Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

AESQ Regionális Szamaritánus Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1193 Budapest, Csillag u. 18.
képviselő: Báthory Lajosné ... >>

Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1193 Budapest, Deák Ferenc utca 70.
képviselő: Fialovszky Béláné, Finta Arina Aisa, Losó Györgyné
A kárpát-medencei cigányság helyzetének javítása, a cigányság társadalmi integrációjának elősegítése; kulturális híd építése a többségi és a cigány kisebbségi kultúra között ... >>

Autohome Magyarország Biztosító Egyesület

(egyéb)

1196 Budapest, Ady E. utca 53 /b.
képviselő: Andrew Francis Robinson, Philip Francis Robinson ... >>

Biophil Egyesület

(egyéb)

1195 Budapest, Petőfi 4/b.
képviselő: Lengyel Sándor, Tóth Emese Dr. ... >>

Bodyguard Testör Klub Védelem a Polgárért

(egyéb)

1191 Budapest, Lehel 7.
képviselő: Gaska Zoltán, Szöcs Anna ... >>

CRIMEBOX Bűnmegelőzési Országos Egyesület

(egyéb)

1191 Budapest, Üllői út 259.
képviselő: Nán Jenő ... >>

DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1192 Budapest, Bercyényi u. 17.
képviselő: Gáll Tibor
A főváros XVIII-XIX. kerületeinek tűzmegelőzési, tűzoltási, kárelhárítási, műszaki mentési feladatainak hatékonyabb elősegítése, a kerületi parancsnokság állományában lévő tűzoltók szakmai, sport, kulturális, oktatási támogatása, az elhelyezési körlet állagának szintentartása. ... >>

Dél-Pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1196 Budapest, Hunyadi utca 173. fszt./1.
képviselő: Bohnert Tamás, Somodi Roland
a dél-pesti régióban segítség nyújtása a körözött gépjárművek felkutatásához. ... >>

Dr.Gyarmathy Kálmán Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1196 Budapest, Áchim A. u. 78.
képviselő: Dr.Fábián István / Elnök együttesen, Tóth Irma / Titkár együttesen
Támogatást nyújtson a tehetséges gyermekek taníttatásához, részükre ösztöndíjat biztosítson; A nagycsaládosok részére egyszeri alkalommal anyagi támogatást adjon; Támogassa a szegény sorsú, idős embereket; A Kispesti Jézus Szíve Egyházközösséghez tartozó Közösségi Ház bárki által látogatható programjainak támogatása, ide értve a nyelvtanulási programokat, a könyvtár kialakítását, a kottatár fejlesztését és az énekkarok működésének támogatását is. ... >>

Észak-Kelet-Nyugat-Dél Egyesület

(egyéb)

1191 Budapest, Kazinczy 10.
képviselő: Patkós Gábor ... >>

Európai Katasztrófa-elhárítási és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

1194 Budapest, Nagyszeben utca 35.
képviselő: dr. Vasa László, Jókai Oszkár, Mendelényi Dániel, Mile Katalin
tevékenységével természeti és ipari katasztrófákat hárítson el és megelőzési tevékenységet folytasson, elsősorban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos rendszere (MoLaRi Rendszer) által érintett alsó és felső küszöbértékű ipari létesítmények körzetében. Az önkéntes tűzoltási tevékenység mellett közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési feladatokat is ellát, valamint ár és belvíz sújtotta területeken személyi, vagyoni javak mentésében nyújt segítséget. A tevékenységek ellátásán túl az Egyesület szakértői tevékenységet is végez a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás, a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területein. ... >>

Füstölgők Társasága

(egyéb)

1196 Budapest, Nagysándor József u. 183.
képviselő: Dr. Fodor Péter
hogy tömörítse a dohányzókat és azokat a nem dohányzókat , akik szimpatizálnak a Társaság céljaival. ... >>

IHS Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1192 Budapest, Bercsényi utca 64. fsz./2.
képviselő: Dr. Barátossy Jenő elnök, dr. Győri József
A magyar egészségügy színvonalának az elősegítése. ... >>

Ius Servitium Alapítvány

(természetvédelem,szociális,egyéb)

1193 Budapest, Vécsey utca 6. VI//18.
képviselő: dr. Horváth Tamás, dr. Székely Gábor
Hátrányos helyzetű személyek és csoportok jogainak védelmében illetve jogérvényesítésükben történő segítségnyújtás a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az Alapítvány támogatást nyújt emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételből adódó helyzet megszüntetése érdekében. Az alapítvány részt vesz a természeti környezet védelmében, mivel a természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából, és e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását. ... >>

Kispest Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

1196 Budapest, Batthyány utca 58. fsz./1.
képviselő: Hoppál-Szebelédi Beáta
A Kispesten élők identitástudatának erősítése, a kispesti lakosok és a kerületben dolgozó személyek helyben tartásának elősegítése. ... >>

Kispesti Kertbarát Klub

(érdekképviselet,egyéb)

1191 Budapest, Fő utca 42.
képviselő: Köbölkuti Ágnes, Újhelyi István
növénykedvelők és növénytermesztők baráti közössége , amely a Kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetségének tagjaként , a helyi Önkormányzat célkitűzéseit támogatva , önállóan szervezi és vezeti a klubéletet. ... >>

Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1192 Budapest, Szigetvári köz 13.
képviselő: Horváth Zoltán
A Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület termelő tevékenységet nem folytató (non-profit), közhasznú szervezet. Működési területén a bűnmegelőzés, a közlekedésbiztonság, a közrendvédelem, valamint a katasztrófa védelem érdekében önkéntesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalt társadalmi tevékenység. Az ez irányú munka megszervezése, a hivatalos szervekkel (Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Tűzoltóság, Polgári Védelem, Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet) együttműködve. ... >>

Kispesti Közlekedésbiztonsági Társaság

(egyéb)

1190 Budapest, Ady Endre út 29. Pf:2.1071
képviselő: Endes László, Renner Róbert, Tímár Béla ... >>

Közösség az Emberi Fejlődésért

(egyéb)

1191 Budapest, Simonyi Zs. utca 11. 1./2.
képviselő: Németh Katalin ... >>

LADA CLUB HUNGARY Egyesület

(egyéb)

1195 Budapest, Villanytelep utca 12.
képviselő: Turcsik Péter
Az egyesület célja, hogy keretet teremtsen a Lada típusú személygépkocsi tulajdonosainak érdeklődési körön alapuló összefogására, érdekképviseletük megvalósítására, illetve megteremteni annak a lehetőségét, hogy az alapkivitelű, az átalakított, a hobbicélú és a muzeális értékkel bíró Lada gépjárművek tulajdonosai egymással kapcsolatot teremthessenek, információkat cseréljenek. ... >>

Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület

(egyéb)

1192 Budapest, Zoltán utca 4. fszt./2.
képviselő: Koren Miklós
elősegíteni a magyar közgazdasági kutatásokat és a kutatási eredmények megvitatását. ... >>

Magyar Református Misszió Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1196 Budapest, Templom tér 19.
képviselő: Ablonczy Zsolt, elnök, Mátyás Sándor, alelnök, Tar Sándor, titkár
Krisztus evangéliumának hirdetése, a misszió ébrentartása; a misszió teológiai alapjainak kutatása, történetének ismertetése, a missziós munka segítése; az Izrael-kérdés teológiai kutatása; Jézus Krisztus missziói parancsainak vállalása; kapcsolatteremtés keresztyén missziói szövetségekkel, folyóirat kiadása, műhelyek létesítése, tanulmányok megjelentetése. ... >>

Mentrópia Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1191 Budapest, Kisfaludy utca 26. I.//4.
képviselő: Sablik Henrik
olyan alkotóközösség fenntartása, amely információt és tartalmat szolgáltat, közvetít egy elektronikus weblap működtetésével, és ennek a tartalmából összeállított időszakosan, nyomtatott formában megjelenő lap kiadásával, amely emberközpontú szemszögből, pártatlanul, és optimista hangvételben tudósít az ország-világ napi-heti eseményeiről. ... >>

Nemzetközi Terrorizmus Elleni Társadalmi Összefogás Egyesület

(egyéb)

1195 Budapest, Árpád utca 35
képviselő: Oravecz Sándor István ... >>

Összefogás Budáért és Pestért Egyesület

(egyéb)

1194 Budapest, Nagykőrösi út 136.
képviselő: dr. Hasznos Miklós, Tímár Béla
A közösségi élet és szemlélet erősítése, aktív részvétel a választásokon. ... >>

Összefogás Civil Mozgalom Párt (röviden: Összefogás Mozgalom)

(egyéb)

1192 Budapest, Kós Károly tér 8. I./16.
képviselő: dr. Balaton Péter, Tímár Béla
Sokszínű társadalmi és szakmai összefogás, mely Magyarország fejlődését és növekedését eredményezi. Fentiek megvalósítása érdekében indulni az Európa parlamenti és országgyűlési választáson. ... >>

Összefogás Kispestért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1194 Budapest, Nagykőrösi út 136.
képviselő: dr. Balaton Péter, Tímár Béla András
A lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása. Együttműködés a Kispesten tevékenykedő vállalkozókkal; Kispest közéletében való aktív részvétel; önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával. ... >>

Összefogás Mozgalom Magyarországért Egyesület

(egyéb)

1192 Budapest, Kós Károly tér 8.
képviselő: dr. Balaton Péter
Magyaroszág lakosságának és az országhatáron kívülre szakadt magyarság érdekeit feltárni, képviselni, érvényesíteni a parlamenti demokrácia keretei között. ... >>

Szabad Kerekasztal Kispestért Egyesület

(egyéb)

1196 Budapest, Nagykőrösi út 42. 1./5.
képviselő: Ritter Attila János
Helyi közösségi érdekek szervezett képviselete. ... >>

Társadalmi Igazságosságot Mozgalom - ATTAC (Alakulat a Tőke-Tranzakciók Adóztatásáért az állampolgárok Céljára) Magyarország Egyesület

(oktatási,egyéb)

1194 Budapest, Kolozsvár utca 7.
képviselő: Benyik Mátyás, Tamás Gáspár Miklós alelnök, Turányi Hajnalka titkár
A gazdasági folyamatok, mindenekelőtt a pénzpiacok társadalmi ellenőrzése és szabályozása, az emberi jogok között az alapvető gazdasági és szociális jogok (fedélhez, megfelelő táplálkozáshoz, egészséghez, munkához, oktatáshoz való jog) előtérbe állítása, a tőke antidemokratikus érdekérvényesítésével szemben a társadalmi demokrácián és valódi esélyegyenlőségen alapuló szolidáris társa- dalom és világrend megvalósítása. ... >>

Tisztességes Nyugdíjért Egyesület

(egyéb)

1191 Budapest, Üllői út 200.
képviselő: Major Zoltán
Elérni, hogy az aktív lakosság mind nagyobb része hozzájusson ahhoz a pénzügyi és jogi ismeretekhez, ami alapján felelősséggel fel tud készülni a nyugdíjas éveire. A magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatos ismeretek mind szélesebb körben való megismertetése a magyar munkavállalókkal. Segíteni az európai szintű pénzügyi kultúra meghonosítását Magyarországon. ... >>

Unitárius Ifjak Társasága

(egyéb)

1193 Budapest, Szigligeti 35.
képviselő: Kováts Levente ... >>

Universitas Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1193 Budapest, Csokonai 12.IV.em.16.
képviselő: Hargittay Emil
Az egyetemi oktatás és kutatás támogatása, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével. ... >>

Virágzó Wekerléért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1192 Budapest, Kós Károly tér 8. 1./16.
képviselő: dr. Balaton Péter
A lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása. Együttműködés a Wekerle-telepen tevékenykedő vállalkozókkal. Kispest közéletében való aktív részvétel. Önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával. A környezet szebbé, egészségesebbé tételének támogatása. A helyi hagyományok és a múlt emlékeinek felkutatása, megőrzése. Wekerle-telep önszerveződő irányításának (pl. részönkormányzat) elősegítése. ... >>

XIX. kerületi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1191 Budapest, Toldi u. 15. fszt. 2.
képviselő: Kisberk Szabolcs
Kiemelten gyermek- és ifjúságvédelem, a bűncselekmények megelőzése, baleste megelőzés, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes tevékenység a hatóságokkal, a társszervezetekkel és a társadalmi szervezetekkel együttműködve. A bűncselekmányek számának mérséklése a bűnalkalmak korlátozásával, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés elősegítése. ... >>
1. oldal