Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 114
1. oldal

A Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Kép 14.
képviselő: Gyárfásné Zágon Eszter, Miseticsné Széles Zsuzsa
A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek képzési feltételeinek javítása, az oktatás, a kulturális- és sportélet támogatása. ... >>

A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1173 Budapest, Pesti u. 165.
képviselő: Kruj Iván
Budapest Főváros XVII.kerületében a lakosság egészségesebb életmódjának elősegítése, megőrzése érdekében a sportmozgalom támogatása, különös tekintettel az iskolai diáksportra. Dij alapitása és adományozása a XVIII. kerületben kimagasló sportteljesitményt nyújtó amatőr sportolóknak, vagy amatőr sportegyesületeknek. A szabadidősport népszerüsitése, felkarolása az egészségesebb életmód megvalósítása érdekében. A közalapítvány célja kiegészült az alábiakkal: alpító okirat 5. pontja: A XVII. kerületi Sportmozgalomér Közalapítvány célja, hogy Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén a helyi sporttevékenységeket támogassa, a sportról szóló töbször módosítótt 2000.évi CXLV. törvény ( a továbbiakban: Sportt.) 59.par.(1) bekezdése alapján. A közalapítvány - célja megvalósítása érdekében, a Sporttv. 59.par. (2) bekezdés b/pontja figyelembevételével - együttműködik a Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén található helyi, amatőr sportszervezetekkel. A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány részt vesz az önkormányzati iskolai sporttevékenysé feltételeinek megteremtésében, illetve támogatja az iskolai sporttevékenységeket (Sporttv. 59. par. (2) bekezdés d/pontja) A XVII. Kerületi Sportmozgalomért Közalaítvány - a Sporttv. 60. par. (1) bekezdése c/ és d/ pontja alapján - támogatja a kerületi szabadidősport feltételeinek fejlesztését, valamint a gyermek és ifjúsági sport, a kerületi utánpótlás nevelés, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását. A Közalapítvány közreműködik, illetve támogatja az Alapító és a kerületi, amatőr sportegyesületek nemzetközi sportkapcsolatait (Sporttv. 60. par. (1) bekezdés, e/ pontja). ... >>

Akadémia Lovas Egyesület

(sport)

1174 Budapest, Régivám köz 37-40.
képviselő: Bekes Erzsébet, Korbán Krisztián, Makuci Zsuzsa, Nagy Gábor István, Sándor Katalin
A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint a szabadidős lovassport tevékenység végzése, ezen sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

Alapítvány a Mórás Diákokért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Naplás u. 60.
képviselő: Szőcs Anikó
A Móra Ferenc Általános Iskola tanulóifjúságának támogatása, nevelése. Szabadidős lehetőségeinek bővítése (kulturális és sport bemutatók szervezése), egészséges testi és szellemi fejlődésük, a zökkenőmentes rehabilitációjuk elősegítése, a diákok hely- és környezetismereti tájékozottságának bővítése. Az alapítvány támogatja a sport- és szabadidős tevékenység jobb feltételeinek megteremtését, elősegíti a honismereti programok, elsősorban a történelmi Budapest megismerését. ... >>

Amigo Boys Sportegyesület

(sport)

1173 Budapest, Pesti út 184.
képviselő: Ifj. Gergely János, Szlivka Ferenc
A futballsportban és lábteniszsportban részt venni szándékozókat szervezett keretek között mozgósítása a szabadidő hasznos eltöltésére; a futball és lábtenisz népszerűsítése, gyakorlása minden korosztály számára; sportolásnak, mint az egészséges életmód nélkülözhetetlen feltételének szabályos, sportszerű és versenyszerű keretekben történő gyakorlásának segítése, feltételeinek biztosítása. ... >>

Ango-Reggae Capoeira Kulturális- és Sportegyesület

(sport,szociális,kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 113.
képviselő: Claudio Roberto Pereira da Silva
Az Egyesület alaptevékenysége a capoeirával kapcsolatos sporttevékenység szervezése, a capoeira és a brazil kultúra, valamint a tradicionális brazil zene és a portugál nyelv népszerűsítése, gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltését biztosító programok szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Tekintettel a Brazíliában a nehéz sorsú, csellengő fiatalok drogprevenciójában és társadalmi beilleszkedésében a capoeira segítségével elért sikerekre, az Egyesület kiemelt céljának tekinti a nehéz sorsú gyermekek és fiatalok ösztönzését az egészséges és felelősségteljes életmódra. Az Egyesület célja továbbá, hogy segítse a brazil kultúra magyarországi megismertetését, sportkapcsolatokat létesítésen és ápoljon. ... >>

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

B-2. Postagalambsport Egyesület

(sport)

1171 Budapest, Erzsébet krt. 56.
képviselő: Sziklai Tibor ... >>

B7 Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

1173 Budapest, 517.utca 25.
képviselő: Manger Károly ... >>

Balassi Bálint Gimnázium Diáksport Egyesülete

(sport)

1174 Budapest, Széchenyi utca 1-7.
képviselő: Tverdota Tamás ... >>

Bell-Tron Bambi Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u. 5.
képviselő: Tóth Valéria
a Bell-Tron Óvoda gyermekeinek kulturális, közművelődési, sport és egészségi fejlesztése, valamint nevelése. ... >>

Belvárosi Lakóhelyi Sportegyesület

(sport)

1172 Budapest, XII. utca 27.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

Big Bike Motorsport Club

(sport)

1172 Budapest, Nagyszékes 26/b.
képviselő: Győri Imre ... >>

BKV "Tihany" HE.

(sport,természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Tiszaörs utca 57.
képviselő: Márton Béla
A horgászsport széleskörű népszerűsítése, tagjai horgászérdekének képviselete, a természet és környezetvédelem törekvéseinek elősegítése. ... >>

BORMAN Német-Magyar Lovas Sport Egyesület

(sport)

1171 Budapest, Bodonyi u. 12.
képviselő: Borda Zoltán ... >>

Csillagszem Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Újlak u. 114.
képviselő: Kissné Gyenei Edit
Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson testileg szellemileg fogékony, boldog és egészséges gyermekek neveléséhez. Az alapítvány további célja, - hogy segítséget nyújtson az intézményben folyó oktató- nevelőmunkához szükséges korszerű tárgyi feltételek megteremtéséhez és fo- lyamatos bővítéséhez, - elősegítse és támogassa a gyermekek fejlődésében fontos szerepet játszó szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus stb.) intézményben történő alkalmazását, valamint a gyermekekkel foglalkozók szakmai továbbképzését, - támogatást nyújtson speciális képességet fejlesztő-, (az informatikai-, zenei-, vizuális nevelés, valamint testkultúra, mozgáskultúra ) valamint óvodai sport és kulturális programok megvalósításához, - segítséget és anyagi támogatást nyújtson táborok, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában, hogy azon minél több gyermek részt tudjon venni. ... >>

DINAMIK Aerobic Sportegyesület

(sport)

1173 Budapest, Bujákhida u. 26.
képviselő: Sassné Illyés Anna
A magyar aerobic és fitness sport és a sportágon belüli versenyzők támogatása a felkészülésben. Versenyek szervezése és támogatása. ... >>

DMV Sport Egyesület

(sport)

1173 Budapest, Földműves utca 9. I./8.
képviselő: Barta Szilvia, Szenyán László
a magyar autó- és motorsport népszerűsítése, a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra fejlesztése. ... >>

Don Quijote Rallye Team Egyesület

(sport)

1173 Budapest, Csordás u. 10.
képviselő: Körmöczi Gábor, Varga Csilla ... >>

DUNA Sportklub

(sport)

1174 Budapest, Dobos István utca 2.
képviselő: Gál Sándor, Karaszi Péter, Nagy Attila
Sporttevékenység (főleg vízisport) folytatása. ... >>

Egy Húron Pendülünk Hagyományőrző Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

1173 Budapest, Csordás utca 33.
képviselő: Korányi Dániel, Preisinger Balázs, Térpál Tímea
íjász hagyományok megőrzése, a honfoglaló ősök harcművészetének elsajátítása, az ősi fogások elsajátítása és továbbfejlesztése, a családi és diáksport segítése, hagyományőrző találkozók és versenyek megrendezése, egyéb hagyományőrző tevékenység. ... >>

Elit Hunter Íjász Egylet

(sport)

1171 Budapest, Szines 22.
képviselő: Sárga Róbert ... >>

Első Magyar Helikopter-Modellező Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1172 Budapest, XV.u.28.
képviselő: Nagy Sándor
A helikopter-modellezés és sportág alapjainak lerakása, népszrűsí- tése, eredményes szereplés mind a szabadidősport, mind pedig a versenysport területén. A helikopter-modellezés és versenykultúra, valamint hagyományainak ápolása, az általuk képviselt értékek köz- vetítése a ma embere számára. Az egészséges életmódra nevelés. A fair play szellemének ápolása. ... >>

Első Magyar Speed Badminton Sportegyesület

(sport)

1174 Budapest, Bulyovszky utca 36.
képviselő: Gulyás Sándor, Máté Csaba
Megismertetni, népszerűsíteni a speed badminton (gyors tollas) sportágát Magyarországon. ... >>

Északi Sáska Kung-Fu Iskola

(intézményi,sport,oktatási)

1171 Budapest, Kőhúr u. 24.
képviselő: Mészáros Géza ... >>

Farkas Judo Club (FJC)

(sport,természetvédelem,kulturális)

1173 Budapest, Barátka utca 67.
képviselő: Farkas József
sport programok szervezése, ezen belül szabadidő és versenysportokban való részvétel, a küzdő- és természetjárással, túrázással kapcsolatos egyéb sportok népszerűsítése, hagyományok felújítása.
Ismeretterjesztés.
Kulturális kiadványok összeállítása. ... >>

FC Intermazionale

(sport)

1171 Budapest, Nagyszentmiklósi u. 11.
képviselő: Berényi Norbert, Bori Csaba ... >>

Felkelő Nap Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Tubarózsa utca 14.
képviselő: Fenesi Annamária, Holló Ágnes, Kuncz Péterné
Az emberek testi, lelki és szellemi egészségének, fejlődésének és harmóniájának szolgálata különféle tevékenységi területeken (oktatás: Élet iskolája elindítása - komplex önismereti program erdei iskola, tábor formában. Egészségvédelem: Életmódház- csoportos és egyéni tanácsadás, foglalkozások és előadások. Sport, környezetvédelem, rehabilitáció, kultúra, közösségi élet), melynek célja az egyén megújulása (szemlélet-, gondolkodás-, viselkedésmód terén) keresztül a társadalom megújítása és az élet és természet értékeinek (testi-lelki-szellemi egészségre, fejlődésre való tudatos törekvés, harmónia önmagunkkal, embertársainkkal, a természettel és a világgal, lelki béke megteremtése a világ békésebbé válásáért, emberségesség-moralitás, alapvető erkölcsi normák, értékek, szociális érzékenység, közösségi szellem fejlesztése, környezettudatos gondolkodás, vallási tolerancia, vallásszabadság) védelme. Helyi kezdeményezéssel, öntevékeny, aktív közreműködéssel, a hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetek összefogásával a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésének megszervezése. Az Egyesület célja továbbá az Élet iskola láncolat nemzetközivé szélesítése, melynek egyik fő célja egymás kultúrájának, hagyományainak, értékeinek megismertetése, elfogadása, tiszteletben tartása, hogy közös kulturális örökségünk gazdagodjék, előítéleteink egymás iránt csökkenjenek, a népek egymáshoz való közeledésével, a béke, testvériség, egység, szeretet szelleme erősödjék a Földön. ... >>

FORRÁS Vadásztársaság

(sport)

1171 Budapest, Vízforrás 13.
képviselő: Czoch Árpád ... >>

Fortuna Sportegyesület Tenisz Szakosztály

(sport)

1173 Budapest, Gyökér utca 16.
képviselő: Kovács István ... >>

Főnix Park Lovas Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1174 Budapest, Táncsics Mihály út 31/b.
képviselő: Szalay Rezső
A lovas sportok gyakorlása és tanítása, a lovaglás szellemiségének és technikájának elsajátítása és továbbfejlesztése, ezáltal a szellemi és fizikai oldal összhangjának megteremtése. Alkotó jellegű, egységes közösség létrehozása, amely felismeri és védelmezi az egyetemes emberi értékeket és a természetet. Szervezett keretek közötti gyógylovagoltatás és az ehhez a tevékenységhez szükséges gyakorlat és elméleti tudás megszerzése. Az Egyesület kiemelt szerepet szán az egészséges, valamint autista és mozgássérült gyermekek és fiatalok tanításának, pozitív jövőképük és természetközeli szemléletmódjuk kialakításának, morális szintjük emelésének - lehetőség szerint a hivatalos oktatás keretein belül is. Az Egyesület működése során kiemelten figyel a környezet- és természetvédelemre, a természet törvényein alapuló egészéges életmódra. ... >>

Futball Klub 2004 Rákoshegy Alapítvány

(sport)

1172 Budapest, Liget sor 48.
képviselő: Ligeti Nagy Tamás
Tartósan, határozatlan ideig mintaértékű tevékenység folytatása labdarúgó utánpótlás, a gyermekek szabad idejének egészséges ki- használása és nevelése területén. ... >>

Gonosz Autó- és Motorsport Egyesület

(sport)

1172 Budapest, Tura u. 34.
képviselő: Szlifka Szilárd ... >>

Grund 1986 Football Club

(sport)

1174 Budapest, Örömvölgy 27.
képviselő: Buzsáky Ákos
A labdarúgás népszerűsítése, utánpótlás nevelés színvonalának emelése. ... >>

Guanó Barlangjáró Csoport

(sport)

1171 Budapest, Nógrádkövesd utca 46.
képviselő: Mezei Péter ... >>

History Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Napkelet utca 51.
képviselő: Ádám Zsolt
a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; a lovassport történelmi hagyományainak megismerése, ápolása és a magyar lovassport történetének, eredményeinek megismertetése az egyesület tagjaival és harmadik személyekkel. ... >>

Hungarocamion SE.

(sport)

1172 Budapest, Pesti 86.
képviselő: Köfalvi Gyula dr., Rakita Gábor ... >>

JUDO SZ.K. XVII. Közhasznú Egyesület

(sport)

1173 Budapest, Szárny u. 35.
képviselő: Juhász Mihály ... >>

Juunanshin Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, X. utca 34.
képviselő: Makaró Gergely / ketten együtt, Réthi Hunor Mihály / önállóan, Szabó Zsolt / ketten együtt
a kendo (hagyományos japán kardvívás), az iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása), jodo (hagyományos japán botvívás) japán harcművészeti irányzatok szakosztályokon belüli gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolása. Versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, lebonyolítása, a klub versenyzőinek versenyeztetése, a szakosztályok munkájának segítése, támogatása, összehangolása. Tagjainak rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. Tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösség életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az Egyesület célja a magyar és a japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Kabala Lovassport Egyesület

(sport)

1172 Budapest, Abaliget utca 95.
képviselő: Szokolányi Árpád
Tagjai és környezete lakosságának társadalomban elfoglalt helyzetének, életminőségének és közérzetének javítása a lovassport eszközével. ... >>

Kárpátia Lovasudvar Közhasznú Egyesület

(sport)

1173 Budapest, Vasút sor 12.
képviselő: Koklár Zoltán, Koklárné Nyilas Krisztina
tagjai tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése, tagjai közös érdekeinek képviselete, tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a tagok sporteseményekre való felkészülésének, illetve sporteseményeken való részvételének támogatása, valamint a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, biztosítása a segítséggel élők, illetve fogyatékos gyermekek számára. ... >>

Keresztúri Sportegyesület

(sport)

1173 Budapest, Pesti út 153. II./29.
képviselő: Polányi Csaba, Thullner Gyula
sporttevékenység ... >>

Közgazdász Floorball Sport Egyesület

(sport)

1173 Budapest, 538. 10/b.
képviselő: Szeles Zoltán ... >>

Lendület Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

1174 Budapest, Csermely Károly utca 22. fszt./2.
képviselő: Simai László
A hagyományok, a kultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele. Fiatalok számára sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, a szabadidősport elősegítése. Drogprevenciós események szervezése és irányítása. ... >>

Maglód Poker Darts Club

(sport)

1173 Budapest, Összefogás u. 17.
képviselő: Toller Károly
A sportegyesület tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, klubszerű közösségi élet kibontakoztatá- sa. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Egyesületi tevékenység fenntartása és fejlesztése, hazai és nemzet- közi sporteseményeken való részvétel. A tervszerű működéshez szük- séges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

Magyar Harcos Sportegyesület

(sport)

1171 Budapest, Temető utca 22.
képviselő: Józsa Dénes ... >>

Magyar Kutyavezetők Országos Sport Egyesülete

(sport,oktatási)

1173 Budapest, Napkelet utca 31/A.
képviselő: Végh Tamás
Az egyesületi tagok kutyáinak kiképzése csoportos formában, sportnapok, sportrendezvények, szabadtéri rendezvények szervezése, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

Magyar Média Válogatott Egyesület

(sport,szociális)

1174 Budapest, Tisza István u. 73.
képviselő: Földesi János elnök önállóan, Patkó Béla alelnök + Várkonyi A., Várkonyi Attila aleln. (célleírás!)
Az Alapítók elsődleges célja, hogy népszerűsítsék a kispályás és nagypályás labdarúgást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegőrzésben betöltött meghatározó szerepére és ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek esélyegyenlőségét elősegítsék. Ismert médiaszemélyiségek, sportolók és egykori sportolók aktív részvételével lehetőséget biztosítson a szabadidő kultúrált eltöltéséhez, ennek keretében elősegítse a labdarúgás, valamint az egyéb szabadidősportok lehetőségeinek bővítését. ******* KÉPVISELET KIEGÉSZÍTÉSE. dr.Georgi Kornél és Várkonyi Attila alelnökök ugyancsak önállóan képviselik a szervezetet a tömegsport rendezvények szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos eljárásokban, az egyesület, illetve más egyesületek által szervezett sportrendezvényekkel, valamint amatőr versenyekkel kapcsolatos eljárásban. Az elnök által átruházott képviselet esetén egyéb ügyekben az alelnökök képviseleti joga együttes. ... >>

Magyar Sport-jitsu Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1171 Budapest, Temető utca 22.
képviselő: dr. Nagy-Hinst István, Erdei Márton, Hernádi Zoltán, Vikartóczky Gusztáv
A Magyar Köztársaság területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a sport-jitsu sportágban (mint küzdősport) az ott folyó tevékenységet, közreműködik a ST.-ben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai érdekeit, ellátja a sportág sportszervezeteinek a nemzetközi képviseletét, szervezi a sport-jitsu versenyeket, irányítja a sportszakember képzést, működteti a sport-jitsu válogatott kereteket. ... >>

MEGA FARM Lovas és Póni Sportegyesület

(sport)

1173 Budapest, Pesti út 474.
képviselő: Miklósy Ildikó
Tagjai részére kulturált és szervezett sportlovaglási lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal