Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

A Békés, Gondtalan Öregkorért és Életért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
képviselő: Dr. Erdélyi Gábor, dr. Hajnal József
Időszakosan, vagy életük végéig idősek otthonában elhelyezett időskorúaknak a házibetegellátáshoz és hospice szolgálathoz szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

Agysérültekért Egyesület

(egészségügyi)

1156 Budapest, Páskomliget 63.
képviselő: Szakonyi Tiborné dr. ... >>

Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Sári Lajos
bejegyző végzés: A Kontyfa utcai Általános Iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. + 5.sz. kiegészítő végzés: A tanulók egészségügyi ellátása feltételeinek folyamata nyomonkövetése, az orvosi ellátás -az alapítvány adta lehetőségekkel való- támogatása. ... >>

"Angyal fény" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1153 Budapest, Eötvös utca 9. I./2.
képviselő: Bús Gábor
az egészséges életmód és életvitel, a betegségek elleni védekezés megismertetésével a társadalom megújulásának segítése azáltal különösen, hogy támogatja és segíti a DMP/izom dystrophis Dushenne jellegű, valamint a Friedrich ataxia betegségben szenvedő személyeket és családjukat. ... >>

Beteg és hátrányos helyzetű Gyermekeket Segítő Szervezetek és Támogatóik Országos Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1154 Budapest, Őrjáró tér 5.
képviselő: Balogh István, dr. Ölveczky István
a beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő alapítványok, társadalmi szervezetek és támogatóik tevékenységének koordinálása, működésük hatékonyságának növelése, közös országos érdekérvényesítés elősegítése. ... >>

Családi Köldökzsinórvér Bankok Európai Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1155 Budapest, Ivánka Pál utca 21.
képviselő: dr. Balogh István, dr. Nagy Kálmán, Dr. Papp György
az őssejtek tulajdonságairól és azoknak a klinikai orvostudományban való felhasználhatóságáról szóló tudásanyag népszerűsítése. ... >>

Dr. Magyar Imre Egészségügyi Tanácsadó és Prevenció Egyesület

(egészségügyi)

1158 Budapest, Szűcs István utca 66.
képviselő: Susán Viktor Krisztián
Egészségügyi szűrésekkel a magyar társadalom általános egészségi mutatóinak javítása, segítségnyújtás az egyes emberek egészségének megőrzésében, betegségmegelőzésben, illetve a már kialakult betegségek korai felismerésében. A lakosság egészségügyi támogatásán túl célunk a magyar önkéntes medikusok támogatása azáltal, hogy lehetőséget biztosítunk számukra - szakmai felügyelet mellett - tapasztalatok elsajátítására, továbbá cél ezen medikusok jutalmazása az egyesületben tett szolgálataik és támogatottságunk függvényében. ... >>

Érző Lélek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1157 Budapest, Páskom park 34. 4./19.
képviselő: Király Ágnes
az országos hatáskörű onkológiai központok műszerparkjának és fejlesztésének támogatása,
Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy a gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak,
Sürgősségi betegellátás támogatása,
Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel,
A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása,
Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetve tájékoztatás céljából,
Magyarországi rehabilitációs központok támogatása,
Család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek támogatása,
Beteg kisgyermekeket nevelő családok támogatása, otthoni gondozásukhoz szükséges eszközök biztosítása,
Beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelésének támogatása,
Belföldön, illetve külföldön történt természeti katasztrófa sújtotta területeken élő gyermekek és családok támogatása. ... >>

Felnőttkorú veleszületett szívbetegek alapítványa

(egészségügyi)

1155 Budapest, Mozdonyvezető utca 13. 1./29.
képviselő: dr. Hartyánszky István kuratóriumi tag, dr. Kádár Krisztina elnök, dr. Magosné dr.Horváth Zsóka kuratóriumi tag, dr. Székely Andrea kuratóriumi tag, Kéninger Szilvai kuratóriumi tag, Schwartz Sándor kuratóriumi tag, Szigetvári Györgyné kuratóriumi tag
A veleszületett szívbetegségben (VSZFR) szenvedő, felnőtté vált, akár műtéttel gyógyított, vagy javult klinikai helyzetbe került, akár nem operált betegek helyzetének javítása. ... >>

Gordon Smith Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1156 Budapest, Nádastó park 23. fsz./1/A.
képviselő: Szolnoki Mária
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, rehabilitációs tevékenység. ... >>

Gyermekonkológia Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: dr. Fekete Ferenc, Horváth László
Az alapítvány célja a daganatos megbetegedésekben szenvedő gyermekek gyógyulásának elősegítése, és ezzel összefüggésben a magyarországi gyermekonkológia széles körű fejlesztése. Ezen belül különösen: - a daganatos gyermekek és családjuk támogatása;- gyermekonkológiák nélkülözhetetlen orvosi berendezésekkel, műszerekkel való támogatása, és ezen belül is kiemelten de nem kizárólagos jelleggel a Heim Pál Gyermekkórház onkológiájának fejlesztése. ... >>

Gyermektanulmányok Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Horváth Péter
A gyermekek szociális, oktatási, kultúrális, jogi, erkölcsi, gazdasági, egészségügyi és érdekérvényesítési helyzetére irányuló kutatások támogatása, ösztönzése, azok eredményeinek a közvélemény elé tárásában közreműködés. ... >>

Idegenforgalmi Managerképzést Támogató dr. Gellai Imre Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1151 Budapest, Bem u.29.
képviselő: Hegedűs Benedekné, Holló Tamásné sz. Pillér Adrienn
Az idegenforgalmi területen dolgozó egyetemi és főiskolai végzettségű fiatalok külföldi és hazai managerképzésének támogatása. Új tétel: A középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok idegenforgalmi célú hazai és külföldi továbbképzésének támogatása.
A felsőoktatásban új tantárgyként bevezetésre került egészségügyi turizmus tantárgy tananyagírásának illetve kiadásának támogatása. Tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók tanulmányainak támogatása ösztöndíj formájában, valamint nyelvtanulás támogatása elsődlegesen csere utak költségeihez, valamint sikeres nyelvvizsga költségeihez történő hozzájárulás formájában. ... >>

Jó Egészség Centrum Alapítvány

(egészségügyi)

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 84 /B.
képviselő: Kovács Jánosné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Gyógyító tevékenység. Egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Károly Róbert Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Sződliget utak 24-30.
képviselő: Hoffmanné Bozsik Éva
Segítségnyújtás a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 1131 Budapest, Sződliget u. 24-30.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, továbbképzések támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása, részvétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskola oktató-nevelő munka színvonalát növelő, magasabb kvalifikáció megszerzése, segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda más iskolákkal fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérül) diákok, diáksportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezése és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház-, múzeum-, hangversenylátogatások szervezése, színjátszó kör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers- és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság iskolarádió működtetésének támogatása. Károly Róbert napok támogatása. Író-olvasó találkozók szervezése, diákköltők és -írók bemutatkozásának támogatása. A Budapest XV. kerületének kulturális örökségének megóvása, a kerület híres embereinek, emlékhelyeinek felkutatása, hagyományőrző programok szervezése. A helyi (Budapest XV. kerületének) műemlékvédelmi értékek felkutatása, megóvása. A környezetvédelem, a természetvédelem ügyének felvállalása, ezzel kapcsolatos szakkörök működtetése, az állatvédelemmel kapcsolatosan ismeretterjesztő előadások szervezése, pl. a lakásban történő állattartás írott és íratlan szabályairól szólóan. Az emberi és állampolgári jogokról való ismeretterjesztés, felvilágosítás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekképviseletének támogatása, szervezetikkel való együttműködés. A gyermek- és ifjúságvédelem ügyének támogatása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a családban való nevelés elősegítése. Diákjogi előadások tartásának támogatása. ... >>

Közbizalom Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1158 Budapest, Bánk utca 40.
képviselő: Bitvai Nándor elnök, Donga Árpádné titkár, dr. Balogh András
A társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a településfejlesztésben, az oktatás-nevelés területén, az egészségügy, szociális gondoskodás és a környezetvédelem terén, az emberi kapcsolatokban - kiemelten a házasság és a család iránti - közbizalom erősítése, a bizalmi tényező hatásainak elemzése, a közbizalmon alapuló gondolkodásmód elterjesztése, a közösségi és civil szféra, illetve a helyi önkormányzatok közötti bizalmon alapuló együttműködés elősegítése. ... >>

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1151 Budapest, Batthyány u. 22.
képviselő: Antal Emese, Porcsalmyné Henter Izabella
-A dietetikusi munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, -a betegségmegelőzés, a lakosság egészségi állapotának megőrzése az egészség, -illetve aktuális- állapotának megfelelő táplálkozási gyakorlat és szokások kialakításának, illetve pozitív befolyásolásának útján, -a különböző betegségek táplálkozással összefüggő terápiás vonatkozásainak széles körű megismertetése, kutatása, elfogadtatása és bevezetése, -országos szintű táplálkozási tanácsadó iroda létrehozása és működtetése. ... >>

Magyar Kékkereszt Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1151 Budapest, Alag utca 3.
képviselő: Korsós István
az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztyén hitben Isten szabadító erejét megismerjék. ... >>

Mentorátor Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1153 Budapest, Bocskai utca 88.
képviselő: dr. Zsellér Ágnes
Az alapítvány tevékenységét a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy a szociálisan vagy egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek nevelését, oktatását, képességeik fejlesztését a jelenleginél magasabb színvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani. ... >>

Micro-és Anophtalmiás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1151 Budapest, Dal u. 4/B.
képviselő: Dr.Seres Péter
Erős látáskárosodást okozó szembetegséggel, elsősorban a szem nélkül (anophthalmia) vagy rendellenes kicsiny szemmel (micropthalmia) született gyermekek széleskörű és hossztávú segítése. ... >>

Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1153 Budapest, Pázmány Péter u. 120.
képviselő: Czinner Antal dr., Funk Sándor dr., Gondos Julianna, Makay Lászlóné, Szakonyi Tibor dr.
A magyar egészségügy műszaki ellátásának támogatása. ... >>

Nyújtsd a kezed Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.
képviselő: Czompa Klára
Segítségnyújtás a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általánosa Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat (székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.) oktatói feltétel rendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Új eljárások kidolgozása, ezek gyakorlati megvalósítása, mindezek anyagi hátterének biztosítása. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, szakértők előadásainak támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása), részévétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. A szülők részvételének erősítése a nevelési program megvalósításában. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskolai oktató-nevelő munka színvonalát növelő magasabb kvalifikáció megszerzése segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldii partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Száraznád Nevelés-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat más iskolákkal fennálló illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérült) diákok, diákcsoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folyamatában, ennek megfelelően a hátrányos helyzetű, ill. a tehetségesebb tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. A tanulók pályaorientációjának kiszélesítése, munkába állásuk elősegítése, speciális tanulók számára a szakképzés feltételeinek bővítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezés és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, színjátszókör működtetése. Filmklub, tánc ... >>

PREMED Prevenció és Medicina Egyesület

(sport,egészségügyi)

1154 Budapest, Baksay Sándor utca 22.
képviselő: Barna Gyula
szervezni és elősegíteni a technikai sport- , elsősorban az oldalkocsis motorsport tevékenységet , ennek keretében egészségmegőrzés , betegmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs , valamint sporttevékenység. ... >>

Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Egészségvédelmi Közalapítvány

(egészségügyi)

1152 Budapest, Rákos utca 77/ a.
képviselő: dr. Ozsváth Gyula
Az alapítvány célja az alapító okiratban foglaltak szerint az egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. tv. 152-153. §-ában az alapító részére meghatározott egyes egészségmegőrző és betegségmegelőző önkormányzati közfeladatok ellátása. ... >>

SZEGŐ GYERMEKMENTŐ Alapítvány

(egészségügyi)

1152 Budapest, Arany J. utca 89.
képviselő: Schmidt Róbert Károly a képviselők együttesen jogosultak a képviseletre, Schmidt Róbert Károlyné a képviselők együttesen jogosultak a képviseletre
Egészségmegőrzés, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Szent Korona Úti Óvodáért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Szent korona út 3.
képviselő: Győri Istvánné sz. Puskás Mária
A Budapest XV.ker. Szent korona út 3. szám alatt lévő óvodában az óvodások elhelyezési, nevelési, gondozási körülményeinek javítása a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításával. Az egészségesek mellet a cukorbetegségben, lisztérzékenységben szenvedők lehetséges jobb ellátásának biztosítása, az óvoda nevelési programját szolgáló eljárások kidolgozása, támogatása. ... >>

Szent Lázár Lovagok Magyarországi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,szociális,kulturális)

1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 18. B
képviselő: Dr. Gaál Endre/ elnök
a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend magyar nemzetiségű tagságának összefogása. A kereszténység védelmezése, a vallásos, keresztény emberhez méltó élet segítése. A Szent Lázár Lovagrend 100 éves hagyományának ápolása. A szükséget szenvedők és rászorultak támogatása. A Lázár testvériség és barátság ápolása. A Szent Lázár Lovagrend karitatív szervezeteinek, illetve a határainkon kívül élő magyarok támogatása, magyarságtudatának erősítése. ... >>

Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1156 Budapest, Nádastó park 31. fszt./3.
képviselő: Illés Gézáné
A magyarországi kisnyugdíjasok érdekeinek képviselete minden lehetséges életjelenség körében: a megélhetés terén, az egészségügyben, szociális téren, a biztosítási rendszerben, a családokon belüli szolidaritás vállalása terén, a kulturális szolgáltatások területén, a településfejlesztésben, az önkormányzatokban, az esélyegyenlőség minél szélesebb körű biztosítása terén stb. ... >>

Terület-Ellátási Kötelezettség Nélküli Háziorvosok Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1152 Budapest, Szilas park 32.
képviselő: Dr.Márhoffer Ildikó, Dr.Wolkowski Bogdan
A háziorvosok és az általuk ellátott állampolgárok egészségügyi ellátásával kapcsolatos segítségnyújtás és érdekvédelem. ... >>

Tündérképző Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1157 Budapest, Kőrakás park 62. fszt./1.
képviselő: Szakálos Éva Ilona
A Tündérképző Egyesület fő törekvése a kulturális hagyományok,az archaikus és a népi identitást meghatározó életformák, szokások és ünnepek felelevenítése, ápolás és gyakorlása, a mindennapokban történő újraélesztése, feltámasztása és népszerűsítése. Továbbá a természetes életmód, a hagyományos táplálkozási és közösségformáló szokások, a betegség elkerülésére, megelőzésre törekedő gyógyító, egészségmegőrző módszerek, valamint a természetes, hagyományos tárgyi kultúra ápolása és felélesztése. A Tündérképző Egyesület feladatának tekinti továbbá a kulturális és hagyományőrző, valamint a természet- és környezetvédő szervezetek tevékenységének a közelítését és összehangolását. A Tündérképző Egyesület tagjai számára nincs nemi, faji, életkori, vallási megkülönböztetés. Nem létezik számukra semmiféle dogma. Elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban állnak a természettel, saját önvalójukkal. Céljuk a harmónia újrateremtése az egyes emberben, a környezetben Föd anya testében és az egész Univerzumban. ... >>

Védőszárny Alapítvány

(egészségügyi)

1157 Budapest, Zóskavár u. 27. VII.23.
képviselő: Hódosné Patak Judit Mónika
Rászoruló idős emberek mindennapi életének megkönnyítése, szociális, egészségügyi problémák enyhítése. ... >>
1. oldal