Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

A Nagy László Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, János u.4.
képviselő: Bálint Zoltán
A Nagy László Általános Iskola tárgyi és személyi feltételei megteremtésének elősegítése: oktatási programok, szabadidős tevékenységek, szociális és mentalhigiénés célok, művelődési lehetőségek támogatása. ... >>

A Reform Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1204 Budapest, Alsóhatár u. 169/B.
képviselő: Kaszás Mátyás
Reformpedagógiával foglalkozó egyéb alapítványok, iskolák, iskolai osztályok, magánszemélyek, kutatók támogatása; Szociális ösztöndíj folyósítása. ... >>

Ágens Társulat Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1203 Budapest, Eötvös utca 44.
képviselő: Gyimesi Ágnes
Kulturális: azon belül művészi tevékenység, a magyar kortárs színház és kortárs zene, kortárs opera, tánc, összművészeti előadások mindennemű formája, ezek létrehozása, támogatása, hazai és nemzetközi népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, kapcsolattartás a hasonló pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok szervezése és fogadása. ... >>

Alma-Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, Krammer S. 7.
képviselő: Őrfi Krisztina
A Krammer S. utcai Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Budapest Táncszínházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Nagy Győri István út 36/a.
képviselő: Földi Béla
A tánc, mint művészeti, pedagógiai tevékenység, előadások és képzések formájában való megvalósításának támogatása. ... >>

Csepeli Kőrösi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Mártirok útja 74.
képviselő: Kormosné Laboncz Johanna
A Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diák- jainak jutalmazása, tehetség gondozása, támogatása és a színvonalas oktatásuk elősegítése. ... >>

Csipet Csapat Családi Napközi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1204 Budapest, Török Flóris u. 140.
képviselő: Novák Anikó
A XX. kerületben élő rászoruló gyermekek elsősorban általános iskolások - nyelvtanulásához, nyaraltatásához, egészséges életmódra neveléséhez anyagi segitség nyujtása. ... >>

DÉL-PESTI ILCO EGYESÜLET

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1203 Budapest, Baross utca 29. 3./16.
képviselő: Bogdán József
A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza működési körzetében élő sztómás emberek személyre szóló segítése. ... >>

"Dragon Line Team" Motoros Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1204 Budapest, Virág Benedek utca 61.
képviselő: Bekó Zsolt, Madaj Éva Zsuzsanna
Magas szintű képzés és továbbképzés biztosítása a tagok gyermekei és ezek tanárai számára szellemi, morális, mentális, érzelmi, fizikai téren, s ezen belül a motorsport versenyszerű kereteinek, edzésének a hazai és nemzetközi versenyekre való felkészülés fizikai és anyagi feltételeinek biztosítása, a sportegyesületi élet szervezése. A versenyzői és tagjain kívül mások részére a Kht. 4. § (1) bekezdése szerinti a versenyzéshez szükséges rendszerességgel a körülményeket, a folyamatos fejlődéshez való jogot és lehetőséget biztosítja. Jogaikat képviseli és érdekeit védi (pl. a tiszta sport, az egészséges csapatszellem, valamint a fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása és védelme). Az alapítók céljuknak tekintik továbbá a magyar nemzeti és a nemzeközi sport oktatásában részvevő pedagógus és edző jelöltek és pedagógusok, edzők, szakmai módszertani továbképzéséért való tevékenykedést, valamint az annak érdekében történő munkálkodást, hogy az említett célok megvalósítása a gyermekek képzésében az iskolás kortól a felsőoktatásig töretlen és tiszta forrásból származó legyen. ... >>

Égigérő Fa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Mártírok útja 13/ b.
képviselő: Horváthné Tóth Judit szül.Tóth Judit
Az 1205 Budapest, Hitel M. u.33-39. sz. alatti, valamint az 1205 Budapest, Mártírok útja 51. sz. alatti óvodába járó gyermekek támogatása. ... >>

Élni Akarunk közhasznú alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.
képviselő: Földiné Huszti Judit
Az értelmi fogyatékos gyermekek iskolai körülményeinek javítása. ... >>

Erzsébeti Lurkókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1204 Budapest, Lázár utca 165/b.
képviselő: Banáné Viola Anikó, Baranyainé Németh Ildikó, Kiss Melinda, Patinszki Mihályné, Szekeres Mariann
A Pesterzsébeti IV.sz. Összevont Óvodában gondozott gyermekekért az óvoda tárgyi feltételeinek magasabb szintű biztosítása, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása az óvoda egyéni arculatának megfelelően berendezések, felszerelések, tárgyak, eszközök biztosítása, az óvodáskorú gyermekek kreatív készségének, manuális és mozgási tevékenységének fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz, a prevencióhoz szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Felebarát 2004 Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1201 Budapest, Baross u. 66/A.
képviselő: Galambos László
Az állami és történelmi egyházak, valamint a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, magánvállalkozások által a társadalom tagjai számára, a gyógyítás területén és az egészséges élet védelme érdekében kifejtett hatékony munkájának, tevékenységének szervezése tanácsolása, segítése, működési feltételeiknek, eszközeiknek biztosítása, anyagi támogatása. A társadalom kisebb-nagyobb közösségeiben élők testi, lelki egészségének megőrzéséért, életminőségének megjobbítása érdekében együttműködés bel- és külföldön. A gyógyító tevékenységet gyakorló állami, egyházi és magánkórházakkal, a rehabilaitációs segítő intézetekkel, szanatóriumokkal, klinikákkal, magánpraxisokkal. Az előbbi helyeken ellátásban részesítettek gyógyítási, gyógyulási, költségeinek fedezése, ideértve az életminőséget javító szolgáltatásoknak, az esztétikai-plasztikai, fogászati stb. beavatkozások kiadásainak támogatását. ... >>

Gyermekétkeztetési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, Mária u. 3.
képviselő: Király Gábor
Hozzájárulni azoknak a gyermekeknek az iskolai étkeztetési költségeihez, akiknek a szülei nem, vagy csak részben tudják azt kifizetni. ... >>

Hazai Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Baba utca 62/A.
képviselő: Váradi Ábel
új műhelyt hozzunk létre a hazai utánpótlás nevelés fejlesztése érdekében;
az utánpótlás nevelést a magyar egyesületi hagyományoknak megfelelően egy több szakosztályból álló szervezetben valósítsuk meg;
a nálunk nevelkedő fiatalokban - a testi erő és ügyesség mellett - felébresszük és fejlesszük a közösségért való felelősségvállalás mentalitását;
sikeres versenyzőket és az életükben helytálló felnőtteket neveljünk;
a sporthoz kapcsolódó személyiség- és szervezetfejlesztési felméréseket, kutatásokat végezzen humán kutatási területen, különös tekintettel az egyéni és a csapatsportok által fejleszthető kompetenciák kombinálására. ... >>

Iskolai Teniszedzők Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

1203 Budapest, Közműhelytelep utca 21.
képviselő: Juhász Gábor László
A tömeg- és élsport népszerűsítése és támogatása, sporttevékenység folytatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével. ... >>

József Attila Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Klapka utca 86.
képviselő: Juhász Imre
A József Attila Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

KINDERGARTEN Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, Vízisport utak 23/D. 2./1.
képviselő: Szűcsné Balogh Ramóna
A Budapest, XX.ker. Baross u. 79-81.szám alatt működő Napköziotthonos Óvoda által nyújtott, de az alapellátást meghaladó, azt kiegészitő tevékenység biztositása. ... >>

KisKert Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.
képviselő: Dráviczkiné Gálovics Ágnes
Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása a szelektív hulladékgyűjtéssel és komposztálással kapcsolatban. Hazánk természeti értékeinek minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása. Együttműködés az állami és önkormányzati szervekkel, valamint a bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi civil természetvédelmi szervekkel. A természetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése. ... >>

LEZIONE LIBERA Gyermekekért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1201 Budapest, Vág utca 18. fsz./3.
képviselő: Kovács Géza
Oktatási Intézmény létrehozása, melyben a gyermekek óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása, valamint gimnáziumi oktatása a Montessori pedagógiai alapelveire és mozgatóerőire alapul. A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra és mély érzelemre nevel.
Szakiskolai képzés keretében, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folytatása szakmacsoportonként
-gépészeti szakmacsoport
-építészeti szakmacsoport
-könnyűipar szakmacsoport
A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folytatása.
Felnőtt képzés, a foglalkoztatást elősegítő képzések lebonyolítása.
Pedagógiai szakszolgálat létrehozása és megvalósítása. ... >>

Magyar Babamentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1201 Budapest, Királyhágó utca 84.
képviselő: Markstein Attila
A magzati megbetegedések megelőzésének elősegítése, rákos újszülöttek kezelésének támogatása,
lombikbébi programban résztvevők vitamin és gyógyszertámogatása, a tartósan lélegeztető gépen lévő újszülött gyermekek kórházból való hazakerülésének elősegítése, gyógyászati segédeszközök, légzésfigyelő készülékek beszerzése, illetve ezen eszközök térítésmentes kölcsönzése a rászoruló újszülöttek részére, gyógyszeres kezelések finanszírozása, külföldi vizsgálatok, gyógykezelések lehetővé tétele a beteg újszülött gyermekek számára, szociális támogatás, a tartósan lélegeztetett újszülöttek ápolóinak, szüleiknek szakmai továbbképzése, a rákos betegséggel kapcsolatos kutatások támogatása.
... >>

Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1202 Budapest, Farkaslaka utca 21.
képviselő: Hierholczné Faragó Tünde
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Meseország Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1203 Budapest, Baross utca 36. 2./26.
képviselő: Bíró Attiláné
A magyarországi gyermekkórházak, kórházak gyermekosztályai, gyermekek számára fenntartott intézmények, a mentőszolgálatok, különösen a gyermek-mentőellátás infrastrukturális fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok ? különösen a gyermekek ? integrációjának megkönnyítése és életkörülményeinek javítása. ... >>

Mi Óvodánk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1203 Budapest, János u.2.
képviselő: Szilágyi Mónika
Elmélyíteni és nyitottá tenni az óvónők, az óvoda egyéb dolgozói, valamint a szülők és a gyermekek kapcsolatát. Az óvoda életszínvonalának emelése, berendezési, felszerelési tárgyainak biztosítása, egészséges életmódra nevelés. ... >>

MOCorgó Alapítvány (Montessori Oktatási Centrum Reform Elemi Gimnázium és Óvoda)

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Alsóhatár út 169/B.
képviselő: Kaszás Mátyásné
Pedagógiával foglalkozó egyéb alapítványok, iskolák, iskolai osz- tályok, magánszemélyek, kutatók támogatása. Szociális ösztöndíj folyósítása. A működés feltételeinek megteremtését követően az alapítvány maga is fenntart pedagógiai intézményt. ... >>

Montesz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Révay utca 22.
képviselő: Strausz Eszter
A Montessori-módszer bölcsődés, óvodás és általános iskolás korú gyermekek nevelésében történő felhasználásának folyamatos támogatása; a neveléshez, tanuláshoz és gyermekek képességeinek fejlesztéséhez szükséges speciális taneszközök biztosítása; a nevelés, továbbá az általános iskolai oktatás intézményi kereteinek megteremtése; továbbá a Montessori-módszer propagálása, a kisgyermekek fejlődésében betöltött fontos szerepének széles körben való bemutatása. ... >>

Oboás Társaság Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Vaskapu utca 35.
képviselő: Munia Zoltán
Az oboa, tágabb értelmében a fafúvós hangszerek és a zene megszerettetése, megismertetése, népszerűsítése; Szóló-, kamara-, szimfónikus-, jótékony célú, pedagógiai célzatú, tanári- és növendékkoncertek, találkozók, fesztiválok, versenyek, valamint szakmai és pedagógiai kurzusok rendezése, támogatása, szervezése, bonyolítása; Díjak alapítása és adományozása; Szakmai díj alapítása és adományozása a kiemelkedő (művészi, zenekari pedeagógiai, hangszerészi) teljesítmények elismerésére; Szakmai-, metodikai- és kottakiadványok kiadása, és ilyen kiadások támogatása; Hangszerek karbantartásának, javításának és felújításának támogatása; Hangszertartozékok vásárlásának támogatása; Az elöregedett hangszerparkok megújításának támogatása (akár hangszervásárlások révén is); A hazai és határon túli magyarok zenekari, iskolái hangszerállományának javítása. ... >>

Óvodától Iskoláig Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Hunyadi János tér 12-14.
képviselő: Csomány Gabriella
Óvodáskorú gyermekek felkészítése az iskolakezdésre, alapfokú, középfokú oktatás végzése, az idegen nyelv oktatás és testnevelés kiemelt kezelése, oktatási intézmény fenntartása. A gyermekek közösségi életbe való beilleszkedésének elősegítése. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, óvodai, iskolai eszközökkel való ellátással, szünidei és egyéb programok szervezésével. Segíti és támogatja a céljaival egyetértő oktatási intézményeket. ... >>

PAD (Pedagógiai Alternatívákért Diákmozgalom) Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1202 Budapest, Perczel Mór utca 33.
képviselő: Szekeres András
Kommunikáció teremtése diákok-tanárok, iskolák között a liberális gyermeknevelés elveinek terjesztése érdekében. ... >>

Pesterzsébet - Soroksár Fejlődését - Közrendjét Segítő Egyesület

(intézményi,oktatási)

1201 Budapest, Török Flóris u. 70.
képviselő: Losonczi Ottó
Tevékenységével és támogatásával elősegíti a XX-XXIII. kerületek gazdasági életének, vállalkozásainak, valamint közrendjének és közbiztonságának fejlődését. Támogatást nyújt a XX-XXIII. kerületi iskoláknak, a kerületben lakó, arra szociális helyzetüknél fogva rászorulóknak. ... >>

Pestszenterzsébeti Ady Endre utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Alsóteleki utca 22.
képviselő: Boros Józsefné
A Budapest, XX. kerületi Ady E. utcai óvoda gyermekeiért oktatási, kulturális és betegségmegelőző célok támogatása. ... >>

Pestszenterzsébeti Eötvös Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Török Flóris 89.
képviselő: Ferke József
Az Eötvös Loránd Gépipari Szakközépiskola oktatási feltételeinek javítása. ... >>

Remény Csillag az Egészséges Szebb Jövőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1203 Budapest, Lajtha László u. 24.
képviselő: Bágyoni Andrea
Az országos hatáskörű baleseti sebészetek műszerparkjának európai szintre való fejlesztésének támogatása. - Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása, szakszemélyzet (orvosok, szakápolók) képzése és a nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy a gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök a XXI. századnak feleljenek meg. - Sürgősségi betegellátás támogatása. - A kórházak sürgősségi osztályainak anyagi támogatása a jobb műszerezettség érdekében, illetve segítségnyújtás az eredményesebb gyógyításhoz nélkülözhetetlen életmentő eszközök, műszerek beszerzéséhez. - Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel. - A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása. - Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetőleg tájékoztatás céljából. - Rákos és leukémiás gyerekek gyógykezelésének támogatása. - A kisgyermekek fejlődését, gondozását, nevelését, életminőségük javítását célzó elméleti és gyakorlati munka támogatása. ... >>

Segítünk nektek Vargások Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.
képviselő: Alpári Istvánné tag/elnökkel együtt, Kiss Mária eln. egyik taggal együtt, Molnár Ferencné tag/elnökkel együtt
A Varga Jenő Szakközépiskola működési feltételeinek javítása, korszerűsítése, tevékenységének, illetve tanulóinak támogatása. ... >>

Sisy Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Kossuth L. u. 35.
képviselő: Hegedűs Enikő
Segítségnyújtás az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola oktatási feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Ösztöndíj támogatása, "Erzsébet díj" odaítélése a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók, pedagógusok részére. Budapest XX. kerületének kulturális öröksége megóvása, hagyományőrzés, műemlékvédelmi értékek felkutatása, megőrzése. ... >>

Stromfeld Aurél Általános Iskola a "Diákokért 50 éve" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Vas Gereben u. 35.
képviselő: Jagadics Jenőné
Stromfeld Aurél Általános Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás és a tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése, valamint az Alapítvány forrásainak folyamatos bővítése a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése. ... >>

"Szitakötő" Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1201 Budapest, Előd utca 57.
képviselő: Buzás Éda Anna
a kulturális kincsek és művészeti értékek megismerése - megismertetése, védelme, ápolása és megőrzése, kulturális közösségek önszerveződésének segítése;
- kulturális témájú projektek támogatása, filmek, kiadványok támogatása (művészet, zene, irodalom stb.);
- ifjúsági feladatok ellátása: információk gyűjtése és azok továbbítása a fiatalok felé a korosztályt érintő témákban, közösségépítő programok, szabadidős rendezvények, táborok, egyéni tanácsadások, ifjúsági témájú képzések, fórumok szervezése;
-felnőttképzés: képzések, tréningek szervezése iskolarendszeren kívüli formában civil szerveztek tagjai, az ifjúság, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult és/vagy hátrányos helyzetű személyek számára;
- a természethez közeli életforma, a természetvédelem, a fenntartható fejlődés népszerűsítése, oktatása, továbbá
- kulturális-művészeti, hagyományőrző, közösségi programok, kiállítások, előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása;
- civil érdekérvényesítés, együttműködések kialakítása. ... >>

Te vagy a Jövö Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Kálmán 15.
képviselő: Scherz Gyuláné
A Budapest, XX. kerület Lékai János Általános- és Háziasszonyképző Szakiskola nevelő-oktató tevékenységének támogatása. ... >>

Tündérpor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Dessewffy utca 54.
képviselő: Szabó-Latosinszky Johanna
óvodás korú gyermekek angol anyanyelvű környezetben történő nevelésének támogatása, az angol nyelvoktatás új módszereinek Magyarországon történő meghonosítása, a korai nyelvoktatás tárgyi- felszereltségi feltételeinek jobb megteremtése, hogy az óvodába járó gyermekek szebb, egészségesebb és optimálisabb környezetben tölthessék el a nap nagy részét. Az alapítvány segíti a népi kultúra és hagyományőrző tevékenységeknek a gyermekek számára történő megismertetését, részükre kézműves foglalkozások működtetését.
Az alapítvány segíti és támogatja a sport és szabadidős programok, kirándulások szervezését, lebonyolítását, és az egészséges életmód feltételeinek megteremtését.
Az alapítvány támogatja és segíti az óvoda nevelő-oktató és pedagógiai munkáját. ... >>

Varga Díj Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1201 Budapest, Vörösmarty 30. Varga Jenö Közg
képviselő: Bényi Árpád dr., Kiss Mária, Nagyné dr. Tábori Matild, Schuszterné Fehér Júlia
A Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola tanulásban kitűnő, végzős hallgatók jutalmazása. ... >>

Vaynari Honto Ryu Karate Sport Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1205 Budapest, Balassa utca 31/b.
képviselő: Kelemen-Vayna Géza
Az egyesület összefogja és koordinálja tagjainak a Honto-Ryu karate stílussal kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel a hozzá tartozó sportolók tevékenységére. Összefogja az egyesület által irányított karate iskolákat, segíti működésüket, ellátja érdekképviseletüket különböző ? társadalmi állami és nemzetközi ? fórumokon. Elősegíti tagjai, valamint a rendezvények résztvevők sporttechnikai, mentális és egészségügyi fejlődését, mentális és fizikai egészségük megőrzését. Tagjai körében és azokon kívül is elősegíti a hazai tömegsportmozgalom ? ezen belül konkrétan a hazai karate sport mozgalom ? kiteljesedését. Az egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítja a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

VM 128 Diákalapítvány

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Versec utca 8.
képviselő: Bánfalviné Stumpf Anikó dr./kettö e, Hampel Péterné /önállóan, Kele Istvánné / kettő együtt, Molnár Gusztávné /kettő együtt, Sauterné Hampel Viktória/kettő egy.
A Pestszenterzsébet ( Budapest XX.ker.) Vörösmarty u. 128. szám alatti általános iskola tanulóinak jobb lehetőségek biztosítása a magasabb színvonalú képzés eléréséhez és ezáltal a későbbi elhelyezkedéshez. Az iskolai életkörülmények, a technikai felszereltség javítása, az oktatás színvonala emelésének elősegítése az alapító okiratban foglalt feladatok teljesítésével. ... >>

WALDAPFEL Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1203 Budapest, Mária u. 3.
képviselő: Bezzegh István Péter
Iskola létesítése az általános iskolai korosztály számára, illetve szakképzésre, és az iskola működtetése, valamint kollégium létreho- zása. A közoktatás minőségi megújításának elősegítése jogi és nem jogi személyek anyagi forrásainak bevonásával. Programjaival segít- se az eddig kialakult nevelési hagyományok megőrzését, új hagyomá- nyok teremtését, törekszik a névadó(k) nevéhez fűződő pedagógiai hagyomány követésére, ápolására. Nagy hangsúlyt fektet a tehetség- gondozásra, a képességfejlesztésre, a tehetségek felkutatására és képzésére. Európa iskolai hagyományainak, korszerű törekvéseinek beépítése programjaiba, és az így szerzett tapasztalatok publikálá- sa. Olyan alapítványi vagyon létrehozása, amelynek segítségével az alapítvány elsődleges céljainak megvalósítása hosszú távon ered- ményes lehet. ... >>

XII.sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Háromszék u. 19.
képviselő: Vasas Dezsőné
A XII.sz.Óvodában folyó nevelés és oktatás magas sz1nvonalának elősegítése, az óvoda működésének támogatása. ... >>

XIII.sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Eperjes u. 70.
képviselő: Lórántfi Jánosné
A Pesterzsébeti Önkormányzat XIII.sz. Óvodába járó gyermekek nevelésének elősegítése, az óvoda tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1204 Budapest, Komárom utca 46.
képviselő: Badóné Baranyai Terézia
A 10. sz. óvoda tevékenységének támogatása. ... >>

Zöld Ovi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Eperjes utca 60. 4./14.
képviselő: Bajnok Ildikó
Az 1201 Budapest, Torontál u. 7. sz. alatti óvodába járó gyermekek támogatása. ... >>

Zrínyi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1205 Budapest, Mártírok útja 78.
képviselő: Vincze Erzsébet
A Zrínyi Általános Iskola támogatása. ... >>
1. oldal