Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXIII. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

A Magyar Tüdőgyógyászat Megújulásáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1238 Budapest, Táncsics Mihály utca 104. II./205.
képviselő: Dr. Kádár László
a tüdőgyógyászat személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, szakmai színvonalának emelése. ... >>

Afrikáért Alapítvány Magyarország - Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 232
képviselő: Motumbo Tshimuanga France elnök, Reisinger Magdolna titkár együttesen, Tóth Márton főtitkár együttesen
Oktatási, egészségügyi szolgáltatás afrikai származású rászorultak részére. Kulturális ismeretterjesztés afrikaiak számára és az afrikai kultúra megismertetés a belföldi lakossággal. Ilyen célú oktatás és ismeretterjesztés, ehhez eszközök beszerzése. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység, Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység. ... >>

ASZKLEPIOSZ Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1237 Budapest, Szilágyi Dezső utca 145/A.
képviselő: dr. Taller András
1./ A belgyógyászati, gasztroenterológiai, endokrin, anyagcsere- és cukorbetegek magasabb színvonalú kivizsgálásához, ellátásához, gyógyításához, szükséges orvos - szakmai háttér feltételeinek javítása, ennek támogatása.
2./ Olyan tevékenységek támogatása, amelyek gyorsabb diagnózishoz, gyorsabb gyógyuláshoz, rövidebb kórházi tartózkodáshoz, a betegek közérzetének,életminőségének javításához, munkaképességének minél teljesebb visszaszerzéséhez vezetnek, hozzájárulnak a korszerűbb ellátáshoz, a megnyugtató, biztonságérzetet adókörülmények kialakításához, az orvosok és szakápolók szakmai felkészültségének emeléséhez, az optimális betegtájékoztatáshoz, felvilágosításhoz.
3./ A testi panaszok mellett a lelki egyensúly biztosítása, hangsúlyozása, az ehhez szükséges miliő megteremtésének támogatása. ... >>

Beteg és hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
képviselő: Mártonné Dobák Ágnes
A beteg, illetőleg a szegény sorsú, elesett gyermekek anyagi támogatása, gyógyíttatásának, taníttatásának, társadalmi felzárkóztatásának a segítése. ... >>

"Cseresznyevirág" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1238 Budapest, Zeller utca 9.
képviselő: Dr. Kozma Lászlóné
Közép-magyarországi területen regionális szinten az ott élő gyermekek nevelésének- ezen belül elsősorban a gyermekek környezetvédelmi, környezeti nevelésének, szemléletformálásának - képességfejlesztésének elősegítése családon belül és családon kívüli formában, szociális tevékenység, családsegítés, idősek betegek gondozása. ... >>

Jólét Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.
képviselő: Hlatkulik Decsi Jánosné
Egészségmegőrzést elősegítő tevékenység, kiadványok (könyv, film, video ) készítésének támogatása, ismeretterjesztő programok támogatása, az egészségmegörzést elősegítő eszközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása; betegségmegelőzést elősegítő tevékenység, ismeretterjesztő programok támogatása, a betegségmegelőzést elősegítő szközök, berendezések, szolgáltatások vásárlásának támogatása kiadványok ( könyv, film, video ) készítésének támogatása; gyógyító-, egészségügyi rehabilitásiós tevékenység, a rászorulóknak gyógyszer, fogászati és utazási támogatás; szociális tevékenység, kulturális és szabadidős programok szervezése idősek és rászorulóknak; családsegítés, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; időskoruak gondozása, kulturális és szabadidős programok szervezése időseknek és rászorulóknak; rehabilitásiós foglakoztatás. ... >>

Kis Napsugarak Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1239 Budapest, Alsótelep u. 12.
képviselő: Füleki Gáborné, Szabóné Hamar Erzsébet, Varga Jánosné
Segitséget nyujtani a II.sz. Napsugár Óvoda szociális, vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű gyermekeinek, továbbá az itt folyó nevelési és oktatási munka támogatása. ... >>

Kis-Duna Asztma Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1238 Budapest, Táncsics M.u.104.
képviselő: Szánthó András Dr.
Elsősorban a négy dél-pesti kerület és a hozzátartozó vonzáskörzet allergiás és krónikus légúti betegei nem kórházi ellátásának a támogatása. ... >>

Pro Sanitate Egészségpénztár

(egészségügyi)

1237 Budapest, Szent László utca 173. IV/11.
képviselő: dr. Mészáros József, Keul Ildikó, Kolozsvári László
A Pénztárat az Igazgatótanács elnöke önállóan, az Igazgatótanács elnökön kívűli két tagja együttesen, a pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazotja együttesen képviseli. ... >>

Soroksári Karitász Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1238 Budapest, Templom utca 111.
képviselő: Lángné Bakallár Imola, Szerencsés Zsolt
Idősek, betegek és rászorulók támogatása. ... >>

WABERERS HOLDING ZRt.Szociális Alapítványa

(sport,egészségügyi)

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351
képviselő: Marján Miklós
A teheráru fuvarozás, járműjavítás, szállítmányozás területén dolgozó, valamint annak irányításában, a működési feltételek biztosításában tevékenykedő üzemi balesetet szenvedett munkavállalók, valamint azok családtagjainak támogatása, a hátrányos helyzetük miatt szociálisan rászorultak támogatása, a súlyos betegség következtében tartós gyógykezelésre szorultak orvosi, illetve gyógyszeres ellátásához szükséges költségekhez való hozzájárulás, az egészségmegőzést szolgáló szabadidősport segítése, támogatása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>
1. oldal