Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

A Reform Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1204 Budapest, Alsóhatár u. 169/B.
képviselő: Kaszás Mátyás
Reformpedagógiával foglalkozó egyéb alapítványok, iskolák, iskolai osztályok, magánszemélyek, kutatók támogatása; Szociális ösztöndíj folyósítása. ... >>

Atlanti- Híd Alapívány

(egyéb)

1202 Budapest, Dobos 69.
képviselő: Somhegyi Tamás, Udvari István
A honi archeozoológia kutatását élethivatásszerűen művelők számára a tudományos alkotói tevékenység támogatása. ... >>

Budapest XX. Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1203 Budapest, Baross utca 40-42.
képviselő: Mogyorósi János elnök ... >>

Civil Kontroll 2007 Egyesület

(egyéb)

1201 Budapest, Károly utca 65.
képviselő: dr. Jelen Tamás
a civil társadalom önszerveződésének elősegítése, a döntéshozó szervek határozatainak, azok végrehajtásának társadalmi kontrollja. Az egyesület célja továbbá az egyes civil kezdeményezések felkarolása, és a civil társadalmi élet kibontakozásának előmozdítása. ... >>

DIAMOND Repülő és Környezetvédelmi Egyesület (DIAMOND Egyesület)

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1202 Budapest, Frangepán utca 15.
képviselő: Baller György Barna
Az Egyesület hozzájárul a bázis repülőterének és érintett légtereinek környezetvédelméhez, az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Ennek kapcsán fenntartás nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak e jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. Az egyesületnek a környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (?Környezetvédelmi tv.?) 54. § (6) által megszabott állami feladatra.
Az Egyesület társadalmi fórum szerepét vállalja a térségben a lakosságtól, társadalmi szervektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatásához.
Az Egyesület összekötő kapocs szerepét tölti be a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek között a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében.
Az Egyesület szakértői vizsgálatokat, felülvizsgálatokat indítványoz a környezetszennyező hatások, megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Közreműködik a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásában.
Az Egyesület kapcsolatot épít ki a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, városvédő és városszépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt.
Az Egyesület jelentős feladatának tekinti a környezeti nevelést, tudatformálást a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.
Az Egyesület részt vesz a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel a Magyarországon található vagy azt érintő természeti értékek védelmére.
Az Egyesület célja továbbá a légisport-tevékenységek feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidő sport jellegű repülési tevékenységeket és a sportturizmust is, kiemelten az ifjúság körében.
Az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
Sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és határon túli magyar, illetve külföldi szervezetekkel.
Az ország és az Egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken.
Légi jármű kölcsönzése és javítása, valamint légi szállítás szervezése.
A repülősport (?Sportág?) magyarországi népszerűsítése a Sportágban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése, oktatás, nevelés.
Szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportág megismertetése és terjesztése Magyarországon (rendezvények szervezésével).
A Sportág sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken.
Az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportág jellege szerinti, a bi ... >>

Egységben az Erő Egyesület

(egyéb)

1201 Budapest, Török Flóris utca 162.
képviselő: Ivanovici Árpád
A tagok egyénenkénti, vagy csoportos gazdasági érdekképviseletének megvalósítása, továbbá elősegíteni a tagok eligazodását a gazdasági előnyök kiaknázásában, segíteni a tagokat a fogyasztói érdekek kialakításában, a tagok kölcsönös érintkezésének elősegítése mellett. Az egyesület célja a fentieken túl a gazdasági információk begyűjtése és továbbítása tagjai felé. ... >>

Életjavító Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1202 Budapest, Felvidék utca 39.
képviselő: dr. Szelíd Zoltán, Élesné Spiesz Tünde
Segíteni az élet védelmét, az emberek életminőségének javítását, képességeik és jogaik érvényesülését, valamint a Magyar Nemzet értékeinek megőrzését és gazdagítását. ... >>

Fundamentalista Keresztény Missziómozgalom

(egyéb)

1204 Budapest, Nagysándor József utca 90./ B.
képviselő: Nagy Gyula ... >>

IZYS Önsegélyező Pénztár

(egyéb)

1204 Budapest, Téglagyártó utca 11/ B.
képviselő: Belányi- Sztraka Szabolcs ... >>

Krisztus Szeretete Alapítvány

(egyéb)

1203 Budapest, Török Flóris utca 70.
képviselő: Maillot de la Treille György, Moldoványi Károly /önállóan
A Krisztus Szeretete Gyülekezet tagjainak és rászorultjainak lelki és anyagi támogatása. ... >>

Magyar Daewoo-Chevrolet Klub

(egyéb)

1201 Budapest, Baross u. 103.
képviselő: Kápolnási Tamás
Magyarországi Daewoo tulajdonosok közösségének létrehozása, érdekképviseletük ellátása.Számukra és külső érdeklődők számára szabadidős programok szervezése, a márkával és az autóközlekedéssel kapcsolatos hasznos ismeretek terjesztése, gépkocsival kapcsolatos kedvezményes szolgáltatások elérésének biztosítása. ... >>

Magyar Demokrácia Hármas-Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1202 Budapest, Emőke 46.
képviselő: Lambertus Ferenc, Nagy János, Sárközy Árpád ... >>

Magyar Demokrata Párt

(egyéb)

1204 Budapest, Előd utca 111.
képviselő: Sopronyi György
A modern demokratikus, polgári Magyarország megerősítése, a nemzet összetartó erejének növelése, továbbá gazdasági, politikai mozgásterének bővítése. ... >>

Magyar Hagyományos Kemping Klub

(kulturális,egyéb)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.
képviselő: Miszlai Istvánné
Az MHKK célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A kempinges életforma népszerűsítése. Programok szervezésével elősegíteni az emberi és baráti kapcsolatok kialakulását, ápolását. A rendezvények alkalmával a tagság és rendezvényeken résztvevők számára olyan kedvezményeket biztosít, melyet az egyénileg résztvevők elérni nem tudnak. ... >>

Magyarországi Cadillac Klub Egyesület

(egyéb)

1205 Budapest, Valéria utca 48.
képviselő: Ács Ferenc, Balla Ottó Mihály, Kuti Géza
A Cadillac gyártmányú személygépkocsi tulajdonosok és azok iránt érdeklődők összefogása. ... >>

Mediterrán Lakóparkért Egyesület

(egyéb)

1203 Budapest, Téglagyártó utca 19. 4./3.
képviselő: Miskolczi Balázs
Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten, az úgynevezett Mediterrán lakópark területén élők érdekeinek képviselete, a terület lakóparki működésének fenntartása, különös tekintettel a közösségi terekre. Lehetőség biztosítása arra, hogy az itt lakók tevékeny résztvevői legyenek Pesterzsébet társadalmi, gazdasági életének, ezáltal segítve egy egymást kölcsönösen tisztelő és segítő, Pesterzsébet érdekeit előtérbe helyező közösség kialakítását. ... >>

Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1204 Budapest, Kende Kanuth utca 75.
képviselő: Mohácsi Viktória, Orsós Róbert
A romákat érintő diszkrimináció, szegregáció, főképp az oktatási szegregáció elleni fellépés külső - Európai Uniós pályázati források, a Roma Évtized program forrásai, valamint más források megszerzésével. Roma érdekérvényesítő, jogvédő, oktatási, kutatási és szakértői tevékenység. ... >>

Mozgássérültek Öntevékeny Önszerveződő Érdekvédelmi, és Érdekérvényesítő Fóruma (MÖÖÉÉF)

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

1201 Budapest, Katona J. utca 14.
képviselő: Szűcs Sándor Győző
az esélyegyenlőség fogalmának meghatározása és elfogadtatása, kötelező normává tétele társadalmi és törvénykezési szinten egyaránt. További célja valamennyi emberi és alapvető szabadságjog teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szellemében. ... >>

PAD (Pedagógiai Alternatívákért Diákmozgalom) Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1202 Budapest, Perczel Mór utca 33.
képviselő: Szekeres András
Kommunikáció teremtése diákok-tanárok, iskolák között a liberális gyermeknevelés elveinek terjesztése érdekében. ... >>

Pénzügykutató Alapítvány

(egyéb)

1203 Budapest, Felhévizi 24.
képviselő: dr. Polgár Miklós
Gazdasági, pénzügyi folyamatok megalapozását célzó pénzügyi- gazdasági kutatások, tanulmányok, elemzések készítése, finanszírozása. ... >>

Virtuális Magyar Nemzet Egyesület

(kulturális,egyéb)

1204 Budapest, Mátyás király tér 7.
képviselő: Czeglédy Gábor, Diglics Dániel
A magyar nép történetének, kultúrájának és hagyományainak, valamint a nemzeti összetartozás tudatnak az ápolása és továbbvitele érdekében az internet segítségével olyan virtuális közösség létrehozása, amelyben a Magyar Nemzet egységét szem előtt tartó tagok a nemzeti szolidaritás elvén nyugvó, egységes közösségi segítő tevékenységet folytatnak. ... >>

Zöld Erő Párt

(természetvédelem,egyéb)

1204 Budapest, Alsóhatár út 169/ B.
képviselő: Kaszás Mátyás
A Magyarországon élő természetszerető emberek pártpolitikai érdekképviselete. ... >>
1. oldal