Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 85
2. oldal

Konzervatív 56os Antibolsevista Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1193 Budapest, Deák Ferenc utca 25.
képviselő: Végh Attila
Az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének megőrzése és továbbvitele. 1956 történetének tárgyilagos, történelmi hamisításoktól mentes bemutatása. ... >>

Kós Károly Céh

(kulturális)

1192 Budapest, Kós Károly tér 10.
képviselő: Beke Pál ... >>

Kulturális Eszperantó Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1193 Budapest, Leiningen u. 4.
képviselő: Bajnógel István, Szilvási László ... >>

"Kulturált együttélésért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1195 Budapest, Petőfi utca 2/d.
képviselő: dr. Mészáros Tamás
Az alapítvány célja a népek közötti kulturális érintkezés támogatása, a magyar társadalmi mobilitás és az esélyegyenlőség elősegítése, a non-profit szféra és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése, a magyar lakosság lelki és testi egészségi állapotának javítása, a fogyasztóvédelem és az állampolgári jogbiztonság érvényesülésének elősegítése, művészeti, esztétikai ismeretterjesztés, az épített és a természetes környezet védelme, az európai unió eszméinek népszerűsítése. ... >>

LALA SALSA Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1194 Budapest, Udvarhely utca 16.
képviselő: dr. ifj. Krizsa Lajos
szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése, ennek keretén belül a salsa, valamint egyéb táncirányzatok népszerűsítése, támogatása, terjesztése. ... >>

Lipcsei Baráti Kör Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1193 Budapest, Szigligeti u. 35.
képviselő: Kováts Levente, Kuncz Zoltán
A Kárpát-medencében található természeti és kulturális értekieink megismerése és megóvása, a turisztika és a tömegsportok széleskörű népszerűsítése. ... >>

Magyar Élelmiszerekért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1191 Budapest, Rákóczi utca 33. 5./15.
képviselő: Sárközy Ildikó
Az Alapítvány célja hozzájárulni a magyar élelmiszerek sokszínűségének, értékeinek és hagyományainak fenntartásához, megőrzéséhez, továbbfejlesztéséhez; ismertségének, hírnevének, kedveltségének és elismertségének növeléséhez. ... >>

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Baross u. 48.
képviselő: Romhányi András
A magyar kulturális értékek őrzése és gyarapítása. Az egyesület szellemi műhely, nemzeti intézmény, amelynek feladata a magyar közművelődési szakma eredményeit, módszereit közvetíteni a határon túl élő magyarság számára. ... >>

Magyar Könnyűzenei és Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1196 Budapest, Báthory utca 65/a. alagsor/3.
képviselő: Trombitás Károly Tamás
Magyarországi könnyűzenei és kulturális produkciók, rendezvények támogatása. ... >>

Magyar Szociális Fórummozgalmakért Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1194 Budapest, Kolozsvár u. 7.
képviselő: Zalka Vera
A Világ- és Európai Szociális mozgalmakhoz kapcsolódóan a magyarországi szociális mozgalmak segítésére, szakmai és egyéb támogatására; nemzetközi civil kapcsolatok és együttműködések ápolására, tudományos tevékenységre, kutatásra; oktatás, képzés, ismeretterjesztés elősegítésére; hazai és nemzetközi szintű kulturális tevékenységre; környezetvédelmi érdekeket erősítő, valamint ökológiai- és humánerőforrás fejlesztési tevékenységre; stb. ... >>

Makedonia Interkulturális Egyesület

(kulturális)

1192 Budapest, Álmos utca 76.
képviselő: Ladas Dimitrios, Stamatopoulos Vasilios
a görög érzület támogatása és fejlesztése a görögség körében, különösen a Magyarországon élő MAKEDONIA-i görögök között. ... >>

Mentrópia Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1191 Budapest, Kisfaludy utca 26. I.//4.
képviselő: Sablik Henrik
olyan alkotóközösség fenntartása, amely információt és tartalmat szolgáltat, közvetít egy elektronikus weblap működtetésével, és ennek a tartalmából összeállított időszakosan, nyomtatott formában megjelenő lap kiadásával, amely emberközpontú szemszögből, pártatlanul, és optimista hangvételben tudósít az ország-világ napi-heti eseményeiről. ... >>

Mérleg Egyesület

(kulturális)

1192 Budapest, Előd utca 14. 2.
képviselő: Derényi András, Dr. Katus László, Vető István
a II. Vatikáni Zsinat szellemében szolgálni a keresztény kultúrát és lelkiséget. ... >>

Mézeskalács Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1194 Budapest, Kelet utca 8-12.
képviselő: Juhász Sándorné elnök, Szűcs Tünde, Vilonya Ágnes
A Mézeskalács Óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott célok érdekében a személyi és tárgyi feltételek javítása. ... >>

NapHolló Tradicionális Keleti Mozgásművészeti Egyesület

(kulturális)

1191 Budapest, Kisfaludy utca 18. /b. II./8.
képviselő: Bogáth Ágnes elnökségi tag, Kovács Árpád elnök, Kovács Gábor elnökségi tag
A keleti filozófia szellemiségére támaszkodva gyakorlati keleti mozgásművészeti foglalkozásokat, elméleti bemutatásokat és tiszta életviteli modelleket ismertessen, népszerűsítsen, szervezzen. ... >>

Nemzetőrök Országos Szövetsége

(tűzoltó,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1195 Budapest, Vas Gereben utca 4-6.
képviselő: Szabó Sándor
A Szövetség az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, valamint az 1956-os forradalom hőseinek emlékét őrzi, ápolja a forradalmi hagyományokat. Ennek keretében tagjai részt vesznek a hagyomány őrző ünnepségeken, megemlékezéseken. A Szövetség részt vállal e körben az ifjúság nevelése, oktatása vonatkozásában. Tagjai - felkérésre, vagy megkeresésre - a polgárok védelmében, a közrend és közbiztonság megteremtését segítik részvételükkel. Ennek érdekében a rendfenntartó hatóságokkal (Honvédség, Rendőrség, Határőrség, Katasztrófavédelem, Polgárvédelem, Vám- és Pénzügyőrség, Tűzoltóság), illetve a civil bűnmegelőzési szervezetekkel kívánnak együttműködni. ... >>

Összefogás Kispestért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1194 Budapest, Nagykőrösi út 136.
képviselő: dr. Balaton Péter, Tímár Béla András
A lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása. Együttműködés a Kispesten tevékenykedő vállalkozókkal; Kispest közéletében való aktív részvétel; önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával. ... >>

Összefogással a Műveltségért Alapítvány

(kulturális)

1191 Budapest, Simonyi Zs. 33.
képviselő: Kajáry Ildikó, Katona Katalin
A Károlyi Mihály magyar-spanyol tannyelvű gimnáziumban folyó tevékenység támogatása. ... >>

Öt Elem Wushu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Zrínyi utca 23. fszt./1.
képviselő: László Károly
a Wushu, a Sanda, a Tai chi, a Feng shui és Kung-fu sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók szervezése. Az Egyesület célja továbbá az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása, a Wushu, Sanda, Tai chi, Feng shui és Kungfu-n keresztül a harcművész-filozófia eszmerendszer terjesztése, mely hatékony módszer az ifjúságvédelmi feladatok ellátására. ... >>

Pannónia Iskola 2000

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Pannónia út 12.
képviselő: Demeter Miklós
Az általános iskolai tanulók fejlődésének segítése, továbbtanulásuknak, felkészítésüknek elősegítése. ... >>

Perpetuum Mobile Klub Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1191 Budapest, Fő u. 22.
képviselő: Kökényesi Miklós ... >>

Petőcz Mihály Alapítvány

(kulturális)

1196 Budapest, Nagysándor József utca 117.
képviselő: dr. Hankovszky Béla, Gállos Balázs
A humán tudományterületeken (antropológia, filozófia, teológia, történelem, kultúrtörténet, pszichológia, vallástörténet) és a művészetekben (képzőművészet, zene) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása. ... >>

Picit a Kicsiknek - Esze Óvoda Gyermekeiért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Esze Tamás u. 25.
képviselő: Völgyesiné Mrovka Darinka
Az óvodai nevelő-oktató munka színvonalának emelése. ... >>

Sakura Aikido Harcművészeti Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1190 Budapest, Lobogó u. 5. II/4/19.
képviselő: Pálinkás Miklós
Az ifjúság-, kultúrpolitika és egészségvédelem céljainak megvalósítása az aikidó mint önvédelmi harcművészet oktatásán keresztül, a távol-keleti kultúra szélesebb körben történő megismertetése, terjesztése. ... >>

SIRÁLYOK Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1193 Budapest, Táncsics M. utca 6. IX./33.
képviselő: Kovács Zoltán
a tájékozódási futás sportág népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése, felújítása
- minél nagyobb tömegbázis teremtése a tájékozódási futás sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés, utánpótlás nevelése
- sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése.
a tájékozódási futás, mint természeti sport kapcsán aktív részvétel környezetvédelmi feladatokban. ... >>

Skandináv Ház Alapítvány

(kulturális)

1192 Budapest, Nádasdy utca 11.
képviselő: Galambos Attila, Götz Andrea, Peter Eszterhás
Célja, hogy kulturális tevékenységeket támogasson, ezáltal elősegítse a Magyarország és a skandináv országok ( Dánia, Izland, Norvégia, Svédország) közötti kapcsolatok fejlődését. Az alapítvány a fent említett országok civil szférajával való kapcsolattartás során ismereteket terjeszt egymás kultúrájáról, nyelvéről, történelméről, társadalmáról, politikai rendszeréről, gazdasági struktúrájáról. Az ismeretterjesztés mellett a szóban forgó országok állami szerveinek civil szervezeteinek, gazdasági társaságainak és állampolgárainak támogatásával programokat dolgoz ki annak érdekében, hogy a Magyarországra látogató vagy ott élő skandináv és finn állampolgárok a Skandináviába látogató vagy ott élő magyar állampolgárok fent említett országokkal kapcsolatos kulturális ismeretei bővüljenek. ... >>

Stáció Mozgásművészeti Egyesület

(kulturális)

1191 Budapest, Kisfaludy 32/c.
képviselő: Andrássy Jánosné, Bayer Judit ... >>

Szövetség a Kispesti Polgári Körökért Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Újlaki u. 5.
képviselő: Dr.Fried Miklós, Dr.Lélfay Botond
Polgári Körök kispesti közhasznú tevékenységének segítése, ismeret- terjesztő és kulturális rendezvények szervezése és azok propagálá- sa; nemzeti és kulturális értékek megőrzése, köztisztaság-, közrend megőrzésének elősegítése, fiataloknak, más korosztálynak progra- mok-, kirándulások szervezése; határon túli magyarság segítése, nemzeti etnikai kisebbség támoga- tása. ... >>

Táncsics Mihály Kulturális Egyesület

(kulturális)

1195 Budapest, Táncsics M. u. 7.
képviselő: Fodor András Attila, Schütt Kornél ... >>

Tehetséges és Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1196 Budapest, Ady E. u. 73-75.
képviselő: Kácsorné Barcsik Tünde
A Budapest XIX. ker. Ady E. u. 73-75. sz. alatti Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulói számára a felészülésüket, előmenetelüket segítő támogatás nyújtása, tehetséggondozás. Az iskolai tanulmányi-, kulturális- és sportrendezvények alapján az iskola résztvevő diákjainak és azok felkészítőinek díjazása. Osztályonként legalább egy-egy tanuló jutalom-üdültetése. Az Iskola énekkarának felkészüléséhez, szerepléseihez való anyagi támogatás, vidéki, külföldi cserekapcsolat létrehozása és ennek keretében vendégszereplés támogatása. A kiemelkedő munkát végző pedagógusok számára díj alapítása és e díj anyagi fedezetének biztosítása. Az Iskola oktató-nevelő munkájának az anyagi felételeihez való hozzájárulása, speciális osztályok létrehozásának, működésének támogatása. Az Iskola tanulóinak idegennyelv-tanulásának segítése. Művészeti célú iskola alapítása - amennyiben az alapítvány vagyoni gyarapodása lehetővé teszi. ... >>

Universitas Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1193 Budapest, Csokonai 12.IV.em.16.
képviselő: Hargittay Emil
Az egyetemi oktatás és kutatás támogatása, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével. ... >>

Virágzó Wekerléért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1192 Budapest, Kós Károly tér 8. 1./16.
képviselő: dr. Balaton Péter
A lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása. Együttműködés a Wekerle-telepen tevékenykedő vállalkozókkal. Kispest közéletében való aktív részvétel. Önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával. A környezet szebbé, egészségesebbé tételének támogatása. A helyi hagyományok és a múlt emlékeinek felkutatása, megőrzése. Wekerle-telep önszerveződő irányításának (pl. részönkormányzat) elősegítése. ... >>

Wekerlei Társaskör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1192 Budapest, Kós Károly tér 10.
képviselő: Nagy Tamás
A főváros XIX. kerület wekerlei városrész helytörténeti, településszerkezeti és építészeti, továbbá természeti értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése, lakói jobb helyi közérzetének, a közügyek iránti nagyobb érdeklődésének, helyi lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, tisztaságának javításában. ... >>

Zene-Sport-Kultúra Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

1195 Budapest, Kisviola utca 10.
képviselő: Stelczer Ferenc
A kultúra, a népi és történelmi hagyományok ápolása, a testkultúra, a sport, az egészséges életmód és a prevenció népszerűsítése az Európai Unió normáinak megfelelően. Tapasztalatcsere és rendezvények szervezése a fenti témákban. ... >>
1. oldal 2. oldal