Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 95
1. oldal

56-OS SZÖVETSÉG BAJTÁRSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Dobó Katica utca 65.
képviselő: Csukás Irén
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, műemlékvédelem, 56-os történelmi vetélkedők szervezése, 56-os emlékhelyek országos felmérése, gondozása, lehetséges bővítése, 56-os kegyeleti kötelezettségek ellátása, 56-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének ápolása és megőrzése. ... >>

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Gutenberg krt.6.
képviselő: Lázár András
A kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskolában folyó szaktárgyi és pedagógiai munka színvonalának emelése. ... >>

A Kispesti Zeneoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1193 Budapest, Irányi Dániel utca 2.
képviselő: Payr Henrik
Anyagi segítséget nyújtani a kerületi zeneiskola keretében történő hangszeres nevelés fejlesztéséhez. ... >>

A wekerlei Kós Károly Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Hungária út 28.
képviselő: Kiss Gáborné
A Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. ... >>

Add a Kezed Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Nádasdy u. 48.
képviselő: Kiss Gyula
A Budapest XIX.kerület, Hullay Jenő u. 48.sz. alatti óvoda nevelő-oktató munkájának fejlesztése. ... >>

Akupunktúra-Rehabilitáció Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1196 Budapest, Petőfi 79.
képviselő: Bakos Eleonóra
A mozgásszervi betegségben szenvedők rehabilitálása, elsősorban a veleszületett idegrendszeri károsodott gyermekek kezelése, valamint az agyi keringési katasztrófán átesettek bénulásának rehabilitálása YAMAMOTO féle akupunktúrás kezeléssel. Homeopátia és biorezonancia, valamint ezen módszerek oktatása. ... >>

Angol Nyelvtudásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1191 Budapest, Eötvös 13.
képviselő: Mohácsi Imre
A kispesti Eötvös utcai Általános Iskola angol nyelvoktatásának fejlesztése. ... >>

Banki Hitelmediátor Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1191 Budapest, Üllői út 200. 6./606.
képviselő: Barabás Gyula önállóan, Kaltenecker István/Papp Lászlóval együttes, Papp László/Kaltenecker Istvánnal együttes
az egyesület nevéből eredően elsősorban a banki hitelekben, valamint a pénzügyi fogyasztóvédelem területén segítséget és tájékoztatást kíván nyújtani az állampolgárok részére, tanácsadó és jogsegélyszolgálat működtetésével. Céljai elérése érdekében a pénzügyi kultúra oktatásával, fejlesztésével, életviteli tanácsadással, a hitelező és az adós közötti hatékony kommunikáció megvalósításával kíván hozzájárulni, hogy a társadalom további túlzott mértékű eladósodottságába és ebből adódóan egy megoldhatatlan adósságspirálba kerüljön. Jogi, szakmai támogatási programok megteremtésével felvállalja az arra rászoruló állampolgárok érdekeinek képviseletét. Az adós teljes hiteléletútja alatt szakértő támogatást biztosít a felmerülő problémák megoldásához. ... >>

Beállítások Színtársulat Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Víztorony u. 17.
képviselő: Heiner Péter, Kenéz Anikó, Tóth Gabriella
A színház és társművészetek terén önálló alkotások létrehozását, továbbá kísérleti, illetve műhelymunkákat kíván támogatni. Támogatja a műhelyben dolgozók alkotásainak forgalmazását. A kőszínházon nevelkedett közönséget becsábítsa a professzionális alkotói minőséget kínáló független színházba. A műhelymunka keretein belül képzés folytatása, valamint a kortárs alkotó és előadóművészetekkel való megismerkedés lehetőségeinek biztosítása. ... >>

Békét a Nemzeteknek Karitatív és Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

1194 Budapest, Attila utca 62. fszt//4.
képviselő: David Levine
Szociális, mentális, etikai segítség és szolgáltatás nyújtása a társadalomban a kisebbségek, hátrányos helyzetű rétegek részére zsidó és keresztény alapelvek, etikai értékrendszer alapján. ... >>

Bleicziffer Laura Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1196 Budapest, Kisfaludy u. 177.
képviselő: Fröhlich Tibor, Kardos Zoltánné
Bleicziffer Laura hitoktató és szerzetesnővér emlékének ápolása, földi maradványainak méltó módon történő elhelyezése és szenttéavatása, eközben hitoktatást végző szerzetesnővérek támogatása ... >>

Bőripari Dolgozók Szakszervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1196 Budapest, Nagysándor József utca 120.
képviselő: Kovács Jánosné sz.Giricz Magdolna Verona
A tevékenységével előmozdítsa az általa képviselt szakszervezeti tagok életkörülményeinek javítását, munkakörülményeinek fejlesztését. Segítse elő gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek védelmét, képviseletét és érvényesítését. A BDSZ tevékenysége kiterjed a műszaki, tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, környezetvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására és támogatására. ... >>

Budapestiek az Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1195 Budapest, Zrínyi utca 7. 3./9.
képviselő: Perkó Magdolna
Segítséget nyújtson a MESZK Területi Szervezeténél tagsági viszonnyal rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakmai közéletben való részvételéhez. Támogassa a szakmai közélet megteremtését és élénkítését szolgáló iskolai, helyi, területi és országos szintű kezdeményezéseket. Pártfogolja mindazon törekvéseket, melyek elősegítik az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges ismereteinek biztosítását. ... >>

Corvin Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Corvin krt. 35.
képviselő: Csató Józsefné
Az óvoda működési feltételeinek javítása a pedagógiai munka színvonalának emelése érdekében.
A gyermekek fejlődését, nevelését, életminőségük javítását célzó elméleti és gyakorlati munka támogatása.
Egészséges életmódra nevelés, az ehhez szükséges feltételek bővítése, megvalósítása
játék lehetőségeinek anyagi eszközökkel történő segítése
Nevelő-oktató munka színvonalának emelése (az ehhez szükséges szakmai anyagok beszerzése, tanfolyamok, továbbképzések anyagi támogatása).
Környezetvédelem.
Óvoda épületének és környezetének (udvar) szakszerű és szakmailag szükségszerű átalakításának támogatása a XIX. kerületi Önkormányzattal egyeztetve. ... >>

DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1192 Budapest, Bercyényi u. 17.
képviselő: Gáll Tibor
A főváros XVIII-XIX. kerületeinek tűzmegelőzési, tűzoltási, kárelhárítási, műszaki mentési feladatainak hatékonyabb elősegítése, a kerületi parancsnokság állományában lévő tűzoltók szakmai, sport, kulturális, oktatási támogatása, az elhelyezési körlet állagának szintentartása. ... >>

Deák Ferenc Ipari Szakképző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Üllői út 270.
képviselő: Balázsné Drozgyik Klára, Kaposi Miklósné
A Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (1195 Budapest, Üllői út 270.) eredményesebb működésének elősegítése. ... >>

dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1192 Budapest, Kós Károly tér 3. 3./1.
képviselő: Papp Andrea
Részvétel a Dr. Kós Károly Emlékház működtetésében Magyarországon és Erdélyben, valamint bármely határon túli országban. Néprajzi tárgyú foglalkozások szervezése gyerekeknek és felnőtteknek. Etnográfiai gyűjtőutak szervezése " Dr. Kós Károly nyomában" címmel. ... >>

Dr.Gyarmathy Kálmán Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1196 Budapest, Áchim A. u. 78.
képviselő: Dr.Fábián István / Elnök együttesen, Tóth Irma / Titkár együttesen
Támogatást nyújtson a tehetséges gyermekek taníttatásához, részükre ösztöndíjat biztosítson; A nagycsaládosok részére egyszeri alkalommal anyagi támogatást adjon; Támogassa a szegény sorsú, idős embereket; A Kispesti Jézus Szíve Egyházközösséghez tartozó Közösségi Ház bárki által látogatható programjainak támogatása, ide értve a nyelvtanulási programokat, a könyvtár kialakítását, a kottatár fejlesztését és az énekkarok működésének támogatását is. ... >>

Dys-Harmónia Alapítvány (disfunkciós hiperaktív gyermekekért)

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Zrínyi u. 2.
képviselő: Flier Éva, Jakus Tibor
A Kincsesház Általános Iskolában szereplő gyermekek fejlesztésének, oktatásának az előmozdítása, ennek keretében: - oktatás, kiegészítő tevékenységként a speciális foglalkozások ke- retében (kulturális, művészeti, sport) fejlesztési készség foko- zása, - terápiás kezelések finomítása, - rászorult gyermekek támogatása, - hátrányos helyzetű szociális és kisebbségi etnikai körből kike- rült rászorult gyermekek támogatása, - az állami gondoskodás keretében lévő árvák, ill. intézetből kike- rült gyermekek speciális nevelése, - a közoktatásból kiszorult gyermekek (dyslexia, dyscalculia, dysgráfia és hiperaktivitás, stb.) gyermekek oktatása és terápiás kezelése. ... >>

Egy Megújuló Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Csokonai u. 9.
képviselő: Csukárdi Tiborné
A Budapest XIX.ker. Csokona u. 9. szám alatti Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása.
- az iskola általános működési feltételeinek javítása,
- az intézmény tudományos (kutató) tevékenységének, kulturális életének támogatás. ... >>

Egyszer Élsz! Hogyan Élsz? Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1191 Budapest, Berzsenyi 8. Általános Iskola
képviselő: Gratzer Károlyné
A tanári és gyermeki személyiséget harmonikusan fejlesztő módszerek kutatása, alkalmazása az általános iskolákban, a módszerek publikálása, módszertani központ létrehozása. ... >>

Együtt Segítsünk Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 14.
képviselő: Zlatár Györgyné
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. - Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, a fejlesztési elképzelések támogatása. - Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjá- nak, esélyegyenlőségének elősegítése, teljes biztosítása. - Különböző jellegű, célzott felajánlások esetén (természetes sze- mélyek, szociális intézmények, állami nevelőintézmények, tanin- tézmények, idősek otthona...stb.) a legrászorultabbak támogatása. - Az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs programok és célok - EU követelményrendszeréhez igazodó - tervszerű támogatása, a programok és célok megvalósítá- sát segítő eszközök, módszerek felkutatása. - A kulturális értékek, alkotók és alkotások, alkotó közösségek tá- mogatása, segítése, ösztönzése. - Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetése. - Rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének, programjainak szervezése, ilyen programok támogatása. - Az oktatási intézmények műszaki- és eszközfelszereltségének kor- szerűsítésére irányuló kezdeményezések ösztönzése, felkarolása, támogatása. ... >>

ÉKKŐ Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 30.II.8.
képviselő: Koller Emese Klára önállóan, Pogány Éda Glória ketten együtt, Szűcs Imre ketten együtt
Az emberi élet és környezeti és lelki egészség helyreállítása. Segítségnyújtás az emberi élet sorsfordulóiban: minden olyan döntő életszakaszban és területen, ahol az ember oktatásra, ápolásra, védelemre, fejlesztésre, változtatásra, segítségre szorul, erre fogékony, elsődlegesen az oktatás, valamint az egészségügy és gyógyítás területén. További célként a vagyongyarapodás ütemében a környezetvédelem, az állatvédelem, a kultúra, valamint a szociális gondoskodás területén. ... >>

Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak Alapítvány

(oktatási)

1190 Budapest, Fő u.42.
képviselő: Paragi János
A kispesti nagycsaládosok gyermekeinek oktatással kapcsolatos és szociális támogatása. ... >>

Eszperantó Alapítvány

(oktatási)

1193 Budapest, Leiningen u. 4.
képviselő: Kiss Lajos
Az eszperantó nemzetközi nyelv népszerűsítése, oktatásának támogatása. ... >>

Evangelikál Teológia Alapítvány

(oktatási)

1192 Budapest, Álmos utca 36. fszt./1.
képviselő: Serafin József
Az evangelikál teológia megismertetése, fejlesztése a magyarországi teológia és tudományos közélet formálása, hatásának növelése, eredményeinek általános megismertetése révén ... >>

Falmászók, Alpinisták, Sport- és Hegymászók Sportegyesület

(sport,oktatási)

1191 Budapest, Ady E. út 40-42.
képviselő: Farkas Péter
a hegyi sportok gyakorlásának, az ahhoz kapcsolódó képzés és információáramlás elősegítése, szervezése. ... >>

