Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A JÓSÁG TAVA KARMA SÖNAN TSOMO Természetes Gyógyítási Rendszer Reiki Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1191 Budapest, Fő u. 19. X.em. 30.
képviselő: Halász Mariann
Segítségnyújtás elsősorban gyermek és idős rászorulók részére az egészség megtartásában és visszaszerzésében. A reikinek, mint a természetes gyógyítás rendszerének népszerűsítése. ... >>

Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1194 Budapest, Kelet utca 11.
képviselő: Tóthné Szabó Éva
Környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezetvédelem, épített környezetvédelem, állatvédelem), településfejlesztési tevékenység. ... >>

Együtt Segítsünk Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1195 Budapest, Jókai u. 14.
képviselő: Zlatár Györgyné
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. - Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, a fejlesztési elképzelések támogatása. - Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjá- nak, esélyegyenlőségének elősegítése, teljes biztosítása. - Különböző jellegű, célzott felajánlások esetén (természetes sze- mélyek, szociális intézmények, állami nevelőintézmények, tanin- tézmények, idősek otthona...stb.) a legrászorultabbak támogatása. - Az egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs programok és célok - EU követelményrendszeréhez igazodó - tervszerű támogatása, a programok és célok megvalósítá- sát segítő eszközök, módszerek felkutatása. - A kulturális értékek, alkotók és alkotások, alkotó közösségek tá- mogatása, segítése, ösztönzése. - Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetése. - Rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása. - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének, programjainak szervezése, ilyen programok támogatása. - Az oktatási intézmények műszaki- és eszközfelszereltségének kor- szerűsítésére irányuló kezdeményezések ösztönzése, felkarolása, támogatása. ... >>

Európai Katasztrófa-elhárítási és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

1194 Budapest, Nagyszeben utca 35.
képviselő: dr. Vasa László, Jókai Oszkár, Mendelényi Dániel, Mile Katalin
tevékenységével természeti és ipari katasztrófákat hárítson el és megelőzési tevékenységet folytasson, elsősorban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos rendszere (MoLaRi Rendszer) által érintett alsó és felső küszöbértékű ipari létesítmények körzetében. Az önkéntes tűzoltási tevékenység mellett közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési feladatokat is ellát, valamint ár és belvíz sújtotta területeken személyi, vagyoni javak mentésében nyújt segítséget. A tevékenységek ellátásán túl az Egyesület szakértői tevékenységet is végez a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás, a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területein. ... >>

Gémes Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1192 Budapest, Hungária út. 36.
képviselő: Lehoczki Zoltán, Szalai László
A természetjáró tevékenység feltételeinek szervezett keretek között való biztosítása, természetjáró programok szervezése. ... >>

Hőtechnika Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

1194 Budapest, Zombor utca 1 /A.
képviselő: Saibán László
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Ius Servitium Alapítvány

(természetvédelem,szociális,egyéb)

1193 Budapest, Vécsey utca 6. VI//18.
képviselő: dr. Horváth Tamás, dr. Székely Gábor
Hátrányos helyzetű személyek és csoportok jogainak védelmében illetve jogérvényesítésükben történő segítségnyújtás a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az Alapítvány támogatást nyújt emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételből adódó helyzet megszüntetése érdekében. Az alapítvány részt vesz a természeti környezet védelmében, mivel a természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából, és e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását. ... >>

Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1191 Budapest, Bethlen G. utca 32. II./1.
képviselő: Csatádi Katalin, Heim Anita
Ösztönözni, elősegíteni, hogy az egyesület helyi, regionális, országos és nemzetközi csoportok megalakulását és egyesületbe tömörülését. Összefogni, irányítani, segíteni és ellenőrizni az egyesületbe bekapcsolódó - iskolán kívüli - öntevékeny, önkéntes csoportokat, melyek természetvédelmi, állatvédelmi, állat-megfigyelési, környezetvédelmi, valamint humanitárius területeken.
Afrikai országok gyermek- és ifjúságvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, kutatási tevékenységének támogatása, ezekben való aktív részvétel önállóan és a nemzetközi Jane Goodall Intézetekkel együttműködésben. ... >>

Kárász István Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

1191 Budapest, Fő utca 42.
képviselő: Kamerdáné Torontáli Katalin, Petz Tiborné, Tidrenzl Vilmosné
Felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést és népszerűsítse a természetjárás; Szervezett keretek között biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését, ösztönözze a természetbarátokat ara, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres, sportjellegű fizikai terheléssel eddzék testüket és a egészséges életmódot követve éljenek. ... >>

Kedvencek.hu Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1194 Budapest, Zengő utca 3. B. fsz./2.
képviselő: Brösztl Attila, Molnár Anikó
Az alapítvány az emberek és az állatok kiegyensúlyozott és mindkét fél számára előnyös együttélésnek erősítését és az állatvédelem támogatását tűzi ki céljául. Feladatának tartja az állatvédelem és természetvédelem különböző területeinek minél hatékonyabb összekapcsolását. ... >>

"Kulturált együttélésért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1195 Budapest, Petőfi utca 2/d.
képviselő: dr. Mészáros Tamás
Az alapítvány célja a népek közötti kulturális érintkezés támogatása, a magyar társadalmi mobilitás és az esélyegyenlőség elősegítése, a non-profit szféra és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatok erősítése, a magyar lakosság lelki és testi egészségi állapotának javítása, a fogyasztóvédelem és az állampolgári jogbiztonság érvényesülésének elősegítése, művészeti, esztétikai ismeretterjesztés, az épített és a természetes környezet védelme, az európai unió eszméinek népszerűsítése. ... >>

Lipcsei Baráti Kör Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1193 Budapest, Szigligeti u. 35.
képviselő: Kováts Levente, Kuncz Zoltán
A Kárpát-medencében található természeti és kulturális értekieink megismerése és megóvása, a turisztika és a tömegsportok széleskörű népszerűsítése. ... >>

Lombikbébi Támogató Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1191 Budapest, Rákóczi utca 25. fszt./1.
képviselő: Baráth Zoltán / ketten együtt, Ráczné Lukács Judit / ketten együtt
A Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kórházban működő IVF Lombikbébi Program támogatása, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásához támogatás nyújtása magyar állampolgároknak, valamint IVF program műszaki feltételeinek biztosítására technikai berendezések fejlesztésének és korszerűsítésének támogatása, továbbá az e tevékenységben közreműködő orvosok és más egészségügyi dolgozók szakmai fejlődésének, továbbképzésének biztosítása, természetbeni támogatása. ... >>

Magyarországi Reiki Egyesület /Usui Természetes Gyógyítási Rendszer/

(természetvédelem,egészségügyi)

1191 Budapest, Fő utca 19. X./30.
képviselő: Kardos Anita
Összefogja Magyarországon a REIKI (USUI Természetes Gyógyítási Rendszer) mesterei által kiképzett, behangolt I-II-III. fokozattal bíró tagokat. Tömöríti ezen természetgyógyászati területen vállalkozói igazolvánnyal tevékenykedő tagjait, koordinálja a REIKI Univerzális Életenergiát átadó csoportokat, népszerűsíti és oktatja az ősi népek gyógyító tanait. A természetgyógyászatban az öt megillető helyre elismertetni, jó hírét, megbecsülését kialakítani és azt megőrizni. ... >>

Recefice Gyermek és Ifjúság Szabadidő Tevékenységéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1195 Budapest, Jahn Ferenc u. 3. IX. 25.
képviselő: dr. Nagy Gergely
A gyermekek és az ifjúság oktatása, természetszeretet kialakítása az állatvilág és az élő környezet személyes tapasztalatokon át történő megismertetésével. Szabadidős tevékenységek szervezése óvodás és iskolás gyermekek részére napközis és bentlakásos táborok szervezésével, a foglalkozásokat különböző témák köré csoportosítva. Kedvezményes táborozási lehetőségek biztosítása árvaházi illetve kórházban hosszan ápolt beteg gyerekek, nagycsaládosok és szociálisan hátrányos helyzetűek részére. ... >>

SIRÁLYOK Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1193 Budapest, Táncsics M. utca 6. IX./33.
képviselő: Kovács Zoltán
a tájékozódási futás sportág népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése, felújítása
- minél nagyobb tömegbázis teremtése a tájékozódási futás sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés, utánpótlás nevelése
- sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése.
a tájékozódási futás, mint természeti sport kapcsán aktív részvétel környezetvédelmi feladatokban. ... >>

Solidaritás Szabadidő és Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1196 Budapest, Templom tér 10. 1./6.
képviselő: Csik Aranka
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"Szeretet és Gondoskodás a Természetért" Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1195 Budapest, Deák Ferenc utca 7.
képviselő: Baltai Gábor
Magyarországi és nemzetközi zöldszervezetek támogatása, rendezvények és előadások támogatása az életreform, természetgyógyászat, biokertészet, környezetvédelem, természetvédelem és megújuló energiaforrások témakörében, lakosság részére történő facsemete osztás, fa- és növényültetés, hulladék-hasznosítás és feldolgozás támogatása, környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos felhívások, rendezvények, bemutatók, szóróanyagok támogatása. ... >>

Természetes Gyógymódok Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi)

1192 Budapest, Pannónia út 42. I./7.
képviselő: Bokrossy Zoltán, dr. Greskó Mariann
A természetgyógyászattal hivatásszerűen foglalkozók, illetve az amatőr módon gyakorlók összefogása. ... >>

Wekerlei Társaskör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1192 Budapest, Kós Károly tér 10.
képviselő: Nagy Tamás
A főváros XIX. kerület wekerlei városrész helytörténeti, településszerkezeti és építészeti, továbbá természeti értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése, lakói jobb helyi közérzetének, a közügyek iránti nagyobb érdeklődésének, helyi lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, tisztaságának javításában. ... >>

XIX.kerületi Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1191 Budapest, Fő utca 42.
képviselő: Tötösné Gados Zsuzsanna
a természetjáró tevékenység feltételeinek nevezett keretek között való biztosítása, természetjáró programok szervezése a tagszervezetek tagjai és Kispest lakosai, illetve tanulói részére ... >>

Zöld Ágacsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1191 Budapest, Bercsényi u. 6.
képviselő: Béres Zoltánné, dr. Csapó Zsolt Tiborné
Az óvoda pedagógiai programjában kiemelt feladatként megfogalmazott környezetvédelem és e körben alkalmazott módszerek, eszközök bővítési lehetőségeit szolgálja. Elősegíti az óvodáskorú gyermekek számára a környezet vátozásainak megértéseét, a környezetvédelem fontosságának felismerését, amelyhez minden évszakban tapasztalatszerző kirándulásokat és megfigyelésekeket szervez. Megismerteti a gyermekekkel az élő és élettelen világot, megalapozza a természeti és szűkebb lakókörnyezethez való pozitív érzelmi viszonyulást. Biztosítja a környező valóság formáival és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzést, amely során a gyermekek töbször megélhetik, átérezhetik a felfedezés, rátalálás és tudás örömét. ... >>
1. oldal