokkal, terepi kutatási lehetőséggel, tanulmányutakkal. A minőségi kutatómunka támogatása: szervezési és terepkutatási szakmai tanácsadás. Anyagi háttér előteremtésének segítése pályázati formában. Tanulmányutak elősegítése, támogatása, szervezése. Szakmai minőség-biztosítás. Az expedíciók eredményeinek széles körű megismertetése: kiállítások, előadások, konferenciák, kiadványok létrehozásával, szervezésével. ... >>

A harmadik évezred a liberálisokért Egyesület

(egyéb)

1141 Budapest, Szugló u. 164.
képviselő: Almási János ... >>

A Magyarság Eredete Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: Balog Barna, Cingerné Balla Judit, Esztergályos Jenő, Hummel Rozália, Jánoska Sándorné
-a magyarság eredetének további kutatása, a magyar őstörténet, hitvilág és művészet és az ázsiai eredet kapcsolatának művészeti megjelenítése, -az ősi művészetek tanítása, népszerűsítése, széles körben való ismertetése, -a magyar fiatalok "ős-magyar tudatának" erősítése, -festészet, előadó- és bábművészet tanítása, -tanfolyamok és előadások szervezése, kiadványok kiadása, művészeti központ működtetése, -tanulmányutak szervezése, -az ősi művészeti tevékenységek és az egészségjavítás együttműködésének biztosítása, -az ősi művészet mint alternatív gyógymód alkalmazása betegségek gyógykezelésében (természetgyógyászat, színterápia.) ... >>

A Zeneoktatás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Balázs 13/b.
képviselő: Gábor Péter
A zenei oktatás, nevelés, hangszerképzés keretein belül elősegítse a zenetanárok, előadóművészek, zenét tanuló diákok szakmai képzé- sét. ... >>

Alapítvány a Modern Baloldalért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1146 Budapest, Thököly u.127/B.
képviselő: Honti Pál Árpád elnök
A civil társadalom értékeinek megőrzése, a hagyományok fejlesztése. A politikai kultúra fejlesztése a modern európai nevelési-oktatási módszerek felhasználásával. Ezen belül a személyiségfejlesztés, a kommunikációs képzések, a civil érdekképviselet és az önkormányzati technikák fejlesztése különböző oktatási formák felhasználásával. ... >>

Alapítvány a Vállalkozók Önszerveződéséért

(egyéb)

1146 Budapest, Thököly út 58
képviselő: Giday András
Vállalkozók segítése a sikeres vállalkozás érdekében. ... >>

Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért

(egyéb)

1147 Budapest, Stefánia út 14.
képviselő: Fabó László
Egy biztos pénzalapokat adó háttér megteremtése, olyan tudományos kutatások támogatására, amelyek a környezetvédelmi problémák hosszútávú és tartós megoldására irányulnak. ... >>

Állatkerti Munkástanács

(egyéb)

1140 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
képviselő: Sárfalvi Judit ... >>

Apológia Alapítvány

(egyéb)

1141 Budapest, Kalocsai u. 20/B.
képviselő: Kenéz Tünde
A keresztény vallás indentitásának és integritásának védelme, ezzel összefüggésben más vallásoknak a kereszténységről alkotott képüknek a kutatása, ill. az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés. ... >>

Aquinói Szent Tamás Alapítvány

(egyéb)

1146 Budapest, Thököly út 56.
képviselő: Leszkovszky György dr. ... >>

Árpádházi Szent Imre Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1148 Budapest, Lengyel u. 24.
képviselő: Bertók János
A magyar és bajor nép ezeréves közös történelmi múltja alapján a két nemzet keresztény ifjúsága kulturális, oktatási és hagyomáy- őrző együttműködésének fejlesztése. ... >>

ASI Magyarország Egyesület

(egyéb)

1148 Budapest, Vezér út 137.
képviselő: Rajki János
támogatni a kapcsolatokat az adventista közösségek azon tagjai között, akik Magyarországon vállalkozás tulajdonosai, vagy vezetői; támogatni a különféle kezdeményezéseket az evangélium terjesztése érdekében; támogatni az emberek elkötelezettségét Jézus Krisztus iránt az adventista közösségek keretein belül, és közreműködni az evangélium terjesztésében; támogatást nyújtani annak érdekében, hogy az Egyesület tagjai hatékonyabban végezhessék munkájukat ... >>