FIESTA Tánccal az Egészségért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Kapisztrán u. 17.
képviselő: László Attila
A fiatalok tánc- és illemtan oktatásán keresztül hozzájárulni a jövő nemzedékének fizikai és szellemi képzéséhez. A tánctanfolyamok és táncrendezvények támogatásával közreműködni Magyarországon az állampolgárok egészségesebb életmódjának és mozgáslultúrájának fejlesztésében a gyermekkortól az időskorig bezárólag. Hozzájárulni ahhoz, hogy a társastáncok különböző műfajai Magyarországon minél szélesebb körben elterjedjenek, és ezzel együtt a táncrendezvényekkel kapcsolatos közösségi életoformák megerősödjenek. Az aklapítvány a tehetséges fiatalok felkarolásával, gondozásával és tanításával is foglalkozni kíván, azaz a hobbitáncok oktatása mellett a versenyekre való felkészítésre is súlyt fektet.
Közoktatási intézmény létesítése, fenntartása és működtetése. ... >>

Gábor Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Fő u. 143.
képviselő: Petre Rita
A Budapest XIX. kerület Gábor Andor u. 143. sz. alatti Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

Grafológiabarátok Országos Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

1192 Budapest, Nagykőrösi út 32. fszt. 1.
képviselő: Lehoczkiné Gonda Ágnes
Oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, érdekképviseleti, valamint nemzetközi tevékenység. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Gyermeksziget a Bóbitákért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1193 Budapest, Csokonai utca 5.
képviselő: Csukárdi Tiborné sz. Hegyaljai Enikő
A Bóbita Óvodába járó gyermekek számára kultúrált, színvonalas óvodai környezet biztosítása. ... >>

Gyöngykagyló Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1195 Budapest, Zrínyi utca 6.
képviselő: Cserepes Nikolett
a Gyöngykagyló Óvodába járó egészséges, valamint integráltan nevelkedő, sajátos nevelési igényű (hallás-, látás-, értelmi-és beszédfogyatékos, illetve a részképesség zavarában és magatartászavarban szenvedő) gyermekek részére:
- a harmonikus személyiségfejlesztés feltételeinek javítása,
- a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, szociális- és értelmi érettség kialakításának segítése,
- a potenciális iskolai tanulási zavarok megelőzésének elősegítése,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek részére az esélyegyenlőség megteremtése. ... >>

Gyöngysor Alapítvány a Gyöngyszem Bölcsőde Gyermekeiért

(oktatási)

1195 Budapest, Zrínyi u. 4.
képviselő: Balogh Józsefné, Misovics Andrea
A csecsemők és kisgyermekek fejlődését, gondozását, életminőségüknek javítását célzó elméleti, és az azt elősegítő gyakorlati munka támogatása. Egészséges életmódra nevelés, az ehhez szükséges feltételek bővítése, a bölcsődei játéklehetőségeknek anyagi eszközökkel történő segítése. A bölcsődei gondozó-nevelő munka színvonalának emelése, az ehhez szükséges szemléltető eszközök, játékok, könyvek beszerzésének támogatása. Szakmai anyagok (szakkönyvek, szakfolyóiratok, videokazetták stb.) beszerzése, tanfolyamok, továbbképzések, előadások, szakmai konzultációk anyagi támogatása, a XIX. kerületi Önkormányzattal egyeztetve. A korszerű és egészséges táplálkozást elősegítő modern konyhatechológiai eljárások megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének támogatása. A bölcsőde épülete és játszóudvara szakszerű és szakmailag szükségszerű átalakításának támogatása a XIX. kerületi Önkormányzattal egyeztetve. Környezetvédelem. A bölcsőde környzetének szépítése, megóvása. Környezvédelmi oktató-nevelő munka támogatása. Szülőkkel való szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében közös programok, rendezvények finanszírozása. ("Családbarát bölcsőde"). ... >>

H.A.T. Magyar Művészet és Tehetség Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1193 Budapest, Vécsey u. 1-3.
képviselő: Károlyi Imre Ferenc
Az egyetemes magyar /belföldi és országhatáron túli/ kultúra, művészeti élet, tudomány és technikai fejlődés mind szélesebb körű népszerűsítése az országhatáron belül és túl, az egész világon. ... >>

Hungária Diákalapítvány

(intézményi,oktatási)

1192 Budapest, Hungária út 36.
képviselő: Varga Gusztáv
A Fővárosi Önkormányzat Hetes Diákotthon és Általános Iskolában nevelkedő gyermekek magasabb színvonalú nevelése és oktatása. ... >>

JAGUÁR ALAPÍTVÁNY a minőségi szakképzésért

(intézményi,oktatási,szociális)

1191 Budapest, Jósika utca 5.
képviselő: Mózes Tamás János
A társadalompolitika, gazdaságpolitika, munkaerő-piaci politika területéhez kapcsolódó humánpolitikai tevékenységgel összefüggő szakiskolai, szakközépiskolai elméleti és gyakorlati oktatási feltételek megteremtése. a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű térségekben élő személyek számára esélyteremtő programok szervezése, illetve azon szervezetek támogatása, akik e társadalmi cél képviseletét vállalják és ennek érdekében az alapítványi célok megvalósításában közreműködnek. ... >>

Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1191 Budapest, Bethlen G. utca 32. II./1.
képviselő: Csatádi Katalin, Heim Anita
Ösztönözni, elősegíteni, hogy az egyesület helyi, regionális, országos és nemzetközi csoportok megalakulását és egyesületbe tömörülését. Összefogni, irányítani, segíteni és ellenőrizni az egyesületbe bekapcsolódó - iskolán kívüli - öntevékeny, önkéntes csoportokat, melyek természetvédelmi, állatvédelmi, állat-megfigyelési, környezetvédelmi, valamint humanitárius területeken.
Afrikai országok gyermek- és ifjúságvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, kutatási tevékenységének támogatása, ezekben való aktív részvétel önállóan és a nemzetközi Jane Goodall Intézetekkel együttműködésben. ... >>

Jerikó Segítő Alapítvány

(oktatási)

1194 Budapest, Szegfű utca 10.
képviselő: Takács Balázs
A látássérültek és látók integrált oktatásának elősegítése, közösségeik, együttélésük segítése. ... >>

Jókai Mór Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Nádasdy 98.
képviselő: Horváth Andrea
A Jókai Mór Általános Iskola oktató-nevelő munkájának, a diákönkormányzati tevékenységnek, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása. ... >>

JÓL-LÉT Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1194 Budapest, Fecske u. 27.
képviselő: Mészáros Zolt
A helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben, gyermekintézményekben, valamint más gyermekekről gondoskodó intézményekben tartott helyszíni foglalkozásokkal a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, az egészségügyi, a nevelési, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, illetve az ezekhez való hozzájutás szervezése, és hivatalos ügyek intézésének segitése. A gyermekvédelmi szolgáltatásokat ismertető és azok igénybevételi lehetőségét biztosító kommunikációs rendszer működtetése. A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXII. törvényben meghatározott célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges érintkezési kultúra fejlesztésének segítése. ... >>

Jótett Ház Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1194 Budapest, Viola utca 30.
képviselő: Varga Sára
Annak az elősegítése, hogy a hajléktalanok a normális társadalmi életbe vissza tudjanak illeszkedni. Ennek érdekében az egyesület nappali melegedőt és átmeneti szállást tart fenn. Szenvedélybetegeknek - elsősorban alkohol és drogfüggők számára - rehabilitációs foglalkoztatásokat szervez, oktatásokat és csoportfoglalkozásokat tart, lelki segélynyújtást végez. Elősegíti ezen rászorulók rehabilitációs foglalkoztatását, segít a munkahely-teremtésben. Időskorúak gondozása céljából az egyesület otthont tart fenn. ... >>

Karácsony Sándor Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1196 Budapest, Kossuth L 149.
képviselő: Sándor Miklós
A budapest XIX. kerület általános és középfokú oktatásának fejlesztése, a kerület szociális ellátottságának javítása érdekében 12 évfolyamosra kibővitendő Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola támogatása. ... >>

Két Kéz Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1191 Budapest, Kosárfonó utca 4. 8./29.
képviselő: Fazekasné Kocsis Beáta
Olyan családok segítése, támogatása, akik anyagi okokból hátrányos helyzetben vannak gyermekeik gyógykezeltetése terén; a sérült gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése az integrált foglalkoztatás, a tanulás, a tehetséggondozás és a szabadidő területein. A sajátos nevelési igényű - elsősorban CEASE terápiában részesülő - gyermekek családjainak támogatása. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők esélyei növelésének segítése. Integrált foglalkoztató és játszóház működtetésének támogatása. ... >>

Kétnyelvű Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 33.
képviselő: dr. Cselik Ágnes titkár, Fazekas Csaba alenök, Horváth Gábor elnök
támogatni és segíteni a kétnyelvű iskolákban, ill. a kétnyelvű iskolákért tenni akarókat (egyéneket és közösségeket, iskolákat, pedagógusokat, igazgatókat, stb.) munkájukban, feladataik ellátásában és érdekeik védelmében; erősíteni a kétnyelvű iskolák közötti együttműködést, fejleszteni más külső intézményekkel (egyetemekkel, önkormányzatokkal, külföldi partnerekkel, stb.) való kapcsolatokat, vagyis mindazt, ami a kétnyelvű tanítás-tanulás érdekeit szolgálja, ami ? az eredményesség és hatékonyság érdekében ? az anyagi, erkölcsi, illetve szakmai stabilitáshoz hozzájárul; őrködni a kétnyelvű oktatás szakmai színvonalán, közreműködni abban, hogy a hosszabb idő óta kétnyelvű képzést folytatók képesek legyenek a folyamatos megújulásra, az újabb iskolák pedig továbbvigyék a jó kezdeményezéseket, tapasztalatokat, azaz, hogy az egyesületbe tartozó iskolák pedagógusai tannyelv-pedagógiailag felkészültek legyenek; a kétnyelvű iskoláztatást érintő kérdésekben érdekvédelmet folytatni, egységes, szakmai testületi álláspontot kialakítani s azt képviselni; a tannyelv-pedagógiai kultúrát terjeszteni a tapasztalatokat továbbítani; lehetőségeikhez képest információt szolgáltatni a tevékenysége körébe tartozó kérdésekben. ... >>

Kéz a Kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1191 Budapest, Széchenyi utca 3-5.
képviselő: Perge Ildikó
Értelmi fogyatékos gyermekek iskolai és életkörülményeinek javítása. ... >>

Kispest Felnőttoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1192 Budapest, Guttenberg körút 6.
képviselő: Somogyi Judit
a Dolgozók Iskolája munkájának segítése. ... >>

Kispesti Bólyai János Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

1190 Budapest, Árpád út 12.
képviselő: Diósiné Szarvas Ildikó
Az oktatási színvonal emeléséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. ... >>

Kispesti Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Árpád u. 7/A. X. 32.
képviselő: Rácz Gábor
Az Egyesület tevékenységével támogatja az ifjúságot, elősegíti a szociális, a kulturális és az oktatási kérdések kezelését, eljár a város-, és környezetvédelmi érdekek védelmében, fejleszti Magyarországon az esélyegyenlőséget. Támogatja a különböző ifjúsági közösségek és klubok munkáját. Képzéseket, oktatásokat szervez a közösségi, városvédelmi, szociális, környezetvédelmi és közéleti ismeretek terjesztésére. Rendezvényeket, közösségi összejöveteleket szervez. Szociális, környezet- és városfejlesztési akciókat szervez. Kutatásokat kezdeményez, szervez, bonyolít le illetve valósít meg. ... >>

Kispesti Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1194 Budapest, Zombor utca 31.
képviselő: Dékán Imre, Kökényesi György, Molnár Ferrenc
A társadalom és az egyén közös érdekeinek megfelelő, azok összehangolására szolgáló közhasznú tevékenység folytatása Kispesten, és Magyarországon élő lengyelek, lengyel származásúak és magyarok, a két nép történelmének, kultúrájának, kulturális örökségének ápolása, feltáratlan részének megismerése, a hagyományok őrzése, a fiatalok hazafias szellemű nevelése, oktatása és ismereteinek bővítése területén. ... >>

Kispesti Mecénás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1194 Budapest, Szegfű 10.
képviselő: Szűcsné Juhász Csilla
A kispesti Szegfű utcai /volt Oláh utca/ Általános Iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység eredményességének javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal