Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 70
1. oldal

Abakusz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Petőfi tér 1./ Közgazdasági Sz
képviselő: Kosár Károlyné, Szauterné Tóth Erzsébet
a Budapest XXI.ker. Petőfi tér 1. szám alatti Közgazdasági Szakközépiskola tárgyi feltételeinek javitása, nyelvtanulás támogatása. ... >>

Adj Lehetőséget! Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1215 Budapest, Csete B.1-11.
képviselő: Mózsi József
A Budapest, XXI.ker. Csete Balázs utcai Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola támogatása. ... >>

Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért

(intézményi,oktatási)

1211 Budapest, Kossuth Lajos 12.
képviselő: Kovács Gáza Péter dr. ... >>

Aprajafalva Alapítvány a Gyermekek Egészséges Fejlődéséért

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Völgy u. 8.
képviselő: Tóth Lászlóné
Elsődelegesen a Budapest XXI.ker.Völgy u. 8. - Béke tér 13. sz.alatt működő óvodába járó gyermekek segítése, másodlagosan más intézményekbe járó hasonló korú és vagyoni helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Apróságok Mindennapi Kalandjai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Simon Bolivár s. 4/8.
képviselő: Kovács Andrea
Az óvodai nevelőmunka színvonalának, eredményességének támogatása. ... >>

Bajáki Diák-Sportkör Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1211 Budapest, Posztógyár 10. 1sz.Bajáki Fer
képviselő: Kollár József
Az 1.sz.Bajáki Ferenc Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola dolgozóinak és tanulóinak szabadidő eltöltési és üdülési lehetőség biztosítása. ... >>

Bibliakutatók Budapesti Társasága

(intézményi,oktatási,egyéb)

1214 Budapest, Szabadság u. 41.
képviselő: Németh Zsolt ügyvezető
A Biblia megismertetése, tanítása. Bibliát oktató előadások, kongresszusok, iskolák és résztvevőik támogatása. ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 31.
képviselő: Czap Józsefné, Kulifai Istvánné
A felnövekvő nemzedék Budapest, XXI. Rákóczi tér 2.sz. óvodába járó tagjainak részére minél nagyobb lehetőség biztosítása az egészséges testi, lelki nevelésre. ... >>

"Bolyais nyolcvanasok" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1215 Budapest, Ív utca 30/B.
képviselő: dr. Némethi Zsolt
A marosvásárhelyi 1457-ben alapított, 1956 óta Bolyai Farkas Líceum (a továbbiakban Gimnázium) nevét viselő középiskola hagyományainak ápolása. A Gimnáziumban zajló magyar nyelvű oktatás feltételeinek elősegítése, a Gimnáziumban 1980-1989 között végzett diákok és családtagjaik szociális alapú támogatása. ... >>

Burattino Hátrányoshelyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.
képviselő: Molnár László
Alapvetően a főváros területén élő, hátrányos helyzetű gyermekek részére létrehozandó iskola működtetése. ... >>

Csepel-Sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 7.
képviselő: Kosik György
A Csepel - Sziget és Környéke kistérségi területfejlesztési koncepcióval és programmal összhangban közreműködni a térség humán erőforrás szükséglet biztosításában. Ennek érdekében iskolarendszeren belüli és kívüli oktatás, képzés, szakképzés szervezése, megvalósítása, iskola alapítása. ... >>

Csepeli Amatőr Birkózó Iskola

(intézményi,sport,oktatási)

1213 Budapest, Cirmos sétány 29. 4./17.
képviselő: Hajdu Imre
Tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása. ... >>

Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Csalitos u. 22-26.
képviselő: Barna Mária
A felnövekvő nemzedék óvodába járó tagjainak minél nagyobb esély biztosítása az egészséges testi-lelki fejlődéshez, a környzettel való optimális kapcsolat kialakulásához. ... >>

Csepeli Hét Krajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1211 Budapest, Rákóczi Ferenc 106-108.
képviselő: Kárpa Mariann
A Karácsony Sándor Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, a szakmai, minőségi munka színvonalának emelése. ... >>

Csepeli KÉK Iskola Szülői Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Rákosi E. 138.
képviselő: Galovics Imréné, Pala Imre ... >>

Csepeli Mátyás Király Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Kolozsvári u. 61-65.
képviselő: Horváthné Dömötör Rozália
Az Alapítvány célja a csepeli Mátyás Király Általános Iskola (1212 Budapest, XXI. ker. Kolozsvári u. 61-65.) nevelő-oktató munkájának segítése és szociális támogatása az iskola diákközösségének érdekében. Így főként elősegítiba Csepeli Mátyás Király Általános Iskola tanulmányi kirándulásainak, táborozásainak megvalósítását, nagy létszámú osztályainak idegen nyelvi, matematikai, számmítástechnikai, csoportbontást, iskolai közös használatú taneszközök beszerzését, kiemelkedő eredményeket elérő tehetséges tanulóinak jutalmazásaát, szociálisan rászoruló tanulóinak tanszerekkel való ellátását, máshonnan nem fedezhető, indokolt pedagógiai-oktató tiszteletdíjak kifizetését, épület, udvara felszerelésének korszerűsítését. ... >>

Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1211 Budapest, Posztógyár utca 2.
képviselő: Ajkavölgyi Emőke
A zeneiskola ismeretterjesztő, művészetoktató, tehetségfeltáró és gondozó munkájának segítése. ... >>

Csepven Szakképzésért és Művelődésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1212 Budapest, Petőfi tér 1.
képviselő: Csiszár Mónika
A Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak szakmai versenyeken és rendezvényeken, valamint a közismereti tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása. A versenyekre való felkészítő tanárok kiemelkedő munkájának díjazása és támogatása. Szakmai kiállításokon való részvétel támogatása; bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű, jó tanuló, tehetséges diákoknak. Ösztöndíjrendszer kiépítése az arra érdemes tanulók és pedagógusok képzésének segítésére. Szakmai tanulmányi kirándulások, kulturális programok, vetélkedők szervezése, egyéb kulturális szakkörök működtetése. ... >>

Csete Balázs Középiskola,a Gimnázium Fiataljaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Csete Balázs u. 6-8.
képviselő: Lóczyné Sasvári Csilla
A Csete Balázs Középiskola nappali gimnáziumi tagozatára járó, rászoruló, jó képességű, jó tanulmányi eredményű tanulóinak támogatása. ... >>

Csikó Alapítvány-Európai Iskola

(intézményi,oktatási)

1213 Budapest, Nyuszi sétány 3. II.em.10.
képviselő: Gáspárné Lengyel Anikó, Schlett Anikó
A helyi iskola és társadalmi környezete összefogásának erősítése, iskolafejlesztési program kidolgozása és megvalósításának támogatása. ... >>

Égbelátó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Tejút 10.
képviselő: Balhegy Gabriella
A Budapest, XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói számára az iskola tárgyi, személyi és oktatási feltételeinek javítása. ... >>

Egy Lépés a Jövőért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Kölcsey u. 29.nd u. 11. III.7.
képviselő: Zsoldos Róbert
Az alapítvány célja az iskolarendszerű és iskolarendszeren kí- vüli nevelés és oktatás, az ismeretterjesztés és képességfejlesztés táboroztatás, oktatási célú utaztatás, a kiemelkedő képességű gye- rekek speciális oktatása, valamint az átképzési célú felnőttoktatás személyi és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Egy Szelet Kenyér a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Repkény u. 16.
képviselő: Őri Andrea Ágnes
Hátrányos helyzetbe kerülő családok gyermekei iskolai étkeztetésének támogatása; szociális programok szervezése és támogatása a rászorulók részére; ruhaadományok gyűjtése és szétosztása a rászurulók részére; élelmiszer csomagok adományozása a rászorulók részére; tanszertámogatás iskolai tanulmányokat végző, hátrányos helyzetűek részére. ... >>

Eötvös József Iskola Csepel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1210 Budapest, Szent István 232.
képviselő: Benköné Tim Valéria, Hataláné Péntek Judit
Oktatási és nevelési célokhoz segítsényújtás. ... >>

Épek és Sérültek Együttes Nevelése Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1211 Budapest, Kiss János alt.u. 10.
képviselő: Kulcsárné Sándori Hedvig
Az 1211. Budapest, Kiss János alt.u. 50. sz. alatti Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda nevelő munkájának hatékonyabbá tétele, az óvodába járó hátrányos helyzetű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek eredményes nevelésének, fejlesztésének elősegítése, az óvodába járó gyermekek szabadidős tevékenységének, sokoldalú testedzésének elősegítése, az együttes nevelés tárgyi feltételeinek megteremtése, korszerűsítése. A tehetséges gyermek nevelésének hatékonyabbá tételének, az optimális fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Fecske Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Kazánház 24.
képviselő: Németh Sándorné
A Budapest, XXI. , Iskola tér 46. szám alatti óvodába járó gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

FEHÉR GALAMB nevelési, oktatási és személyiségfejlesztő közérdekű kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Reggel u. 12. II. 6.
képviselő: Énekes András
Kistelepüléseken, közöségekben működő óvodák nevelési oktatási tevékenységének a támogatása. ... >>

Felelős Állatbarátok Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

1211 Budapest, Kossuth L. utca 62. fszt./2.
képviselő: dr. Pallós László, Mayer Zsolt, Temesvári Kriszta
A hobbyállat-tartás népszerűsítése az iskolás kortól az idős korosztályig. A kiszolgáltatott kedvencállatok iránti felelőségérzet erősítése, örökbefogadások és kutyamenhelyek működésének segítése korszerű kommunikációs eszközök és népszerű közéleti emberek bevonásával. A felelős állattartás tudományos szintű feltárása, és az eredmények széles körű hozzáférhetővé tétele előadások, publikációk, rendezvények útján. Az egyesület szellemiségével harmonizáló jogalkotási és adminisztrációs eszközök, folyamatok ösztönzése. Együttműködés a hasonló célú kül- és belföldi szervezetekkel. ... >>

Fodor Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Tejút 12.
képviselő: Hantos Hajnalka
A magasabb szintű oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Gombos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Gombos F. tér 1.
képviselő: Budainé Molnár Zsuzsanna
A Budapest XXI. kerület, Gombos F. tér 1.sz. alatti Általános Iskola tanulmányi munkában élenjáró diákjainak, tanárainak, a munkát és a hagyományok ápolását segítő személyeknek, intézményeknek az anyagi elismerése. ... >>

Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Tompa u. 24.
képviselő: Fehér Anita
A gyermekek Montessori Pedagógiai módszer alkalmazásával történő alapfokú ( óvodai, iskolai ) oktatási, nevelése feltételrendszerének megteremtése. A módszer szélesebb körű megismertetése, elterjesztése, gyakorlati oktatása. A módszerrel kapcsolatos tanulmányok készítőinek, a módszert alkalmazó pedagógusoknak támogatása, részükre ösztöndíj biztosítása, továbbképzésük elősegítése. A módszert gyakorlatban alkalmazó óvoda és későbbiekben alapfokú iskola létesítése, működtetése és fenntartása. A létesítendő intézménybe járó, szociálisan rászoruló, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő gyermekek ... >>

Gyermeksziget, Budapest, XXI.ker. Kossuth L.140.sz. Óvoda Óvodásait Támogató

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Kossuth Lajos 140.
képviselő: Hrubi Jánosné
A 3-7 éves gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása. ... >>

Hallgass a szívedre Alapítvány az Éhező és a Beteg Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29-41. I./5.
képviselő: Árvai István
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai, és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotó közösségek anyagi támogatása). Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Gyermek- és ifjúság védelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1213 Budapest, Szent László 84.
képviselő: Flautner István
Korszerű követelményeknek megfelelni tudó ifjúságot elindító iskola magasabb szintű nevelési és szaktárgyi eredményeinek elősegítése. ... >>

Hátrányból Előre Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Kossuth L. u. 118. VII.45.
képviselő: Makuláné Balogh Beáta
Az alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskola, tanulmányi előmenetelést kívánja támogatni, annak érdekében, hogy minden gyermek a családi, szociális, etnikai hátterétől függetlenül tehetségéhez képest ki tudja fejleszteni a képességei szerinti készségeit, hogy kényszerek nélküli döntéseket tudjon hozni saját életéről. Mindez az esélyek egyelőségének kiteljesedését szolgálja a kedvezményezettek életében. A Hátrányból Előre Közhasznú Alapítvány az esélyegyenlőség szellemében kíván támogatást nyújtani azoknak az embereknek, akik hátrányos, vagy töbszörösen hátrányos helyzetben vannak, és emiatt negatív megkülöndöztetés éri őket, vagy a kisjövedelmű, sokgyermekes családoknak. ... >>

Játéksziget 98 Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Jupiter u. 24/A.
képviselő: Borka Lajosné sz.Halasi Edit, Schubert Katalin, Tramontininé Bojtor Zsuzsanna
Az 1214.Budapest, Jupiter u. 24/A. szám alatti Napköziotthonos Óvoda nevelő, oktató munkájának segítése, a munka színvonalának, eredményességének, tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Játszani is Engedd Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1213 Budapest, Bordás utca 11.
képviselő: Horváthné Nemes Eszter, Koszorús Mária Rozália
Az ingerszegény és hátrányos kultúrkörnyezetből érkező gyermekek hátrányos helyzetének kompenzálása, az egyéni képességek fejlesztése. ... >>

Kalamáris Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1215 Budapest, Guszev kapitány 68-74.
képviselő: Bartók Péter
Az iskola oktató-nevelő színvonalának emelése, a hatrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatása. ... >>

Katona József Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1215 Budapest, Katona József 60.
képviselő: Orosz Júlia, Tormányné Lakatos Margit
a Katona József Általános Iskola működését biztositó eszközök és anyagi feltételek növelése, a magasabb szintü oktatói- neveleői munka érdekében. ... >>

Királyerdei Szárcsa Közoktatási, Kulturális és Sport Célú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Szárcsa 9-11.
képviselő: Gladkov Hajnalka
A főváros XXI.kerület Szárcsa utcai Általános Iskola diákjainak, tanárainak és a szülőknek támogatása, közoktatási, kultúrális és sport célok fejlesztése érdekében. ... >>

Királymajor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Széchenyi 93-95.
képviselő: Kolba Miklós, Varga Imre
A Budapest, XXI. kerület, Széchenyi u.93-95. szám alatti Általános Iskolában a számítástechnika, a nyelvoktatás és a testi nevelés színvonalának az emelése. ... >>

Kismesterek Posztógyár utcai Óvoda Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1210 Budapest, Posztógyár 3.
képviselő: Takács Éva
A 3-6. éves korú gyermekek megismertetése a népszokásokkal, a kismesterségek "bevitele" a nevelési, tanulási folyamatba. ... >>

Kitárul a Világ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Erdősor u. 110-112.
képviselő: Hermann-né Laboncz Etelka
Budapest XXI. Erdősor u. 110-112.sz. alatt működő Napköziotthonos Óvoda nevelő-oktató munkájának segitése, az óvoda tárgyi feltételrendszerének javitása a tehetséggondozás és hátrányos- kompenzálás támogatása. ... >>

Kollégium - Plusz Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1211 Budapest, Posztógyár 10.I.em.
képviselő: Pencz Lajos dr.
A tehetséges tanulók speciális felkészítésének támogatása, a szabadidő tartalmas eltöltésének segítése, a kiemelkedő nevelőmunka elismerése. ... >>

Kolozsvári Díj Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1212 Budapest, Kolozsvári 61. (Ált. Iskola)
képviselő: Gyenes Csilla, Purzsás Mária, Tujner Andrásné
A Mátyás Király Ének- és Zenetagozatú Általános Iskola kiemelkedő diákjainak elismerése. ... >>

Kovács Zoltán Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1214 Budapest, Űrhajós u. 4/A.
képviselő: Batiz-Debre Krisztina
Óvoda-Iskola létrehozása olyan cigány- és hasonló élettérben élő nem cigány gyermekek részére, akikhez a már meglévő szociális szervezetek nem jutnak el. ... >>

Könnycsepp Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1211 Budapest, Kossuth L. u. 75/A. V.17.
képviselő: Reiner Antalné
Beteg gyermekek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. A hátrányos helyzetű családok hazai és külföldi gyógykezelése hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Nagycsaládosok, állami nevelőintézetek, idősek otthona támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműkösés, anyagi támogatás. ... >>

Magyar Területfejlesztési és Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1213 Budapest, Cirmos sétány 11. IV/18
képviselő: dr. Szabó Pál Péter, Zelei Imola, Zelei László
az egyesület célja, hogy segítse Magyarországnak az Európai Unióhoz való gazdasági, életszínvonalbeli és környezetvédelmi területeken történő felzárkózását, integrálja és információval lássa el a civil szféra szereplőit.
Folyamatosan figyelemmel kísérje Magyarország és az Európai Unió pályázatait, ezekről tájékoztatást, tanácsadást és szakmai támogatást nyújtson az érdeklődőknek. Szerepet vállaljon az Uniós egyezmények betartásában, mind szellemi, mind anyagi eszközeivel segítse a kistérségek felzárkózását.
Gyakorlati közreműködésével részt vállaljon az információs társadalom fejlesztésében, lehetőséget nyújtson a számítástechnika és az Internet nyújtotta lehetőségek kiaknázásában.
Célja olyan típusú humán erőforrás fejlesztés, melynek keretében olyan tovább- és átképző tréningek valósulhatnak meg, melyek államilag nem finanszírozottak, és/vagy kívül esnek az iskolarendszer határain. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a pályázatok sikeres megírásához szükséges tudás átadására, oktatások, képzések keretében kívánjuk e tevékenységet megvalósítani.
A területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység szereplői közötti információáramlás elősegítése, illetve hatékonyabbá tétele.
A területfejlesztés és a környezetvédelem tudományterületeiben közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok gyakorlati képzésének segítése.
A falusi turizmus, az ökoturizmus, a lovas turizmus, a gyógyturizmus, a kulturális-, az ifjúsági-, a gasztronómiai-, a borászati és az egyéb területű turizmus népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül, kiemelten a terület és vidékfejlesztést érintő szempontok szerint.
Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése.
Célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a környezetvédelmi alapokra helyezett ipar és mezőgazdaság kialakulásában.
Célja, hogy Magyarországon az emberhez méltó környezet, valamint a növény- és az állatvilág természetes élőhelyének, életfeltételeinek megóvásához hozzájáruljon a hazai környezetvédelemnek az Európai Unió környezetvédelmi színvonalához való felzárkóztatásának segítésével.
A megújuló és alternatív erőforrások népszerűsítése és az azokkal kapcsolatos innovatív kutatások széles körben való megismertetése.
A környezetvédelmi gyakorlaton, és a területfejlesztésen belül az alkalmazott kutatás és az alapkutatás egységének kialakítása, a szakmán belüli innovációk elősegítésével, népszerűsítésével, valamint gyakorlati megvalósítás segítségével.
Különféle szakmai ágazatokban megvalósuló kutatás-fejlesztési dokumentumok elkészítésében való szakmai segítségnyújtás, valamint innovatív ötletek megvalósításában való részvétel kutatási tevékenységgel és tervezési-megvalósíthatósági dokumentumok elkészítésével. ... >>
1. oldal 2. oldal