Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 85
1. oldal

56-OS SZÖVETSÉG BAJTÁRSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Dobó Katica utca 65.
képviselő: Csukás Irén
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, műemlékvédelem, 56-os történelmi vetélkedők szervezése, 56-os emlékhelyek országos felmérése, gondozása, lehetséges bővítése, 56-os kegyeleti kötelezettségek ellátása, 56-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének ápolása és megőrzése. ... >>

Abka Sportegyesület

(sport,kulturális)

1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 13.
képviselő: Szalai Gergely, Vágó István, Vidács Gáspár
Az egyesület ( keleti eszmei irányzatok és rendszerek megismertetésén keresztül; a japán kultúra, művészetek, szokások bemutatásával szellemi, érzelmi és fizikai képességek egyidejű fejlesztésével) segíti a tagjai és a lakosság egészségének megőrzését, szellemi-, testi-, lelki- és kulturális fejlődését. ... >>

Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Hungária út 42. fsz./6.
képviselő: Grőber Lajosné Pécsi Éva ... >>

"AMALIPE" Cigány Kultúra- Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1191 Budapest, Üllői út 243.
képviselő: Balogh János
A cigány kultúra, művészet, nyelv és haladó hagyományok ápolása, fejlesztése, felkutatása és propagálása. ... >>

ANDRO DROM GIPSY LIFE Cigány Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1192 Budapest, Hungária út 33.
képviselő: Pánczél Márta dr. ... >>

Arteria Művészeti Egyesület

(intézményi,kulturális)

1193 Budapest, Csokonai utca 12. IV./16.
képviselő: Kókai Levente
a kortárs, fiatal művészek (zenészek, táncosok, filmesek, képző- és alkalmazott művészek, fotósok, színházi emberek, írók, költők stb.) összefogására, művészetük segítésére, a lehető legtöbb fórumon való bemutatására, zenei rendezvények, színházi előadások, táncelőadások, képzőművészeti és fotókiállítások, filmbemutatók szervezésére, zenei felvételek készítésének, forgatókönyvek filmre vitelének, irodalmi művek megjelentetésének támogatására; komplex kortárs művek színpadra állításának, azok audio-vizuális rögzítésének segítésére; valamint zenei és szépirodalmi kiadványok terjesztésére létrejött civil szervezet, amely a mai magyar művészet épülését és megismerését kívánja elősegíteni. ... >>

Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1193 Budapest, Deák Ferenc utca 70.
képviselő: Fialovszky Béláné, Finta Arina Aisa, Losó Györgyné
A kárpát-medencei cigányság helyzetének javítása, a cigányság társadalmi integrációjának elősegítése; kulturális híd építése a többségi és a cigány kisebbségi kultúra között ... >>

Beállítások Színtársulat Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Víztorony u. 17.
képviselő: Heiner Péter, Kenéz Anikó, Tóth Gabriella
A színház és társművészetek terén önálló alkotások létrehozását, továbbá kísérleti, illetve műhelymunkákat kíván támogatni. Támogatja a műhelyben dolgozók alkotásainak forgalmazását. A kőszínházon nevelkedett közönséget becsábítsa a professzionális alkotói minőséget kínáló független színházba. A műhelymunka keretein belül képzés folytatása, valamint a kortárs alkotó és előadóművészetekkel való megismerkedés lehetőségeinek biztosítása. ... >>

Bleicziffer Laura Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1196 Budapest, Kisfaludy u. 177.
képviselő: Fröhlich Tibor, Kardos Zoltánné
Bleicziffer Laura hitoktató és szerzetesnővér emlékének ápolása, földi maradványainak méltó módon történő elhelyezése és szenttéavatása, eközben hitoktatást végző szerzetesnővérek támogatása ... >>

Bőripari Dolgozók Szakszervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1196 Budapest, Nagysándor József utca 120.
képviselő: Kovács Jánosné sz.Giricz Magdolna Verona
A tevékenységével előmozdítsa az általa képviselt szakszervezeti tagok életkörülményeinek javítását, munkakörülményeinek fejlesztését. Segítse elő gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek védelmét, képviseletét és érvényesítését. A BDSZ tevékenysége kiterjed a műszaki, tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, környezetvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására és támogatására. ... >>

Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1194 Budapest, Kelet utca 11.
képviselő: Tóthné Szabó Éva
Környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezetvédelem, épített környezetvédelem, állatvédelem), településfejlesztési tevékenység. ... >>

Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesülete

(kulturális)

1193 Budapest, Wesswlényi u. 65.
képviselő: Fehér István
Az állampolgárok tevékenységének szervezése, koordinálása az egyesület tevékenységi körébe eső feladatok megvalósítása érdekében. ... >>

Corvin Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Corvin krt. 35.
képviselő: Csató Józsefné
Az óvoda működési feltételeinek javítása a pedagógiai munka színvonalának emelése érdekében.
A gyermekek fejlődését, nevelését, életminőségük javítását célzó elméleti és gyakorlati munka támogatása.
Egészséges életmódra nevelés, az ehhez szükséges feltételek bővítése, megvalósítása
játék lehetőségeinek anyagi eszközökkel történő segítése
Nevelő-oktató munka színvonalának emelése (az ehhez szükséges szakmai anyagok beszerzése, tanfolyamok, továbbképzések anyagi támogatása).
Környezetvédelem.
Óvoda épületének és környezetének (udvar) szakszerű és szakmailag szükségszerű átalakításának támogatása a XIX. kerületi Önkormányzattal egyeztetve. ... >>

DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1192 Budapest, Bercyényi u. 17.
képviselő: Gáll Tibor
A főváros XVIII-XIX. kerületeinek tűzmegelőzési, tűzoltási, kárelhárítási, műszaki mentési feladatainak hatékonyabb elősegítése, a kerületi parancsnokság állományában lévő tűzoltók szakmai, sport, kulturális, oktatási támogatása, az elhelyezési körlet állagának szintentartása. ... >>

Deák Ferenc Ipari Szakképző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Üllői út 270.
képviselő: Balázsné Drozgyik Klára, Kaposi Miklósné
A Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (1195 Budapest, Üllői út 270.) eredményesebb működésének elősegítése. ... >>

Dobrányi Ildikó Alapítvány

(kulturális)

1192 Budapest, Kapisztrán utca 3.
képviselő: dr. András Edit, dr. Vályné Hegyi Ibolya Margit kuratórium titkára, Fichtingerné dr. Pásztor Emese Krisztina, Halasi Rita Mária, Marika Száraz, Mojzer Miklós kuratórium elnöke, Schulcz Katalin Krisztina
az ezredfordulón újjászülető autonóm szövött kárpit műfaját ? mely műfaj Magyarországon a kárpitjait saját kezűleg kivitelező Ferenczy Noémi munkássága és tanári tevékenysége nyomán bontakozott ki, majd a Dobrányi Ildikó (1948-2007) nevével fémjelzett törekvéseknek köszönhetően a nemzetközi művészeti világban is ismertté vált- képviselje, támogassa és védje. ... >>

Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1196 Budapest, Ötvenhatosok tere 12.
képviselő: Román Istvánné sz. Deutsch Mária, Skobrák Ferenc ... >>

Dys-Harmónia Alapítvány (disfunkciós hiperaktív gyermekekért)

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Zrínyi u. 2.
képviselő: Flier Éva, Jakus Tibor
A Kincsesház Általános Iskolában szereplő gyermekek fejlesztésének, oktatásának az előmozdítása, ennek keretében: - oktatás, kiegészítő tevékenységként a speciális foglalkozások ke- retében (kulturális, művészeti, sport) fejlesztési készség foko- zása, - terápiás kezelések finomítása, - rászorult gyermekek támogatása, - hátrányos helyzetű szociális és kisebbségi etnikai körből kike- rült rászorult gyermekek támogatása, - az állami gondoskodás keretében lévő árvák, ill. intézetből kike- rült gyermekek speciális nevelése, - a közoktatásból kiszorult gyermekek (dyslexia, dyscalculia, dysgráfia és hiperaktivitás, stb.) gyermekek oktatása és terápiás kezelése. ... >>

Egy Csepp Alapítvány

(kulturális)

1196 Budapest, Nagy Sándor József utca 180.
képviselő: Halász József Attila
Az alapítvány célja a magyar japán kulturális kapcsolatok ápolása és elmélyítése, a hagyományos japán szellemiség élővé és a gyakorlatban is hasznosíthatóvá tétele a magyar társadalom érdeklődő tagjai számára az alábbiakban felsorolt kulturális, szociális és egyéb tevékenységi formákon keresztül. Az alapítvány tevékenységével, szolgáltatásaival nyitott minden érdeklődő számára. ... >>

Egy Megújuló Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Csokonai u. 9.
képviselő: Csukárdi Tiborné
A Budapest XIX.ker. Csokona u. 9. szám alatti Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása.
- az iskola általános működési feltételeinek javítása,
- az intézmény tudományos (kutató) tevékenységének, kulturális életének támogatás. ... >>

Együtt Segítsünk Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 14.
képviselő: Zlatár Györgyné
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. - Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, a fejlesztési elképzelések támogatása. - Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjá- nak, esélyegyenlőségének elősegítése, teljes biztosítása. - Különböző jellegű, célzott felajánlások esetén (természetes sze- mélyek, szociális intézmények, állami nevelőintézmények, tanin- tézmények, idősek otthona...stb.) a legrászorultabbak támogatása. - Az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs programok és célok - EU követelményrendszeréhez igazodó - tervszerű támogatása, a programok és célok megvalósítá- sát segítő eszközök, módszerek felkutatása. - A kulturális értékek, alkotók és alkotások, alkotó közösségek tá- mogatása, segítése, ösztönzése. - Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetése. - Rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének, programjainak szervezése, ilyen programok támogatása. - Az oktatási intézmények műszaki- és eszközfelszereltségének kor- szerűsítésére irányuló kezdeményezések ösztönzése, felkarolása, támogatása. ... >>

ÉKKŐ Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 30.II.8.
képviselő: Koller Emese Klára önállóan, Pogány Éda Glória ketten együtt, Szűcs Imre ketten együtt
Az emberi élet és környezeti és lelki egészség helyreállítása. Segítségnyújtás az emberi élet sorsfordulóiban: minden olyan döntő életszakaszban és területen, ahol az ember oktatásra, ápolásra, védelemre, fejlesztésre, változtatásra, segítségre szorul, erre fogékony, elsődlegesen az oktatás, valamint az egészségügy és gyógyítás területén. További célként a vagyongyarapodás ütemében a környezetvédelem, az állatvédelem, a kultúra, valamint a szociális gondoskodás területén. ... >>

Élelmiszerklub Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1191 Budapest, Rákóczi utca 33. V./15.
képviselő: Sárközy Ildikó
hozzájárulni az élelmiszeripar vezetői és munkatársai szakmai fejlődéséhez. ... >>

Fiatal Lokálpatrióták Társasága

(kulturális)

1191 Budapest, Fő utca 11.
képviselő: Petrányi Nóra
Az egyesület célja, hogy tagjai, valamint más fiatalok számára megteremtse a rendszeres és igényes találkozása kereteit, ennek érdekében találkozókat, rendezvényeket szervez a hagyomány ápolása, a társasági élet, a kulturális szórakozás, az általános emberi, európai értékek ápolása és terjesztése érdekében. ... >>

FIESTA Tánccal az Egészségért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Kapisztrán u. 17.
képviselő: László Attila
A fiatalok tánc- és illemtan oktatásán keresztül hozzájárulni a jövő nemzedékének fizikai és szellemi képzéséhez. A tánctanfolyamok és táncrendezvények támogatásával közreműködni Magyarországon az állampolgárok egészségesebb életmódjának és mozgáslultúrájának fejlesztésében a gyermekkortól az időskorig bezárólag. Hozzájárulni ahhoz, hogy a társastáncok különböző műfajai Magyarországon minél szélesebb körben elterjedjenek, és ezzel együtt a táncrendezvényekkel kapcsolatos közösségi életoformák megerősödjenek. Az aklapítvány a tehetséges fiatalok felkarolásával, gondozásával és tanításával is foglalkozni kíván, azaz a hobbitáncok oktatása mellett a versenyekre való felkészítésre is súlyt fektet.
Közoktatási intézmény létesítése, fenntartása és működtetése. ... >>

Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club

(sport,kulturális)

1192 Budapest, Kós Károly tér 4. fszt. 3.
képviselő: dr. Kovács Attila
Sportolási, elsősorban teniszezési lehetőségek biztosítása a tagok számára, kezdő szinttől a versenyszerű sporttevékenységig terjedően. - A sporttal kapcsolatos kispesti - elsősorban wekerlei - hagyományok ápolása, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. - A fiatal korosztályok folyamatos beszervezése, a középkorúak és az idősebbek megtartása. - Versenyek, szabadidősporttal kapcsolatos események szervezése és lebonyolítása, ezen belül korosztályos, felnőtt és veterán versenyek rendezése. Bel- és külföldi sportpartnerségi kapcsolatok létesítése, illetve ápolása. - Kispesti - elsősorban wekerlei - társadalmi és önkormányzati szervezetekkel való együttműködés. ... >>

GLOBÁL Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(kulturális)

1192 Budapest, Hungária út 42. I./11.
képviselő: Kamocsa Norbert Ferenc
Megújuló energia termelésére, tárolására, energia rendszerekben integrálására, illetve felhasználására vonatkozó kutatások végzése, illetve támogatása.
Megújuló energiával kapcsolatos környezetvédelmi projektek kivitelezése és támogatása.
Megújuló energia felhasználásának elterjedését támogató projektek kivitelezése és támogatása.
Idős korúak szociális ellátásának támogatása. Ezen belül szociális létesítmények létrehozása, fenntartása, üzemeltetése.
Idős korúak szociális ellátását biztosító intézmények célzott támogatása. ... >>

Görög-Ciprusi-Magyar Baráti Társaság Egyesület

(kulturális)

1192 Budapest, Álmos u. 76.
képviselő: Kökény Politidu Márta elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Gyöngyház Keresztény Mentális Családsegítő és Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1191 Budapest, Corvin krt.2.VII.em.107.
képviselő: Gedeon Gyöngyi, Gonda Béla, Seres Sándor
Egészségvédő, családvédő, kapcsolatépítő és kultúrális szolgáltatás a keresztény értékeknek ... >>

H.A.T. Magyar Művészet és Tehetség Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Vécsey u. 1-3.
képviselő: Károlyi Imre Ferenc
Az egyetemes magyar /belföldi és országhatáron túli/ kultúra, művészeti élet, tudomány és technikai fejlődés mind szélesebb körű népszerűsítése az országhatáron belül és túl, az egész világon. ... >>

HAZAHÁZ Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1192 Budapest, Pannónia út 23.
képviselő: Galán Géza
A magyar nyelv tisztaságának megőrzése, gondozása; a nemzeti kultú- ra és együvé tartozás mindennapos gyakorlása; az egyetemes magyar művészet össznemzeti, a határon túli magyarokkal közös fórumának megteremtése. ... >>

Kínai-Magyar Népi Kölcsönös Baráti Társaság

(kulturális)

1196 Budapest, Hunyadi utca 68.
képviselő: Ma Liang
a kínai és magyar nép közötti kölcsönös megértés és barátság elősegítése. ... >>

Kispest Felnőttoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Guttenberg körút 6.
képviselő: Somogyi Judit
a Dolgozók Iskolája munkájának segítése. ... >>

Kispest Polgári Köre

(kulturális)

1196 Budapest, Hunyadi 141.
képviselő: Varga László ... >>

Kispestért Polgári Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1194 Budapest, Nagykőrösi út 136.
képviselő: Miklóshalmi Pál
Kulturális és egyéb tevékenység. Kispest polgárosodásának aegítése. A polgárok művelődési és kulturális igényei kielégítésének előmozdítása. A közösségi és tulajdonosi szemlélet kialakulásának segítése. Kispest közéletében való aktív részvétel. Kapcsolattartás Kispest Ökormányzatával. Önkormányzati demokratikus választásokra képviselők és lista állítása. ... >>

Kispesti Fórum Alapítvány

(kulturális)

1191 Budapest, Ady Endre utca 114.
képviselő: Gerhardt Ferenc
a demokrácia, a közélet tisztasága, a jó erkölcs és a nemzeti kultúra ápolása. ... >>

Kispesti Görögkatolikus Templom Alapítvány

(kulturális)

1195 Budapest, Kossuth tér 10 /A.
képviselő: Szocska Antal Ábel
A kispesti görögkatolikus templom felépítésének majd működésének, ill. a vallási és hitéleti tevékenységek támogatása. ... >>

Kispesti Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Árpád u. 7/A. X. 32.
képviselő: Rácz Gábor
Az Egyesület tevékenységével támogatja az ifjúságot, elősegíti a szociális, a kulturális és az oktatási kérdések kezelését, eljár a város-, és környezetvédelmi érdekek védelmében, fejleszti Magyarországon az esélyegyenlőséget. Támogatja a különböző ifjúsági közösségek és klubok munkáját. Képzéseket, oktatásokat szervez a közösségi, városvédelmi, szociális, környezetvédelmi és közéleti ismeretek terjesztésére. Rendezvényeket, közösségi összejöveteleket szervez. Szociális, környezet- és városfejlesztési akciókat szervez. Kutatásokat kezdeményez, szervez, bonyolít le illetve valósít meg. ... >>

Kispesti Helikon Kulturális Egyesület

(kulturális)

1192 Budapest, Bercsényi 22.
képviselő: Tihanyiné Szilágyi Ágnes ... >>

Kispesti Honismereti Egyesület

(kulturális)

1196 Budapest, Zalaegerszeg u. 106.
képviselő: Bánhegyesi Gergely, Vidra Péter ... >>

Kispesti Kisszínház Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1195 Budapest, Nagysándor József utca 22. 2./8.
képviselő: Cserkó Zsolt
állandó társulattal rendelkező alternatív színház létrehozásával és működtetésével a magyar és a világirodalom kiemelkedő műveinek színpadra segítése. A klasszikus magyar drámairodalom fontos darabjainak repertoáron tartása a világirodalom klasszikusaival egyetemben. Ezen műveknek a legmagasabb művészi eszközökkel történő bemutatása. ... >>

Kispesti Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1194 Budapest, Zombor utca 31.
képviselő: Dékán Imre, Kökényesi György, Molnár Ferrenc
A társadalom és az egyén közös érdekeinek megfelelő, azok összehangolására szolgáló közhasznú tevékenység folytatása Kispesten, és Magyarországon élő lengyelek, lengyel származásúak és magyarok, a két nép történelmének, kultúrájának, kulturális örökségének ápolása, feltáratlan részének megismerése, a hagyományok őrzése, a fiatalok hazafias szellemű nevelése, oktatása és ismereteinek bővítése területén. ... >>

Kispesti Munkásotthon Obsitos Fúvószenei Egyesület

(kulturális)

1191 Budapest, Teleki út 51.
képviselő: Bagoly István, Kovács Sándor
Fúvószenei, kulturális tevékenység, a magyar fúvószenei hagyományok megóvása, ápolása. ... >>

Kispesti Nyugdíjasok Szabadidő Klubja Egyesület

(kulturális)

1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 17. X./29.
képviselő: Kéri Gyula
Kulturális tevékenység, a szabadidő hasznos eltöltése, szociális tevékenység és településfejlesztés. ... >>

Kispesti Szabadelvű Alapítvány

(kulturális)

1192 Budapest, Mészáros Lőrinc u.45.
képviselő: Gulyás Zoltán
Liberális képiselőjelöltek támogatója és liberális gondolgkodásu fiatalok részére összejövetelek szervezése. ... >>

Kispesti Társaskör

(kulturális)

1191 Budapest, Fő u. 42.
képviselő: Arany-Tóth Zoltán
Együttműködésre hívja a lakosokat, régi és új kispestieket, akik cselekedni készek önzetlenül, becsülettel a hazáért, városunkért és a helyi lakosság közös érdekeit kívánják szolgálni. Célkitűzés az élet szebbé, tartalmasabbá tétele, nemzeti értékeink megismertetése, a helyi hagyományok ápolása és továbbfejlesztése. A társas élet újjászervezése, a nemzeti érzés ápolása, az állampolgári jogok és kötelezettségek tudatosítása és a keresztény erkölcsi normák eltrejesztése. ... >>

Kispesti Tudásház Közalapítvány

(kulturális)

1195 Budapest, Városház tér 18.
képviselő: Bede Ottó
Kispesten egy olyan "Tudásház" vagy "Teleház" jellegű műhely létrehozása, amely beilleszkedik a "Teleház" országos hállózatába és ezáltal bekapcsolja a számítógéppel rendelkező, vagy azt a "házon" keresztül igénybevevő közösségeket az intelligens hállózatok nemzetközi rendszerébe. Ezen túl elsődleges célja a kispesti közösséget felkészíteni az információs élet- és munkaformáinak elsajátítására. A célok összhangban vannak az EU keretprogramjával és a RISI, illetve az ERISI program keretében kívánja megvalósítani ezeket. ... >>

Kispesti Zsidó Közösség Egyesület

(oktatási,kulturális)

1191 Budapest, Corvin körút 2. 9./145.
képviselő: Faith Balázs, Hegedűs Pál
A zsidó identitás keresés és a zsidó hagyományok ápolása azok magyarországi jellegzetességének figyelembevételével, amely összhangban áll az alapvető emberi normákkal és integrálni tudja a modern európai kultúra értékeit. Tevékenysége kiterjed a zsidó hagyomány oktatására, közösségi programok szervezésére, a héber nyelv oktatására és a zsidó hitélettel kapcsolatos bármely tevékenységre. ... >>

Klubhálózat Kispest Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1191 Budapest, Üllői út 243.
képviselő: Patek Gábor
A 15-30 éves fiatalok társadalmi szocializációjának elősegítése, tehetséggondozása, szociálisan rászoruló fiatalok segítése. ... >>

Kolónia Kispest Helytörténeti és Helyismereti Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Fő u. 38.
képviselő: Dobrova Zsuzsanna
A főváros XIX. kerületének, Kispestnek a helytörténetével kapcsola- tos közfeladatainak ellátása, az ilyen irányú tevékenység segítése, a meglévő helytörténeti gyűjtemény és egyéb hasonló jellegű (iro- dalomtörténeti, zenetörténeti, játéktörténeti stb.) gyűjtemények, hagyatékok megőrzése, gondozása, feldolgozása, fejlesztése. A hely- történeti ismeretek oktatási centrumokban történő megismertetésé- nek elősegítése, ifjúsági táborok szervezése. Minden helytörténeti érték megmentését, védelmét, népszerűsítését szolgáló polgági kez- deményezés felkarolása, támogatása. Együttműködés a hasonló jellegű meglévő és alakuló szervezetekkel. Az etnikai kisebbségek hagyo- mányőrző tevékenységének elősegítése, muzeális jellegű értékeik felkutatása, gyűjtése és megőrzése révén. Magángyűjtemények, hagya- téki anyagok felkutatása, eredmények bemutatásának menedzselése. A kerület kiemelkedő személyiségeinek díszpolgárok, kitüntetettek, neves közéleti személyek, tudósok, művészek szellemi eredményeinek, hagyatékainak feldolgozásához a szükséges segítség megadása. Céljai eléréséről pályázatok kiírásával, kiadványok gondozásával, oktatási célokra alkalmas könyvek, brosúrák beszerzésével, vetélke- dők, előadások szervezésével is gondoskodik. Feladata, hogy a hely- történeti ismereteket széleskörűen népszerűsítse a helyi médiák felhasználásán keresztül. ... >>
1. oldal 2. oldal