Asztali Örömök Társasága

(kulturális,egyéb)

1144 Budapest, Kerepesi u. 94.
képviselő: Dávidné Szekeres Ágnes
A vendégfogadás, vendéglátás kultúrhistóriai, gasztronómiai, irodaémi hagyományainak feltárása, népszerűsítése. ... >>

Az Internet Terjesztéséért Alapítvány

(szociális,egyéb)

1142 Budapest, Tengerszem utak 28.
képviselő: Baló Attila, Hoffmann Géza, Nyírő András
Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek beilleszkedésének elősegítése az információs társadalomba, a magyarországi és az európai cigányság esélyegyenlőségének biztosítása a digitális világban. ... >>

Befektetések és Vállalati Pénzügyi Tanszék Alapítványa

(oktatási,egyéb)

1146 Budapest, Abonyi utca 4. fszt./6.
képviselő: Berlinger Edina
a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszékén folyó tudományos kutatási és oktatási tevékenység támogatása. ... >>

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete

(egyéb)

1149 Budapest, Angol utca 34.
képviselő: Mátyás Sándor
A belső ellenőrzéssel foglalkozó szakemberek szakmai összefogásának, a belső ellenőrzési tevékenység elismertségének elősegítése. ... >>

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség

(egyéb)

1145 Budapest, Szugló utca 53.
képviselő: Hajnal György, Kálmán Gábor ... >>

Biztonságunkért Egyesület

(egyéb)

1144 Budapest, Szentmihályi út 27. VIII/199.
képviselő: Szabó Zoltán ... >>

Bolyai Ifjúsági Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
képviselő: Dr. Bendzsel Miklós
Hozzájárulás a legkiválóbb középiskolás és egyetemista fiatalok neveléséhez, részükre általános emberi értékek ( tudás, kultúra, társadalmi érzékenység ) közvetítése, pályaválasztásuk megkönnyítése. ... >>

Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
képviselő: Kardos Pál
Közrendbiztosítás, bűnmegelőzés, baleset megelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem. A Budapesti Rendőr Főkapitánysággal való együttműködési szerződés keretében szervezi és koordinálja a tagegyesületei, mint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2/A. §-ában foglaltak szerint,a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezetek tagjainak a közbiztonság javítására irányuló, a rendőrséggel együttműködési megállapodás alapján végzett közfeladatnak minősülő tevékenységet, aminek érdekében Budapest Főváros területén központi ügyeletet tart fenn és működtet, és ezáltal is részt vesz a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklésében, a közbiztonság javításában, a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítésében. ... >>

Budapesti Közlekedési Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

1149 Budapest, Hungária körút 149.
képviselő: Pető Ernő
a főváros közlekedésbiztonsági helyzetének, közlekedési feltételeinek javításáért végzett, rendőri tevékenység segítése. ... >>

Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1145 Budapest, Gyarmat utca 47/ B. II/10.
képviselő: Dr. Nyári Katalin, Mecseki Tibor
proszocialitásra és biztonságra nevelés, bűnmegelőzés ... >>

Civil Mozgalom Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1144 Budapest, Füredi utca 60-62. fsz./6.
képviselő: Seres Mária
érdekvédelmi tevékenység. ... >>

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7.
képviselő: dr. Hencsei Pál
Az olimpiai eszme népszerűsítése és terjesztése, élménybeszámolók, vetélkedők, iskolai rendezvények szervezése, hagyományőrző tevékenység ... >>

Dancing Queen Tánc Sport Egyesület

(sport,egyéb)

1145 Budapest, Gyarmat utca 51. /a./ 2./4.
képviselő: Katona Zsuzsa Viktória
a társadalom általános műveltségi szintjének emelése , fizikai és szellemi kondíciójának javítása ... >>

Deák Ferenc Kör Országos Egyesület

(egyéb)

1145 Budapest, Colombus 11.
képviselő: Kovár Gyula ... >>

Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1144 Budapest, Füredi u. 11/B.7.em.30.
képviselő: elnök Zsebe László, elnökhelyettes Stieber Viola Ibolya
A táncművészet eddig nem ismert és nem elismert formájának elterjesztése, versenyrendjének kialakítása és működtetése, alapvetően szabadidős- sport és kulturális tevékenység folytatása. ... >>

E SZ M É NY (Erdélyből Származó Magyarországon Élő Nyugdíjasok) - Egyenlő Bánásmód és Esélyegyenlőség Biztosításáért Közhasznú Egyesület (ESZMÉNY Közhasznú Egyesület)

(kulturális,egyéb)

1146 Budapest, Cházár András utca 2/D. V./5.
képviselő: Ágoston Erzsébet
általában a Romániából (Erdélyből) Magyarországra települtek érdekképviselete, szociális, gazdasági, jogi és kulturális területen, ezen belül - kiemelten - a nyugdíjas korosztály érdekképviselete. ... >>

EDYN-Ökumenikus Diakóniai Év Hálózat Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1146 Budapest, Hungária körút 200.
képviselő: Anne Marie Nielsen
A szociális projektekben, vallásos és hívő közösségekben folytatott önkéntes munka végzésének elősegítése az egyének számára (életkorra tekintet nélkül) Európában és Európán kívül; az önkéntesek individuális és lelki fejlődésének elősegítése szociokulturális képzési program biztosításával; a tagok egymás közötti ökumenikus együttműködésének elősegítése. ... >>

Egészség Párt

(egyéb)

1145 Budapest, Uzsoki utca 49. A.
képviselő: dr. Samu Antal az elnökkel együttes aláírással, a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében jogosultak a képviseletre, dr. Simon Kis Gábor elnök, Takács Gézáné az elnökkel együttes aláírással, a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében jogosultak a képviseletre
az egészséges, öntudatos Magyarország megteremtése. ... >>

Egészségügyi Baráti Társaság Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1142 Budapest, Ráskay Lea utca 44.
képviselő: dr. Repa Imrea, dr. Szepesi András Ferenc
Az egyesület elemzi az egészségipar (az egészségügy területén vagy azzal gazdasági kapcsolatban álló természetes személyek, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) jelenlegi helyzetét és problémáit.
- Az egyesület alternatívákat dolgoz ki a szakma és a jogalkotó számára az egészségügy jövőbeli átalakítására vonatkozólag. ... >>

"Együtt a Nőkért, a Gyermekekért, a JÖVŐÉRT" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1145 Budapest, Colombus utca 59-61/b. 4./3.
képviselő: Vrana Ildikó
A GYES-en, GYED-en lévő, illetve onnan visszatérő gyermekes anyák foglalkoztatásának, átképzésének, elhelyezkedésének elősegítése. ... >>

Elektronikus Határvidék Alapítvány

(egyéb)

1149 Budapest, Vezér utca 149/E IV./36.
képviselő: Mándy Attila
Az alapítvány célja az online szabadságjogok védelme, így:
- a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága
- a megismerés, tájékozódás és tanulás szabadsága
- az anonim hálózathasználat szabadsága
-az alkotás és innováció szabadsága
- online személyiségi jogok védelme ... >>

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1147 Budapest, Rákospatak utca 70-72.
képviselő: Bálint Attila
Olyan szellemi műhely létrehozása, amely az élet- és vagyonbiztonságra, a környezetvédelmi igények kielégítésére figyelve, széleskörű társadalmi ismeretterjesztés és oktatás segítségével elősegíti a korszerű kémény, füstelvezető és friss levegőt biztosító berendezések megismertetését és hazai elterjesztését. ... >>

Emberi Méltóság és Biztonság Magyarországi Ligája Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1145 Budapest, Uzsoki utca 50.
képviselő: Cseh Ilona elnök
Az emberi méltóság és biztonság védelme a társadalom és az ember szintjén. ... >>

Erzsébetvárosi Humanisták Egyesülete

(egyéb)

1144 Budapest, Gvadányi u. 52-54.
képviselő: Szécsi József ... >>

Európai Unió Modell Konferencia Egyesület

(egyéb)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
képviselő: Guller Zoltán ... >>

Európai Virtuális Kávéház Egyesület

(egyéb)

1148 Budapest, Kalapács utca 11/ A. II//8.
képviselő: Balla Borbála, Farkas Nóra, Járadi Judit, Kovács Veronika, Mézes Linda, Turcsik Eszter
Az egyesület célja, hogy részt vállaljon a lakosság Európai Unióval kapcsolatos tájékoztatásában, az általa nyújtott lehetőségek megismerésébe, valamint, hogy az Európa-tudat megerősítése által összefogja, segítse az Európai Unió és az euroatlanti kapcsolatok iránt érdeklődő fiatalokat és tanulni vágyókat országszerte. Számukra lehetőséget biztosít, hogy gondolataikat kifejtsék az egyesület inernetes magazinjának virtuális hasábjain, mely hat különböző nyelven megjelenve biztosítja, hogy Európa és a világ többi országa is megismerje a magyar társadalom véleményét. Mindemellett az egyesület nemzetközi konferenciák és kutatások szervezése által hangsúlyt fektet a magyar társadalom bevonására az Európai Unióról folyó nemzetközi konzultációba. ... >>

Feltalálók Klubja

(egyéb)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 3. I./17.
képviselő: Blahó Miklós /önállóan, Rácz József /önállóan
A magán feltalálók tevékenységének, alkotó munkájának elősegítése, a magyar műszaki szellemi termékek részére iparjogvédelmi eljárás biztosítása. ... >>

Ferjentsik Béláné Alapítvány

(egyéb)

1141 Budapest, Illiás út 15.
képviselő: Ferjentsik Miklós dr. ... >>

Fészeképítés Nevelési Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Jávorka Ádám 15.
képviselő: Bakonyi András, Buttás Levente, dr. Mandl Péter, Gergely Péter, Ligeti Zsuzsanna
Ifjúsági, felnőtt, egyéni és csoportos, illetve családi programok szervezésével segíteni a zsidó identitásra, hagyomány- és történelemismeretre való nevelést, elsősorban a Budapest, XIV. ker. Jávorka u. 15.sz. alatti "Fészek" építésének, karbantartásának és üzemeltetési feltételeinek javítása útján. ... >>

Fiatal Tudósok Világakadémiája

(oktatási,kulturális,egyéb)

1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/ a. 3./1.
képviselő: dr. Marczel Márta
a) A fiatal tudósok közötti kommunikáció és együttműködés elősegítése;
b) kiállni a faji, kulturális és nemek közötti együttműködés mellett, a sokszínűség elismertetése;
c) erősíteni a fiatalok globális szociális és etikai felelősségvállalását;
d) megszólalási lehetőséget biztosítani a fiatal tudósok számára, elősegíteni minél erőteljesebb részvételüket a tudománypolitikai döntések előkészítésében és meghozatalában;
e) a társadalom igényeinek megfelelően bátorítani a tudományos kérdések többszempontú megközelítését és megválaszolását;
f) elősegíteni a tudományos oktatást, eredményeinek megértését a társadalomban;
g) segíteni a fiatalokat eredményes tudományos pályafutásukban, ösztönözni a nemzetközi mobilitást;
h) minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni a tudományos eredményeket, hogy csökkenjen a különbség a fejlett és fejlődő világ között;
i) elismertetni a kiválóságot a tudományban.
... >>

Filozófiai Vitakör

(egyéb)

1143 Budapest, Stefánia út 14.
képviselő: Detre Csaba dr. ... >>

Fináczy Ernő Neveléstudományi Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
képviselő: Dr.Bábosik István, Nagy Attila, Schaffhauser Ferenc
A pedagógusképzés és a felsőoktatás fejlesztését szolgáló oktatói, kutatói, alkotói, szerzői tevékenység támogatása. ... >>

Fogyatékosok Pártja

(egyéb)

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 20. fsz./5.
képviselő: Goldner Ibolya
A testi-, szellemi-, illetve egészségi állapotuk miatt a társadalom perifériájára szorultak érdekeinek képviselete. ... >>

Független Érdekvédelmi Fórum

(érdekképviselet,egyéb)

1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.
képviselő: Huszti Tibor ... >>

Galgóc Vadásztársaság

(egyéb)

1148 Budapest, Fogarasi u.58.
képviselő: elnök dr. Szebellédi István ... >>

Gyereknek lenni jó Alapítvány

(egyéb)

1149 Budapest, Efressy út 10. 3/1.
képviselő: Székely Gabriella
Családi napközi intézmény létrehozása és fenntartása, kisgyermekek napköziotthonos fejlesztése, felügyelete, gondozása. ... >>

Hass, Alkoss, Gyarapíts Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1140 Budapest, Buzogány 10-12.
képviselő: Balázs Ágnes dr., Sztanó Imre dr.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán a pénzügyi, számviteli, szervezési szakképzés továbbfejlesztése, nemzetközi együttműködési lehetőségek bővítése, továbbképzés fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal