Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

A Szív Hangja Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1213 Budapest, Mogyorós u. 12.
képviselő: Németh Valéria
A beteg gyermekek, a fogyatékosok, a szociális vagy egészség- ügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Berkenye Republic Egyesület

(természetvédelem)

1213 Budapest, Vihorlát u. 44.
képviselő: Tóth Emese
A mesevilág, a kapcsolódó kulturák megismertetése, az ifjúság nevelése, természetvédelem. ... >>

Budapesti Barlangkutatók Természetvédő Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1213 Budapest, Erdősor út 155.II.em.6.
képviselő: Szili Mátyás
Magyarország barlangjainak és karsztvízrendszereinek feltáró kutatása, tudományos vizsgálata, valamint az eredmények dokumentálása és publikálása. ... >>

Csepel Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

1213 Budapest, Hollandi út 240. 69.
képviselő: Mészáros Ferenc István
Az Egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése.
A horgászat, a horgászsport népszerűsítése és fejlesztése.
A horgászoknak a jogszabályok, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartása és betartatása.
A természet védelme, kiemelten az élővíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása.
A fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet védelmére való nevelésük. ... >>

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1211 Budapest, Kiss János alt. u. 61.VII. 76.
képviselő: Herczeg Zsolt
Az íjász sport népszerűsítése, sport és szabadidős tevékenység szervezése, a részvétel biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az ifjúság nevelésével, sportkapcsolatok létesítésével és fejlesztésével. A természeti értékek megvédése, történelmi hagyományok ápolása, az íjász sport tanítása, gyakorlása, versenyeztetés. ... >>

Csepel-Szigetszentmiklós Összefogás Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

1214 Budapest, Lámpás utca 35.
képviselő: Szegedi Sándor
a. Tagjai horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése.
b. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére.
c. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez.
d. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Szent István út 230.
képviselő: Dr. Bolla Dezső
Helytörténeti kutató, feldolgozó, ismeretterjesztő tevékenység,
környezetvédelmi tevékenység, természetvédelem, helyi értékek megóvása, településfejlesztési tevékenység, városfejlesztési tervek előkészítésében és megvalósításában való közreműködés.

Csepel építészeti, művészeti, természeti értékeinek megóvása. ... >>

Csepeli Kertbarát Kör Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1212 Budapest, József Attila utca 38.
képviselő: Gombik Imre elnök, Haider Ferenc titkár
Általában a természet és a környezet védelme, a megbillent környezeti egyensúly visszaállításáért és a biológiai sokszínűség védelme érdekében fejti ki tevékenységét. ... >>

"Csepeli Konzervativ Egylet" Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1213 Budapest, Szent László utca 107. 2./11.
képviselő: Pláner Lajos
A Csepeli Konzervatív Egylet célja egy olyan társadalmi, kulturális, történelmi hagyományokat ápoló - azokat havonta előadások formájában publikáló - önszerveződés alakítása, amely minden csepelinek - és természetesen nem csepelinek is - lehetőséget teremt elveink közös kibontakoztatására, és rendezvényeinken való részvételre. Az Egylet bizonyos időközönként kirándulásokat szervez, amelyeknek lényege hazánk olyan kulturális, természeti értékeinek felkeresése és védelme, amelyek nem kellően ismertek és méltánytalanul keveset beszélnek róluk. Kiemelten fontosnak tartjuk kerületünk értékeinek megóvását és környezetünk védelmét. ... >>

Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1211 Budapest, Központi út 17.
képviselő: Albert József/ kettő együtt, Ambrovics Dénes / kettő együtt, Lénárdné dr.Barna Edit/kettő együtt
A volt Csepel Művek területén ingatlan tulajdonnal rendelkező jogi és természetes személyek érdekeinek összehangolása és képviselete. ... >>

Csepeli Szalon Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1214 Budapest, Csikó sétány 5. II./9.
képviselő: Füredi István, Galavics Imréné
A helyi kultúra és természet védelme és ápolása, különös tekintettel Csepel kulturális örökségére és természetes kincseire. ... >>

Csepeli Vállalkozások Asztalitenisz Közhasznú Egyesülete

(sport,természetvédelem)

1211 Budapest, Színesfém utca 20.
képviselő: Zombori János
A kultúra és a természet védelme és ápolása, megismerése, megismertetése, különös tekintettel a természetes és egészséges életmód az egészségvédelem fontosságának megismertetésével, hogy a csepeli lakosság a szabadidő egészséges és hasznos eltöltésével felzárkózzon az Európai Unió szabadidősport kultúrájához.? ... >>

Csepeli Vermes Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1212 Budapest, Táncsics M.92.
képviselő: Nagy Mihály dr.
Dr. Vermes Miklós tanár úr szellemi hagyatékának ápolása, életműve nyomán a természettudományos érdeklődés felkeltése és fenntartása, az ismeretterjesztő tevékenység ösztönzése. ... >>

Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1213 Budapest, Hollandi út 127.
képviselő: Zubor Tamás
A Ráckevei-Soroksári Dunaág és annak parti szakaszán található természeti értékek felkutatása és védelme, a Duna-part természetes környezetének megóvása, állagának javítása, természetbe, tájba illő közhasznú szabadidős, gyermek-, ifjúsági és tömegsport-célokra történő hasznosításának propagálása, ilyen irányú javaslatok tétele és az ezek megvalósításához vezető helyi önkormányzati munkában való részvétel. ... >>

Ellipszis Sport Club

(sport,természetvédelem)

1212 Budapest, Késmárki u. 18.
képviselő: Dobosné Fontana Vera, Hrabovszky Nóra
A sportegyesület tagjai számára az egészséges testedzés biztosítása, az amatőr versenyzés, természetjárás anyagi és erkölcsi támogatása. A tagjainak versenyzésre való felkészítése, versenyeztetése, kiegészítő sportolásuk biztosítása. A fiatalok érdeklődésének felkeltése a természetjárás, a vízi sportok űzése iránt, a versenyszellem meghonosítása, hazai és külföldi versenyek és túrák szervezése, ilyeneken való részvétel. A versenyzés pártolása, pártoló tagok toborzása, a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenység folytatása. A környezet és a vizek természetes állapotának és tisztaságának védelme. ... >>

Hallgass a szívedre Alapítvány az Éhező és a Beteg Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29-41. I./5.
képviselő: Árvai István
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai, és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotó közösségek anyagi támogatása). Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Gyermek- és ifjúság védelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Harmónia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1211 Budapest, Kiss János altbgy. utak 50. VI. fszt./12.
képviselő: Lits György
Az egyesület tagjai szabadidejének horgászattal való eltöltése, tagjai horgászérdekeinek képviselete, védelme, a horgászoknak a horgászatra vonatkozó jogi és erkölcsi normáinak betartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a sportszerű horgászat fejlesztése és népszerűsítése. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését, céljainak megvalósítását. ... >>

HORUS Szellemi Központ Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 112. VII.41.
képviselő: Temesvári Attila
Megismertesse az embereket az egészséges testi- lelki életmóddal, külső és belső harmóniával, valamint a személyiségfejlesztés különböző módszereivel. A célok megvalósításának módja: együttműködés más szellemi központokkal, természetgyógyászokkal, előadássorozatok, oktatások, továbbképzések szervezése és rendezése. ... >>

Kaán Károly Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 43-45.
képviselő: László József, Lecső Gyula dr.
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kajakra Fel Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1211 Budapest, Templom utca 20. 4./14.
képviselő: Szalainé Wohner Krisztina
Az Alapítvány célja a kajak- és sárkányhajó-sport népszerűsítése, a 6-18 éves gyermekek és fiatalok szabadidősport tevékenységének fejlesztése, szervezése. A vízisport-telepen az ingyenes edzéshez szükséges tornaterem és a sporteszközök működtetésével hozzá kíván járulni a gyermekek és fiatalok egészségmegőrzéséhez, fizikai és szellemi neveléséhez. Az Alapítvány a szervezett ingyenes programok keretében, a szülők bevonásával is segíteni kívánja a családok és a gyermekek fizikai és pszichikai jólétét, sportszeretetét, edzettségét, versenyek szervezésével kívánja elérni a képességek minél teljesebb kibontakozását a vízisportok terén, annak segítségével. Célja továbbá a gyengébb fizikumú, vagy erőnléti problémákkal küzdő gyermekek fizikai állapotának javítása a sportfoglalkozások útján.

Az Alapítvány esetenként ösztöndíjjal kívánja segíteni a versenyző gyermekek felkészülését, vagy részvételét a sportversenyeken.

A Soroksári-Dunaág különleges helyszínén lévő sporttelep közvetlen környezetének megismertetésével, az ott élő állat- és növényvilág bemutatásával az Alapítvány a természet,- állat és környezetvédelem területén is nevelni kíván, lehetőséget adva ingyenes kirándulások, táborozások és vízitúrák során azok minél mélyrehatóbb tanulmányozására, ezen belül takarítási akciók szervezésével a környezet megtisztítására, védelmére. ... >>

Királyerdei Kis-duna Társaság

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1213 Budapest, Hollandi út 221.
képviselő: Papp Áron, Török Istvánné, Varga Erika
elsősorban hagyományőrzés, természetvédelem, a királyerdei nyugdíjasok segítése. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a nyugdíjasok szabadidő szervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, továbbá célja a királyerdei természeti értékek védelme, a természetvédelem hagyományainak megóvása, fenntartása és továbbfejlesztése. Az egyesület célja továbbá a közösségi rendezvények és a közösségi táncoktatás szervezése, különösen a görög tánc bemutatása és annak népszerűsítése. ... >>

Magyar Területfejlesztési és Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1213 Budapest, Cirmos sétány 11. IV/18
képviselő: dr. Szabó Pál Péter, Zelei Imola, Zelei László
az egyesület célja, hogy segítse Magyarországnak az Európai Unióhoz való gazdasági, életszínvonalbeli és környezetvédelmi területeken történő felzárkózását, integrálja és információval lássa el a civil szféra szereplőit.
Folyamatosan figyelemmel kísérje Magyarország és az Európai Unió pályázatait, ezekről tájékoztatást, tanácsadást és szakmai támogatást nyújtson az érdeklődőknek. Szerepet vállaljon az Uniós egyezmények betartásában, mind szellemi, mind anyagi eszközeivel segítse a kistérségek felzárkózását.
Gyakorlati közreműködésével részt vállaljon az információs társadalom fejlesztésében, lehetőséget nyújtson a számítástechnika és az Internet nyújtotta lehetőségek kiaknázásában.
Célja olyan típusú humán erőforrás fejlesztés, melynek keretében olyan tovább- és átképző tréningek valósulhatnak meg, melyek államilag nem finanszírozottak, és/vagy kívül esnek az iskolarendszer határain. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a pályázatok sikeres megírásához szükséges tudás átadására, oktatások, képzések keretében kívánjuk e tevékenységet megvalósítani.
A területfejlesztés, mint kiemelt fontosságú társadalmi tevékenység szereplői közötti információáramlás elősegítése, illetve hatékonyabbá tétele.
A területfejlesztés és a környezetvédelem tudományterületeiben közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok gyakorlati képzésének segítése.
A falusi turizmus, az ökoturizmus, a lovas turizmus, a gyógyturizmus, a kulturális-, az ifjúsági-, a gasztronómiai-, a borászati és az egyéb területű turizmus népszerűsítése hazánkban és határainkon kívül, kiemelten a terület és vidékfejlesztést érintő szempontok szerint.
Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése.
Célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a környezetvédelmi alapokra helyezett ipar és mezőgazdaság kialakulásában.
Célja, hogy Magyarországon az emberhez méltó környezet, valamint a növény- és az állatvilág természetes élőhelyének, életfeltételeinek megóvásához hozzájáruljon a hazai környezetvédelemnek az Európai Unió környezetvédelmi színvonalához való felzárkóztatásának segítésével.
A megújuló és alternatív erőforrások népszerűsítése és az azokkal kapcsolatos innovatív kutatások széles körben való megismertetése.
A környezetvédelmi gyakorlaton, és a területfejlesztésen belül az alkalmazott kutatás és az alapkutatás egységének kialakítása, a szakmán belüli innovációk elősegítésével, népszerűsítésével, valamint gyakorlati megvalósítás segítségével.
Különféle szakmai ágazatokban megvalósuló kutatás-fejlesztési dokumentumok elkészítésében való szakmai segítségnyújtás, valamint innovatív ötletek megvalósításában való részvétel kutatási tevékenységgel és tervezési-megvalósíthatósági dokumentumok elkészítésével. ... >>

Ne Sajnálj, Segíts Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Takácsné Tihanyi Zsuzsanna
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyulásuk anyagi és mentális feltételeinek javítása; Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztáse, támogatása;Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok, társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése; Rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása; Különböző jellegű feéajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények állami nevelőintézetek, tanintézetek, idősek otthona stb);Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon. EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása; stb. ... >>

Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Varga Norman
Az egyesület a sport, egészséges életmód, környezettudatos nevelés, továbbá a tehetségkutatás és gondozás területén kíván tevékenykedni azzal a céllal, hogy ezen alapvető értékek szoros és egyben elválaszthatatlan kapcsolatát ismertesse és népszerűsítse az ifjúság körében. Az egyesület ezzel a tudatos életvitellel kívánja felruházni mindazokat, akik életminőségükön javítani szeretnének, pozitív változást előidézve ezzel önmaguk és környezetük számára. Ugyanakkor ösztönözni kívánja az idősebb korosztályokat is arra, hogy felismerjék a vitalitásban rejlő értékeket, példaként élve és ezáltal követendő példával szolgálva mindazok számára, akik a jövőben biztosítani fogják az emberek és a természet közti egyensúly fenntartását. Azok számára, akik az itt megfogalmazott irányelvek éltető erejének hatásai révén tovább adhatják majd a tudatos életvitel értékeit és szépségét. ... >>

Nők Magyarországért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1214 Budapest, Kozmosz sétány 4. fszt./2.
képviselő: Oláh Edit szül. Hozás Edit
A nők esélyegyenlőségének megteremtése iránti törekvés. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, megvalósulása a magyar társadalomban. A nők egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, a nőkkel szembeni diszkrimináció (életkor, etnikum vallás, lakóhely, fogyatékosság stb.) minden formájának felszámolása. Fellépés a nők elleni és családon belüli erőszak minden formája ellen. A nők segítése abba, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén. A nők szociális segítése, önbizalmuk, életesélyeik, életminőségük javítása. A nők otthoni, anyai munkajövedelmet és nyugellátást nyújtó elismerése. A házasság intézményének védelme, a házastársak egyenjogúságának biztosítása. A gyermekekért és az ifjúságért való felelősség fokozása, az ifjúság fejlődésének és nevelésének előmozdítása. A tudás alapú társadalom megvalósulása, a nők segítése a közösségi beilleszkedés és tanulás területén. Kapcsolat felvétele, bővítés más, hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel, a határon túli magyar nőszervezetekkel való együttműködés. Tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek alkalmazásának azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére. Egészséges és kulturált életmód kialakítására való törekvés, tanácsadás. A magyar anyanyelv és hagyományok ápolása, megőrzése, kulturális tájékozottság kialakítása. A természet, a lakókörnyezet védelme és az állatvédelem kapcsán ismeretterjesztő előadások tartása, felvilágosító tevékenység. ... >>

Országos Halvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1212 Budapest, Szent István út 73.
képviselő: Vass Csaba
A természet és az állatok védelme, ezen belül kiemelkedően az élővizeinek halállományának és természeti értékeinek védelme, a természtes és horgászatra alkalma vizek védelme. ... >>

Segítség Köve Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Bánya utca 17. fszt./2.
képviselő: Schönek Alfréd
Az alapítvány célja, hogy segítse KERESZTYÉN
szellemű életvezetési (kulturális) oktatási központ létrehozását, amely nyitva áll a szigeten lakük és az ide látogatók számára, hogy ott szellemi és fizikai segítőket, segítséget találjanak egy értékelvű életvezetéshez; gyülekezetek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési költségeinek anyagi, szakmai támogatása; közösségekben szolgálatot végzők képzésének támogatása, részükre pályázatok kiírása, ösztöndíjak kiírása, ösztöndíjak biztosítása; családi, baráti, lakóközösségi szellemű kisközösségek megszervezéséhez és létrehozásához a bibliai életforma megismertetése; ifjúsági programok, fiatalok sport és szabadidős, valamint kulturális programjainak szervezése és támogatás, tehetséges fiatalok tanulásának, kulturális és művészeti képzésének pályázatokkal és ösztöndíjakkal való támogatása; életszeméletre, szorgalmas, becsületes életvitelre, a tiszta erkölcsre és egészséges lelkületű családi élere nevelő rendezvények, tanfolyamok szervezése és támogatása; családmodell kialakításához megromlott családi életű emberek számára, valamint lelki és anyagi segítségnyújtás; szellemű és értékeken nyugvó euroatlanti integráció elősegítése.
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
és hazájukat vagy otthonukat elhagyni kényszerült, Magyarországon élő menekülteket és családjukat; és kiszolgáltatott, válságba jutott embereket, részükre lelki segélyszolgálat létrehozása és működtetése; és idős, beteg, szociálisan rászorult embereket lelki, fizikai és anyagi rászorultságukban.
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET
és munkához segítse azokat, akik dolgozni akarnak, közülük is kiemelten a pályakezdő fiatalok és a 40 év fölöttiek, valamint bármilyen, egyéb módon hátrányos helyzetűek számra munkalehetőségek felkutatása; és korszerű ismeretek elsajátításával, képzéssel, átképzéssel, mindenkinek esélye legyen alkalmazottá vagy akár önálló vállalkozóvá válni.
A valódi ÉRTÉKEK érvényesülését kulturális programok, kiadványok szervezése és támogatása.(Keresztyén tartalmú kulturális, ismeretterjesztő könyv, kazetta, hanglemez stb. készítése, kiadása, terjesztése, ismeretterjesztő előadások, evangelizációs rendezvények szervezése és lebonyolítása, vallási, kulturális, diák- és szabadidősport táborok, csoportos rendezvények szervezése, támogatása); a helyi és másutt található, épített, természeti, valamint humán kultúrák védelmével és bemutatásával is; a különféle területeken bevált és különféle szakterületeket érintő, de nálunk is hasznosítható, jó gyakorlatok felkutatásával és bemutatásával. ... >>

Szegény Gyermekekért és Családokért Alapítvány

(természetvédelem)

1215 Budapest, Kossuth L. u. 114.
képviselő: Szőke Lászlóné
Az alapítvány célja, hogy szegény sorsú gyermekeknek és családoknak támogatást nyújtson pénzbeni, illetve természetbeni támogatás formájában. Szolgáltatást kíván nyújtani azon rászoruló családok részére, akik kiskorú gyermekeik felügyeletét munkavégzés vagy más méltányolható ok miatt megoldani nem tudják. ... >>

VÍZÖNTŐ Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 58. I/5.
képviselő: Földes László dr ... >>
1. oldal