Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 50
1. oldal

A Piacképes Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1185 Budapest, Bartók Béla utca 10.
képviselő: Bartolák Szilvia
A Magyar Köztársaság területén belül a hagyományos iskolarendszerű oktatás non-profit, iskolarendszerű, illetve felnőttképzéssel történő kiegészítése. Az Alapítvány elsősorban Budapesten és az ország hátrányos besorolású régióiban kíván további tanulási és képzési lehetőségeket teremteni elsősorban, de nem kizárólag a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolázottságú tanulni vágyók számára. Az Alapítvány céljául tűzte ki a munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetben levők szakképzését, munkaerő-piaci képzését, integrációjának elősegítését, amelyekhez az iskolarendszerű képzések megvalósításán kívül pályaorientációs tanácsadással, munkaerő-közvetítéssel, tutorálással, mentorálással kíván foglalkozni. Az Alapítvány a fenti célok eléréséhez szükséges tárgyi, szakmai, illetve egyéb feltételeket kívánja megteremteni. ... >>

Bodzaliget (Közhasznú) Ifjúsági Egyesület

(szociális)

1185 Budapest, Beregszász u. 28.
képviselő: Szegezdi Gabriella ... >>

Budapest Airport Szomszédjaiért Közhaszú Alapítvány

(szociális)

1185 Budapest, Budapest Airport Nemzetközi Repülőtér I. Terminál B221. szoba
képviselő: dr. Bittera Csaba, Peter Poungias
A Budapest-Ferihegy Repülőtér környékén élő lakosság életkörülményeinek, szociális helyzetének és életminőségének javítása. ... >>

Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1181 Budapest, Vándor Sándor utca 15. 4./4.
képviselő: Lozsi Károly
A cukorbetegek életminőségének javítása. ... >>

Építünk a Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

1188 Budapest, Rákóczi utca 108. b.
képviselő: Légrádi Péter
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása ... >>

Érted Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület

(szociális)

1188 Budapest, Napló u. 74/C.
képviselő: Barek Krisztina elnök ... >>

Értékforrás Alapítvány a XVIII. Kerület Családjaiért

(szociális)

1186 Budapest, Margó Tivadar utca 154. I./1.
képviselő: Oelbergné Czinkotai Betrix
Elsősorban a XVIII. kerület területén élő családok segítése -, a család értékeinek megerősítése, továbbadása, szülők számára önismeret és személyiségfejlesztés, nevelési tanácsok, előadások, tanfolyamok szervezése, lelki egészségvédelem, lelki segítségnyújtás. ... >>

Fiatalok a Fiatalokért Egyesület

(szociális)

1183 Budapest, Üllői út 453.
képviselő: Karsai Pál titkár, Reményi Judit elnökhelyettes, Szűcs Gábor elnök ... >>

Fogyatékos Emberek Csoportjáért Kerületi Egyesület

(szociális)

1182 Budapest, Marosvásárhely utca 6-8.
képviselő: Novoszáth Ágnes
fogyatékos, illetve csökkent munkaképességű személyek támogatása. ... >>

Forrás Családsegítő Alapítvány

(szociális)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
képviselő: Tamás Irén
A Budapest Főváros XVIII. kerület területén lakó és rászoruló családok és időkorúak támogatása. ... >>

Gond-Viselő Társadalom Alapítvány

(oktatási,szociális)

1184 Budapest, Gyöngyvirág 8.
képviselő: Ablonczy Kálmán
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok támogatása, sorstársaik körében a tehetséggondozás megszervezése. ... >>

Hajnalcsillag Missziós Alapítvány

(szociális)

1188 Budapest, Pamut 13.
képviselő: Nyári Jenő
A Biblián alapuló keresztyén hit terjesztése, szükségben lévő családok és személyek támogatása, az ifjúság egészséges és erkölcsös nevelésének támogatása. ... >>

Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület

(oktatási,szociális)

1182 Budapest, Zaláta u. 6.
képviselő: Jordanidisz Ágnes
Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok oktatásának támogatása. Árvák és elmaradott térségből származó, hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásához szükséges elhelyezésének támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók számára családi jellegű diákotthon létrehozása. Elmaradott térségekben élő, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében hatékony, tanulási képességeket fejlesztő programok, módszerek kidolgozása. Az idegrendszeri éretlenség miatt tanulási nehézséggel küzdő diákok tanulásának, fejlesztésének támogatása. A tanuláshoz szükséges idegrendszeri funkciókat fejlesztő terápiák kidolgozása illetve már hatékonyan működő külföldi módszerek meghonosítása. A tanulási képességeket fejlesztő terápiák és fejlesztő programok oktatására tanfolyamok, továbbképzések kidolgozása, szervezése és lebonyolítása. Szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. Tanulási képességeket vizsgáló és fejlesztő intézmény létrehozása. A tanulási képességeket fejlesztő terápiákhoz és programokhoz fejlesztő eszközök előállítása és forgalmazása. ... >>

Humanitás plusz Biztonság Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1185 Budapest, Rozsnyó u. 31.
képviselő: Vörös Judit
Egy valóban hiányt pótló, részben közegészségügyi érdeket is megvalósító, a hátrányos helyzetű állami gondozásból kikerülő fiatalok problémáinak permanens orvoslása, valamint a magukra maradt egyedülálló és rászoruló idős emberek gondozása. ... >>

Jövő Ifjúságáért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1183 Budapest, Teleki utca 61/a.
képviselő: Borbély Zoltán
a kerületi ifjúság összefogásának az előremozdítása;
- közösségteremtés;
- a demokrácia, a demokratikus intézmények, a polgári szabadságjogok és az abból fakadó értékrend megismertetése a kerületi fiatalokkal;
- kapcsolattartás és kapcsolatépítés a kerületi középfokú oktatási intézmények diákönkormányzataival;
- ifjúsági érdekvédelem;
- kiadványok megjelentetése;
- előadások; kulturális, ismeretterjesztő, gyermek, ifjúsági, sport programok szervezése és támogatása;
- kulturált szórakozási- és szabadidős tevékenységek szervezése és támogatása;
- jótékonysági és karitatív akciók kivitelezése és szervezése;
- egészséges életmód elősegítése;
- környezettudatos szemléletmód kialakítása a kerületi fiatalok között;
- drogprevenció;
- a kerületi sport versenyek szervezése, bajnokságok kivitelezése és támogatása;
- kerületi sportkörök támogatása, szabadidős programok keretében sportágak bemutatása és megismertetése az ifjúsággal. ... >>

Készen-Lét Alapítvány - a beteg, a rászoruló és a hátrányos helyzetű gyermekekért és felnőttekért

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1181 Budapest, Csontváry utca 48. II./12.
képviselő: Sipos Mátyásné
A beteg, rászorult vagy egyéb hátrányos helyzetű személyek közvetlen és (intézmények támogatásán keresztül történő) közvetett támogatása pénzbeni és természetbeni formában az alapító okiratban részletezés szerinti tevékenységek végzésével. ... >>

Kijárat Egyesület

(szociális)

1184 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 2. b.ép. 4.lph. 4/13.
képviselő: Adorjáni Árpád, Bartyik György, Zongor Dániel
A Kijárat Egyesület abból a célból jött létre, hogy egy szakemberekből álló hálózat kiépítésével lehetőséget teremtsen a szegénység és a kirekesztettség leküzdésében. Célunk kialakítani egy olyan, szabad társuláson alapuló szakmai közösséget, amely a szociálisan rászoruló embereknek olyan segítséget nyújt, amely a "normális" társadalmi életben való megmaradást, az abba való visszaintegrálást az emberi méltóság védelmét célozza. Érdekérvényesítő szerepet is vállal, ösztönözve és támogatva a civil szerepvállalást a szegénység felszámolása érdekében. ... >>

KISKÓPÉ Szociális Alapítvány

(szociális)

1181 Budapest, Katona J. utca 5.
képviselő: Barna Lászlóné
Szociális ellátás keretében támogató segítség nyújtása rászoruló családosoknak, gyermekeknek. Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi(k) működtetése révén. ... >>

Külvárosi Támogató Egyesület

(szociális)

1184 Budapest, Lenkey utca 7.
képviselő: Farkas Zsolt
Civil összefogás, illetve a lokálpatriotizmus erősítése a Havanna-lakótelepen, illetve a XVIII. kerületben. Fogyatékkal élők, valamint az esélyegyenlőség képviselete a Havanna-lakótelepen, illetve a XVIII. kerületben. ... >>

Láncszem Hátrányos Helyzetűeket Támogató Egyesület

(szociális)

1181 Budapest, Mikes Kelemen utca 48.
képviselő: Tidrenczelné Béres Edit
Bármilyen okból hátrányos helyzetbe került személyek érdekeinek képviselete, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése. ... >>

Lila Fecske Alapítvány

(szociális)

1188 Budapest, Zrínyi utca 19/a.
képviselő: Rengeiné Csizmadia Judit
Gyermekközpontú szolgáltatások kialakítása (játszó- és fejlesztő-központ, gyermekfelügyelet, szabadidős programok, stb.) ... >>

Lions Klub Pestszentlőrinc Egyesület

(szociális)

1183 Budapest, Üllői út 452.
képviselő: Veszteg József elnök
A társadalmi jólét megteremtése érdekében a fogyatékos gyermekek és fiatalok támogatása. ... >>

LOGATOM Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1184 Budapest, Késmárk utca 4.
képviselő: dr. Kenyeres Sándor
A szociálisan rászorultak megsegítése érdekében a társadalmi önismeret fejlesztésének támogatása. ... >>

Magyar Epilepsziás Betegek Jövőjéért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1184 Budapest, Lenkey utca 7.
képviselő: Szabó Zsolt
Az epilepszia betegségben szenvedő betegek helyzetének, életminőségének javítása. ... >>

Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete

(szociális)

1182 Budapest, Beszterce utca 11.
képviselő: Vágó Lászlóné, elnök
Az egész ország területén élő személyek és családok szociális helyzetének javítása. ... >>

Modern Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1186 Budapest, Sina Simon sétány 2. fszt. 133.
képviselő: Bíró Zoltán Imre, Csányi József
A készséget alakító szak- és felnőttképzés népszerűsítése. Kiegészítő jellegű szak- és felnőtt oktatás fejlesztéséhez történő hozzájárulás. Továbbképzésre irányuló szak- és felnőtt oktatás népszerűsítése. Új ismereteket nyújtó szak- és felnőtt oktatás széles körhöz való eljuttatásának támogatása. Az orientáló formák ( személyiség fejlesztés) elősegítése. Az élethosszig való tanulás népszerűsítése. Más országok kultúrájának megismertetése. Szakemberek, valamint felnőttek képzési és továbbképzési lehetőségeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása. Mind szélesebb körű, színvonalas képzés, továbbképzés támogatása. A szakmai nyelvi képzés fejlesztéséhez, támogatásához, elsősorban a szakmai képzés, ill. továbbképzés idegen ?nyelvi közegben történő megteremtéséhez és bővítéséhez segítség nyújtása. Munkahelyek megteremtésének, továbbá munkanélküliek átképzésének és továbbképzésének elősegítése. Hátrányos helyzetű, valamint kisebbségekhez tartozó munkaerőpiacról kiszorultak bevonásának elősegítése a legszínvonalasabb szakképzésekbe. Olyan szakképzés megteremtésének támogatása iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési formában, amely magas szakmai színvonalú, gyakorlatorientált szakemberképzést biztosít. A szakképzés segítése korszerű szakképzési kiadványok, tananyagok támogatásával. Hozzájárulás pedagógusok továbbképzéséhez, a modern szakismeretek és módszerek megismertetése útján. Szakmai és esztétikai alapok megismeréséhez szükséges helyes szemléletmód, értékítélet, a kellő szorgalom iránti igény kialakításának módszertani elősegítése. Olyan hazai és nemzetközi rendezvények szervezése és támogatása, amelyek a fentiekben megfogalmazott célok hatékony megvalósulását segítik elő. ... >>

Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesülete

(szociális)

1182 Budapest, Vajdahunyad utca 7.
képviselő: Halászné Barna Krisztina
A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szociális támogatása, az élet és az anyaság tiszteletére nevelés. ... >>

Nyitnikék Alapítvány a XVIII. kerületi Önkormányzati Bölcsődékben Ellátott Gyermekekért

(szociális)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5.
képviselő: Balog Terézia
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 564. férőhellyel működő bölcsődéiben elhelyezett kisgyermekek minél korszerűbb ellátásának és korai fejlesztésének támogatása, továbbá a családokkal való hatékonyabb együttműködés segítése. ... >>

Országépítők Társasága

(szociális,kulturális,egyéb)

1188 Budapest, Címer utca 124. A.
képviselő: Kertész Gyula
online érdekérvényesítő civil fórum létrehozása;
- környezeti és kulturális örökségünk megismerése, védelme;
- a magyarországi élelmiszerek GMO-mentességének megőrzése;
- a globalizáció hatásainak reális értékelése, kultúránkra gyakorolt hatásának feltárása;
- a könnyűdrogok liberalizációjának visszaszorítása;
- tudatos vásárlási szokások kialakítása a magyarországi termékek és szolgáltatások védelme;
- civil szervezetek online érdekérvényesítő képességének összefogása. ... >>

Országos Szamaritánus Társaság

(szociális)

1185 Budapest, Üllői út 758.
képviselő: Agócs Sándor
Összefogja a Szamaritánus elveket valló hazai szervezeteket és magánszemélyeket; Kapcsolatok létrehozása és együttműködés más szamaritánus szervezetekkel és a hasonló elveket valló külföldi szervezetekkel; Minden hazai tagszervezete részére segíti a külföldi szamaritánus testvérszervezettel való kapcsolat létrehozását; Nemzetközi Információs és Szociális Központot hoz létre; Összefogja, érdekeit képviselje és koordinálja a Magyarországon működő azon szamaritánus eszmeiségű társadalmi szervezeteket, akik politikai, vallási, nemzetiségi hovatartozásra, nemre, bőrszínre tekintet nélkül segítenek a rászorulókon, hogy így elősegítsék a szamaritánus eszmeiség magyarországi elterjedését. ... >>

Összjáték Alapítvány

(szociális)

1182 Budapest, Galamb utca 39. B.
képviselő: Iszlai Zoltán, Kapócs Imre, Urbán Szabolcs
A lakosság, különösen a családok és gyermekek mentális egészségének, életminőségének megóvása, javítása, a veszélyeztető tényezők feltárása és kezelése egyrészt közvetlen kapcsolatban, másrészt a különböző segítő szakmákban dolgozó szakemberek és intézmények számára nyújtott szolgáltatásokkal. ... >>

Perspektíva a Jövőért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1185 Budapest, Tátra utca 4.
képviselő: Seres Edina, Vígh Ilona
Magyarország területén, és azon túl- magyarok által lakott településeken- szociális tevékenység és ügyintézés, családsegítés, idősgondozás, elsősorban napközi ellátás és gondolkodás - többnyire saját otthonukban - kórházi szociális munka, idősszállítás szervezése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kis létszámú alapítványi óvodák és iskolák működtetése, elsősorban fejlődésben lemaradt vagy hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekek képességeinek fejlesztésére. ... >>

Pestszentimrei Óvodássport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1188 Budapest, Vezér u. 46.
képviselő: Gombos László
A Pestszentimrén élő óvodáskorú gyermekek mozgáskultúrájának fej- lesztése a testnevelés és a sport eszközrendszerével. Az egészség- megőrzés, valamint a gyermekek testi, szellemi és érzelmi fejlődé- sének elősegítése. Sporttanfolyamok, versenyek és sportprogramok szervezése, az óvodássport népszerűsítése az egyesületi forma kere- tein belül. A XVIII. kerületi Önkormányzat óvodai sport és testne- velési feladatainak segítése. A hátrányos helyzetű gyermekek fel- zárkóztatása, esélyegyenlőségének javítása. ... >>

Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1188 Budapest, Rákóczi utca 81.
képviselő: Ráczné Balogh Sarolta
Szegények, menekültek, idősek, hajléktalanok szociális gondozása. Ifjúság erkölcsi, hitbeli nevelése. Sporttevékenység, továbbá rendezvények szervezése. Ifjúsági táborok szervezése. Kallódó fiatalok felkarolása. Művészettörténeti rendezvények, egyházzenei alkalmak, énekkar szervezése, irodalmi estek, színjátszó kör, bibliaiskola, hangszeroktatás, hímző kör (kézimunka), továbbá számítógépes oktatás. Az alapítvány céljainak megvalósításához szükséges épületek, anyagi és tárgyi eszközök megteremtése, valamint üzemeltetése. Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola támogatása, közös programok szervezése, az iskolával való együttműködés. Külföldön lévő, hasonló célú alapítványokkal való együttműködés. Idősek, rászorultak házi gondozása.Egyházi tevékenység, idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, kuturális képzés, könyvkiadás, egyéb sporttevékenység. ... >>

"Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért"Közalapítványa

(oktatási,szociális)

1184 Budapest, Üllői út 400.
képviselő: Paizs Éva
Budapest XVIII. kerületében, Pestszentlőrincen és Pestszentimrén élő idős és fiatal állampolgárok anyagi támogatása néhai Kurcsa Ferencné pestszentlőrinci lakos végrendeletének megfelelően.
Ennek keretében az idősek vonatkozásában elősegíti a szociálisan többszörösen hátrányos helyzetűek segítését és bekapcsolásukat az önkormányzati gondozó rendszerbe.
A közalapítvány célja fentieken kívül az is, hogy adomány (jutalom) formájában elismerje azon kerületi vagy a kerületben dolgozó állampolgárok tevékenységét, akik az időseket, fiatalokat munkaköri kötelességükön felül önzetlenül segítik. Ez a segítség megvalósulhat a veszélyeztetett fiatalok érdekében az egészségmegőrzés területén, vagy az oktatásban, nevelésben végzett kimagasló munkában. A közalapítvány az anyagi támogatást kamatmentes kölcsön, az esélyegyenlőség biztosítására ösztöndíj, valamint adomány (segély,jutalom) formájában nyújtja az arra rászorulóknak, illetve az arra érdemeseknek.

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Ifjúságpolitikai koncepciójában foglaltak végrehajtásának segítése, elemzések készítésével és javaslatok kidolgozásával az önkormányzati ifjúságpolitika továbbfejlesztése érdekében. Az ifjúsági korosztály támogatása, pályázati rendszereken keresztül, többletforrások keresése és biztosítása az Önkormányzat ifjúságpolitikájának megvalósítása érdekében, pályázatokon való részvétellel.
A kerület civil ifjúsági szervezeteinek támogatása, a civil kezdeményezések összefogása, érdekeik védelme. Az ifjú nemzedék számára szolgáltatások szervezése és támogatása. ... >>

Pestszentlőrinci Óvodássport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1181 Budapest, Szélmalom u. 29-31.
képviselő: Menczer Mónika
A Pestszentlőrincen élő óvodáskorú gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a testnevelés és a sport eszközrendszerével. Sporttanfolyamok, versenyek és sportprogramok szervezése, az óvodássport népszerűsítése az egyesületi forma keretein belül. A gyermekek testi, szellemi és érzelmi fejlődésének, egészségük megőrzésének elősegítése. A XVIII. kerületi Önkormányzat óvodai sport és testnevelési feladatainak segítése. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és esélyegyenlőségének javítása. ... >>

REFORM RÉGIÓ egészségnevelő, oktatási, kulturális és sporttánc KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1185 Budapest, Losonc u. 37.
képviselő: Farkas Lászlóné
1.1. Testi lelki egészséget szolgáló tevékenységek művelése, fejlesztése, oktatása. A biológiai lét értéke, az élet tisztelete, az egészség értékének, az én harmóniájára vonatkozó értékek, érzelmi életünk egyensúlyban tartására való törekvés, és ezen értékek rangjának visszaállítása. Egészséges életmódra nevelés, prevenció, korrekció. 1.2. Egészséges életvitelre, életmódra, mentálhigiéné megőrzésére, visszaszerzésére, a társadalomban elfogadott helyes értékítéletekre, értékrendre nevelés, ezek fejlesztésére szolgáló terápiás, nevelési, oktatási tevékenységek szervezése, megvalósítása, ezirányú eszmék terjesztése. 1.3. Kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése, vezetése, megvalósítása. Táncoktatás. Táncbemutatókon való részvétel. 1.4. Segítségnyújtás magánszemélyeknek, önkormányzatoknak,intézményeknek, azokon a területeken, ahol igény mutatkozik a mentálhigiénés tevékenységre, kisgyermekellátás, családsegítés, időskorúak gondozása, érdekvédelme terén. A problémával szorosan összefüggő kérdések tekintetében tanácsadás és segítségnyújtás, prevenciós szemlélet kialakítás. 1.5. Támogatás, segítségnyújtás, az egészségügyi, mentálhigiénés prevenció, kisgyermekellátás, idősgondozás, családsegítés területén működő vállalkozóknak, társadalmi szervezeteknek, közösségi csoportoknak, magánszemélyeknek. Ezen területek szakmai irányításában való aktív részvétel és érdekképviselet. 1.6. Preventív gyógyító, rehabilitációs terápiás tevékenységek végzése. 1.7. Tudományos tevékenység, ismeretterjesztés, közvélemény informálása. 1.8. Gyermek-felnőtt oktatás, nevelés. Képesség és készségfejlesztő programok megvalósítása. 1.9.Az egyesület tagjainak célja, hogy szakmai tapasztalatit és ismereteit felajánlja társadalmi kutatások és fejlesztések folyamataiba. 1.10. A már működő hasonló jellegű szervezetek, csoportok közötti folyamatos kapcsolattartás, valamint a jó információáramlás érdekében tanfolyamok, szemináriumok, kongresszusok és tanácskozások szervezése, irányítása és levezetése. 1.11. Közösségteremtő és művelődési programok megvalósítása. 1.12. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. 1.13. Halmozottan hátrányos helyzetű emberek és csoportok, nemzetiségi és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének javítása. 1.14. Célunk, hogy hozzásegítsük a fiatalokat, hogy kedvet érezzenek és alkalmassá váljanak kortársaik segítésére. 1.15. Kommunikációs konzultáció, tréning, továbbképzések tanácsadások szervezése, lebonyolítása. ... >>

Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1185 Budapest, Csallóköz 12.
képviselő: Sáfrányné Szabó Éva, Talabár Krisztina, Török Róbert
A gyógyításban, az egészség megőrzésében, visszaszerzésében, a betegség-megelőzésben, az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közreműködés, mind technikai, mind anyagi segítségnyújtással. Anyagi és egyéb segítségnyújtás a katasztrófavédelem területén. Segítségnyújtás a gyermek és ifjúságvédelem, családvédelem területén, a szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatása, segítése. Az állam, illetőleg az önkormányzat által fenntartott kórházak gyermekosztályainak infrastrukturális felszereltségének, műszerezettségének javítását tűzi ki célul. ... >>

Segítő Karok Támogató Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1188 Budapest, Szálfa utca 52.
képviselő: Lakatos Karolina
A beteg gyermekek gyógyításának hatékony segítése érdekében, kórházak, rendelőintézet orvosi műszerezettségének, általános infrastruktúrájának fejlesztése egyedi igények alapján. A beteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, hozzájárulás a műtétekhez, gyógyszeres kezelésekhez. A fogyatékosok, a szociális vagy egészségügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek, vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Sonnevend Gyula Alapítvány

(szociális)

1183 Budapest, Gyöngyvirág 41.
képviselő: Szarvas Attila
Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység támogatása, szociális és nevelési támogatás, karitatív tevékenység. ... >>

Szabad Világ Alapítvány

(szociális)

1181 Budapest, Baross u. 10.
képviselő: Harmat Pál
A hátrányos helyzetű családok, fogyatékosok, kiskorúak, nemzeti és etnikai kisebbségek erkölcsi, anyagi, szellemi támogatása. ... >>

Szemeretelepi Református Alapítvány

(szociális,egyéb)

1185 Budapest, Bajcsy Zs. u. 39/a
képviselő: Dr. Kovács Miklós
A hátrányos helyzetű idős emberek és fiatalok támogatása a határon túl élő magyarok református hite megőrzésének elősegítése. ... >>

Szeretet és Odaadás Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

1181 Budapest, Kossuth Lajos utca 51.
képviselő: Juhász Taddeus Farkas
a házi és vadon élő állatok gondozásának, egészségük megóvásának elősegítése, illetve az idős és/vagy hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítása. ... >>

Továbblépés Egyesület

(szociális)

1181 Budapest, Bartha L. u.1.
képviselő: Mohai Zoltán ... >>

Transcar (TRANSYLVANIA CARITAS)

(természetvédelem,szociális,kulturális)

1182 Budapest, Vércse u. 13.
képviselő: Fiersné Reményik Zsuzsanna, Lőrincz Dezső
Legfőbb feladatának a romániai, valamint a Közép- és Kelet-Európában élő magyarság szellemi és anyagi támogatását tekinti. Irányultsága ennek jegyében részint kulturális, részint karitatív jellegű. Tagsága hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül (egyházak, humanitárius és emberjogi szervezetek, kulturális intézmények, stb.) minden lehetséges módon szorgalmazza az együtt élő népek őszinte megbékélését és gyakorlati együttműködését, továbbra is intenzíven ápolni kívánja a kisebbségi magyarsághoz fűződő természetes kötelékeit. Ennek érdekében az elsősegély jellegű akciókon ( élelmiszer-, gyógyszer-, ruha és könyvadományok gyűjtésén és továbbításán ) túl elsőrendű hivatásának tekinti a Romániában, valamint Közép- és Kelet-Európában élő magyarság szellemi, kulturális önszerveződésének, hagyomány- és értékőrző tevékenységének rendszeres és sokrétű szakmai támogatását, illetve e tevékenységek anyaországi és nemzetközi fórumokon való megismertetését, propagálását. ... >>

Tűzoltók Tomikáért Alapítvány

(tűzoltó,egészségügyi,szociális)

1188 Budapest, Kölcsey utca 101.
képviselő: Mózes József
Majszín Tamás jelen alapító okirat aláírásának időpontjában 9 éves gyermek 1998 óta gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenved. Kb. 2 éve kerekesszékbe kényszerült. Betegsége meggátolja őt abban, hogy egykorú társaihoz hasonló teljes életet éljen. Az alapítók célja Majszín Tamás egészségügyi helyzetének és életminőségének javítása és ehhez kapcsolódóan Tomika és családja anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Üde Színfolt Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1181 Budapest, Sólyom utca 17.
képviselő: Dömötör István, Maitz László, Somlai Róbertné
Kulturális előadások, közéleti, ismeretterjesztő és vallási programok rendezése és támogatása, gyermek és ifjúsági programok rendezése, gyermek és ifjúsági táborok szervezése, jótékonysági és karitatív akciók támogatása, szociálisan rászorultak támogatása, kulturális, közéleti, ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése, egészséges életmód elősegítése, életvezetési tanácsadás, egészséges termékeket bemutató kiállítások rendezése, szabadidős- és tömegsport események, kirándulások, gyalogtúrák szervezése és vezetése. ... >>

Üzemanyagfogyasztók Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1188 Budapest, Saláta utca 3.
képviselő: Kordás István
Orvosi kíséret nélküli járóbetegszállítási feladatok ellátása; Speciális nyugdíjkiegészítő program indítása. ... >>

Zöld-Fülek Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

1185 Budapest, Szepes utca 1.
képviselő: Máramarosi Istvánné titkár, Mészöly Ágnes elnökségi tag, Sásdiné T. Mónika elnökségi tag, Szűcsné Urbán Ágnes elnök
a Fülek utcai Nyitnikék Óvoda infrastrukturális, anyagi szociális és kulturális körülményeinek javítása, valamint a Fülek utcai Nyitnikék Óvodába járó és annak vonzáskörzetében élő gyermekek számára kulturális sport és szabadidős rendezvények szervezése. ... >>
1. oldal