Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 64
1. oldal

1-es Villamos Klub: Vasút- és Villamosmodellező Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Kaszáló utca 31.
képviselő: Kovács László
Villamos- és vasútmodell-kiállítások szervezése és lebonyolítása, kirándulások szervezése, közlekedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Iskolákban a közlekedési kultúra megismertetése. ... >>

A Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u.1.
képviselő: Hangai Gáborné
A Budapest, XVII.ker. Bulyovszky u.10.sz. és a Budapest, XVII. ker. Gyökér u.1.sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>

A Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Kép 14.
képviselő: Gyárfásné Zágon Eszter, Miseticsné Széles Zsuzsa
A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek képzési feltételeinek javítása, az oktatás, a kulturális- és sportélet támogatása. ... >>

A Robogó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Robogó u. 3.
képviselő: Rigler Zoltán
Az óvoda nevelési-oktatási-gondozási feltételeinek javítása, színvonalának fejlesztése. ... >>

A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1173 Budapest, Pesti u. 165.
képviselő: Kruj Iván
Budapest Főváros XVII.kerületében a lakosság egészségesebb életmódjának elősegítése, megőrzése érdekében a sportmozgalom támogatása, különös tekintettel az iskolai diáksportra. Dij alapitása és adományozása a XVIII. kerületben kimagasló sportteljesitményt nyújtó amatőr sportolóknak, vagy amatőr sportegyesületeknek. A szabadidősport népszerüsitése, felkarolása az egészségesebb életmód megvalósítása érdekében. A közalapítvány célja kiegészült az alábiakkal: alpító okirat 5. pontja: A XVII. kerületi Sportmozgalomér Közalapítvány célja, hogy Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén a helyi sporttevékenységeket támogassa, a sportról szóló töbször módosítótt 2000.évi CXLV. törvény ( a továbbiakban: Sportt.) 59.par.(1) bekezdése alapján. A közalapítvány - célja megvalósítása érdekében, a Sporttv. 59.par. (2) bekezdés b/pontja figyelembevételével - együttműködik a Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén található helyi, amatőr sportszervezetekkel. A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány részt vesz az önkormányzati iskolai sporttevékenysé feltételeinek megteremtésében, illetve támogatja az iskolai sporttevékenységeket (Sporttv. 59. par. (2) bekezdés d/pontja) A XVII. Kerületi Sportmozgalomért Közalaítvány - a Sporttv. 60. par. (1) bekezdése c/ és d/ pontja alapján - támogatja a kerületi szabadidősport feltételeinek fejlesztését, valamint a gyermek és ifjúsági sport, a kerületi utánpótlás nevelés, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását. A Közalapítvány közreműködik, illetve támogatja az Alapító és a kerületi, amatőr sportegyesületek nemzetközi sportkapcsolatait (Sporttv. 60. par. (1) bekezdés, e/ pontja). ... >>

Alapítvány a Kultúra Vizuális Kutatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Váltóőr u. 6.
képviselő: Hajnal László Endre
Széleskörű nyilvánosság megteremtése olyan, főként a fotográfia és a film eszközeivel létrehozott vizuális alkotások részére, melyek a Kárpát-medencében élő társadalmi csoportok sokszínű kulturális jelenségeinek, konfliktusainak és harmóniájának bemutatását, interkulturális kapcsolatainak megértését, valamint közeledésük elősegítését tűzték ki céljukként a lehető legszélesebben értelmezve a "társadalmi csoportok" fogalmát. Az Alapítvány célja a már elkészült vízuális anyagok, dokumentációk, megvalósult projektek számára megfelelő archívum (dokumentációs tár) létrehozása, ennek fenntartása és folyamatos bővítése, továbbá az archívum nyilvánossá tételének lehetőség szerinti biztosítása. Az Alapítvány az alapító által létrehozott, már meglévő virtuális galériájában (www.etnofoto.hu) átfogó képet kíván adni azokról a kortárs fotográfiai és filmes irányzatokról, melyek az esztétikai igényesség mellett a társadalom, a kultúrák megismerését is céljuknak, feladatuknak tekintik, avagy nagymértékben hozzájárulnak e feladatok teljesítéséhez (például középiskolai ember- és társadalomismereti tantárgy oktatásához, tankönyvi fotóanyag válogatásához, hálózati tájékozódás megoldásához stb.). ... >>

