Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

1-es Villamos Klub: Vasút- és Villamosmodellező Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Kaszáló utca 31.
képviselő: Kovács László
Villamos- és vasútmodell-kiállítások szervezése és lebonyolítása, kirándulások szervezése, közlekedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Iskolákban a közlekedési kultúra megismertetése. ... >>

Agape Team Missziós Csoport Alapítvány

(szociális,egyéb)

1173 Budapest, Akácvirág u. 24. I.em.5.
képviselő: Csákiné Svantek Györgyi
A fiatalok számára erkölcsi alapokon nyugvó segítségnyújtás, időskorúak gondozása, ill. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Aktivitás Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

1171 Budapest, Strázsahegy utca 49.
képviselő: Magyar László
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális, tudományos és társadalmi-közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a fiatalság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése, a nemzeti kultúra ápolása. Az alapítvány célja továbbá környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység folytatása, ezen célok elsősorban fiatalokkal való megismertetése, illetve a fiataloknak történő továbbadása, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Arany út Alapítvány

(egyéb)

1174 Budapest, Csévéző sor 2/b.
képviselő: Nagy Éva
Magyarországon meg kívánja honosítani Vaszilij Jevgenyijevics Zsolotov, az Orosz Akadémia tagja, a Moszkvai Állami Egyetem matematika-fizika szakos professzorának eredményeit és kutatási módszereit, amelyek az ember teljesítőképességének fokozását segítik elő a biofizika törvényszerűségének felismerésével és felhasználásával. Az általa kidolgozott tér-idő jztatésram azúj információs technológiák (NOV INTYEK) kutatására és alkalmazására l989-ben, Rosztovban (Rosztov na Donu, Puskinszkaja ul. 38.) működő akadémia magyarországi képviselője az alapító, Brodszkaja Aszja Grigorjevna.. ... >>

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

Az Antlantiszi Tudás Rendje Egyesület -Ordo Gnaritas Atlantisi

(egyéb)

1174 Budapest, Szántó Géza u. 18.
képviselő: Fekete Sándor elnök, Kmetz Csilla alelnök
egy független szabad szellemiségű szervezet létrehozása, segíteni, összefogni az embereket, akik az egyik vallásban sem találták meg lelki békéjüket, igazságukat. A szeretet által a hitben való megerősödés elősegítése, a hit tisztaságának megőrzése. Segítséget nyújtani az ezoterikus élmények feldolgozásában és saját hasznukra való fordításában ... >>

Baráti Karaván Klub

(egyéb)

1173 Budapest, Szürkebegy utca 77.
képviselő: Siklósi László István
kempingezés, mint szabadidő eltöltési forma elősegítése, népszerűsítése, gyakorlati megvalósítása. ... >>

BKV "Tihany" HE.

(sport,természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Tiszaörs utca 57.
képviselő: Márton Béla
A horgászsport széleskörű népszerűsítése, tagjai horgászérdekének képviselete, a természet és környezetvédelem törekvéseinek elősegítése. ... >>

DELTA XVII. kerületi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1174 Budapest, Rákóczi F. u.83.
képviselő: Marton Rudolf elnök ... >>

Dr. Rácz István Alapítvány

(egyéb)

1173 Budapest, 544. utca 6.
képviselő: dr. Marton Sylvia
Fiatal gyógyszerkutatók támogatása. ... >>

Fiatalok Rákosmentéért Egyesület

(szociális,egyéb)

1174 Budapest, Berzsenyi utca 7.
képviselő: Kóbor János
közösségépítés, karitatív feladatok végzése. ... >>

Igazságos Jogállamért Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1174 Budapest, Klapka utca 53.
képviselő: Salga István
Az igazságos, a Magyar Köztársaság állampolgárait jogosan megillető és az alkotmányony szellemének megfelelő igazságos jogállam erősítése. ... >>

KCL- Budapest Buddhista Egyesület

(egyéb)

1174 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: György József, Szentmiklóssy Bertalan ... >>

Kerek Világ Motoros Klub

(egyéb)

1171 Budapest, Lepkeszeg utca 4.
képviselő: Ertsey Géza
a térség motorosainak összefogása, érdekeik védelmi és képviselete, határon túli kapcsolatok kialakítása és azok ápolása, a kulturált motorozás népszerűsítése, a hazai utakon a motorosok tekintélyének visszaszerzése. A motoros kultúra mellett a kerékpáros kultúra terjesztése, elsősorban a gyermekek között. Biztonságos motoros közlekedés megismertetése a kerékpározás által. ... >>

Lovagok a Kórházakért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Búbosbanka utca 4. A.
képviselő: Hegedűs Judit
-az erős civil társadalom kialakításának támogatása.
-a helyi közösség szükségleteinek megfelelően a magyarság életminősége javításában történő közreműködés.
-a szociális ellátás javítása.
-a környezettudatos szemlélet kialaktásában történő közreműködés. A környezet védelmére nevelés, és a környezetvédelem fejlesztésében történő közreműködés.
-iskolai oktatás támogatása.
-az adományozás és adakozás kultúrájának terjesztése. ... >>

Magyar Faraday Kutató-Fejlesztő Tudományos Egyesület

(egyéb)

1174 Budapest, Eötvös u. 20.
képviselő: Kemenczky Jenő, Leopold István titkár, Pallás Attila, Ujházy Kolos ... >>

Magyar Hiperbár Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1173 Budapest, Géczi József utca 6.
képviselő: Kertész Diána
Magyarországon is széles körben megismerjék mind az orvosok, mind a betegek a Hiperbár Oxigén kezelés hatásait, elősegítse a Hiperbár Oxigén kezelések magyarországi kutatásait. ... >>

Magyarországi Szolidaritás Párt

(egyéb)

1173 Budapest, Borsó utca 64. I./4.
képviselő: Hankó Vidor
A Magyarországon és határainkon túl élő magyar állampolgárok élethelyzetének javítása az Emberi Jogok Egyetemes Joga alapján való érvényesülésének elősegítésével. ... >>

Magyarországon Élő Palesztinok Közössége

(egyéb)

1173 Budapest, Parlagfű utca 5.
képviselő: Al-Batal Walid Abdul, Douglas Ayman, Dr. Saleh Tayseer
Az anyaország megismerése történelem, kultúra, gazdaság, társadalom tekintetében. Szorosabb kapcsolat kiépítése a magyar és a palesztin nép között. Azon dolgozni, hogy az itt élő palesztinok minden segítséget megkapjanak, problémájukra megoldást találjanak a követséggel illetve más magyarországi szervekkel együttműködve. ... >>

Panel Érdekképviseleti Egyesület

(egyéb)

1173 Budapest, Pesti út 122-128.
képviselő: Szente Szabolcs
A panel lakók összességének érdek tömörítése és képviselete. ... >>

Piski Utcai Sportegyesület

(sport,egyéb)

1172 Budapest, Piski utca 41.
képviselő: Valentinyi Dávid
Szabadidős és hobbytevékenység ... >>

RÁ-VÉD Rákosmenti Védelmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

1173 Budapest, Kövirigó utca 8.
képviselő: Szili Mihály
A rákosmenti (XVII. kerület) polgárok bűnmegelőzési és önvédelmi célú önkéntes szerveződéseinek segítése, ezen szerveződések közötti kapcsolat kiépítése. A rákosmenti polgárok számára ( potenciális áldozatok) személyes biztonságot nyújtó környezet kialakításának elősegítése, a vészhelyzetek megelőzésére és elhárítására történő felkészítése, a segítségkérés és segítségnyújtás jelzési és riasztási rendszer kialakítása, a segítségkérés és segítségnyújtás jelzési és riasztási rendszer kialakítása, igény esetén részvétel műszaki- technikai tanácsadásban, lakossági és egyéb polgári fórumokon műszaki fejlesztési- tanácsadói, őrzés-védelemmel kapcsolatos szakértői részvétel. A civil bűnmegelőzés terén felhalmozódott ismeretek ( Pl. technikai betendezések) cseréjét, bűnmegelőző szervezetek együttműködését és érdekeik érvényesítését elősegítő helyi szintű ( XVII. kerület) gyűlések, konferenciák, kiállítások, valamint egyéb az egyesület céljaival összefüggő rendezvények szervezése, támogatása. A természeti csapások , a katasztrófák és vészhelyzetek ellen, a rákosmenti ( XVII. kerület ) lakosság felkészítése. A rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelmi szervek és a társadalmi szervezetek, valamint a helyi önkormáányzatok és a lakosság helyi szintű bűnmegelőzési célú együttműködési formáinak fejlesztése. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szervek és a közigazgatási hivatalok tevékenységének hatékonyabb, korszerűbb ellátásához szükséges feltételek helyi szintű segítése. ... >>

Rákoscsabai Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Zrínyi utca 50.
képviselő: Harányi János Pál
agjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása;
a sporthorgászattal hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez;
a sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése;
tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartása, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére. ... >>

Rákoskertért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Bodonyi utca 22.
képviselő: Szelepcsényi Sándor
a természetes és épített környezet védelme; a rákoskerti lakosság életkörülményeinek javítása; a polgárosodás és a helyi közélet demokratikus fejlődésének elősegítése. ... >>

Rákosmenti Polgári Kör Egyesület

(egyéb)

1170 Budapest, Pesti 113.
képviselő: Kálnoky Gyöngyössy István dr. ... >>

Somlyóvölgy Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Csabagyöngye köz 1.
képviselő: Bánhidi Attila
A Pilisjászfalu-Somlyóvölgy elnevezésű terület megóvása, a frissen parcellázott terület természeti környezetének helyreállításában történő közreműködés, a közművesítés után maradt állapot rendezésének támogatása. A terület vízelvezetése kiépítésében történő közreműködés, amely hozzájárul a tágabb környezetet képező, védett pilisi területek környezetének megóvásához is. ... >>

Star Touring and Riding Hungary Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

1172 Budapest, Almásháza utca 12.
képviselő: Újhelyi Csaba
A motorosok megítélésének javítása, pozitív példamutatás. A motorosok és rajtuk keresztül a közlekedés más résztvevői közlekedési biztonságának növelése, a tagok vezetési ismereteinek bővítése. Szórakozási lehetőség biztosítása a biztonságos, családi motorozást kedvelő személyek számára, rendszeres programok szervezése. Szórakozási és kikapcsolódási lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok, így különösen a balesetnél vagy születésüknél fogva testi és szellemi fogyatékosok, tartós vagy súlyos betegségben szenvedők számára, valamint a rászorulók erkölcsi és anyagi támogatása. Tagok szakmai és informális támogatása. Saját szerkesztésű újság kiadása és terjesztése, internetes megjelenés, honlap működtetése (www.startoruing.hu). A Yamaha márka barátainak összefogása, a márka hírnevének megőrzése, erősítése. ... >>

Tábortűz Szabadidő Egyesület

(egyéb)

1173 Budapest, Újlak utca 34. III./11.
képviselő: Herczeg Dániel
egyetemista fiatalok kultúrált szabadidő eltöltésének elősegítése. ... >>

Útvonal-biztosítás a Közlekedés Biztonságáért Egyesület

(sport,egyéb)

1173 Budapest, Szürkebegy u. 83.
képviselő: Kiss Sándor elnökhelyettes, Melkvi Gábor elnök
Motoros baráti körként magyarországi, közúton bonyolított sport és egyéb rendezvények mozgásának motoros biztosítása. ... >>

Vallási Információs és Oktatási Központ Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Pozsonyi út 41. 4./4.
képviselő: Barabás Tamás
Az emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Vén Szivar Baráti Kör Motoros Egyesület

(egyéb)

1172 Budapest, Gőzös utca 20.
képviselő: Rép László
Az egyesülethez csatlakozó motorosok összefogása. A motorosok részére szakmai, jogi tanácsadás, érdekeik védelme. A motorosok közötti információáramlás elősegítése. A motorosok részére közös programok, rendezvények szervezése. Együttműködés és kapcsolattartás más hasonló célú magyar és külföldi szervezetekkel. Más hasonló célú egyesületek, szervezetek támogatása. Jótékonysági megmozdulások elősegítése. Fiatal motorosok támogatása. ... >>
1. oldal