Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

A Szív Hangja Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1213 Budapest, Mogyorós u. 12.
képviselő: Németh Valéria
A beteg gyermekek, a fogyatékosok, a szociális vagy egészség- ügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Asztmás és Tüdőbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1213 Budapest, Kórus utca 41. A.
képviselő: Mészárosné Nagy Éva
Az asztmában, tüdőbetegségben szenvedő gyermekek utókezelésében, rehabilitációjában való segítségnyújtás. ... >>

Az Egészséges Csepeli Polgárért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1212 Budapest, Áruház tér 8.
képviselő: Soós Attila
A csepeli polgárok általános egészségi állapotának, életminőségének javítása, a gyógyítás színvonalának emelése. A járóbeteg szakellátás támogatása műszerek, eszközök beszerzésével, ingyenes szűrőprogramok szervezésével, betegfelvilágoítással. Gyermek szakrendelésekhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének, tudományos tevékenységéek, szakmai konferenciákon való részvételének elősegítése. ... >>

"Biofizikai orvoslással a szenvedélybetegekért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Zrínyi utca 3/a. 9./41.
képviselő: Herzánné Incze Zsuzsa
Az alapítvány támogatást nyújt, kezeléseket biztosít kedvezményesen a lakosság minél szélesebb körében a biofizikai orvoslás eszközeivel, lehetőségeivel. Különös figyelmet fordít a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek szenvedélybetegségeinek kezelésére, ezen belül a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, droghasználatról való leszokás elősegítésére. Igyekszik hatékonyabbá tenni a fentiekhez kapcsolódó egészségügyi felvilágosító, oktató-nevelő tevékenységet, az egészségvédelmet, az addiktológiai kezeléseket. ... >>

Csepeli Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1214 Budapest, Szabadság utca 21. 3./15.
képviselő: dr. Kovács Réka
Csepel és vonzáskörzete lakosságát érintő egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-,és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a sürgősségi betegellátás színvonalának emelése, elsősorban a Csepeli Mentőállomás fejlesztésén keresztül, valamint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Csepeli Viktória Alkoholmentes Klub

(egészségügyi)

1215 Budapest, Árpád u. 1.
képviselő: Klajnik Gézáné, Végh Péter ... >>

Délpesti Regionális Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

1211 Budapest, Dunalejáró 13. I./3.
képviselő: Sümegi Miklós András
a pestszentlőrinci mentőállomás korszerűsítése, személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, a sürgősségi betegellátás színvonalának növelése. ... >>

Egészségesebb Falvakért Egyesület

(egészségügyi)

1211 Budapest, Helsinki u. 2.
képviselő: Molnár Ferenc ... >>

Életem a Kezedben Karitatív Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Kossuth L. u. 112.
képviselő: Kerekes Béla
A beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi, mentális feltételeinek javítása, - hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. ... >>

Fogjunk össze a Gyermekekért, a Jövőnkért Alapítvány

(egészségügyi)

1212 Budapest, Késmárki utca 56.
képviselő: Várnai Gábor
Az egészségügyi és szociális problémák miatt hátrányos helyzetbe került családok segítése, időskorúak gondozása. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formákban , mint az étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés. ... >>

Hallgass a szívedre Alapítvány az Éhező és a Beteg Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29-41. I./5.
képviselő: Árvai István
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai, és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotó közösségek anyagi támogatása). Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Gyermek- és ifjúság védelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Helfer Alapítvány "Húszan még vagyunk" Alapítvány

(egészségügyi)

1213 Budapest, Mókus u.15.
képviselő: Bende Lajos
A Heine-Medin kórban szenvedő betegek támogatása. ... >>

HORUS Szellemi Központ Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 112. VII.41.
képviselő: Temesvári Attila
Megismertesse az embereket az egészséges testi- lelki életmóddal, külső és belső harmóniával, valamint a személyiségfejlesztés különböző módszereivel. A célok megvalósításának módja: együttműködés más szellemi központokkal, természetgyógyászokkal, előadássorozatok, oktatások, továbbképzések szervezése és rendezése. ... >>

IMMÁNUEL Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1213 Budapest, Hollandi út 119.
képviselő: Charles Katembwa Kabanga
súlyos betegségben szenvedők ápolása, gondozása, szociális ügyintézése. ... >>

"JÓB - BARÁT" Alapítvány

(egészségügyi)

1213 Budapest, Denevér utca 13.
képviselő: Nagy József, Szilágyiné Szkladán Erika
a daganatos megbetegedésben szenvedő emberek gyógyításában való közreműködés. ... >>

Kakukkfészek Oltalom Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1212 Budapest, Temesvári utca 35.
képviselő: Kovács Zoltánné
Az alapítvány célja, hogy tevékenysége útján támogatást nyújtson az állami gondoskodásban részesülő gyermekek utógondozásában bentlaká- sos intézményekben történő elhelyezés biztosítása útján. Az alapít- vány céljául tűzi ki továbbá a házi betegápolás rendszerének fej- lesztését és a házi betegápolásra szorulók ellátási rendszerének fejlesztését, valamint a rászorulók gondozásának és gyógyításának elősegítését, ezen túlmenően az alapítvány segíteni kívánja az idős emberek ellátását és gondozását, továbbá támogatni kívánja a gyer- meküket egyedül nevelő édesanyákat. ... >>

Ki Nyújt Kezet a Rákbeteg és Koraszülött Gyermekeknek Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1212 Budapest, Petőfi Sándor utca 7.
képviselő: Farkas László
Az ország egész területén élő rákbeteg és koraszülött gyermekek, illetve ezen gyermekek családjainak támogatása, segítése. ... >>

Könnycsepp Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1211 Budapest, Kossuth L. u. 75/A. V.17.
képviselő: Reiner Antalné
Beteg gyermekek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. A hátrányos helyzetű családok hazai és külföldi gyógykezelése hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Nagycsaládosok, állami nevelőintézetek, idősek otthona támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműkösés, anyagi támogatás. ... >>

Lelkünkért Mentálhigiéné Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Brassói utca 7.
képviselő: Kovács Gáborné dr.Nagy Judit
A mentálhigiénés betegség, szenvedélybetegség kialakulásának megelőzéséhez segítségadás felvilágosítással, oktatással, tudományos tevékenység támogatásával. a pszichiátriai betegek gyógyulásának segítése. A megelőzést szolgáló népegészségügyi program teljesítésének segítése. ... >>

Magyar Májátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1213 Budapest, Gondolás u. 6.
képviselő: Tari Tamás
A transzplantáltak rehabilitációja, a felüdülés biztosítása, lehetőségeihez képes részt vesz a transzplantáció, az azt megelőző és az azt követő egészségügyi problémák megoldásában, együttműködik a területileg illetékes állami, társadalmi és egyéb szervekkel. Nemzetközi tevékenységet folytathat, tagja lehet nemzetközi szervezeteknek és maga is alapíthat nemzetközi szervezetet. ... >>

MELANOMA Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

1212 Budapest, Pakos Imre u.5.
képviselő: Dr.Fejős Zsuzsanna
A "melanoma malignum" daganatos betegség elleni küzdelem elősegítése, támogatása. ... >>

Mosoly Nővérszolgálat és Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi)

1213 Budapest, Vihorláti u. 63.
képviselő: Kopeller Ilona, Menyhértné Tóth Terézia
fejleszteni és folyamatosan üzemeltetni a nővérszolgálatot; bekapcsolódni a létező és a későbbiekben kialakításra kerülő házi betegápolás rendszerébe. ... >>

Mozdulat a Mozgásszervi Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 146. I./108.
képviselő: Dr. Tugyi Klára
Az alapítvány fő célja a csontritkulás megelőzésének, korai felismerésének, korszerű kezelésének elősegítése. Tekintve, hogy a csontritkulás a megelőző, kísérő és következményes kórképektől élesen nem különíthető el, fenti célok az összes mozgásszervi betegségre kiterjednek. Az alapítványi cél továbbá a megelőzést szolgáló felvilágosító, egészségnevelő munka támogatása, szűrővizsgálatok végzésének és a korszerű gyógyítás dologi és személyi feltételének megteremtése, beteg-klubok létrehozása, szükség esetén térítésmentes gyógyszer és segédeszközellátás a bete- gek részére. ... >>

Mozgássérült Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Jupiter utca 8. I./2.
képviselő: Budai István Imre
Az ország beteg gyermekeit gyógyító kórházak és intézmények számára gyógyszerek, diagnosztikus és terápiás bwerendezések beszerzéséhez szükséges pénzeszközök előteremtése, koordinálása és az egészségügyi intézmények ezzel történő támogatása. ... >>

"NADI" Beteg Gyermekekért és Rászorultakért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 345. K/1. E. 4./10.
képviselő: Horváth Zsuzsanna, Kindl Dávid Ferenc
Tartósan beteg gyermekek és családtagjaik támogatása. Szociális támogatásra szoruló társadalmi csoportok érdekvédelme. ... >>

Ne Sajnálj, Segíts Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Takácsné Tihanyi Zsuzsanna
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyulásuk anyagi és mentális feltételeinek javítása; Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztáse, támogatása;Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok, társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése; Rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása; Különböző jellegű feéajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények állami nevelőintézetek, tanintézetek, idősek otthona stb);Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon. EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása; stb. ... >>

Reménytadó Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Szentmiklósi utca 59. fszt./2.
képviselő: André Imréné
Sérül és hátrányos helyzetű gyermekek életének, szociális körülményeik tárgyi eszközökkel és pénzügyi támogatással történő javítása. Sérül és hátrányos helyzetű, valamint család nélkül, intézetben élő gyermekek társadalomba illeszkedésének elősegítése oktatással, gyógykezelésük szervezésével és gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával. Az egészségügyi intézmények életmentésre és daganatos betegségek kezelésére szakosodott osztályai műszerpark-korszerűsítésének támogatása. ... >>

SEGÍTS, HOGY ÉLHESSEK Alapítvány

(egészségügyi)

1211 Budapest, Kiss János altábornagy u.29/41
képviselő: Petes Krisztián Péter
Az Országos Mentőszolgálat, a Légimentők Szervezetének életmentő munkájához nélkülözhetetlen, az EU követelményrendszerének megfele- lő orvosi műszer és kimentés technikai eszközök beszerzéséhez és működésének biztosításához szükséges támogatás. ... >>

Segítség az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

1213 Budapest, Szent István utca 147.
képviselő: Gregor Gábor, Kézérné Bozóki Klára, Smrcz Ervin
A magyarországi egészségügyi, szociális ellátás körülményeinek javítása, az ellátó intézmények, illetve felszereltségük fejlesztése, az ellátó dolgozók szaktudásának emelése, a betegellátás hozzáférhetőségének javítása. ... >>

Segítség Köve Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Bánya utca 17. fszt./2.
képviselő: Schönek Alfréd
Az alapítvány célja, hogy segítse KERESZTYÉN
szellemű életvezetési (kulturális) oktatási központ létrehozását, amely nyitva áll a szigeten lakük és az ide látogatók számára, hogy ott szellemi és fizikai segítőket, segítséget találjanak egy értékelvű életvezetéshez; gyülekezetek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési költségeinek anyagi, szakmai támogatása; közösségekben szolgálatot végzők képzésének támogatása, részükre pályázatok kiírása, ösztöndíjak kiírása, ösztöndíjak biztosítása; családi, baráti, lakóközösségi szellemű kisközösségek megszervezéséhez és létrehozásához a bibliai életforma megismertetése; ifjúsági programok, fiatalok sport és szabadidős, valamint kulturális programjainak szervezése és támogatás, tehetséges fiatalok tanulásának, kulturális és művészeti képzésének pályázatokkal és ösztöndíjakkal való támogatása; életszeméletre, szorgalmas, becsületes életvitelre, a tiszta erkölcsre és egészséges lelkületű családi élere nevelő rendezvények, tanfolyamok szervezése és támogatása; családmodell kialakításához megromlott családi életű emberek számára, valamint lelki és anyagi segítségnyújtás; szellemű és értékeken nyugvó euroatlanti integráció elősegítése.
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
és hazájukat vagy otthonukat elhagyni kényszerült, Magyarországon élő menekülteket és családjukat; és kiszolgáltatott, válságba jutott embereket, részükre lelki segélyszolgálat létrehozása és működtetése; és idős, beteg, szociálisan rászorult embereket lelki, fizikai és anyagi rászorultságukban.
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET
és munkához segítse azokat, akik dolgozni akarnak, közülük is kiemelten a pályakezdő fiatalok és a 40 év fölöttiek, valamint bármilyen, egyéb módon hátrányos helyzetűek számra munkalehetőségek felkutatása; és korszerű ismeretek elsajátításával, képzéssel, átképzéssel, mindenkinek esélye legyen alkalmazottá vagy akár önálló vállalkozóvá válni.
A valódi ÉRTÉKEK érvényesülését kulturális programok, kiadványok szervezése és támogatása.(Keresztyén tartalmú kulturális, ismeretterjesztő könyv, kazetta, hanglemez stb. készítése, kiadása, terjesztése, ismeretterjesztő előadások, evangelizációs rendezvények szervezése és lebonyolítása, vallási, kulturális, diák- és szabadidősport táborok, csoportos rendezvények szervezése, támogatása); a helyi és másutt található, épített, természeti, valamint humán kultúrák védelmével és bemutatásával is; a különféle területeken bevált és különféle szakterületeket érintő, de nálunk is hasznosítható, jó gyakorlatok felkutatásával és bemutatásával. ... >>

Szív a Szívért a Beteg Gyemekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1213 Budapest, Mária királyné útja 162.
képviselő: Walter Attila
A magyarországi kórházak gyermekosztályainak támogatása, a műsze- reltség, illetve infrastruktúra fejlesztésének elősegítése révén. ... >>

TRAFO Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 189.
képviselő: Dr. Fazekas Pál
A Budapest XXI. Csepelen a transzformátorgyártásban foglalkoztatott alkalmazottak és innen nyugdíjba vonulók egészségügyi, szociális, kulturális és sporttevékenységének elősegítése, a feltételek biztosítása. ... >>

Tudomány és Egészség Közhasznú Alapítvány a Betegekért

(egészségügyi)

1215 Budapest, Ív u. 70.
képviselő: Pálfiné dr. Nyírő Melinda elnök
Az egészségügyben és szociális szférában támogatni diagnosztikus, terápiás technológiákat, azok működési rendszerének kifejlesztését, gyakorlati kipróbálását, alkalmazását. ... >>

Új Út Szociális Egyesület a szenvedélybetegség, hajléktalanság vagy más ok miatt hátrányos helyzetben élő emberekért

(egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Bánya u. 19. I.10.
képviselő: Éliás Éva Katalin, Ónodi Béla, Tóth Mihályné
Az egyesület célja mindazok feltétel nélküli segítése, akik hajléktalanság, szenvedélybetegség, vagy bármely ok miatt hátrányos helyzetben vannak, vagy abba kerülhetnek, valamint érdekeik képviselete és a közvélemény figyelmének felkeltése gondjaik iránt. ... >>
1. oldal