Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 55
2. oldal

WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

(természetvédelem)

1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/a.
képviselő: Figeczky Gábor, Paksy Zoltán, Pogány Éda Glória
A természetvédelem támogatása. ... >>

YaMiTaH Tai Chi Barátok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Füredi utca 19. b. IX./37.
képviselő: Rózsa Dániel
A Yangjia Michuan Taiji Quan népszerűsítése és széleskörű elterjesztése. A Yangjia Michuan Taiji Quant gyakorlók támogatása egy derűs rugalmas és a természettel összhangban levő élet kialakításában és harmonikus, eredeti személyiségük felfedezésében. A Yangjia Michuan Taiji Quant gyakorló kisközösségek működésének támogatása tanfolymok, tréningek és rendezvények szervezésével. Tanfolyamok, belföldi és külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása a tai chi iránt érdeklődők, valamint a stílust képviselő oktatók szakmai fejlesztése érdekében. A keleti és a nyugati kultúra találkozásának előmozdítása. A Yangjia Michuan Taiji Quant ismertető oktatóanyagok (így elsősorban szóróanyagok, DVD-k, CD-k, videóanyagok) és a gyakorláshoz szükséges egyéb segédanyagok terjesztése. Yangjia Michuan Taiji Quan széleskörű megismertetését elősegítő programok, rendezvények szervedzése, lebonyolítása, valamint azokon való részvétel. Kapcsolattartás és együttműködés a Yangjia Michuant oktató és támogató külföldi egyesületekkel és szervezetekkel, különös tekintettel a Yangjia Michuan Taiji Quan Tanárainak Európai Szervezetére (College Europeen des Enseignants du Yangjia Michuan Taiji Quan) és a Yangjia Michuan Taiji Quan Baráti Társaságra (Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan). Kapcsolatok kiépítése és ápolása bel- és külföldi kulturális és művészeti szervezetekkel, intézményekkel. Kapcsolatfelvétel más stílusok képviselőivel, a taoista eredetű mozgáskultúra és létszemlélet széleskörű elterjesztésében való együttműködés más szervezetekkel. ... >>

Zöld Impulzus Környezetvédelmi, Közművelődési és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Varsó utca 13. IV./13.
képviselő: Boleváczné Tóth Judit
Környezeti nevelés, oktatás; a környezetvédelemmel és a honismerettel kapcsolatos ismeretterjesztés, természeti értékeink védelme, egészséges életmód népszerűsítése. A szabadidő hasznos eltöltésére és a rendszeres testedzésre történő igény felkeltése, megvalósításukhoz a feltételek szervezése. A Magyar kultúra és a Magyar népművészet társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Zöld Zuglóért Alapítvány

(természetvédelem)

1140 Budapest, Tihamér 38. /MDF Zuglói Szer
képviselő: Füzy Mártonné dr.
Zugló természeti környezetvédelmének támogatása, a közterületek védelmére és a közizlés színvonalának az emelésére is kiterjedően. ... >>

Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1146 Budapest, Thököly út 83.
képviselő: Kuruc Tamásné sz. Reményi Zsuzsanna
A zuglói körzethez tartozó hívők Talmud - Tóra oktatásának elősegítése és támogatása. Jogi tanácsadás a zuglói körzethez tartozó rászoruló hívők számára. Adminisztrációs segítségnyújtás a zuglói körzethez tartozó hívők ügyeinek intézésében. Közös vallási (szertartáshoz kapcsolódó) és kulturális programok szervezése. A héber (ivrit) és zsidó történelem oktatása. Kegyeleti utazások és kirándulások szervezése. Elhanyagolt izraelita temetők karbantartásához történő segítségnyújtás. Időskorú zsidó vallási hívők anyagi támogatása és természetben történő gondozása, segítése. Kegytárgyak és a kóser előírásoknak megfelelő élelem szükség szerinti biztosítása elsősorban ünnepekhez és szertartásokhoz kapcsolódóan. A zuglói körzet történetének megörökítése. ... >>
1. oldal 2. oldal