Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Bibliakutatók Budapesti Társasága

(intézményi,oktatási,egyéb)

1214 Budapest, Szabadság u. 41.
képviselő: Németh Zsolt ügyvezető
A Biblia megismertetése, tanítása. Bibliát oktató előadások, kongresszusok, iskolák és résztvevőik támogatása. ... >>

Csepel 1-es számu Önkormányzó Lakásbérlő Egyesület

(egyéb)

1212 Budapest, Kossuth Lajos 120.
képviselő: Kovács Gyuláné ... >>

Csepel az Ötkarikáért Mozgalom

(egyéb)

1212 Budapest, Hollandi út 16.
képviselő: Ludasi Róbert József
annak érdekében , hogy 2020-ban Budapesten kerülhessen megrendezésre a nyári Olimpia a csepeli lakosság , társadalmi- és gazdálkodó szervezetek bevonásával a társadalmi támogatottság növelése. ... >>

Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület

(egyéb)

1211 Budapest, Templom utca 32. alagsor
képviselő: Sándor József
A fogyasztói érdekek védelme, képviselete. ... >>

Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület

(sport,egyéb)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Laza Sándor, Orosz Katalin, Pataki Zoltán
Tagjai számára sportolási lehetőség biztosítása, a szabadidő egészséges eltöltése céljából programok, rendezvények szervezése. ... >>

Csepeli Vermes Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1212 Budapest, Táncsics M.92.
képviselő: Nagy Mihály dr.
Dr. Vermes Miklós tanár úr szellemi hagyatékának ápolása, életműve nyomán a természettudományos érdeklődés felkeltése és fenntartása, az ismeretterjesztő tevékenység ösztönzése. ... >>

"Csepel" Ifjúsági Íjász Egyesület

(egyéb)

1213 Budapest, Kapos utca 26.
képviselő: Sárfi László
összehangolja és szervezi tagjainak , valamint a tevékenységében részt vevő személyeknek az íjászattal kapcsolatos tevékenységét ... >>

DÉL-CSEPEL POLGÁRŐR EGYESÜLET

(közbiztonság,egyéb)

1213 Budapest, Puli sétány 10. I.em.8.
képviselő: Kovács Géza
A társadalmi munkában végzett, gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset megelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, valamint környezetvédelmi tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása. ... >>

Dél-Pesti Nemzetőrség Egyesület

(kulturális,egyéb)

1211 Budapest, Petz F. utca 4/19.
képviselő: Nobik Máriusz
Ápolni a nemzeti hagyományokat, különösen a Nemzetőrség hagyományait. ... >>

Esély a Megújulásra Szociális , Oktatási és Kulturális Közhasznú Országos Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1215 Budapest, Árpád utca 1. II./18.
képviselő: Kállai József elnök
Csepelen és vonzáskörzetében élő roma társadalom felmérése, rendszerezése azon célból, hogy átfogó képet kapjunk életmódjukról, és így a későbbiek folyamán személyre szabott segítség nyújtása és a felnövekvő generáció számára más életmódbeli lehetőség, perspektíva bemutatása. ... >>

Harmónia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1211 Budapest, Kiss János altbgy. utak 50. VI. fszt./12.
képviselő: Lits György
Az egyesület tagjai szabadidejének horgászattal való eltöltése, tagjai horgászérdekeinek képviselete, védelme, a horgászoknak a horgászatra vonatkozó jogi és erkölcsi normáinak betartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a sportszerű horgászat fejlesztése és népszerűsítése. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését, céljainak megvalósítását. ... >>

Informatika a XXI. században Alapítvány

(egyéb)

1212 Budapest, József Attila utca 71.
képviselő: Varga Zoltán
A gyermekek és a felnőttek felzárkóztatása a XXI. századi informatikához, ahol már a hétköznapok része úgy az informatikai eszközök mindennapi használata, mert az Internet elérhetőség minden otthonban. ... >>

Klacska Kulturális és Szabadidő Egyesület (KKSZE)

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1211 Budapest, Szállítók útja 4.
képviselő: Godó György
tagjai szakmai ismeretanyagának és tájékozottságának folyamatos növelése, szakmai összetartozásuk erősítése,
elősegíti tagjai továbbképzését és önképzését, a működése szerinti és kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakemberek közötti együttműködést, kapcsolataik bővítését,
sport, szabadidő hasznos eltöltése és hobby tevékenység,
kapcsolatokat épít ki és ápol a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,
kulturális összejövetelek rendezése,
jogvédő tevékenység. ... >>

Kovácsok Munkástanácsa

(egyéb)

1210 Budapest, Gyepsor 1.
képviselő: Wéber János ... >>

Közép-Európa Társaság

(egyéb)

1213 Budapest, Damjanich u. 127.
képviselő: Péterfalvi Tamás ... >>

LÍNEA Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1213 Budapest, Cirmos sétány 15. II.em.11.
képviselő: Ifj. Póka Gábor
A felsőoktatásban tanuló diákok támogatása. ... >>

Magyar Autóközlekedési Társaság Egyesület

(egyéb)

1212 Budapest, Árpád u. 1.
képviselő: Pogonyi Attila ... >>

Magyar Egyesült Baloldal Egyesület

(egyéb)

1214 Budapest, Orion utca 14.
képviselő: Mészáros Gyula
A MEBAL célja, hogy társadalmi mozgalmat szervezzen a baloldali értékek megvalósítására és védelmére, ill. elősegítse, támogassa más, meglévő szervezetek ez irányú tevékenységét. ... >>

Magyar Passzívház Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1213 Budapest, Szajkó u. 4.
képviselő: Debreczy Zoltán elnök
a passzívházak és a kapcsolatos éltmód elterjesztsée ... >>

Magyar Területfejlesztési és Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1213 Budapest, Cirmos sétány 11. IV/18
képviselő: dr. Szabó Pál Péter, Zelei Imola, Zelei László
az egyesület célja, hogy segítse Magyarországnak az Európai Unióhoz való gazdasági, életszínvonalbeli és környezetvédelmi területeken történő felzárkózását, integrálja és információval lássa el a civil szféra szereplőit.
Folyamatosan figyelemmel kísérje Magyarország és az Európai Unió pályázatait, ezekről tájékoztatást, tanácsadást és szakmai támogatást nyújtson az érdeklődőknek. Szerepet vállaljon az Uniós egyezmények betartásában, mind szellemi, mind anyagi eszközeivel segítse a kistérségek felzárkózását.
Gyakorlati közreműködésével részt vállaljon az információs társadalom fejlesztésében, lehetőséget nyújtson a számítástechnika és az Internet nyújtotta lehetőségek kiaknázásában.
Célja olyan típusú humán erőforrás fejlesztés, melynek keretében olyan tovább- és átképző tréningek valósulhatnak meg, melyek államilag nem finanszírozottak, és/vagy kívül esnek az iskolarendszer határain. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a pályázatok sikeres megírásához szükséges tudás átadására, oktatások, képzések keretében kívánjuk e tevékenységet megvalósítani.
A területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység szereplői közötti információáramlás elősegítése, illetve hatékonyabbá tétele.
A területfejlesztés és a környezetvédelem tudományterületeiben közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok gyakorlati képzésének segítése.
A falusi turizmus, az ökoturizmus, a lovas turizmus, a gyógyturizmus, a kulturális-, az ifjúsági-, a gasztronómiai-, a borászati és az egyéb területű turizmus népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül, kiemelten a terület és vidékfejlesztést érintő szempontok szerint.
Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése.
Célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a környezetvédelmi alapokra helyezett ipar és mezőgazdaság kialakulásában.
Célja, hogy Magyarországon az emberhez méltó környezet, valamint a növény- és az állatvilág természetes élőhelyének, életfeltételeinek megóvásához hozzájáruljon a hazai környezetvédelemnek az Európai Unió környezetvédelmi színvonalához való felzárkóztatásának segítésével.
A megújuló és alternatív erőforrások népszerűsítése és az azokkal kapcsolatos innovatív kutatások széles körben való megismertetése.
A környezetvédelmi gyakorlaton, és a területfejlesztésen belül az alkalmazott kutatás és az alapkutatás egységének kialakítása, a szakmán belüli innovációk elősegítésével, népszerűsítésével, valamint gyakorlati megvalósítás segítségével.
Különféle szakmai ágazatokban megvalósuló kutatás-fejlesztési dokumentumok elkészítésében való szakmai segítségnyújtás, valamint innovatív ötletek megvalósításában való részvétel kutatási tevékenységgel és tervezési-megvalósíthatósági dokumentumok elkészítésével. ... >>

Magyarországi - Szegények és Romák - Érdekvédelmi - Közhasznú - Szervezete

(érdekképviselet,egyéb)

1214 Budapest, Zöldfa utca 7. 4./8.
képviselő: Demeter János
Az országban lévő szegények és romák érdekvédelmének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése a társadalmi és gazdasági élet minden területén, az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Magyarországi Kerekasztal Egyesület 1. Asztal Klub

(egyéb)

1215 Budapest, Bajcsy-Zs. utca 60 D. IV/16.
képviselő: Schmidt István ... >>

Magyarországi Népjóléti Párt

(egyéb)

1213 Budapest, Vihorláti u. 57.
képviselő: Csernákné Szabó Mária ... >>

METEOR Kutyakiképző Egyesület

(oktatási,egyéb)

1212 Budapest, Hardi Miklós utca 8.
képviselő: Mányoki Zoltán
Az Egyesület összehangolja és szervezi tagjainak, valamint a tevékenységében részt vevő egyéb személyeknek a saját, illetve verseny-, vagy más célokra egyéb célokra tenyésztett, tartott kutyáik nevelésével és képzésével kapcsolatos tevékenységét. ... >>

Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Varga Norman
Az egyesület a sport, egészséges életmód, környezettudatos nevelés, továbbá a tehetségkutatás és gondozás területén kíván tevékenykedni azzal a céllal, hogy ezen alapvető értékek szoros és egyben elválaszthatatlan kapcsolatát ismertesse és népszerűsítse az ifjúság körében. Az egyesület ezzel a tudatos életvitellel kívánja felruházni mindazokat, akik életminőségükön javítani szeretnének, pozitív változást előidézve ezzel önmaguk és környezetük számára. Ugyanakkor ösztönözni kívánja az idősebb korosztályokat is arra, hogy felismerjék a vitalitásban rejlő értékeket, példaként élve és ezáltal követendő példával szolgálva mindazok számára, akik a jövőben biztosítani fogják az emberek és a természet közti egyensúly fenntartását. Azok számára, akik az itt megfogalmazott irányelvek éltető erejének hatásai révén tovább adhatják majd a tudatos életvitel értékeit és szépségét. ... >>

Nők Magyarországért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1214 Budapest, Kozmosz sétány 4. fszt./2.
képviselő: Oláh Edit szül. Hozás Edit
A nők esélyegyenlőségének megteremtése iránti törekvés. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, megvalósulása a magyar társadalomban. A nők egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, a nőkkel szembeni diszkrimináció (életkor, etnikum vallás, lakóhely, fogyatékosság stb.) minden formájának felszámolása. Fellépés a nők elleni és családon belüli erőszak minden formája ellen. A nők segítése abba, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén. A nők szociális segítése, önbizalmuk, életesélyeik, életminőségük javítása. A nők otthoni, anyai munkajövedelmet és nyugellátást nyújtó elismerése. A házasság intézményének védelme, a házastársak egyenjogúságának biztosítása. A gyermekekért és az ifjúságért való felelősség fokozása, az ifjúság fejlődésének és nevelésének előmozdítása. A tudás alapú társadalom megvalósulása, a nők segítése a közösségi beilleszkedés és tanulás területén. Kapcsolat felvétele, bővítés más, hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel, a határon túli magyar nőszervezetekkel való együttműködés. Tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek alkalmazásának azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére. Egészséges és kulturált életmód kialakítására való törekvés, tanácsadás. A magyar anyanyelv és hagyományok ápolása, megőrzése, kulturális tájékozottság kialakítása. A természet, a lakókörnyezet védelme és az állatvédelem kapcsán ismeretterjesztő előadások tartása, felvilágosító tevékenység. ... >>

Objektív Törvénykezésért Alapítvány

(egyéb)

1213 Budapest, Hollandi u. 97.
képviselő: Kudron Nándor Csaba
Objektívabb, logikus és következetes törvénykezési rendszer kidolgozásának a támogatása. ... >>

Paluster Alapítvány

(egyéb)

1214 Budapest, Völgy 21.II.em.6.
képviselő: Schmidt Péter, Tóth Krisztián ... >>

Romológusok Országos Szervezete

(egyéb)

1213 Budapest, Hollandi utca 91. B.
képviselő: Bakos István, Bogdán Anna Mária, Bogdán Imre, Czeglédy Ákosné Pócsi Andrea, Jóni Tibor
Olyan országos romológus szakértői hálózat működtetése, amely jelentősen hozzájárulhat a cigányok társadalmi integrációjának felgyorsításához, a roma stratégiák, programok kialakításához, összehangolásához, a roma programokra fordított források hatékonyságának javításához, valamint a romákról kialakított kép pozitív irányú átalakításához. ... >>

Sikeres Szabótelepért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1213 Budapest, Puli sétány 21. IV./18.
képviselő: Horváth Józsefné
Budapest XXI. kerületében a lakókörnyezet rendezése, iskolai rendszerű szervezetek kiegészítő támogatása. ... >>

Távol-Kelet Társaság

(egyéb)

1214 Budapest, Óvoda utca 7/5.
képviselő: Gyökeres Zoltán István
A Társaság - a távol-keleti és magyar állampolgárok bevonásával - a Távol-Kelet és a Kárpát- medence között kölcsönös értékközvetítést végez. Kultúráink kölcsönös megismerése céljából közös fórumokat szervez. ... >>
1. oldal