Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

A Nagycsaládosok Rákosmenti Mosoly Egyesülete

(szociális)

1172 Budapest, Hősök tere 9.
képviselő: Csatlósné Móczár Ildikó ... >>

Agape Team Missziós Csoport Alapítvány

(szociális,egyéb)

1173 Budapest, Akácvirág u. 24. I.em.5.
képviselő: Csákiné Svantek Györgyi
A fiatalok számára erkölcsi alapokon nyugvó segítségnyújtás, időskorúak gondozása, ill. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Aktivitás Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

1171 Budapest, Strázsahegy utca 49.
képviselő: Magyar László
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális, tudományos és társadalmi-közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a fiatalság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése, a nemzeti kultúra ápolása. Az alapítvány célja továbbá környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység folytatása, ezen célok elsősorban fiatalokkal való megismertetése, illetve a fiataloknak történő továbbadása, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Alapítvány a Sugár úti Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Szabadság sugárút 32.
képviselő: Nagy Lajosné
Az iskolai oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása, a tanítás színvonalának emelése, tanulók javára ösztöndíj osztása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Ango-Reggae Capoeira Kulturális- és Sportegyesület

(sport,szociális,kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 113.
képviselő: Claudio Roberto Pereira da Silva
Az Egyesület alaptevékenysége a capoeirával kapcsolatos sporttevékenység szervezése, a capoeira és a brazil kultúra, valamint a tradicionális brazil zene és a portugál nyelv népszerűsítése, gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltését biztosító programok szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Tekintettel a Brazíliában a nehéz sorsú, csellengő fiatalok drogprevenciójában és társadalmi beilleszkedésében a capoeira segítségével elért sikerekre, az Egyesület kiemelt céljának tekinti a nehéz sorsú gyermekek és fiatalok ösztönzését az egészséges és felelősségteljes életmódra. Az Egyesület célja továbbá, hogy segítse a brazil kultúra magyarországi megismertetését, sportkapcsolatokat létesítésen és ápoljon. ... >>

Babakuckó Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Nápoly utca 84.
képviselő: Borbélyné Tódora Éva, Veresné Rácz Adrienn
Az óvodáskorú gyerekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyerekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Békésy-Alapítvány

(szociális)

1174 Budapest, Széchenyi 9-11.(Békésy György
képviselő: Prajczer Judit ... >>

Borostyán Családi Napközi Alapítvány

(szociális)

1171 Budapest, Gömbvirág utca 19.
képviselő: Kurucz Dorottya Lea elnök, Kuruczné Marton Katalin Judit titkár
gyermekek gondozásának, nevelésének, felügyeletének támogatása, családi napközi fenntartása. ... >>

Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány

(szociális)

1171 Budapest, Dalnok utca 48.
képviselő: Hatvani Anikó
Családi napközi otthon fenntartása, működtetése. A családi napközi fenntartása körében az alapítvány célja a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés és foglalkoztatás nyújtása. ... >>

Csillagok az Életért Drogellenes Alapítvány

(szociális)

1174 Budapest, Táncsics Mihály út 39.
képviselő: Varga Tímea Anna
A drogfogyasztás megelőzésének elősegítése. ... >>

FELFEDEZÉSEK Nevelési és Mentálfejlesztési Alapítvány

(szociális,kulturális)

1173 Budapest, Határhalom utca 4.
képviselő: dr. Ambrus András
hátrányos helyzetű gyermekek és családok támogatása, egészségmegőrző programok népszerűsítése, kulturális tevékenységek szervezése. ... >>

Felzárkózás a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1171 Budapest, Gömbvirág utca 26.
képviselő: Égető Imréné Rácz Edit
A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat továbbtanulásban, szakmaszerzésben és elhelyezkedésben segítő szervezetek támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer fejlesztésének támogatása, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztésének támogatása.
Szociográfiai felmérések támogatása a hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeiről. Humán-kutatás fejlesztés. A hátrányos helyzetűek munkába állását elősegítő szervezetek támogatása. Olyan tanoda működésének támogatása, szervezése, melyeknek célja a hátrányos helyzetű vagy munkanélküli személyeknek, különösen akiknél szociális helyzetük az otthoni tanulást nem teszi lehetővé, iskolai oktatás melletti korrepetálása.
Tankönyveket, oktatási segédanyagokat biztosít a tanodához, biztosítja továbbá a tanoda működéséhez szükséges helyiséget, viseli a közüzemi költségeket és a tanodában tanulók étkezési költségeit. Máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása. Hátrányos helyzetű, nyugdíjas korú személyek üdülését, közösségi foglalkoztatását, képzését és kulturális fejlesztését elősegítő szervezetek támogatása. ... >>

Fiatalok Rákosmentéért Egyesület

(szociális,egyéb)

1174 Budapest, Berzsenyi utca 7.
képviselő: Kóbor János
közösségépítés, karitatív feladatok végzése. ... >>

Főnix Park Lovas Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1174 Budapest, Táncsics Mihály út 31/b.
képviselő: Szalay Rezső
A lovas sportok gyakorlása és tanítása, a lovaglás szellemiségének és technikájának elsajátítása és továbbfejlesztése, ezáltal a szellemi és fizikai oldal összhangjának megteremtése. Alkotó jellegű, egységes közösség létrehozása, amely felismeri és védelmezi az egyetemes emberi értékeket és a természetet. Szervezett keretek közötti gyógylovagoltatás és az ehhez a tevékenységhez szükséges gyakorlat és elméleti tudás megszerzése. Az Egyesület kiemelt szerepet szán az egészséges, valamint autista és mozgássérült gyermekek és fiatalok tanításának, pozitív jövőképük és természetközeli szemléletmódjuk kialakításának, morális szintjük emelésének - lehetőség szerint a hivatalos oktatás keretein belül is. Az Egyesület működése során kiemelten figyel a környezet- és természetvédelemre, a természet törvényein alapuló egészéges életmódra. ... >>

G-PLÚTÓ Egyesület

(szociális)

1173 Budapest, Újlak u. 57.
képviselő: Varró József ... >>

Glória Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, Földműves u. 6. A.lh.fszt.1.
képviselő: Kiss Emil
A keresztény, baptista oktatás-nevelés (így szenvedélybetegek gyó- gyító-nevelése) és annak támogatása. ... >>

Gólyaláb Gyermek és Ifjúságvédő Egyesület

(szociális)

1173 Budapest, Egészségház u. 38. I/3.
képviselő: Trnka Tibor ... >>

Gyermektámasz Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1171 Budapest, Csengés u. 6.
képviselő: Bodnár Gábor László
Olyan gyermekintézmények részére segítséget nyújtani, ahol főként látás-, hallás- és mozgássérült gyermekek műtéteit, rehabilitációját és utókezelését végzik. Segítséget nyújtani olyan családoknak, ahol fent felsorolt betegségekben szenvedő gyermekeket nevelnek, de a szülők nem bírják előteremteni a műtéthez vagy kezeléshez szükséges pénzügyi forrást. ... >>

Hitélet Missziós Alapítvány

(szociális)

1171 Budapest, Péceli út 204.
képviselő: Együdné Kéki Piroska, Karacs Csilla, Zala Gyula
A keresztyén tanítás és morál terjesztésének elősegítése, szociális támogatás nyújtása. ... >>

HU-MAN 1. Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, Akácvirág 49.
képviselő: Felter András
Tehetséges, rászoruló gyermekek támogatása tanulmányaik, testi és szellemi fejlődésük elősegítése, speciális képzést nyújtó általános iskolai osztályok indítása. ... >>

JogArt Polgári Kör

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1173 Budapest, Gyergyóditró utca 5.
képviselő: Germán Róbert, Havas-Horváth András, Szedmák Péter
Szociális-, kulturális-, természetvédelmi- valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység folytatása. ... >>

Keresztúri Református Misszió Alapítvány

(szociális)

1173 Budapest, Pesti út 31.
képviselő: Szabados Ádámné
a Budapesten, Rákoskeresztúron élők támogatása a helyi református gyülekezeti hitélet gyakorlásában, annak lelki és anyagi hátterének biztosításával. ... >>

KEVICE Táborok Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, 534. utca 7.
képviselő: Berkei Éva
a Magyar Köztársaságban élő gyermekek és fiatalok iskolán kívüli közösségi aktivitásának támogatása. A non-profit szféra informatikai tevékenységének segítésével, a roma közösségek támogatásával, fejlesztő programok kidolgozásával, felnőtt oktatással. ... >>

"Kis Lord" Alapítvány a Gyermekekért

(szociális)

1173 Budapest, Ferihegyi út 84. VII./47.
képviselő: László Csaba
Az alapítvány a társadalom mindazon tagjainak, akik szülőfalujukban és szülővárosukban ill. családjuk közelében próbálnak élni és céljaikat megvalósítani, valamint mindazon hátrányos helyzetű régiókból származó és ott élő fiataloknak, akik esélyegyenlősége csorbát szenved, továbbá a társadalomban marginalizálódott családok és gyermekek helyzetének fontosságát szem előtt tartva ill. ezek érdekében tevékenykedő szakemberek, egyéb közreműködők és segítők, valamint a célkitűzésekben érintettek pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatását. ... >>

Lendület Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

1174 Budapest, Csermely Károly utca 22. fszt./2.
képviselő: Simai László
A hagyományok, a kultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele. Fiatalok számára sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, a szabadidősport elősegítése. Drogprevenciós események szervezése és irányítása. ... >>

LIGET 17 Alapítvány az Idős Emberek Korszerűbb Ellátásáért

(oktatási,szociális)

1172 Budapest, Liget sor 46.
képviselő: Czinege Lászlóné
a Liget Gondozási Központ tárgyi, szellemi, szociális feltételeinek korszerűsítése, az oktatási munka feltételeinek megteremtése, a Központban gondozott ellátottak korszerű ellátásának a biztosítása. ... >>

Magyar Média Válogatott Egyesület

(sport,szociális)

1174 Budapest, Tisza István u. 73.
képviselő: Földesi János elnök önállóan, Patkó Béla alelnök + Várkonyi A., Várkonyi Attila aleln. (célleírás!)
Az Alapítók elsődleges célja, hogy népszerűsítsék a kispályás és nagypályás labdarúgást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegőrzésben betöltött meghatározó szerepére és ezzel párhuzamosan a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek esélyegyenlőségét elősegítsék. Ismert médiaszemélyiségek, sportolók és egykori sportolók aktív részvételével lehetőséget biztosítson a szabadidő kultúrált eltöltéséhez, ennek keretében elősegítse a labdarúgás, valamint az egyéb szabadidősportok lehetőségeinek bővítését. ******* KÉPVISELET KIEGÉSZÍTÉSE. dr.Georgi Kornél és Várkonyi Attila alelnökök ugyancsak önállóan képviselik a szervezetet a tömegsport rendezvények szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos eljárásokban, az egyesület, illetve más egyesületek által szervezett sportrendezvényekkel, valamint amatőr versenyekkel kapcsolatos eljárásban. Az elnök által átruházott képviselet esetén egyéb ügyekben az alelnökök képviseleti joga együttes. ... >>

Magyar Samaritanus Segélyszolgálat Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Lajosház út 58.
képviselő: Egervári András elnök
A karitatív segítséget igénylők felkutatása és támogatása. Szociálisan és egészségügyileg rászorultak támogatása. A tehetséges gyermekek és felnőttek támogatása. Bel- és külföldi adományok gyűjtésében, szétosztásában, továbbításában segít a háború és katasztrófa sújtott területekre. Segít a menekültek ellátásában, és vállalja a határainkon túl élő nemzetiségek megsegítését, támogatását és ügyeinek intézését lehetőségeihez mérten. ... >>

Magyar Samaritánus Segélyszolgálat Alapítvány /Békéscsaba/

(egészségügyi,szociális)

1171 Budapest, Lajosház út 58.
képviselő: Gulyásné Szabó Erzsébet Bm-i képvis, Somogyi Lajos (országos képviselő)
Karitatív tevékenység folytatása. Karitatív segítséget igénylők felkutatása és támogatása, akik szociálisan és egészségügyileg rászorulók. ... >>

oPál Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, Pesti út 84.
képviselő: Nagyné Czigány Kinga
A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása, hozzájárulás a tehetséges és kiemelkedő képességű tanulók tanulásához, teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. ... >>

PÁLMAÁG Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Kőrösszeg utca 9.
képviselő: Kovács Kornél
Segítségnyújtás, napközbeni ellátás, étkeztetés, oktatás, nevelési tanácsadás, jogsegélyszolgálat, pénzügyi tanácsadás és egészségügyi ellátás az erre rászoruló személyek gyermekei, családok, idősek és kiemelten a hátrányos helyzetű személyek számára. ... >>

Rákoshegyi Családok Egyesülete

(szociális)

1173 Budapest, Napkelet utca 50.
képviselő: Schillingerné Gulyás Ilona
Az egyesület célja a Rákoshegyen élő családok segítése, különösen a Rákoshegyi Római Katolikus Plébániához tartozó családok segítése. ... >>

Rákosmenti Ezüsthárs Alapítvány

(szociális)

1174 Budapest, Katlan utca 11.
képviselő: Csalami Csaba
Szociálisan rászorulók támogatása, a rászorulók segítéséhez szükséges tevékenységek támogatása, családsegítés. ... >>

Ren-Ro Alapítvány az Elesettekért

(oktatási,szociális)

1171 Budapest, Postakocsi utca 21.
képviselő: Dr.Szöllősy Gyula
Azoknak az embereknek a megsegítése, akik koruk, helyzetük, vagy állapotuk miatt átmenetileg vagy tartósan segitségre szorulnak.az esélyegyenlőség biztosítása érdekében támogat mindenkit,aki származása, neme, életkora, egészségi állapota, egyéb ok miatt hátrányos helyzetbe került. Törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetű embereket támogassa a munkavállalásban is. Az alapítvány eme céljának elérését képzéssel és munkaalkalom teremtésével is törekszik megvalósítani. ... >>

Segíteni Akarunk Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1173 Budapest, Pesti út 167.
képviselő: Hajzer Emma
A Társadalmi Egyesülések XVII.ker. Szövetségéhez Önszerveződő időskorúakat tömörítő csoportok támogatása. ... >>

Star Touring and Riding Hungary Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

1172 Budapest, Almásháza utca 12.
képviselő: Újhelyi Csaba
A motorosok megítélésének javítása, pozitív példamutatás. A motorosok és rajtuk keresztül a közlekedés más résztvevői közlekedési biztonságának növelése, a tagok vezetési ismereteinek bővítése. Szórakozási lehetőség biztosítása a biztonságos, családi motorozást kedvelő személyek számára, rendszeres programok szervezése. Szórakozási és kikapcsolódási lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok, így különösen a balesetnél vagy születésüknél fogva testi és szellemi fogyatékosok, tartós vagy súlyos betegségben szenvedők számára, valamint a rászorulók erkölcsi és anyagi támogatása. Tagok szakmai és informális támogatása. Saját szerkesztésű újság kiadása és terjesztése, internetes megjelenés, honlap működtetése (www.startoruing.hu). A Yamaha márka barátainak összefogása, a márka hírnevének megőrzése, erősítése. ... >>

Szamaritánusok NAPSUGÁR Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1173 Budapest, Agyaghegyi dűlő 7.
képviselő: Szatmári Juliánna
szociális és egészségügyi célú szolgáltatások,
- a hátrányos helyzetű csoportok, családok és személyek, szociálisan rászorultak segítése, támogatása,
- szociális célú üdültetések szervezése,
- oktatási tevékenység és ennek szervezése,
- kulturális javak megőrzése,
- katasztrófa elhárítás
- máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások,
- munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány

(szociális)

1173 Budapest, Pesti út 117. (Fövárosi Önkorm
képviselő: Tóthné Debreceni Anna
A Fővárosi Önkormányzat Szociális Otthonában élők életkörülményeinek javítása. ... >>

Támasz - Pont Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1170 Budapest, Háromdombos utca 31.
képviselő: Beloberk Erika Krisztina
Értelmileg sérült, önmagukat alapvetően ellátni tudó, állandó orvosi felügyeletre nem szoruló, 18 év feletti fiatalok elhelyezése céljából bentlakásos, illetve átmeneti elhelyezésre szolgáló lakóotthon létrehozása;
- a fiatalok iskola utáni folyamatos szintentartása, ellátásuk, foglalkoztatásuk, nevelésük. ... >>

Távlat Alapítvány

(szociális)

1172 Budapest, V. utca 17.
képviselő: B.Gáspár Judit
A budapest, XVII.kerületében élő hátrányos helyzetű személyek támogatása. ... >>

Tiszta Vízért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1173 Budapest, Domaszéki köz 14. B.
képviselő: Nyíri Zsuzsanna
Egészségügyi-, szociális-, kulturális és gyermekvédelmi intézmények vezetékes ivóvízrendszere tisztaságának folyamatos biztosítása, kiemelt figyelmet fordítva az ár- és belvíz sújtotta településekre. A közvélemény tájékoztatása, ösztönzése a környezettudatos magatartásformára, bevonása a gyakorlati környezetvédelembe, élővizeink védelmébe, továbbá környezetvédelmi célú akciók és kampányok kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása, a környezeti nevelés elősegítése a megújuló energiaforrások lehetőségeinek figyelembe vételével. ... >>

Tündérfályol a Beteg Gyermekekért a Rászorultakért és a Természeti Katasztrófák Áldozataiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1173 Budapest, Pesti út 55. 4/17.
képviselő: Debreceni Gergely, Garai Tímea, Szabó István
A gyógyításban, az egészség megőrzésében, visszaszerzésében a betegségek megelőzésében való közreműködés mind technikai mind anyagi segítségnyújtással. Az állam, az önkormányzatok és más fenntartók által fenntartott kórházak gyermekosztályainak infrastrukturális felszereltségének, műszerezettségének fejlesztését és emellett ugyanezen fenntartók által üzemeltetett gyógyintézetek szolgáltatásait igénybevevő beteg egyéneket is támogatni kívánja az alapítvány.
Anyagi és tárgyi segítségnyújtás a katasztrófavédelem ezen belül elsősorban az árvízvédelem területén a magyarországi természeti katasztrófák során kárt szenvedett magánszemélyek és önkormányzatok támogatása. Segítségnyújtás a gyermek és családvédelem, ifjúságvédelem területén és a szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok ismereteinek bővítése és felvilágosítása elsősorban a drogfogyasztás és a szexuális bűncselekmények megelőzése terén és ezen fiatalok rehabilitációját ellátó intézmények támogatása. ... >>

Védtelenek Alapítvány

(szociális)

1171 Budapest, Kaszinó köz 20.
képviselő: Czvitkovics Istvánné
A halmozottan fogyatékosok szellemi szinten tartását és rendszeres foglalkoztatását biztosító gondozási központ és otthon felépítése működtetése. "A XVI. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonát igénybevevő ellátottak korszerű ellátásában, a szociálisan hátrányos helyzetűek, egyenlő bánásmódban részesülhessenek, és az intézmény dolgozói szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb ellátás érdekében." ... >>

"Virágoskert 17" Alapítvány a sérültek korszerűbb ellátásáért

(oktatási,szociális)

1173 Budapest, Újlak utca 106.
képviselő: Nagy Ida Magdolna
A XVII. kerületi alapító célja az, hogy jelen alapítvánnyal a XVI. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában és Átmeneti Otthonában gondozott ellátottak korszerű ellátásában, a szociálisan hátrányos helyzetűek egyenlő bánásmódban részesülhessenek és az intézmény dolgozói szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb ellátás érdekében. Ennek érdekében az alapító az alapítványi vagyonnal elő kívánja segíteni a két intézmény mind tárgyi, mind szellemi és szociális feltételeinek további korszerűsítését és az oktatási munka feltételeinek megteremtését. A cél megvalósulása során lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a két intézmény az ellátottjai, gongozottjai számára a lehető legkorszerűbb technikai és egyéb szociális feltételeket biztosítsa a biztonságos, korszerű és hatékony pedagógiai munka érdekében. Az alapító az alapítvány létesítésével elő kívánja segíteni az intézmény munkatársainak szakmai továbbképzését, ehhez anyagi támogatást nyújt. ... >>

XVII. Kerületi Mozgássérültek Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1173 Budapest, Pesti út 113.
képviselő: Giba Istvánné
A területén élő mozgássérültek érdekvédelme, lehetőség szerinti segítése, támogatása, életkörülményeik javítása a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

XVII. Kerületi Szülők Egyesülete a Gyermekekért

(szociális)

1173 Budapest, Akácvirág u. 49.
képviselő: Dobrovics Péter ... >>

Zavadszky Gábor Alapítvány a Futballárvákért

(szociális)

1174 Budapest, Vörösmarty utca 7.
képviselő: Kosztolánszki Tamás, Szeiler József, Szűcs Mihály
elsődlegesen a tragikus körülmények között elhunyt Zavadszky Gábor labdarúgó árván maradt két kiskorú gyermekének a támogatása;
másodlagosan más, elhunyt magyar labdarúgó árván maradt kiskorú gyermekeinek a támogatása. ... >>

"Zsolti Gyógyulásáért" Alapítvány

(szociális)

1171 Budapest, Bottyán utca 14.
képviselő: Hatolkay Gyuláné
Orcskay Zsolt halmozottan mozgássérült személy egészségének javítása, fizikai és szellemi állapotának szinten tartása, a gyógyítás és a gyógyíttatás lehetőségének biztosítása és kiterjesztése. ... >>
1. oldal