Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 114
1. oldal

1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

1183 Budapest, Nyitra utca 10.
képviselő: Pintér Béla
A sporttevékenység - különös tekintettel a labdarúgás sportágra - segítése meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlen vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását és fejlesztését szolgálja. Elsősorban a labdarúgás sportágban tevékenykedve kívánja elősegíteni az alapító tagok, a felvett tagok, a pártoló tagok, a tiszteletbeli tagok, továbbá a székhely szerinti szűkebb, illetve tágabb környezetben más személyek részére a sportág rendszeres, szervezett formában történő továbbművelését, a szabadidő hasznos eltöltését, különös tekintettel az aktív pályafutásukat befejező tagok számára. A sportegyesület szervezett formában részt kíván venni a BLSZ által kiírt öregfiúk, illetve Old Boys bajnokságon, valamint a meghirdetett különböző korosztályos tornákon. Olyan rendezvények, versenyek szervezése és az azokon való részvétel, mely a 35 év felettiek részére új típusú kihívásokat nyújtanak a sportághoz kapcsolódóan, ezzel is elősegítve a közösségi élet kibontakozását, nyitott elérhetőségét. A sportegyesület alapító tagjainak a sportág lakókörnyezetéhez kapcsolódó hagyományőrzése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítésének és fenntartásának érdekében támogatni és segíteni kívánja tagjai. ... >>

470 Hun-Magyar Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1181 Budapest, Csontváry utca 55. V./13.
képviselő: Panykó Dániel, Panykó Miklós
A Hu--Magyar kontinuitás vizsgálata, jelenben és történelmi időben, a Hun-Magyar őstörténet, történet kutatása az egész világra kiterjedően. Más országokban élő rokonkultúrák megismerése. ... >>

A Magyar - Duna Tengerhajózásért Alapítvány

(kulturális)

1185 Budapest, Ungvár u. 20.
képviselő: Dávidházy András, Garadnai András
A magyar hajógyártás multjának megőrzése és támogatása a még meglevő utolsó dunatengerjárón keresztül. ... >>

A Piacképes Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1185 Budapest, Bartók Béla utca 10.
képviselő: Bartolák Szilvia
A Magyar Köztársaság területén belül a hagyományos iskolarendszerű oktatás non-profit, iskolarendszerű, illetve felnőttképzéssel történő kiegészítése. Az Alapítvány elsősorban Budapesten és az ország hátrányos besorolású régióiban kíván további tanulási és képzési lehetőségeket teremteni elsősorban, de nem kizárólag a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú tanulni vágyók számára. Az Alapítvány céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetben levők szakképzését, munkaerő-piaci képzését, integrációjának elősegítését, amelyekhez az iskolarendszerű képzések megvalósításán kívül pályaorientációs tanácsadással, munkaerő-közvetítéssel, tutorálással, mentorálással kíván foglalkozni. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez szükséges tárgyi, szakmai, illetve egyéb feltételeket kívánja megteremteni. ... >>

A Reviczky Zenevár kislakói Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Reviczky u. 52-56.
képviselő: Takács Katalin
A Reviczky Óvoda anyagi /tárgyi/ feltételrendszerének javítása, az óvodások testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

Alapítvány a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskoláért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1185 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Dr. Vinis Gizella
Az alapítvány támogatni kívánja a határon túli társiskolákkal való kapcsolattartást, a külföldi cseregyakorlatokat és tanulmányutakat, valamint hazánk kertészeti és természeti értékeinek megismertetését kívánja elősegíteni hátizsákos turizmus keretében. ... >>

Alapítvány Pestszentlőrinc-Pestszentimre Német Nemzetiségi Kultúrájáért

(kulturális)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
képviselő: Lelkes Gáborné
A kerületben élő németség támogatása nemzeti identitásának, kultúrájának, nyelvének és hagyományainak megőrzésében, ápolásában, újraélesztésében, elősegítve a többségi nemzettel történő együttélés harmóniáját. ... >>

Alvinci Péter - Pázmány Péter Alapítvány

(kulturális)

1182 Budapest, Üllöi út 517.
képviselő: Krauss Ottó dr., Magyar József ... >>

Aranykéz Alapítvány

(kulturális)

1188 Budapest, Napló 115.
képviselő: Varró Judit ... >>

Bal Négyes Páholy Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1188 Budapest, Búzakéve u. 10/A.
képviselő: Szám László
A magyar kultúra megőrzése, ápolása, fejlesztése, a színház- és filmművészet támogatása. ... >>

Balkán Elektro Kulturális Egyesület

(kulturális)

1188 Budapest, Ady Endre utca 87.
képviselő: Hlavnya Tamás társelnök, Szabó Richárd
kortárs elektronikus zenei, képző és iparművészeti tevékenységek népszerűsítése, összehangolása, bemutatása. ... >>

BARSZ-Magyar-Kazah Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1184 Budapest, Benedek Elek u. 9-11.
képviselő: Dr. Hrgyi Ferenc, Dr. ZS. Szőke Zoltán, Gál András, Kövér Csaba, Lányi András, Mándoky Ongajsa, Nagy Istvánné
A két ország és a két régió kulturális, művészeti, tudományos, gazdasági, valamint egészségügyi, humanitárius és sport-kapcsolatai fejlődésének elősegitése. ... >>

Belsőmajor Lakópark Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1188 Budapest, Rózsakvarc utca 20. B/2.
képviselő: Teleki Sándor
1. A XVIII. kerület, Belsőmajor lakópark - Rubin u. - Rózsakvarc u.- Tigriskő u.- Ametiszt u. által határolt- területén élők érdekvédelme, közösségi célok képviselete és megvalósítása,
a problémák, érdekek összefogása, képviselete az ellenérdekelt felekkel szemben, együttműködés a helyi önkormányzattal, lakossági fórumok szervezése, érdekegyeztetések szervezése, részvétel pályázatokon a terület szebbé, tisztábbá, zöldebbé tételéért.
2. Környezetvédelem és környezetfejlesztés.
3. A közbiztonság javítása.
4. A lakópark területén élők részére közösségi programok szervezése: sport, kulturális rendezvények és események szervezése és lebonyolítása.
5. Gyermek és ifjúsági programok, táborok szervezése.
6. Kiadványok megjelentetése.
7. Elektronikus közösségi portál működtetése és fejlesztése.
8. Egészséges életmód elősegítése. ... >>

Botafogo Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1181 Budapest, Szélmalom u. 33.
képviselő: Dalotti Tibor
A szabadidő kulturált eltöltése, elsősorban táncfoglalkozások tartása; Az emberek mozgás- és viselkedéskultúrájának alakítása és folyamatos fejlesztése; Rendezvények, versenyek, fesztiválok, bemutatók tartása; A nemzeti- és nemzetközi szövetségek munkájának támogatása, nemzetközi társegyesületekkel való kapcsolatok kialakítása. A Botafogo Táncegyüttes működésének elősegítése (versenyeztetés, fellépések szervezése, utaztatás, jelmezek elkészítése, stb) ... >>

Budapesti Tigrisek Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Csontváry utca 13. X./57.
képviselő: Pataki Krisztián
A harcművészetek és egyéb sportágakban tevékenykedve rész vállal a gyermek, diák és az utánpótlás korú fiatalok nevelésében, képzésében és versenyeztetésében, valamint különböző szabadidősport biztosítása korosztálytól függetlenül az ép, vagy fogyatékkal, vagy hátrányos helyzetben élő emberek részére a szabadidő hasznos, egészséges és kulturált eltöltése érdekében. ... >>

Buzaszemek Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Kétújfalu utca 60. fsz.7.
képviselő: Buza Tímea
A gyermekek művészeti, kulturális nevelése, oktatása és képességeik fejlesztése a művészet, színjátszás, drámapedagógia segítségével. ... >>

Chen Tai Chi Chuan Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Iker utca 6. I./4.
képviselő: Békefi András
Chen stílusú Tai Chi Chuan harci művészetek, mozgásrendszerek, önvédelmi és egészségmegőrző technikák oktatása, ápolása. ... >>

Choy Li Fut Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

1185 Budapest, Pósa Lajos u. 1.
képviselő: Fehérvári Ferenc ... >>

Családok Jövőjéért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 64. /a.
képviselő: Gáspár Huba
a környezettudatos gondolkodás , a lokálpatrióta szemlélet fejlesztése , a fenntartható fejlődés és egészséges életmód normáinak és megoldásainak megismertetése és elsajátítása , terjedésének elősegítése , valamint ezek elősegítésére iskolán kívüli környezeti nevelés. ... >>

Csanádi Körben Egyesület

(kulturális)

1188 Budapest, Péteri u. 30. fsz.1.
képviselő: Kiss Éva Mária, Szokolay Zoltán ... >>

Démon Tánc-Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1182 Budapest, Üllői út 777.
képviselő: Cservenák Szilvia
a tánc népszerűsítése és minél szélesebb társadalmi rétegekhez történő közvetítése, a kulturált szórakozás lehetőségének megteremtése. ... >>

Egy Üzenet Kulturális Egyesület

(kulturális)

1185 Budapest, Marczali tér 3. a.
képviselő: Árvai Péter
Irodalmi és más szellemi értékek feldolgozása, közzététele, művészek támogatása. ... >>

Egyesület a Magyar Szinkronért

(kulturális)

1183 Budapest, Rim utca 10.
képviselő: Cseh Barnabás
A magyar szinkronizálás kultúrájának népszerűsítése, a szakmában dolgozó szakemberek, művészek munkájának, személyének bemutatása, elismerése. ... >>

ÉLETÜNK A TÁNC ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

1184 Budapest, Hársfa utca 12.
képviselő: Zoltán Erika
A táncművészet iránt érdeklődő fiatalok, tanulók művészeti adottságainak, képességeinek, tehetségének felismerése és fejlesztése. A tánc, illetve táncművészet iránti szeretet fejlesztése, a modern színpadi tánc értékeinek képviselete, hagyományainak ápolása, a modern iskolai tánc iskolai oktatása, illetve ehhez segítségnyújtás. ... >>

Élhetőbb Ferihegyért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1185 Budapest, Ungvár utca 9.
képviselő: dr. Schneller Domonkos
Ferihegy környezetében élő állampolgárok és a repülőtéren dolgozók életkörülményeinek javítása; a reptéri dolgozók és a környező lakosság kölcsönös együttműködésének védelme; a környezet élővilágának védelme; az épített környezet védelme és megőrzése; a védett kulturális örökségek megőrzése, különösen a műemlékek védelme, az élhető környezet biztosítása, a környék kulturális életének javítása. ... >>

ELTÉRŐ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Bököny utca 32.
képviselő: Tóth Sándor
A folyamatosan átalakuló világ megváltozott elvárásainak megfelelő élettechnikák elsajátításának elősegítése, ezen belül kiemelten:
- az erőszak visszaszorítását célzó kezdeményezések felkarolása és összefogása, valamint az erőszakmentes tartalmú termékek, szolgáltatások és programok felkutatása, megjelölése és társadalmi megismertetésének szervezése;
- a sikeres élet megfogalmazására, a magánéleti és a munkahelyi elvárásoknak az egyén képességeivel való összehangolására irányuló tanfolyamok megszervezése, támogatása;
- a nem hagyományos gyógymódokkal foglalkozó, ilyen módszerekkel gyógyító egyének és csoportok összefogása, működési feltételeinek megteremtése, megszervezése, illetve ezek részére szolgáltató helyek létrehozása;
- a lelki problémákkal foglalkozó szakemberek és önkéntesek képzésének, továbbképzésének megszervezése, bonyolítása;
- foglalkoztatási programok megvalósítása rászorulók, illetve az ellátásukban résztvevők számára;
- a leli és testi problémákat nem hagyományos módon gyógyító személyek, csoportok, képzések anyagi, technikai támogatása;
- közművelődési szolgáltatások biztosítása, illetve ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények üzemeltetése;
- szolgáltatások nyújtása és egyéb támogatás azonos vagy rokon területen működő más szervezetek részére;
- internet alapú adatbázisok kialakítása, fejlesztése és ezek használhatóságának megteremtése;
- a nem hagyományos gyógymódokat alkalmazók és a lelki segítségnyújtást végzők elérhetőségeinek internetes szolgáltatásként való bemutatásának megszervezése;
- bárki számára ingyenesen elérhető, és a nem hagyományos gyógymódok tapasztalatainak közreadását, ezek megvitatását lehetővé tevő internetes újság létrehozása és üzemeltetése;
- pszichológiai, életviteli, jogi, gazdasági tanácsadás és segítőszolgálat működtetése,
- tevékenységünkhöz kapcsolódó pályázatírási szolgáltatás nyújtása;
- a nem hagyományos gyógymódokkal dolgozók és a lelki problémák leküzdését segítők tevékenységét ismerő vállalkozói csoport szervezése;
- a rászorulók és az alapítvány céljaival egyetértő vállalkozó kör számára internetes állásbörze létrehozása;
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása;
- a rászorulók anyagi és technikai támogatása, informális és szolgáltató rendszerek létrehozása és működtetése;
- kiírhat pályázatot, adhat támogatást;
- ismeretterjesztő kiadványok, illetve könyvek, filmek, zenei művek és számítógépes programok szerkesztése, kiadása. ... >>

Endor Ifjúsági Programszervező Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1182 Budapest, Szélmalom utca 95.
képviselő: Dénes Tamás, Vintze Máté, Weidel Walter
Alapvető célja átfogó kulturális és szakmai ifjúsági programok kidolgozása és azok lebonyolítása a fiatalok bevonásával. (Kulturális, természeti és környezeti értékek megismertetése) ... >>

Eötvös Lóránd Polgári Társaság

(kulturális)

1183 Budapest, Szegfű utca 6.
képviselő: dr. Horváth Béla, Székely Péter
A Társaság célja hazánk felemelkedésének, környezetünk megóvásának, védelmének, lakóhelyünk hagyományőrzésének elősegítése ötletekkel és tettekkel az elmúlt évezred európai kultúrája és nemzeti múltunk tisztelete alapján, azok fenntartásának igényével. ... >>

ÉPÉSZ Magyar Épülettisztítók Érdekvédelmi és Szakmai Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1184 Budapest, Vaslemez utca 7.
képviselő: Pataki László
a munkavállalók érdekvédelme, szakmai továbbfejlesztése, integrálódása a társadalomba és a szakmai kulturális hagyományok őrzése. ... >>

Etüd Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Gyöngyvirág 7-9.
képviselő: Sánta Ferenc
Pestszentlőrinc - Pestszentimre zenekultúrájának magasabb színvonalra emelése;
A XVIII. kerületben hangversenyek és különböző zenei rendezvények szervezése, ezáltal zenei centrum kiépítése;
A kerületben lévő állami, önkormányzati, társadalmi és egyéb intézmények, szervezetek ünnepségeinek szervezése, kulturális rendezvények lebonyolításának elősegítése fúvós- és szimfonikus zenekarral, kamaraegyüttesekkel, szólistákkal, koncertek szervezése;
Külföldi zenei intézményekkel, zenekarokkal és zenei együttesekkel új kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévő kapcsolatok kiszélesítése;
Nyári zenei szaktáborok szervezése és anyagi támogatása,
Az Alapítvány szorosan együttműködik a Dohnányi Ernő Zeneiskolával a zenekarok utánpótlásának biztosításában, próba- és fellépési lehetőségeket teremtve a fiatal muzsikusoknak;
Bevételei függvényében anyagi támogatás nyújtása a Dohnányi Ernő Zeneiskola szociálisan rászoruló tanulói számára térítési-, illetve tandíj-fizetési kötelezettségük teljesítéséhez.
A Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulói oktatási feltételeinek fejlesztéséhez anyagi segítség nyújtása (pl. az oktatáshoz szükséges hangszerek, kották, különböző felszerelések beszerzése, infrastrukturális fejlesztések támogatása, stb.);
Kiemelkedő eredményt elérő zeneiskolai tanulók támogatása;
Kulturális (pl., zenei, pedagógiai, stb.) kiadványok létrehozásának, terjesztésének támogatása;
A zeneiskola tantestületének szakmai fejlődését, továbbképzését az Alapítvány támogatja. ... >>

Európai Fővárosért Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

1183 Budapest, Gyömrői út 76.
képviselő: Bogdán Péter, Novák Ágota
Az ifjúsági közösség megerősödésének támogatása, a nehéz helyzetű fiatalok segítése, a kultúrális, közéleti, környezetvédelmi, városvédelmi, és egészségügyi ismeretek és szemlélet terjesztése, az ifjúsági érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése. ... >>

Európai Romák Demokratikus Szövetsége (E.R.D.SZ.)

(kulturális,érdekképviselet)

1188 Budapest, Lujza utca 7.
képviselő: Lakatos László
a cigányság érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak képviselete
az Európai és Magyarországi Oláh és Rumungró cigányság megismerő és segítő közösségekké szervezése
azoknak az értékeknek a felkutatása, melyeket a cigányság önmagában hordoz
a cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé
az általános társadalmi követelmények közvetítése a cigányság felé
a cigány fiatalság felkészítése a társadalmi életre, és a jövő generációjáért, valamint a társadalomért érzett felelősségük elmélyítése
a cigányság felemelkedésének összekapcsolása a gazdasági kibontakozásban való részvétellel, a nem cigány társadalommal való békés egymás mellett élés elősegítése ... >>

Fafaragók Baráti Köre

(oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Napfürdő u. 28.
képviselő: Jancsics Péter
A Fafaragók Baráti Körének elsődleges célja a zavartalan alkotói munka körülményeinek megteremtése. Ezen belül a fafaragók, faszobrászok és egyéb amatör művészek tevékenységéhez szükséges anyagi, dologi háttér előteremtése, a munkákkal kapcsolatos szervezési feladatok átvállalása. Kapcsolatok létrehozása és ápolása művészek, szervezetek, művészeti ágak művelői és támogatói között. Részvétel a művészeti, művelődési és kulturális életben, különös tekintettel Pestlőrinc-Pestszentimre területén. Országos és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a magyar kultúra és a magyar alkotók jó hírnevének terjesztése. Fiatalok ingyenes oktatása, tehetséggondozás. Művészeti oktatás korra való tekintet nélkül. ... >>

Fashion Dance 2002. Sporttánc Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Iparvasút utca 31/ b.
képviselő: Cseppely Béla, Fülöp Attila, Juhász Péter
Az Egyesület elsősorban a táncművészet eddig nem ismert és nem el- ismert formájának elterjesztését és annak versenyrendjének kialakí- tását és működtetését tekinti céljának, alapvetően szabadidős- sport és kulturális tevékenység folytatásának céljával alakult meg. E cél érdekében felvállalja a versenytáncos, akrobatikus rock and roll táncos, divattáncos utánpótlás nevelését, lehetőség szerint iskolai képzését. Ezen túlmenően az egyesület vállalja kulturális programok, bemutatók szervezését, bonyolítását; a táncművészet és annak az alapítók által preferált "divattánc" terjesztését, népsze- rűsítését, versenyrendszer kialakítását, megszervezését; e körben különösen tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezését, kiadványok megjelenteté- sét és terjesztését. ... >>

Fénysugár Alapítvány

(kulturális)

1181 Budapest, Kondor B. sétány 18.
képviselő: Papp József, Perjési István
Keresztyén kulturális programok szervezése és támogatása. ... >>

Ferihegyi Repülőgép Emlékpark Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1185 B.pest-Ferihegy 1675, T1 forgalmi épület D.szárny
képviselő: Dr. Bálint Tamás
A Ferihegyi Repülőgép Emlékparkban ("Emlékpark") kiállított, a forgalomba már nem közlekedő repülőgépek és azok földi kiszolgáló berendezéseinek segítségével a magyar polgári repülés történetének nyilvánosság részére történő bemutatása, ismeretterjesztés, ezáltal a magyar polgári repülés műszaki és kulturális értékeinek őrzése, valamint a repülőgép-pilóták és egyéb repülőgép személyzet oktatásának elősegítése. ... >>

Fundamentum Evangéliumi Alapítvány

(kulturális)

1183 Budapest, Csarnóta utca 19.
képviselő: dr. Fekete Márton
Az evangéliumot hírdető egyházak, azok szervezetei, tagjai evangéliumi kulturális munkájának erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

Ganz kertvárosi Reformátusokért Alapítvány

(kulturális)

1185 Budapest, Jeges utca 29.
képviselő: Németh Pál
a Ganz Kertvárosi Református Egyházközséghez tartozó reformátusok hitéleti tevékenységének a támogatása. ... >>

Gyimesi Szoros - Magyarok a Magyarokért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Címer utca 133/ B.
képviselő: Antal András, Baranyiné Tily Éva, Fenyvesi Attila
Segíteni bajbajutott embertársainkon, határon belül és a határon túl, kimondottan az 1000 éves határ mentén fennmaradt és értékeit őrző Gyimesi-Szorosban élő magyarok anyagi és erkölcsi támogatása;
? a magyarság kultúrájának, nyelvének, vallásának megőrzése és az oktatásban való előrejutás segítése; a magyarság megismerése határainkon innen és túl;
? árván maradt gyermekek neveléséhez, taníttatásához segítségnyújtás;
? az árvízkárosultak megsegítése, hazánkban és a határainkon kívül, illetve egyéb természeti katasztrófák által sújtottak megsegítése.
... >>

Halfogók Baráti Köre Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Bartók Lajos u. 11/A.
képviselő: Mészöly Sándor
A horgászat hagyományainak megőrzése, a horgászmozgalom új keretek közötti újjáélesztése, a horgászsport fejlesztése, a horgászat széleskörű népszerűsítése. - A tagság érdekeinek védelme, képviselete, részükre kedvező horgászlehetőség, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. - A törvényes működés feltételeinek megteremtése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. - Ismeretterjesztő, természet- és állatvédelmi, valamint környezetvédelmi előadások, kiállítások, foglalkozások szervezése és tartása, főleg általános és középiskolai tanulók részére. - Környezetvédelmi, folyóink és tavaink, valamint azok partvidékének tisztántartására, megtisztítására, a szemét összegyűjtésére irányuló akciók szervezése, azokban való aktív részvétel. ... >>

Henryk Dembinski Lengyel-Magyar Történelmi, Művészeti és Baráti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Havanna utca 60. 7./41.
képviselő: Baranyai Dezsőné alelnök, Hámorszky András elnök
A magyarországi, elsősorban a budapesti lengyelek anyanyelvének, kultúrájának, történelmének, hagyományainak ápolása, nemzeti identitásának erősítése, érdekképviselete. Kiadványokat készít és terjeszt.
Budapesten közreműködik a lengyel nyelvoktatás elősegítésében a felmerülő igényeknek megfelelően.
Az egyesület együttműködik a magyarországi lengyelek érdekeit képviselő országos, regionális, helyi szervekkel, hasonló szellemű külföldi szervezetekkel, valamint tudományos, kulturális, művészeti és egyéb intézményekkel, a felsoroltakkal közös kulturális, történelmi programok szervezésében is részt vesz, közvetítő, hídszerepet tölt be.
Az egyesület együttműködik a magyarországi és külföldi egyházakkal, egyházi intézményekkel, ápolja a magyarországi lengyelek vallásos hagyományait.
Az egyetemek és főiskolák lengyel tanszékeivel közösen segíti az anyag és szellemi hagyományainak szervezett kutatását.
Az egyesület szoros együttműködésre törekszik a lengyel-magyar baráti társaságokkal, a világ más országaiban élő lengyel kisebbségekkel. ... >>

Hunyadi Mátyás Gimnázium Hagyományőrző Diákegyesület

(kulturális)

1183 Budapest, Kossuth tér 2.
képviselő: Dr. Bognár Zoltán / elnök önállóan, Gál József /gazd.vezető együtt, Novodonszky Pál / eln.he együtt
A Hunyadi Mátyás Gimnázium mindenkori diákságának összefogása, kulturális és társadalmi rendezvények szervezése, segítése, támogatása. ... >>

Informatikai Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1188 Budapest, Jáde utca 7/A/1.
képviselő: Kovács Róbert
Az informatikai területen dolgozók gazdasági kulturális és szociá- lis érdekeinek képviselete. A szervezet tagsága érdekei érvényesí- tése a munkáltatói döntéshozatalnál; együtt működik más hazai és nemzetközi érdekvédelmi szervezettel, kialakítja és működteti a dolgozói érdekeket érintő információs és tájékoztatási rendszert. ... >>

Jászkerület Alapítvány

(kulturális)

1188 Budapest, Bercsényi u. 29/a.
képviselő: Dr. Dobos László
A Jászság és a jászok iránti megbecsülés kifejezésének elősegítése, a Jászság kultúrális hagyományainak megörzését szolgáló törekvések ... >>

JOGAR Egyesület

(sport,kulturális)

1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 76.
képviselő: Panyi Miklós
Az ifjúság részére kulturális, környezetvédelmi, egészségmegőrzési, sportprogramok szervezése, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Jövő Ifjúságáért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1183 Budapest, Teleki utca 61/a.
képviselő: Borbély Zoltán
a kerületi ifjúság összefogásának az előremozdítása;
- közösségteremtés;
- a demokrácia, a demokratikus intézmények, a polgári szabadságjogok és az abból fakadó értékrend megismertetése a kerületi fiatalokkal;
- kapcsolattartás és kapcsolatépítés a kerületi középfokú oktatási intézmények diákönkormányzataival;
- ifjúsági érdekvédelem;
- kiadványok megjelentetése;
- előadások; kulturális, ismeretterjesztő, gyermek, ifjúsági, sport programok szervezése és támogatása;
- kulturált szórakozási- és szabadidős tevékenységek szervezése és támogatása;
- jótékonysági és karitatív akciók kivitelezése és szervezése;
- egészséges életmód elősegítése;
- környezettudatos szemléletmód kialakítása a kerületi fiatalok között;
- drogprevenció;
- a kerületi sport versenyek szervezése, bajnokságok kivitelezése és támogatása;
- kerületi sportkörök támogatása, szabadidős programok keretében sportágak bemutatása és megismertetése az ifjúsággal. ... >>

Kanamura Dojo Sportegyesület

(sport,kulturális)

1188 Budapest, Paula utca 46/a.
képviselő: Bagdi Tibor, Barna Zsolt, Koppány Csaba
A kyokushin karate, mint távol-keleti harcművészeti forma népszerűsítése. A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, ezen igények felkeltése, sportrendezvények, versenyek szervezése. ... >>

Kandó téri Általános Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Kandó tér
képviselő: Magyar Márta
Az iskola oktatási, nevelési tevékenységének támogatása. ... >>

Kastélydombi Magánóvodát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Damjanich utca 10.
képviselő: Kiszékelyi Krisztina
Óvodáskorú gyermekek magas szintű nevelésének, iskolai felkészítésének, egyéb oktatásának és kulturális tevékenységének előmozdítása. ... >>

Keleti Blokk Művészeti Egyesület

(kulturális)

1182 Budapest, Üllői út 789.
képviselő: Szabó Gábor Dániel
Kulturális, művészeti tevékenység támogatása. Kulturális tevékenység végzése érdekében tagjai, továbbá az azt igénylő alkotók számára anyagi lehetőségeihez mérten stúdiókat, próbatermeket, video- és fotóműtermeket, film hangstúdiót, egyéb képzőművészeti stúdiókat tart fenn, lát el eszközökkel, hogy mindezeket az alkotók ingyenesen, vagy legfeljebb önköltségi áron igénybe vehessék. Minden, a zavartalan működéshez és alkotáshoz szükséges körülmény megteremtése. Az egyesület így több művészeti ágat átölelő kulturális gyűjtőpont kíván lenni. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal