Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

APGAR 4 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1203 Budapest, Helsinki utca 1. I./15.
képviselő: Heszberger Ede
Az úszülöttek életképességére, betegségei súlyosságának megítélésére alkalmazott APGAR pontrendszer 4-nél alacsonyabb APGAR számmal született, súlyosan veszélyeztetett gyermekek egészségügyi, rehabilitációs ellátásának, otthonápolásának segítése, orvosi műszerekkel, rehabilitációs eszközökkel való ellátásának javítása. Mindezzel összefüggő kutatási, oktatási, képességfejlesztési tevékenység végzése. ... >>

Az Egészséges Személyiségért Alapítvány

(egészségügyi)

1203 Budapest, Baross u. 3.
képviselő: Csétei József
Betegségmegelőző, egészségvédő tevékenységek támogatása. ... >>

Bizalom Szociális Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1202 Budapest, Fás utca 97.
képviselő: Kaszap Szilveszter
A nehéz szociális helyzetben lévő személyek anyagi társadalmi gondjainak enyhítése. A szociális háló működésében rejlő anyagi és egyéb segítő erő felhasználásával, a szegénység, a szociális elesettség mértékének csökkentése. Hosszabb ideje betegségben szenvedők gyógyulásának elősegítése. ... >>

Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány

(egészségügyi)

1203 Budapest, Határ út 9. fszt./2.
képviselő: dr. Novák Andrea sz. Hideg Andrea, Pajor Enikő sz. Kurgyis Enikő
Az alapítvány célja örökérvényű, működőképes bibliai alapelvek népszerűsítése, megismertetése és bemutatása, amely elősegíti az egyének életében a stabil értékrenden alapuló jellem fejlődését, és a mindennapok során hatékony problémakezelést és életvezetést nyújt. ... >>

DÉL-PESTI ILCO EGYESÜLET

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1203 Budapest, Baross utca 29. 3./16.
képviselő: Bogdán József
A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza működési körzetében élő sztómás emberek személyre szóló segítése. ... >>

DIAMOND Repülő és Környezetvédelmi Egyesület (DIAMOND Egyesület)

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1202 Budapest, Frangepán utca 15.
képviselő: Baller György Barna
Az Egyesület hozzájárul a bázis repülőterének és érintett légtereinek környezetvédelméhez, az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Ennek kapcsán fenntartás nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak e jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. Az egyesületnek a környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (?Környezetvédelmi tv.?) 54. § (6) által megszabott állami feladatra.
Az Egyesület társadalmi fórum szerepét vállalja a térségben a lakosságtól, társadalmi szervektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatásához.
Az Egyesület összekötő kapocs szerepét tölti be a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek között a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében.
Az Egyesület szakértői vizsgálatokat, felülvizsgálatokat indítványoz a környezetszennyező hatások, megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Közreműködik a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásában.
Az Egyesület kapcsolatot épít ki a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, városvédő és városszépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt.
Az Egyesület jelentős feladatának tekinti a környezeti nevelést, tudatformálást a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.
Az Egyesület részt vesz a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel a Magyarországon található vagy azt érintő természeti értékek védelmére.
Az Egyesület célja továbbá a légisport-tevékenységek feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidő sport jellegű repülési tevékenységeket és a sportturizmust is, kiemelten az ifjúság körében.
Az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
Sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és határon túli magyar, illetve külföldi szervezetekkel.
Az ország és az Egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken.
Légi jármű kölcsönzése és javítása, valamint légi szállítás szervezése.
A repülősport (?Sportág?) magyarországi népszerűsítése a Sportágban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése, oktatás, nevelés.
Szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportág megismertetése és terjesztése Magyarországon (rendezvények szervezésével).
A Sportág sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken.
Az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportág jellege szerinti, a bi ... >>

Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1204 Budapest, Köves utca 1.
képviselő: Dr. Ari Lajos
Az egészségügyi gazdasági vezetők összefogása, érdekképviselete, szakmai tapasztalataik hasznosítása. ... >>

Felebarát 2004 Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1201 Budapest, Baross u. 66/A.
képviselő: Galambos László
Az állami és történelmi egyházak, valamint a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, magánvállalkozások által a társadalom tagjai számára, a gyógyítás területén és az egészséges élet védelme érdekében kifejtett hatékony munkájának, tevékenységének szervezése tanácsolása, segítése, működési feltételeiknek, eszközeiknek biztosítása, anyagi támogatása. A társadalom kisebb-nagyobb közösségeiben élők testi, lelki egészségének megőrzéséért, életminőségének megjobbítása érdekében együttműködés bel- és külföldön. A gyógyító tevékenységet gyakorló állami, egyházi és magánkórházakkal, a rehabilaitációs segítő intézetekkel, szanatóriumokkal, klinikákkal, magánpraxisokkal. Az előbbi helyeken ellátásban részesítettek gyógyítási, gyógyulási, költségeinek fedezése, ideértve az életminőséget javító szolgáltatásoknak, az esztétikai-plasztikai, fogászati stb. beavatkozások kiadásainak támogatását. ... >>

Fényes Szív a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1203 Budapest, Török Flóris utca 19.
képviselő: Metti Glédisz
A gyógyításban, az egészség megőrzésében, visszaszerzésében, a betegség megelőzésében, az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közreműködés technikai, anyagi segítségnyújtással ... >>

Gyémánt Lovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1203 Budapest, Baross u. 38.
képviselő: Zsirai Péter
A lovas sportok (különös tekintettel a galopp, ügető és díjlovaglás sportágakra) népszerűsítése hazai és nemzetközi szinten. Ehhez kapcsolódóan versenyek szervezése, versenyeken való részvétel a tagok benevezésén keresztül bel- és külföldön, sporteredmények elérése, a rendszeres sportolás és edzéslehetőség biztosítása, zsoké képzéssel-oktatással, valamint amatőr sportolók számára versenyzési lehetőség és túralovaglás biztosítása. Ezen sportolási lehetőség biztosításával a sportegyesület további célja nemzedékek egészségének megőrzése, javítása, betegségek megelőzése, rehabilitációja, az ifjúság egészséges életmódra és életszemléletre, valamint a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Gyermekbarát Mozgalom 2000 Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1203 Budapest, Topánka u. 6.
képviselő: Ács Imre, Dr. Gaál Andrásné, Thürmer Gyula
A munkások, a bérből és fizetésből élők, a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű és beteg gyermekek ... >>

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

(egészségügyi)

1203 Budapest, Téglagyártó utca 11/B.
képviselő: elnök Belányi-Sztraka Szabolcs
Önsegélyező feladatok ellátása. /Egészségügyi tevékenység/ ... >>

Knorr-Bremse Rekreációs Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1201 Budapest, Helsinki út 86.
képviselő: dr. Zágonyi Gyula
Az alapítvány támogatja az alapítóval munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek munkaegészségügyi, munkavédelmi, kulturális, szociális, jóléti, sport és egyéb szabadidős szükségleteinek kielégítését abból a célból, hogy a fenti személyek testi-lelki egészségének megőrzésében, valamint életkörülményeinek javításában közreműködjön. ... >>

Magyar Babamentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1201 Budapest, Királyhágó utca 84.
képviselő: Markstein Attila
A magzati megbetegedések megelőzésének elősegítése, rákos újszülöttek kezelésének támogatása,
lombikbébi programban résztvevők vitamin és gyógyszertámogatása, a tartósan lélegeztető gépen lévő újszülött gyermekek kórházból való hazakerülésének elősegítése, gyógyászati segédeszközök, légzésfigyelő készülékek beszerzése, illetve ezen eszközök térítésmentes kölcsönzése a rászoruló újszülöttek részére, gyógyszeres kezelések finanszírozása, külföldi vizsgálatok, gyógykezelések lehetővé tétele a beteg újszülött gyermekek számára, szociális támogatás, a tartósan lélegeztetett újszülöttek ápolóinak, szüleiknek szakmai továbbképzése, a rákos betegséggel kapcsolatos kutatások támogatása.
... >>

MediBit Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 3. /B. I./17.
képviselő: Pankász György
Az egészségügyi és szociális, továbbá oktatási és más közösségi feladatok, valamint mindezen területek módszertani, technikai segítése. ... >>

MEDJURIS Egészségügyi Jogi Szakmai Egyesület

(egészségügyi)

1204 Budapest, Köves u. 2-4.
képviselő: Dr. Bereczki Ferenc, Dr. Hagymási József, Dr. Sándor Szabolcs, Lukács József dr. ... >>

Meseország Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1203 Budapest, Baross utca 36. 2./26.
képviselő: Bíró Attiláné
A magyarországi gyermekkórházak, kórházak gyermekosztályai, gyermekek számára fenntartott intézmények, a mentőszolgálatok, különösen a gyermek-mentőellátás infrastrukturális fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok ? különösen a gyermekek ? integrációjának megkönnyítése és életkörülményeinek javítása. ... >>

Önzetlenül Másokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1204 Budapest, Vécsey utca 70.
képviselő: Lakatos László
A rászorulóknak oktatási, egészségügyi és szociális támogatások juttatása, továbbá pénzbeli és dologi adományok gyűjtése, raktározása és a rászorulókhoz eljuttatása. Az alapítvány célja ezeken kívűl oktatás, kurzusok és előadások szervezése, valamint erre adományok gyűjtése. ... >>

Pesterzsébeti Spóra 4H Klub

(egészségügyi)

1202 Budapest, Mártírok útja 205.
képviselő: Lernyei Ákos ... >>

Pestszenterzsébeti Ady Endre utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Alsóteleki utca 22.
képviselő: Boros Józsefné
A Budapest, XX. kerületi Ady E. utcai óvoda gyermekeiért oktatási, kulturális és betegségmegelőző célok támogatása. ... >>

Remény Csillag az Egészséges Szebb Jövőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1203 Budapest, Lajtha László u. 24.
képviselő: Bágyoni Andrea
Az országos hatáskörű baleseti sebészetek műszerparkjának európai szintre való fejlesztésének támogatása. - Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása, szakszemélyzet (orvosok, szakápolók) képzése és a nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy a gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök a XXI. századnak feleljenek meg. - Sürgősségi betegellátás támogatása. - A kórházak sürgősségi osztályainak anyagi támogatása a jobb műszerezettség érdekében, illetve segítségnyújtás az eredményesebb gyógyításhoz nélkülözhetetlen életmentő eszközök, műszerek beszerzéséhez. - Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel. - A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása. - Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetőleg tájékoztatás céljából. - Rákos és leukémiás gyerekek gyógykezelésének támogatása. - A kisgyermekek fejlődését, gondozását, nevelését, életminőségük javítását célzó elméleti és gyakorlati munka támogatása. ... >>

Segítség a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Ady E. 85-87.
képviselő: Csicsa Ferencné, Kisjuhász Lajosné, Ördögné Gyenes Anita
Oktatási, kultúrális, betegség-megelőző célok megvalósulása érdekében a BP. XX. kerület XVIII.sz. Bölcsődében gondozott gyermekek nevelésének, oktatásának támogatása. ... >>

Vaynari Honto Ryu Karate Sport Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1205 Budapest, Balassa utca 31/b.
képviselő: Kelemen-Vayna Géza
Az egyesület összefogja és koordinálja tagjainak a Honto-Ryu karate stílussal kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel a hozzá tartozó sportolók tevékenységére. Összefogja az egyesület által irányított karate iskolákat, segíti működésüket, ellátja érdekképviseletüket különböző ? társadalmi állami és nemzetközi ? fórumokon. Elősegíti tagjai, valamint a rendezvények résztvevők sporttechnikai, mentális és egészségügyi fejlődését, mentális és fizikai egészségük megőrzését. Tagjai körében és azokon kívül is elősegíti a hazai tömegsportmozgalom ? ezen belül konkrétan a hazai karate sport mozgalom ? kiteljesedését. Az egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítja a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

VICTORY SM Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1202 Budapest, Bajza köz 4.
képviselő: Kovács Genovéva
A sclerosis multiplexbenszenvedő betegek testi és lelki rehabilitációjának elősegítése. ... >>
1. oldal