Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 142
1. oldal

A Piacképes Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1185 Budapest, Bartók Béla utca 10.
képviselő: Bartolák Szilvia
A Magyar Köztársaság területén belül a hagyományos iskolarendszerű oktatás non-profit, iskolarendszerű, illetve felnőttképzéssel történő kiegészítése. Az Alapítvány elsősorban Budapesten és az ország hátrányos besorolású régióiban kíván további tanulási és képzési lehetőségeket teremteni elsősorban, de nem kizárólag a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú tanulni vágyók számára. Az Alapítvány céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetben levők szakképzését, munkaerő-piaci képzését, integrációjának elősegítését, amelyekhez az iskolarendszerű képzések megvalósításán kívül pályaorientációs tanácsadással, munkaerő-közvetítéssel, tutorálással, mentorálással kíván foglalkozni. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez szükséges tárgyi, szakmai, illetve egyéb feltételeket kívánja megteremteni. ... >>

A Reviczky Zenevár kislakói Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Reviczky u. 52-56.
képviselő: Takács Katalin
A Reviczky Óvoda anyagi /tárgyi/ feltételrendszerének javítása, az óvodások testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

ACSI Keresztény Alapítvány

(oktatási)

1183 Budapest, Óhuta 46.
képviselő: Alan P. Brown, Helen Victoria Purgason Vaughan
A keresztény hit bibliai alapelveire épülő oktatási, nevelési filozófia terjesztése. ... >>

Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Ady Endre 127.
képviselő: Sütő Lászlóné
Az óvodai oktatás-nevelés anyagi, személyi, tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Alapítvány a Bajcsy Iskola Gyerekeiért

(intézményi,oktatási)

1180 Budapest, Bajcsy-Zs. 74.
képviselő: Herczeg Béláné
Az iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

Alapítvány a Kapocs Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Kapocs u.56.
képviselő: Fadgyasné Léda Erika
Az 1188 Budapest, Kapocs u.56. szám alatt működő Általános Iskola oktatási színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Kassa utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1185 Budapest, Kassa utca 175-181.
képviselő: Horváth Gábor
A Kassa utcai Általános Iskola támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskoláért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1185 Budapest, Latorca u. 2.
képviselő: Dr. Vinis Gizella
Az alapítvány támogatni kívánja a határon túli társiskolákkal való kapcsolattartást, a külföldi cseregyakorlatokat és tanulmányutakat, valamint hazánk kertészeti és természeti értékeinek megismertetését kívánja elősegíteni hátizsákos turizmus keretében. ... >>

Alapítvány a Micimackó Magánóvodáért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Határ u. 115.
képviselő: Seresné Bálint Zsuzsanna
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi ne- velést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, és a sze- mélyiség felfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek kezetén belül célja az alapítványnak: - közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése, - óvodai nevelés iskolai életmódra való felkészítés támogatása, - gyermekfelügyelet. Fentieken túl célja az alapítványnak: - a beilleszkedési és magatartási problémával küzdő gyerekek integ- rált nevelése, - az integrált nevelésben közreműködő szakirányú végzettséggel ren- delkező pedagógusok béreinek fedezet-megteremtése (gyermekpszi- chológus, logopédia, korai fejlesztés, gyógy-testnevelés utazó tanári szolgáltatás keretében), - intézményi étkeztetés. ... >>

Alapítvány a Táncsics utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Táncsics u. 53.
képviselő: Császár Katalin Mária
A Budapest 1188 táncsics u. 53. szám alatt lévő általános iskola általános támogatása. ... >>

Alapítvány Pestszentimre-Pestszentlőrinc Jövőjéért

(oktatási)

1181 Budapest, Reisz Frigyes u. 3. fszt.2.
képviselő: Réz Gábor
Tanulmányi ösztöndíj nyújtása elsősorban a XVIII. kerületben élő általános-, közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára. Jegyzet és tankönyv kiadásának anyagi támogatása. Oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények szervezésében közreműködés és ezek anyagi támogatása. Az oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények kiadványainak megjelenítéséhez, terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása. Az oktatással, neveléssel összefüggő diák és oktatói csere-kapcsolatok szervezése és megvalósításához anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diákkonferenciák szervezése, anyagi támogatása. Oktatók és diákok számára bel- és külföldi tanulmányutak anyagi támogatása. A XVIII. kerületi rendezvények megvalósításában való aktív részvétel és az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása. Nemzetközi csere kapcsolatok támogatása: konferenciák, tanulmányutak költségeinek viselése. ... >>

Aranylabda Alapítvány a Fiatal Tehetséges Labdarúgó Utánpótlásért

(sport,oktatási)

1182 Budapest, Kétujfalu u. 63.
képviselő: Hasznics László
Gyermek labdarúgó torna megszervezésének, koordinálásának, lebonyolitásának elősegitése. Egészségmegőrzés, a tömegsport tevékenység elősegitése. ... >>

Budapest és Környéke Galambászainak Baráti Társasága

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1188 Budapest, Damjanich u. 16.
képviselő: Horváth Károly
Elsősorban Budapest és környékén élő galambtenyésztők érdekvédelme és érdekképviselete, ingyenes szakmai és állategészségügyi továbbképzések, tanfolyamok szervezésének elősegítése. A galambtenyésztéssel kapcsolatos versenyek szervezése, lebonyolítása, kiállítások szervezése, a galambászattal kapcsolatos ingyenes szakkiadványok szerkesztése és megjelentetése az egyesületi tagok és mások számára. A tagság galambjainak állatorvosi felügyelete, egészségügyi ellátásának megszervezése, koordinálása. Árverések és galambkiállítások szervezése, illetve galambok közvetítése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek koordinálása, elősegítése. ... >>

Budapest Külkereskedelmi Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1185 Budapest, Hubay Jenő utca 56.
képviselő: Schreider Tibor dr.
Külkereskedelmi, üzletkötő, menedzser, bank-és vállalkozói export- import tevékenységre szakemberképzés. ... >>

Budapesti Patrónus Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1180 Budapest, Beremend 38.
képviselő: Gulyás Tibor
Az autista, autisztikus és normál társadalmi környezetbe nem illő fogyatékos gyermekek speciális egészségügyi, oktatási és emberi igényei kielégitésének segítése. ... >>

Budapesti Tigrisek Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Csontváry utca 13. X./57.
képviselő: Pataki Krisztián
A harcművészetek és egyéb sportágakban tevékenykedve rész vállal a gyermek, diák és az utánpótlás korú fiatalok nevelésében, képzésében és versenyeztetésében, valamint különböző szabadidősport biztosítása korosztálytól függetlenül az ép, vagy fogyatékkal, vagy hátrányos helyzetben élő emberek részére a szabadidő hasznos, egészséges és kulturált eltöltése érdekében. ... >>

Buzaszemek Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Kétújfalu utca 60. fsz.7.
képviselő: Buza Tímea
A gyermekek művészeti, kulturális nevelése, oktatása és képességeik fejlesztése a művészet, színjátszás, drámapedagógia segítségével. ... >>

Chen Tai Chi Chuan Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Iker utca 6. I./4.
képviselő: Békefi András
Chen stílusú Tai Chi Chuan harci művészetek, mozgásrendszerek, önvédelmi és egészségmegőrző technikák oktatása, ápolása. ... >>

Családok Jövőjéért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 64. /a.
képviselő: Gáspár Huba
a környezettudatos gondolkodás , a lokálpatrióta szemlélet fejlesztése , a fenntartható fejlődés és egészséges életmód normáinak és megoldásainak megismertetése és elsajátítása , terjedésének elősegítése , valamint ezek elősegítésére iskolán kívüli környezeti nevelés. ... >>

Csiszolatlan Gyémántok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1186 Budapest, Tövishát u. 8.
képviselő: Zuborné Nagy Lívia
A Budapest, Pestszentlőrinci székhelyű Benedek Elek Általános Iskola tehetséges és szorgalmas tanulóinak ... >>

Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért

(oktatási)

1183 Budapest, Komárom utca 11.
képviselő: Kékesi Szilvia, Tóthné Kővári Csilla elnök
Kiemelten a XVIII. kerületben élő családok 2-8 éves korú gyermekei részére a családi nevelés értékeire épülő nevelési-tanulási tevékenységek támogatása. ... >>

Délpesti Wushu Egyesület

(sport,oktatási)

1183 Budapest, Nefelejcs u. 47.
képviselő: Demmel László
A Wushu, Sanda és Kung-fu sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése. Az ifjúság közösségi és sport- szellemű nevelése, oktatása. A sportág sportolóinak minősítése. Az egyesület tagjai nemzetközi versenyeken való részvételének biztosí- tása. Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon. Edzőtáborok szervezése. A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriu- mok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése. Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. Bírók képzése. Olimpiai felkészülés. ... >>

Dióvár Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Zrínyi u. 41/b.
képviselő: Szarvas Zsolt
Óvodai oktatás-nevelés elősegítése, szervezése, folytatása, a gyermekek testi-lelki fejlődésének szolgálata, pályázatok kiírása. Az óvodai eszközbeszerzések elősegítése, e célokra támogatások gyűjtése. ... >>

Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1182 Budapest, Brassó 1. / Általános Iskola /
képviselő: Kurdi Gyula
A Budapest XVIII. kerületi Brassó utcai Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

Egyenlő Esélyért a Pályakezdésnél Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Podhorszky u. 10.
képviselő: Dénes Arnoldné
Két tanéves, nappali tagozatos, közgazdasági, pénzügyi-számviteli, kereskedelmi, idegenforgalmi vendéglátós szakközépiskola létrehozása és működtetése. Felsőfokú végzettséghez szükséges felvételi előkészítő tanfolyamok szervezése. Nehéz körülmények között élő fiatalok továbbtanulásának támogatása. A középszintű szakképzés hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiegészítése. ... >>

Együtt a Szeretet Útján Családovi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6.
képviselő: Molics Ferenc
A Budapest, XVIII.ker. Szent László Plébániához tartozó óvoda mű- ködési feltételeinek megteremtése. ... >>

Életjel Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.
képviselő: Csík Árpádné
A budapesti XVIII.kerületi Általános Iskola és Speciális Szakiskolában folyó szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység elősegítése. ... >>

ÉLETÜNK A TÁNC ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

1184 Budapest, Hársfa utca 12.
képviselő: Zoltán Erika
A táncművészet iránt érdeklődő fiatalok, tanulók művészeti adottságainak, képességeinek, tehetségének felismerése és fejlesztése. A tánc, illetve táncművészet iránti szeretet fejlesztése, a modern színpadi tánc értékeinek képviselete, hagyományainak ápolása, a modern iskolai tánc iskolai oktatása, illetve ehhez segítségnyújtás. ... >>

ELTÉRŐ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Bököny utca 32.
képviselő: Tóth Sándor
A folyamatosan átalakuló világ megváltozott elvárásainak megfelelő élettechnikák elsajátításának elősegítése, ezen belül kiemelten:
- az erőszak visszaszorítását célzó kezdeményezések felkarolása és összefogása, valamint az erőszakmentes tartalmú termékek, szolgáltatások és programok felkutatása, megjelölése és társadalmi megismertetésének szervezése;
- a sikeres élet megfogalmazására, a magánéleti és a munkahelyi elvárásoknak az egyén képességeivel való összehangolására irányuló tanfolyamok megszervezése, támogatása;
- a nem hagyományos gyógymódokkal foglalkozó, ilyen módszerekkel gyógyító egyének és csoportok összefogása, működési feltételeinek megteremtése, megszervezése, illetve ezek részére szolgáltató helyek létrehozása;
- a lelki problémákkal foglalkozó szakemberek és önkéntesek képzésének, továbbképzésének megszervezése, bonyolítása;
- foglalkoztatási programok megvalósítása rászorulók, illetve az ellátásukban résztvevők számára;
- a leli és testi problémákat nem hagyományos módon gyógyító személyek, csoportok, képzések anyagi, technikai támogatása;
- közművelődési szolgáltatások biztosítása, illetve ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények üzemeltetése;
- szolgáltatások nyújtása és egyéb támogatás azonos vagy rokon területen működő más szervezetek részére;
- internet alapú adatbázisok kialakítása, fejlesztése és ezek használhatóságának megteremtése;
- a nem hagyományos gyógymódokat alkalmazók és a lelki segítségnyújtást végzők elérhetőségeinek internetes szolgáltatásként való bemutatásának megszervezése;
- bárki számára ingyenesen elérhető, és a nem hagyományos gyógymódok tapasztalatainak közreadását, ezek megvitatását lehetővé tevő internetes újság létrehozása és üzemeltetése;
- pszichológiai, életviteli, jogi, gazdasági tanácsadás és segítőszolgálat működtetése,
- tevékenységünkhöz kapcsolódó pályázatírási szolgáltatás nyújtása;
- a nem hagyományos gyógymódokkal dolgozók és a lelki problémák leküzdését segítők tevékenységét ismerő vállalkozói csoport szervezése;
- a rászorulók és az alapítvány céljaival egyetértő vállalkozó kör számára internetes állásbörze létrehozása;
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása;
- a rászorulók anyagi és technikai támogatása, informális és szolgáltató rendszerek létrehozása és működtetése;
- kiírhat pályázatot, adhat támogatást;
- ismeretterjesztő kiadványok, illetve könyvek, filmek, zenei művek és számítógépes programok szerkesztése, kiadása. ... >>

Etüd Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Gyöngyvirág 7-9.
képviselő: Sánta Ferenc
Pestszentlőrinc - Pestszentimre zenekultúrájának magasabb színvonalra emelése;
A XVIII. kerületben hangversenyek és különböző zenei rendezvények szervezése, ezáltal zenei centrum kiépítése;
A kerületben lévő állami, önkormányzati, társadalmi és egyéb intézmények, szervezetek ünnepségeinek szervezése, kulturális rendezvények lebonyolításának elősegítése fúvós- és szimfonikus zenekarral, kamaraegyüttesekkel, szólistákkal, koncertek szervezése;
Külföldi zenei intézményekkel, zenekarokkal és zenei együttesekkel új kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévő kapcsolatok kiszélesítése;
Nyári zenei szaktáborok szervezése és anyagi támogatása,
Az Alapítvány szorosan együttműködik a Dohnányi Ernő Zeneiskolával a zenekarok utánpótlásának biztosításában, próba- és fellépési lehetőségeket teremtve a fiatal muzsikusoknak;
Bevételei függvényében anyagi támogatás nyújtása a Dohnányi Ernő Zeneiskola szociálisan rászoruló tanulói számára térítési-, illetve tandíj-fizetési kötelezettségük teljesítéséhez.
A Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulói oktatási feltételeinek fejlesztéséhez anyagi segítség nyújtása (pl. az oktatáshoz szükséges hangszerek, kották, különböző felszerelések beszerzése, infrastrukturális fejlesztések támogatása, stb.);
Kiemelkedő eredményt elérő zeneiskolai tanulók támogatása;
Kulturális (pl., zenei, pedagógiai, stb.) kiadványok létrehozásának, terjesztésének támogatása;
A zeneiskola tantestületének szakmai fejlődését, továbbképzését az Alapítvány támogatja. ... >>

"EUROPA" EUrópai Reform-Oktatási Projekt Alapítvány

(oktatási)

1181 Budapest, Havanna utca 71. X/38.
képviselő: Novák Bernadett Zsuzsanna
Az ifjúság oktatása, nevelése, képességeinek fejlesztése középgokú, reform oktatási módszereket alkalmazó oktatási intézményekben. ... >>

EXCELSIOR Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1182 Budapest, Wlasics Gyula utca 135.
képviselő: Gregus Csilla
A Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola nevelési-oktatási tevékenységének támogatása. ... >>

Fafaragók Baráti Köre

(oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Napfürdő u. 28.
képviselő: Jancsics Péter
A Fafaragók Baráti Körének elsődleges célja a zavartalan alkotói munka körülményeinek megteremtése. Ezen belül a fafaragók, faszobrászok és egyéb amatör művészek tevékenységéhez szükséges anyagi, dologi háttér előteremtése, a munkákkal kapcsolatos szervezési feladatok átvállalása. Kapcsolatok létrehozása és ápolása művészek, szervezetek, művészeti ágak művelői és támogatói között. Részvétel a művészeti, művelődési és kulturális életben, különös tekintettel Pestlőrinc-Pestszentimre területén. Országos és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a magyar kultúra és a magyar alkotók jó hírnevének terjesztése. Fiatalok ingyenes oktatása, tehetséggondozás. Művészeti oktatás korra való tekintet nélkül. ... >>

Fashion Dance 2002. Sporttánc Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Iparvasút utca 31/ b.
képviselő: Cseppely Béla, Fülöp Attila, Juhász Péter
Az Egyesület elsősorban a táncművészet eddig nem ismert és nem el- ismert formájának elterjesztését és annak versenyrendjének kialakí- tását és működtetését tekinti céljának, alapvetően szabadidős- sport és kulturális tevékenység folytatásának céljával alakult meg. E cél érdekében felvállalja a versenytáncos, akrobatikus rock and roll táncos, divattáncos utánpótlás nevelését, lehetőség szerint iskolai képzését. Ezen túlmenően az egyesület vállalja kulturális programok, bemutatók szervezését, bonyolítását; a táncművészet és annak az alapítók által preferált "divattánc" terjesztését, népsze- rűsítését, versenyrendszer kialakítását, megszervezését; e körben különösen tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezését, kiadványok megjelenteté- sét és terjesztését. ... >>

Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Zrínyi u. 44/b.
képviselő: Lelkes Gábor
A gyermekek magyar és német nemzetiségi nyelven történő oktatása, nevelése, felügyelete érdekében óvoda működtetése és fenntartása. ... >>

Ferihegyi Repülőgép Emlékpark Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1185 B.pest-Ferihegy 1675, T1 forgalmi épület D.szárny
képviselő: Dr. Bálint Tamás
A Ferihegyi Repülőgép Emlékparkban ("Emlékpark") kiállított, a forgalomba már nem közlekedő repülőgépek és azok földi kiszolgáló berendezéseinek segítségével a magyar polgári repülés történetének nyilvánosság részére történő bemutatása, ismeretterjesztés, ezáltal a magyar polgári repülés műszaki és kulturális értékeinek őrzése, valamint a repülőgép-pilóták és egyéb repülőgép személyzet oktatásának elősegítése. ... >>

Fizioterápiás Szakdolgozó Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1185 Budapest, Hámán Kató u. 98.
képviselő: Papadimitropulosz Haridimoszné
Az egészség megőrzésének, helyreállításának segítése a fizioterápiás (elektroterápiás) tevékenység révén. - Részvétel az egészségpolitika alakításában. - A fizioterápiás tevékenységben résztvevő dolgozók (fizioterápiás asszisztensek) szakmai és etikai érdekeinek képviselete. - Az elektroterápiás elméleti oldalának fejlesztése, eredmények alkalmazása a gyakorlatban. - Társadalmi vélemények, érdekek, javaslatok közvetítése az egészségügyi szolgálat irányítói felé. - Az elektroterápia méltó erkölcsi és anyagi megbecsülésének elérése a társadalomban. - A szakmai képzésben, továbbképzésben való aktív részvétel. - Magasabb szintű (főiskolai) képzés tervezésében, szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel. - Szakasszisztensi képzés indítása. ... >>

Genius Tehetséggondozó Alapítvány

(oktatási)

1180 Budapest, Szt. László 42.
képviselő: Dévényiné Várdi Márta
A tehetséggondozás alapfokú oktatási intézménye létrehozásának támogatása. ... >>

Gilice Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1186 Budapest, Tövishát u. 6.
képviselő: Mezeiné Bakóczay Hedvig
Az 1186. Budapest, Tövishát u. 6. sz. alatti Napköziotthonos Óvoda helyi programjának támogatása, sokoldalú megvalósításának elősegítése. ... >>

Gloriett Sportegyesület

(sport,oktatási)

1186 Budapest, Tövishát utca 8.
képviselő: Gyimesy László
az atlétika, labdarúgás, RG és egyéb sportágakban tevékenykedve részt vállal a gyermek, diák, és felnőtt korcsoportú fiatalok utánpótlás nevelésében, képzésében és versenyeztetésében, valamint különböző szabadidősportot biztosít korosztálytól függetlenül a szabadidő hasznos, egészséges és kulturált eltöltése érdekében.
Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja:
-tagjai részére - szakemberek vezetésével - a rendszeres testedzés, a sportolás és versenyeztetés lehetőségének biztosítása;
-tagjai és mások részére is sportversenyek, sportprogramok szervezése, lebonyolítása;
-a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
-hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Gond-Viselő Társadalom Alapítvány

(oktatási,szociális)

1184 Budapest, Gyöngyvirág 8.
képviselő: Ablonczy Kálmán
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok támogatása, sorstársaik körében a tehetséggondozás megszervezése. ... >>

Gullner Alapítvány a Tanulókért és az Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1183 Budapest, Engels 2.
képviselő: Kerekes Elek
A Budapest XVIII.ker. Engels u. 2. z. alatt müködő Általános Iskola oktatási szinvonalának emelése. ... >>

Gyerekúszás-KSI Sportegyesület

(sport,oktatási)

1181 Budapest, Csontváry út 58. X./28.
képviselő: Alcser István Lászlóné
úszás, vízilabda oktatása és csapatok szervezése, versenyeztetés. ... >>

Gyimesi Szoros - Magyarok a Magyarokért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Címer utca 133/ B.
képviselő: Antal András, Baranyiné Tily Éva, Fenyvesi Attila
Segíteni bajbajutott embertársainkon, határon belül és a határon túl, kimondottan az 1000 éves határ mentén fennmaradt és értékeit őrző Gyimesi-Szorosban élő magyarok anyagi és erkölcsi támogatása;
? a magyarság kultúrájának, nyelvének, vallásának megőrzése és az oktatásban való előrejutás segítése; a magyarság megismerése határainkon innen és túl;
? árván maradt gyermekek neveléséhez, taníttatásához segítségnyújtás;
? az árvízkárosultak megsegítése, hazánkban és a határainkon kívül, illetve egyéb természeti katasztrófák által sújtottak megsegítése.
... >>

Gyöngyszemeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Vezér u. 46.
képviselő: Gajdosné Szabó Anita, Pongráczné Mercs Ágnes, Reszler Erika, Szadlo Józsefné
Az óvodai nevelő, oktató munka segítése, a munka színvonalának, eredményességének, tárgyi feltételeinek javítása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatás, támogatásuk igénybevétele. ... >>

Halfogók Baráti Köre Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Bartók Lajos u. 11/A.
képviselő: Mészöly Sándor
A horgászat hagyományainak megőrzése, a horgászmozgalom új keretek közötti újjáélesztése, a horgászsport fejlesztése, a horgászat széleskörű népszerűsítése. - A tagság érdekeinek védelme, képviselete, részükre kedvező horgászlehetőség, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. - A törvényes működés feltételeinek megteremtése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. - Ismeretterjesztő, természet- és állatvédelmi, valamint környezetvédelmi előadások, kiállítások, foglalkozások szervezése és tartása, főleg általános és középiskolai tanulók részére. - Környezetvédelmi, folyóink és tavaink, valamint azok partvidékének tisztántartására, megtisztítására, a szemét összegyűjtésére irányuló akciók szervezése, azokban való aktív részvétel. ... >>

Háromszögletű Kerekerdő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1183 Budapest, Kosztolányi utca 28.
képviselő: Kékesi Szilvia, Kisné Király Mónika, Mészárosné Tömösközy Judit, Szitainé Koterba Erzsébet
A Kerekerdő Óvoda nevelő-oktató tevékenységének a segítése, az óvodában folyó pedagógiai munka színvonalának az emelése. ... >>

Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület

(oktatási,szociális)

1182 Budapest, Zaláta u. 6.
képviselő: Jordanidisz Ágnes
Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok oktatásának támogatása. Árvák és elmaradott térségből származó, hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásához szükséges elhelyezésének támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók számára családi jellegű diákotthon létrehozása. Elmaradott térségekben élő, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében hatékony, tanulási képességeket fejlesztő programok, módszerek kidolgozása. Az idegrendszeri éretlenség miatt tanulási nehézséggel küzdő diákok tanulásának, fejlesztésének támogatása. A tanuláshoz szükséges idegrendszeri funkciókat fejlesztő terápiák kidolgozása illetve már hatékonyan működő külföldi módszerek meghonosítása. A tanulási képességeket fejlesztő terápiák és fejlesztő programok oktatására tanfolyamok, továbbképzések kidolgozása, szervezése és lebonyolítása. Szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. Tanulási képességeket vizsgáló és fejlesztő intézmény létrehozása. A tanulási képességeket fejlesztő terápiákhoz és programokhoz fejlesztő eszközök előállítása és forgalmazása. ... >>

Henryk Dembinski Lengyel-Magyar Történelmi, Művészeti és Baráti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Havanna utca 60. 7./41.
képviselő: Baranyai Dezsőné alelnök, Hámorszky András elnök
A magyarországi, elsősorban a budapesti lengyelek anyanyelvének, kultúrájának, történelmének, hagyományainak ápolása, nemzeti identitásának erősítése, érdekképviselete. Kiadványokat készít és terjeszt.
Budapesten közreműködik a lengyel nyelvoktatás elősegítésében a felmerülő igényeknek megfelelően.
Az egyesület együttműködik a magyarországi lengyelek érdekeit képviselő országos, regionális, helyi szervekkel, hasonló szellemű külföldi szervezetekkel, valamint tudományos, kulturális, művészeti és egyéb intézményekkel, a felsoroltakkal közös kulturális, történelmi programok szervezésében is részt vesz, közvetítő, hídszerepet tölt be.
Az egyesület együttműködik a magyarországi és külföldi egyházakkal, egyházi intézményekkel, ápolja a magyarországi lengyelek vallásos hagyományait.
Az egyetemek és főiskolák lengyel tanszékeivel közösen segíti az anyag és szellemi hagyományainak szervezett kutatását.
Az egyesület szoros együttműködésre törekszik a lengyel-magyar baráti társaságokkal, a világ más országaiban élő lengyel kisebbségekkel. ... >>

Hétszínvirág Óvodáért Egyesület

(intézményi,oktatási)

1182 Budapest, Brassó utca 37.
képviselő: Császár Lászlóné
a Budapest XVIII. kerület Halomi úti Hétszínvirág Óvoda és környezete fejlesztésével a Budapest XVIII. kerületének nevelési színvonalának a fejlesztése, a nevelési közösség csoport-tudatának az erősítése, a környezettudatos gondolkodásra történő nevelés, valamint az óvodai nevelés színvonalának erősítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal