Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 71
1. oldal

A Csepeli Öttusa Tradíciók Ápolása, a Csepeli Úszósport Megszilárdítása Al.

(sport)

1191 Budapest, Rákóczi utca 29. II./6.
képviselő: Kegyéné Tőzsér Teréz, Sallai László, Ványi Frigyes
Gyermekcentrikus oktató,- nevelőmunka, tömegsportbázis kialakítása, a rászoruló gyerekek felkarolása, a tömegsportból jeles képességekkel kitűnő gyermekek élsport felé irányítása, menedzselése. ... >>

Abka Sportegyesület

(sport,kulturális)

1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 13.
képviselő: Szalai Gergely, Vágó István, Vidács Gáspár
Az egyesület ( keleti eszmei irányzatok és rendszerek megismertetésén keresztül; a japán kultúra, művészetek, szokások bemutatásával szellemi, érzelmi és fizikai képességek egyidejű fejlesztésével) segíti a tagjai és a lakosság egészségének megőrzését, szellemi-, testi-, lelki- és kulturális fejlődését. ... >>

Alapítvány az European Business School Magyarország Támogatására

(sport)

1196 Budapest, Báthory utca 151.
képviselő: Asztalos István (együttesen), Juhász Mihály /aláírásra önállóan, Szaniszló Gábor dr. (együttesen)
A budapesti székhelyű European Business School Magyarország működésének támogatása. ... >>

Aqua Életmód Egyesület

(sport)

1191 Budapest, Dobó Katica u. 5. III/12.
képviselő: Ballay Gábor, Nyitrai László
az egészséges életmód -ennek részeként a rendszeres testedzés, sportrekreáció, helyes táplálkozás kialakításának népszerűsítése. a vízitorna népszerűsítése, foglalkozások szervezése. ... >>

Árpád Diáksport Egyesület

(sport)

1195 Budapest, Árpád u. 14./Bolyai J.Ált.Isk/
képviselő: Balázs Imre ... >>

B-5. Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

1194 Budapest, Achim András u. 106.
képviselő: Kovács Imre
Galambsport tevékenység, galambkiállítás, galambtenyésztés. ... >>

BERG (HEGY) Autósport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.
képviselő: Janzer György
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szakágainak keretei között az egyesület tagjainak autósportág keretében történő versenyeztetése, továbbá a versenyen történő részvétel feltételeinek biztosítása az egyesület tagjai részére. ... >>

Bőripari Dolgozók Szakszervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1196 Budapest, Nagysándor József utca 120.
képviselő: Kovács Jánosné sz.Giricz Magdolna Verona
A tevékenységével előmozdítsa az általa képviselt szakszervezeti tagok életkörülményeinek javítását, munkakörülményeinek fejlesztését. Segítse elő gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek védelmét, képviseletét és érvényesítését. A BDSZ tevékenysége kiterjed a műszaki, tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, környezetvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására és támogatására. ... >>

Budapesti Tollaslabda Barátok Köre

(sport)

1195 Budapest, Árpád 14.
képviselő: Kosiba Géza ... >>

DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1192 Budapest, Bercyényi u. 17.
képviselő: Gáll Tibor
A főváros XVIII-XIX. kerületeinek tűzmegelőzési, tűzoltási, kárelhárítási, műszaki mentési feladatainak hatékonyabb elősegítése, a kerületi parancsnokság állományában lévő tűzoltók szakmai, sport, kulturális, oktatási támogatása, az elhelyezési körlet állagának szintentartása. ... >>

Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1196 Budapest, Ötvenhatosok tere 12.
képviselő: Román Istvánné sz. Deutsch Mária, Skobrák Ferenc ... >>

Dys-Harmónia Alapítvány (disfunkciós hiperaktív gyermekekért)

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Zrínyi u. 2.
képviselő: Flier Éva, Jakus Tibor
A Kincsesház Általános Iskolában szereplő gyermekek fejlesztésének, oktatásának az előmozdítása, ennek keretében: - oktatás, kiegészítő tevékenységként a speciális foglalkozások ke- retében (kulturális, művészeti, sport) fejlesztési készség foko- zása, - terápiás kezelések finomítása, - rászorult gyermekek támogatása, - hátrányos helyzetű szociális és kisebbségi etnikai körből kike- rült rászorult gyermekek támogatása, - az állami gondoskodás keretében lévő árvák, ill. intézetből kike- rült gyermekek speciális nevelése, - a közoktatásból kiszorult gyermekek (dyslexia, dyscalculia, dysgráfia és hiperaktivitás, stb.) gyermekek oktatása és terápiás kezelése. ... >>

Elit Technikai és Tömegsport Klub

(sport)

1194 Budapest, Alpár u. 9.
képviselő: Kutsera György ... >>

Eötvös Diáksportkör

(sport)

1191 Budapest, Eötvös u. 13.
képviselő: Dufek János ... >>

Falmászók, Alpinisták, Sport- és Hegymászók Sportegyesület

(sport,oktatási)

1191 Budapest, Ady E. út 40-42.
képviselő: Farkas Péter
a hegyi sportok gyakorlásának, az ahhoz kapcsolódó képzés és információáramlás elősegítése, szervezése. ... >>

Farkas János Alapítvány

(sport)

1194 Budapest, Hárs 38.
képviselő: Mezei István
A szociálisan hátrányos helyzetben levő cigány - és lehetőségeihez mérten - nem cigány származású fiatalok és munkanélküliek, sportolók támogatása. ... >>

Fitness Park Sportegyesület

(sport,szociális)

1193 Budapest, Klapka u. 6.
képviselő: Dobler Katalin Andrea
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, hagyománnyá válásának elősegítése. A sporton, ezen belül is elősorban a fitnessen keresztül elősegítse a társadalom ifjú és felnőtt tagjai fizika erőnlétének javulását és egészségének megőrzését, mind a fizikai, mind pedig szellemi munkát végzők aktívitásának növelését. Célja továbbá a csontritkulás megelőzése, illetve a már kialakult csontritkulás kezelése, a mozgássérültek gyógyulásának elősegítése gyógytornával, mozgásterápiával. Támogatást nyújtson a különböző tornákon, sporteseményeken való részvételhez, célja a tömegsport elősegítése, a mozgás életvitellé alakítása. Biztosítja a sportolók eredményes sporttevékenységéhez szükséges felkészülési és versenyzési lehetőségeket. ... >>

Ganz EKM - Wekerle Tenisz Club

(sport,kulturális)

1192 Budapest, Kós Károly tér 4. fszt. 3.
képviselő: dr. Kovács Attila
Sportolási, elsősorban teniszezési lehetőségek biztosítása a tagok számára, kezdő szinttől a versenyszerű sporttevékenységig terjedően. - A sporttal kapcsolatos kispesti - elsősorban wekerlei - hagyományok ápolása, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. - A fiatal korosztályok folyamatos beszervezése, a középkorúak és az idősebbek megtartása. - Versenyek, szabadidősporttal kapcsolatos események szervezése és lebonyolítása, ezen belül korosztályos, felnőtt és veterán versenyek rendezése. Bel- és külföldi sportpartnerségi kapcsolatok létesítése, illetve ápolása. - Kispesti - elsősorban wekerlei - társadalmi és önkormányzati szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Gémes Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1192 Budapest, Hungária út. 36.
képviselő: Lehoczki Zoltán, Szalai László
A természetjáró tevékenység feltételeinek szervezett keretek között való biztosítása, természetjáró programok szervezése. ... >>

HAGAKURE KUDO Sport Egyesület

(sport)

1196 Budapest, Fő utca 202.
képviselő: Trikkal Lajos
A HKSE célja- az állampolgárok, de különösen a fiatalok sportolási tevékenységének biztosítása, a szabadidő sport és a diáksport támogatása, a rendszeres testedzés biztosítása és a mozgás-gazdag életmód elterjedésének segítése, az egészséges életmód és a szabad idő hasznos eltöltésének propagálása és terjesztése. Kiemelt figyelmet fordít a testkultúra fejlesztésére, a prevenció és a rekreációra. Segíti a sport-kapcsolatok kialakítását és .elmélyítését, a különböző sport-tevékenységeket, és együttműködésre törekszik más civil szervezetekkel. ... >>

Honvéd Baráti Kör Egyesület

(sport)

1191 Budapest, Marx 50.
képviselő: Asztalos Zoltán, Piroska János ... >>

Hőtechnika Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

1194 Budapest, Zombor utca 1 /A.
képviselő: Saibán László
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Jövő Bajnokai Fiatal Sportolókat Segítő Alapítvány

(sport)

1193 Budapest, Komjáti Gy. u. 26.
képviselő: Szabó Krisztina
Fiatal kezdő sportolók számára a sportoláshoz szükséges feltételek biztosítása mindazokban az esetkben, amikor az anyagi lehetőségek hiánya akadályozza a fiatal bekapcaolódását, a testi és szellemi fejlődését elősegítő rendszeres sporttevékenységbe. ... >>

Kaposi Sportalapítvány

(sport)

1191 Budapest, Hunyadi u. 33. III.em.10.
képviselő: Borbáth György, Dr.Cserháti László
Kaposi /Kunst/ Gyula emlékére kiváló sportteljesítményt nyújtó és a tanulmányi eredményekben is példamutató diáksportoló, valamint két szabadidősportot ill. diáksportot szervező testnevelő tanár jutalmazása. ... >>

Kárász István Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

1191 Budapest, Fő utca 42.
képviselő: Kamerdáné Torontáli Katalin, Petz Tiborné, Tidrenzl Vilmosné
Felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést és népszerűsítse a természetjárás; Szervezett keretek között biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését, ösztönözze a természetbarátokat ara, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres, sportjellegű fizikai terheléssel eddzék testüket és a egészséges életmódot követve éljenek. ... >>

Kéz-a-kézben Családos Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1192 Budapest, Szondi tér 2. fszt. 4.
képviselő: Szrapkó István/ elnök
a sportegyesület tagjai számára az egészséges testedzés, ezen belül is a golyósportok, a bocsa, lyonnaise és gyepteke gyakorlásának biztosítása. ... >>

Kispest Labdarúgásáért Támogató Egyesület

(sport)

1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1-3.
képviselő: Horváth László
A kispesti labdarúgás működési és fenntartási költségeinek támogatása. ... >>

Kispesti Box Club

(sport)

1191 Budapest, Szabó Evin u. 24/a.
képviselő: Drexler Géza ... >>

Kispesti Egyetemista Sport Egyesület

(sport)

1191 Budapest, Hunyadi u. 2-4.
képviselő: Pósa Péter Imre
az ifjúság sportolásának és egészséges életmódra nevelésének támogatása. ... >>

Kispesti Minor SC.

(sport)

1191 Budapest, Üllőiút 259.
képviselő: Perger Andrea ... >>

Kispesti Turista Egyesület

(sport)

1191 Budapest, Fő 42.
képviselő: Kun Imre ... >>

Külker Snowboard Club Egyesület

(sport)

1192 Budapest, Baross u. 30.
képviselő: Bordács Miklós, Kertész Péter, Somlyódi András ... >>

LALA SALSA Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1194 Budapest, Udvarhely utca 16.
képviselő: dr. ifj. Krizsa Lajos
szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése, ennek keretén belül a salsa, valamint egyéb táncirányzatok népszerűsítése, támogatása, terjesztése. ... >>

Lipcsei Baráti Kör Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1193 Budapest, Szigligeti u. 35.
képviselő: Kováts Levente, Kuncz Zoltán
A Kárpát-medencében található természeti és kulturális értekieink megismerése és megóvása, a turisztika és a tömegsportok széleskörű népszerűsítése. ... >>

Magyar Egészségvédelmi Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1192 Budapest, Dobó K. utca 62. fszt./2.
képviselő: Csopey Józsefné ketten együtt, Szatmári Béláné ketten együtt, Varga Cecília ketten együtt
Korszerű egészségügyi ismeretek terjesztése a nyomtatott, az elktronikus sajtóban és az Interneten az egészségügyi dolgozók, a betegek és hozzátartozói, valamint az egészséges lakosság körében az egészség megőrzése, a betegségek gyógyítása és a szövődmények kialakulásának megelőzése, rehabilitációja érdekében. A legmodernebb diagnosztikai és terápiás módszerek elterjesztésének felkarolása. Szakami továbbképzések, kongresszusok, tanulmányutak szervezése, támogatása. Szűrőprogramok koordinálása, támogatása. Oktatóprogramok, filmek, műsorok készítése, kiadása, illetve szóróanyagok készítése, kiadása, illetve készítésének elősegítése, támogatása. Társadalmi célú reklámkampányok szervezése, kivitelezése. Telefonos tanácsadói szolgáltatás működtetése. Orvosok, orvosszervezetek, betegek, betegszervezetek támogatása. Szabadidő sport támogatása, sportolók támogatása. ... >>

Magyar Futball Akadémia Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1-3.
képviselő: dr. Kemény Gábor, Mező Kálmán, Szeidl Tamás
Kollégiumok, iskolák, közoktatási intézmények létesítése, működtetése és fenntartása, működésük szakmai, tárgyi és gazdasági feltételeinek biztosítása. Oktatási tevékenység segítése, támogatása, készségfejlesztés, ismeretterjesztés iskola rendszeren belüli és oskolai rendszeren kívüli keretek között. Fiatal labdarúgó tehetségek felkutatása, nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generációk képzése, felnevelése, pedagógiai, erkölcsi, sportszakmai nevelésük elősegítése, futball akadémia létrehozása, működtetése és fenntartása. Komplex, magas szakmai színvonalú nemzetközi viszonylatban is helytálló futball utánpótlás-képzési program kidolgozás és működtetése. A futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való közreműködés. Középiskolai, négyéves rendszerű oktatásba beépített, futballal kapcsolatos magas szintű elméleti és gyakorlati képzés kiépítése, működtetése. Részvállalás a fiatalok szellemi és testi nevelésében, új futball generációk felnevelésében és ezzel a magyar futball eredményeinek javításában. Az iskolai oktatáshoz, futball utánpótlás neveléséhez, a futball sportág magas színvonalon való szervezéséhez és végzéséhez, a fiatalok pihenéséhez szükséges építmények, tárgyi eszközök, anyagi erőforrások létrehozásában, biztosításában való közreműködés. Sportrendezvények, sport edzőtábori szolgáltatások szervezése, sport létesítmények üzemeltetésében való közreműködés. A fiatalok, sportolók részére egészségmegőrzés biztosítása. ... >>

Magyar Golyósportok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1192 Budapest, Szondi tér 2.
képviselő: Kecskés Péter, Szabó József, Szrapkó István ... >>

Magyar Lyonnaise Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1192 Budapest, Szondi tér 2. fszt./4.
képviselő: Kecskés Péter
A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a Lyonnaise sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyarországi Krónikus Légúti Beteg Gyermekek Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi)

1192 Budapest, Hungária út 33/2.
képviselő: Zempléni János
A krónikus légúti betegségben szenvedő gyermekek alkalmi és rendszeres sportolási lehetőségének megteremtése. ... >>

Maroshévizi Fitness Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1191 Budapest, Toldy u. 3. IX. em. 40.
képviselő: Maroshévizi Krisztina
A fitness sportágban a tömegsportolás lehetőségeinek szervezett keretek közötti bővítése. ... >>

Motorblokk Sportegyesület

(sport)

1196 Budapest, Batthyány u. 101.
képviselő: Kőváry Tamás
A magyar autó- és motorsport versenyszerű gyakorlásának előmozdítása. ... >>

Musztáng Sportegyesület

(sport)

1195 Budapest, Petőfi u. 3. IV.13.
képviselő: Bóvári Mária Éva együttesen, Fintáné Sándor Judit együttesen, Tormásiné Neuwirth Anikó önállóan
1. A fiatalok mozgás és viselkedéskultúrájának kialakítása és folyamatos fejlesztése, sportszerű magatartásra való nevelés. 2. Kapcsolatteremtés és közösségformálás kiszélesítése minden gyermek részére. 3. A gyermekek egészséges testi fejlesztése. 4. Együttműködés a magyar tánc és sportszervezetekkel, szövetéségekkel. 5. Együttműködés és kapcsolatteremtés nemzetközi sportegyesületekkel, szervezetekkel, a közművelődést és sportot irányító állami szervekkel. 6. Országos rendezvényeken (bajnokságok, fesztiválok) való részvétel. Az egyesület ilyen irányú rendezvényeinek segítése. 7. Az egyesület az alábbi sportágakban fejti ki tevékenységét. - Sporttánc: a./ Akrobatikus Rock and Roll b./ Show tánc c./ Társastánc d./ Alternatív táncok - Torna - Sport akrobatika - Fitnesz ... >>

NEGO Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport)

1193 Budapest, Munkácsy utca 7.
képviselő: Kalocsai Péter
A magyar kyokushinkai karate küzdősport támogatása és fejlesztése, a küzdősportok támogatása, összefogás a magyar kyokushinkai karate fejlesztéséért, különös tekintettel Kispest sportéletére, sporttevékenységek szervezése, és a sporttevékenységek feltételeinek megteremtése. ... >>

OPEL-Tóth Autó Sportegyesület

(sport)

1191 Budapest, Üllői 194.
képviselő: Tóth Gábor ... >>

Összefogás Kispestért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1194 Budapest, Nagykőrösi út 136.
képviselő: dr. Balaton Péter, Tímár Béla András
A lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása. Együttműködés a Kispesten tevékenykedő vállalkozókkal; Kispest közéletében való aktív részvétel; önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával. ... >>

Öt Elem Wushu Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1195 Budapest, Zrínyi utca 23. fszt./1.
képviselő: László Károly
a Wushu, a Sanda, a Tai chi, a Feng shui és Kung-fu sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók szervezése. Az Egyesület célja továbbá az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása, a Wushu, Sanda, Tai chi, Feng shui és Kungfu-n keresztül a harcművész-filozófia eszmerendszer terjesztése, mely hatékony módszer az ifjúságvédelmi feladatok ellátására. ... >>

Pepita Sárkányok Sport Club

(sport)

1191 Budapest, Corvin krt.2.IX.141.
képviselő: Asztalos János ... >>
1. oldal 2. oldal