Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 84
1. oldal

A Piacképes Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1185 Budapest, Bartók Béla utca 10.
képviselő: Bartolák Szilvia
A Magyar Köztársaság területén belül a hagyományos iskolarendszerű oktatás non-profit, iskolarendszerű, illetve felnőttképzéssel történő kiegészítése. Az Alapítvány elsősorban Budapesten és az ország hátrányos besorolású régióiban kíván további tanulási és képzési lehetőségeket teremteni elsősorban, de nem kizárólag a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú tanulni vágyók számára. Az Alapítvány céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetben levők szakképzését, munkaerő-piaci képzését, integrációjának elősegítését, amelyekhez az iskolarendszerű képzések megvalósításán kívül pályaorientációs tanácsadással, munkaerő-közvetítéssel, tutorálással, mentorálással kíván foglalkozni. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez szükséges tárgyi, szakmai, illetve egyéb feltételeket kívánja megteremteni. ... >>

A Reviczky Zenevár kislakói Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Reviczky u. 52-56.
képviselő: Takács Katalin
A Reviczky Óvoda anyagi /tárgyi/ feltételrendszerének javítása, az óvodások testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Ady Endre 127.
képviselő: Sütő Lászlóné
Az óvodai oktatás-nevelés anyagi, személyi, tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Alapítvány a Bajcsy Iskola Gyerekeiért

(intézményi,oktatási)

1180 Budapest, Bajcsy-Zs. 74.
képviselő: Herczeg Béláné
Az iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

Alapítvány a Kapocs Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Kapocs u.56.
képviselő: Fadgyasné Léda Erika
Az 1188 Budapest, Kapocs u.56. szám alatt működő Általános Iskola oktatási színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Kassa utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1185 Budapest, Kassa utca 175-181.
képviselő: Horváth Gábor
A Kassa utcai Általános Iskola támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskoláért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1185 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Dr. Vinis Gizella
Az alapítvány támogatni kívánja a határon túli társiskolákkal való kapcsolattartást, a külföldi cseregyakorlatokat és tanulmányutakat, valamint hazánk kertészeti és természeti értékeinek megismertetését kívánja elősegíteni hátizsákos turizmus keretében. ... >>

Alapítvány a Micimackó Magánóvodáért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Határ u. 115.
képviselő: Seresné Bálint Zsuzsanna
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi ne- velést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, és a sze- mélyiség felfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek kezetén belül célja az alapítványnak: - közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése, - óvodai nevelés iskolai életmódra való felkészítés támogatása, - gyermekfelügyelet. Fentieken túl célja az alapítványnak: - a beilleszkedési és magatartási problémával küzdő gyerekek integ- rált nevelése, - az integrált nevelésben közreműködő szakirányú végzettséggel ren- delkező pedagógusok béreinek fedezet-megteremtése (gyermekpszi- chológus, logopédia, korai fejlesztés, gyógy-testnevelés utazó tanári szolgáltatás keretében), - intézményi étkeztetés. ... >>

Alapítvány a Táncsics utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Táncsics u. 53.
képviselő: Császár Katalin Mária
A Budapest 1188 táncsics u. 53. szám alatt lévő általános iskola általános támogatása. ... >>

Bal Négyes Páholy Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1188 Budapest, Búzakéve u. 10/A.
képviselő: Szám László
A magyar kultúra megőrzése, ápolása, fejlesztése, a színház- és filmművészet támogatása. ... >>

Budapest Külkereskedelmi Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1185 Budapest, Hubay Jenő utca 56.
képviselő: Schreider Tibor dr.
Külkereskedelmi, üzletkötő, menedzser, bank-és vállalkozói export- import tevékenységre szakemberképzés. ... >>

Családok Jövőjéért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 64. /a.
képviselő: Gáspár Huba
a környezettudatos gondolkodás , a lokálpatrióta szemlélet fejlesztése , a fenntartható fejlődés és egészséges életmód normáinak és megoldásainak megismertetése és elsajátítása , terjedésének elősegítése , valamint ezek elősegítésére iskolán kívüli környezeti nevelés. ... >>

Csiszolatlan Gyémántok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1186 Budapest, Tövishát u. 8.
képviselő: Zuborné Nagy Lívia
A Budapest, Pestszentlőrinci székhelyű Benedek Elek Általános Iskola tehetséges és szorgalmas tanulóinak ... >>

Dióvár Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Zrínyi u. 41/b.
képviselő: Szarvas Zsolt
Óvodai oktatás-nevelés elősegítése, szervezése, folytatása, a gyermekek testi-lelki fejlődésének szolgálata, pályázatok kiírása. Az óvodai eszközbeszerzések elősegítése, e célokra támogatások gyűjtése. ... >>

Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1182 Budapest, Brassó 1. / Általános Iskola /
képviselő: Kurdi Gyula
A Budapest XVIII. kerületi Brassó utcai Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

Egyenlő Esélyért a Pályakezdésnél Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Podhorszky u. 10.
képviselő: Dénes Arnoldné
Két tanéves, nappali tagozatos, közgazdasági, pénzügyi-számviteli, kereskedelmi, idegenforgalmi vendéglátós szakközépiskola létrehozása és működtetése. Felsőfokú végzettséghez szükséges felvételi előkészítő tanfolyamok szervezése. Nehéz körülmények között élő fiatalok továbbtanulásának támogatása. A középszintű szakképzés hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiegészítése. ... >>

Együtt a Szeretet Útján Családovi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6.
képviselő: Molics Ferenc
A Budapest, XVIII.ker. Szent László Plébániához tartozó óvoda mű- ködési feltételeinek megteremtése. ... >>

Életjel Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.
képviselő: Csík Árpádné
A budapesti XVIII.kerületi Általános Iskola és Speciális Szakiskolában folyó szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység elősegítése. ... >>

ÉLETÜNK A TÁNC ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

1184 Budapest, Hársfa utca 12.
képviselő: Zoltán Erika
A táncművészet iránt érdeklődő fiatalok, tanulók művészeti adottságainak, képességeinek, tehetségének felismerése és fejlesztése. A tánc, illetve táncművészet iránti szeretet fejlesztése, a modern színpadi tánc értékeinek képviselete, hagyományainak ápolása, a modern iskolai tánc iskolai oktatása, illetve ehhez segítségnyújtás. ... >>

Etüd Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Gyöngyvirág 7-9.
képviselő: Sánta Ferenc
Pestszentlőrinc - Pestszentimre zenekultúrájának magasabb színvonalra emelése;
A XVIII. kerületben hangversenyek és különböző zenei rendezvények szervezése, ezáltal zenei centrum kiépítése;
A kerületben lévő állami, önkormányzati, társadalmi és egyéb intézmények, szervezetek ünnepségeinek szervezése, kulturális rendezvények lebonyolításának elősegítése fúvós- és szimfonikus zenekarral, kamaraegyüttesekkel, szólistákkal, koncertek szervezése;
Külföldi zenei intézményekkel, zenekarokkal és zenei együttesekkel új kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévő kapcsolatok kiszélesítése;
Nyári zenei szaktáborok szervezése és anyagi támogatása,
Az Alapítvány szorosan együttműködik a Dohnányi Ernő Zeneiskolával a zenekarok utánpótlásának biztosításában, próba- és fellépési lehetőségeket teremtve a fiatal muzsikusoknak;
Bevételei függvényében anyagi támogatás nyújtása a Dohnányi Ernő Zeneiskola szociálisan rászoruló tanulói számára térítési-, illetve tandíj-fizetési kötelezettségük teljesítéséhez.
A Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulói oktatási feltételeinek fejlesztéséhez anyagi segítség nyújtása (pl. az oktatáshoz szükséges hangszerek, kották, különböző felszerelések beszerzése, infrastrukturális fejlesztések támogatása, stb.);
Kiemelkedő eredményt elérő zeneiskolai tanulók támogatása;
Kulturális (pl., zenei, pedagógiai, stb.) kiadványok létrehozásának, terjesztésének támogatása;
A zeneiskola tantestületének szakmai fejlődését, továbbképzését az Alapítvány támogatja. ... >>

EXCELSIOR Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1182 Budapest, Wlasics Gyula utca 135.
képviselő: Gregus Csilla
A Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola nevelési-oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

Fashion Dance 2002. Sporttánc Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Iparvasút utca 31/ b.
képviselő: Cseppely Béla, Fülöp Attila, Juhász Péter
Az Egyesület elsősorban a táncművészet eddig nem ismert és nem el- ismert formájának elterjesztését és annak versenyrendjének kialakí- tását és működtetését tekinti céljának, alapvetően szabadidős- sport és kulturális tevékenység folytatásának céljával alakult meg. E cél érdekében felvállalja a versenytáncos, akrobatikus rock and roll táncos, divattáncos utánpótlás nevelését, lehetőség szerint iskolai képzését. Ezen túlmenően az egyesület vállalja kulturális programok, bemutatók szervezését, bonyolítását; a táncművészet és annak az alapítók által preferált "divattánc" terjesztését, népsze- rűsítését, versenyrendszer kialakítását, megszervezését; e körben különösen tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezését, kiadványok megjelenteté- sét és terjesztését. ... >>

Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Zrínyi u. 44/b.
képviselő: Lelkes Gábor
A gyermekek magyar és német nemzetiségi nyelven történő oktatása, nevelése, felügyelete érdekében óvoda működtetése és fenntartása. ... >>

Fizioterápiás Szakdolgozó Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1185 Budapest, Hámán Kató u. 98.
képviselő: Papadimitropulosz Haridimoszné
Az egészség megőrzésének, helyreállításának segítése a fizioterápiás (elektroterápiás) tevékenység révén. - Részvétel az egészségpolitika alakításában. - A fizioterápiás tevékenységben résztvevő dolgozók (fizioterápiás asszisztensek) szakmai és etikai érdekeinek képviselete. - Az elektroterápiás elméleti oldalának fejlesztése, eredmények alkalmazása a gyakorlatban. - Társadalmi vélemények, érdekek, javaslatok közvetítése az egészségügyi szolgálat irányítói felé. - Az elektroterápia méltó erkölcsi és anyagi megbecsülésének elérése a társadalomban. - A szakmai képzésben, továbbképzésben való aktív részvétel. - Magasabb szintű (főiskolai) képzés tervezésében, szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel. - Szakasszisztensi képzés indítása. ... >>

Gilice Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1186 Budapest, Tövishát u. 6.
képviselő: Mezeiné Bakóczay Hedvig
Az 1186. Budapest, Tövishát u. 6. sz. alatti Napköziotthonos Óvoda helyi programjának támogatása, sokoldalú megvalósításának elősegítése. ... >>

Gullner Alapítvány a Tanulókért és az Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1183 Budapest, Engels 2.
képviselő: Kerekes Elek
A Budapest XVIII.ker. Engels u. 2. z. alatt müködő Általános Iskola oktatási szinvonalának emelése. ... >>

Gyöngyszemeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Vezér u. 46.
képviselő: Gajdosné Szabó Anita, Pongráczné Mercs Ágnes, Reszler Erika, Szadlo Józsefné
Az óvodai nevelő, oktató munka segítése, a munka színvonalának, eredményességének, tárgyi feltételeinek javítása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatás, támogatásuk igénybevétele. ... >>

Halfogók Baráti Köre Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Bartók Lajos u. 11/A.
képviselő: Mészöly Sándor
A horgászat hagyományainak megőrzése, a horgászmozgalom új keretek közötti újjáélesztése, a horgászsport fejlesztése, a horgászat széleskörű népszerűsítése. - A tagság érdekeinek védelme, képviselete, részükre kedvező horgászlehetőség, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. - A törvényes működés feltételeinek megteremtése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. - Ismeretterjesztő, természet- és állatvédelmi, valamint környezetvédelmi előadások, kiállítások, foglalkozások szervezése és tartása, főleg általános és középiskolai tanulók részére. - Környezetvédelmi, folyóink és tavaink, valamint azok partvidékének tisztántartására, megtisztítására, a szemét összegyűjtésére irányuló akciók szervezése, azokban való aktív részvétel. ... >>

Háromszögletű Kerekerdő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1183 Budapest, Kosztolányi utca 28.
képviselő: Kékesi Szilvia, Kisné Király Mónika, Mészárosné Tömösközy Judit, Szitainé Koterba Erzsébet
A Kerekerdő Óvoda nevelő-oktató tevékenységének a segítése, az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának az emelése. ... >>

Henryk Dembinski Lengyel-Magyar Történelmi, Művészeti és Baráti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Havanna utca 60. 7./41.
képviselő: Baranyai Dezsőné alelnök, Hámorszky András elnök
A magyarországi, elsősorban a budapesti lengyelek anyanyelvének, kultúrájának, történelmének, hagyományainak ápolása, nemzeti identitásának erősítése, érdekképviselete. Kiadványokat készít és terjeszt.
Budapesten közreműködik a lengyel nyelvoktatás elősegítésében a felmerülő igényeknek megfelelően.
Az egyesület együttműködik a magyarországi lengyelek érdekeit képviselő országos, regionális, helyi szervekkel, hasonló szellemű külföldi szervezetekkel, valamint tudományos, kulturális, művészeti és egyéb intézményekkel, a felsoroltakkal közös kulturális, történelmi programok szervezésében is részt vesz, közvetítő, hídszerepet tölt be.
Az egyesület együttműködik a magyarországi és külföldi egyházakkal, egyházi intézményekkel, ápolja a magyarországi lengyelek vallásos hagyományait.
Az egyetemek és főiskolák lengyel tanszékeivel közösen segíti az anyag és szellemi hagyományainak szervezett kutatását.
Az egyesület szoros együttműködésre törekszik a lengyel-magyar baráti társaságokkal, a világ más országaiban élő lengyel kisebbségekkel. ... >>

Hétszínvirág Óvodáért Egyesület

(intézményi,oktatási)

1182 Budapest, Brassó utca 37.
képviselő: Császár Lászlóné
a Budapest XVIII. kerület Halomi úti Hétszínvirág Óvoda és környezete fejlesztésével a Budapest XVIII. kerületének nevelési színvonalának a fejlesztése, a nevelési közösség csoport-tudatának az erősítése, a környezettudatos gondolkodásra történő nevelés, valamint az óvodai nevelés színvonalának erősítése. ... >>

Hodos Tamás Football Club Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1182 Budapest, Halomi út 83-97. A. 2./1.
képviselő: Galambos Tibor
Tevékenységével népszerűsítse a futball-sportot a fővárosban és környékén, minden korosztályból kikerülő tagjainak biztosítani kívánja a szabadidejük egészséges és kulturált eltöltését, és minél szélesebb körű kiszolgálását, valamint a szellemi regenerálódásukat, rendszeres testedzést. A Sportegyesület segíti, hogy az általános- és középiskolás fiúk és lányok megszeressék a futballt, lehetőséget biztosít különböző sportrendezvényeken való részvételre. Részt vállal a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Iskolai Síoktatók és Szabadidő-szervezők Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1183 Budapest, Vág utca 1.
képviselő: Bajna Gábor
A magyar iskolai sísport fejlesztése, a szabadban űzhető sportágak, a szabadidő hasznos eltöltése, az egészséges életstílus népszerűsítése. A tagok szakmai, gazdasági érdekvédelme. ... >>

Kandó téri Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Kandó tér
képviselő: Magyar Márta
Az iskola oktatási, nevelési tevékenységének támogatása. ... >>

Kastélydombi Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Nemes u.56-60. (Ált. Iskola)
képviselő: Véghely Tamásné
Az iskola működési feltételeinek javítása, ehhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Kastélydombi Magánóvodát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Damjanich utca 10.
képviselő: Kiszékelyi Krisztina
Óvodáskorú gyermekek magas szintű nevelésének, iskolai felkészítésének, egyéb oktatásának és kulturális tevékenységének előmozdítása. ... >>

Kerek Világ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1181 Budapest, Wlassics Gy. u. 69.
képviselő: Izsépi Márta, Magyar Márta, Sándor László
A Bokányi Dezső utcai Általános Iskola pedagógiai tevékenységének minden területen történő segítése. ... >>

Közösségi Bölcsőde Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Hunyadi László utca 25.
képviselő: Dr. Lengyel István önállóan, Nyiriné Herczeg Erika ketten együtt, Veszelszki Gergelyné ketten együtt
Óvodáskorúnál fiatalabb gyermekek személyiségének és képességeinek kibontakoztatása az anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztésének, a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítésével. A gyermekek egészségének megóvása, életesélyeinek, a család összetartó erejének javítása. ... >>

Kultúra és Művészet Mindenkinek Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1188 Budapest, Póth Irén utca 46/a.
képviselő: Márkus Istvánné
Médianyilvánosságot, különböző bemutatkozási és megjelenési lehetőségeket biztosítani az európai, ezen belül kiemelten a magyar (beleértve a határon túli magyar) művészeti és kulturális élet szereplői számára,
Saját gyártású kulturális témájú műsorok (színházi és koncertközvetítések, könyvbemutatók, képzőművészeti és népművészeti hagyományőrző tevékenységek bemutatása, közművelődési célú oktatófilmek, stb.) készítése, és minden lehetséges módon történő terjesztése,
A kultúra és művészet a társadalom minél szélesebb rétegeihez történő eljuttatása.
Ismeretterjesztés, a társadalom műveltségi színvonala emelésének elősegítése,
A közösségi szellem erősítése közkincseink és közös értékeink tudatosítása által. ... >>

Liliomkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1181 Budapest, Wlassics Gyula u.66.
képviselő: Kiss Zsolt
A római katolikus hitélettel kapcsolatos mindennemű ismeretről tájékoztatás nyújtása, hitéleti kiadványok létrehozása, szerkesztése, terjesztése. A Liliomkert Katolikus Óvoda nevelő- oktató munkájának segítése, anyagi, szellemi támogatása. ... >>

Lőrinci Óvodánk, Gyermekeink Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1184 Budapest, Építő út 5.
képviselő: Márkiné Gácsi Mónika /együtt, Sárkányné Csákányi Magdolna/együtt
A Lőrinci Óvoda anyagi (tárgyi) feltétel rendszerének javítása, az óvodások testi, szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>

Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Városház utca 1.
képviselő: Tunyogi István Zoltán
A színházi kultúra tanulása, gyakorlása, tanítása, széleskörű terjesztése. Közművelődési, színházi előadások programok szervezése, lebonyolítása, önálló színházi produkciók létrehozása, meghívásra fellépések, magas színvonalú interpretálása, tehetségek felkarolása, tanítása, művészeti képzés. ... >>

Magyar Evangélikus Kultúra Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 3.
képviselő: Győri Tamás József
Evangélikus általános iskolák, középiskolák, kollégiumok támogatása, különösen a Luther Otthon újraindításának elősegítése, a Magyar Lutheránus Értelmiségi Társaság támogatása. ... >>

Magyar Fejlesztőpedagógusok- és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1181 Budapest, Csontváry utca 54. 11./31.
képviselő: Thén Zsolt
az iskolai és óvodai fejlesztő- és gyógypedagógiai munkát érintő gyakorlati és elméleti kérdésekkel történő foglalkozás,
fejlesztő és gyógypedagógia tevékenységgel kapcsolatos projektek kezdeményezése, kísérleti kipróbálása, tapasztalatainak közzététele,
folyamatos információcsere a fejlesztő és gyógypedagógia tevékenységgel kapcsolatos elméleti, gyakorlati kérdésekről a pedagógiai szaksajtó, valamint az internet útján,
a hazai és nemzetközi tudományos kutatások, pedagógiai kísérletek eredményeinek a gyakorlat szempontjából történő elemzése és a hasznosítható tapasztalatok hozzáférhetővé tétele,
regionális, illetve országos tanácskozások, konferenciák rendszeres szervezése,
a fejlesztő és gyógypedagógia munkát érintő továbbképzési és nevelési programok, projektek szakmai minősítése,
a mindenkori oktatásirányítási szervek, nevelési-oktatási intézmények felkérésére az iskolai és óvodai (fejlesztő és gyógypedagógia) neveléssel kapcsolatos szakmai anyagok készítése, illetve véleményezése,
folyamatos együttműködés a nevelési, valamint pedagógusképzésért és továbbképzésért felelős intézményekkel, civil pedagógiai szakmai szervezetekkel, valamint a társtudományok képviselőivel,
nemzetközi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és tapasztalatcsere,
információcserét szolgáló internetes portál és fórum üzemeltetése. ... >>

"MAGYAR ISKOLA" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Hunyadi János 10.
képviselő: Németh József
Olyan oktatsi rendszer kiépitésének, tanfolyamok szervezésének a támogatása, amely a transzcendentális meditásiós modszer segítségével elősegíti az egészségesebb életmód kialakítását. ... >>

MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ

(intézményi,oktatási,egyéb)

1185 Budapest, Selmecbánya út 68.
képviselő: Khalil Youssef
A Magyarországon élő koptok segítése. A keresztény tanítások terjesztése kopt ortodox gondolkodás szerint az igaz keresztény hitnek megfelelően. Összekötni a Magyarországi Kopt Ortodox Egyházat az anyaországi egyházzal. Befogadni, segíteni mindenkit, aki szeretne csatlakozni a kopt ortodox egyházhoz.
Tanárok kiválasztása és alkalmazása hittan órák tartására a kopt ortodox keresztényi eszmék tanítása és terjesztése céljából a kopt ortodox egyház tagjainak gyermekei számára általános iskolákban fakultatív módon. ... >>

Mesekastély Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1183 Budapest, Thököly utca 46.
képviselő: Kántor Mária
Óvoda (intézmény) alapításához és működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése, óvoda létrehozása, működtetése a gyermekek oktatása, nevelése, az oktatás színvonalának erősítése, testi nevelés, az egészséges életmódra való felkészítés, képességfejlesztés valamint tehetséggondozás érdekében. ... >>

Mindent Beleadok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Galamb utca 58.
képviselő: Borbély Szilvia
z alapítvány elsődlegesen a Pestszentlőrinci Dráva utcai óvodát kívánja támogatni, ezen belül az Alapítvány az alábbi célok elérésére, egyben az eléréshez szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik.
Nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység.
Kulturális tevékenység.
Tárgyi feltételrendszer javítása.
Óvodások testi, szellemi, egyéni fejlődésének, fejlesztésének elősegítése.
Az egészséges életmód, és táplálkozás feltételeinek megteremtéséhez, a játékos oktatás, készségfejlesztés, képességfejlesztés elősegítése.
Mozgásfejlesztés elősegítése.
Programok szervezése a szülők bevonásával.
Hagyományőrzés, mely magába foglalja a nép, nemzeti, történelmi hagyományok megismertetését. ... >>

Modern Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1186 Budapest, Sina Simon sétány 2. fszt. 133.
képviselő: Bíró Zoltán Imre, Csányi József
A készséget alakító szak- és felnőttképzés népszerűsítése. Kiegészítő jellegű szak- és felnőtt oktatás fejlesztéséhez történő hozzájárulás. Továbbképzésre irányuló szak- és felnőtt oktatás népszerűsítése. Új ismereteket nyújtó szak- és felnőtt oktatás széles körhöz való eljuttatásának támogatása. Az orientáló formák ( személyiség fejlesztés) elősegítése. Az élethosszig való tanulás népszerűsítése. Más országok kultúrájának megismertetése. Szakemberek, valamint felnőttek képzési és továbbképzési lehetőségeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása. Mind szélesebb körű, színvonalas képzés, továbbképzés támogatása. A szakmai nyelvi képzés fejlesztéséhez, támogatásához, elsősorban a szakmai képzés, ill. továbbképzés idegen ?nyelvi közegben történő megteremtéséhez és bővítéséhez segítség nyújtása. Munkahelyek megteremtésének, továbbá munkanélküliek átképzésének és továbbképzésének elősegítése. Hátrányos helyzetű, valamint kisebbségekhez tartozó munkaerőpiacról kiszorultak bevonásának elősegítése a legszínvonalasabb szakképzésekbe. Olyan szakképzés megteremtésének támogatása iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési formában, amely magas szakmai színvonalú, gyakorlatorientált szakemberképzést biztosít. A szakképzés segítése korszerű szakképzési kiadványok, tananyagok támogatásával. Hozzájárulás pedagógusok továbbképzéséhez, a modern szakismeretek és módszerek megismertetése útján. Szakmai és esztétikai alapok megismeréséhez szükséges helyes szemléletmód, értékítélet, a kellő szorgalom iránti igény kialakításának módszertani elősegítése. Olyan hazai és nemzetközi rendezvények szervezése és támogatása, amelyek a fentiekben megfogalmazott célok hatékony megvalósulását segítik elő. ... >>

Művészetért Alapítvány Németh Attila Emlékére

(intézményi,oktatási,kulturális)

1185 Budapest, Csallóköz u. 4.
képviselő: Eszes Erzsébet Margit
A Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola és Gimnáziumban tanuló diákok művészet, irodalom iránti szeretetének, fogékonyságának a támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal