Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 55
1. oldal

A Magyarság Eredete Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: Balog Barna, Cingerné Balla Judit, Esztergályos Jenő, Hummel Rozália, Jánoska Sándorné
-a magyarság eredetének további kutatása, a magyar őstörténet, hitvilág és művészet és az ázsiai eredet kapcsolatának művészeti megjelenítése, -az ősi művészetek tanítása, népszerűsítése, széles körben való ismertetése, -a magyar fiatalok "ős-magyar tudatának" erősítése, -festészet, előadó- és bábművészet tanítása, -tanfolyamok és előadások szervezése, kiadványok kiadása, művészeti központ működtetése, -tanulmányutak szervezése, -az ősi művészeti tevékenységek és az egészségjavítás együttműködésének biztosítása, -az ősi művészet mint alternatív gyógymód alkalmazása betegségek gyógykezelésében (természetgyógyászat, színterápia.) ... >>

Alternatív Orvos- és Természetgyógyászati Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1143 Budapest, Stefánia út 25.
képviselő: Béky László, Császi András ... >>

ARANY HEGY Alapítvány Az ember harmonikus fejlődéséért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1148 Budapest, Adria sétány 1/a. 1./15.
képviselő: Varga István
az ázsiai kultúrával, művészetekkel, gyógymódokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés, ismeretterjesztés, - természetvédelemmel, természetes életmóddal kapcsolatos előadások tartása, hulladékgyűjtő akciók szervezése. ... >>

Ászgárd Sport Klub

(sport,természetvédelem)

1141 Budapest, Kalocsai 40/b.
képviselő: Lóth Ágnes, Szrapkó István
tagjai számára az egészséges testedzés, ezen belül a golyósportok, mint a bocsa, lyonnaise, petanque, gyepteke biztosítása. Az amatőr versenyzés, természetjárás, túra-evezés, golyósportok anyagi és erkölcsi támogatása, rendezvények szervezése. A sportegyesület tagjainak a versenyzésre való felkészítése, versenyeztetése, kiegészítő sportolásuk biztosítása. A fiatalok érdeklődésének felkeltése a természetjárás, a vízi és golyósportok űzése iránt, a versenyszellem meghonosítása. ... >>

Az Egészséges Életvágyért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1147 Budapest, Kerékgyártó u. 40. fszt. 2.
képviselő: Szőcs Ramóna Andrea
Az alapítvány célja, hogy a magyar állampolgároknak hathatós segítséget nyújtson a daganatos betegségeket megelőző egészséges életmód és tudatos életvezetés kialakításában, az ép testi és lel- ki állapot fenntartását előmozdító természetes módszerek, az embe- ri szervezet teljes védekező rendszerének stabilizálását eredmé- nyező prevenciós eszközök széleskörű terjesztésében és alkalmazá- si területeinek megismertetésében. A daganatos megbetegedésben szenvedő emberek gyógyításában való közreműködés az ilyen betege- ket ellátó korházakkal és egészségügyi intézményekkel való együtt- működéssel. Tájékoztatást nyújtson a korszerű táplálkozás az egészséges ál- lapot kialakulását, folytonos megújulását befolyásoló tényezőkről, adatokról, eszközökről. Az alapítvány konkrétan: -magyar és nemzetközi szakemberek részvételével előadásokat, szimpóziumokat szervez; -az állampolgárok számára ingyenes ismeretterjesztő képzéseket szervez, tájékoztatókat tart; -a médiákban felvilágosító, oktató és információs tevékenységet fejt ki; -szabadon hozzáférhető információs website-ot üzemeltet; ... >>

Bogi-tó Természettudatos Életmód Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1147 Budapest, Fűrész utca 109. A.
képviselő: Salamon György, Semperger Lászlóné, Seresné dr. Prejer Katalin elnök
Az igény felkeltése az egészséges életmódra, alapvetően a természet-közeli és környezettudatos életmód lehetséges változatainak rendezésével, bemutatásával, néhány változatának gyakorlásához lehetőség biztosításával, a természetes biológiai fenntartású környezet kialakításával több hektáron a Délegyháza kerület 057/27 hrsz. alatt található Bogi-tónál. ... >>

Civil Zugló Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Gyarmat utca 6. 2./5.
képviselő: Várnai László
Általános célok:
- Zugló városrész hosszú távú fejlődésének elősegítése, értékeinek megóvása, a városrész fejlődésének figyelemmel kísérése, élhetőbb, emberközelibb élettér megteremtése, az ehhez szükséges fejlődési irányok feltérképezése, a lakosság igényeinek, problémáinak feltárása.
- Folyamatos helyi nyilvánosság megteremtése, információs kiadványok elkészítése.
- A fontosabb kérdésekről rendszeres vita lehetőségének megteremtése.
- Civil szervezetek, a helyi közösség folyamatos bevonása a település fontos kérdéseiről való döntésbe, a helyi közösségek önszerveződésének segítése, közösségi érdekvédelem.
- A döntéshozók és a lakosság eredményes kommunikációja érdekében civil fórumok szervezése, kezdeményezése, az önkormányzat ezeken való részvételének ösztönzése, a helyi önkormányzat és egyéb döntéshozók felé a társadalmi kapcsolatok megtalálása a jogi szabályok keretein belül.
- A helyi önkormányzat és egyéb hatóságok felé a lakosság feltérképezett igényeinek, az ezek alapján kidolgozott lehetséges közép- és hosszútávú fejlődési irányoknak, lehetőségeknek és terveknek való közvetítése a civil személyes, írott és elektronikus fórumokon keresztül.
- Az érintett kérdésekben tartott önkormányzati nyilvános képviselő testületi üléseken való részvétel.

Konkrét célok:
- A természeti környezet megóvása.
- Élhető városrész megteremtése, a zöld területek megóvása.
- A Millfav végállomásra tervezett bevásárló központ ügyében a lakossági érdek képviselete.
- A közösségi terek, sportpályák megóvása.
- Az átmenő forgalom csökkentése, a közösségi közlekedés javítása.
- A lakosság, a kis közösségek képviselete a túlzott beépítések, ingatlanfejlesztések ellen. ... >>

Dünamisz Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1145 Budapest, Szugló u.57.
képviselő: Rosza Csaba
A lelki harmónia párosítása a sport, a mozgás és a természetjárás iránti érdeklődéssel. ... >>

Egészségügyi Baráti Társaság Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1142 Budapest, Ráskay Lea utca 44.
képviselő: dr. Repa Imrea, dr. Szepesi András Ferenc
Az egyesület elemzi az egészségipar (az egészségügy területén vagy azzal gazdasági kapcsolatban álló természetes személyek, egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) jelenlegi helyzetét és problémáit.
- Az egyesület alternatívákat dolgoz ki a szakma és a jogalkotó számára az egészségügy jövőbeli átalakítására vonatkozólag. ... >>

Espiro Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1149 Budapest, Angol út 35 2/9
képviselő: Timár Gábor
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, nyugdíjas programok szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Turisztikai és a Nemzetközi Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Idegennyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme. Nők, férfiak és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése a nyelvek egyenjogúságának elősegítése és a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Településfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

ETETŐ Természetvédelmi Vadgazdálkodási Alapítvány

(természetvédelem)

1148 Budapest, Fogarasi út 58.
képviselő: Dr. Szörcsei Tamás
A természetvédelem és a tudományosan alátámasztott vadgazdálkodás támogatásával szűkebb környezetünket (növény és állatvilágát) védje a civilizáció okozta sérülésektől, támogassa azon társadalmi szervezetek munkáját - szakmai és anyagi segítséggel- amelyek ugyancsak a természeti környezet egyensúlyának fenntartásáért küzdenek. ... >>

"Ezüstkor" Hermina Mezei Nyugdíjasok Szociális, Kulturális, Érdekvédelmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Variházy utca 7.
képviselő: Hara Lászlóné, Honffy Andrásné
A szervezet célja: azoknak a természetes és jogi személyeknek az összefogása, akik elősegítik a kerületi lokálpatriotizmus erősödését. ... >>

Fedezd fel Magyarországot Klub Tudományos, Ismeretterjesztő és Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1141 Budapest, Jeszenák János utca 59.
képviselő: Házkötő Mónika, Kárpáti Attila, Szabó Judit
Magyarország, (illetve a Kárpát-medence, és más országok) kulturális és természeti értékeinek bemutatásához, illetve megismertetéséhez kapcsolódó programok szervezése. ... >>

Gála Szabadegyetem Oktatói Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1143 Budapest, Gizella út 51-57.
képviselő: Kőrössy Zoltán, Lang Zoltán, Váli Péter
Az alapítvány elsősorban az ifjúsági és fiatal felnőtt korosztálynál kívánja megteremteni azokat az infrastrukturális és és szakmai feltételeket, amelyek alkalmasak lehetnek olyan ismeretek megszerzésére, bővítésére - elsősorban kulturális, természettudományi és társadalomtudományi téren -, amelyek foglalkoztatásukat és a társadalomba való hasznos beépülésüket elősegíti. Az alapítvány továbbá a legkorszerűbb tudományos és pedagógiai módszerekkel kívánja a tehetségkutatást és tehetséggondozást támogatni. Az alapítvány további célja - kulturális programok szervezésén keresztül - a család- és gyermek-centrikus értékrend népszerűsítése és támogatása, - így a kulturális, természettudományi és társadalomtudományi tanfolyamok, rendezvények megszervezése, rendezése és az oktatáshoz szükséges megfelelő szintű oktatói gárda biztosítása, - oktatási központok létrehozása és az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, - a rendezvényekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos utazások, szakmai továbbképzések támogatása, - a tehetségkutatás elősegítése érdekében pályázatok és tanulmányi versenyek kiírása, elsősorban fenti meghatározott tudományterületeken- , kapcsolódó tankönyvek kiadványok, dokumentációk, ismeretterjesztő anyagok készítése, kiadása, támogatása. ... >>

"GREENPEACE Magyarország" Egyesület

(természetvédelem)

1143 Budapest, Zászlós utca 54.
képviselő: Heinz Reindl, Mag. Alexander Egit
A természet és az emberi élet védelmének és megőrzésének előmozdítása, a környezettudat támogatása és erősítése erőszakmentes kampányokkal annak érdekében, hogy az emberek, állatok és a növények életterének elpusztítását megakadályozzák. ... >>

Hamahama Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1147 Budapest, Telepes utca 35/ B. III./2.
képviselő: Debrei Attila
Az egyesület elsősorban a magyar felsőoktatásban résztvevő, természetet kedvelő hallgatók, diplomázott hallgatók közösségi szellemének erősítése, Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak megismertetése céljából szerveződött. Ennek érdekében expedíciók, táborok, vándortáborok, túrák szervezését végzi, rendezvényein a környezet védelme, megóvása kiemelt jelentőséggel bír. ... >>

Hargitai Farkasok Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1149 Budapest, Vezér utca 149/ B. 1./207.
képviselő: Burján Imre, Simon Zsolt György
A szervezet célja: tagjai egészséges, harmonikus testi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a jégkorongsport feltételeinek javítása, a sport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása. ... >>

IKON Stúdió Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1145 Budapest, Gyarmat utca 47/ B. II.lh. II./27.
képviselő: B.Marton Frigyes, Bánóczi Lídia, Bicskei Éva, Székely Orsolya, Tóth Zsolt Marcell
Szellemi műhely létrehozása, amely a Duna-medencei kultúra megőrzését és terjesztését tekinti legfőbb feladatának mozgóképes művek létrehozása útján. A szellemi-tárgyi kulturális hagyományok óvása és új értékek, műalkotások létrehozása mellett hangsúlyt fektet az élet alapvető ökológiai egyensúlyára, amiben a kultúra nem önmagában megvalósuló forma, hanem saját részének tekinti a természet védelmét és választ keres a környezetkultúra, a környezetvédelem és a környezeti nevelés időszerű kérdéseinek megoldására. Az élő, működő emberi közösségek hagyományainak és jelenkori együttműködési mintáinak bemutatásával kívánja formálni és erősíteni a környezettudatos életszemlélet és a felelős társadalmi magatartás elfogadtatását, a művészet eszközeivel. ... >>

Interplay Hungary Egyesület

(természetvédelem)

1145 Budapest, Róna u. 148. IV.1.
képviselő: Cziráki Judit
A kortárs magyar drámairodalom népszerűsítése Európában és a világban, valamint a külföldi kortárs drámairodalom megismertetése hazánkban. Fiatal drámaírók kreatívitását propagálja. Nemzetközi találkozóhelyet biztosít, ahol a munkájukat megvitathatják, műhelyekben átdolgozhatják és bemutathatják. Nemzetközi fórumot biztosít a fiatal drámaírók ötletei számára. Lehetővé teszi, hogy a drámaírók szembesüljenek az előadásra szánt szöveg kollaboratív természetével. Támogatja a fiatal drámaírók műveinek a közönséggel történő megismertetését. ... >>

Játékot és Természetjárást Szeretők Szabadidő Egyesülete

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1144 Budapest, Vezér u. 1. IV. lh. III/63.
képviselő: Somoskői Ferenc ( elnök )
Elsődlegesen a színvonalas magyarországi társasjáték-kultúra megteremtése , ezzel ? határozott elképzelések megvalósítása révén ? pozitívan hatni olyan társadalmi kérdésekre is, mint pl. a közösségi szellem fejlesztése, a szocializáció, a gyermeknevelés. Az egyesület fontosnak érzi a játék, mint személyiségfejlesztő és közösségépítő tényező társadalmi és pedagógiai vonatkozásainak tudatosítását. Célkitűzése a kor társadalmi igényeire reflektáló, alkotói tevékenység során fejlesztett új játékok (?szerzői játékok?) népszerűsítése, és egy országos klubhálózat kiépítésével interaktív, csoportos tevékenységeknek teret adó szakmailag minősített játékok megismertetése minél több családdal.

Másrészt a természetvédelemben tevőlegesen résztvevők és közreműködők összefogása, társszerv ezettek való együttműködés megteremtése, kiszélesítése révén pozitívan hatni olyan társadalmi kérdésekre is, mint pl. a közösségi szellem fejlesztése, a gyermekek környezettudatos nevelése.

A természetvédelemben közvetlenül segítő állapolgárok számára fórum biztosítása a szakmai szerveződéshez, a tevékenységük során szerzett tapasztalatok megismeréséhez, értékeléséhez és széleskörű alkalmazásához, ezáltal fejlesztésének elősegítéséhez. A természet-megőrzési törekvések támogatása a társadalmi nyitottság jegyében, a természeti és a hozzá kapcsolódó kulturális örökség védelme, ápolása. ... >>

Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola DSE

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

1149 Budapest, Egressy út 36.
képviselő: Tóth Gabriella
Az egyesület tagjainak a rendszeres sportolási és versenyzési lehetőségek biztosítása, a rendszeres sportolás, sportversenyekre történő felkészítés biztosítása, a tagok egészséges életvitelének elősegítése, tanítási időn kívüli testmozgás biztosítása, az állami, társadalmi szervek és egyéb természetes és jogi személyek által nyújtott támogatások, és az egyesület anyagi lehetőségeinek a felhasználásával. ... >>

Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1145 Budapest, Bácskai utca 51/B I//3.
képviselő: dr. Battonyai Boglárka, Pálszabó Krisztián, Szász Viktória, Törley Gábor
Magyarország természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése és megőrzése, csoportos kirándulások, táborok szervezé- sével. ... >>

Kerületőrség Zuglóért Közalapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
képviselő: Budai György / kettő együtt, Dobrai János /kettő együtt, Gálfi László / kettő együtt, Kardos Pál / kettő együtt, Keller László / kettő együtt, Kenedi Pál / kettő együtt, Módos Béla /önállóan, Szekeres Viktor kettő együtt, Varga Csaba / kettő együtt
Budapest-Zugló közigazgatási területén élő természetes személyek, illetve az itt működő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok személyi,- jog -és vagyonbiztonságának védelme, a kerület közbiztonságának és közrendjének erősítése. ... >>

Kisállatmenhely Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1147 Budapest, Telepes 2.
képviselő: Szalay Béláné
A kisállatok elhelyezésére menhely létesítése, balesetet szenvedett kisállatok orvosi kezelése. + 1997.01.21-től (12.végzés) : természet- és környezetvédelem, természet- és állatvédelmi szemlélet, emberi felelősségérzetre való ráutalás. ... >>

Magyar Állatkertek Szövetsége

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Állatkerti krt 6-12.
képviselő: Veprik Róbert
A szervezet célja a tagintézmények érdekképviselete, szakmai tevé- kenységének összehangolása, különös tekintettel a nemzeti és nem- zetközi fajmegőrzésre, valamint a biológiai és természetvédelmi is- meretterjesztés elősegítése és koordinálása. E célok megvalósítása érdekében szakmai továbbképzéseket szervez, támogatja a zoopedagó- giai munkát, összehangolja az állatkertekben a szakmai munkát, az állategészségügyet, a takarmányozást, az állattartási- és tenyész- tési tevékenységet, valamint a tudományos kutatási programokat se- gíti. ... >>

Magyar Hosszútávúszó Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1147 Budapest, Telepes utca 34.
képviselő: Fodor Szabolcs átalános elnök, Hajós Gyula elnök, Németh Zsolt főtitkár
Az MHÚSZ Magyarország területén kizárólag irányítja, szervezi és ellenőrzi a nyíltvízi és hosszútávúszó sportágban - minden 1500 m-nél hosszabb távon rendezett verseny kapcsán és bármilyen távon nyílt, természetes vizekben folyó úszó tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet- közreműködik a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, a Szakszövetség alapszabályában és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Magyar Kárszakértők Országos Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,érdekképviselet)

1144 Budapest, Kerepesi út 92. fszt./1.
képviselő: Bata Zoltán, Chalouche Márta, Kalydy Tamás
Az egyesület célja, hogy ellássa a tagok szakmai érdekvédelmét országos szinten a különböző fórumokon. Az egyesület tagságát képviselve kapcsolatot tart és együttműködik az illetékes szervezetekkel és intézményekkel (tűzoltóság, katasztrófavédelmi szervek, tömegszerencsétlenségek és/vagy természeti csapások által sújtott területek önkormányzatai, a kárelhárító és kármentesítő vállalkozásokkal, szakértőkkel) a károk felmérése, hatásainak enyhítése céljából. ... >>

Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Vass Károly
A fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek és if- júsági sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nem- zetközi sikereinek előmozdítása. ... >>

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1142 Budapest, Dorozsmai utca 9/c. I./2.
képviselő: Mezei György
a gombászat iránt érdeklődők összefogása, a gombavilág egyre szélesebb körben történő megismertetése, természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Magyar Természetes Energia és Bioüzemanyag Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Uzsoki utca 50.
képviselő: Borosné Cservári Klára, dr. Rácz János
a mezőgazdasági, illetve egyéb, természetes úton képződő energiaforrások népszerűsítése, bemutatása, az ezekhez kapcsolódó termékek minőségének és a fogyasztók érdekeinek figyelemmel kísérése, a nyilvánosság és az elismertség megteremtése és fenntartása. Az egyesület tagjai tevékenységét ezen célra szervezi. ... >>

Malomtó Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1144 Budapest, Vezér utca 71 /A.
képviselő: Thomann János
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása; a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Nagyzugló-Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1142 Budapest, Csáktornya utca 9. 2./14.
képviselő: Módos Béla
Azoknak a természetes és jogi személyeknek, illetve jogi személyiség nélküli szervezeteknek az összefogása, akik, amelyek a kerület érdekében tenni kívánnak, pártpolitikai érdektől és befolyástól mentesen és elősegítik a kerület lokálpatriotizmust, a társasági élet kibontakoztatását és polgáriasodását. ... >>

NIVO ART Alapítvány a Környezetkultúráért és az Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1141 Budapest, Vízakna u. 49.
képviselő: Rétiné Kővári Judit
A környezetkultúra és lakásművészet széles körben való terjeszté- se és az ezzel kapcsolatos oktatási feltételrendszer kialakítása, fejlesztése. Természetes és (mesterséges) épített környezetünk iránti igényesség fejlesztése. A lakás (otthonunk), mint közvetlen környezetünk iránti igényességre való nevelés. A vizualitás (látás- mód, nyelv, kifejező eszközök), a (vizuális kultúra) elfogadottan a kultúra részévé váljon. A képzőművészet mellett az építészet, a design megismertetése, szükségességének természetes elfogadása, a "szépség" iránti igény. A tárgyi környezet iránti fogékonyság, fon- tosságának felismerése, az ítélőképesség, az ízlés formálása. Kreatív szemléletmód, gondolkodás (kreativitás), az alkotó, terem- tőkészség fejlesztése, (tárgyformáló képesség). Különböző generáci- ók (fiatalok és felnőttek) vizuális kifejező nyelvének fejlesztése a számítógép és a hagyományos eszközök együttes használatával. A vizuális ábrázolás különböző formáinak megismerése, a verbális nyelvhez hasonlóan, mindennapos kommunikációs eszközzé válhat, mely közérthető közlésekre képes. Olyan iskola, (oktatási központ) lét- rehozása a cél, melyben a vizalitás különböző kifejezőeszközeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók. Tanulmányaik során elsajátíthatják annak nyelvét, a legkorszerűbb számítógépes megoldások mellett a hagyományos manuális eszközöket is, például: rajz, festés, forma- képzés, makett, különböző anyagokkal való ismerkedés, stb. Az alkotó, teremtő fantázia révén fogékonyabbá, nyitottabbá válnak saját közvetlen környezetükre, kialakul egyfajta belső igényesség, melynek következménye a tágabb épített és természetes környezet iránti befogadás és tisztelet. A határainkon innen és túl élő ma- gyarság épített és tárgyi környezetének esztétikai fejlesztése, védelme, hagyományaink őrzése és széles körben való megismertetése. Nemzetközi kapcsolatok. Egy egységes, magas szintű magyar művészeti nevelés feltételrendszerének kialakítása és a fiatal alkotók művé- szeti életben való elindulásának segítése és alkotói feltételrend- szerének kialakítása, támogatása. Az euroatlanti integráció tükré- ben az európai nyelvek oktatásának támogatása. ... >>

Örökzöld Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1142 Budapest, Ungvár utca 24. A
képviselő: Dr. Tenk Miklósné, Hamza Ágnes, Simon Katalin, Vermes Istvánné
Közvetlenül vagy az Örökzöld Óvodán (1142 Budapest, Ungvár u. 24/a.) keresztül a gyermekek szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása, a természetvédelemre, környezetvédelemre való nevelés elősegítése. ... >>

Összefogás a Cházár András és az Abonyi Utcák Értékeiért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1146 Budapest, Cházár András utca 15. II./3.
képviselő: Halász Gábor
Természeti és épített környezet, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés, környezetvédelem és közrend védelme. ... >>

PRO SINUS Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1149 Budapest, Róna út 99.
képviselő: Pammer-Zagroczky Gábor, Tóth András
Az egyesület kiemelt célja - figyelemmel a sporttörvény azon alapelvére, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja ? hogy tevékenysége és működése során biztosítja az egyesület tagjai részére a szabadidős sportprogramok szervezését, azokon a részvétel lehetőségét. A rendezvényekkel hozzájáruljon a résztvevők egészségi állapotának javításához, annak megőrzéséhez.

Az egyesület alapvető célkitűzésének tartja tagjai, pártoló tagjai, ezek hozzátartozói és közreműködői részére kulturális, sport és baráti találkozók, összejövetelek szervezését, a szervezeti és tárgyi feltételek megteremtését. Az egyesület elsősorban atlétika, asztalitenisz, fallabda, íjászat, labdarúgás, sakk, sí, ritmikus gimnasztika, tájékozódási futás, tenisz, természetjárás, úszás, szellemi olimpia keretében rendez alapszintű versenyeket, összejöveteleket. ... >>

REKREÁCIÓ Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1149 Budapest, Kövér Lajos tér 13. I./4.
képviselő: Molnár Erika
A tanulóifjúság természeti és kulturális ismeretszerzésének anyagi támogatása. ... >>

RENDEZVÉNY Á-tól Z-ig Egyesület

(természetvédelem,szociális)

1147 Budapest, Fűrész utca 77. fszt./3.
képviselő: Czifráné Romhányi Ilona, Miklósfalvi Éva, Tóth Tünde
természet gyógyász előadások, egészségmegőrzéssel kapcsolatos felvilágosítások, egészséges életmóddal kapcsolatos előadások rendezése,
zenedélutánok, különféle szakkörök, helyi kiállítások rendezése,
hátrányos helyzetű családok segítése,
mozgáskorlátozottak, időskorúak részére élelmiszer házhozszállítás, gyógyászati segédeszközök igénybevételéhez szállítással történő segítségnyújtás, orvoshoz, kezelésre szállítás. ... >>

Rohan Hobbilovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 125. 3./11.
képviselő: Szilágyi Ferenc Rudolf
A lovaglás és a lovas túrázás iránti érdeklődés felkeltése, a lovaglást szervezett körülmények között végezni kívánó személyek számának növelése, a környezet-tudatos életmód kialakításának ösztönzése és terjesztésének segítése, a kulturált állattartásra nevelés elősegítése, a lovaglás, a lovas túrázás és a lovassport tevékenység szakmai fejlesztése, a hazai és a más népek lovas kultúrája megismerésének ösztönzésével a hazaszeretet és más népek közti barátság elmélyítése, a szabadidő kellemes, hasznos eltöltésére, a sportra, a barátkozásra, a szakmai tapasztalatcserére történő ösztönzés, a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvések, a természeti értékek védelmének szervezett tevékenység keretében történő támogatása, lovas polgári és katonai hagyományőrzés ápolása. ... >>

S.O.S. WildLife Vadállatvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1142 Budapest, Kacsóh Pongrác út 135/C.
képviselő: Kis Viktor
a vadállatok védelem, a vadállatok életkörülményeinek javítása, valamint környezetvédelem, természet és állatvédelem ... >>

STUDIOSUS Oktatással az Esélyegyenlőségért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1147 Budapest, Telepes utca 73. III./8.
képviselő: Tóthné Sandi Rita
Az aktív korú nem foglalkoztatott munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése.Segítségnyújtás csökkent munkaképességüek foglalkoztatásához. Hátrányos helyzetű családok szükségleteinek kielégítését szolgáló természetbeni szociális ellátásban való részvétel. Gyermekek részére veszélyeztetésük megelőzését szolgáló gyermekjoléti szolgáltatás nyújtása. Roma származásúak érdekvédelme. ... >>

Születésház Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1141 Budapest, Egressy út 137.
képviselő: dr. Bodrogi Bea Judit
a várandós anyák, szülő nők, újszülöttek és családjaik védelme és képviselete: a háborítatlan, természetes szüléshez és születéshez való jog törvényi biztosításának és társadalmi elfogadásának kivívása, a háborítatlan szülésben segítséget nyújtó szakemberek védelme és képviselete.

Az egyesület a célok elérése érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végez. ... >>

Táborkert Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

1143 Budapest, Gizella u. 37.
képviselő: Balogh Sándor, Cartoletti Norbert
Az 5-15 éves korosztály részére a nyári iskolaszünetben előre meghatározott turnusokban és jelentkezés alapján gyermekek táboroztatása, a táborozás anyagi, személyi feltételeinek biztosítása és fejlesztése elsősorban az alapító által használatba adott Kardakúti szeretetotton kertjének e célra kijelölt és elkülönített részén. Célja, hogy a táborozó gyermekek - felekezeti hovatartozás nélkül - a teljes Szentírás alapján megismerjék az evangéliumot, továbbá a keresztény tanításokon keresztül a mindennapi életben fontos ismeretekhez jussanak, mint például a család-, természetszeretet, vagy alapvető természet-, technikai és egyéb tudnivalókat sajátítsanak el a nyári táborozás időszakában. Egyéb, a 15 évesnél idősebb, fiatal korosztály részére - keresztény szellemű - rendezvények, konferenciák, kulturális és egyéb programok szervezése is. ... >>

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
képviselő: Zámola Jenő
Közhasznú tevékenység folytatása, így a környező világ természeti, történeti, építészeti, kulturális értékeinek megismerése és megismertetése, megőrzése, gyarapítása, a valós történelemszemlélet kialakításának, a hazához, a lakóhelyhez kötődés elmélyítésének segítése, a természeti és épített környezet rombolásának, pusztulásának megakadályozása, a szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészséges életmódra, a közösség érdekében való együttes cselekvésre ösztönzése. ... >>

Tengeri Csillag Sport és Szabadidő Szervező Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

1146 Budapest, Nagybecskerek tér 2.
képviselő: Asbolt Bernadett
Gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek, valamint hátrányos helyzetbe került személyek, csoportok - így különösen mozgásszervi, értelmi vagy érzékszervi fogyatékosok, nemzeti és etnikai kisebbségek - számára pozitív társadalmi és keresztyén értékek felmutatása és megismertetése sport, kulturális és rekreációs tevékenységeken keresztül. Részükre lelki és más természetbeni segítség nyújtása, ezáltal az egyénileg és társadalmilag káros hatásoktól - így pl.: drogtól, bűnözéstől - való preventív távoltartásuk, megóvásuk, valamint társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése. ... >>

Természetes Gyógyítás Tudományos Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.
képviselő: Dr. Bodor Géza
A természetgyógyászatot művelők részére a tudományos szakmai ér- dekképviselet kialakítása, hatékony érdekvédelem megvalósítása. A természetgyógyászok szakmai, etikai édekeinek érvényesítése, kép- viselete és védelme. A természetgyógyászatot és annak oktatását pártolók tömörítése. A természetgyógyászat elismertetése, az álta- lános szakmai és etikai szabályok kidolgozása és érvényre juttatá- sa. Az orvos és nem orvos természetgyógyászok munkájának tudományos dokumentálása és orvosilag elfogadhatóvá tétele. A természetgyó- gyász módszerek felkutatása, rendszerezése és tudományos igazolása. Az egyes természetgyógyászati ágazatok tudományos eredményeinek szintetizálása. ... >>

Tündérfa Egyesület

(természetvédelem)

1149 Budapest, Egressy út 110/b.
képviselő: Baán Krisztina
Természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem. ... >>

Vezér Hallgatói Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1141 Budapest, Vezér út 112.
képviselő: Mudra Viktória
a) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Vezér úti Kollégiumában lakó egyetemi és főiskolai hallgatók életkörülményeinek javítása,
b) az a) pontban megjelölt személyek nevelése, oktatása, az egyetem alma materében elsajátítható tudás kiegészítése hatékony, a kollégiumi élethez szabott oktatási formában,
c) erősíteni nemzetünk kulturális és természeti értékeinek tiszteletét és megbecsülését az egyetemi oktatás területén kívül is,
d) segítségnyújtás az a) pontban megjelölt személyek egészségének megőrzéséhez, mentálhigiéniás programok útján. ... >>

Vörös Oroszlán Lovagrend Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

1144 Budapest, Gvadányi út15.10.ép.A lph.fsz1
képviselő: Kárpáti Zoltán önállóan, Nagy Attila együtt, Sturbán Zoltán együtt
A XIII-XIV-XV. századi magyarországi és külföldi lovagi kultúra kutatása, megismertetése, különösen a képzőművészet, irodalom és gasztronómia terén; a kutatási eredményeknek az írott és elektronikus sajtóban közzé teszi. Az Egyesület kapcsolatokat létesít és tart fenn hazai és külföldi hasonló célokra szerveződött egyesületekkel és szervezetekkel. A lovagi élet szellemét idéző rendezvényeket, különösen haditorna-rendezvényeket, és kiállításokat szervez azokon részt vesz, továbbá részt vesz más szervezet által tartott ilyen rendezvényeken. Az Egyesület tagjai személyesen közreműködésükkel járulnak hozzá a lovagi kort idéző környezet megteremtése érdekében végzett természetvédelmi, továbbá a tiszta és nemes lovagi eszméket értékeit ápoló karitatív tevékenységekben. ... >>
1. oldal 2. oldal