Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 38
1. oldal

A JÓSÁG TAVA KARMA SÖNAN TSOMO Természetes Gyógyítási Rendszer Reiki Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1191 Budapest, Fő u. 19. X.em. 30.
képviselő: Halász Mariann
Segítségnyújtás elsősorban gyermek és idős rászorulók részére az egészség megtartásában és visszaszerzésében. A reikinek, mint a természetes gyógyítás rendszerének népszerűsítése. ... >>

AIDS Ellen Küzdők Egyesülete

(egészségügyi)

1190 Budapest, Daróczi 24
képviselő: Horváth Attila dr. ... >>

Akupunktúra-Rehabilitáció Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1196 Budapest, Petőfi 79.
képviselő: Bakos Eleonóra
A mozgásszervi betegségben szenvedők rehabilitálása, elsősorban a veleszületett idegrendszeri károsodott gyermekek kezelése, valamint az agyi keringési katasztrófán átesettek bénulásának rehabilitálása YAMAMOTO féle akupunktúrás kezeléssel. Homeopátia és biorezonancia, valamint ezen módszerek oktatása. ... >>

Az Életért Szívvel Lélekkel Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1193 Budapest, Csokonai utca 22. 10./39.
képviselő: Kovács Józsefné
Elhagyatottan betegen, hátrányos helyzetben élők sorsának, gyógyításának, ápolásának segítése, részükre megfelelő életkörülmény teremtése. Támogatás és segítségnyújtás a korlátok között élő emberek részére, indokolt esetben külföldi gyógykezelések elősegítése, finanszírozása. Kórházak, gyermekotthonok, idősek otthonának felszereltségének javítása, a betegellátás és betegszállítás körülményeinek javítása. ... >>

Az Ép Szövetért Rákos Betegeket Segítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1190 Budapest, Rákóczi utca 99.
képviselő: Berecz József
A daganatos megbetegedésben szenvedő emberek gyógyításában való közreműködés, az ilyen betegeket ellátó kórházakkal és egészségügyi intézményekkel való együttműködés útján is. A daganatos betegségek megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos széleskörű tájékoztatási és felvilágosító programok szervezése az egészség megőrzése és fejlesztése érdekében. ... >>

Bőripari Dolgozók Szakszervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1196 Budapest, Nagysándor József utca 120.
képviselő: Kovács Jánosné sz.Giricz Magdolna Verona
A tevékenységével előmozdítsa az általa képviselt szakszervezeti tagok életkörülményeinek javítását, munkakörülményeinek fejlesztését. Segítse elő gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek védelmét, képviseletét és érvényesítését. A BDSZ tevékenysége kiterjed a műszaki, tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, környezetvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására és támogatására. ... >>

Budapestiek az Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1195 Budapest, Zrínyi utca 7. 3./9.
képviselő: Perkó Magdolna
Segítséget nyújtson a MESZK Területi Szervezeténél tagsági viszonnyal rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakmai közéletben való részvételéhez. Támogassa a szakmai közélet megteremtését és élénkítését szolgáló iskolai, helyi, területi és országos szintű kezdeményezéseket. Pártfogolja mindazon törekvéseket, melyek elősegítik az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges ismereteinek biztosítását. ... >>

Családokért- Tisztán Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1193 Budapest, Zrinyi u. 92.
képviselő: Dr. Csorba József
A kábítószerfogyasztás korlátozásának a támogatása. ... >>

Egy Újabb Esély Alapítvány

(egészségügyi)

1192 Budapest, Határ út 20/ 1.
képviselő: Bóka Hermin, Pusztai Ferenc, Szegediné Fula Györgyi
gerincsérültek gyógyításának, gyógykezelésének támogatása. ... >>

Együtt Segítsünk Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 14.
képviselő: Zlatár Györgyné
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. - Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, a fejlesztési elképzelések támogatása. - Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjá- nak, esélyegyenlőségének elősegítése, teljes biztosítása. - Különböző jellegű, célzott felajánlások esetén (természetes sze- mélyek, szociális intézmények, állami nevelőintézmények, tanin- tézmények, idősek otthona...stb.) a legrászorultabbak támogatása. - Az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs programok és célok - EU követelményrendszeréhez igazodó - tervszerű támogatása, a programok és célok megvalósítá- sát segítő eszközök, módszerek felkutatása. - A kulturális értékek, alkotók és alkotások, alkotó közösségek tá- mogatása, segítése, ösztönzése. - Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetése. - Rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének, programjainak szervezése, ilyen programok támogatása. - Az oktatási intézmények műszaki- és eszközfelszereltségének kor- szerűsítésére irányuló kezdeményezések ösztönzése, felkarolása, támogatása. ... >>

ÉKKŐ Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 30.II.8.
képviselő: Koller Emese Klára önállóan, Pogány Éda Glória ketten együtt, Szűcs Imre ketten együtt
Az emberi élet és környezeti és lelki egészség helyreállítása. Segítségnyújtás az emberi élet sorsfordulóiban: minden olyan döntő életszakaszban és területen, ahol az ember oktatásra, ápolásra, védelemre, fejlesztésre, változtatásra, segítségre szorul, erre fogékony, elsődlegesen az oktatás, valamint az egészségügy és gyógyítás területén. További célként a vagyongyarapodás ütemében a környezetvédelem, az állatvédelem, a kultúra, valamint a szociális gondoskodás területén. ... >>

Grafológiabarátok Országos Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

1192 Budapest, Nagykőrösi út 32. fszt. 1.
képviselő: Lehoczkiné Gonda Ágnes
Oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, érdekképviseleti, valamint nemzetközi tevékenység. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Gyermek-Harmónia Alapítvány

(egészségügyi)

1193 Budapest, Bem J. u. 7. I/4.
képviselő: Dr. Vikár György
A szociális mellékhatásként kialakult mentális problémák feldolgo- zásának és a gyermeki lélekre gyakorolt negatív vetületek kiküszö- bölésének támogatása. ... >>

Gyógyír Egészségügyi Klub Egyesület

(egészségügyi)

1195 Budapest, Árpád u. 9/b.
képviselő: Kramár Péter ... >>

Hópihe Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1193 Budapest, Áram utca 1. fszt.
képviselő: Ferenczi Józsefné sz. Nagy Erzsébet, Zsiga Mária
Az alapítvány célja a magyarországi kórházak, mentőszolgálatok és egyéb egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok integrációjának megkönnyítése és életkörülményeinek javítása, valamint a katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. E körben az Alapítványnak kiemelt célja életmentő gépek, az operációkhoz és a megfelelő ellátások nyújtásához szükséges gépek, a betegek, hátrányos helyzetűek és rászorulók helyzetét, elhelyezését és közérzetét bármiképpen javító gépek, eszközök, tárgyak és segélyek beszerzése és tulajdonba/üzemeltetésbe adása. ... >>

IHS Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1192 Budapest, Bercsényi utca 64. fsz./2.
képviselő: Dr. Barátossy Jenő elnök, dr. Győri József
A magyar egészségügy színvonalának az elősegítése. ... >>

Jó Szívért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1191 Budapest, Fő utca 25. IX/27.
képviselő: Osvald Péter
A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzése, valamint a szív- és érrendszeri betegek teljes körű rehabilitációjának elősegítése, különös tekintettel a megmaradt munkaképesség megőrzésére, fejlesztésére. ... >>

JÓL-LÉT Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1194 Budapest, Fecske u. 27.
képviselő: Mészáros Zolt
A helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben, gyermekintézményekben, valamint más gyermekekről gondoskodó intézményekben tartott helyszíni foglalkozásokkal a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, az egészségügyi, a nevelési, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, illetve az ezekhez való hozzájutás szervezése, és hivatalos ügyek intézésének segitése. A gyermekvédelmi szolgáltatásokat ismertető és azok igénybevételi lehetőségét biztosító kommunikációs rendszer működtetése. A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXII. törvényben meghatározott célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges érintkezési kultúra fejlesztésének segítése. ... >>

Jótett Ház Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1194 Budapest, Viola utca 30.
képviselő: Varga Sára
Annak az elősegítése, hogy a hajléktalanok a normális társadalmi életbe vissza tudjanak illeszkedni. Ennek érdekében az egyesület nappali melegedőt és átmeneti szállást tart fenn. Szenvedélybetegeknek - elsősorban alkohol és drogfüggők számára - rehabilitációs foglalkoztatásokat szervez, oktatásokat és csoportfoglalkozásokat tart, lelki segélynyújtást végez. Elősegíti ezen rászorulók rehabilitációs foglalkoztatását, segít a munkahely-teremtésben. Időskorúak gondozása céljából az egyesület otthont tart fenn. ... >>

Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület

(egészségügyi)

1195 Budapest, Városház tér 18-20.
képviselő: Szujkó Szilvia
Az integrált helyi jóléti rendszer, sok alrendszert magába foglaló közös érdekeltségű partneri együttműködésének megvalósítása Kispesten, különös hangsúlyt helyezve az állami és magánszektor vegyes gazdasági rendszereinek kialakítására és a civil ill. önkéntes szervezetek bevonására. Az egyesület egy olyan lokalitásra alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszik, amely elősegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozódását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az életminőség javulását, egy biztonságot nyújtó szociális és egészségügyi környezetben. ... >>

Kispesti Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány

(egészségügyi)

1195 Budapest, Ady E. 122.
képviselő: Dr.Heinisch Pál
A nélkülözhetetlen új diagnosztikus és terápiás berendezések beszerzése. ... >>

Kispesti Gyermekekért Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi)

1196 Budapest, Templom tér 8.
képviselő: Juhász Katalin
A Budapest, XIX.ker. Nevelési Tanácsadó tevékenységének támogatása. ... >>

Kispesti Mentőalapítvány

(egészségügyi)

1195 Budapest, Kossuth Lajos u. 6.
képviselő: Makács János
Kispest lakosságát érintő sürgősségi betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Kispesti Véradók Egyesülete

(egészségügyi)

1194 Budapest, Alpár utca 12.
képviselő: Somogyi Lászlóné ... >>

Lombikbébi Támogató Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1191 Budapest, Rákóczi utca 25. fszt./1.
képviselő: Baráth Zoltán / ketten együtt, Ráczné Lukács Judit / ketten együtt
A Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórházban működő IVF Lombikbébi Program támogatása, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásához támogatás nyújtása magyar állampolgároknak, valamint IVF program műszaki feltételeinek biztosítására technikai berendezések fejlesztésének és korszerűsítésének támogatása, továbbá az e tevékenységben közreműködő orvosok és más egészségügyi dolgozók szakmai fejlődésének, továbbképzésének biztosítása, természetbeni támogatása. ... >>

Magyar Akupunkturás Orvosok Társasága

(egészségügyi,oktatási)

1196 Budapest, Petőfi utca 79.
képviselő: elnök dr. Hegyi Gabriella
Az akupunktúra és kapcsolt technikák (továbbiakban AKT) orvosi tevékenység integrálása a magyar betegellátásba.
A Kapcsolt Technikák szekciói:
- Akupunktúra és kapcsolt technikák szekció
- Oralakupunktúrás szekció
- Fitoterápiás szekció
- Neurálterápiás szekció;
A modern szemléletű orvosképzés és továbbképzés; a tevékenység színvonalának emelése; a tagok tudományos ismereteinek bővítése; a tudományos kutatás támogatása, az eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítése; a hazai eredmények megismertetése a nemzetközi szakmai közvéleménnyel. További célja, hogy őrködjön a tagjai etikai megbecsülése felett. ... >>

Magyar Egészségvédelmi Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1192 Budapest, Dobó K. utca 62. fszt./2.
képviselő: Csopey Józsefné ketten együtt, Szatmári Béláné ketten együtt, Varga Cecília ketten együtt
Korszerű egészségügyi ismeretek terjesztése a nyomtatott, az elktronikus sajtóban és az Interneten az egészségügyi dolgozók, a betegek és hozzátartozói, valamint az egészséges lakosság körében az egészség megőrzése, a betegségek gyógyítása és a szövődmények kialakulásának megelőzése, rehabilitációja érdekében. A legmodernebb diagnosztikai és terápiás módszerek elterjesztésének felkarolása. Szakami továbbképzések, kongresszusok, tanulmányutak szervezése, támogatása. Szűrőprogramok koordinálása, támogatása. Oktatóprogramok, filmek, műsorok készítése, kiadása, illetve szóróanyagok készítése, kiadása, illetve készítésének elősegítése, támogatása. Társadalmi célú reklámkampányok szervezése, kivitelezése. Telefonos tanácsadói szolgáltatás működtetése. Orvosok, orvosszervezetek, betegek, betegszervezetek támogatása. Szabadidő sport támogatása, sportolók támogatása. ... >>

Magyarországi Krónikus Légúti Beteg Gyermekek Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi)

1192 Budapest, Hungária út 33/2.
képviselő: Zempléni János
A krónikus légúti betegségben szenvedő gyermekek alkalmi és rendszeres sportolási lehetőségének megteremtése. ... >>

Magyarországi Reiki Egyesület /Usui Természetes Gyógyítási Rendszer/

(természetvédelem,egészségügyi)

1191 Budapest, Fő utca 19. X./30.
képviselő: Kardos Anita
Összefogja Magyarországon a REIKI (USUI Természetes Gyógyítási Rendszer) mesterei által kiképzett, behangolt I-II-III. fokozattal bíró tagokat. Tömöríti ezen természetgyógyászati területen vállalkozói igazolvánnyal tevékenykedő tagjait, koordinálja a REIKI Univerzális Életenergiát átadó csoportokat, népszerűsíti és oktatja az ősi népek gyógyító tanait. A természetgyógyászatban az öt megillető helyre elismertetni, jó hírét, megbecsülését kialakítani és azt megőrizni. ... >>

MÁTRIX Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1191 Budapest, Kosárfonó utca 10. 7./25.
képviselő: Dér Rita, dr. Csorba József, Kornis Katalin
A szenvedélybetegek hozzátartozói számára lehetőséget teremteni arra, hogy egymással kapcsolatba léphessenek, gondjaikat megbeszélhessék, tapasztalataikat kicserélhessék és ezáltal megkönnyítsék a saját életüket és az együttélést szenvedélybeteg hozzátartozóikkal. Táplálkozási lehetőséget biztosítani a hozzátartozók számára olyan szakemberekkel, akik a szenvedélybetegek gyógyításában, rehabilitációjukban közreműködnek, és szakismeretek átadásával ill. tanácsadással a hozzátartozók rendelkezésére állnak. E cél szolgálja egyrészt a beteg gyógyulását elősegítő otthoni környezet kialakítását, másrészt segítség a hozzátartozóknak a szenvedélybetegekkel való együttélés nehézségeinek megoldására. Kapcsolatfelvétel ill. együttműködés a hasonló profilú társadalmi szervezetekkel és intézményekkel. ... >>

Ragyogó Szemekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1193 Budapest, Csokonai u. 22. X.em.39.
képviselő: Fischliné Rozsáli Katalin
Betegen, hártányos helyzetben élők segítése, indokolt esetben külföldi gyógykezelések elősegítése, kórházak, szociális intézmények felszereltségének javítása. Betegellátás, betegszállítás körülményeinek segítése. ... >>

Recefice Gyermek és Ifjúság Szabadidő Tevékenységéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1195 Budapest, Jahn Ferenc u. 3. IX. 25.
képviselő: dr. Nagy Gergely
A gyermekek és az ifjúság oktatása, természetszeretet kialakítása az állatvilág és az élő környezet személyes tapasztalatokon át történő megismertetésével. Szabadidős tevékenységek szervezése óvodás és iskolás gyermekek részére napközis és bentlakásos táborok szervezésével, a foglalkozásokat különböző témák köré csoportosítva. Kedvezményes táborozási lehetőségek biztosítása árvaházi illetve kórházban hosszan ápolt beteg gyerekek, nagycsaládosok és szociálisan hátrányos helyzetűek részére. ... >>

Sangvita Alapítvány a Korszerű Orvostudományért

(egészségügyi)

1196 Budapest, Székely Bertalan u. 3. II/26.
képviselő: Juhász György elnök, Kovács Zoltán titkár
A vérnélküli és vértakarékos műtéti gyógymódok kutatása, fejlesztése és alkalmazásba vitele. ... >>

SPORTTAL A RÁK ELLEN Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1192 Budapest, Kós Károly tér 8. I/10.
képviselő: Stréhliné Koller Katalin Zsuzsanna
A súlyosan beteg, elsősorban rákos nők, gyrmekek és fiatalok sporttevékenységének támogatása, illetve társadalmi rehabilitációjuk elősegítése. ... >>

Természetes Gyógymódok Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi)

1192 Budapest, Pannónia út 42. I./7.
képviselő: Bokrossy Zoltán, dr. Greskó Mariann
A természetgyógyászattal hivatásszerűen foglalkozók, illetve az amatőr módon gyakorlók összefogása. ... >>

Új Hullám Jótékonysági Lions Klub

(egészségügyi,oktatási)

1191 Budapest, Corvin körút 2. 2./30.
képviselő: Mágori Arnold Miklós
Az Egyesület legfőbb célja, hogy támogassa a környezetszennyezés okozta allergiás megbetegedésben szenvedőket. Ennek értelmében az Egyesület feladatának tartja, hogy gyűléseket, előadásokat, egyéb rendezvényeket szervezzen, konkrét és közvetlen támogatást adjon, valamint segítséget nyújtson az erre rászorulóknak. ... >>

VITAL-MED Daganatos Megbetegedésben Szenvedőket Segítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1193 Budapest, Üllői út 266. 2./B/J/3.
képviselő: Pál Erzsébet
A daganatos megbetegedésben szenvedőket ellátó kórházak és egészségügyi intézmények részére adományok gyűjtése, kórházi felszerelések gyógyászati eszközök beszerzéséhez pénzügyi segítségnyújtás. ... >>
1. oldal