Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 40
1. oldal

Aranyalkony Alapítvány

(szociális)

1196 Budapest, Rákóczi u. 89.
képviselő: Dévényi Béla
Segítségnyújtás idős, nyugdíjas rászorulók részére ... >>

Az Életért Szívvel Lélekkel Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1193 Budapest, Csokonai utca 22. 10./39.
képviselő: Kovács Józsefné
Elhagyatottan betegen, hátrányos helyzetben élők sorsának, gyógyításának, ápolásának segítése, részükre megfelelő életkörülmény teremtése. Támogatás és segítségnyújtás a korlátok között élő emberek részére, indokolt esetben külföldi gyógykezelések elősegítése, finanszírozása. Kórházak, gyermekotthonok, idősek otthonának felszereltségének javítása, a betegellátás és betegszállítás körülményeinek javítása. ... >>

Békét a Nemzeteknek Karitatív és Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

1194 Budapest, Attila utca 62. fszt//4.
képviselő: David Levine
Szociális, mentális, etikai segítség és szolgáltatás nyújtása a társadalomban a kisebbségek, hátrányos helyzetű rétegek részére zsidó és keresztény alapelvek, etikai értékrendszer alapján. ... >>

Bokréta Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

(szociális)

1191 Budapest, Berzsenyi utca 4.
képviselő: Czipné Metszősy Margit
A bölcsőde tárgyi eszközeinek bővítése, a gyermekek egészségmegőrzéséhez való hozzájárulás, az egészséges életmódra nevelés. ... >>

Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 38. fszt.
képviselő: Hegedűs Imre
A szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a társadalom perifériájára szorult embereket összefogó szervezetek támogatása. ... >>

Capoeira Magyarország Alapítvány

(szociális)

1192 Budapest, Kenyérmező u. 11/2.
képviselő: Robert Dawson
Tánc és mozgáskultúra gyakorlásának elterjesztése; drogprvenciós hatás elérése. A Capoeira Táncegyüttes működésének elősegítése. ... >>

CSELEKVÉS- A Kolozsvári Magyar Mozgássérülteket Támogató Alapítvány

(szociális)

1191 Budapest, Dobó Katica 5.fsz.3.
képviselő: Hegyi Péter Hunor, Tóth Jánosné
Kolozsváron és körzetében mozgássérültek és egyéb fogyatékossággal rendelkezők erkölcsi rehabilitációs segítése, anyagi támogatása és munkalehetőségeinek bővítése, életkörülményeinek javítása. ... >>

DÁVID Kisemberek Társasága

(szociális)

1191 Budapest, Hunyadi u. 31. VI.18.
képviselő: Szabó Gyuláné (Székely Tímea)
Az érintett emberek, azaz az achronoplásia és egyéb alacsony növéssel járó rendellenességgel élő gyermekek, családjaik és felnőttek számára legteljesebb és legboldogabb élet elősegítése. ... >>

Dél-Pest a Halmozottan Sérültekért Egyesület

(szociális)

1191 Budapest, Báthory u. 39.
képviselő: Zuggóné Molnár Anna
a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők és gyermekek társadalmi helyzete felmérésének és bemutatásának elősegítése. ... >>

Dys-Harmónia Alapítvány (disfunkciós hiperaktív gyermekekért)

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Zrínyi u. 2.
képviselő: Flier Éva, Jakus Tibor
A Kincsesház Általános Iskolában szereplő gyermekek fejlesztésének, oktatásának az előmozdítása, ennek keretében: - oktatás, kiegészítő tevékenységként a speciális foglalkozások ke- retében (kulturális, művészeti, sport) fejlesztési készség foko- zása, - terápiás kezelések finomítása, - rászorult gyermekek támogatása, - hátrányos helyzetű szociális és kisebbségi etnikai körből kike- rült rászorult gyermekek támogatása, - az állami gondoskodás keretében lévő árvák, ill. intézetből kike- rült gyermekek speciális nevelése, - a közoktatásból kiszorult gyermekek (dyslexia, dyscalculia, dysgráfia és hiperaktivitás, stb.) gyermekek oktatása és terápiás kezelése. ... >>

"Efrata" Alapítvány a Hajléktalanokért

(szociális)

1195 Budapest, Petőfi út 6. IV. 12.
képviselő: Ercseyné Kiss Enikő
A hajléktalanok mindennapi segítése. ... >>

Együtt Segítsünk Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 14.
képviselő: Zlatár Györgyné
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. - Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, a fejlesztési elképzelések támogatása. - Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjá- nak, esélyegyenlőségének elősegítése, teljes biztosítása. - Különböző jellegű, célzott felajánlások esetén (természetes sze- mélyek, szociális intézmények, állami nevelőintézmények, tanin- tézmények, idősek otthona...stb.) a legrászorultabbak támogatása. - Az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs programok és célok - EU követelményrendszeréhez igazodó - tervszerű támogatása, a programok és célok megvalósítá- sát segítő eszközök, módszerek felkutatása. - A kulturális értékek, alkotók és alkotások, alkotó közösségek tá- mogatása, segítése, ösztönzése. - Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetése. - Rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének, programjainak szervezése, ilyen programok támogatása. - Az oktatási intézmények műszaki- és eszközfelszereltségének kor- szerűsítésére irányuló kezdeményezések ösztönzése, felkarolása, támogatása. ... >>

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona GYÖNGYSZEMEK Alapítvány

(szociális)

1195 Budapest, Batthyány utca 18. II./6.
képviselő: Háda Árpádné
Értelmében akadályozott felnőtt emberek napközi otthoni foglalkoztatásának minőségi fejlesztése, bővítése, szocializációjuknak elősegítése. Életútjuk tervezésének segítése, a hozzátartozók elvesztése utáni lehetséges távlatok kialakítása. A kerületben élő, de közösségbe nem tartozó, értelmében sérült felnőttek segítése, közös programokba való bevonása. ... >>

Értelmiségi Fiatalok, Pályakezdők, Álláskeresők Egyesülete

(szociális)

1193 Budapest, Iványi Dániel 48.
képviselő: Farkas György, Szegedi Gábor ... >>

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány

(szociális)

1196 Budapest, Jókai u. 122.
képviselő: Dr. Budai Ágnes
Az örökbefogadó szülők támogatása az örökbefogadási eljárás során és azt követően.
nyílt örökbefogadás közvetítésével. ... >>

Fitness Park Sportegyesület

(sport,szociális)

1193 Budapest, Klapka u. 6.
képviselő: Dobler Katalin Andrea
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, hagyománnyá válásának elősegítése. A sporton, ezen belül is elősorban a fitnessen keresztül elősegítse a társadalom ifjú és felnőtt tagjai fizika erőnlétének javulását és egészségének megőrzését, mind a fizikai, mind pedig szellemi munkát végzők aktívitásának növelését. Célja továbbá a csontritkulás megelőzése, illetve a már kialakult csontritkulás kezelése, a mozgássérültek gyógyulásának elősegítése gyógytornával, mozgásterápiával. Támogatást nyújtson a különböző tornákon, sporteseményeken való részvételhez, célja a tömegsport elősegítése, a mozgás életvitellé alakítása. Biztosítja a sportolók eredményes sporttevékenységéhez szükséges felkészülési és versenyzési lehetőségeket. ... >>

Gyermekbarátok Alapítványa

(szociális)

1196 Budapest, Zrínyi 97.
képviselő: Hanti Vilmos
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma működési feltételeinek biztosítása, a gyermekek érdekeinek képviseletében, nevelésükben, szociális segélyezésükben segítség nyújtása. ... >>

Hópihe Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1193 Budapest, Áram utca 1. fszt.
képviselő: Ferenczi Józsefné sz. Nagy Erzsébet, Zsiga Mária
Az alapítvány célja a magyarországi kórházak, mentőszolgálatok és egyéb egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok integrációjának megkönnyítése és életkörülményeinek javítása, valamint a katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. E körben az Alapítványnak kiemelt célja életmentő gépek, az operációkhoz és a megfelelő ellátások nyújtásához szükséges gépek, a betegek, hátrányos helyzetűek és rászorulók helyzetét, elhelyezését és közérzetét bármiképpen javító gépek, eszközök, tárgyak és segélyek beszerzése és tulajdonba/üzemeltetésbe adása. ... >>

Ius Servitium Alapítvány

(természetvédelem,szociális,egyéb)

1193 Budapest, Vécsey utca 6. VI//18.
képviselő: dr. Horváth Tamás, dr. Székely Gábor
Hátrányos helyzetű személyek és csoportok jogainak védelmében illetve jogérvényesítésükben történő segítségnyújtás a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az Alapítvány támogatást nyújt emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételből adódó helyzet megszüntetése érdekében. Az alapítvány részt vesz a természeti környezet védelmében, mivel a természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából, és e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását. ... >>

JAGUÁR ALAPÍTVÁNY a minőségi szakképzésért

(intézményi,oktatási,szociális)

1191 Budapest, Jósika utca 5.
képviselő: Mózes Tamás János
A társadalompolitika, gazdaságpolitika, munkaerő-piaci politika területéhez kapcsolódó humánpolitikai tevékenységgel összefüggő szakiskolai, szakközépiskolai elméleti és gyakorlati oktatási feltételek megteremtése. a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű térségekben élő személyek számára esélyteremtő programok szervezése, illetve azon szervezetek támogatása, akik e társadalmi cél képviseletét vállalják és ennek érdekében az alapítványi célok megvalósításában közreműködnek. ... >>

Jó Szívért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1191 Budapest, Fő utca 25. IX/27.
képviselő: Osvald Péter
A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzése, valamint a szív- és érrendszeri betegek teljes körű rehabilitációjának elősegítése, különös tekintettel a megmaradt munkaképesség megőrzésére, fejlesztésére. ... >>

JÓL-LÉT Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1194 Budapest, Fecske u. 27.
képviselő: Mészáros Zolt
A helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben, gyermekintézményekben, valamint más gyermekekről gondoskodó intézményekben tartott helyszíni foglalkozásokkal a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, az egészségügyi, a nevelési, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, illetve az ezekhez való hozzájutás szervezése, és hivatalos ügyek intézésének segitése. A gyermekvédelmi szolgáltatásokat ismertető és azok igénybevételi lehetőségét biztosító kommunikációs rendszer működtetése. A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXII. törvényben meghatározott célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges érintkezési kultúra fejlesztésének segítése. ... >>

Jótett Ház Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1194 Budapest, Viola utca 30.
képviselő: Varga Sára
Annak az elősegítése, hogy a hajléktalanok a normális társadalmi életbe vissza tudjanak illeszkedni. Ennek érdekében az egyesület nappali melegedőt és átmeneti szállást tart fenn. Szenvedélybetegeknek - elsősorban alkohol és drogfüggők számára - rehabilitációs foglalkoztatásokat szervez, oktatásokat és csoportfoglalkozásokat tart, lelki segélynyújtást végez. Elősegíti ezen rászorulók rehabilitációs foglalkoztatását, segít a munkahely-teremtésben. Időskorúak gondozása céljából az egyesület otthont tart fenn. ... >>

Két Kéz Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1191 Budapest, Kosárfonó utca 4. 8./29.
képviselő: Fazekasné Kocsis Beáta
Olyan családok segítése, támogatása, akik anyagi okokból hátrányos helyzetben vannak gyermekeik gyógykezeltetése terén; a sérült gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése az integrált foglalkoztatás, a tanulás, a tehetséggondozás és a szabadidő területein. A sajátos nevelési igényű - elsősorban CEASE terápiában részesülő - gyermekek családjainak támogatása. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők esélyei növelésének segítése. Integrált foglalkoztató és játszóház működtetésének támogatása. ... >>

Kispesti Idősekért Alapítvány

(szociális)

1193 Budapest, Csokonay u. 1/3.
képviselő: Kissné Kovács Éva, Kökényesi Györgyné
A kispesti nyugdíjasok támogatása. ... >>

Kispesti Nyugdíjasok és Mozgássérültek Klubja

(szociális)

1191 Budapest, Fő 42. (Kispesti Kaszinó)
képviselő: Nagy Tiborné ... >>

Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány

(szociális)

1195 Budapest, Városház tér 18.
képviselő: Finta Zsolt
A kispesti rászorultak speciális élethelyzetéhez nyújtandó segítségadás. ... >>

Kőleves Alapítvány

(szociális)

1191 Budapest, Báthory utca 39.
képviselő: Tigyi Balázs
Az alapítvány célja az alapítványhoz tevékenyen csatlakozó, önmagáért tenni akaró hajléktalanok lakhatásának, munkába állásának és tanulásának segítése, támogatása. ... >>

"Kulturált együttélésért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1195 Budapest, Petőfi utca 2/d.
képviselő: dr. Mészáros Tamás
Az alapítvány célja a népek közötti kulturális érintkezés támogatása, a magyar társadalmi mobilitás és az esélyegyenlőség elősegítése, a non-profit szféra és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése, a magyar lakosság lelki és testi egészségi állapotának javítása, a fogyasztóvédelem és az állampolgári jogbiztonság érvényesülésének elősegítése, művészeti, esztétikai ismeretterjesztés, az épített és a természetes környezet védelme, az európai unió eszméinek népszerűsítése. ... >>

Magyar Keresztényszociális Mozgalom Egyesület

(szociális)

1192 Budapest, Kós Károly tér 8. I./16.
képviselő: dr. Balaton Péter, Halász Imre
a szolidarítás eszméjének terjesztése azért, hogy a szociális igazságosság érvényesüljön a keresztényi értékrend segítségével. ... >>

Magyar Szociális Fórummozgalmakért Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1194 Budapest, Kolozsvár u. 7.
képviselő: Zalka Vera
A Világ- és Európai Szociális mozgalmakhoz kapcsolódóan a magyarországi szociális mozgalmak segítésére, szakmai és egyéb támogatására; nemzetközi civil kapcsolatok és együttműködések ápolására, tudományos tevékenységre, kutatásra; oktatás, képzés, ismeretterjesztés elősegítésére; hazai és nemzetközi szintű kulturális tevékenységre; környezetvédelmi érdekeket erősítő, valamint ökológiai- és humánerőforrás fejlesztési tevékenységre; stb. ... >>

MÁTRIX Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1191 Budapest, Kosárfonó utca 10. 7./25.
képviselő: Dér Rita, dr. Csorba József, Kornis Katalin
A szenvedélybetegek hozzátartozói számára lehetőséget teremteni arra, hogy egymással kapcsolatba léphessenek, gondjaikat megbeszélhessék, tapasztalataikat kicserélhessék és ezáltal megkönnyítsék a saját életüket és az együttélést szenvedélybeteg hozzátartozóikkal. Táplálkozási lehetőséget biztosítani a hozzátartozók számára olyan szakemberekkel, akik a szenvedélybetegek gyógyításában, rehabilitációjukban közreműködnek, és szakismeretek átadásával ill. tanácsadással a hozzátartozók rendelkezésére állnak. E cél szolgálja egyrészt a beteg gyógyulását elősegítő otthoni környezet kialakítását, másrészt segítség a hozzátartozóknak a szenvedélybetegekkel való együttélés nehézségeinek megoldására. Kapcsolatfelvétel ill. együttműködés a hasonló profilú társadalmi szervezetekkel és intézményekkel. ... >>

Munkás Szent József Közösségi Ház-Wekerle Alapítvány

(szociális)

1192 Budapest, Wekerle telep, Tas 5.
képviselő: Bartos Győző
A kerület vallásos életének előmozditása. A kispest-Wekerle telepi Munkás Szent József plébániatemplom fenntartása, fejlesztése, tatarozása, a plébánia karitász munkájának támogatása. ... >>

Recefice Gyermek és Ifjúság Szabadidő Tevékenységéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1195 Budapest, Jahn Ferenc u. 3. IX. 25.
képviselő: dr. Nagy Gergely
A gyermekek és az ifjúság oktatása, természetszeretet kialakítása az állatvilág és az élő környezet személyes tapasztalatokon át történő megismertetésével. Szabadidős tevékenységek szervezése óvodás és iskolás gyermekek részére napközis és bentlakásos táborok szervezésével, a foglalkozásokat különböző témák köré csoportosítva. Kedvezményes táborozási lehetőségek biztosítása árvaházi illetve kórházban hosszan ápolt beteg gyerekek, nagycsaládosok és szociálisan hátrányos helyzetűek részére. ... >>

Tehetséges és Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1196 Budapest, Ady E. u. 73-75.
képviselő: Kácsorné Barcsik Tünde
A Budapest XIX. ker. Ady E. u. 73-75. sz. alatti Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulói számára a felészülésüket, előmenetelüket segítő támogatás nyújtása, tehetséggondozás. Az iskolai tanulmányi-, kulturális- és sportrendezvények alapján az iskola résztvevő diákjainak és azok felkészítőinek díjazása. Osztályonként legalább egy-egy tanuló jutalom-üdültetése. Az Iskola énekkarának felkészüléséhez, szerepléseihez való anyagi támogatás, vidéki, külföldi cserekapcsolat létrehozása és ennek keretében vendégszereplés támogatása. A kiemelkedő munkát végző pedagógusok számára díj alapítása és e díj anyagi fedezetének biztosítása. Az Iskola oktató-nevelő munkájának az anyagi felételeihez való hozzájárulása, speciális osztályok létrehozásának, működésének támogatása. Az Iskola tanulóinak idegennyelv-tanulásának segítése. Művészeti célú iskola alapítása - amennyiben az alapítvány vagyoni gyarapodása lehetővé teszi. ... >>

"Várva Várt" Alapítvány

(szociális)

1191 Budapest, Arany J. utca 24. VII./23.
képviselő: Lukács József
Annak elősegítése, hogy a megfogant magzatok várva várt személyként születhessenek meg, és őket ellátni és felnevelni képes családba kerülhessenek; továbbá annak elősegítése, hogy a válsághelyzetben lévő várandós anyák magzataikat kihordhassák, megszülhessék és saját családjukban nevelhessék, vagy ennek ellehetetlenülése esetén a szülő(k) kérésére a gyermeket a legrövidebb időn belül örökbe fogadják. ... >>

Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1193 Budapest, Csokonai u. 12-22. IV. 17.
képviselő: Balog Hajnalka
Általános iskolás, de hátrányos helyzetben levő, szellemileg sérült, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatásának, valamint gyermekintézmények anyagi javakkal történő támogatása. ... >>

WEKERLEI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

1192 Budapest, Vonás utca 10.
képviselő: Bui Thái Ha
A Budapest XIX. kerületében a Wekerle telepi kerületrészen működő Árnyas Óvoda Vonás utcai székhelyén működő óvoda hatékony működésének gyermekközpontú, célirányos támogatása és ezáltal az ezen óvodákban nevelt gyermekek számára optimális nevelési feltételek biztosítása. Indokolt és szükséges esetben a fenti óvodaintézményen kívül más, wekerlei óvodák hasonló elveken alapuló támogatása. ... >>
1. oldal