Alapítvány a Mórás Diákokért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Naplás u. 60.
képviselő: Szőcs Anikó
A Móra Ferenc Általános Iskola tanulóifjúságának támogatása, nevelése. Szabadidős lehetőségeinek bővítése (kulturális és sport bemutatók szervezése), egészséges testi és szellemi fejlődésük, a zökkenőmentes rehabilitációjuk elősegítése, a diákok hely- és környezetismereti tájékozottságának bővítése. Az alapítvány támogatja a sport- és szabadidős tevékenység jobb feltételeinek megteremtését, elősegíti a honismereti programok, elsősorban a történelmi Budapest megismerését. ... >>

Alapítvány a Rákoscsaba-Újtelepi Diákokért

(intézményi,oktatási)

1172 Budapest, Diadal 41-49.
képviselő: Hosszú Gáborné
A diadal úti Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Alapítvány a Sugár úti Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Szabadság sugárút 32.
képviselő: Nagy Lajosné
Az iskolai oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása, a tanítás színvonalának emelése, tanulók javára ösztöndíj osztása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Aprófalva Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Egészségház 3.
képviselő: Kalász Lászlóné Dr.
A Budapest, XVII.ker.Egészségház u.3. sz. Napköziotthonos Óvoda személyi és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Ascher Oszkár Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
képviselő: Hegyi Norbert együttesen, Somodai György elnök önállóan, Szeifner Ferencné együttesen
Ascher Oszkár emlékének és a kultúra terén végzett áldozatos tevé- kenységének ápolása. Az Ascher Oszkár Színház tevékenységének támo- gatása. ... >>

Babakuckó Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Nápoly utca 84.
képviselő: Borbélyné Tódora Éva, Veresné Rácz Adrienn
Az óvodáskorú gyerekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyerekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Balassi 92" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7.
képviselő: Ficzekné Molnár Mária
A Balassi Bálint Gimnázium tanulóinak és az iskolai célok megvalósításának támogatása. ... >>

Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola Érdekvédelmi Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
képviselő: Benes Lászlóné elnök, Bognár Orsolya gazdasági felelős, Vincze Gabriella elnökhelyettes
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Bell-Tron Bambi Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u. 5.
képviselő: Tóth Valéria
a Bell-Tron Óvoda gyermekeinek kulturális, közművelődési, sport és egészségi fejlesztése, valamint nevelése. ... >>

Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Rezgő 15.
képviselő: Antalné Balla Ágnes, Pozderka Istvánné
Az óvodai nevelés segítése, az ehhez szükséges szakmai és egyéb támogatás nyújtása. ... >>

Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1174 Budapest, Szilágyi Dezső utca 41.
képviselő: Rostás-Farkas György Attila
A cigány nyelv és kultúra ápolása. Cigány-magyar ( kétnyelvű) tudományos és művészeti alkotások kiadása. A cigány kultúra értékes elemeinek megismertetése a nem-cigányokkal. A cigány nyelv fejlesztése, szótárak, újság, nyelvtankönyvek, filmes dokumentáció, dokumentumfilmek, internetes weblap készítése, cd-anyagok, kazetták, kiadása. Az általános iskolai oktatáshoz tankönyvek, segédanyagok kiadása, melyek elősegítik a cigány kultúra fejődését, felzárkóztatását az európai kultúrához. Feladatai közé tartozik a cigány nyelv fejlesztése, a nyelvújítás előkészítése, etimológiai szótár készítése mellett, tudományos kutatókkal való konzultálás a haladó hagyományok megőrzésére. ... >>

Csicsergő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Kaszáló 48.
képviselő: Szabó Jolán
A Budapest, XVII.kerület Kaszáló u. 48.sz. alatti Napköziotthonos Óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Csillagszem Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Újlak u. 114.
képviselő: Kissné Gyenei Edit
Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson testileg szellemileg fogékony, boldog és egészséges gyermekek neveléséhez. Az alapítvány további célja, - hogy segítséget nyújtson az intézményben folyó oktató- nevelőmunkához szükséges korszerű tárgyi feltételek megteremtéséhez és fo- lyamatos bővítéséhez, - elősegítse és támogassa a gyermekek fejlődésében fontos szerepet játszó szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus stb.) intézményben történő alkalmazását, valamint a gyermekekkel foglalkozók szakmai továbbképzését, - támogatást nyújtson speciális képességet fejlesztő-, (az informatikai-, zenei-, vizuális nevelés, valamint testkultúra, mozgáskultúra ) valamint óvodai sport és kulturális programok megvalósításához, - segítséget és anyagi támogatást nyújtson táborok, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában, hogy azon minél több gyermek részt tudjon venni. ... >>

Dunakeszi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Borsó utca 64. /c. III./43.
képviselő: Turi Géza
óvoda, bölcsőde, családi napközi intézmény létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése, intézmény létrehozása, működtetése; a gyermekek oktatása, nevelése, gyermekek napközbeni ellátása; az oktatás színvonalának erősítése; testi nevelés, az egészséges életmódra való felkészítés, képességfejlesztés, valamint tehetséggondozás érdekében. ... >>

EFA Egyetemistákért és Főiskolásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Csordás u. 31.
képviselő: Dr. Szabó József, Takács Klára
A leendő magyar értelmiség pályakezdési esélyeinek a javítása, az értelmiség esélyegenlőségének a megteremtése. Ennek megteremtése érdekében az alapítvány a következő módon kíván segíteni:az egyetemi hallgatók részére támogatást nyújt megfelelő, a nemzetközi piacon is eladható szakirányú képesítés megszerzésére, a pálya- kezdés nehézségeinek a leküzdésére, a szülők anyagi trehermentesítése a diákévek alatt. ... >>

Esély az Élethez Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1174 Budapest, Kiss János út 30.
képviselő: Czakó Béla
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szülészeti - nőgyógyászati Osztálya új- szülött részlege személyi és tárgyi feltételeinek, korszerűbb ellá- tásának segítése. ... >>

Esélyegyenlőséget Minden Gyermeknek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Ferihegyi út 115.
képviselő: Borgulya Györgyi
Az általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, tárgyi feltételeinek korszerűsítése. ... >>

Északi Sáska Kung-Fu Iskola

(intézményi,sport,oktatási)

1171 Budapest, Kőhúr u. 24.
képviselő: Mészáros Géza ... >>

Fehér Karácsony Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1172 Budapest, Heltai tér 1.
képviselő: Hudék Istvánné, Markó Istvánné
A Budapest, XVII.kerület Heltai tér 1. szám alatt üzemelő napköziotthonos óvoda működésének támogatása. ... >>

Felkelő Nap Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Tubarózsa utca 14.
képviselő: Fenesi Annamária, Holló Ágnes, Kuncz Péterné
Az emberek testi, lelki és szellemi egészségének, fejlődésének és harmóniájának szolgálata különféle tevékenységi területeken (oktatás: Élet iskolája elindítása - komplex önismereti program erdei iskola, tábor formában. Egészségvédelem: Életmódház- csoportos és egyéni tanácsadás, foglalkozások és előadások. Sport, környezetvédelem, rehabilitáció, kultúra, közösségi élet), melynek célja az egyén megújulása (szemlélet-, gondolkodás-, viselkedésmód terén) keresztül a társadalom megújítása és az élet és természet értékeinek (testi-lelki-szellemi egészségre, fejlődésre való tudatos törekvés, harmónia önmagunkkal, embertársainkkal, a természettel és a világgal, lelki béke megteremtése a világ békésebbé válásáért, emberségesség-moralitás, alapvető erkölcsi normák, értékek, szociális érzékenység, közösségi szellem fejlesztése, környezettudatos gondolkodás, vallási tolerancia, vallásszabadság) védelme. Helyi kezdeményezéssel, öntevékeny, aktív közreműködéssel, a hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetek összefogásával a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésének megszervezése. Az Egyesület célja továbbá az Élet iskola láncolat nemzetközivé szélesítése, melynek egyik fő célja egymás kultúrájának, hagyományainak, értékeinek megismertetése, elfogadása, tiszteletben tartása, hogy közös kulturális örökségünk gazdagodjék, előítéleteink egymás iránt csökkenjenek, a népek egymáshoz való közeledésével, a béke, testvériség, egység, szeretet szelleme erősödjék a Földön. ... >>

Felzárkózás a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1171 Budapest, Gömbvirág utca 26.
képviselő: Égető Imréné Rácz Edit
A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat továbbtanulásban, szakmaszerzésben és elhelyezkedésben segítő szervezetek támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer fejlesztésének támogatása, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztésének támogatása.
Szociográfiai felmérések támogatása a hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeiről. Humán-kutatás fejlesztés. A hátrányos helyzetűek munkába állását elősegítő szervezetek támogatása. Olyan tanoda működésének támogatása, szervezése, melyeknek célja a hátrányos helyzetű vagy munkanélküli személyeknek, különösen akiknél szociális helyzetük az otthoni tanulást nem teszi lehetővé, iskolai oktatás melletti korrepetálása.
Tankönyveket, oktatási segédanyagokat biztosít a tanodához, biztosítja továbbá a tanoda működéséhez szükséges helyiséget, viseli a közüzemi költségeket és a tanodában tanulók étkezési költségeit. Máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása. Hátrányos helyzetű, nyugdíjas korú személyek üdülését, közösségi foglalkoztatását, képzését és kulturális fejlesztését elősegítő szervezetek támogatása. ... >>

Ferenczy György Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Nagyszékes u. 8.
képviselő: Ferenczi Eszter
Ferenczy György életművének felkutatása, összegyüjtése, különbö- ző hanghordozókon történő kiadása, az utókor számára történő meg- mentése és népszerűsítése. Zeneoktatói módszerén alapuló kurzusok szervezése "Pianoforte Továbbképző" keretében. Ezeket a tanfolya- mokat nemcsak a hazai hanem a környező országokban élő tehetséges magyar nemzetiségű fiataloknak is cél biztosítani. A tehetségkutatás és azok támogatása érdekében külön program-alap, továbbképzős és szakközépiskolai fokon- növendék versenyek szerve- zése . Egyetemes cél Ferenczy György születésének 100. évfordulója tisz- teletére egy 3 éves programmal megemlékezni arról a XX. századi je- lentős magyar zenészről, aki Liszt Ferenc tanítványától Thomán Istvántól is kapta zenei instrukcióit és adta tovább számos jeles művésznek (úgy mint a már elhunyt tanítványának Cziffra Györgynek) akik Magyarországon és a világban számos országban terjesztették és terjesztik ma is a Liszti hagyományokra épülő zenei kultúrát. ... >>

Figurák Kulturális és Színjátszó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Lemberg utca 131.
képviselő: Hracza Lajos
Az egyesület alapvető céljának tartja az ifjúság igényes kulturális, szórakozási lehetőségeinek bővítését, az ezen értékek iránti figyelem felkeltését, a fiatalok igényeihez igazodó kulturális és művészeti készségek, képességek alkotó kibontakozási lehetőségeinek megteremtését, táborok szervezését, a kulturált viselkedés és életmód kialakításához programok szervezését. Az egyesület szakmai gyakorlatot kíván biztosítani programjaiban kulturális, művelődésszervezői szakirányú egyetemi és főiskolai hallgatók számára. ... >>

GESZTENYÉS Óvodásokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, VI.u. 14.
képviselő: Hegedűs Gyuláné
Az alapítvány székhelyén müködő óvoda támogatása korszerü oktatási és nevelési feltételeinek biztosítása. ... >>

Gondoskodó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Óvonő u. 3.
képviselő: Csákvári Mária
A Budapest, XVII. Rákoscsaba u. 1.sz. alatti óvoda személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1172 Budapest, XV. utca 23.
képviselő: Tánczosné Szabó Ágnes Erzsébet
A Budapest XVII. kerület XV. utca 23.szám alatti - Budapest Főváros XVII.kerület Önkormányzata tulajdonát képező - épület felújításának, színházként történő működtetésének és színházi produkciók létrehozásának támogatása. ... >>

Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, 525.tér 1.
képviselő: Barna Sándorné
A XVII. kerületi óvodák támogatása. ... >>

Gyermekvár a gyermekek egészséges fejlődéséért közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Nápoly utca 84-86.
képviselő: Tódora Éva
A bölcsődéskorú gyermekek óvodára felkészítése, és az óvodáskorú gyermekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének, a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyermekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

HU-MAN 1. Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, Akácvirág 49.
képviselő: Felter András
Tehetséges, rászoruló gyermekek támogatása tanulmányaik, testi és szellemi fejlődésük elősegítése, speciális képzést nyújtó általános iskolai osztályok indítása. ... >>

Kép-Szilárd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1174 Budapest, Kép u. 21.
képviselő: Körmendy Csabáné
A Kép-Szilárd Óvoda működésének támogatása. ... >>

Kerti Rakoncátlanok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Csík utca 3.
képviselő: Árvay Ferencné
Az általános iskolai oktatás támogatása. ... >>

KEVICE Táborok Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, 534. utca 7.
képviselő: Berkei Éva
a Magyar Köztársaságban élő gyermekek és fiatalok iskolán kívüli közösségi aktivitásának támogatása. A non-profit szféra informatikai tevékenységének segítésével, a roma közösségek támogatásával, fejlesztő programok kidolgozásával, felnőtt oktatással. ... >>

Lovagok a Kórházakért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Búbosbanka utca 4. A.
képviselő: Hegedűs Judit
-az erős civil társadalom kialakításának támogatása.
-a helyi közösség szükségleteinek megfelelően a magyarság életminősége javításában történő közreműködés.
-a szociális ellátás javítása.
-a környezettudatos szemlélet kialaktásában történő közreműködés. A környezet védelmére nevelés, és a környezetvédelem fejlesztésében történő közreműködés.
-iskolai oktatás támogatása.
-az adományozás és adakozás kultúrájának terjesztése. ... >>

Magyar Bárka Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Jászapáti utca 39.
képviselő: Lakatosné Ferenczi Silvia
Alapító azzal a szándékkal hozza létre alapítványát, hogy környezetünk biológiai sokféleségét megőrzendő
A Magyarországon védett, őshonos, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajtáknak megismertetésére,
kiemelten a nemzeti kincsnek minősülő kilenc magyar kutyafajtának (komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar agár, rövid szőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó) megismertetésére,
a Pannonikumnak minősülő növényfajok lehetőség szerinti bemutatására,
a védett madárfajok lehetőség szerinti bemutatására és betegellátására,
a fentiekkel kapcsolatos régi-új mesterségek, szakmák, bemutatására,
a magyar kultúra hagyományrendszerének bemutatására,
a természet-, és környezetvédelmi szemlélet és gondolkodás kialakítására,
olyan bemutatóhelyet, parkot hozzon létre, ahol érdeklődőknek, iskolai csoportoknak, korosztálynak megfelelő színvonalú, interaktív, ingyenes ismeretterjesztő programokat tud nyújtani. A fent leírt célokon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételi módja ingyenes. Ezzel igyekszik tenni a magyar nemzeti kultúra részét képező, meglévő nemzeti értékek megőrzésére. ... >>

Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Újlak utca 122. 3./11.
képviselő: Dávid Anna, dr. Kun Krisztián, Kubinyi Ákosné, Paronai Andrea, Tarcsayné Varró Ildikó
Az alapítvány célja a Budapest, XVII. ker. Lázár Deák u. 13-15. szám alatti Összefogás Óvodába járó gyermeke képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása, az Összefogás Óvoda helyi nevelési programjában kiemelt feladatok megvalósítása, így különösen az egészséges életmódra nevelés és a gyermekeket körül vevő világ megismeréséhez minél szélesebb körű lehetőségek biztosítása ... >>

Mákvirág Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Újlak utca 108.
képviselő: Ficzere Zoltánné, Hurbánné Csúcs Andrea
A Mákvirág Óvodában folyó nevelő és oktató munka folyamatos fejlesztése; a Mákvirág Óvodába járó gyerekek képességeinek fejlesztése, a szükséges ismeretek elsajátitásához segítés nyújtása; a gyermekek kultúrához való igényének kialakítása, ezért kulturális tevékenységek szervezése, színházlátogatások. ... >>

Napláskörnyéki Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1172 Budapest, Diadal út 86.
képviselő: Héder Sándorné
Az óvodai oktatás, nevelési munka személyi és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Napsugár Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Földműves u. 2/B.
képviselő: Gerendőné Flórkievitz Hajnalka
A Napsugár utcai Óvodás gyermekek nevelését segítő személyi, tárgyi feltételek biztosításának támogatása. ... >>

oPál Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, Pesti út 84.
képviselő: Nagyné Czigány Kinga
A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása, hozzájárulás a tehetséges és kiemelkedő képességű tanulók tanulásához, teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. ... >>

Óvoda az Óvodás Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Összefogás 1.
képviselő: Devecser Károlyné, Safranyik József
Új típusu óvoda létrehozása és működtetése, amely lehetővé teszi és biztosítja a gyermekek igényes nevelését, az egészséges életmódra szoktatást, nyelvtanulást, iskola előkészítést. ... >>

Óvodánk Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Tanár 7.
képviselő: Gébeléné Mészáros Ildikó
Az óvoda játék és könyvállományának fejlesztése, az óvoda korszerűsítése és a rászoruló szülők támogatása. ... >>

Pál Apostol Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Pesti u. 80.
képviselő: Hagemann Péterné
A Pál Apostol Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Piroska Óvoda Gyermekeiért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Pesti út 368.
képviselő: Bagdi Sándorné
Az óvodai nevelő-oktató munka színvonalának emelése. ... >>

Rákoscsabai Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Szánthó Géza utca 58.
képviselő: Polohányi Mihályné
A rákoscsabai Jókai Mór Általános Iskola (1171 Bp., Göcsej u.29.) tanulóifjúságának támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal