Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 71
1. oldal

A Jövő Magyarországáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Bíró Mihály utca 7/ b. 5./6.
képviselő: Lénárt István
Az alapítvány alapvető célkitűzése a magyar tehetséges fiatalok támogatása ? a tudomány-, a művészetek-, a sport terén. Magyarország jövőbeni sikerességét előmozdítandó és a hazai tehetségek megtartását és kibontakoztatását elősegítendő.
... >>

Ágens Társulat Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1203 Budapest, Eötvös utca 44.
képviselő: Gyimesi Ágnes
Kulturális: azon belül művészi tevékenység, a magyar kortárs színház és kortárs zene, kortárs opera, tánc, összművészeti előadások mindennemű formája, ezek létrehozása, támogatása, hazai és nemzetközi népszerűsítése. Nemzetközi tevékenység, kapcsolattartás a hasonló pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok szervezése és fogadása. ... >>

Alaphang Média-kapcsolati és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1204 Budapest, Alkotmány utca 57.
képviselő: Szabó György István
A kulturális örökség körében a tisztességes tömegtájékoztatás elősegítése. ... >>

Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért

(kulturális)

1204 Budapest, Kossuth Lajos utca 64. 2./1.
képviselő: Follinus Anna titkár, Kárpáti Kamil elnök, Lőkös Margit
Olyan értékőrző és értékteremtő tevékenység, amely által a költészeti, irodalmi és művészeti értékek a jövő számára marandandóvá és folytathatóvá válnak - elősegítve a magyarság szellemi értékeinek európa közkinccsé válását gróf Széchenyi Istvánnak és a névadó "Stádiumának" szellemében. ... >>

Bal Láb Országos Mozgássérülteket Támogató Kulturális és Sportcélú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

1202 Budapest, Lázár 2.
képviselő: Zurián Péter
A mozgássérült lakosság sportolási, szórakozási, művelődési és pihenési lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Bella Musica Egyesület

(kulturális)

1205 Budapest, Munkácsy utca 7.
képviselő: Lesták Péterné
A művészet ápolása, a művelődés, zenei kultúra szolgálata. ... >>

Belvárosi Portrérajzolók Egyesülete

(kulturális)

1201 Budapest, Nagy Győri István u. 46.
képviselő: Bíró Sándor alelnök, Kisházi Melinda alelnök, Köllő Csaba elnök, Pál Ferenc tikár, Vizsolyi János alelnök
Kultúra, képzőművészet. ... >>

Budapest Táncszínházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Nagy Győri István út 36/a.
képviselő: Földi Béla
A tánc, mint művészeti, pedagógiai tevékenység, előadások és képzések formájában való megvalósításának támogatása. ... >>

Cristiano Póker Club, Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.
képviselő: Botka Krisztián
tagjai és a póker kártyajáték és egyéb tevékenységei iránt érdeklődő emberek sport- és kulturális tevékenységének biztosítása, sport és hobby tevékenység terjesztése, népszerűsítése, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai részére a rendszeres sportolás, kártyajáték és a kulturális tevékenységek lehetőségeinek biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a kulturális és sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok, illetve egyéb kulturális kapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- kártya összejövetelek, versenyek szervezése, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva, a játék, társaság élményéért;
- az egyesület biztosítja a sportág jellege szerint biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

Csupa Család Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1202 Budapest, Lázár utca 36/b.
képviselő: Zámbori Soma
Az egyesület a családot, mint legfontosabb társadalmi mikroközösséget és a gyermeknek a családban történő felnövekedését az egyik legfőbb értéknek tekinti, ezért célja a Magyarországon élő családok, családokban felnövekvő, illetve azt nélkülözni kényszerülő gyermekek, fiatal felnőttek számára életvezetési tanácsok nyújtása, kapcsolatépítés- és fenntartás, konfliktuskezelés tanítása, pozitív szemléletmód kialakítása, egészséges életmódra nevelése. ... >>

Dél-Koreai Harcművészettel az Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport,kulturális)

1204 Budapest, Hrivnák P.123.
képviselő: Balogh Zoltán, Csönge Péter
A diák-és szabadidősport, a tömegsport hatékony segítése, a pesterzsébeti WTF-Klub működésének támogatása. ... >>

DIAMOND Repülő és Környezetvédelmi Egyesület (DIAMOND Egyesület)

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1202 Budapest, Frangepán utca 15.
képviselő: Baller György Barna
Az Egyesület hozzájárul a bázis repülőterének és érintett légtereinek környezetvédelméhez, az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Ennek kapcsán fenntartás nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak e jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. Az egyesületnek a környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (?Környezetvédelmi tv.?) 54. § (6) által megszabott állami feladatra.
Az Egyesület társadalmi fórum szerepét vállalja a térségben a lakosságtól, társadalmi szervektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatásához.
Az Egyesület összekötő kapocs szerepét tölti be a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek között a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében.
Az Egyesület szakértői vizsgálatokat, felülvizsgálatokat indítványoz a környezetszennyező hatások, megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Közreműködik a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásában.
Az Egyesület kapcsolatot épít ki a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, városvédő és városszépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt.
Az Egyesület jelentős feladatának tekinti a környezeti nevelést, tudatformálást a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.
Az Egyesület részt vesz a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel a Magyarországon található vagy azt érintő természeti értékek védelmére.
Az Egyesület célja továbbá a légisport-tevékenységek feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidő sport jellegű repülési tevékenységeket és a sportturizmust is, kiemelten az ifjúság körében.
Az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
Sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és határon túli magyar, illetve külföldi szervezetekkel.
Az ország és az Egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken.
Légi jármű kölcsönzése és javítása, valamint légi szállítás szervezése.
A repülősport (?Sportág?) magyarországi népszerűsítése a Sportágban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése, oktatás, nevelés.
Szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportág megismertetése és terjesztése Magyarországon (rendezvények szervezésével).
A Sportág sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken.
Az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportág jellege szerinti, a bi ... >>

EQUUSVET Hallgatói Kulturális és Szociális Alapítvány

(kulturális)

1202 Budapest, Pöltenberg u. 106.
képviselő: Dr.Sótonyi Péter
Az egyetemi évek alatt az állatorvostan hallgatók számára szervezett rendezvények színvonalas lebonyolításának elősegítése, a hallgatói kulturális élet működéséhez szükséges háttér biztosítása, a rászoruló vagy érdemes hallgatók támogatása. ... >>

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Olt u. 42.
képviselő: Nagyné Weisz Ibolya
A fúvószenekari kultúra ápolása, az ütőhangszeres kamarazenélés népszerűsítése és terjesztése bel- és külföldön. A zenét tanuló ifjúság bevonása a zenekari munkába, tehetséges fiatal muzsikusok felkutatása és alkalmassá tétele a nagyzenekari munkára. A zenekari közművelődés támogatása. ... >>

Erzsébeti Lurkókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1204 Budapest, Lázár utca 165/b.
képviselő: Banáné Viola Anikó, Baranyainé Németh Ildikó, Kiss Melinda, Patinszki Mihályné, Szekeres Mariann
A Pesterzsébeti IV.sz. Összevont Óvodában gondozott gyermekekért az óvoda tárgyi feltételeinek magasabb szintű biztosítása, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása az óvoda egyéni arculatának megfelelően berendezések, felszerelések, tárgyak, eszközök biztosítása, az óvodáskorú gyermekek kreatív készségének, manuális és mozgási tevékenységének fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a tehetséggondozáshoz, a felzárkóztatáshoz, a prevencióhoz szükséges feltételek megteremtése. ... >>

ESN Corvinus - Erasmus Hallgatók Hálózatának Egyesülete

(kulturális)

1201 Budapest, Tinódi utca 62.
képviselő: Fekete Ádám
A Budapesti Corvinus Egyetemen tanuló külföldi cserediákok közösségbevaló integrációjának támogatása; lehetőség biztosítása különböző kultúrákmegismerésére, Magyarország és a magyar kultúra értékeinek bemutatására; a magyarhallgatók mobilitásának előmozdítása. ... >>

Fiatal Kézművesek Népművészeti Egyesülete

(kulturális)

1201 Budapest, Pöltenberg u. 10-12.
képviselő: Székelyi Éva ... >>

Für Das Budapester Gymnasium der Deutschen Minderheit (A Német Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért Alapítvány)

(kulturális)

1203 Budapest, Serény 1.
képviselő: Varga J. Lászlóné
A magyarországi német nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása. A német nemzetiségi anyanyelvi kultúra gondozása, színvonalának emelése. ... >>

Gubacsi Pusztai Egyesület

(kulturális)

1202 Budapest, Vaskapu u. 71.
képviselő: Király Józsefné
A lakóközösség összefogása a lakótelep környezeti, területi szépítése, kulturális programok szervezése érdekében. ... >>

Hangszerész-Kézmíves Akadémia Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Fás u. 6/a.
képviselő: Ravasz György
Az alapítvány célja hangszerjavító és készítő tevékenység oktatása. A XX. század elején még világhíres, nagy múltú magyar hangszerépítő művészet - különös tekintettel a vonós és pengetős hangszerekre - megmentése, újjászületése, valamint a szakmához tartozó restauráló, javító tevékenységek minőségi megújításához szükséges szakképzés megszervezése és az ehhez szükséges oktatási intézmények alapítása és fenntartása. ... >>

Hazai Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Baba utca 62/A.
képviselő: Váradi Ábel
új műhelyt hozzunk létre a hazai utánpótlás nevelés fejlesztése érdekében;
az utánpótlás nevelést a magyar egyesületi hagyományoknak megfelelően egy több szakosztályból álló szervezetben valósítsuk meg;
a nálunk nevelkedő fiatalokban - a testi erő és ügyesség mellett - felébresszük és fejlesszük a közösségért való felelősségvállalás mentalitását;
sikeres versenyzőket és az életükben helytálló felnőtteket neveljünk;
a sporthoz kapcsolódó személyiség- és szervezetfejlesztési felméréseket, kutatásokat végezzen humán kutatási területen, különös tekintettel az egyéni és a csapatsportok által fejleszthető kompetenciák kombinálására. ... >>

HOLLÓ (DRANY) Ruszin Néptánc Egyesület

(kulturális)

1205 Budapest, Vas Gereben utca 34/ A.
képviselő: Kiss István, Medve László ... >>

Kapunyitás Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

1204 Budapest, Ady Endre utca 81.
képviselő: Brandenburg Sándor
Elsőrendűen Budapest XX. kerületében élő, nehézsorsú, szegény családban nevelkedő gyermekek és fiatalok segítése ( étkeztetés, táboroztatás, sport, szabadidő eltöltése, eszközvásárlás), valamint kulturális (irodalmi-zenei) rendezvények támogatása.? ... >>

Képesség és Kreatívitás Oktatási Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 26-28.
képviselő: Novák Judit Ildikó
A magyar oktatáskultúra hagyományainak felélesztése. ... >>

Keskeny Út Egyesület

(kulturális)

1202 Budapest, Fás u. 6/a.
képviselő: Ravasz György ... >>

Kézzelfogható Alapítvány

(kulturális,szociális)

1205 Budapest, Nyáry Pál utca 9.
képviselő: Mógáné Sebők Erzsébet
Látássérült személyek támogatása, szellemi, kulturális, művészeti fejlődésük, szűkebb és tágabb értelemben vett közösségbe való beilleszkedésük elősegítése, ezáltal életkörülményeik javítása. A látássérült személyek előbbi célokat szolgáló, közösségi fejlődésüket elősegítő képzőművész, iparművész, kézműves (művészeti) programok, tevékenységek, szerveződések támogatása. ... >>

KisKert Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.
képviselő: Dráviczkiné Gálovics Ágnes
Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása a szelektív hulladékgyűjtéssel és komposztálással kapcsolatban. Hazánk természeti értékeinek minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása. Együttműködés az állami és önkormányzati szervekkel, valamint a bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi civil természetvédelmi szervekkel. A természetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése. ... >>

Knorr-Bremse Rekreációs Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1201 Budapest, Helsinki út 86.
képviselő: dr. Zágonyi Gyula
Az alapítvány támogatja az alapítóval munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek munkaegészségügyi, munkavédelmi, kulturális, szociális, jóléti, sport és egyéb szabadidős szükségleteinek kielégítését abból a célból, hogy a fenti személyek testi-lelki egészségének megőrzésében, valamint életkörülményeinek javításában közreműködjön. ... >>

Kossuth Társaság

(oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Baross 53.
képviselő: Dr.Sturcz Zoltánné
A Kossuth-i és az 1848-49-es hagyományok ápolása, oktatási tevékenység, kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása. ... >>

Lázár Vilmos Alapítvány

(kulturális)

1202 Budapest, Lázár 20.
képviselő: Schlotter Gyula ... >>

Lila Kuckó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1203 Budapest, Kossuth L. u. 3.
képviselő: Misurák Miklós Béláné
A Pesterzsébeti Bölcsődében gondozott gyermekek érdekében a bölcsőde tárgyi feltételeinek magasabb szintű biztosítása, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kiemelt gondozása, a bölcsőde egyéni arculatának megfelelően berendezések, felszerelések, tárgyak, eszközök biztosítása, a bölcsődés korú gyerekek kreatív készségének, manuális és mozgási tevékenységének fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a tehetséggondozáshoz, a felzárkózáshoz, a prevencióhoz szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Magyar Emin Boztepe Harcművészeti Rendszer Egyesület

(sport,kulturális)

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 36. V. 61.
képviselő: Loska Tibor /együtt, Ökrös Róbert /önállóan, Szabó László /együtt
Az Emin Boztepe harcművészeti stílus magyarországi megismertetése, terjesztése. Harcművészeti bemutatók szemináriumok szervezésében közreműködés. Az érdeklődők számára szabadidős programok, a harc- művészeti stílussal kapcsolatos előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Magyar Hagyományos Kemping Klub

(kulturális,egyéb)

1201 Budapest, Vörösmarty utca 180.
képviselő: Miszlai Istvánné
Az MHKK célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A kempinges életforma népszerűsítése. Programok szervezésével elősegíteni az emberi és baráti kapcsolatok kialakulását, ápolását. A rendezvények alkalmával a tagság és rendezvényeken résztvevők számára olyan kedvezményeket biztosít, melyet az egyénileg résztvevők elérni nem tudnak. ... >>

"Magyar Madarászok" Természet- és Állatvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1204 Budapest, Magyar utca 4.
képviselő: Lakó Antal
A magyar madarászat hagyományainak ápolása, megőrzése, tovább örökítése. A hazai és az egzotikus madárfajok tenyésztése és megismertetése a közönséggel. A hazai énekesmadár fajok kiemelt védelme, ennek érdekében tenyésztési javaslatok kidolgozása. A tenyésztett madárfajok magántulajdonának elismertetése. Önkéntes környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, mindezek keretében együttműködés hazai és nemzetközi társadalmi szervezetekkel, hatóságokkal. ... >>

Magyar Tolkien Társaság

(természetvédelem,kulturális)

1203 Budapest, Török Flóris utca 19.
képviselő: Füzessy Tamás
J.R.R. Tolkien műveinek, az általa alkotott mitológiának magyarországi megismertetése, népszerűsítése, terjesztése. Az ezen szövegekkel tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző foglalkozás szervezése, koordinálása, azok tudományos és nem tudományos köztudatba való bevitele. J.R.R. Tolkien műveihez és mitológiájához kapcsolódó irodalmi, nyelvészeti, képzőművészeti és színpadi alkotások, adaptációk létrejöttének elősegítése, lehetőségek teremtése az alkotások szélesebb körű bemutatására. A természet szépségének és értékeinek megismertetését, megőrzését, megmentését szolgáló tevékenységek támogatása. A Tolkien-művek értékeit a gyakorlatban is képviselni vágyó közösségek, közösségi tevékenységek létrehozásának és működésének segítése. ... >>

Magyarországi Nemzetiségi Vallási-Kulturális Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1201 Budapest, Kossuth L.32.VII.em.76.
képviselő: Földi Istvánné, Solti Gyuláné, Szabó László, Takács Istvánné ... >>

Motorkerékpár és Gépjárműtechnikatörténeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.
képviselő: Bratincsák György, dr. Kováts Miklós
A motorkerékpár és gépmármű-technika műszaki múltra vonatkozó dokumentációk, tárgyi, szellemi értékek gyűjtése, feldolgozása és megőrzése. A muzeális értékű tárgyi emlékek ? elsősorban motorkerékpártok és más motortechnikai eszközök ? gyűjtése, gondozása, állagmegóvása. A hazai műszaki múlt kulturális és technikai értékeinek hazai és nemzetközi területen történő megismertetése. Az alapítvány kezelésében lévő Maróti gyűjtemény ? tárgyi és dokumentációs anyagok ? múzeumként történő működtetése, melyet a kialakított rend szerint bári látogathat. A magyar műszaki kultúra múltjának tudományos igényű kutatása. A régi magyar járművek iránt érdeklődők számára kulturális műhely létrehozása és működtetése. Hagyományőrző programok, események kidolgozása, megrendezése. Szakirányú közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanárai és tanulói részére konferenciák, előadások szervezése. A műszaki kultúra- és technikatörténet témakörében a műlt értékeinek megőrzését szolgáló ismeretterjesztő magyar és többnyelvű kiadványok szerkesztése, kiadása és széleskörű népszerűsítése. Kapcsolatok kiépítése és fenntartása a motorkerékpár és technika történet témakörben tevékenykedő más hazai és külföldi magánszemélyekkel, intézményekkel és non-profit szervezetekkel. Olyan többnyelvű internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, amely e témakör aktuális ismereteit, információit tartalmazza és lehetőséget biztosít a közvetlen kapcsolattartásra. ... >>

Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet

(kulturális,érdekképviselet)

1204 Budapest, Dessewffy u. 2.
képviselő: Lászlóné Ammer Klára
Kulturális hagyományőrzés. ... >>

Oboás Társaság Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Vaskapu utca 35.
képviselő: Munia Zoltán
Az oboa, tágabb értelmében a fafúvós hangszerek és a zene megszerettetése, megismertetése, népszerűsítése; Szóló-, kamara-, szimfónikus-, jótékony célú, pedagógiai célzatú, tanári- és növendékkoncertek, találkozók, fesztiválok, versenyek, valamint szakmai és pedagógiai kurzusok rendezése, támogatása, szervezése, bonyolítása; Díjak alapítása és adományozása; Szakmai díj alapítása és adományozása a kiemelkedő (művészi, zenekari pedeagógiai, hangszerészi) teljesítmények elismerésére; Szakmai-, metodikai- és kottakiadványok kiadása, és ilyen kiadások támogatása; Hangszerek karbantartásának, javításának és felújításának támogatása; Hangszertartozékok vásárlásának támogatása; Az elöregedett hangszerparkok megújításának támogatása (akár hangszervásárlások révén is); A hazai és határon túli magyarok zenekari, iskolái hangszerállományának javítása. ... >>

Óvodától Iskoláig Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1202 Budapest, Hunyadi János tér 12-14.
képviselő: Csomány Gabriella
Óvodáskorú gyermekek felkészítése az iskolakezdésre, alapfokú, középfokú oktatás végzése, az idegen nyelv oktatás és testnevelés kiemelt kezelése, oktatási intézmény fenntartása. A gyermekek közösségi életbe való beilleszkedésének elősegítése. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, óvodai, iskolai eszközökkel való ellátással, szünidei és egyéb programok szervezésével. Segíti és támogatja a céljaival egyetértő oktatási intézményeket. ... >>

Pacsirta Klub Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1201 Budapest, Vörösmarty u. 180.
képviselő: Friedrich Antalné
A nyugdíjas korosztály, de más nyugdíjazáshoz közeli korosztályhoz tartozó állampolgárok klub keretében történő összefogása, kulturális, érdekvédelmi és érdekképviseleti céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, a szabadidő megszervezésében oktatási és kulturális programok szervezésében az arra rászoruló tagjaik részére tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló bemutató,képzés, előadás szervezését, kiadmányok megjelentetését és terjesztését. ... >>

Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány

(sport,kulturális)

1202 Budapest, Marót u. 30.
képviselő: Kartali Zsuzsanna
A magyar gyerekek nemzetközi kulturális ismereteinek és tapasztalatainak bővítése, s ezzel a népek, nemzetek közötti megértés és barátság erősödésének segítése; a magyar gyerekek külföldre utazási lehetőségeinek bővítése ismeretszerzés, művészeti és alkotó tevékenység, sport valamint népek közötti barátságok ápolása céljából; a magyar és külföldi ifjúság közötti kommunikáció és információcsere fejlesztése; a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó felnőttek nemzetközi és EU-ismereteinek, tudásának és nemzetközi tapasztalatcsere lehetőségeinek bővítése. ... >>

PELIKÁN SZABADIDŐSPORT Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Károly utca 132. VI./27.
képviselő: Pintér Mónika
az egészséges életmódot, a szabadidősportot kedvelők támogatása; rendezvények, szórakoztató programok, testedzések, szabadidő és egészségmegőrzést támogató képzések és mindezekhez kapcsolódóan reklám és egyéb kapcsolódó kiegészítő tevékenységek szervezése; a felnőtt és ifjúsági lakosság hagyományainak ápolása; a kulturális örökségek védelme. ... >>

PESTERZSÉBETI MŰVÉSZETI STÚDIÓ, ALAPÍTVÁNY A TEHETSÉGES TANULÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉÉRT

(oktatási,szociális,kulturális)

1205 Budapest, Hunyor u. 2/B.
képviselő: Kulimákné Urbán Rita Krisztina
A kultúra támogatása érdekében olyan törekvések, kezdeményezések felkarolása és támogatása, amelyek a művészeti készségek és a kreatív személyiség sokoldalú fejlesztésére irányulnak az egyén és a környezet harmóniáját szolgálva. A tehetséggondozás, képességfejlesztés célja a művészeti tehetségek felkutatása és csoportos továbbképzése, melynek során az alapítvány szándéka a hátrányos helyzetű, peremkerületi tehetséges tanulók felkarolása, esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá a kulturális fejlődés fontosságának minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub

(kulturális)

1201 Budapest, Vörösmarty u. 180.
képviselő: Nieder Rudolfné
A pesterzsébeti kötődéssel rendelkező nyugdíjasok életminőségének javítása céljából kulturális, egészségvédelmi helytörténeti és városszépítési programok szervezésével járuljon hozzá. ... >>

Pestszenterzsébeti Ady Endre utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Alsóteleki utca 22.
képviselő: Boros Józsefné
A Budapest, XX. kerületi Ady E. utcai óvoda gyermekeiért oktatási, kulturális és betegségmegelőző célok támogatása. ... >>

Pestszenterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet

(oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Jósika u. 32.
képviselő: Fehér György Márk
Nevelési és oktatási feladatok elvégzése; szociális tevékenységek és hagyományőrzés; a társadalmi esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód megvalósulásának elősegítése, foglalkoztatás és annak elősegítése. ... >>

Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

1204 Budapest, Ady E. 142.
képviselő: Dr. Székely Ferencné, Dr.Ila lajos, Pálvölgyi Jánosné, Szabados Ákos
A Kossuth Lajos Gimnázium hagyományainak ápolása, történetének feldolgozása. ... >>

Polgári Kézműves Színkör

(kulturális)

1202 Budapest, Vécsey u. 3.
képviselő: Solti Gáborné Tefner Ágnes ... >>
1. oldal 2. oldal