Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

Csepel Ófalu Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 21.
képviselő: Lénárt János ... >>

Csepel-Királymajori Lakossági Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Társaság

(érdekképviselet)

1212 Budapest, Széchenyi u. 93-95.
képviselő: Dr. Bánóczy János, Mészáros Miklós ... >>

Csepeli Királyerdei Egyesület

(érdekképviselet)

1213 Budapest, Szent István út 230.
képviselő: Cser Károly, Darvasi Lászlóné, Hibály Erzsébet, Hidvégi János ... >>

Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1211 Budapest, Központi út 17.
képviselő: Albert József/ kettő együtt, Ambrovics Dénes / kettő együtt, Lénárdné dr.Barna Edit/kettő együtt
A volt Csepel Művek területén ingatlan tulajdonnal rendelkező jogi és természetes személyek érdekeinek összehangolása és képviselete. ... >>

Dunapack Csepeli Papírgyár Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1215 Budapest, Duna u. 42.
képviselő: Hegyi József, Törzs Gábor
A Dunapack Zrt. Csepeli telephelyén dolgozó munkavállalók, valamint a telephelyen működő egyéb vállalkozások munkavállalóinak, főként a munkavégzéshez, munkahelyéhez, munkájában való érvényesüléshez kötődő társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete. ... >>

Építők Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1214 Budapest, Rákóczi F.277.
képviselő: Gyurkovics Zoltán ... >>

Felnőttképzők Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1212 Budapest, Kikötő u. 7.
képviselő: elnök Rádi Eszter
Kapcsolattartás és együttműködés erősítése a hazai felnőttképzési intézmények között.
- A hazai felnőttképzési intézmények közötti együttműködés erősítése a nem tisztességes piaci magatartást tanúsító és nem törvényesen működő felnőttképzési tevékenységet folytató piaci szereplőkkel szemben.
- A felnőttképzési tevékenységet érintő jogszabályok véleményezése, megalkotásának, módosításának kezdeményezése.
- Szakmai állásfoglalások és független felnőttképzési szakmai vélemények elkészítése, képviselete és közvetítése a közszolgálati döntéshozó felé.
- Hivatalos szerveknél a szövetségi tagok és hallgatók érdekképviselete és érdekvédelme, a tagsági információkkal történő teljes körű ellátása.
- A felnőttképzés szakmai színvonalának emelése. ... >>

Fővárosi Diáktűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

1214 Budapest, Bánya utca 21. 2./14.
képviselő: Kulcsár Miklós ... >>

Fővárosi Illemhelyüzemeltetők Egyesülete A "zöld" házakért

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Martinovics utca 23.
képviselő: Sajovics Miklós
A Főváros területén illemhelyet üzemeltetők egységes érdekvédelmi tevékenységének ellátására alakul az egyesület, egységes fellépés az illemhelyek további üzemeltetésének a biztosítására, a bérlemények tulajdonjogi helyzetének a tisztázása, ezt követően a tulajdonossal szembeni egységes fellépés, a jogvitában a tagok részére megfelelő jogi háttér biztosítása. ... >>

Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1215 Budapest, Duna utca 55.
képviselő: Takács László
A tagjai által meghatározott érdekeket képviselje minden olyan fórumon, amely a tagságot befolyásoló döntések meghozatalára jogosult. ... >>

Független Csepeli Szakszervezet

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Kossuth 85-99.
képviselő: Galambfalvy József ... >>

Halmozottan Hátrányos Helyzetű Nők, Gyerekek és Romák Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Kajtár Dömös Margit
A hátrányos helyzetű nők, gyerekek, romák segítése, integrációja, felzárkóztatása. ... >>

Harmónia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1211 Budapest, Kiss János altbgy. utak 50. VI. fszt./12.
képviselő: Lits György
Az egyesület tagjai szabadidejének horgászattal való eltöltése, tagjai horgászérdekeinek képviselete, védelme, a horgászoknak a horgászatra vonatkozó jogi és erkölcsi normáinak betartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a sportszerű horgászat fejlesztése és népszerűsítése. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését, céljainak megvalósítását. ... >>

INTERGLOB Nemzetközi Kft. Szakszervezete

(érdekképviselet)

1210 Budapest, Szállítók útja 4.
képviselő: Kun Géza ... >>

KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1214 Budapest, Béke tér 6. I.em.1.
képviselő: Páth Dániel
Az egyesület elsődleges célja az internetes kultúra terjesztése Magyarországon, mely célt elsősorban egy on-line tudásbázis létrehozásával, valamint nyilvános és ingyenes vezetéknélküli internetes hozzáférési pontok kiépítésével kívánja megvalósítani. Ezen kívűl is segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik érdeklődnek a rádiós hálózatok iránt, legyen az nyilvános vagy saját használatú, azzal a céllal, hogy e tevékenységével is elősegítse a hátrányosabb anyagi helyzeben élők esélyegyenlőségének megvalósulását, tehetségük kibontakoztatását. E célok nyereség- és vagyonszerzési célt nem szolgáló tevékenység keretében valósítja meg, működése közhasznú egyesület formájában történik. További feladatai: - ellátni az egyesületi tagok összefogását, képviseletét, érdekvédelmét, -véleményezni, állástfoglalni és döntéseket hozni az egyesület tagjait érintő kérdésekben, biztosítani tagjai számára a kultúrált ismeretterjesztéshez szükséges feltételeket. ... >>

Kikötői Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Szabadkikötő 5-7.
képviselő: Grúber János, Siposné Pongor Etelka
A dolgozók munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekek képviselete és védelme. A szakszervezeti tagság érdekeinek, foglalkoztatottsági biztonságának védelme minden törvényes eszköz igénybevételével; A különböző dolgozói Csoportok közötti szolidaritás erősítése. ... >>

Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

1214 Budapest, Nap utca 14.
képviselő: Baranyi Ferenc
Kulturális és hagyományőrző tevékenység támogatása. ... >>

Kvassay-zsilip Lakóközösség

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Szabadkikötő út 11/A.
képviselő: Várhelyi István ... >>

Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Terelő utca 20.
képviselő: Andor Endre, Az elnök képviseleti joga önálló, vagy két elnökségi tag együttesen, vagy egy elnökségi tag és az ügyvezető főtitkár együttesen, Barczi Csaba elnök, Faragó Péter elnökségi tag, Fortelka Zsuzsanna /eln.tag, Kovács Attila elnökségi tag, Róbert Tamás Sándor, Terdi Tamás, Vekerdi Sándor / elnök, önállóan
A vállalkozói és szakmai érdekképviselet biztosítása ... >>

Magyar Amerikai Football Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 30-46.
képviselő: Tóth László
A Szövetség a Sporttörvény alapján a Magyar Köztársaságban szervezi, irányítja és ellenőrzi az amerikai football sportágban folyó sporttevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, népszerűsíti az amerikai football sportágat, annak versenyzési formáit az egészség megóvása, a fiatalok nevelése és az utánpótlás biztosítása érdekében, továbbá képviseli a sportág és a tagság érdekeit. ... >>

Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

1214 Budapest, Krizantém utca 40. 3./9.
képviselő: Urbán János
vas és nemesvasfém- kereskedelem szakmai- és etikai követelményeinek fejlesztése és érvényesítése, valamint a szakma érdekeinek képviselete a közhatalom és a közvélemény (média) előtt. ... >>

MAGYAR JÁTSZÓTÉRI JÁTSZÓESZKÖZ TERVEZŐK, GYÁRTÓK. FORGALMAZÓK, JÁTSZÓTÉRÉPÍTŐK, KARBANTARTÓK, VIZSGÁLÓK ÉS TANUSÍTÓK, VALAMINT AZ EHHEZ A TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN JOGI SZABÁLYOZÁS ALKOTÁSÁBAN ALKALMAZÁSÁBAN ÉS AZ ELLENŐRZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÖVETSÉGE

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Gyepsor utca 1.
képviselő: Makove Zsolt
A magyar játszótéri játszóeszköz szakmai tevékenység hazai és nemzetközi tekintélyének, társadalmi, erkölcsi elismerésének szervezett előmozdítása. ... >>

Magyar Májátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1213 Budapest, Gondolás u. 6.
képviselő: Tari Tamás
A transzplantáltak rehabilitációja, a felüdülés biztosítása, lehetőségeihez képes részt vesz a transzplantáció, az azt megelőző és az azt követő egészségügyi problémák megoldásában, együttműködik a területileg illetékes állami, társadalmi és egyéb szervekkel. Nemzetközi tevékenységet folytathat, tagja lehet nemzetközi szervezeteknek és maga is alapíthat nemzetközi szervezetet. ... >>

Magyar Öntészeti Szövetség

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Öntöde utca 10.
képviselő: dr. Sohajda József, Dr.Hatala Pál
szervezi és összefogja a szakmában tevékenykedő tagokat (4.(3)bek.), - érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli, - elősegíti a szabad vállalkozás, - elősegíti és kezdeményezi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését. ... >>

Magyar Passzívház Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1213 Budapest, Szajkó u. 4.
képviselő: Debreczy Zoltán elnök
a passzívházak és a kapcsolatos éltmód elterjesztsée ... >>

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10.
képviselő: dr. Trampus Péter
tagjai szakmai és érdek-képviseleti tevékenységét összefogja a következő területeken:
érdekegyeztetés, érdekvédelem,
szakmai információs tevékenység,
szakmai közreműködés szabványosításban,
szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, a szakmai kultúra javítása,
a vizsgálószemélyzet képzésének és vizsgáztatásának magasabb szakmai színvonala érdekében kifejtett tevékenység,
szakmai képviselet nemzetközi szakmai szervezetekben,
szakértői tevékenység. ... >>

Magyar Ügyvédek Érdekvédelmi Szervezete

(érdekképviselet)

1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 51.
képviselő: Dr. Gulyás G. Gábor
A magyar ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok (együtt ügyvédek) érdekvédelme. ... >>

Magyarországi - Szegények és Romák - Érdekvédelmi - Közhasznú - Szervezete

(érdekképviselet,egyéb)

1214 Budapest, Zöldfa utca 7. 4./8.
képviselő: Demeter János
Az országban lévő szegények és romák érdekvédelmének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése a társadalmi és gazdasági élet minden területén, az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"NADI" Beteg Gyermekekért és Rászorultakért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 345. K/1. E. 4./10.
képviselő: Horváth Zsuzsanna, Kindl Dávid Ferenc
Tartósan beteg gyermekek és családtagjaik támogatása. Szociális támogatásra szoruló társadalmi csoportok érdekvédelme. ... >>

"NINCS HATÁR" Csepeli Ifjúsági Sport- és Szabadidő Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1212 Budapest, Szebeni utca 27.
képviselő: Kémeri György, Priskinné Kis Herczegh Judit
Általában az egészséges életmódhoz szoktatás, a szabadidő hasznos eltöltése az ifjúság védelme érdekében fejti ki tevékenységét. A működési területén található gyermekek, fiatalok közösséggé szervezése. Hasonló érdeklődési körű (budapesti és vidéki) fiatalokkal kapcsolattartás. A sport szeretetére nevelés, drogprevenció, Sreet Ball versenyek szervezésével Csepel lakosságának is rendszere sportolásra ösztönzése. Segítséget nyújtani a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához. A civil társadalom összefogását erősíti. Együttműködés hasonló helyi, országos, sport, egészségvédő mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel. ... >>

Oktatási Intézményeket Fenntartók Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1213 Budapest, Mázoló u. 18.
képviselő: Kaszás Mátyás
Az oktatási intézmények ( óvodák, iskolák, középiskolák ) érdekképviselete; ezen intézmények munkájának segítése; különböző szervezetekkel, hivatalokkal, miniszériumokkal és más kormányzati szervezetekkel való kapcsolattartás; a szövetség tagjait érintő döntések előkészítésében való részvétel; szaktanácsadás. ... >>

Rendőr Tiszthelyettesek és Zászlósok Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1211 Budapest, Petz Ferenc utca 2. b. III./11.
képviselő: Baranyi Béla, Mák István, Nagy Dániel
a tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos, valamint az élet? és szolgálati körülményeiket érintő érdekeinek és jogainak egységes, hatékony képviselete, illetve védelme. ... >>

Roma Szövetség Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

1213 Budapest, Hollandi út 91/b.
képviselő: Jóni Tibor elnök önállóan, Molnár Judit titkár együttesen elnökhelyettessel ... >>

SKODA Klub Egyesület

(érdekképviselet)

1215 Budapest, Katona J. u. 51.
képviselő: Horváth Krisztián, Szálmán Szilvia ... >>

Szent László Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

1215 Budapest, Vasas u. 28.
képviselő: Bakonyi Tibor ... >>

Szórakoztató és Vidám Park Vállalkozók Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

1212 Budapest, Szent István u. 68. 2.
képviselő: Dohány Ferenc ifj., Dr.Kovács János, Greznár Attila ... >>
1. oldal