Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XX. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 73
1. oldal

A Jövő Magyarországáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1203 Budapest, Bíró Mihály utca 7/ b. 5./6.
képviselő: Lénárt István
Az alapítvány alapvető célkitűzése a magyar tehetséges fiatalok támogatása ? a tudomány-, a művészetek-, a sport terén. Magyarország jövőbeni sikerességét előmozdítandó és a hazai tehetségek megtartását és kibontakoztatását elősegítendő.
... >>

Aranycsillag Póker Club Sportegyesület

(sport)

1204 Budapest, Eperjes utca 52. 3./9.
képviselő: Szatmári Niké Emese
a póker kártyajáték megismertetése, elfogadtatása, részint mint sport, részint mint szabadidős tevékenységi forma terjesztése;
- a pókersport szervezése és a pókersport feltételeinek megteremtése. ... >>

B-4. Postagalambsport Egyesület

(sport)

1204 Budapest, Mezőlak 23.
képviselő: Nagy Gyula ... >>

Bal Láb Országos Mozgássérülteket Támogató Kulturális és Sportcélú Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

1202 Budapest, Lázár 2.
képviselő: Zurián Péter
A mozgássérült lakosság sportolási, szórakozási, művelődési és pihenési lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Classic Táncsport Közhasznú Egyesület

(sport)

1203 Budapest, Téglagyártó utca 9/ A.
képviselő: Kállainé Gaál Orsolya
A rendszeres amatőr sportolás, versenyzés, testedzés és az ilyen igények felkeltése tagjai számára. Olyan magán és jogi személyek egyesültbe való tömörítése, akik az egyesület céljának megfelelően táncolni, sportolni kívánnak, vagy csupán érdeklődnek eziránt. Ezen személyek versenyeztetése, részükre olyan sportrendezvények, edzések, szakmai tájékoztatók szervezése, lebonyolítása, ahol a résztvevők e témakörben újabb ismereteket szereznek, kapcsolatokat köthetnek. Sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, ill. be- mutatók, kiállítások szervezésének lebonyolítását vállalhatja, to- vábbá az ezzel kapcsolatos propaganda- és reklám tevékenységet. ... >>

Corvinus Football Club Sportegyesület

(sport)

1201 Budapest, Alsótelki u. 63.
képviselő: Bali István / elnök, Májerné Zilahi Márta
A gyermek- és fiatalkorú labdarúgók támogatása. Utánpótlás nevelés és a labdarúgás népszerűsítése a gyermekek és fiatalkorúak körében. ... >>

Cristiano Póker Club, Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.
képviselő: Botka Krisztián
tagjai és a póker kártyajáték és egyéb tevékenységei iránt érdeklődő emberek sport- és kulturális tevékenységének biztosítása, sport és hobby tevékenység terjesztése, népszerűsítése, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai részére a rendszeres sportolás, kártyajáték és a kulturális tevékenységek lehetőségeinek biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a kulturális és sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok, illetve egyéb kulturális kapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- kártya összejövetelek, versenyek szervezése, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva, a játék, társaság élményéért;
- az egyesület biztosítja a sportág jellege szerint biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

Csepel Dolphins SC.

(sport)

1203 Budapest, Ady E. 3.
képviselő: Kegye Tibor ... >>

Dél-Koreai Harcművészettel az Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport,kulturális)

1204 Budapest, Hrivnák P.123.
képviselő: Balogh Zoltán, Csönge Péter
A diák-és szabadidősport, a tömegsport hatékony segítése, a pesterzsébeti WTF-Klub működésének támogatása. ... >>

DIAMOND Repülő és Környezetvédelmi Egyesület (DIAMOND Egyesület)

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1202 Budapest, Frangepán utca 15.
képviselő: Baller György Barna
Az Egyesület hozzájárul a bázis repülőterének és érintett légtereinek környezetvédelméhez, az egészséges és emberi környezet megteremtéséhez. Ennek kapcsán fenntartás nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog és csak e jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog. Az egyesületnek a környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (?Környezetvédelmi tv.?) 54. § (6) által megszabott állami feladatra.
Az Egyesület társadalmi fórum szerepét vállalja a térségben a lakosságtól, társadalmi szervektől kiinduló, a környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételek, javaslatok megvitatásához.
Az Egyesület összekötő kapocs szerepét tölti be a lakosság és az üzemek, intézmények, a helyi közigazgatás és a szakigazgatási szervek, tömegtájékoztatási eszközök és más szervezetek között a helyi és regionális környezetvédelmi kérdések tekintetében.
Az Egyesület szakértői vizsgálatokat, felülvizsgálatokat indítványoz a környezetszennyező hatások, megbetegedések okainak felderítésére. Az illetékes szakhatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Közreműködik a vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásában.
Az Egyesület kapcsolatot épít ki a természet és környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal, városvédő és városszépítő egyesületekkel helyi és országos szinten egyaránt.
Az Egyesület jelentős feladatának tekinti a környezeti nevelést, tudatformálást a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban.
Az Egyesület részt vesz a bioszféra és az ország természeti kincseinek megóvásában, különös tekintettel a Magyarországon található vagy azt érintő természeti értékek védelmére.
Az Egyesület célja továbbá a légisport-tevékenységek feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidő sport jellegű repülési tevékenységeket és a sportturizmust is, kiemelten az ifjúság körében.
Az egyesületi tagok sportrepüléssel kapcsolatos érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
Sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése belföldi és határon túli magyar, illetve külföldi szervezetekkel.
Az ország és az Egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken.
Légi jármű kölcsönzése és javítása, valamint légi szállítás szervezése.
A repülősport (?Sportág?) magyarországi népszerűsítése a Sportágban rendezett versenyeken keresztül, valamint annak terjesztése, oktatás, nevelés.
Szakmai, tudományos tevékenységgel, továbbá ismeretterjesztéssel, információnyújtással a Sportág megismertetése és terjesztése Magyarországon (rendezvények szervezésével).
A Sportág sportolói érdekeinek, jogainak képviselete, érvényesítése és védelme hazai és nemzetközi szinteken.
Az Egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára biztosítani a Sportág jellege szerinti, a bi ... >>

"Dragon Line Team" Motoros Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1204 Budapest, Virág Benedek utca 61.
képviselő: Bekó Zsolt, Madaj Éva Zsuzsanna
Magas szintű képzés és továbbképzés biztosítása a tagok gyermekei és ezek tanárai számára szellemi, morális, mentális, érzelmi, fizikai téren, s ezen belül a motorsport versenyszerű kereteinek, edzésének a hazai és nemzetközi versenyekre való felkészülés fizikai és anyagi feltételeinek biztosítása, a sportegyesületi élet szervezése. A versenyzői és tagjain kívül mások részére a Kht. 4. § (1) bekezdése szerinti a versenyzéshez szükséges rendszerességgel a körülményeket, a folyamatos fejlődéshez való jogot és lehetőséget biztosítja. Jogaikat képviseli és érdekeit védi (pl. a tiszta sport, az egészséges csapatszellem, valamint a fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása és védelme). Az alapítók céljuknak tekintik továbbá a magyar nemzeti és a nemzeközi sport oktatásában részvevő pedagógus és edző jelöltek és pedagógusok, edzők, szakmai módszertani továbképzéséért való tevékenykedést, valamint az annak érdekében történő munkálkodást, hogy az említett célok megvalósítása a gyermekek képzésében az iskolás kortól a felsőoktatásig töretlen és tiszta forrásból származó legyen. ... >>

Erzsébet Sport Club

(sport)

1203 Budapest, Topánka u. 10.
képviselő: Bíró György, Orján József
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. ... >>

ERZSÉBET-SOROKSÁR TECHNIKAI TÖMEGSPORT EGYESÜLET

(sport)

1204 Budapest, Pöltenberg 13.
képviselő: Szilvási Sándor
Az egyetemes magyar sportmozgalom keretében részvétel a szabadidő, tömeg- és verseny sportok szervezésében, a műszaki - technikai ismeretek fejlesztése, magasabb szinten való gyakorlása, a fizikai állóképesség növelése, illetve a szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Erzsébeti Aranykesztyű Sport Club

(sport)

1201 Budapest, Nagy Győri István köz 12. fszt./1.
képviselő: Mikó László
Sporttevékenység biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,a sportolás, az ökölvívás népszerűsítése. ... >>

Erzsébeti Football Club

(sport)

1203 Budapest, Topánka u. 6.VII.44.
képviselő: Névai Tibor
Sporttevékenység. ... >>

Erzsébeti Kenguru Sport Club

(sport)

1204 Budapest, Akácfa u. 70.
képviselő: Rovó László ... >>

Erzsébeti Ütősök Sportegyesülete

(sport)

1201 Budapest, Vágóhíd utca 97/A.
képviselő: Szépné Szőke Györgyi
sportélet támogatása, szabadidős sport és amatőr sportélet támogatása, teniszsport támogatása. ... >>

Ferencvárosi Evezős Club

(sport)

1203 Budapest, Vizisport 24.
képviselő: Kokas Gergely
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidősport hasznos eltöltésének biztosítása. ... >>

Frie Sportclub

(sport)

1204 Budapest, Alkotmány u. 53.
képviselő: Frieck Istvánné ... >>

G.1. Első Magyar Rövid-Középtávú Peller Club

(sport)

1202 Budapest, Kossuthfalva tér 1.
képviselő: Kirchner Gáspár, Kirchner Gáspár, Kirchner Gáspár ... >>

Goldball 94. Football Club Sportegyesület

(sport)

1204 Budapest, Dobos u. 25.
képviselő: Herczegh Imre, Horváth Zoltán, Rábl János ... >>

Gyémánt Lovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1203 Budapest, Baross u. 38.
képviselő: Zsirai Péter
A lovas sportok (különös tekintettel a galopp, ügető és díjlovaglás sportágakra) népszerűsítése hazai és nemzetközi szinten. Ehhez kapcsolódóan versenyek szervezése, versenyeken való részvétel a tagok benevezésén keresztül bel- és külföldön, sporteredmények elérése, a rendszeres sportolás és edzéslehetőség biztosítása, zsoké képzéssel-oktatással, valamint amatőr sportolók számára versenyzési lehetőség és túralovaglás biztosítása. Ezen sportolási lehetőség biztosításával a sportegyesület további célja nemzedékek egészségének megőrzése, javítása, betegségek megelőzése, rehabilitációja, az ifjúság egészséges életmódra és életszemléletre, valamint a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

HABZSI Röplabda és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1204 Budapest, Eperjes utca 66. 3./11.
képviselő: Dr. Nagy Zoltán
a rendszeres sportolás , versenyzés , testedzés , felüdülés biztosítása ... >>

Hajós Alfréd Diáksport Egyesület

(sport)

1203 Budapest, Lajtha László 7.
képviselő: Őrfi Krisztina
a rendszeres testgyakorlás, testedzési és sportolási lehetőség biztosítása, feltételeinek megteremtése. ... >>

HardSteppers Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1205 Budapest, Rákóczi utca 92.
képviselő: Arnold Katalin
hogy a mozgás és a táncolás népszerűsítése, a csapatmunka, a fegyelem, a rekreáció, a kreativitás, a szenvedély, a testi-lelki egyensúly megismertetése, illetve a koncentrációképesség fejlesztése révén, valamennyi korosztály szabadidejének hasznos és aktív eltöltését elősegítse.
Az Egyesület céljának tekinti továbbá, hogy a rendszeres sportolás és táncolás eredményeképpen az egyes személyek megfelelő életstílust alakítsanak ki, hogy az érzelmek nyílt kifejezése révén, saját egyéniségüket maximálisan megismerhessék, stresszmentesebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, és és mindenek előtt egészségesebb életet élhessenek.
Az Egyesület kiemelt célja és egyben feladata a fiatal tehetségek felkutatása, számukra sportolás és versenyzési lehetőség megteremtése.
Az Egyesület céljának és feladatának tekinti a tagjai, valamint a tánc iránt érdeklődők számára táncos foglalkozások tartását, (aerobic, hastánc, MediBall) különböző rendezvényeken, bemutatókon, versenyeken való részvétel elősegítését, (felkészülési programokkal, edzéstervekkel) valamint táncos szereplésekre való felkészítését (szalagavató, esküvő). ... >>

Hazai Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1201 Budapest, Baba utca 62/A.
képviselő: Váradi Ábel
új műhelyt hozzunk létre a hazai utánpótlás nevelés fejlesztése érdekében;
az utánpótlás nevelést a magyar egyesületi hagyományoknak megfelelően egy több szakosztályból álló szervezetben valósítsuk meg;
a nálunk nevelkedő fiatalokban - a testi erő és ügyesség mellett - felébresszük és fejlesszük a közösségért való felelősségvállalás mentalitását;
sikeres versenyzőket és az életükben helytálló felnőtteket neveljünk;
a sporthoz kapcsolódó személyiség- és szervezetfejlesztési felméréseket, kutatásokat végezzen humán kutatási területen, különös tekintettel az egyéni és a csapatsportok által fejleszthető kompetenciák kombinálására. ... >>

Hóbagoly Sport Egyesület

(sport)

1205 Budapest, Hosszú utca 69. /b.
képviselő: Dobák Sándor
A rendszeres és igényes találkozás és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Honvéd-Pesterzsébet Vízilabda Klub Sportegyesület

(sport)

1201 Budapest, Királyhágó utca 49.
képviselő: Csordás György
Sporttevékenység. ... >>

Hungária Schnauzer Pinscher Klub

(sport,környezetvédelmi)

1203 Budapest, Lajtha L. u. 10-14.
képviselő: Láng Raymund ... >>

HUNGARO-Casing Sportegyesület

(sport)

1203 Budapest, Közműhelytelep utca 21.
képviselő: Juhász László
A tömeg- és élsport, ezen belül különösen a teniszsport népszerűsítése és támogatása, elsősorban a Hungaro-Casing Kft. vezetői, dolgozói, barátai, ismerettségi és üzleti körében. ... >>

Invictus Rekreációs és Sport Egyesület

(sport)

1203 Budapest, Határ utca 4. IV./14.
képviselő: Rózsa Gábor, Rózsa Viktor
Sport és szabadidős sporttevékenység , sport rendezvények , mint közhasznú tevékenység népszerűsítése. ... >>

Iskolai Teniszedzők Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

1203 Budapest, Közműhelytelep utca 21.
képviselő: Juhász Gábor László
A tömeg- és élsport népszerűsítése és támogatása, sporttevékenység folytatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével. ... >>

Kapunyitás Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

1204 Budapest, Ady Endre utca 81.
képviselő: Brandenburg Sándor
Elsőrendűen Budapest XX. kerületében élő, nehézsorsú, szegény családban nevelkedő gyermekek és fiatalok segítése ( étkeztetés, táboroztatás, sport, szabadidő eltöltése, eszközvásárlás), valamint kulturális (irodalmi-zenei) rendezvények támogatása.? ... >>

"Kerékpáros" Sportegyesület

(sport)

1205 Budapest, Nagykőrösi út 69.
képviselő: Volosinovszki Mihály
A sportegyesület elsődlegesen a kerékpáros sportág Magyarországon történő terjesztését, népszerűsítését és az ezen sportágakat folytató személyek támogatását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy a sportegyesület tagjai közül rendszeresen résztvevő sportolók, tagok nyilvántartásáról gondoskodik, számukra a versenyeken történő eredményes felkészüléshez és részvételhez a feltételeket - lehetőségeihez mérten ? biztosítja, továbbá célul tűzi ki, hogy a sportegyesület hosszú távon a magyar kerékpározás meghatározó alakulata legyen. ... >>

Kertészeti Egyetem Tangazdaság Horgász Egyesülete

(sport)

1200 BudapestXX.ker., Soroksár Pf.5.Péteri major
képviselő: Várkonyi Henrik ... >>

Knorr-Bremse Rekreációs Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1201 Budapest, Helsinki út 86.
képviselő: dr. Zágonyi Gyula
Az alapítvány támogatja az alapítóval munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek munkaegészségügyi, munkavédelmi, kulturális, szociális, jóléti, sport és egyéb szabadidős szükségleteinek kielégítését abból a célból, hogy a fenti személyek testi-lelki egészségének megőrzésében, valamint életkörülményeinek javításában közreműködjön. ... >>

Koko Motorsport Egyesület

(sport)

1204 Budapest, Kakastó u. 84.
képviselő: Kovács László ... >>

Magyar Emin Boztepe Harcművészeti Rendszer Egyesület

(sport,kulturális)

1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 36. V. 61.
képviselő: Loska Tibor /együtt, Ökrös Róbert /önállóan, Szabó László /együtt
Az Emin Boztepe harcművészeti stílus magyarországi megismertetése, terjesztése. Harcművészeti bemutatók szemináriumok szervezésében közreműködés. Az érdeklődők számára szabadidős programok, a harc- művészeti stílussal kapcsolatos előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Magyar Műkedvelők Torna Egylete

(sport)

1201 Budapest, Pacsirta köz 4.
képviselő: Tóth Szabolcs ... >>

Magyar Professzionális Birkózók Ligája

(sport)

1203 Budapest, Vas Gereben utca 12. a
képviselő: Halmosi Ottó
A Liga szervezi, irányítja a Professzionális birkózásban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. A Liga ápolja és fejleszti kapcsolatait az amatőr és minden megalakuló Professzionális birkózó szervezettel. ... >>

Magyar Simsonos Egyesület

(sport)

1205 Budapest, Rákóczi utca 56.
képviselő: Vajda Sándor
Kismotoros kultúra ápolása, motoros közösség fenntartása, motorsport támogatása, kapcsolatépítés nemzetközi és hazai társszervezetekkel. ... >>

Magyar Tenger Sportegyesület

(sport)

1205 Budapest, Aradi utca 39 /A.
képviselő: Rezván Balázs
Népszerűsíteni a vízi és téli sportokat. Sportoló tagjai számára megfelelő körülményeke teremtése a sportágakban való eredményes szereplés érdekében. ... >>

MaSport-Központ Szabadidő- és Sportszervező, Drog- Rehabilitációs Egyesület

(sport,szociális)

1204 Budapest, Sajó u. 3.
képviselő: Bezzegh Zoltán
Drogellenes harcban való aktív részvételként a diákok számára szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Mercury Motorsport Egyesület

(sport)

1201 Budapest, Hatvani 16.
képviselő: Molnár László ... >>

NOBILE Sportegyesület

(sport)

1200 Budapest, Rákóczi 75.
képviselő: Lakatos Lóránt ... >>

Nyílegyenes Íjász Club

(sport)

1204 Budapest, Eperjes utca 82. 1./4.
képviselő: Kádár László
A kerületben még nem működő sportág, az íjászat bevezetése, ezen belül is a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány

(sport,kulturális)

1202 Budapest, Marót u. 30.
képviselő: Kartali Zsuzsanna
A magyar gyerekek nemzetközi kulturális ismereteinek és tapasztalatainak bővítése, s ezzel a népek, nemzetek közötti megértés és barátság erősödésének segítése; a magyar gyerekek külföldre utazási lehetőségeinek bővítése ismeretszerzés, művészeti és alkotó tevékenység, sport valamint népek közötti barátságok ápolása céljából; a magyar és külföldi ifjúság közötti kommunikáció és információcsere fejlesztése; a gyermekekkel hivatásszerűen foglalkozó felnőttek nemzetközi és EU-ismereteinek, tudásának és nemzetközi tapasztalatcsere lehetőségeinek bővítése. ... >>

PELIKÁN SZABADIDŐSPORT Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1204 Budapest, Károly utca 132. VI./27.
képviselő: Pintér Mónika
az egészséges életmódot, a szabadidősportot kedvelők támogatása; rendezvények, szórakoztató programok, testedzések, szabadidő és egészségmegőrzést támogató képzések és mindezekhez kapcsolódóan reklám és egyéb kapcsolódó kiegészítő tevékenységek szervezése; a felnőtt és ifjúsági lakosság hagyományainak ápolása; a kulturális örökségek védelme. ... >>

Pesterzsébeti Kosarasok Baráti Köre

(sport)

1201 Budapest, Károly utca 81.
képviselő: Koncz Kálmán, Nagy János, Valkó Tibor
tagjai, azok családtagjai, alkalmazotti, illetve az alapszabályban vagy egyéb szabályzatban meghatározottak szerint mások számára - kötetlenül, szervezett formában, illetve versenyszerűen - biztosítani a szabadidő eltöltéseként a testedzés lehetőségét, a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartása, illetve növelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása érdekében. ... >>

Pesterzsébeti Lovas Sportegyesület

(sport)

1203 Budapest, Mártírok útja 286.
képviselő: Juhász Lajosné ... >>
1. oldal 2. oldal